0

Bài tập nhóm: Hệ thống tài khoá của ngành công nghiệp dầu khí Indonesia

37 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2023, 19:47

Bài tập nhóm Hệ thống chính sách tài khoá ngành công nghiệp dầu khí Indonesia có nội dung giới thiệu tổng quan về dầu khí và ngành dầu khí thế giới; Tìm hiểu hệ thống chính sách tài khoá ngành công nghiệp dầu khí Indonesia;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. IE U O M o0o U IL IE TA IL I CHỦ ĐỀ: BÀI TẬP NHÓM EU H U ST C O H M U LI E U H U TA ST C IL IE U O H M U ST C TA IL TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TA I U H EU IE U M C O ST U H EU LI HA NOI, 2022 TA I H U ST C O M TA I LI Giáo viên hướng dẫn: Phạm Cảnh Huy Danh sách sinh viên: Phạm Thị Anh- 20192269 Nguyễn Văn Giới- 20192276 Trần Lê Thành- 20192303 Nguyễn Thị Vân- 20192311 IL C O M ST C O M TA Hệ thống tài khố ngành cơng nghiệp dầu khí Indonesia ST U TA ST C U H M BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TA ST C U IE U H M Giới thiệu tổng quan dầu khí cơng nghiệp dầu khí giới Dầu khí Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Quy trình khai thác ST C 1.1.1 Định vị dầu mỏ H Khai thác thu hồi IL IE U 1.1.3.3 TA Cơng nghiệp dầu khí giới 1.2.1.1 Trữ lượng dầu thô Error! Bookmark not defined 1.2.1.2 Trữ lượng khí đốt Error! Bookmark not defined Tình hình khai thác khu vực 1.2.3 Nhu cầu sử dụng dầu khí khu vực 10 1.2.4 Tình hình xuất, nhập dầu khí khu vực 12 Giới thiệu ngành cơng nghiệp dầu khí Indonesia 17 Trữ lượng 17 2.2 Sản lượng khai thác 18 2.3 Sản lượng tiêu thụ 20 2.4 Sản lượng xuất, nhập 21 U TA BPH Migas 22 ST U Hệ thống tài khóa Indonesia ngành cơng nghiệp dầu khí 23 3.2.2 Hợp đồng hợp tác chung (JCC) 23 3.2.3 Hợp đồng chia sẻ sản xuất (PSC) 27 3.2.3.2 Cổ phần vốn chủ sở hữu-Dầu 30 3.2.3.3 Cổ phần vốn chủ sở hữu-Khí 31 Thuế Hải quan 33 Thu hồi chi phí/thuế 33 3.2.4.2 Thuế gián thu 33 3.2.4.3 Chi phí Trụ sở 34 U H M O IE IL Chi phí nâng sau 34 Thuế thu nhập 34 TA ST U H U 3.2.4.5 U 3.2.4.1 3.2.4.4 O Cổ phần vốn chủ sở hữu-Dầu chi phí 30 ST C 3.2.3.1 M TA I LI E U H Khảo sát chung liệu dầu khí 23 U 3.2.1 3.2.4 IE H M O 3.1.2 .C SKK Migas 22 C M Hệ thống quản lý 22 3.1.1 3.2 O EU H IL I Chính sách tài khóa Indonesia cơng nghiệp dầu khí 21 3.1 ST C TA 2.1 III IL IL IE II M 1.2.2 U Trữ lượng U U LI E Khoan 1.2.1 H U 1.2 1.1.3.2 ST C O ST C O M U 1.1.3.1 TA I O M 1.1 TA IL I TA ST C U IE U H M Thuế khấu trừ (WHT) 36 3.2.4.7 VAT 36 TA IL Tóm tắt 37 I O M IV 3.2.4.6 Giới thiệu tổng quan dầu khí cơng nghiệp dầu khí giới H M U ST C 1.1 Dầu khí 1.1.1 Khái niệm Theo Luật Dầu khí “Dầu khí” dầu thơ, khí thiên nhiên hydrocarbon thể IL IE U O khí, lỏng, rắn nửa rắn trạng thái tự nhiên, kể sulphur chất ST C tương tự khác kèm theo hydrocarbon không kể than, đá phiến sét, bitum H 1.1.2 Phân loại H U M TA IL I EU H U TA IL IE ST C O M TA I LI E U Dầu thô tồn vô số dạng, thành phần định cách vận chuyển tinh chế Dầu thô phân loại theo hai đặc điểm: tỷ trọng hàm lượng lưu huỳnh Dầu thơ gọi nhẹ, trung bình nặng, dựa tỷ trọng Trọng lực Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ , thường viết tắt trọng lực API, so sánh tỷ trọng dầu thô với nước Trọng lượng API cao 10 có nghĩa dầu đặc nước Trọng lượng API thấp 10 có nghĩa dầu đặc nước chìm Khi đề cập đến dầu, trọng lực API lớn 31,1 độ coi nhẹ Trọng lực API 22,3 độ 31,1 độ coi trung bình Trọng lực API từ 10,0 độ đến 22,3 độ coi nặng Cuối cùng, trọng lực API nhỏ 10,0 độ coi cực U TA U khống sản khác chiết xuất dầu 141,5 − 131,5 𝑇ỉ 𝑡𝑟ọ𝑛𝑔 IL IE U M IE IL TA H U ST C O U H M U ST C Dầu thơ gọi chua ngọt, dựa hàm lượng lưu huỳnh dầu chưa tinh chế Xác định hàm lượng lưu huỳnh dầu thô đánh giá quan trọng chất lượng Lưu huỳnh phải loại bỏ tinh chế dầu thơ Nếu khơng, thải vào khí quyển, gây nhiễm mưa axit Hơn nữa, hàm lượng lưu huỳnh cao dẫn đến xuống cấp kim loại sử dụng q trình tinh luyện Khi làm việc với dầu thơ có chứa hydrogen O U TA I LI E ST C U O H M U 𝐴𝑃𝐼 = ST C O kỳ nặng Công thức tỉ trọng API: TA ST C U IE U H M sulfide, nguy hiểm gây nguy hiểm cho hơ hấp Dầu thơ có hàm H M U ST C O M TA IL lượng lưu huỳnh lớn 0,5% coi có vị chua; 0,5% TA U ST C IL IE U O Khí thiên nhiên hay khí đốt tồn hydrocarbon thể khí, khai thác từ giếng khoan, bao gồm khí ẩm, khí khơ, khí đầu giếng khoan khí cịn lại sau chiết xuất hydrocarbon lỏng từ khí ẩm EU H U H U TA IL IE ST C O M TA I khí ẩm, khí khơ Khí đồng hành khí tự nhiên nằm vỉa dầu khai thác đồng thời với dầu thô 1.1.3 Quy trình khai thác 1.1.3.1 Định vị dầu mỏ Các nhà địa chất học sử dụng khảo sát địa chấn để tìm kiếm cấu trúc địa chất tạo thành bể chứa dầu Các phương pháp "cổ điển" bao gồm việc tạo U LI E U H Khí gồm loại: khí thiên nhiên khí đồng hành Khí thiên nhiên tồn hydrocacbon thể khí khai thác từ giếng khoan bao gồm IL I vụ nổ lịng đất gần quan sát phản ứng địa chấn, cung cấp thông tin LI E ST C U O H M U ST C O M TA cấu trúc địa chất mặt đất Tuy nhiên, phương pháp "thụ động" mà lấy thơng tin từ sóng địa chấn tự nhiên sử dụng Các dụng cụ khác máy đo trọng lực từ kế sử dụng việc tìm kiếm dầu khí Chiết xuất dầu thơ thường bắt đầu việc đào giếng khoan tới bể chứa ngầm Khi giếng dầu khai thác, nhà địa chất theo dõi từ giàn khoan Trong lịch sử Hoa Kỳ, số mỏ dầu có dầu dâng lên đến bề mặt cách tự nhiên, hầu hết mỏ từ lâu sử dụng hết từ lâu, ngoại trừ số mỏ Alaska Thường nhiều giếng dầu (gọi giếng IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I đa phương) khoan vào bể chứa đó, để bảo đảm tốc độ khai thác có hiệu kinh tế Và số giếng (giếng thứ cấp) sử dụng để bơm nước, nước, axit hỗn hợp khí khác vào hồ chứa để tăng trì áp suất bẻ để trì tốc độ khai thác kinh tế 1.1.3.2 Khoan Các giếng dầu tạo cách khoan lỗ dài vào trái đất với giàn khoan dầu Một ống thép (vỏ) đặt lỗ, để cung cấp cấu trúc chắn cho giếng khoan Sau lỗ tạo đế giếng để giúp dầu vào giếng TA ST C U IE U H M khoan Cuối cùng, loạt van cịn gọi "cây thơng noel" gắn vào TA IL phía trên, van điều chỉnh áp suất kiểm sốt dịng chảy ST C O M 1.1.3.3 Khai thác thu hồi - Thu hồi dầu bản: Trong giai đoạn thu hồi dầu bản, biến đổi bể chứa đến từ số chế tự ST C IL IE U O H M U nhiên Bao gồm: nước di chuyển dầu vào giếng dầu, mở rộng khí tự nhiên phía bể chứa, khí mở rộng ban đầu hịa tan dầu thơ, hệ thống hút nước trọng lực dầu di chuyển từ phần cao đến phần thấp bể chứa nơi có TA U giếng khoan Tỉ lệ dầu thu hồi dược giai đoạn thường là 5-15% Trong áp lực ngầm hồ chứa dầu đủ để đẩy dầu lên bề mặt, tất LI E U H cần thiết phải đặt van xết cách phức tạp miệng giếng để kết nối tốt với mạng lưới đường ống dẫn dầu để lưu trữ xử lý Đôi bơm, EU H U U H TA IL IE Trong suốt thời gian sử dụng giếng dầu, áp suất giảm có khơng có đủ áp suất ngầm để đưa dầu lên bề mặt Sau biến đổi bế chứa cách tự nhiên giảm đi, phương pháp thu hồi cấp hai áp dụng Nó dựa vào nguồn cung cấp lượng U ST C O M TA I máy bơm máy bơm điện chìm, sử dụng để đưa dầu lên bề mặt; chúng biết đến hệ thống nâng nhân tạo - Thu hồi dầu bậc hai: bên truyền vào bể chứa hình thức bơm chất lỏng để tăng áp suất bể LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I chứa, thay tăng cường hoạt động tự nhiên bể chứa cách nhân tạo Kỹ thuật phục hồi cấp hai làm tăng áp suất bể chứa bơm nước, bơm lại khí nâng khí, nghĩa bơm khơng khí, cacbon dioxide số chất khí khác vào đáy giếng dầu hoạt động, giảm khối lượng riêng tổng thể chất lỏng giếng khoan Tỷ lệ thu hồi dầu điển hình từ hoạt động bơm nước khoảng 30%, tùy thuộc vào tính chất dầu đặc tính đá chứa Trung bình, tỷ lệ dầu thu hồi sau hai phương pháp cấp hai khoảng 35 đến 45% - Tăng cường thu hồi dầu: Phương pháp thu hồi dầu tăng cường, hay gọi phương pháp thu hồi dầu bậc IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I ba, tăng tính di động dầu để tăng sản lượng khai thác Phương pháp thu hồi dầu nhiệt tăng cường kỹ thuật đốt nóng dầu, làm giảm độ nhớt khai thác dễ dàng Phun nước hình thức tăng cường thu hồi dầu nhiệt phổ biến nhất, thường thực qua nhà máy đồng phát Loại nhà máy đồng phát sử dụng tuabin khí để tạo điện nhiệt thải sử dụng để sản xuất nước, sau bơm vào bồn chứa Đây hình thức thu hồi sử dụng rộng rãi để tăng cường khai thác dầu thung lũng San Joaquin, nơi mà khai thác loại dầu nặng, chiếm mười phần trăm TA ST C U IE U H M sản lượng khai thác dầu Hoa Kỳ Bơm lửa hình thức tăng cường TA IL thu hồi dầu, thay nước, sau phần dầu đốt nóng tiếp tục ST C O M đốt nóng dầu xung quanh Đơi khi, chất hoạt động bề mặt (chất tẩy rửa) bơm vào để làm thay đổi độ căng bề mặt nước dầu bể chứa, di chuyển lượng dầu mà không ST C IL IE U O H M U lại bể chứa dầu Một phương pháp khác để làm giảm độ nhớt bơm cacbon dioxide Phương pháp thu hồi dầu cấp ba giúp tăng thêm 5% đến 15% lượng dầu bể TA U chứa thu hồi Trong số mỏ dầu nặng California, phun nước tăng gấp đơi chí gấp ba lần trữ lượng dầu lượng dầu thu hồi tối đa Ví dụ, LI E U H xem mỏ dầu Midway-Sunset, mỏ dầu lớn California Phương pháp thu hồi dầu cấp ba bắt đầu phương pháp thu hồi dầu cấp hai không EU H U U H TA IL IE mức thấp, khai thác giảm bớt Việc sử dụng phương pháp thu hồi dầu vi khuẩn phương pháp phục hồi bậc ba Sự pha trộn đặc biệt vi sinh vật sử dụng để xử lý phá vỡ U ST C O M TA I đủ để tiếp tục khai thác, dầu đủ để khai thác có lãi Điều phụ thuộc vào chi phí phương pháp khai thác mức giá dầu thô Khi giá cao, giếng trước khơng có lợi nhuận đưa trở vào sử dụng trở lại, chuỗi hydrocarbon dầu, làm cho thu hồi dầu dễ dàng Nó tiết kiệm ST C O M TA IL I so với phương pháp thông thường khác Ở số tiểu bang Texas, có ưu đãi thuế cho việc sử dụng vi sinh vật tăng cường thu hồi dầu 1.2 Cơng nghiệp dầu khí giới 1.2.1 Trữ lượng 1.2.1.1 Trữ lượng dầu thô 2009-19 2020 123,3 101,0 236,5 220,3 242,9 0,4% 1,2% 14,0% Total S & Cent America 26,3 71,0 96,0 320,1 323,4 0,2% 3,3% 18,7% Total Europe 16,6 17,5 21,0 13,6 13,6 4,0% 0,1% 0,8% Total CIS 67,0 58,4 120,1 144,2 146,2 - 0,2% 8,4% 362,4 659,6 696,7 765,9 835,9 -0,0% 1,0% 48,3% 53,4 58,7 92,9 124,9 125,1 0,1% 0,2% 7,2% 33,6 34,7 37,7 47,8 45,2 0,4% 0,3% 682,6 1000,9 1300,9 1636,9 1732,4 0,1% IE U H U U U H O 2,6% IE IL Total World TA ST C Total Asia Pacific M Total Africa 1,3% M 2020 O U 2020 ST C 2010 LI E 2000 Total Middle East IL Share 1990 Total North America U Growth rate per annum 1980 TA I ST C O H M U Oil: Proved reserves in thousand million barrels 100,0% TA ST C U O M TA IL IE U H M 3500.0 Chart Title 3000.0 C 2500.0 ST 2000.0 M U 1500.0 IL IE U - U H 1980 1990 Total CIS Total Middle East Total Africa TA Total North Total S & Total Europe America Cent America U ST C 500.0 2000 2010 Total Asia Pacific 2020 2000 2010 2020 2020 2009-19 2020 Total North America 9,6 9,2 7,3 10,5 15,2 2,4% 4,7% 8,1% Total S & Cent America 2,8 5,5 6,8 8,1 7,9 0,5% 4,2% Total Europe 4,3 5,5 5,4 4,7 3,2 3,3% 3,7% 1,7% Total CIS 20,5 34,9 38,6 51,3 56,6 0,3% 2,2% 30,1% Total Middle East 24,0 36,8 58,3 77,8 75,8 0,1% 0,3% 40,3% Total Africa 5,7 8,2 11,9 14,0 12,9 13,8% 0,6% 6,9% Total Asia Pacific 4,0 8,3 9,8 13,5 16,6 1,3% 1,9% 8,8% 70,9 108,4 138,0 179,9 188,1 1,2% 1,2% 100,0% C 0,5% ST U H U IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U H ST C O M LI E TA I M 1990 Total World U Share 1980 TA M O Growth rate per annum U ST C Natural Gas: Proved reserves O IL I EU H U TA IL IE ST C O M TA I LI E - Nhận xét: Tổng trữ lượng dầu qua năm khu vực tăng không khơng liên tục Vẫn có năm giảm sản lượng so với năm trước Tốc độ tăng trưởng trữ lượng dầu năm 2020 khu vực giảm, trừ Africa tăng 0.1% Tốc độ tăng trưởng trữ lượng dầu từ 2009-19 khu vực tăng ngoại trừ Pacific giảm 0.3% 1.2.1.2 Trữ lượng khí U O H 1000.0 TA ST C U IE U H M 300.0 250.0 O M TA IL Chart Title C 200.0 ST 150.0 M U 100.0 Total S & Total Europe Cent America 1980 Total CIS 1990 Total Middle East 2000 2010 Total Africa Total Asia Pacific 2020 Growth annum H Share 1995 2005 2015 2020 2020 1060.0 -4.4% 5.9% 25.4% 300.3 -5.9% -1.7% 7.2% 166.6 5.3% -3.1% 4.0% -8.5% 1.1% 15.8% 31.1% 638.2 911.0 Total S & Cent America 226.3 191.8 192.6 300.1 374.7 398.4 Total Europe 39.0 52.3 217.3 315.2 273.3 167.1 Total CIS 242.9 490.8 589.9 354.3 575.6 684.5 660.1 Total Middle East 418.7 978.7 514.1 Total Africa 106.2 243.4 Total Asia Pacific 44.9 189.0 2020 1222.5 1411.8 1297.3 -8.5% 1.8% 258.0 336.3 464.7 386.1 327.3 -18.7% -1.6% 289.4 352.3 382.9 399.8 353.1 -2.4% -0.7% 2737.6 2791.5 3279.1 3931.9 4358.1 4165.1 -7.2% 526.3 655.5 968.2 1007.1 954.5 1140.9 1281.4 -3.5% 1041.3 2082.0 1823.3 2271.9 2977.3 3217.2 2883.8 -8.8% ST C 7.9% 8.5% U U H 1.4% IE IL ST H U TA 1567.6 O M O 975.4 M ST H U LI E TA I C O M 645.7 U 1985 730.2 U per 1975 591.5 IE rate 200919 489.6 Total World of which: OECD IL Oil: Production* Total North America C U ST C O M TA IL I 1965 TA EU H U 1.2.2 Tình hình khai thác khu vực Million tonnes U IL IE ST C O M TA I LI E U - Nhận xét: Tương tự dầu, tổng chữ lượng khí qua năm tăng khơng đồng liên tục Vẫn có năm giảm so với năm trước Tốc độ tăng trưởng trữ lượng khí năm 2020 khu vực giảm ngoại trừ khu vực có tốc độ tăng trưởng tăng Middle East, Middle East 2.4%, 0.1% Từ năm 2009-19 có khu vực Europe có tốc độ tăng trưởng giảm -3,7% U Total North America TA ST C - U H IL IE U O H 50.0 100.0% 4.0% 30.8% 0.5% 69.2% TA ST C U IE U H M TA IL Non-OECD 687.8 1281.6 750.5 1294.7 1646.3 1719.8 1448.4 -12.5% 0.4% 34.8% Non-OPEC 879.8 1456.0 2041.0 1984.4 2285.6 2638.2 2716.7 -4.2% 2.0% 65.2% European Union # 34.5 32.9 36.1 37.7 42.1 26.1 19.3 -4.9% -4.4% 0.5% ST C IL IE U O 5000 4000 TA 3000 U C ST H M U Oil: Production 2000 H O M OPEC LI E U 1000 1985 1995 2005 2015 Total Europe Total CIS Total Middle East Total Africa U IL IE Total Asia Pacific H Total S & Cent America M Total North America 2020 U 1975 ST C O TA I 1965 EU H U TA Nhận xét: Tổng sản lượng sản xuất dầu qua năm khu vực tăng không LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I không liên tục có năm giảm sản lượng so với năm trước Tốc độ tang trưởng sản xuất dầu năm 2020 khu vực giảm, trừ Europe tang 5.3% Tốc độ tang trưởng sản xuất dầu hàng năm từ 2009-2019 North America, CIS, Middle East tang 5.9%, 1.1%, 1.8% Còn khu vực S & Cent America, Europe, Africa, Asia Pacific giảm -1.7%, -3.1%, -1.6%, -0.7% Trong tang nhiều North America (5.9%), giảm nhiều Europe (-3.1%) 1975 1985 1995 2005 2015 2020 2020 Total North America 636.5 602.6 556.2 685.2 712.9 949.0 1109.9 -2.1% 18.7 24.5 47.4 78.0 139.4 178.0 152.9 -11.5% 200.6 267.7 266.3 327.6 260.8 218.6 187.5 274.0 554.7 624.8 726.2 754.9 802.4 IE U 2020 ST C U 28.8% 4.0% -7.3% -2.5% 5.7% -6.8% 2.5% 20.8% U H M O 4.0% 1.2% IE IL TA H U Total CIS 104.9 ST Total Europe 2009-19 O 1970 Share M TA I Billion cubic metres Total S & Cent America IL Growth rate per annum C U Natural Gas: Production* TA ST C U Total Africa 3.0 57.5 138.5 309.9 600.8 686.6 1.0% 5.1% 17.8% 11.5 50.6 87.3 170.1 208.0 231.3 -5.4% 2.5% 6.0% 15.1 35.5 106.9 208.3 372.0 560.0 652.1 -1.2% 4.0% 16.9% Total World of which: OECD 976.1 1175.2 1640.9 2088.3 2758.0 3511.7 3853.7 -3.3% 3.1% 100.0% 724.6 784.0 771.8 958.9 1062.8 1281.0 1478.5 -2.4% 3.2% 38.4% Non-OECD 251.5 391.2 869.2 1129.4 1695.2 2230.6 2375.2 -3.9% 3.0% 61.6% 93.0 163.1 156.8 147.5 129.2 84.3 47.8 -21.9% -6.3% 1.2% U ST U H IL IE U European Union # TA ST C O M Total Asia Pacific C 26.4 O M 10.3 TA IL IE U H M Total Middle East U H Natural Gas: Production LI E 5000 TA I 4000 1975 EU H U 1970 1985 H U IL IE 1000 1995 2005 2015 Total S & Cent America Total Europe Total CIS Total Middle East Total Africa 2020 IL I Total North America TA 2000 ST C O M U 3000 TA Total Asia Pacific TA I LI E ST C U O H M U ST C O M Nhận xét: Tổng sản lượng sản xuất khí qua năm khu vực tăng không không liên tục có năm giảm sản lượng so với năm trước Tốc độ tang trưởng sản xuất khí năm 2020 khu vực hầu hết giảm trừ Middle East tang 1.0% Tốc độ tang trưởng sản xuất khí hàng năm từ 2009- 2019 hầu hết khu vựa tang, trừ Europe giảm -2.5% M U 1.2.3 Nhu cầu sử dụng dầu khí khu vực 1995 2005 2015 2020 Total North America 601.9 869.2 841.9 952.2 1121.7 1004.4 893.9 -13.4% 85.4 138.6 151.7 199.7 240.5 299.7 246.1 -10.5% 422.3 744.2 759.6 766.7 800.8 677.1 603.1 IE -14.1% IL TA C O IE U H U ST Total Europe Share 2020 ST C 1985 0.4% 22.3% 0.5% 6.1% -0.5% 15.1% U 1975 U H 1965 M Million tonnes Total S & Cent America IL Growth rate per annum 2020 2009-19 O Oil: Consumption* TA ST C U IE U H M chịu trách nhiệm trước Tổng thống, người bổ nhiệm họ sau tham khảo ý kiến TA IL Nghị viện O M Các vai trò quản lý, phát triển giám sát BPH Migas nêu bảng sau: -Giấy phép kinh doanh U -Giấy phép kinh doanh ST C Các khu vực điều tiết phát triển Các lĩnh vực giám sát theo MoEMR thuộc BPH Migas ST C IL IE U O H M -Loại, tiêu chuẩn chất lượng -Loại, tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu nhiên liệu -Sử dụng phương tiện vận chuyển -An toàn lao động, sức khỏe, môi trường phát triển cộng đồng TA U lưu trữ nhiên liệu dầu U U IL IE M TA IL I cho hộ gia đình khách hàng quy mô nhỏ -sử dụng nguồn lực địa phương TA EU H U ST C O -Quy hoạch tổng thể cho việc truyền -Sử dụng dụng cụ đo lường tải phân phối khí quốc giá mạng -An tồn lao động, sức khỏe, môi trường phát triển cộng đồng -Quy định giá bao gồm giá bán gas H M TA I LI E U H -Khai thác khí đốt phục vụ nhu cầu -Thuê người làm sinh hoạt -Sử dụng nguồn lực địa phương -Dự trữ dầu chiến lược -Cơng nghệ dầu khí -Dự trữ dầu nhiên liệu quốc gia -Quy tắc kĩ thuật IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U O ST C U kinh doanh thực thực với chi phí rủi ro riêng sau MoEMR cho phép Dữ liệu khảo sát, thăm dò khai thác chung trở thành tài sản Nhà nước, việc sử dụng, truyền tải, chuyển giao / chuyển giao liệu Indonesia phải có cho phép MoEMR Dữ liệu thu từ hoạt động thăm dò khai thác phải cung cấp cho MoEMR (thông qua SKK Migas) vòng ba tháng kể từ thu thập, xử lý giải thích 3.2.2 Hợp đồng hợp tác chung (JCC) M TA I LI E ST C U O H M U ST C O BPH Migas chịu trách nhiệm giám sát việc phân phối dầu nhiên liệu vận chuyển khí đốt thơng qua đường ống công ty PT vận hành 3.2 Hệ thống tài khóa Indonesia ngành cơng nghiệp dầu khí 3.2.1 Khảo sát chung liệu dầu khí Để hỗ trợ việc chuẩn bị khu vực làm việc, khảo sát tổng thể (địa chất địa vật lý) phải thực hiện, khảo sát đơn vị TA ST C U IE U H M Các hoạt động thượng nguồn thực thông qua Hợp đồng hợp tác chung, TA IL định nghĩa theo Luật số 22 PSC hình thức khác Hợp đồng hợp tác ST C O M chung (chẳng hạn Hợp đồng dịch vụ, Thỏa thuận vận hành chung Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật) liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác ký pháp nhân kinh doanh PE với SKK Migas (cơ quan điều hành) TA U c Tất vốn rủi ro nhà thầu chịu JCC có điều khoản quy định ( Điều 11) U H a Điều khoản “ thu ngân sách nhà nước” b Các khu vực làm việc LI E IL IE U ST C O H M U JCC có điều khoản quy định sau: a Quyền sở hữu dầu khí thuộc Chính phủ thời điểm bàn giao b Quyền kiểm soát quản lý hoạt động cuối thuộc SKK Migas; U EU H U TA IL IE f Thời hạn điều kiện gia hạn hợp đồng g Giải tranh chấp h Nghĩa vụ cung cấp nước (tối đa 25% sản xuất thường đáp ứng nguồn U ST C O H M TA I c Các chương trình làm việc d Các cam kết chi tiêu e Chuyển giao quyền sở hữu kết sản xuất dầu khí cung nước(điều 22)) LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I i Các nghĩa vụ khai thác, sau khai thác j Nơi làm việc an toàn an ninh k Quản lý môi trường l Yêu cầu báo cáo m Các kế hoạch phát triển lĩnh vực n Phát triển cộng đồng địa phương o Ưu tiên sử dụng nhân lực Indonesia Trong lịch sử, có hai loại hợp đồng cho ngành dầu khí Indonesia Loại thứ đề cập đến gói quyền nghĩa vụ cấp cho nhà đầu tư để đầu tư, hợp tác IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I với Chính phủ, thăm dị khai thác dầu khí (nghĩa PSC; Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật (TAC); Hợp đồng EOR) Loại thứ hai đề cập đến thỏa thuận mà bên tham gia PSC, TAC EOR ký kết cách họ tiến hành hoạt động dầu khí, chẳng hạn Thỏa thuận hoạt động chung (JOAs) Cơ quan hoạt động chung (JOBs) Kể từ Luật số 22 thông qua, hầu hết hợp đồng dạng PSC A Cam kết hoạt động, chi tiêu tiền thưởng TA ST C U IE U H M Các nhà thầu phải bắt đầu hoạt động vịng sáu tháng kể từ ngày TA IL bắt đầu có hiệu lực JCC thực chương trình làm việc sáu năm đầu ST C O M tiên giai đoạn thăm dò Nhà thầu chịu trách nhiệm tất yêu cầu tài chịu hồn tồn rủi ro việc thăm dị khơng thành cơng Khoản tài trợ dự kiến Đô la Mỹ Mọi chi ST C IL IE U O H M U phí phát sinh Nhà thầu phải chịu thu hồi từ Chính phủ PSC bao gồm yêu cầu chi phí thăm dị hàng năm cho sáu năm đầu phần gia hạn TA U Các khoản tiền thưởng trả số tiền chi tiêu cam kết nêu PSC thường Nhà thầu SKK Migas thương lượng trí trước ký PSC LI E U H Trong cam kết hàng năm thiết lập PSC, chi tiết phải SKK Migas phê duyệt thơng qua chương trình làm việc hàng năm ngân sách liên EU H U U H TA IL IE thực có đồng ý SKK Migas Việc khơng thực nghĩa vụ u cầu dẫn đến việc chấm dứt JCC khoản chi tiêu mức phải trả cho Chính phủ với việc trái U ST C O M TA I quan (đối với PSC có chế bù đắp chi phí) Thơng thường, Chính phủ yêu cầu Nhà thầu ký kết hợp đồng thực để trang trải cho ba năm hoạt động hợp đồng Chi tiêu vượt mức chuyển tiếp chi tiêu mức phiếu thực liên quan LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I Giá thầu thường bao gồm cam kết trả tiền thưởng cho SKK Migas (và ngày nhiều Chính phủ yêu cầu khoản trái phiếu để trang trải khoản tiền thưởng ký kết phần giá thầu) Tiền thưởng có hai loại: a Tiền thưởng Chữ ký - trả vòng tháng kể từ ký hợp đồng Các khoản thưởng thường dao động từ triệu - 15 triệu USD b Tiền thưởng sản xuất - phải trả sản lượng vượt số thùng quy định ngày, ví dụ: 10 triệu đô la Mỹ sản lượng vượt 50.000 bbl / ngày, sản lượng tích lũy B Thời gian hợp đồng IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I Các JCC có hiệu lực thời hạn tối đa ba mươi năm kể từ ngày phê duyệt Sau thời gian này, Nhà thầu nộp đơn lên MoEMR để gia hạn thời hạn tối đa hai mươi năm cho lần gia hạn (Điều 14), đệ trình khơng sớm mười năm khơng muộn hai năm trước JCC hết hạn C.Các sửa đổi JCC Nhà thầu đề xuất sửa đổi điều khoản điều kiện JCC TA ST C U IE U H M Những điều Bộ trưởng chấp thuận từ chối dựa ý kiến TA IL SKK Migas lợi ích họ Nhà nước ST C O M D Quyền lợi tham gia-Chuyển nhượng Nhà thầu chuyển nhượng phần tồn lợi ích tham gia với chấp thuận trước MoEMR / SKK Migas, tùy thuộc vào PSC ST C IL IE U O H M U họ Không phép chuyển phần lớn lợi ích tham gia cho cơng ty khơng liên kết ba năm giai đoạn thăm dò Các vấn đề thuế liên quan đến chuyển giao PSC thảo luận TA U Chương 3.5, bao gồm theo GR 79 sửa đổi GR 27 Nhà thầu yêu cầu cung cấp lãi suất tham gia 10% (theo Giá trị sổ sách rịng LI E U H (NBV) chi phí phát sinh ngày đó) cho pháp nhân kinh doanh thuộc sở hữu khu vực (BUMD) phát thương mại Vào ngày 29 tháng 11 EU H U U H TA IL IE nghĩa vụ tài khoản lãi 10% tham gia BUMD nhận khoản hoàn trả từ hoạt động sản xuất dầu khí mà khơng có gia tăng E An toàn sức khỏe nghề nghiệp, quản lý môi trường phát triển cộng đồng U ST C O M TA I năm 2016, MoEMR ban hành Quy định số 37 năm 2016 yêu cầu cung cấp 10% lãi suất tham gia vào lơ dầu khí (Quy định 37 MoEMR) Theo Quy định 37 MoEMR, Nhà thầu phải “thực hiện” Các nhà thầu phải tuân thủ luật quy định liên quan sức khỏe an toàn lao LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I động, quản lý môi trường Phát triển cộng đồng địa phương (CD) Đối với hợp đồng PSC thực vào sau năm 2008, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm rõ ràng việc thực chương trình CD thời hạn PSC Đóng góp Nhà thầu cho CD vật, dạng sở vật chất sở hạ tầng, thông qua việc trao quyền cho doanh nghiệp địa phương lực lượng lao động Các hoạt động CD phải tiến hành với tham vấn Chính quyền địa phương, ưu tiên cho cộng đồng sống gần khu vực làm việc Các nhà thầu yêu cầu cung cấp kinh phí để thực chương trình CD IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I F Tỷ lệ sản xuất để đáp ứng nhu cầu nước Nhà thầu có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu dầu thơ / khí đốt tự nhiên cho nhu cầu nước Theo GR số 35, tỷ lệ Nhà thầu việc đáp ứng nhu cầu nước quy định tối đa 25% tỷ trọng Nhà thầu sản xuất dầu thô / khí tự nhiên GR 79 sửa đổi GR 27 Điều 24 (8) Nghĩa vụ Thị trường Nội địa (DMO) đặt mức 25% sản lượng xăng dầu / khí đốt tự nhiên sản xuất TA ST C U IE U H M J Nhân lực kiểm soát chi phí lợi ích nhân viên TA IL Các nhà thầu nên ưu tiên nhân lực địa phương, sử dụng nhân lực nước ST C O M ngồi chun mơn mà nhân lực Indonesia khơng thể cung cấp SKK Migas kiểm soát số lượng vị trí người nước ngồi vị trí xem xét hàng năm Các nhà thầu yêu cầu cung cấp chương trình phát triển, giáo dục đào tạo ST C IL IE U O H M U cho người lao động Indonesia K Thẩm quyền Báo cáo Các JCC tuân theo luật pháp Indonesia Các nhà thầu có nghĩa vụ báo cáo khám TA U phá kết chứng nhận trữ lượng dầu / khí cho MoEMR / SKK Migas Các nhà thầu phải thực hoạt động phù hợp với thông lệ kỹ LI E U H thuật công nghiệp tốt, bao gồm việc tuân thủ quy định an toàn sức khỏe nghề nghiệp bảo vệ môi trường sử dụng công nghệ thu hồi dầu nâng cao EU H U U H TA IL IE qua Pedoman Tata Kerja (PTK) 051 Điều cung cấp hướng dẫn cho SKK Migas Nhà thầu việc trì hỗn việc U ST C O M TA I thích hợp L Cơ chế tranh chấp- Trọng tài SKK Migas giới thiệu chế tranh chấp thu hồi chi phí PSC đặc biệt thơng thu hồi chi phí kết phát kiểm tốn, phân tích đánh giá Báo LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I cáo tài hàng q (FQR), kiểm tốn Ủy quyền chi tiêu tài (AFE) Kết thúc, / chi phí mà SKK Migas đặt câu hỏi tính hợp lệ từ quan điểm pháp lý, kỹ thuật hoạt động Trước hỗn việc thu hồi chi phí, thảo luận tổ chức với cấp quản lý liên tiếp SKK Migas Nhà thầu thời gian sáu tháng kể từ phát hành báo cáo kiểm tốn Mọi khoản thu hồi chi phí hỗn lại giải vòng 90 ngày làm việc thông qua tối đa ba thảo luận Trong trường hợp thảo luận thất bại, Nhà thầu thực quyền theo quy IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I định PSC 3.2.3 Hợp đồng chia sẻ sản xuất (PSC) PSC loại JCC phổ biến sử dụng lĩnh vực thượng nguồn Indonesia Theo PSC (thơng thường), Chính phủ Nhà thầu đồng ý chia nhỏ sản lượng, đo lường doanh thu, dựa tỷ lệ phần trăm PSC thỏa thuận Chi phí vận hành thu hồi từ q trình sản xuất thơng qua cơng thức dầu giá thành Nhà thầu PSC TA ST C U IE U H M xác định, Nhà thầu có quyền nhận định đoạt riêng phần dầu khí TA IL (với quyền hydrocacbon qua điểm xuất giao hàng) ST C O M PSC phát triển qua năm “thế hệ” với biến thể phân chia chia sẻ sản xuất PSC hệ thứ hai thứ ba phát hành sau năm 1976 loại bỏ giới hạn thu hồi chi phí trước 40% doanh thu xác nhận mức phân chia vốn chủ sở ST C IL IE U O H M U hữu dầu sau thuế 85/15 cho SKK Migas Nhà thầu, tương ứng Mơ hình hệ thứ ba vào cuối năm 1980 giới thiệu First Tranche Petroleum (FTP) cung cấp ưu đãi cho khu vực biên giới, cận biên biển sâu TA U Năm 1994, để kích thích đầu tư vào vùng sâu vùng xa biên giới (các tỉnh miền Đơng), Chính phủ đưa mức phân chia 65/35 sau thuế dầu LI E U H hợp đồng khu vực (thế hệ thứ tư) Trước hỗn việc thu hồi chi phí, thảo luận tổ chức với cấp EU H U U H TA IL IE thảo luận thất bại, Nhà thầu thực quyền theo quy định PSC.SKK Migas giới thiệu chế tranh chấp thu hồi chi phí PSC đặc biệt thông qua Pedoman Tata Kerja (PTK) 051.Kể từ năm 2008, hệ thứ năm U ST C O M TA I quản lý liên tiếp SKK Migas Nhà thầu thời gian sáu tháng kể từ phát hành báo cáo kiểm toán Mọi khoản thu hồi chi phí hỗn lại giải vịng 90 ngày làm việc thơng qua tối đa ba thảo luận Trong trường hợp PSC với chế thu hồi chi phí giới thiệu Mặc dù việc phân chia vốn IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U O ST C U sau thuế cho phần sản xuất lại Các điều khoản PSC bao gồm: a Nhà thầu có quyền thu hồi tất chi phí cho phép (bao gồm chi phí sản xuất), chi phí thăm dị vốn phân bổ; b Việc thu hồi chi phí thăm dò giới hạn sản xuấtphát sinh từ “lĩnh vực” ký hợp đồng có PoD phê duyệt - cách ly hiệu việc thu hồi chi phí “lĩnh vực” ban đầu sau M TA I LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I chủ sở hữu sau thuế thương lượng được, mơ hình giới hạn hạng mục có sẵn để bù đắp chi phí (danh sách âm để bù đắp chi phí theo quy định theo GR 79 kết hợp với GR 27) cung cấp ưu đãi lĩnh vực khác thông qua tín dụng đầu tư A Điều khoản thương mại Khái niệm chung PSC Nhà thầu chịu rủi ro chi phí thăm dị Nếu khơng tiến hành sản xuất chi phí khơng thể thu hồi Nếu trình sản xuất tiến hành Nhà thầu u cầu phần sản xuất để bù đắp chi phí, khoản tín dụng đầu tư (nếu cấp) khoản lãi vốn chủ sở hữu TA ST C U IE U H M “lĩnh vực” (các PSC hệ trước không “khoanh vùng hàng rào” PoD TA IL / theo lĩnh vực); ST C O M c Nhà thầu yêu cầu trả loạt khoản tiền thưởng bao gồm tiền thưởng ký kết, học vấn (lịch sử) tiền thưởng sản xuất Phần thưởng sản xuất xác định sở tích lũy.Các khoản tiền thưởng khơng thể thu hồi chi phí ST C IL IE U O H M U không khấu trừ thuế; d Nhà thầu đồng ý với chương trình làm việc với chi phí thăm dị tối thiểu số năm định; TA U e Tất thiết bị, máy móc, hàng tồn kho, nguyên liệu vật tư mà Nhà thầu mua trở thành tài sản Nhà nước họ hạ cánh Indonesia Nhà thầu có quyền LI E U H sử dụng giữ quyền giám sát q trình hoạt động Nhà thầu có quyền truy cập vào liệu thăm dò, khai thác địa chất, địa vật lý liệu EU H U U H TA IL IE nghĩa vụ thuế cách riêng biệt; g Nhà thầu chịu rủi ro thăm dò; h Trước đây, Nhà thầu phải chịu FTP 15% (đối với lĩnh vực Đông U ST C O M TA I tài sản MoEMR; f Mỗi Nhà thầu chia sẻ sản lượng trừ khoản khấu trừ để thu hồi chi phí hoạt động phê duyệt Nhà thầu Mỗi Nhà thầu phải nộp đáp ứng Indonesia số Tây Indonesia theo gói khuyến khích năm 1993) 20% LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I (đối với lĩnh vực khác) Điều tính tốn trước có khoản tín dụng đầu tư thu hồi chi phí Các hợp đồng gần quy định việc chia sẻ FTP 20%; i Nhà thầu yêu cầu cung cấp phần dầu thôsản xuất để đáp ứng DMO Số lượng giá dầu DMO quy định thỏa thuận Các hợp đồng yêu cầu khí DMO; j Sau sản xuất thương mại, Nhà thầu quyền thu hồi khoản tín dụng đầu tư trước từ 17% đến 55% chi phí (được thương lượng phần phê duyệt PoD) phát sinh việc phát triển sở sản xuất dầu thô; IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I k Nhà thầu yêu cầu từ bỏ phần khu vực hợp đồng dựa lịch trình quy định PSC B Nguyên tắc thu hồi chi phí Các nguyên tắc thu hồi chi phí bao gồm việc cho phép hạng mục sau: a Vốn năm (chi phí khấu hao năm tại) chi phí ngồi vốn b Vốn chưa thu hồ năm trước chi phí ngồi vốn c Chi phí hàng tồn kho d Các chi phí chung văn phịng nhà tính cho hoạt động TA ST C U IE U H M e Chi phí bảo hiểm chứng từ yêu cầu bảo hiểm Cổ phần vốn chủ sở hữu-Dầu chi phí TA IL 3.2.3.1 ST C O M A Tín dụng đầu tư Để ghi nhận chậm trễ việc tạo thu nhập vốn có q trình thăm dị, khoản tín dụng dao động từ 17% đến 55% chi phí vốn để phát triển, phương ST C IL IE U O H M U tiện vận tải sản xuất có từ trước B Dầu chi phí Các khoản chi phí thường phép để bù đắp chi phí bao gồm: TA U + Chi phí vận hành +Khấu hao U H … LI E 3.2.3.2 Cổ phần vốn chủ sở hữu-Dầu U H M ST C O U TA I LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I EU H U TA IL IE chia dầu 85/15 (65/35 cho khu vực biên giới) cho SKK Migas Nhà thầu tương ứng Đây khoản phân bổ sau thuế mà Nhà thầu quyền nâng lên sau nộp thuế theo thuế suất đặc biệt (tức PSC ký kết) U ST C O M TA I A Cổ phần vốn chủ sở hữu Bất kỳ lượng dầu cịn lại sau tín dụng đầu tư thu hồi chi phí phân chia SKK Migas Nhà thầu PSC hệ thứ hai thứ ba liên quan đến tỷ lệ IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U B DMO Nhà thầu yêu cầu cung cấp tối đa 25% tổng sản lượng dầu cho thị trường nội địa TA ST C U IE U H M cổ phần độc quyền TA IL từ thị phần sản xuất vốn chủ sở hữu Dầu DMO hài lịng sử dụng dầu ST C O M FTP Dầu DMO hấp thụ tồn phần vốn góp Nhà thầu Nếu khơng có đủ sản lượng để đáp ứng ST C IL IE U O H M U DMO dầu khơng có khoản thiếu hụt chuyển sang Nói chung, năm năm sau bắt đầu sản xuất thương mại, Nhà thầu SKK Migas tốn TA U tồn giá trị cho dầu DMO Điều giảm xuống 10% mức giá cho năm U H M ST C O TA I với mức giá 0,20 USD / thùng C Định giá dầu EU H U TA IL IE Để xác định việc chia sẻ sản lượng cho mục đích tính thuế, dầu định giá cách sử dụng giá Brent biến số alpha xác định MoEMR Giá trị tính hàng U LI E U H Giá sử dụng Giá Trung bình Gia quyền (WAP) Các hệ PSC trước cung cấp tháng SKK LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I Migas Theo PSC, Nhà thầu nhận dầu sản phẩm vật để tốn chi phí phần vốn chủ sở hữu Điều làm cho việc xác định giá quy đổi dầu thành Đô la Mỹ cần thiết để tính tốn thu hồi chi phí, thuế khoản tài khác nâng / mức Trước đây, ICP xác định hàng tháng BP Migas / Pertamina dựa giá giao trung bình động rổ số loại dầu thô giao dịch quốc tế, giá trị khơng tính đến IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I biến động đáng kể biến động giá dầu xem xét thiếu lý Các tính tốn thuế hàng tháng dựa ICP vòng đời thực tế Nhà thầu Quyền lợi thực tế Nhà thầu PSC hàng năm vào cuối năm (chi phí cộng với thùng vốn chủ sở hữu) dựa ICP trung bình năm ICP trung bình năm tương ứng gọi WAP 3.2.3.3 Cổ phần vốn chủ sở hữu-Khí TA ST C U IE U H M A Chia sẻ sản xuất-Khí đốt TA IL Đối với khí đốt, mức phân chia sau thuế thường 70/30 cho Chính U EU H U TA IL IE U ST C O H M TA I LI E U H U TA ST C IL IE U O H M U ST C O M phủ Nhà thầu số PSC cũ dựa mức phân chia sau thuế 65/35 Sau gói khuyến khích năm 1995, nhà thầu khí đốt Tỉnh Miền Đơng sử dụng mức phân chia sau thuế 60/40 M TA IL I B Giá gas nước Việc định giá khí hợp đồng cung cấp nước thực thông qua đàm phán sở mỏ SKK Migas, người mua nhà sản IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U O ST C U với điều khoản điều kiện hợp đồng thương lượng trực tiếp nhà sản xuất người mua (với hỗ trợ từ SKK Migas) Tuy nhiên, Chính phủ tiếp tục có tham gia Chính phủ vào hợp đồng hướng tới số người mua nước thay nhà sản xuất ưa thích xuất giá điều khoản thuận lợi Các thỏa thuận nhận trả thương lượng số trường hợp Mặc dù khái niệm chấp nhận từ lâu sách cách xử lý thuế, quan điểm kế toán (ghi nhận doanh thu) báo cáo khác thực tế M TA I LI E ST C U O H M U ST C O xuất riêng lẻ dựa tính kinh tế việc phát triển mỏ khí cụ thể Trước đây, tất khí đốt nước phải cung cấp cho Pertamina theo thỏa thuận cung cấp khí đốt Sau đó, Pertamina đến lượt bán khí đốt cho người tiêu dùng cuối Giá cố định cho nguồn cung cấp định suốt thời gian hợp đồng Theo Luật số 22, nhà sản xuất cá nhân bán trực tiếp cho người dùng cuối TA ST C U IE U H M Các nhà thầu PSC nhà đầu tư tiềm nên xem xét rủi ro tín dụng vốn TA IL có thỏa thuận mua bán khí nước đàm phán điều ST C O M khoản điều kiện hợp đồng cách họ tự bảo vệ 3.2.4 Thuế Hải quan Quy định GR27 ST C IL IE U O H M U 3.2.4.1 Thu hồi chi phí/thuế GR79/27 u cầu phải có đối xử thống thu hồi chi phí thuế Để đáp ứng tính đồng nhất, số lượng phải: TA U -Được chi cho hoạt động sản xuất thu nhập -Đáp ứng chiều dài cánh tay nguyên tắc (đối với giao dịch với bên liên kết) LI E U H - Hãy kiên định với diều tốt thực hành kinh doanh kỹ thuật - Được SKK Migas phê duyệt đưa vào chương trình làm việc Ngân sách EU H U U H TA IL IE Các loại thuế gián thu bao gồm VAT, Thuế nhập khẩu, Thuế đất xây dựng (PBB) khoảng 0,5%, thuế khu vực thuế khu vực Những khoản thuế thường hoàn lại khứ U ST C O M TA I liên quan 3.2.4.2 Thuế gián thu Thuế gián thu, thuế khu vực thuế khu vực nêu chi phí thu hồi Thuế Nhập loại thuế nhập khác (chẳng hạn thuế GTGT LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I Điều 22 Thuế thu nhập) liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác thường miễn Giảm PBB cho PSC thăm dò Vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, để đáp ứng yêu cầu trên, Bộ Tài ban hành Quy định số 267/2014 (“PMK 267”) cung cấp ưu đãi thuế cho PSC thăm dị hình thức giảm PBB Mức giảm cấp thành phần bề mặt phụ lên tới 100% PBB thành phần Ưu đãi áp dụng cho năm 2015 trở Nhà thầu đáp ứng yêu cầu sau: IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I a PSC ký sau ngày 20 tháng 12 năm 2010 (tức ngày GR 79 có hiệu lực); b Đã gửi SPOP (thơng báo đối tượng PBB) cho DGT; c Đã cung cấp thư giới thiệu từ MoEMR quy định đối tượng PBB giai đoạn thăm dò TA ST C U IE U H M Việc cắt giảm cấp hàng năm thời gian tối đa sáu năm kể từ ngày ký TA IL PSC gia hạn lên đến bốn năm (tùy thuộc vào thư giới thiệu từ ST C O M MoEMR) 3.2.4.3 Chi phí Trụ sở Chi phí Trụ sở thu hồi tùy thuộc vào: ST C IL IE U O H M U a Chi phí hỗ trợ hoạt động diễn Indonesia; b Nhà thầu cung cấp báo cáo tài kiểm tốn trụ sở phác thảo phươngpháp phân bổ chi phí (theo phê duyệt SKK Migas); C Phân TA U bổ trụ sở khơng vượt q mức trần theo Quy định số 256 / PMK.011 / 2011 Bộ Tài tối đa 2% chi tiêu (tùy thuộc vào chấp thuận SKK LI E U H Migas) chi tiêu tích lũy q trình thăm dị chi tiêu hàng năm sau 3.2.4.4 Chi phí nâng sau U H U ST C O M TA I Một số chi phí sau nâng định, bao gồm chi phí vận chuyển khí tự nhiên (chẳng hạn chi phí tiếp thị SKK Migas phê duyệt) hoạt động sau thượng nguồn khác có EU H U TA IL IE thể thu hồi 3.2.4.5 Thuế thu nhập a Thuế thu nhập với nhà thầu Trong trường hợp đơn vị có liên quan có quyền lợi PSC ký trước LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I năm 1984, thuế suất Thuế thu nhập hành áp dụng phải 45% Tỷ lệ giảm xuống 35% vào năm 1984, sau 30% vào năm 1995 năm 2008 Tỷ lệ tiếp tục giảm xuống 28% vào năm 2009 25% năm 2010 dựa Luật thuế thu nhập số 36/2008 có hiệu lực từ ngày tháng năm 2009 Giả định chung năm đầu cấp phép PSC đơn vị PSC thành lập nước Trên sở này, lợi nhuận sau thuế đơn vị PSC phải chịu BPT Thuế thuế suất 20% làm tăng tổng mức thuế Thu nhập (giả sử) 56% PSC trước năm 1984 (tức 45% cộng thêm (55% x IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I 20%)) Trong PSC liên quan, số thể dạng tỷ trọng sản xuất (tổng thuế) 0,3409 dầu (tức 15% / 1-.56%) 0,6818 khí (tức 30% / 1Để đảm bảo lợi nhuận sau thuế không đổi, tỷ trọng tổng thuế thay đổi năm qua thuế suất Thuế thu nhập chung củaIndonesia hạ xuống Ngồi ra, số vịng đấu thầu PSC, mức thuế Nhà thầu tăng lên (lên đến) 25% dầu 40% khí Điều dẫn đến thay đổi tỷ lệ phân chia tổng sản lượng TA ST C U ST C IL IE U O H M U ST C O M TA IL IE U H M TA U Tỷ lệ BPT giảm hiệp định thuế Tuy nhiên, ngoại trừ số EU H U H U TA IL IE ST C O M TA I dụng cho hoạt động PSC Bất kỳ việc giảm tỷ lệ BPT dẫn đến việc tăng tỷ trọng sản xuất sau thuế đơn vị PSC Do đó, quan có liên quan phủ Indonesia lịch sử tranh chấp quyền thực thể PSC việc sử dụng lợi ích hiệp ước Vào cuối năm 1990, vấn đề dẫn đến việc hủy bỏ hiệp ước Hà Lan (mặc dù điều đàm phán lại sau đó) đe dọa hủy U LI E U H hiệp ước (đáng ý với Hà Lan, Anh, Malaysia Singapore - có hiệp ước khác), việc cắt giảm BPT hiệp ước thuế không áp bỏ hiệp ước khác bao gồm hiệp ước với Vương quốc Anh Năm 1999, Bộ Tài IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U O ST C U quy tắc này, pháp nhân Indonesia, thu nhập từ cổ tức thường miễn thuế pháp nhân cổ đông nhận nắm giữ không 25% vốn pháp nhân trả cổ tức Tuy nhiên, không rõ ràng khoản giảm Thuế Thu nhập liên quan đến PSC chấp nhận thực tế b Thuế thu nhập nhân viên M TA I LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I ban hành thị cần tăng tỷ trọng sản xuất Chính phủ để bù đắp cho quan PSC sử dụng nhượng hiệp định Phép tính "tổng thuế" bao gồm phần sản xuất giả định chủ sở hữu PSC cơng ty nước ngồi có trách nhiệm pháp lý BPT mức 20% Tuy nhiên, PSC trao cho tổ chức Indonesia Trong trường hợp vậy, công thức phân chia sản lượng thường khơng thay đổi đó, giả định thuế khấu trừ cổ tức (chứ BPT) mức 20% Trong trường hợp PSC nắm giữ tổ chức Indonesia với cổ đông Indonesia, việc đánh thuế cổ tức phải tuân theo quy tắc đánh thuế chung Theo TA ST C U IE U H M Đối với đơn vị PSC (đóng vai trị đơn vị vận hành), thỏa thuận thuế TA IL người lao động phần lớn giống với thỏa thuận người sử dụng lao ST C O M động khác Trên sở này, nhà điều hành có nghĩa vụ khấu trừ nộp thuế Thu nhập, đồng thời khai báo hàng tháng, theo Điều 21 26 luật Thuế thu nhập Điều khoản (và thuế suất) thay đổi tùy theo nơi cư ST C IL IE U O H M U trú nhân viên (vui lòng tham khảo Hướng dẫn thuế bỏ túi PwC để biết thêm chi tiết) 3.2.4.6 Thuế khấu trừ (WHT) TA U Đối với thực thể PSC (khi đóng vai trò nhà điều hành), nghĩa vụ WHT phần lớn giống với nghĩa vụ người nộp thuế khác LI E U H Trên sở này, nhà điều hành có nghĩa vụ khấu trừ nộp thuế Thu nhập, đồng thời khai báo WHT hàng tháng, phù hợp với quy định khác luật Thuế EU H U U H U TA Xử lý "máy quay" nhân viên bán cố định tương tự Điều chủ yếu liên quan đến việc đảm bảo mức thuế suất xác áp dụng; IL IE ST C O M TA I thu nhập (vui lòng tham khảo Hướng dẫn Thuế thu nhập PwC để biết thêm chi tiết) Đối với thực thể PSC, nghĩa vụ WHT phổ biến phát sinh liên quan đến: Cho thuê đất xây nhà (tức Điều (2) - thuế cuối LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I b Việc đối xử không dùng tiền mặt “lợi ích vật” Các 10%); đối xử thay đổi tùy theo thời đại PSC, liệu nhân viên có làm việc “vùng sâu vùng xa” định hay không liệu nhà điều hành có u cầu bù đắp chi phí lợi ích liên quan hay khơng b Thuế suất thu nhập coi (ví dụ: Điều 15, giao hàng Hơn nữa, nhân viên cư trú NPWP (số nhận dạng người đóng thuế) phải chịu khoản phụ phí 20% thu nhập có nguồn gốc Indonesia WHT IL IE U IE IL TA H U ST C O U H M U M O ST C U TA I tiêu chuẩn.1,2% 2,64%);Trên sở này, tổ chức PSC cần đảm bảo tất nhân viên (bao gồm người nước ngồi cư trú) có NPWP cá nhân họ, đặc biệt tổ chức PSC cung cấp tiền lương sở thuế c Các khoản toán cho việc cung cấp dịch vụ, v.v người cư trú thuế (Điều 23 - mức 2%); d Các khoản toán cho việc cung cấp dịch vụ, v.v 3.2.4.7 VAT * Chung TA ST C U IE U H M Việc bán hydrocacbon lấy trực tiếp từ nguồn miễn TA IL thuế GTGT Do đó, đơn vị PSC chưa cấu thành doanh nghiệp chịu thuế ST C O M cho mục đích VAT chưa đăng ký cho mục đích VAT Rõ ràng vào ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài ban ST C IL IE U O H M U hành Quy định số 252 (Bộ Tài số 252) xác nhận số loại vật tư khí đốt miễn thuế GTGT.Việc bán hydrocacbon lấy trực tiếp từ nguồn miễn thuế GTGT Do đó, đơn vị PSC TA U chưa cấu thành doanh nghiệp chịu thuế cho mục đích VAT chưa đăng ký cho mục đích VAT LI E U H b Được miễn (thường hàng nhập khẩu);Chúng bao gồm khí tự nhiên vận chuyển qua đường ống, Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) EU H U U H TA IL IE Mặc dù phát triển từ sớm, vốn quốc gia hùng mạnh cơng nghiệp dầu khí thành viên OPEC, xong tình hình phát triển lại có suy thối nhu cầu sử dụng dầu khí nước khơng ngừng tăng Lý U ST C O M TA I Khí tự nhiên nén (CNG) Tuy nhiên, Khí Dầu mỏ Hóa lỏng (LPG) đóng chai “sẵn sàng tiêu thụ cơng cộng” phải chịu thuế VAT 10% IV Tóm tắt hệ thống tài khóa Indonesia trước năm 2017 nhiều bất IL IE U M IE IL TA H U ST C O U H M U ST C O U TA I LI E ST C U O H M U ST C O M TA IL I cập, sách cịn khơng rõ ràng khơng hấp dẫn nhà đầu tư nên trữ lượng sản lượng khai thác hàng năm bất ổn, có tăng tăng với tỷ trọng bé ngày có nhà đầu tư mặn mà với việc thăm dị sản xuất dầu khí Tuy nhiên sau năm 2017 có cải tạo sách thu hồi chi phí thuế với nhiều ưu đãi rõ ràng nên kì vọng phuc hồi ngành dầu khí Indonesia ... Giới thiệu tổng quan dầu khí cơng nghiệp dầu khí giới H M U ST C 1.1 Dầu khí 1.1.1 Khái niệm Theo Luật Dầu khí ? ?Dầu khí? ?? dầu thơ, khí thiên nhiên hydrocarbon thể IL IE U O khí, lỏng, rắn nửa rắn... việc phân phối dầu nhiên liệu vận chuyển khí đốt thông qua đường ống công ty PT vận hành 3.2 Hệ thống tài khóa Indonesia ngành cơng nghiệp dầu khí 3.2.1 Khảo sát chung liệu dầu khí Để hỗ trợ việc... khu vực 1.2.3 Nhu cầu sử dụng dầu khí khu vực 10 1.2.4 Tình hình xuất, nhập dầu khí khu vực 12 Giới thiệu ngành cơng nghiệp dầu khí Indonesia 17 Trữ lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm: Hệ thống tài khoá của ngành công nghiệp dầu khí Indonesia,