0

Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nay

32 22 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 20:29

Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nayVận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nay TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH cb&ad BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN ĐỀ TÀI VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀO VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY LỚP DT17 - NHÓM 11 - HK213 NGÀY NỘP: 14/8/2022 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Minh Hương Sinh viên thực Mã số sinh viên Võ Đậu Hoàng Nam 2114133 Nguyễn Nguyên Nguyễn 2110405 Trương Thanh Nhàn 2111891 Phạm Quang Nhật 2114298 Lê Thị Quỳnh Nhi 2114312 TP Hồ Chí Minh - tháng năm 2022 Điểm số MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Kết cấu đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG 1: DỊCH BỆNH COVID 19 Ở TPHCM DƯỚI GĨC NHÌN CỦA NGUN LÝ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN 1.1 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nội dung 1.1.3 Ý nghĩa phương pháp luận 1.2 Dịch bệnh Covid-19 góc nhìn nguyên lý mối liên hệ phổ biến 1.2.1 Dịch bệnh Covid-19 yếu tố tạo thành dịch bệnh Covid-19 1.2.2 Quá trình vận động phát triển dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀO VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 2.1 Vai trò lực lượng tham gia phịng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh 13 2.1.1 Chủ trương, sách chung Thành phố Hồ Chí Minh cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19 13 2.1.2 Ban đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh 14 2.1.3 Những lực lượng tham gia cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh .16 2.2 Phát huy vai trò lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh 20 2.2.1 Thực trạng hoạt động lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh .20 2.2.2 Những thuận lợi khó khăn lực lượng tham gia cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh 22 2.2.3 Giải pháp để phát huy tối đa vai trị lực lượng tham gia cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh 23 2.3 Một số học lý luận kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh 23 2.3.1 Bài học lý luận 23 2.3.2 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tiễn 25 KẾT LUẬN 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO .28 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 29 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguyên lý mối liên hệ phổ biến hai ngun lý đóng vai trị quan trọng phép biện chứng vật triết học Mác – Lênin Nguyên lý tạo sở lý luận để từ xây dựng nên quan điểm tồn diện, địi hỏi hoạt động thực tiễn phải xem xét vật tượng mối quan hệ biện chứng với vật tượng khác, với yếu tố mặt vật, tượng đó, rút mối liên hệ tất yếu tượng từ tạo nên nhận thức đắn vật, tượng Mà Lênin viết: “Muốn thực hiểu vật cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ “quan hệ gián tiếp” vật Chúng ta khơng thể làm điều cách hồn tồn đầy đủ, cần thiết phải xem xét tất mặt đề phòng cho khỏi phạm sai lầm cứng nhắc”1 Bởi việc nghiên cứu nguyên lý mối quan hệ phổ biến vận dụng ý nghĩa phương pháp luận vào đời sống đóng vai trị quan trọng việc góp phần định hướng, đạo hoạt động nhận thức hoạt động cải tạo thực người Thế giới nói chung Việt Nam nói riêng bước vào nhiều chiến với quy mô, tính chất khác Từ cuối năm 2019, có chiến khơng có tiếng súng lại nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng người dân phạm vi tồn cầu Đó chiến chống đại dịch Covid-19 Đại dịch để lại hậu nặng nề: hàng triệu người chết, kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng, hàng ngàn hệ lụy khác làm cho đời sống người ngày khó khăn Bối cảnh địi hỏi nước phải bắt tay vào cơng phịng chống dịch bệnh lực lượng tham gia phịng chống dịch bệnh có vai trị định “sự thành bại” cơng gian lao đầy vinh quang Thành phố Hồ Chí Minh nơi chịu nhiều ảnh hưởng Covid-19 nước, nơi nhận nhiều hỗ trợ từ lực lượng tham gia chống dịch V.I.Lênin (1976), Tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Tính đến ngày 30/9/2021 có 187.275 người tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 đại bàn thành phố, lực lượng cán bộ, ngành trung ương, tỉnh, thành phố 28.989 người với 2.335 bác sĩ, 5.011 điều dưỡng; giáo viên, sinh viên trường y khoa 4.760 người; 6.103 chiến sỹ quân y; 175 cán chiến sỹ y tế đến từ lực lượng y tế thuốc Bộ Công an Tuy nhiên, việc phát huy vai trò lực lượng phòng chống dịch cịn nhiều hạn chế Điều địi hỏi phải có giải pháp đưa để khắc phục phát huy tối đa vai trò lực lượng tham gia phòng chống dịch Từ lý trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò lực lượng tham gia phịng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh nay” để làm đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Thơng qua nguyên lý mối liên hệ phổ biến, rút phương hướng giải pháp để vận dụng vào việc phát huy vai trò lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 Nhiệm vụ:  Trình bày hệ thống lý luận nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến  Phân tích thực trạng việc phát huy vai trị lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh  Nhận thấy cần thiết việc vận dụng mối liên hệ phố biến vào việc phát huy vai trò lực lượng phòng chống dịch Covid-19  Đưa giải pháp để giải vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài việc phát huy vai trò lực lượng lao động phòng chống dịch bệnh Phạm vi nghiên cứu TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN  Phạm vi khơng gian: Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh  Phạm vi thời gian: Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp luận  Phương pháp thu thập số liệu Kết cấu đề tài - Dịch bệnh Covid-19 TP.HCM góc nhìn ngun lý mối liên hệ phổ biến — Nguyên lý mối liên hệ phổ biến — Dịch bệnh Covid-19 góc nhìn ngun lý mối liên hệ phổ biến - Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM — Vai trò lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh — Phát huy vai trị lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh — Một số học lý luận kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò lực lượng tham gia phịng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh NỘI DUNG CHƯƠNG 1: DỊCH BỆNH COVID 19 Ở TPHCM DƯỚI GĨC NHÌN CỦA NGUN LÝ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN 1.1 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến Phép biện chứng vật xây dựng sở hệ thống nguyên lý, phạm trù bản, quy luật phổ biến phản ánh thực khách quan Trong đó, nguyên lý mối liên hệ phổ biến hai nguyên lý đóng vai trị cốt lõi phép biện chứng vật TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 1.1.1 Khái niệm “Nguyên lý” theo triết học luận điểm - định đề khái quát hình thành nhờ quan sát, trải nghiệm nhiều hệ người lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư duy; đến lượt chúng lại làm sở, tiền đề cho suy lý rút nguyên tắc, quy luật, quy tắc, phương pháp phục vụ cho hoạt động nhận thức thực tiễn người “Liên hệ” quan hệ hai đối tượng thay đổi số chúng định làm đối tượng thay đổi Chẳng hạn, vận động vật thể có liên hệ hữu với khối lượng thay đổi vận tốc vận động tất yếu làm khối lượng thay đổi; sinh vật có liên hệ với mơi trường bên ngồi Ngược lại, “cô lập” trạng thái đối tượng thay đổi đối tượng không ảnh hưởng đến đối tượng khác, không làm chúng thay đổi Chẳng hạn, biến đổi nguyên tắc đạo đức không làm quỹ đạo chuyển động trái đất thay đổi, hay thay đổi xảy hạt tương tác với khó làm cho nguyên tắc đạo đức thay đổi “Mối liên hệ” phạm trù triết học dùng để mối ràng buộc tương hỗ, quy định ảnh hưởng lẫn yếu tố, phận đối tượng đối tượng với Ví dụ: mối liên hệ cung cầu, cung cầu tác động, ảnh hưởng lẫn nhau, từ tạo nên q trình vận động, phát triển khơng ngừng cung cầu “Mối liên hệ phổ biến” dùng để tính phổ biến mối liên hệ, đồng thời dùng để mối liên hệ tồn nhiều vật, tượng giới Ví dụ: mơn học có mối liên hệ phổ biến với nhau, làm mơn tốn phải vận dụng kiến thức ngữ văn để đọc hiểu đề, làm thi môn vật lý phải vận dụng kiến thức toán học “Mối liên hệ phổ biến nhất” mối liên hệ tồn vật, tượng giới đối tượng nghiên cứu phép biện chứng vật Ví dụ: mối liên hệ riêng chung, nguyên nhân kết quả, nội dung hình thức TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Thế giới thể hỗn loạn đối tượng, mà hệ thống liên hệ đối tượng Vậy nên sở tồn đa dạng mối liên hệ tính thống vật chất giới Theo đó, vật, tượng phong phú giới dạng tồn khác giới vật chất 1.1.2 Nội dung “Khơng có vật, tượng tồn cô lập, tách rời với vật tượng khác mà chúng nằm mối liên hệ qua lại với nhau” Nghĩa là, chúng tác động qua lại với nhau, ảnh hưởng nhau, ràng buộc nhau, góp phần quy định tồn phát triển 1.1.3 Ý nghĩa phương pháp luận Từ nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến, phép biện chứng khái quát thành nguyên tắc toàn diện nguyên tắc lịch sử - cụ thể với yêu cầu chủ thể hoạt động nhận thức thực tiễn sau: Thứ nhất, nghiên cứu, xem xét đối tượng cụ thể, cần đặt chỉnh thể thống tất mặt, phận, yếu tố, thuộc tính, mối liên hệ chỉnh thể đó; “cần phải nhìn bao qt nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ “quan hệ gián tiếp” vật đó”, tức chỉnh thể thống “tổng hòa quan hệ muôn vẻ vật với vật khác” Thứ hai, chủ thể phải rút mặt, mối liên hệ tất yếu đối tượng nhận thức chúng thống hữu nội tại, có vậy, nhận thức phản ánh đầy đủ tồn khách quan với nhiều thuộc tính, nhiều mối liên hệ, quan hệ tác động qua lại đối tượng Thứ ba, cần xem xét đối tượng mối liên hệ với đối tượng khác với môi trường xung quanh, kể mặt mối liên hệ trung gian, gián tiếp; không gian, thời gian định, tức cần nghiên cứu mối liên hệ đối tượng khứ, phán đoán tương lai Thứ tư, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, chiều, thấy mặt mà không thấy mặt khác; ý đến nhiều mặt lại xem xét TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN dàn trải, không thấy mặt chất đối tượng nên dễ rơi vào thuật ngụy biện (đánh tráo mối liên hệ thành không ngược lại) chủ nghĩa chiết trung (lắp ghép vào nguyên tắc mối liên hệ trái ngược vào mối liên hệ phổ biến) 1.2 Dịch bệnh Covid-19 góc nhìn nguyên lý mối liên hệ phổ biến 1.2.1 Dịch bệnh Covid-19 yếu tố tạo thành dịch bệnh Covid-19 COVID-19 (viết tắt “coronavirus disease 2019” nghĩa bệnh virus corona 2019) bệnh đường hô hấp cấp tính truyền nhiễm gây chủng virus corona SARS-CoV-2 biến thể Trường hợp biến đến xác định Vũ Hán, Trung Quốc Virus gây viêm đường hô hấp cấp người cho thấy có lây lan từ người sang người Căn bệnh nhanh chóng lây lan toàn giới, dẫn đến đại dịch Covid-19 Đại dịch Covid-19 kéo dài với nhiều diễn biến khó lường gây nhiều tác hại toàn diện cho 200 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới kinh tế xã hội, từ cấp vĩ mô đến vi mô Đại dịch gây gián đoạn kinh tế xã hội nghiêm trọng Tình trạng thiếu hụt nguồn cung diện rộng, bao gồm tình trạng thiếu lương thực, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu Các sở giáo dục khu vực cơng cộng bị đóng cửa Căng thẳng trị gia tăng Nhiều thơng tin sai lệch lan truyền qua mạng xã hội phương tiện thông tin đại chúng Đại dịch Covid-19 đặt vấn đề phân biệt chủng tộc địa lý, công sức khỏe, cân nhân quyền nghĩa vụ y tế Tính đến 13/7/2022, có 563.115.258 triệu ca nhiễm, 6.377.055 triệu ca tử vong tồn giới Việt Nam có 10.757.257 ca nhiễm 43.090 ca tử vong Covid-19 có nhiều triệu chứng khác nhau, từ gần khơng có triệu chứng đến chết người — Các triệu chứng phổ biến: sốt, ho, mệt mỏi, vị giác khứu giác TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN — Các triệu chứng gặp hơn: đau họng, đau đầu, đau nhức, tiêu chảy, da mẩn hay ngón tay ngón chân bị tấy đỏ tím tái, mắt đỏ ngứa — Các triệu chứng nghiêm trọng: khó thở, khả nói hay cử động thấy lú lẫn, tức ngực Phương thức lây truyền từ người sang người, qua giọt dịch hô hấp thể mà người có mầm bệnh hắt hơi, ho hoặc thở Các nhà khoa học quan chức có trách nhiệm xác nhận ba cách lây truyền: truyền trực tiếp, truyền tiếp xúc truyền khí dung — Truyền trực tiếp: giọt dịch hơ hấp người có mầm bệnh bắn trực diện vào quan hô hấp người khác (thường là mũi, miệng, số trường hợp là mắt), gần — Truyền tiếp xúc: giọt dịch hô hấp người có mầm bệnh bám vật thể đó, người khác chạm phải, tay có dính mầm bệnh lại vơ tình quệt lên mắt, ngốy mũi hay cầm thức ăn cho vào miệng — Truyền khí dung - cịn gọi truyền qua khơng khí: mầm bệnh bay lơ lửng trong khơng khí, người khác chẳng may hít phải tiếp xúc qua niêm mạc Các yếu tố tạo thành Đại dịch Covid-19 — Virus SARS-CoV-2 có khả lây nhiễm cao dễ lây lan — Thời gian ủ bệnh lâu (từ -14 ngày), khó phát nhiều trường hợp có triệu chứng khơng rõ ràng, khơng có triệu chứng — Chưa có thuốc đặc trị vaccine chưa phổ biến — Hệ thống y tế chưa đáp ứng đủ yêu cầu dẫn tới số ca tử vong tăng cao — Thiếu cách ly người mắc bệnh người nghi nhiễm — Sự di chuyển, tụ tập người — Thiếu nhận thức mối đe dọa Covid-19 dẫn đến tâm lý chủ quan 1.2.2 Quá trình vận động phát triển dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN tăng cường, đẩy mạnh, đảm bảo tiến độ an toàn, chủ động huy động nguồn lực y tế, tổ chức tiêm chủng đa dạng với nhiều hình thức Bên cạnh việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 bệnh viện, thành phố cịn triển khai mơ hình thí điểm chăm sóc quản lý F0 nhà Mơ hình với 327 Tổ phản ứng nhanh, 536 Trạm Y tế lưu động chịu trách nhiệm hỗ trợ, chăm sóc, quản lý kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân Liên quan đến công tác an sinh xã hội, việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân ngành, cấp nỗ lực thực với phương châm “không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc” đến nay, thành phố có đợt hỗ trợ, chi 7.800 tỷ đồng 2.1.3 Những lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh  Lực lượng y tế Ngành y tế nghiên cứu thành lập “Khoa COVID”; xây dựng hệ thống cảnh báo xác định ngưỡng lực điều trị COVID-19; có lộ trình phục hồi Bên cạnh việc huy động tổng lực nhân viên y tế từ tất sở khám chữa bệnh công lập tư nhân địa bàn, ngành y tế thành phố nhận hỗ trợ kịp thời quý báu nhân lực đến từ 132 đơn vị Thành phố  Hồ Chí Minh thành cơng việc triển khai "mũi giáp công thứ nhất" xây dựng triển khai hiệu mơ hình điều trị tầng, tạo liên kết thông suốt với nhau, bao gồm: bệnh viện hồi sức tích cực tầng 3, bệnh viện dã chiến tầng 2, đơn vị thu dung tầng 1.  Bộ Y tế huy động toàn nhân lực tinh nhuệ bệnh viện trung ương đầu ngành với bệnh viện tuyến cuối Bộ Quốc phịng bệnh viện thuộc Bộ Cơng an với thành phố gấp rút xây dựng trung tâm hồi sức tích cực "Mũi giáp cơng thứ hai" tập trung nguồn lực thích hợp cho cơng tác điều trị tuyến sở, chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng Từ đó, tổ chức xét nghiệm nhanh phát F0 kết hợp với phát túi thuốc điều trị nhà, kết hợp với tổ chức tư vấn hướng dẫn cách tự chăm sóc nhà từ xa, triển khai khám chữa bệnh, cấp cứu nhà…nhờ giảm tỷ lệ chuyển nặng tử vong, giảm tải cho sở cách ly tập trung bệnh viện dã chiến.  17 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Thực nghiêm chiến lược xét nghiệm Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 hướng dẫn Bộ Y tế để chủ động bóc tách nguồn lây nhiễm mạnh thực biện pháp phịng, chống dịch phù hợp, ban hành quy trình phát xử lý có F0 cộng đồng khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu vực khác phù hợp với yêu cầu tình hình mới, vừa đảm bảo an tồn, vừa không làm gián đoạn hoạt động Trong công tác điều trị, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy hiệu mơ hình điều trị tầng, hạn chế tối đa số bệnh nhân trở nặng, kéo giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp có thể; nâng cao lực điều trị hệ thống bệnh viện, bao gồm bệnh viện tư nhân, chủ động ứng phó với tình diễn biến dịch bệnh  Lực lượng Quân đội Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố lãnh đạo, đạo sâu sát, liệt, triển khai đồng biện pháp phòng, chống quan, đơn vị; chủ động phối hợp với sở, ban, ngành tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố, Quân khu triển khai kịp thời nhiều biện pháp liệt, hiệu cơng tác phịng, chống dịch địa bàn Đồng thời, đạo quan, đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, sẵn sàng ứng phó với kịch cấp độ cao; lực lượng quân y đơn vị tiến hành khám sàng lọc, test nhanh không để dịch bệnh lây nhiễm quan, đơn vị; tăng cường quản lý quân số, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ; trì nghiêm ca, kíp trực sẵn sàng cho tình huống; phối hợp chặt chẽ với địa phương, theo dõi, giám sát, nắm tình hình dịch bệnh Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố chủ động báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng tăng cường nhân lực nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ Thành phố phịng; phối hợp đẩy mạnh thơng tin, tuyên truyền tình hình dịch Covid-19, để cán bộ, chiến sĩ nhân dân đề cao cảnh giác, không hoang mang, lo lắng, định hướng dư luận xã hội chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu thơng tin xun tạc, sai trái tình hình cơng tác phịng, chống dịch internet, mạng xã hội, xuyên tạc 18 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” chức năng, nhiệm vụ Quân đội, tạo hiệu ứng, chia sẻ lan tỏa sâu rộng nhân dân Thực phương châm đạo “bình tĩnh, chủ động, liệt, thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố kịp thời phối hợp với Sở Y tế quan chức tham mưu UBND Thành phố thành lập Sở Chỉ huy điều hành, đạo phòng, chống dịch UBND Thành phố; tham mưu thành lập xây dựng quy chế hoạt động Trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện điều trị Covid-19 Thành phố quản lý Bộ Tư lệnh Thành phố chủ động đề xuất cho UBND Thành phố triển khai thực 13 nhóm giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19; thiết lập phục vụ 62 bệnh viện điều trị Covid-19; đó, lực lượng quân phục vụ, quản lý 20 bệnh viện, 08 khu cách ly, với 6.000 giường bệnh điều trị cho người dân; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tập trung lực lượng tổ chức, quản lý, trì nghiêm quy định tham gia phục vụ khu cách ly, bệnh viện dã chiến thực giãn cách xã hội, huy động 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia phục vụ Trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến - thu dung điều trị Covid-19, khu phong tỏa địa phương Trung đồn Gia Định Tiểu đồn Kiểm sốt Quân 31 phối hợp với lực lượng chức thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm biện pháp phòng, chống dịch 12 điểm chốt, trạm kiểm sốt cấp Thành phố 251 chốt quận, huyện, kịp thời xử lý hiệu tình huống, giữ vững an ninh trị, trật tự, an tồn   Đồn viên niên, tình nguyện viên tổ chức Xã hội Tuổi trẻ tổ chức Xã hội nước nói chung thành phố nói riêng thể tinh thần xung kích tình nguyện nhiều hoạt động chung tay cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 Các đội niên tình nguyện vào hàng quán địa bàn để gặp người dân hướng dẫn khai báo y tế, đến khu chợ - nơi nhiều người dân qua để phát trang y tế đạt chuẩn, tờ rơi tuyên truyền 19 ... 2: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀO VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 2.1 Vai trò lực lượng tham gia phịng chống. .. lý mối liên hệ phổ biến — Dịch bệnh Covid-19 góc nhìn ngun lý mối liên hệ phổ biến - Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19. .. TP.HCM — Vai trò lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh — Phát huy vai trị lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh — Một số học lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh hiện nay,