0

Ktđt- -Nhóm-6 - Dvfbdfbdf

25 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2023, 18:44

Untitled 1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ Đề bài Vai trò của đầu tư TC, đầu tư TM và đầu tư PT trong nền kinh tế Thực trạng đầu tư theo các nộ[.] lOMoARcPSD|9242611 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - - TIỂU LUẬN MƠN KINH TẾ ĐẦU TƯ Đề bài: Vai trị đầu tư TC, đầu tư TM đầu tư PT kinh tế Thực trạng đầu tư theo nội dung đầu tư Việt Nam giai đoạn 2016-2021 Nhóm : 06 Lớp : Kinh tế đầu tư (122)_05 Giáo viên hướng dẫn : Đinh Thùy Dung Hà Nội, 2022 lOMoARcPSD|9242611 Mục lục Lời mở đầu I Đầu tư tài Khái niệm Phân loại Vai trò 4 Thực trạng đầu tư tài Việt Nam giai đoạn 2016-2021 b) Đầu tư tài nước 10 II Đầu tư phát triển 10 Khái niệm 10 Phân loại 10 Vai trò 11 Thực trạng đầu tư phát triển Việt Nam giai đoạn 2016-2021 14 III Đầu tư thương mại 16 Khái niệm 16 Phân loại 16 Vai trò 16 Thực trạng đầu tư thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2021 17 Kết luận 23 Tài liệu tham khảo 24 Đánh giá thành viên 25 lOMoARcPSD|9242611 Lời mở đầu Đầu tư trình sử dụng phối hợp nguồn lực khoảng thời gian xác định nhằm đạt hiệu tập hợp mục tiêu định điều kiện kinh tế-xã hội định Tại Việt Nam, đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kinh tế-xã hội Đầu tư khơng đóng vai trị q trình tái sản xuất xã hội mà cịn tạo "cú hích" cho phát triển kinh tế Bất kỳ hoạt động đầu tư thực cá nhân tổ chức chủ thể tư hay Nhà nước lợi ích mà hoạt động đầu tư đem lại không dừng lại lợi ích nhà đầu tư, mà cịn kinh tế nói chung Đầu tư hoạt động nhằm tạo tài sản cho kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh hoạt động xã hội khác Đầu tư hoạt động tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống người dân xã hội, phát triển sản xuất Có thể nói, đầu tư cốt lõi, động lực cho tăng trưởng phát triển kinh tế Đầu tư góp phần nâng cao trình độ khoa học cơng nghệ đất nước Những hoạt động đầu tư từ nước ngồi vào, đặc biệt từ nước có kinh tế phát triển, giúp Việt Nam có hội tiếp cận công nghệ đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học Trong giai đoạn 2016-2021, kinh tế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 bùng phát Việt Nam nước có kinh tế chịu nhiều tác động Dẫn đến hoạt động đầu tư bao gồm đầu tư tài chính, đầu tư phát triển đầu tư thương mại giai đoạn bị ảnh hưởng có nhiều biến động lOMoARcPSD|9242611 I Đầu tư tài Khái niệm - Đầu tư tài hoạt động tạo lập phát triển giá trị thặng dư (mức độ dôi so với ban đầu) Ở phạm vi nhỏ, đầu tư tài việc sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để đầu tư vào kênh sinh lợi nhuận Đầu tư tài hoạt động đầu tư với mục đích kiếm tiền, kiếm lợi nhuận qua số kênh như: chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, forex, vàng, gửi tiết kiệm… - Khác với việc làm kinh doanh hay hình thức lao động khác phải tham gia trực tiếp vào cơng đoạn đó, đầu tư tài việc bạn tạo tài sản từ hoạt động đầu tư, dựa óc phán đốn tầm nhìn chiến lược Lợi nhuận mang tính lâu dài có khả sản sinh tương lai Trong kinh tế có đối tượng tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính: - Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: doanh nghiệp hoạt động đầu tư tài hoạt động đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh khác, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhằm thu lời tương lai Hoạt động đầu tư tài doanh nghiệp phong phú: hoạt động mua bán chứng khoán, hoạt động đầu tư bất động sản, hoạt động cho thuê tài chính… - Trung gian tài chính: trung gian tài tham gia vào hoạt động đầu tư tài chủ yếu quỹ đầu tư, cơng ty đầu tư tài chính, ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần, bảo hiểm, quỹ đầu tư Phân loại - Đầu tư chứng khoán kinh doanh: + Cổ phiếu, trái phiếu nắm giữ mục đích kinh doanh (kể chứng khốn có thời gian đáo hạn 12 tháng mua vào, bán để kiếm lời) - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: + Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm loại tín phiếu, kỳ phiếu); + Trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại thời điểm định tương lai; + Các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ; + Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác - Đầu tư vào công ty: + Đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết - Đầu tư khác: + Các khoản đầu tư vào công cụ vốn đơn vị khác quyền kiểm sốt đồng kiểm sốt, khơng có ảnh hưởng đáng kể bên đầu tư; + Các khoản kim loại quý, đá quý không sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm mua vào - bán hàng hóa; Tranh, ảnh, tài liệu, vật phẩm có giá trị khơng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường; … Vai trị - Đầu tư tài giúp phòng ngừa giá đồng tiền: Trong bối cảnh kinh tế ln có lạm phát diễn thời kỳ định khiến đồng tiền bị giá theo thời gian Ví dụ với 10 ngàn đồng, 50 năm trước ta mua nhiều hàng hóa dịch vụ Nhưng khơng Tương tự vậy, giá hàng hóa dịch vụ tương lai tiếp tục lOMoARcPSD|9242611 tăng 10 ngàn đồng 50 năm mua đồ 10 ngàn đồng Do đầu tư tài giúp tránh khỏi hao hụt tài sản qua thời gian giúp tăng giá trị tài sản tương lai - Đầu tư tài cơng cụ dẫn vốn hiệu kinh tế: Đầu tư tài dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người kinh doanh, giúp cho việc chuyển vốn từ người khơng có hội đầu tư sinh lời đến người có hội đầu tư sinh lợi - Đầu tư tài giúp điều hịa lượng tiền kinh tế: Đầu tư tài thơng qua kênh đầu tư tài thị trường tài tạo thuận lợi cho hoạt động điều tiết vĩ mô Nhà nước vào kinh tế Thông qua đầu tư tài đó, nhà nước huy động vốn việc bán cổ phần, phát hành trái phiếu nước ngoài… để tài trợ cho dự án đầu tư Nhà nước thời kỳ thiếu vốn đầu tư; thu hút vốn đầu tư nước vào ngành sản xuất - kinh doanh, dịch vụ nước; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực sách mở cửa, cải cách kinh tế Chính phủ Ví dụ gửi tiền mặt ngân hàng phương pháp đầu tư tài phổ biến Trong điều kiện vốn ngân sách nhà nước có hạn, vốn tự có doanh nghiệp người sản xuất cịn ỏi, vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn tín dụng ngân hàng Để có vốn cho vay, ngân hàng thương mại huy động vốn cho đầu tư phát triển đa dạng phương thức, giải tỏa vốn đọng nợ xấu, phát hành cổ phiếu trái phiếu tăng vốn điều lệ, thu hút tiền gửi tiết kiệm phát triển dịch vụ ngân hàng - Đầu tư tài góp phần thúc đẩy kinh tế: Đầu tư tài giúp thúc đẩy việc tích lũy tập trung vốn để hiệu phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội doanh nghiệp Nhà nước Các doanh nghiệp có thêm nhiều vốn, từ thúc đẩy nâng cao sản xuất giúp kinh tế ổn định phát triển Thực trạng đầu tư tài Việt Nam giai đoạn 2016-2021 4.1 Đầu tư tài nước a) Thị trường vốn Hiện nay, thị trường vốn hình thành vận hành đầy đủ cấu phần bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu thị trường tín dụng trung dài hạn Quy mơ thị trường vốn tăng trưởng bình quân 28,5%/năm giai đoạn 2016-2021 Hiện tại, quy mô thị trường vốn đạt 134,5% GDP năm 2021, gấp 3,5 lần quy mô năm 2015; quy mơ vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 93,8%GDP; quy mô thị trường trái phiếu đạt 39,7%GDP (trong trái phiếu Chính phủ 22,7%GDP TPDN 14,2%GDP) lOMoARcPSD|9242611 ❖ Thị trường chứng khoán Nếu năm 2000, thị trường chứng khoán mở cửa, vốn hóa thị trường đạt 986 tỷ đồng, tương đương 0,28% GDP; Các doanh nghiệp phải huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng; đến cuối năm 2020, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam tương đương 83% GDP năm 2019 Hàng trăm nghìn tỷ đồng doanh nghiệp, ngân hàng huy động qua thị trường chứng khoán, tạo nên tranh cân đối thị trường vốn Việt Nam Đến nay, thị trường chứng khoán (thị trường chứng khốn) Việt Nam hình thành vận hành đầy đủ cấu phần gồm thị trường cổ phiếu, trái phiếu, chứng khốn phái sinh Quy mơ thị trường vốn tăng trưởng bình quân 28,5%/năm giai đoạn 2016-2021 Năm 2021, thị trường chịu tác động bất lợi từ dịch Covid19, tổng mức huy động vốn thị trường chứng khoán đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tương đương 38,7% tổng mức đầu tư toàn xã hội Trong giai đoạn 2016-2021, đặc biệt vào năm 2020 thị trường chứng khốn Việt Nam có năm tăng trưởng ấn tượng đánh giá 10 thị trường có sức chống chịu phục hồi tốt giới đại dịch Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020 tổng mức huy động vốn cho kinh tế thị trường chứng khoán đạt 383,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với kỳ năm trước; giá trị giao dịch bình quân thị trường cổ phiếu đạt 7.056 tỷ đồng/phiên, tăng 51,5% so với bình quân năm 2019; giá trị giao dịch bình quân thị trường trái phiếu đạt 10.247 tỷ đồng/phiên, tăng 11,3%; khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai số VN30 thị trường chứng khoán phái sinh đạt 157.314 hợp đồng/phiên, tăng 77% Đáng ý, số lượng tài khoản nhà đầu tư nước mở tăng kỷ lục năm 2020 Số tài khoản nhà đầu tư nước mở thị trường Việt Nam đạt gần 394 nghìn tài khoản, tăng 109% so với số lượng tài khoản mở năm 2019; khối ngoại mở 2.856 tài khoản; tổng số lượng tài khoản chứng khoán Việt Nam đạt 2,77 triệu tài khoản, tăng 16,7% so với cuối năm 2019 ❖ Thị trường ngân hàng Cùng với phát triển thị trường chứng khoán, kênh dẫn vốn qua ngân hàng tiếp tục phát triển đóng vai trị chủ đạo cung cấp nguồn vốn thị trường, chiếm tới 70% Đáng lưu ý, thị trường tiền tệ năm 2020 lãi suất huy động giảm liên tục, huy động vốn liên tục tăng tăng vượt tốc độ tăng lOMoARcPSD|9242611 tín dụng Điều mặt giúp cho ngân hàng thương mại tăng khoản giảm chi phí vốn huy động, mặt khác làm tốc độ tăng tổng phương tiện toán tăng nhanh, tổng cầu suy yếu ❖ Thị trường trái phiếu Năm 2018, quy mơ thị trường TPDN có tăng trưởng mạnh so với năm trước, tăng khoảng 53% so với năm 2017 tăng gấp 32 lần so với năm 2011, cho thấy doanh nghiệp ngày quan tâm tham gia huy động vốn qua phát hành trái phiếu bên cạnh kênh vay vốn tín dụng ngân hàng Kỳ hạn phát hành chủ yếu từ - năm phù hợp với chu kỳ đầu tư doanh nghiệp Cụ thể, thị trường TPCP đánh giá có mức tăng trưởng dẫn đầu kinh tế khu vực Đông Á ASEAN+3, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 31% ngày trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho Chính phủ.Cơng tác phát hành TPCP khẳng định vai trò công cụ tái cấu nợ công, giúp nợ cơng giảm tỷ trọng vay nước ngồi từ 73,6% năm 2010 xuống mức 63,4% năm 2015 34,8% năm 2021 Trong tháng 12/2020, Kho bạc Nhà nước phát hành 52,989 tỷ đồng trái phiếu, tăng 44% so với tháng trước Năm 2020, Kho bạc Nhà nước phát hành 333,042.5 tỷ đồng trái phiếu, tăng 35% so với năm 2019 Lãi suất bình quân huy động giảm từ khoảng 10% năm 2009 xuống khoảng 2% năm 2021, kỳ hạn phát hành bình quân kéo dài từ 2-3 năm năm 2009 lên 12,2 năm năm 2021, thơng qua góp phần tái cấu nợ cơng theo hướng an tồn, bền vững tái cấu giảm đỉnh nợ rơi vào số năm trở nên đồng Tính đến ngày 04/01/2021, theo số liệu tổng hợp HNX, tháng 12, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo hình thức riêng lẻ 20,339 tỷ đồng, tăng 48.7% so với tháng trước đó, với 30 đợt phát hành 22 doanh nghiệp Kỳ hạn phát hành bao gồm 1-, 2-, 3-, 4.5-, 5- 7-năm với kỳ hạn phát hành bình quân 3.75 năm Trái phiếu kỳ hạn năm có giá trị phát hành lớn nhất, đạt 12,282 tỷ đồng, chiếm 60% tổng giá trị phát hành Về cấu thị trường trái phiếu phát hành theo loại hình doanh nghiệp, tổng giá trị phát hành Tổ chức tín dụng vươn lên đứng đầu, đạt 14,903.4 tỷ đồng, chiếm 73.3% tổng giá trị phát hành trái phiếu Trong tháng này, doanh nghiệp Bất động sản đứng vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành đạt mức 3,178.9 tỷ đồng, chiếm 15.6% lOMoARcPSD|9242611 Tuy nhiên số hạn chế rủi ro tiềm ẩn: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tiếp tục phát sinh rủi ro có nhà đầu tư cá nhân chưa hiểu biết rõ pháp luật việc đầu tư, giao dịch TPDN riêng lẻ tham gia mua TPDN Một số trường hợp có hành vi gian lận xác định trở thành nhà đầu tư chứng khốn chun nghiệp để mua TPDN riêng lẻ Tình hình tài số doanh nghiệp phát hành cịn hạn chế; số doanh nghiệp có mục đích sử dụng vốn không với thông tin công bố b) Thị trường tiền tệ Nhìn lại giai đoạn 2016 - 2020, cơng tác điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng đạt kết tích cực, qua đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, nhìn lại giai đoạn 2016 - 2020, NHNN điều hành sách tiền tệ hiệu nhờ kiên định, chủ động, thận trọng linh hoạt, từ góp phần kiểm sốt lạm phát mức 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối 4.2 Đầu tư tài quốc tế a) Đầu tư tài từ nước ngồi Khi nói đến vấn đề thu hút đầu tư nước ngồi, có khuynh hướng tiếp cận với dịng vốn quốc tế thơng qua nguồn đầu tư trực tiếp nước ngồi FDI lại khơng ý đến việc thu hút mức nguồn đầu tư gián tiếp FPI FPI khoản vốn đầu tư nước thực qua định chế tài trung gian quỹ đầu tư, đầu tư trực tiếp vào cổ phần công ty niêm yết thị trường chứng khốn (cịn gọi là đầu tư Portfolio) Xét bình diện bên ngồi thấy việc tiếp nhận sóng đầu tư gián tiếp nước (FPI) thứ kể từ mở cửa kinh tế đặc biệt thơi gian tăng lên trông thấy đạt mức tỷ USD ❖ FPI thị trường trái phiếu lOMoARcPSD|9242611 Trong năm gần đây, nhà đầu tư nước ngày tham gia rộng rãi vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp Ngành phát hành trái phiếu lớn bất động sản (chiếm 30% giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành năm 2020), ngân hàng (chiếm 30%), lượng (8%), sản xuất (6%), lại ngành khác Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư nước chiếm 3,1% tổng giá trị trái phiếu phát hành năm 2019 chiếm 1,2% năm 2020 So với số thị trường khu vực Đông Nam Á, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam GDP tính đến đầu năm 2021 vượt qua Philippin, Indonesia, thấp nhiều so với Thái Lan, Malaysia Trên thực tế, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam tương đối lớn tương quan với GDP, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn phát triển thị trường sơ cấp chuyên biệt chưa hình thành, nhà phát hành trái phiếu họ chưa xếp hạng độc lập Phần lớn trái phiếu hình thức phát hành riêng lẻ, người mua trái phiếu lớn ngân hàng, thiếu vắng vai trò nhà đầu tư nước ngồi định chế tài đầu tư khác ❖ FPI thị trường chứng khoán Từ năm 2016 đến nay, dòng vốn FPI phục hồi tăng mạnh trở lại, năm 2017-2019 Tuy nhiên, sang năm 2020, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 biến động mạnh thị trường tài - tiền tệ giới, dòng vốn FPI giảm sút rõ rệt (Bảng 1) Bảng 1: Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán năm 2016-2020 Đơn vị: Tỷ đồng Về quy mô giao dịch nhà đầu tư gián tiếp nước ngồi so với quy mơ tồn thị trường chứng khốn giai đoạn vừa qua chiếm tỷ trọng thấp biến động tăng giảm bất thường qua năm Điển hình năm 2011 vốn FPI chiếm tỷ trọng 12,2 %, qua năm 2012-2018 tăng giảm thấp, đến năm 2019 chiếm 14,1 % tồn thị trường chứng khốn Biểu đồ tỷ trọng giá trị giao dịch nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 2019 (%) lOMoARcPSD|9242611 Đáng lưu ý năm 2017-2019 dòng vốn FPI vào Việt Nam tăng lên với quy mơ lớn, có dấu hiệu khả quan, thể niềm tin nhà đầu tư nước vào tiềm phát triển đất nước Tuy nhiên, năm 2020 dòng vốn FPI lại đảo chiều biến động bất thường thị trường tài tiền tệ giới khu vực, đặc biệt ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, cịn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường ❖ Các quỹ đầu tư nước ngồi Việt Nam Tại Việt nam, quỹ đầu tư nước bắt đầu xuất từ năm 1991 với quy mô nhỏ lẻ manh mún Các quỹ đầu tư bắt đầu quay trở lại Việt Nam từ năm 2001 Hiệp định thương mại Việt Mỹ có hiệu lực Kể từ năm 2007 đến nay, quỹ đầu tư nước quan tâm nhiều đến thị trường Việt Nam bối cảnh nước quốc tế có nhiều thay đổi thuận lợi Tổng số quỹ đầu tư nước ngồi Trung tâm Lưu kí Chứng khốn cấp mã số giao dịch chứng khốn có tăng trưởng đột phá Tính đến tháng 6/2018 có 1.829 quỹ đầu tư, với tổng giá trị danh mục đạt 11 tỉ USD (chiếm 30% tổng giá trị danh mục nhà đầu tư nước ngồi) Tính đến năm 2019, Việt Nam có khoảng 49 cơng ty quản lý quỹ hoạt động, phần lớn quỹ đầu tư ngoại hoạt động thị trường chứng khoán Chẳng hạn, Quỹ đầu tư DCVEIL (Dragon Capital Vietnam Enterprise Investment Ltd) Đây quỹ đầu tư tiếng thức niêm yết sàn giao dịch SGD Chứng khốn London Ước tính tài sản rịng quỹ lên đến 500 triệu USD Là quỹ đầu tư thành lập lâu đời từ năm 1994, xuất thị trường Việt Nam với hình thức quỹ đầu tư đóng Quỹ DCVEIL huy động vốn từ nhà đầu tư nhiều quốc gia khác giới tên có uy tín giới đầu tư thị trường Việt Nam Một số sản phẩm đầu tư kể đến như: Cơng ty TNHH đầu tư doanh nghiệp Việt Nam, Quỹ Vietnam Equity (ucits), Quỹ nợ Việt Nam SPC b) Đầu tư tài nước Theo Cục Ðầu tư nước (Bộ Kế hoạch Ðầu tư), sau 30 năm hội nhập phát triển, đến nay, Việt Nam không quốc gia tiếp nhận đầu tư hàng đầu khu vực mà cịn vươn lên, trở thành quốc gia có nhiều doanh nghiệp (DN), dự án đầu tư nước Hoạt động đầu tư nước Việt Nam ngày đa dạng, thể rõ nét qua thị trường, ngành nghề đầu tư, quy mơ, hình thức đầu tư, loại hình kinh tế DN tham gia đầu tư Tuy nhiên, việc đầu tư nước ngồi theo phương thức gián tiếp cịn chưa trọng nhiều khơng có nhiều tài liệu báo cáo tình hình phát triển việc đầu tư tài nước II - ➢ ● Đầu tư phát triển Khái niệm Đầu tư phát triển: Đầu tư phát triển phương thức đầu tư trực tiếp Hoạt động đầu tư nhằm trì tạo lực sản xuất kinh doanh dịch vụ sinh hoạt đời sống xã hội Đặc điểm đầu tư phát triển Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cho hoạt động đầu tư phát triển thường lớn Thời kỳ đầu tư kéo dài Thời gian vận hành kết đầu tư kéo dài Các thành đầu tư phát triển thường phát huy tác dụng nơi mà tạo dựng nên Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao Phân loại Theo cấu Tái sản xuất 10 lOMoARcPSD|9242611 Theo chiều rộng Cải tạo, mở rộng sở vật chất có, xây dựng mới; kỹ thuật công nghệ không thay đổi Theo chiều sâu Cải tạo, mở rộng, nâng cấp thiết bị; đầu tư đổi dây chuyền công nghệ ● ● - Theo lĩnh vực hoạt động kết đầu tư Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật Đầu tư phát triển sở hạ tầng Theo đặc điểm hoạt động kết đầu tư Đầu tư bản: Đầu tư nhằm tái sản xuất TSCĐ Đầu tư vận hành: Đầu tư vận hành tạo tăng thêm TSCĐ cho đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ ● Theo tính chất quy mơ đầu tư - Đầu tư theo dự án quan trọng quốc gia - Đầu tư theo dự án nhóm A - Đầu tư theo dự án nhóm B - Đầu tư theo dự án nhóm C ● Theo nguồn vốn - Đầu tư phát triển từ nguồn vốn nước - Đầu tư phát triển từ nguồn vốn nước ● Theo chủ thể - Đầu tư phát triển nhà nước - Đầu tư phát triển tư nhân - Đầu tư nước Vai trò ➢ Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động tới tổng cầu a Về mặt tổng cầu: - Một nhân tố chiếm tỷ trọng lớn tổng cầu kinh tế đầu tư, chiếm tỉ trọng từ 24 - 28% cấu tổng cầu tất nước giới - AD = GDP = C + I + G + (X -M) - Trong ngắn hạn, đầu tư (I) tăng lên làm tổng cầu (AD) kinh tế tăng lên, tổng cung chưa kịp thay đổi, kéo theo đường cầu dịch chuyển lên bên phải Kéo theo sản lượng cân giá đầu vào tăng b Về mặt tổng cung: - Khi thành đầu tư phát huy tác dụng, vốn đầu tư (I) lúc chuyển hóa thành vốn sản xuất (K) - AS = GDP = f(L,K,R,T) - Tổng cung dài hạn tăng lên kéo theo đường cung dịch chuyển bên phải Sản lượng mức cao hơn, giá giảm xuống nhân tố kích thích tiêu dùng, tăng gia sản xuất phát triển; tạo cải vật vật chất dồi cho xã hội, - Hình ảnh minh họa: 11 lOMoARcPSD|9242611 ➢ Đầu tư tác động hai mặt đến ổn định kinh tế - Nền kinh tế trì trạng thái cân nhờ cung - cầu, đầu tư nhân tố ảnh hưởng trực tiếp Do thay đổi dẫn đến tác động làm trì hay phá vỡ ổn định kinh tế quốc gia - Khi tăng đầu tư, cầu yếu tố đầu vào tăng làm giá leo thang, dẫn đến tình trạng lạm phát Khiến cho sản xuất đình trệ, thu nhập thấp, kinh tế phát triển chậm Mặt khác, đầu tư làm nhu cầu tăng cao, từ kích thích sản xuất, mở rộng quy mô, nâng cao đời sống cho người lao động, - Khi giảm đầu tư dẫn đến tác động hai mặt Vì trình quản lý điều hành nhà hoạch định sách cần thấy hết tác động hai mặt để hạn chế tác động tiêu cực, phát huy tác động tích cực, trì ổn định cho kinh tế ➢ Đầu tư tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế - Mỗi quốc gia muốn giữ tốc độ tăng trưởng mức trung bình tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15 - 25% so với GDP tùy thuộc vào ICOR - ICOR = Vốn đầu tư/ Mức tăng GDP - Hệ số ICOR nói rằng: vốn tạo đầu tư yếu tố tăng trưởng Hệ số phản ánh trình độ kỹ thuật sản xuất số đo lực sản xuất đầu tư - Đối với nước phát triển, ICOR thường lớn từ - thừa vốn, thiếu lao động; nước chậm phát triển ICOR từ - thiếu vốn thừa lao động Chỉ tiêu ICOR nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, theo trình độ phát triển kinh tế chế sách nước - Một số tiêu ICOR số nước: 12 lOMoARcPSD|9242611 ➢ Đầu tư nhân tố định đến chuyển dịch cấu kinh tế - Con đường tất yếu tăng trưởng nhanh với tốc độ mong muốn tăng cường đầu tư Đối với ngành công nghiệp, dịch vụ đem lại hiệu cao so với đầu tư nông, lâm ngư nghiệp Chính sách đầu tư định trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia - Về cấu lãnh thổ, đầu tư có tác dụng giải cân đối phát triển vùng lãnh thổ Vùng yếu thoát khỏi tình trạng đói nghèo, phát huy lợi tài nguyên - địa lý - trị - xã hội ➢ Đầu tư với việc tăng cường khả khoa học công nghệ đất nước - Đầu tư nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến định đổi phát triển khoa học, công nghệ doanh nghiệp quốc gia - Công nghệ trung tâm cơng nghiệp hóa, điều kiện tiên để nước phát triển thực cơng nghiệp hóa - đại hóa - Để phản ánh tác động đầu tư đến trình độ phát triển khoa học cơng nghệ, ta sử dụng tiêu: ● Tỷ trọng vốn đầu tư đổi công nghệ/ tổng vốn đầu tư → Mức độ đầu tư đổi công nghệ nhiều hay thời kỳ ● Tỷ trọng chi phí mua sắm máy móc thiết bị/ tổng vốn đầu tư thực → Tỷ lệ vốn máy móc thiết bị chiếm ● Tỷ lệ vốn đầu tư theo chiều sâu/ tổng vốn đầu tư thực → Đầu tư chiều sâu gắn liền với đổi công nghệ, tỷ lệ thuận với đổi khoa học - công nghệ ● Tỷ trọng vốn đầu tư cho cơng trình mũi nhọn, trọng điểm → Thấy mức độ tập trung công nghệ gián tiếp phản ánh mức độ đại công nghệ - Hiện nay, Việt Nam 90 nước cơng nghệ, cịn lạc hậu so với giới Việc chuyển giao công nghệ nước phát triển điểm để phát triển kinh tế Tuy nhiên, vấn đề chuyển giao công nghệ cần xem xét kỹ lưỡng Việt Nam nhận lại công nghệ lạc hậu trình độ thấp Vì muốn cải thiện tình hình trên, đường tự nghiên cứu phát minh nhập công nghệ từ nước điều hướng tới 13 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Thực trạng đầu tư phát triển Việt Nam giai đoạn 2016-2021 ❖ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực năm 2016 theo giá hành ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 33% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 557,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng vốn tăng 7,2%; vốn khu vực ngồi Nhà nước đạt 579,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 39% tăng 9,7%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi đạt 347,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,4% tăng 9,4% Đến năm 2021, vốn đầu tư toàn xã hội thực theo giá hành năm 2021 đạt 2.891,9 nghìn tỷ đồng, tăng gấp lần so với 2016, tăng 3,2% so với năm trước, mức tăng thấp giai đoạn 20162021 kết khả quan bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nước giới Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 713,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng vốn giảm 2,9% so với năm trước, giảm 14,3% so với 2016; khu vực ngồi Nhà nước đạt 1.720,2 nghìn tỷ đồng, 59,5% tăng 7,2% so với năm trước, tăng 21,24% so với 2016; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi đạt 458,1 nghìn tỷ đồng, 15,8% giảm 1,1% so với năm trước, giảm 6,9% so với 2016 ❖ Đầu tư trực tiếp nước Đầu tư trực tiếp nước từ đầu năm đến thời điểm 26/12/2016 thu hút 2.556 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15.182,3 triệu USD, tăng 27% số dự án giảm 2,5% vốn đăng ký so với kỳ năm 2015 Bên cạnh đó, có 1.225 lượt dự án cấp phép từ năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư 14 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 với số vốn tăng thêm đạt 5.765,1 triệu USD, tăng 50,5% số dự án giảm 19,7% vốn tăng thêm Trong năm 2016 có 2.547 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngồi góp vốn mua cổ phần (với tỷ lệ vốn lớn 50% vốn điều lệ thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) với tổng vốn đầu tư 3.425,3 triệu USD Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần năm 2016 đạt 24.372,7 triệu USD, tăng 7,1% so với năm trước Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi thực năm 2016 ước tính đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015, đạt mức giải ngân vốn FDI cao từ trước đến Năm 2019, số 81 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trực tiếp cấp phép Việt Nam năm 2019, Hàn Quốc nhà đầu tư lớn với 3.668,8 triệu USD, chiếm 21,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến Đặc khu hành Hồng Cơng (TQ) đạt 2.811,9 triệu USD, chiếm 16,8%; Trung Quốc 2.373,4 triệu USD, chiếm 14,2%; Xin-ga-po 2.100,9 triệu USD, chiếm 12,5%; Nhật Bản 1.820,7 triệu USD, chiếm 10,9%; Đài Loan 860,6 triệu USD, chiếm 5,1%; Thái Lan 562,3 triệu USD, chiếm 3,4%; Xa-moa 543,1 triệu USD, chiếm 3,2% Tổng vốn đầu tư nước đăng ký vào Việt Nam: Tính đến ngày 20/12/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh giá trị góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020, – Vốn đăng ký cấp mới: Có 1.738 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15,25 tỷ USD, giảm 31,1% số dự án so với 2020, giảm 32% so với 2016 tăng 4,1% số vốn đăng ký so với năm trước – Vốn đăng ký điều chỉnh: Có 985 lượt dự án cấp phép từ năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 9,01 tỷ USD, tăng 40,5% so với năm trước – Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước ngồi: Có 3.797 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,89 tỷ USD, giảm 7,7% so năm trước Trong đó, có 1.535 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp với giá trị góp vốn 5,03 tỷ USD 2.262 lượt nhà đầu tư nước mua lại cổ phần nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,86 tỷ USD Vốn đầu tư trực tiếp nước thực Việt Nam năm 2021, ước đạt 19,74 tỷ USD, giảm 1,2% so với năm trước ❖ Đầu tư Việt Nam nước Đầu tư Việt Nam nước năm 2018 có 149 dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn phía Việt Nam 376,2 triệu USD; 35 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 56 triệu USD Tính chung tổng vốn đầu tư Việt Nam nước (vốn cấp tăng thêm) năm 2018 đạt 432,2 triệu USD Trong năm 2019 có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư Việt Nam, Ơ-xtrây-li-a nước dẫn đầu với 154,6 triệu USD, chiếm 30,4%; Hoa Kỳ 93,4 triệu USD, chiếm 18,4%; Cam-pu-chia 73,7 triệu USD, chiếm 14,5%; Tây Ban Nha 59,8 triệu USD, chiếm 11,8%; Xin-ga-po 48,1 triệu USD, chiếm 9,5% Đầu tư Việt Nam nước ngoài: Trong năm 2021 có 61 dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn phía Việt Nam 409,1 triệu USD, tăng 28,6% so với năm trước; có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn điều chỉnh giảm 776 triệu USD Do tháng 12/2021, Tập đồn Dầu khí Quốc 15 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 gia Việt Nam điều chỉnh vốn giảm 1,2 tỷ USD dự án thăm dò phát triển khai thác dầu khí Nga Nếu khơng tính dự án này, tổng vốn đầu tư Việt Nam nước (vốn cấp điều chỉnh) năm 2021 đạt 828,7 triệu USD III Đầu tư thương mại Khái niệm Đầu tư thương mại khoản đầu tư vào doanh nghiệp với mục đích sinh lời, bao gồm việc mua bán hàng hóa dịch vụ, với kỳ vọng tạo dòng tiền (chủ đầu tư bỏ tiền để mua hàng sau bán lại với giá cao nhằm thu lợi nhuận.) Đặc điểm đầu tư thương mại: - Không trực tiếp tạo tài sản cho kinh tế (trừ hoạt động ngoại thương) - Hoạt động thương mại làm tăng giá trị tài sản Trong đầu tư thương mại có chuyển giao quyền sở hữu, làm tăng tài sản chủ đầu tư Là điều kiện quan trọng cầu nối để thúc đẩy đầu tư phát triển Phân loại Thương mại hàng hóa Thương mại dịch vụ Chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá từ người bán sang người mua Hoạt động cung ứng dịch vụ không dẫn đến việc xác lập quyền sở hữu bên mua dịch vụ Có tách rời khâu sản xuất tiêu thụ Thước đo đánh giá ổn định chất lượng sản phẩm Quá trình tạo tiêu dùng dịch vụ diễn trực tiếp, đồng thời người sử dụng dịch vụ người cung ứng dịch vụ Do thước đo đánh giá chất lượng dịch vụ hài lòng người nhận dịch vụ Người cung cấp hàng hóa người sử dụng thiết lập mối quan hệ ngắn hơn thương mại dịch vụ Do hiệu việc sử dụng hàng hóa địi hỏi q trình ngắn dịch vụ thương mại Người sử dụng dịch vụ thương mại người cung ứng dịch vụ thường thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài hiệu việc tiêu dùng dịch vụ địi hỏi q trình Q trình đơi cịn có hỗ trợ phương tiện kĩ thuật, dẫn tới chi phí lớn Vai trị ❖ Thúc đẩy lưu thơng hàng hóa 16 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Đối với kinh tế, đầu tư tài có vai trị thúc đẩy kinh tế sản xuất phát triển Thông qua hoạt động thương mại thị trường, chủ thể kinh doanh mua bán hàng hóa, dịch vụ, từ đảm bảo cho q trình tái sản xuất tiến hành bình thường, lưu thơng hàng hóa dịch vụ thơng suốt Với hàng hóa dịch vụ sử dụng nhiều thúc đẩy thương nhân sản xuất, phát triển để kịp thời cung ứng cho thị trường ngược lại Ngoài ra, vùng phát triển, kinh tế khó khăn cung ứng tư liệu sản xuất, vật phẩm tiêu dùng mua bán sản phẩm, để thúc đẩy kinh tế hàng hóa vùng phát triển, đẩy lùi kinh tế tự nhiên, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo vùng, cân lại hoạt động kinh tế ❖ Thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa Là cầu nối sản xuất tiêu dùng, cung ứng tư liệu sản xuất cần thiết, tạo điều kiện cho sản xuất tiến hàng cách thuận lợi Mở rộng khả tiêu dùng, nâng cao mức hưởng thụ cá nhân doanh nghiệp, nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp, tích cực góp phần tăng tích lũy xã hội nhằm thực cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa Hoạt động thương mại thơng qua chế thị trường kích thích nhà sản xuất kinh doanh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, đổi trang thiết bị quy trình công nghệ, ứng dụng khoa học vào quản lý để sản xuất ngày phong phú tiên tiến hơn, có đủ sức cạnh tranh thị trường Đây tiến trình quan trọng đường CNH- HĐH Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH trình chịu tác động nhiều nhân tố, thị trường thương mại có ý nghĩa quan trọng Cầu nối gắn kết kinh tế nước với kinh tế giới, mở rộng thị trường thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, đưa hàng hóa nước nước ngồi nhập hàng hóa, thiết bị kỹ thuật qua việc thực sách mở cửa Hàng hóa tiêu thụ nhanh, giá trị hàng hóa thực hiện, phần tích lũy cấu giá hàng hóa hình thành Như vậy, hoạt động thương mại góp phần đẩy mạnh sản xuất, tích lũy vốn cho nghiệp CNH- HĐH nước ta thời kỳ hội nhập Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng người đáp ứng, trở nên phong phú hoạt động thương mại cịn có vai trị quan trọng việc định hướng người dùng, chí ngồi phạm vi lãnh thổ quốc gia Trên thực tế, vai trò nhận biết rõ với sản phẩm, dịch vụ ưa chuộng, hay quảng cáo, giới thiệu người tiếng tạo nên uy tín thương hiệu Qua tạo nên tập quán tiêu dùng hay thương hiệu người dùng ưa chuộng thị trường Tạo điều kiện cho trình trao đổi ngày mở rộng, nhu cầu tăng cao xuất so sánh chất lượng sản phẩm thị trường Từ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp động sáng tạo sản xuất, kinh doanh,thúc đẩy phát triển q trình sản xuất hàng hóa chất lượng đa dạng hơn, thúc đẩy cải tiến, phát huy sáng kiến để nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ thị trường Khi hoạt động thương mại có tiềm thuận lợi việc phát triển kéo theo nhu cầu sức mua, sức sử dụng dịch vụ tăng cao Cầu tăng kéo theo cung tăng, thúc đẩy trình sản xuất chất lượng hàng hóa Tạo tài sản cho kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh hoạt động xã hội khác Ngồi ra, cịn tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống người dân xã hội Thực trạng đầu tư thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2021 4.1 Thương mại dịch vụ nước Hoạt động thương mại dịch vụ nước giai đoạn 2016-2019 phát triển ổn định tăng trưởng Lượng cung hàng hóa thị trường dồi dào, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng Tổng mức 17 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2016-2019 đạt 16.827,2 nghìn tỷ đồng, bình quân năm đạt 4.206,8 nghìn tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với giai đoạn 2011-2015 Năm 2020, ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hoạt động thương mại dịch vụ không sôi động năm trước, người tiêu dùng hạn chế mua sắm nơi cơng cộng, du lịch ăn uống ngồi Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước tính đạt 5.059,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm trước, mức tăng thấp giai đoạn 2016-2020 Tính chung năm 2016-2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 21.887 nghìn tỷ đồng, bình quân năm tăng 9,4%/năm, bao gồm: Bán lẻ hàng hóa đạt 16.664,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức tăng 10,7%/năm; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.559,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% tăng 5%/năm; dịch vụ du lịch đạt 2.663,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,2% tăng 5,7%/năm Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 (theo giá hành) Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng (Nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng so với năm trước (%) TỔNG SỐ NĂM 21.887,0 9,4 2016 3.546,3 10,0 2017 3.956,6 11,6 2018 4.393,5 11,0 2019 4.930,8 12,2 Sơ 2020 5.059,8 2,6 Nguồn: Tổng cục Thống kê Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh thu bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng khá, bình quân năm đạt mức tăng 10% Các đơn vị bán lẻ chủ động nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, thay đổi phương thức kinh doanh để tăng doanh thu bán lẻ Hệ thống kênh phân phối hàng hóa nước triển khai nhiều chương trình khuyến hấp dẫn, đồng thời kích cầu mua, bán hàng hóa trực tuyến áp dụng sách giao hàng đảm bảo lợi ích người tiêu dùng Mạng lưới bán hàng ngày phát triển, hệ thống hạ tầng thương mại có biến chuyển phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất đời sống người dân Các hình thức hạ tầng bán buôn, bán lẻ đại siêu thị, trung tâm thương mại tăng nhanh chóng, hàng hóa lưu thông thị trường nước ngày đa dạng, phong phú chủng loại cấp độ sản phẩm, giá hàng hóa ổn định, chất lượng đảm bảo Số trung tâm thương mại năm 2020 250 trung tâm, tăng 56,3% so với năm 2015; số siêu thị 1.163 siêu thị, tăng 39,8% Mạng lưới chợ dân sinh tính đến thời điểm 31/12/2020, địa bàn nước có 8.581 chợ dân sinh, có dấu hiệu tăng năm trở lại giảm 0,9% so với năm 2015 giữ vai trò quan trọng việc cung ứng tiêu thụ hàng hóa 18 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2016-2020 (Nghìn tỷ đồng) NĂM Doanh thu bán lẻ hàng hóa (Nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng so với năm trước (%) 2016 2648,9 10,2 2017 2967,5 12,0 2018 3308,0 11,5 2019 3743,0 13,1 2020 3996,9 6,8 Nguồn: Tổng cục Thống kê 4.2 Thương mại dịch vụ quốc tế Ngay từ năm đầu nhiệm kỳ (năm 2016), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạo tháo gỡ khó khăn, khơi dậy nguồn lực phát triển toàn xã hội tinh thần Chính phủ liêm chính, kiến tạo hành động, với tâm cao cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo mơi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, thơng thống; với nỗ lực Bộ, ngành việc triển khai tích cực đồng giải pháp đồng thuận, hưởng ứng tích cực tồn dân doanh nghiệp Do hoạt động xuất nhập giai đoạn 2016-2020 đạt kết tích cực, đáng khích lệ với điểm bật xuất tăng trưởng cao liên tục; công tác phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa mặt hàng xuất kiểm sốt nhập liền với kiềm chế nhập siêu đạt hiệu cao Với quy mô thương mại ngày lớn, tăng trưởng xuất, nhập hàng hóa dịch vụ bình quân năm thời kỳ 2016-2020 trì mức cao bất chấp kinh tế giới gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19 Kim ngạch xuất hàng hóa dịch vụ tăng từ 174,6 tỷ USD năm 2015 lên khoảng 288,9 tỷ USD năm 2020; bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 251,1 tỷ USD/năm, gấp 1,5 lần so với mức 141,9 tỷ USD/năm giai đoạn 2011- 2015, động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Kim ngạch nhập hàng hóa dịch vụ bình qn giai đoạn 2016-2020 đạt 247,7 tỷ USD/năm Tăng trưởng xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 10,6% cao tăng trưởng nhập bình quân 1,6 điểm % (9,0%) Kim ngạch xuất, nhập hàng hóa dịch vụ bình qn giai đoạn 2011-2015 giai đoạn 20162020 2011-2015 Kim ngạch bình quân năm (Tỷ USD) Tổng kim ngạch 288,9 2016-2020 Tăng trưởng bình quân (%) 15,4 Kim ngạch bình quân năm (Tỷ USD) 498,8 19 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) Tăng trưởng bình quân (%) 9,8 lOMoARcPSD|9242611 chiều Xuất 141,9 17,0 251,1 10,6 Nhập 147,0 14,0 247,7 9,0 Nguồn: Tổng cục Thống kê a) Xuất, nhập hàng hóa Đối với xuất nhập hàng hóa, kim ngạch tăng từ 327,8 tỷ USD năm 2015 lên 545,4 tỷ USD năm 2020, kim ngạch xuất, nhập hàng hóa bình qn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 464,8 tỷ USD/năm, tốc độ tăng bình quân giai đoạn ước đạt 10,7%/năm Trong đó, xuất hàng hóa tăng từ 162 tỷ USD năm 2015 lên 282,7 tỷ USD năm 2020 Kim ngạch xuất hàng hóa bình qn giai đoạn 2016-2020 đạt 236,5 tỷ USD/năm, tăng trưởng bình quân đạt 11,8%/năm Nhập hàng hóa tăng từ 165,8 tỷ USD năm 2015 lên khoảng 262,7 tỷ USD năm 2020, kim ngạch nhập hàng hóa bình qn giai đoạn 2016-2020 đạt 228,4 tỷ USD, tăng trưởng bình quân nhập hàng hóa giai đoạn đạt 9,6%/năm Hội nhập kinh tế thúc đẩy hoạt động xuất, nhập hàng hóa ngày phát triển Tuy nhiên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khu vực tận dụng tốt ưu hội nhập quốc tế Xuất khu vực (kể dầu thô) đạt mức tăng trưởng cao ngày chiếm tỷ trọng lớn với 72,34% so với tổng giá trị xuất năm 2020 Tốc độ tăng kim ngạch xuất bình quân năm giai đoạn 2016-2020 khu vực có vốn đầu tư nước ngồi đạt 12.32%/năm, cao mức tăng chung 11,77%/năm xuất Ngồi ra, cán cân thương mại hàng hóa khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi ln trạng thái xuất siêu có xu hướng tăng mạnh qua năm, cán cân thương mại doanh nghiệp nước nhập siêu mức cao Tỷ lệ xuất hàng hóa so với GDP ngày gia tăng, giai đoạn 2016-2020 ước khoảng gần 100%, cao nhiều so với giai đoạn 2011-2015 (khoảng 78%), thể độ mở lớn kinh tế Xuất bình quân đầu người tăng nhanh từ 1.461 USD/người giai đoạn 2011-2015 lên khoảng 2.479 USD/người giai đoạn 2016-2020 Trong vòng năm xuất bình quân đầu người tăng từ 1.894 USD/người năm 2016 lên khoảng 2.897 USD/người vào năm 2020 Về mặt hàng xuất khẩu, năm 2016 có 25 mặt hàng có kim ngạch xuất đạt tỷ USD, chiếm 89,1% tổng kim ngạch năm 2020 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất tỷ USD, chiếm 92,4% tổng kim ngạch Trong đó, chủ yếu mặt hàng gia công, lắp ráp như: Điện thoại linh kiện (chiếm 18,1%); điện tử, máy tính linh kiện (chiếm 15,8%); hàng dệt may (chiếm 10,5%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép; gỗ sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải phụ tùng; hàng thủy sản Thị trường xuất Việt Nam giai đoạn 2016-2020 tập trung vào bạn hàng truyền thống khu vực châu Á nước thuộc khối ASEAN (9,5%), Trung Quốc (16%), Nhật Bản (7,6%), Hàn Quốc (7%) Ngoài ra, kim ngạch xuất sang Hoa Kỳ EU chiếm tỷ trọng ngày lớn (Hoa Kỳ chiếm 22,5%, EU chiếm 15,6% tổng kim ngạch xuất Việt Nam) Về nhập khẩu, bình qn năm giai đoạn 2016-2020 ước tính tốc độ tăng kim ngạch bình qn đạt 9,6%/năm, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi ước tính tăng 11,7%/năm, cao 2,1 điểm phần trăm so với tăng trưởng chung nhập khẩu; khu vực kinh tế nước tăng 6,5%/năm, thấp 3,2 điểm phần trăm so với mức tăng chung nhập 20 Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) ... Nam, Ơ-xtrây-li-a nước dẫn đầu với 154,6 triệu USD, chiếm 30,4%; Hoa Kỳ 93,4 triệu USD, chiếm 18,4%; Cam-pu-chia 73,7 triệu USD, chiếm 14,5%; Tây Ban Nha 59,8 triệu USD, chiếm 11,8%; Xin-ga-po... đầu tư - Đầu tư theo dự án quan trọng quốc gia - Đầu tư theo dự án nhóm A - Đầu tư theo dự án nhóm B - Đầu tư theo dự án nhóm C ● Theo nguồn vốn - Đầu tư phát triển từ nguồn vốn nước - Đầu tư... so với tháng trước đó, với 30 đợt phát hành 22 doanh nghiệp Kỳ hạn phát hành bao gồm 1-, 2-, 3-, 4. 5-, 5- 7-năm với kỳ hạn phát hành bình quân 3.75 năm Trái phiếu kỳ hạn năm có giá trị phát hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Ktđt- -Nhóm-6 - Dvfbdfbdf,