cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

46 1.5K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2012, 17:21

Hình ảnh liên quan

rhút dân —- -Rút tiễn từ thả i- |~ Chạy - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

rh.

út dân —- -Rút tiễn từ thả i- |~ Chạy Xem tại trang 3 của tài liệu.
Sau khi có bảng các ý niệm thì nhóm làm việc sẽ phân loại theo "góc nhìn" cuả người dùng máy - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

au.

khi có bảng các ý niệm thì nhóm làm việc sẽ phân loại theo "góc nhìn" cuả người dùng máy Xem tại trang 3 của tài liệu.
hình) - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

h.

ình) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình1: Bước thứ nhất - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 1.

Bước thứ nhất Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình3: Phát triển các ý mới tỪ định nghiã được nới rộng hơn cuả vấn đề. - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 3.

Phát triển các ý mới tỪ định nghiã được nới rộng hơn cuả vấn đề Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình4: Mở Rộng Khái niệm lần thứ nhì - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 4.

Mở Rộng Khái niệm lần thứ nhì Xem tại trang 8 của tài liệu.
hình1: Có nhừng thứ "phát minh ngược" nhà phát minh này đã không quan tâm đến yếu tố "ngộp - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

hình 1.

Có nhừng thứ "phát minh ngược" nhà phát minh này đã không quan tâm đến yếu tố "ngộp Xem tại trang 14 của tài liệu.
hình2: còn đây là loại "phát kiếng" đôi mắt Em cũng to đen nhƯ ai chớ bộ! 4. Chuyển Bước - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

hình 2.

còn đây là loại "phát kiếng" đôi mắt Em cũng to đen nhƯ ai chớ bộ! 4. Chuyển Bước Xem tại trang 15 của tài liệu.
1. Nhanh chóng tổng hợp, tạo ra một mô hình thu gọn để hiểu và tiến tới nghiên cứu vấn đề - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

1..

Nhanh chóng tổng hợp, tạo ra một mô hình thu gọn để hiểu và tiến tới nghiên cứu vấn đề Xem tại trang 21 của tài liệu.
hình1: giản đồ ý đơn giản nhất về các loại câu hỏi Ưu Điểm Cuả Phương Pháp - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

hình 1.

giản đồ ý đơn giản nhất về các loại câu hỏi Ưu Điểm Cuả Phương Pháp Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình1: tương quan giữa cụ thể hoávà tổng quát hoá (ta với mình tuy hai mà một ....) 2 - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 1.

tương quan giữa cụ thể hoávà tổng quát hoá (ta với mình tuy hai mà một ....) 2 Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình2:Minh hoạ sự hiện diện cuả Cụ thể hoá - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 2.

Minh hoạ sự hiện diện cuả Cụ thể hoá Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình3: Tìm những giải pháp cụ thể - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 3.

Tìm những giải pháp cụ thể Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình4:Tháp Hà NỘI - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 4.

Tháp Hà NỘI Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình1: Hìnhvẽ "trông thật sự không tròn" cho tới khi các đường gãy bị xoá đi! - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 1.

Hìnhvẽ "trông thật sự không tròn" cho tới khi các đường gãy bị xoá đi! Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình2: Tuỳ theo tiền đề (hướng nhìn nhận) mà giả thiết rằng hìn hở giưã là số13 hay chữ B hay cả hai - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 2.

Tuỳ theo tiền đề (hướng nhìn nhận) mà giả thiết rằng hìn hở giưã là số13 hay chữ B hay cả hai Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 3: Do ảnh hướng cuả "kinh nghiệm" (tâm lí) chữ "liar" dường như khó được nhận dạng hơn - cac-phuong-phap-suy-luan-va-sang-tao.pdf

Hình 3.

Do ảnh hướng cuả "kinh nghiệm" (tâm lí) chữ "liar" dường như khó được nhận dạng hơn Xem tại trang 45 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan