0

CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC docx

30 9,237 127

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 05:20

CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC MỞ ĐẦUCác tế bào, các tổ chức của hệ thống sống là 1 hệ keo dị thể, bao gồm nhiều pha khác nhau.1. Đặt vào hệ 1 điện trường không đổi  xuất hiện sự chuyển động của các pha trong hệ.2. Khi các pha trong hệ chuyển độnghọc  tạo nên 1 điện thế trong hệCác hiện tượng điện động học xuất hiện khi: Khái niệm: - dung dịch, dung môi và chất hòa tan- hệ dị thể, pha phân tán & môi trường phân tán +_Chuyển động của hạt đất sét mang điện âmChuyển dịch của nước1908, Reis là người đầu tiên phát hiện thấy các hiện tượng điện động học khi nghiên cứu sự chuyển động của các hạt đất sét dưới tác dụng của dòng điện 1 chiềuThí nghiệm của Reis I. PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC1. Điện di2. Điện thẩm3. Điện thế chảy4. Điện thế lắngCác pha của hệ dị thể chuyển động khi đặt vào hệ một điện trườngBản thân sự chuyển động tương đối của các pha trong hệ dị thể tạo ra 1 điện trường trong hệ 1. Điện diSự chuyển động của các hạt của pha phân tán trong điện trường hướng tới điện cực trái dấu – hiện tượng điện di.2. Điện thẩmHiện tượng chuyển động của môi trường phân tán dưới tác dụng của điện trường tới điện cực cùng dấu – điện thẩmĐặt lên hệ dị thể 1 điện trường không đổi, các pha của hệ sẽ chuyển động 3. Điện thế chảyXuất hiện khi chất lỏng chuyển động do tác dụng của áp suất thuỷ tĩnh qua các mao quản, hoặc qua các lỗ mà thành lỗ mang điện tích  sự chuyển động của môi trường phân tán tạo nên 1 điện thế trong hệ.Đây là hiện tượng ngược với hiện tượng điện thẩmP 4. Điện thế lắngXuất hiện giữa lớp trên và lớp dưới của hệ dị thể trong quá trình lắng các hạt của pha phân tán dưới tác dụng của trọng lực. Tất cả các hiện tượng điện động đều dẫn đến việc hình thành điện thế giữa pha phân tán và môi trường phân tán  điện thế độngPQuá trình lắng máuCác ion dương dễ bị hydrate hóa hơn nên khó lắng hơn II. BẢN CHẤT ĐIỆN THẾ ĐỘNG1. Nguồn gốc điện tích bề mặt.Việc xuất hiện của điện thế động có liên quan tới sự tồn tại của các điện tích tự do trên bề mặt của pha phân tán. Theo 2 cơ chế:1. Ion hoá các nhóm phân ly thường xảy ra trên bề mặt của phân tử protein or phân tử hữu cơ do sự có mặt của các nhóm hydroxyl, cacboxyl, amin…Ion nghịch: là những ion rời bỏ hạt phân tán và đi vào dung dịchIon tạo thế: là các ion cố định trên bề mặt của hạt phân tán, và chúng sẽ xác định dấu của điện tích bề mặt. 2. Hấp phụ các ion lên bề mặt của pha phân tán Xét phân tử protein: Do sự có mặt cùng lúc của nhóm acid cũng như nhóm kiềm, nên phân tử protein là phân tử lưỡng cực.Trong dung dịch acid, phân tử protein giữ vai trò là ion dươngTrong dung dịch kiềm, phân tử protein giữ vai trò là 1 ion âm,RCOO-COOHNH2RNH3++ Cl-NH3+NH2RCOOH+ HClRCOOHCOO-+ NaOH + Na+ + H2OCOOHNH2RNH2R Kết quả của quá trình ion hoá các nhóm –NH2 và –COOH tạo ra 2 loại ion: 1. Ion tạo thế, nằm trên bề mặt pha phân tán2. Ion nghịch nằm trong môi trường phân tán>>> Xuất hiện lớp điện kép, các điện tích đã bị phân ly mặc dù toàn bộ hệ vẫn trung hoà về điện.[...]... điện trường  tính chất điện hố của bề mặt đối tượng nghiên cứu 1 Hiện tượng điện di: Một hạt mang điện tích q đặt trong điện trường đều E sẽ chịu lực tác dụng f ε fε = qE Dưới tác dụng của điện trường, các hạt tích điện dương chuyển động cùng chiều điện trường, các hạt tích điện âm chuyển động ngược chiều Có 2 loại hạt mang điện: Các ion dương hoặc âm phân ly từ các phân tử chất điện phân (acid, kiềm,... để xác định thế điện động của các hạt có kích thước nhỏ (các hạt keo sinh vật, tế bào động thực vật, vi khuẩn, hồng cầu…) Qua kính hiển vi có thể quan sát được sự chuyển động của các hạt riêng lẻ  tính được tốc độ di chuyển của hạt dưới tác dụng của điện trường trong các điều kiện thí nghiệm cụ thể ĐIỆN THẾ - ĐIỆN ĐỘNG HỌC CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG SINH VẬT Nhờ vi điện di, tính chất điện hố học đặc trưng của... ξ- điện thế thay đổi phụ thuộc vào tính chất hố lý của mơi trường Điểm đẳng điện Phản ánh tính chất hố lý của bề mặt tế bào Được xác định bằng phương pháp vi điện di Điểm đẳng điện của hồng cầu ở pH= 1,7 Khi bị tổn thương hay bị thay đổi thành phần hố học do sự hấp phụ của các loại protein  điểm đẳng điện của hồng cầu thay đổi ỨNG DỤNG CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC TRONG Y HỌC Cho tới nay, hiện tượng. .. tính được ξ- điện thế 2 Các phương pháp điện di 1 Điện di trong dung dịch tự do 2 Vi điện di 3 Điện di trên các chất giá 1 Điện di trong dung dịch tự do Bộ phận chính: cuvet hình chữ U Dưới tác dụng của điện trường, các hạt sẽ chuyển động tới các điện cực trái dấu với chúng  ranh giới giữa dung dịch nghiên cứu và dung dịch đệm sẽ chuyển động Qng đường đi của mỗi loại hạt sẽ phụ thuộc vào điện tích của... Δt sẽ tính được vận tốc điện di  độ linh động điện di của hạt Điện di trong dung dịch tự do cho phép xác định: 1 Độ linh động 2 Điểm đẳng điện 3 Nhận dạng protein 4 Phát hiện những thay đổi hóa học trong phân tử protein Điện di trong dung dịch tự do đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu protein 2 Điện di trên các chất giá Dung dịch nghiên cứu được làm ổn định trên các giá Các giá ổn định là tinh... tượng điện động học đã được sử dụng rộng rãi trong y học Ví dụ: Làm tăng khả năng thâm nhập thuốc qua da Dùng dòng điện 1 chiều, trước hết tạo 1 dòng chất lỏng đi qua các lỗ của da (trước đó trong các lỗ này thường có điện tích và khơng khí) Khi các lỗ này được ngấm đầy dung dịch thuốc thì thuốc sẽ thâm nhập vào trong qua các lỗ bằng cách khuếch tán Giải thích q trình chuyển động của bạch cầu tới các. .. ξ d Dzeta- ξ điện thế ξ- điện thế -hay còn gọi là điện thế điện động, chỉ xuất hiện do q trình chuyển động của các pha trong hệ dị thể + ξ- điện thế - hay bước nhảy thế xuất hiện giữa lớp hấp phụ và lớp khuếch tán Điện thế này hình thành trên ranh giới giữa màng dung mơi cực mỏng (lớp hấp phụ) trên bề mặt của hạt và tồn bộ phần còn lại của chất lỏng E ξ d Những yếu tố ảnh hưởng đến ξ điện thế Bất cứ... màng tế bào or bề mặt các cấu trúc sinh vật khác đã được nghiên cứu ξ- điện thế Ở một số loại tế bào, giá trị điện thế động rất ổn định Tốc độ điện di của tế bào hồng cầu ngun vẹn thường là 1 đại lượng cố định  thế điện động trên bề mặt hồng cầu được xác định bởi điện tích tự nhiên của bề mặt, và các loại protein thường khơng có khả năng hấp phụ lên bề mặt hồng cầu Giá trị thế điện động ở hồng cầu của... U=v/E=q/f (1) - độ linh động điện di Tốc độ điện di tỷ lệ thuận với cường độ điện trường Độ linh động U có giá trị bằng tốc độ điện di v khi cường độ điện trường E bằng 1 đơn vị Mặt khác, ta có mối liên hệ q q ξ = hayξε = εr r ε- hằng số điện mơi của dung dịch, (2) Thay (2) vào (1), ta có: ξεE 6πη v= , suyraξ = v 6πη εE Cơng thức Smolukhovski Theo đó, nếu biết tốc độ điện di v của hạt (các thơng số η, ε,... trị này ở các lồi khác nhau lại rất khác nhau ξ- điện thế của hồng cầu ở các lồi động vật có vú khác nhau trong dung dịch đệm photphat pH=7,4 đẳng trương Đối tượng Thỏ Lợn Chuột nhắt Người Khỉ Mèo Chuột bạch Chó ξ -điện thế (mV) 7 12,5 14,2 16,3 17 17,8 18,6 21,1 ξ- điện thế chỉ thay đổi khi có sự thay đổi thành phần hố lý của chính bản thân bề mặt tế bào  Sự thay đổi giá trị thế điện độngđộng vật . điện 1 chiều Thí nghiệm của Reis I. PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC 1. Điện di 2. Điện thẩm 3. Điện thế chảy 4. Điện thế lắng Các pha của hệ dị thể chuyển động khi đặt vào hệ một điện. đổi  xuất hiện sự chuyển động của các pha trong hệ. 2. Khi các pha trong hệ chuyển động cơ học  tạo nên 1 điện thế trong hệ Các hiện tượng điện động học xuất hiện khi: Khái niệm: - dung dịch,. tán + _ Chuyển động của hạt đất sét mang điện âm Chuyển dịch của nước 1908, Reis là người đầu tiên phát hiện thấy các hiện tượng điện động học khi nghiên cứu sự chuyển động của các hạt đất sét
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC docx, CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC docx, , I. PHÂN LOẠI CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN ĐỘNG HỌC, II. BẢN CHẤT ĐIỆN THẾ ĐỘNG, III. NGUYÊN TẮC CỦA PP ĐIỆN DI, Các phương pháp điện di

Từ khóa liên quan