0

Đáp Án Đề Cương Môn Quản Trị Học

40 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2023, 03:56

Câu 1: Khái niệm Quản trị? Vì nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật Lấy ví dụ thực tiễn để làm rõ Cách 1: A/ Khái niệm: Quản trị trình làm việc với người thông qua người nhằm đạt mục tiêu tổ chức môi trường luôn thay đổi, trọng tâm trình sử dụng có hiệu nguồn lực có giới hạn  Giải thích: Khi cá nhân tự hoạt động không cần phải làm công việc quản trị Trái lại, công việc quản trị lại cần thiết có tổ chức Bởi kế hoạch, tổ chức, kích thích động viên nhau, kiểm tra chu đáo công việc người, người, phận tổ chức phải làm gì, mục tiêu chung không đạt Tổ chức cần làm hoạt động quản trị, dù tổ chức công ty liên doanh, xí nghiệp khí B/ Vì nói Quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật? Quản trị mang tính khoa học: Quản trị khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp phân tích có lý thuyết xuất phát từ nghiên cứu Quản trị học khoa học liên ngành sử dụng nhiều trí thức nhiều ngành học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học… Quản trị nghệ thuật: Người ta xem quản trị nghệ thuật người quản trị ngưởi nghệ só tài xuất phát từ sở sau: - Quản trị trình làm việc với người thông qua con người - Quản trị học thông qua kinh nghiệm thực tiễn, mà kinh nghiệm thực tiễn lại hoàn thiện người có tài tương ứng C/ Lấy ví dụ thực tiễn để làm rõ: … Cách 2: A/ Khái niệm: B/ Vì nói Quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật? Quản trị khoa học: Tính khoa học quản trị thể đòi hỏi sau Phải dựa hiểu biết sâu sắc quy luật khách quan chung riêng (tự nhiên, kỹ thuật xã hội) Đặc biệt cần tuân thủ quy luật quan hệ công nghệ, quan hệ kinh tế, trị; quan hệ xã hội tinh thần Vì vậy, quản trị phải dựa sở lý luận ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật toán học, điều khiển học, tin học, công nghệ học, v.v ứng dụng nhiều luận điểm thành tựu môn xã hội học, tâm lý học, luật học, giáo dục học, văn hoá ứng xử Phải dựa nguyên tác tổ chức quản trị (về xác định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn; xây dựng cấu tổ chức quản trị; vận hành chế quản trị, đặc biệt xử lý mối quan hệ quản trị) Phải vận dụng phương pháp khoa học (như đo lường định lượng đại, dự đoán, xử lý lưu trữ liệu, truyền thông, tâm lý xã hội ) biết sử dụng kỹ thuật quản trị (như quản lý theo mục tiêu, lập kế hoạch, phát triển tổ chức, lập ngân quỹ, hạch toán giá thành sản phẩm, kiểm tra theo mạng lưới, kiểm tra tài chính) Phải dựa định hướng cụ thể đồng thời có nghiên cứu toàn diện, đồng hoạt động hướng vào mục tiêu lâu dài, với khâu chủ yếu giai đoạn Quản trị nghệ thuật: Tính nghệ thuật quản trị xuất phát từ tính đa dạng, phong phú vật tượng kinh tế, kinh doanh quản trị; xuất phá t từ chất quản trị Những mối quan hệ người (với động cơ, tâm tư, tình cảm khó định lượng) đòi hỏi mà quản trị phải xử lý khéo léo, linh hoạt Tính nghệ thuật quản trị phụ thuộc vào kinh nghiệm thuộc tính tâm lý cá nhân người quản lý; vào may vận rủi, v.v Nghệ thuật quản trị việc sử dụng có hiệu phương pháp, tiềm năng, hội kinh nghiệm tích luỹ hoạt động thực tiễn nhằm đạt mục tiêu đề cho tổ chức, doanh nghiệp Đó việc xem xét động tónh công việc kinh doanh để chế ngự nó, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại, ổn định không ngừng phát triển có hiệu cao Nói cách khác, nghệ thuật quản trị kinh doanh tổng hợp “bí quyết”, “thủ đoạn” kinh doanh để đạt mục tiêu mong muốn với hiệu cao Nghệ thuật quản trị tìm thấy đầy đủ sách báo; bí mật kinh doanh linh hoạt Ta nắm nguyên tắc nó, kết hợp với quan sát tham khảo kinh nghiệm nhà quản trị khác để vận dụng vào điều kiện cụ thể C/ Lấy ví dụ thực tiễn để làm rõ: … Cách 3: - Quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật cao Bởi quản trị đòi hỏi phải hoàn thành mục tiêu đề mà phải hoàn thành chúng với hiệu cao a-Tính khoa học Quản trị thể hiện: - Thứ nhất, quản trị phải đảm bảo phù hợp với vận động qui luật tự nhiên, xã hội Điều đòi hỏi việc quản trị phải dựa hiểu biết sâu sắc qui luật khách quan chung riêng tự nhiên xã hội - Thứ hai, sở mà vận dụng tốt thành tựu khoa học, trước hết triết học, kinh tế học, toán học, tin học, điều khiển học, công nghệ học, … kinh nghiệm thực tế vào thực hành quản trị - Thứ ba, quản trị phải đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh tổ chức giai đoạn cụ thể Điều có nghóa, người Quản trị vừa phải kiên trì nguyên tắc vừa phải vận dụng cách linh hoạt phương pháp, kỹ thuật Quản trị phù hợp điều kiện, hoàn cảnh định b-Tính nghệ thuật quản trị thể hiện: Nghệ thuật kỹ năng, kỹ xảo, bí quyết, “mẹo” quản trị Nếu khoa học hiểu biết kiến thức có hệ thống nghệ thuật tinh lọc kiến thức để vận dụng phù hợp lónh vực, tình Ví dụ: - Trong nghệ thuật sử dụng người trước hết phải hiểu đặc điểm tâm lí, lực thực tế người, từ sử dụng họ vào việc gì, lónh vực gì, cấp bậc phù hợp nhất; có phát huy hết khả cống hiến nhiều cá nhân cho tập thể - Nghệ thuật giáo dục người Giáo dục người thông qua nhiều hình thức: khen – chê, thuyết phục, tự phê bình phê bình, khen thưởng kỷ luật đòi hỏi tính nghệ thuật cao Áp dụng hình thức, biện pháp giáo dục không phù hợp giúp cho người ta tiến mà ngược lại làm phản tác dụng, tăng thêm tính tiêu cực tư tưởng hành động - Nghệ thuật giao tiếp, đàm phán kinh doanh Cũng đòi hỏi tính nghệ thuật cao Trong thực tế người có khả này, việc người đàm phán thành công người khác thất bại - Nghệ thuật định quản trị Quyết định quản trị thông điệp biểu ý chí nhà quản trị buộc đối tượng phải thi hành diễn đạt nhiều hình thức như: văn chữ viết, lời nói, hành động, … Ngoài đặc điểm chung định quản trị mang tính mệnh lệnh, cưỡng chế hình thức định lại có đặc điểm riêng, chẳng hạn định lời không mang tính bản, khuôn mẫu định văn chữ viết lại đòi hỏi tính sáng tạo, thích nghi tính thuyết phục -Nghệ thuật quảng cáo Trước hết gây ấn tượng cho người nghe, người đọc Nhưng thực tế doanh nghiệp làm điều Có quảng cáo xem thấy vui vui, thích thú, có cảm tình sản phẩm họ Nhưng có quảng cáo lại thấy chán ngán, gây bực bội, phiền muộn cho người nghe, người đọc, … Vì vậy? Đó nghệ thuật quảng cáo “Nghệ thuật vó đại nghề quảng cáo, ấn sâu vào đầu óc người ta ý tưởng cách thức mà người ta không nhận thấy điều - khuyết danh” (trích “Lời vàng cho nhà doanh nghiệp” – nhà xuất trẻ năm 1994) - Nghệ thuật bán hàng: “Nghệ thuật bán tức nghệ thuật làm cho người mua tin họ có lợi họ mua - SHELDON” (trích: “Lời vàng cho nhà doanh nghiệp” – nhà xuất trẻ năm 1994) Nghệ thuật riêng tư người, “nhập khẩu” từ người khác Nó đòi hỏi người quản trị (mà trước hết người lãnh đạo) biết vận dụng có hiệu thành tựu khoa học có vào hoàn cảnh cụ thể mà tích lũy vốn kinh nghiệm thân, người khác để nâng chúng lên thành nghệ thuật – tức biến thành riêng Câu 2: Nhà quản trị phân tích môi trường kinh doanh đưa định Hãy lấy ví dụ thành công ví dụ thất bại việc phân tích môi trường kinh doanh phân định nhà quản trị Hãy nêu sai lầm phân tích môi trường kinh doanh A/ Khái niệm: Môi trường hoạt động doanh nghiệp tất yếu tố bên bên thường xuyên có ảnh hưởng đến kết hoạt động tổ chức Môi trường bên Môi trường ngành Môi trường bên Các yếu tố môi trường bên trong: - Sản xuất: lực sản xuất, trình độ công nghệ… - Tài chính: dòng tiền tệ, cấu vốn đầu tư, tình hình công nợ… - Năng lực: trình độ lực lượng nhân sự, vấn đề xếp, bố trí, đào tạo, cá c sách đãi ngộ… - Marketing: nghiên cứu thị trường, khách hàng, hệ thống phân phối, quảng cáo… - Nghiên cứu & phát triển: khả nghiên cứu sản phẩm mới, công nghệ mới… - Văn hoá: đặc tính, dạng văn hoá, mức độ thích ứng tại, tương lai…  Các yếu tố đánh giá sở so sánh với nhà cạnh tranh Các yếu tố môi trường vi mô (môi trường ngành) - Khách hàng: Gồm người tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, định đầu doanh nghiệp - Những người cung cấp: nhà sản xuất cung cấp vật tư, công nghệ, ngân hàng, cổ đông… - Các đối thủ cạnh tranh: doanh nghiệp hữu ngành, đối thủ tiềm ẩn mới, sản phẩm thay - Các nhóm áp lực, cộng đồng xã hội, dân cư địa phương… Các yếu tố môi trường vó mô (môi trường bên ngoài) - Kinh tế: Tốc độ GDP, GNI, lãi suât, tỉ giá, tỷ giá ngoại tệ… - Dân số: Tỷ lệ tăng dân số, xu hướng tuổi tác giới tính, cấu dân số… - Công nghệ: tốc độ phát triển sản phẩm mới, công nghệ mói, khả chuyển giao công nghệ… - Văn hoá xã hội: lựa chọn nghề nghiệp, tập quán, ưu tiên & quan tâm xã hội - Chính trị pháp luật: ưu tiên phủ, luật thuế, quy định môi trường B/ Hãy lấy ví dụ thành công ví dụ thất bại việc phân tích môi trường kinh doanh phân định nhà quản trị: - Ví dụ công ty thành công: Phần mềm Microsoft - Ví dụ công ty that bại: Những nhà đầu tư cổ phiểu C/ Hãy nêu sai lầm phân tích môi trường kinh doanh: … Câu 3: Chọn công ty thành công mà em biết rõ nhất, tóm tắt công ty phân tích để làm rõ cách quản lý lãnh đạo công ty đó? Microsoft tập đoàn phần mềm sản phẩm sử dụng 90% máy tính cá nhân toàn giới Microsoft trở thành người tiên phong cách mạng máy tính cá nhân Ngày nay, Microsoft có mặt toàn giới Microsoft đặt chi nhánh 90 quốc gia phân loại thành khu vực: Bắc Mỹ; Châu Mỹ Latinh; Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi; Nhật Bản; Châu Á Thái Bình Dương Trung Hoa Lục Địa với trung tâm điều hành Dublin, Ireland; Humacao; Puerto Rico; Reno, Nevada, USA Singapore Microsoft tập đoàn hàng đầu giới lónh vực phầm mềm, dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin Những sản phẩm phần mềm Microsoft bao gồm hệ điều hành cho máy chủ, máy tính cá nhân thiết bị thông minh, ứng dụng máy chủ cho môi trường công nghệ thông tin, ứng dụng suất thông tin, giải pháp kinh doanh công cụ phát triển phần mềm Microsoft có 57.000 nhân viên toàn giới tiếp tục làm tăng tính hữu máy tính nhiều phương pháp Tháng 3/2005, Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft, Nữ Hoàng Elizabeth II phong tước hiệp só danh dự Cách quản lý lãnh đạo công ty Microsoft 1.Lãnh đạo mục tiêu: a Bill Gates có tầm nhìn chiến lược sâu rộng: - Bỏ học để thành lập công ty Bill Gates bỏ không theo học tiếp năm thứ trường đại học Harvard để toàn tâm toàn ý Paul Allen bắt tay xây dựng công ty Microsoft - Mở mặt trận “mạng hoá toàn cầu”: Dưới lãnh đạo Gates, Microsoft xây dựng phần mềm tuyệt hảo mang tính kết nối mạng toàn cầu, giúp cho việc liên kết người công việc đâu, lúc nào, thiết bị liên lạc - Đổi tư kinh doanh: Theo Bill Gates: "Kinh doanh công nghệ gắn kết với nhau" công nghệ thông tin phải kết hợp với quản lý kinh doanh cách thức điều hà nh Bill Gates gọi "Hệ thần kinh số" b Khả phân tích vấn đề: Quả thật Bill Gates xứng đáng người cầm lái vó đại tàu Microsoft ông giỏi việc phát công trình người khác biến đổi để thành công việc cải sửa công nghệ, Gates nói Microsoft nắm lấy ý tưởng mở rộng ý tưởng c Bao quát sở: Bill Gates tham gia vào định mang tính chiến lược vấn đề quản lý chủ yếu Microsoft giữ vai trò chủ chốt phát triển công nghệ, sản phẩm Bill kiểm soát công ty sát kiểm soát giám đốc điều hành công ty lớn khác Hàng tháng, lãnh đạo nhóm dự án lãnh đạo riêng dự án trao đổi e-mail để báo cáo trạng dự án vấn đề lên d Chiếm lónh thị trường mục tiêu tối hậu: Microsoft đặt mục tiêu chiếm lónh toàn 100% thị phần sản phẩm mà bước vào Tuy nhiên, phải thị phần số đông người dùng 2.Tổ chức đội ngũ: a Con người nhân tố định b Tuyển dụng nhân tài c Sử dụng nhân tài d Bill Gates khái niệm cấp hay tuổi tác mà có khái niệm người làm việc người không làm việc e Các sách giữ chân người tài f Đoàn kết sức mạnh g Sự liên kết nhóm nhỏ động 3.Thực thi công việc: a Tiết kiệm nguyên tắc b Chấm dứt chủ nghóa hình thức c Suy nghó kỹ trước định d Việc hôm quan trọng e Chấp nhận sai lầm thất bại f Tạo sức ép cạnh tranh g Nắm vững kỹ chuyên môn 4.Tổ chức học tập: a Đại học Microsoft b Học hỏi từ sai lầm khứ c Học từ người xung quanh d Học từ khách hàng Câu 4: Chọn công ty thất bại phân tích để làm rõ sai lầm quản lý lãnh đạo  Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết Từng doanh nghiệp mạnh TP HCM, với thương hiệu Bạch Tuyết vang bóng thời, Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đánh dần tên tuổi làm ăn sa sút, sản phẩm sức cạnh tranh Theo ý kiến hầu hết cổ đông, bên cạnh nguyên nhân khách quan giá vật tư nguyên liệu, liên tục tăng; cạnh tranh gay gắt công ty có vốn đầu tư nước yếu quản lý điều hành ban lãnh đạo công ty nguyên nhân khiến BBT hoạt động sa sút Thể rõ việc đầu tư không hiệu hai dây chuyền sản xuất băng vệ sinh phụ nữ y tế Khu công nghiệp Vónh Lộc (huyện Bình Chánh, TP HCM), với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, hai dây chuyền trông đợi tạo đột phá cho BBT sau đưa vào khai thác hồi cuối năm 2003 Tuy nhiên, kết thực tế khiến cổ đông thất vọng Trong hai dây chuyền mới, có dây chuyền sản xuất y tế (công nghệ Đức, công suất 3,5 /ca) hoạt động với công suất chưa tới 30%; dây chuyền sản xuất băng vệ sinh (công nghệ Italy, công suất 500 miếng/phút) phải "trùm mền" sau thời gian ngắn vào hoạt động, sản phẩm sản xuất không bán Câu 5: Một vài so sánh người lãnh đạo nhà quản lý (tham khảo) Chúng ta biết tới Peter Ferdinand Drucker (1909–2005) - cha đẻ quản trị kinh doanh đại, biết tới câu nói riếng ông: “Management is doing things right; leadership is doing the right things” - tạm dịch nhà quản lý tìm cách làm thật tốt công việc, người lãnh đạo lại cố gắng xác định công việc để làm Điều có ý nghóa gì? Druker muốn nhấn mạnh vị trí đứng đầu, có hai khái niệm: lãnh đạo quản lý Nhà quản lý đóng vai trò nhà lãnh đạo, nhà lãnh đạo lúc nhà quản lý Trong sách tiếng "The Art of Possibility", Rosamund Benjamin Zander đề cập tới khái niệm "Leading from any chair" - "lãnh đạo từ vị trí nào" với ví dụ hay hình ảnh giàn nhạc giao hưởng với người huy người đảm bảo cho giàn nhạc phối hợp biểu diễn tốt với nhau, người đánh đàn Viola ngồi cuối giàn nhạc người lãnh đạo - định hướng tiết tấu giàn nhạc để có buổi hòa tấu thành công Trong doanh nghiệp vậy, có giám đốc, trưởng phòng, đốc công, lúc họ lãnh đạo Đôi người lãnh đạo thực sự, người truyền cảm hứng làm việc, xác định xác vấn đề cần giải bám sát thành viên, hỗ trợ người kết cuối lại thành viên bình thường khác công ty, nhóm Mary Parker Follett (1868–1933), tác giả tiếng với nhiều sách viết khía cạnh dân chủ, quan hệ người quản trị đưa định nghóa quản lý "nghệ thuật sử dụng người để hoàn thành công việc" Henri Fayol (1841-1925), người có đóng góp lớn cho quản trị học đại mô tả việc quản lý bao gồm năm chức chính: Lập kế hoạch Tổ chức Lãnh đạo Điều phối Điều khiển Đặc điểm nhà quản lý họ có người quyền, người định nghóa quan niệm xã hội hợp đồng phải nghe lệnh, phải làm theo nhà quản lý nói Quyền lực nhà quản lý "ngưng tụ" vị trí họ qua thời gian bảo đảm công ty trao cho họ quyền Cấp họ làm theo họ nói mà động cơ quy định lương Nhìn chung nhà lãnh đạo hướng vào công việc với mục tiêu hoàn thành tốt việc cụ thể Họ có đặc tính ngại rủi ro cố gắng tìm kiếm phương án đảm bảo tình "ổn định" "bình thường" nhóm, tổ chức họ quản lý Khái niệm người lãnh đạo quan tâm nghiên cứu vài thập kỷ gần House, R J sách "Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies" xuất năm 2004 định nghóa "lãnh đạo" cấp độ tổ chức coi "khả cá nhân ảnh hưởng, khuyến khích ... dụng tốt thành tựu khoa học, trước hết triết học, kinh tế học, toán học, tin học, điều khiển học, công nghệ học, … kinh nghiệm thực tế vào thực hành quản trị - Thứ ba, quản trị phải đảm bảo phù... nghệ, quan hệ kinh tế, trị; quan hệ xã hội tinh thần Vì vậy, quản trị phải dựa sở lý luận ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật toán học, điều khiển học, tin học, công nghệ học, v.v ứng dụng... tựu môn xã hội học, tâm lý học, luật học, giáo dục học, văn hoá ứng xử Phải dựa nguyên tác tổ chức quản trị (về xác định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn; xây dựng cấu tổ chức quản trị;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp Án Đề Cương Môn Quản Trị Học,