0

Bài tập nhóm: Hệ thống chính sách tài khoá ngành công nghiệp dầu khí Venezuela

24 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2023, 19:46

Bài tập nhóm Hệ thống chính sách tài khoá ngành công nghiệp dầu khí Venezuela có nội dung giới thiệu tổng quan về dầu khí và ngành dầu khí thế giới; Tìm hiểu hệ thống chính sách tài khoá ngành công nghiệp dầu khí Venezuela;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. IE U O M o0o IL IE U ST C O H M U LI E U H U TA ST C IL IE U O H M U ST C TA IL TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TA I EU H U TA BÀI TẬP NHÓM M TA IL I CHỦ ĐỀ: O M U ST C O Hệ thống sách tài khố ngành cơng nghiệp dầu khí Venezuela TA I Danh sách sinh viên: LI EU H Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Cảnh Huy C IE U C O ST LI 20192289 Hà Nội, 2022 TA I H U ST C Tăng Xuân Minh U 20192305 H Phùng Kim Thu EU 20192288 O M Vũ Hồng Minh M Nguyễn Ngọc Thành 20192303 IL ST U TA ST C U H M BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TA I TA I O C ST U H EU LI O M C ST U M C O ST U H EU LI O M ST C U H U IE IL M TA U H U IL IE M ST C O U EU H IL I TA TA I TA TA IL O M C ST U M H IL IE U O ST C U H U LI E TA ST C U H IE U M TA ST C U TA IL GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DẦU KHÍ VÀ NGÀNH CƠNG O M NGHIỆP DẦU KHÍ THẾ GIỚI .C I.1 Khái niệm dầu khí: ST Dầu mỏ khí đốt hợp chất hydrocacbon khai thác lên từ lòng đất H M U thường thể lỏng thể khí Theo quan điểm nhiều nhà nghiên cứu, dầu mỏ ST C IL IE U O khí đốt thiên nhiên hình thành từ đá có chứa vât chất hữu ( TA chúng di chuyển đến nơi đất đá có độ rỗng tích tụ lâu dài có lớp đá chắn đủ khả giữ chúng Dầu mỏ hỗn hợp hóa chất hữu thể lỏng đậm đặc, phần lớn hợp chất hydrocarbon, thuộc gốc aikane, thành phần đa dạng Do dầu khí nguồn lượng khơng tái tạo IL IE khí mang lại lợi nhuận siêu ngạch cho quốc gia - dân tộc giới U ST C O nên nhiều người lo ngại khả cạn kiệt dầu tương lai không xa Dầu H M U LI E U H U goi đá mẹ) bị chôn vùi điều kiện áp suất nhiệt độ định Sau TA I U TA sở hữu trực tiếp kinh doanh nguồn tài nguyên Hiện nay, cán cân EU H lượng, dầu khí giữ vai trị quan trọng so với dạng lượng IL I khác Cùng với than đá, dầu mỏ loại khí đốt khác chiếm khoảng 90% O M TA tổng tiêu thụ lượng tồn cầu ST Dầu thơng thường: loại tìm thấy giếng dầu khai U EU H thác từ bể dầu, có áp lực chúng tương đối dễ lên bề mặt Dầu không thồn thường: loại dầu không chảy gần bề mặt LI - C O sử dụng nhiều so với nguồn dầu thông thường, chủ yếu hạn chế kỹ M TA I trạng thái rắn gần rắn Các nguồn dầu không thơng thường chưa ST thuật chi phí sản xuất bao gồm dầu cát, dầu đá phiến, dầu nặng cực nặng IE U H U U H EU LI ST C + Hàm lượng lưu huỳnh TA I + Tỷ trọng O M Dầu thông thường dược phân loại theo hai đặc điểm: - IL O M - C C Nhìn chung, có hai nguồn dầu thơ: ST U IE U H M I TA ST C U IE U H M TA IL Để phân loại giá trị dầu mỏ, người ta dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau, thơng thường người ta dùng tỷ trọng độ nhớt tương đối để phân “dầu nhẹ”, O M “trung bình”, “dầu nặng”, dựa vào hàm lượng lưu huỳnh có dầu mà ST C phân “dầu ngọt”, “dầu chua” Dầu loại dầu có khơng có lưu U huỳnh, ngược lại dầu chua Những tiêu thường gọi “chỉ tiêu IL IE U O H M thương mại” Những tiêu thương mại giúp thể chất lượng dầu mỏ ST C khu vực Dầu mỏ Việt Nam thuộc loại dầu nhẹ; nên có giá cao Về cách thức đo lường khối lượng dầu mỏ giao dịch thương mại toàn cầu nay, người ta thường sử dụng hai đơn vị tính theo trọng lượng theo thể U tích (ton) thùng (barrel) Một thùng dầu thơ tích 158,9 H M TA I LI E U H U TA giá dầu số nước khác U TA Hiện nay, dầu khí trở thành loại lượng mang tính chiến lược, IL IE ST C O lít dầu tương đương với khoảng từ 7-8 thùng (tùy vào loại dầu) EU H U “nguồn máu” ni sống ngành cơng nghiệp, an ninh gắn liền với sống an toàn quốc gia Trên thực tế, dầu khí trở thành TA IL I “thương phẩm mang tính trị chiến lược”, quốc gia cố gắng tranh M giành nguồn tài nguyên để bảo đảm an ninh quốc gia, chí số C O trị gia tuyên bố: chiếm dầu khí có nghĩa giới Các H U thuộc EU tìm cách gây ảnh hưởng liên doanh hợp tác lĩnh vực LI M C O I.2 Cơng nghiệp dầu khí TA I Á, Bắc Phi, Mỹ Latinh, EU lượng với khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn Trung Đơng, Trung U ST Trong phát triển kinh tế quốc gia nào, dầu mỏ khí đốt nguồn tài U nguyên thiên nhiên ưu tiên khai thác, ngồi khâu khai thác, việc chế H EU O M biến dầu mỏ khí thiên nhiên có sức lan tỏa, kéo theo phát triển LI ST C ngành kinh tế khác Trong đó, cơng nghệ hóa dầu từ lâu người IL IE U H U nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện ngày phát triển có hiệu Giếng TA I ST C O M ST nước lớn giới Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản nước TA IL O M 27/08/1859 Oil Creek, Pennsylvania với độ sâu 21,2 mét .C Nhìn chung, cơng nghiệp dầu khí giới có đặc điểm chung sau: U ST 1/ Trước hết, ngành dầu khí ln đóng vai trị định phát triển IL IE U O H M kinh tế - xã hội nước giới Dầu khí ln có ảnh hưởng đáng kể ST C đến kinh tế, đến tình hình địa - trị giới Trong số TA thuộc nhiều vào tình hình địa - trị Mối quan hệ trị nước ln có ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển ngành dầu khí Dầu khí ngành cơng nghiệp nước phát triển quốc gia giàu M U LI E U H U hàng hóa trao đổi giới, giá dầu mỏ khí thiên nhiên phụ TA I H U ST C O nguồn tài nguyên dầu mỏ Đối với nhiều quốc gia, dầu khí nguồn thu ngân TA EU H U kinh tế IL IE sách chủ yếu có ảnh hưởng định đến ổn định đồng tiền, 2/ Trữ lượng sản lượng dầu khí giới phân bổ khơng đồng IL I châu lục khu vực kinh tế Ngay châu lục khu vực kinh M TA tế, trữ lượng sản lượng dầu khí phân bổ khơng đồng Các nước C O OPEC kiểm soát tới 40% sản lượng dầu mỏ, nước phát triển chiếm H EU LI Nhìn chung, phát triển cơng nghiệp dầu khí giới chịu ảnh hưởng M TA I nhiều yếu tố, trước hết điều kiện địa lý - địa chất, phân bố trữ lượng, tài C O nguyên lòng đất, hạ tầng sở kỹ thuật v.v ST 3/ Đòi hỏi vốn đầu tư lớn cơng nghệ đại: Cơng nghiệp dầu khí bao gồm U H O M công đoạn chủ yếu: Thăm dị, khai thác dầu, khí thiên nhiên từ lịng đất EU ST C thông qua lỗ khoan, vận chuyển dầu thơ, khí thiên nhiên đến trung tâm IE U LI TA I H U hóa dầu (chế biến dầu) từ đến hộ tiêu thụ đường ống, tàu IL C O M U ST khoảng 70% sản lượng khai thác, nước phương tây - 19% ST U TA ST C U IE U H M khoan dầu toàn giới biết đến Edwin L Drake vào ngày TA ST C U IE U H M TA IL thủy, tầu hỏa, tơ v.v Trong đó, việc thăm dị, khai thác dầu khí ngồi thềm lục địa ngày tăng, điều kiện mỏ - địa chất ngày phức tạp, đòi hỏi O M nguồn vốn phát triển lớn, kèm theo công nghệ đại tất ST C khâu H M U 4/ Giá dầu mỏ khí đốt ln biến động: Trước năm 90 kỷ trước, ST C IL IE U O cơng nghiệp dầu khí giới phát triển tương đối ổn định Từ cách TA I LI E U quốc gia xuất dầu mỏ (OPEC) TA H U 50 năm, giá dầu tương đối rẻ điều chỉnh theo sản lượng khai thác Đến năm 1998, giá dầu giảm xuống mức kỷ lục 18 U$/tấn, ảnh hưởng đến nguồn thu OPEC, vậy, nước OPEC giảm sản lượng khai H ST C O M U thác để tăng giá dầu Kết giá dầu tăng đến mức kỷ lục (gần 300 IL IE U U$/tấn), xẩy khủng hoảng nhân tạo dầu mỏ Điều TA có ảnh hưởng rõ rệt đến tình trạng kinh tế nước nhập dầu chủ yếu, EU H U có Anh, Mỹ Đức Vì vậy, nước nhập dầu mỏ, đặc biệt IL I Mỹ buộc phải huy động nguồn tài nguyên dầu mỏ vào khai thác M TA 5/ Về mặt nhân học, mâu thuẫn phát triển cơng nghiệp dầu khí O nói riêng ngành khai thác khống sản nói chung, ngày rõ nét: Dân ST C số giới ngày tăng, để trì chất lượng sống cần thiết, việc tiêu U EU H phải tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản Khi nguồn tài LI nguyên khoáng sản khai thác cao “ngưỡng” (mức chấp nhận thiên I.3 Vài nét ngành cơng nghiệp dầu khí giới IL IE U U H EU LI TA I H U ST C Nga(1859) O M dầu thô khai thác từ lịng đất Rumani sau năm Mỹ ST Ngành cơng nghiệp dầu khí thức biết tới từ năm 1854 275 C O M TA I nhiên), chất lượng sống người giảm đáng kể U ST C O M dùng dầu mỏ khí đốt tăng lên Điều dẫn loài người tới nhu cầu TA ST C U IE U H M TA IL Theo BP statistic thời điểm cuối 2020 tổng trữ lượng dầu thơ cịn thu hồi giới 244,4 tỷ Trữ lượng không phân bổ đồng O M châu lục đại dương, nhiều Trung Cận Đông (438.3%) ST C Châu Âu (0.8%) Tổng trữ lượng khí đốt 6641.8 nghìn tỷ fit khối H M U Mức độ khai thác dầu khí giới tăng nhanh Nếu năm 1900 đạt 21 ST C IL IE U O triệu dầu thơ năm 2000 đạt 3.741 triệu tấn, đến (2020) 4165.1 triệu TA Tổ chức nước xuất dầu thô OPEC đời ngày 15 tháng năm 1960 Tổ chức có 12 nước, có trữ lượng khoảng 70.1% trữ lượng dầu M giới U tồn giới, giữ vị trí khống chế gần hồn tồn thị trường dầu khí thơ M ST TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DẦU KHÍ VENEZUELA U II .C O U TA I ST LI C EU H O M U ST C O M TA IL I EU H U TA IL IE U ST C O H TA I LI E U H U H EU O M II.1 Tổng quan: LI ST C Mặc dù năm quốc gia sản xuất dầu lớn ban đầu thành lập Tổ chức IL IE U TA I H U Các nước Xuất Dầu mỏ (OPEC) vào năm 1960, Venezuela rơi xuống TA IL hạng cao Congo-Brazzaville, Gabon, Guinea Xích đạo Cơng ty dầu O M khí tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) giảm ST C chi đầu tư, với việc gia tăng biện pháp trừng phạt Mỹ, dẫn đến U việc đối tác nước tiếp tục cắt giảm hoạt động lĩnh vực dầu IL IE U O H M mỏ, khiến cho sản lượng dầu thô lỗ ngày lan rộng Doanh thu từ xuất ST C dầu Venezuela bị hạn chế nghiêm trọng xuất tạo doanh thu TA gửi dạng khoản vay trả cho Trung Quốc, Nga công ty Châu Âu Repsol ENI Đôi nét PDVSA: IL IE Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA, cơng ty dầu khí tự nhiên thuộc sở hữu U ST C O H M U LI E U H U tiền mặt Lượng dầu thơ xuất cịn lại bán nước bị thua lỗ TA I TA nhà nước Venezuela Nó có hoạt động thăm dị, sản xuất, lọc xuất EU H U dầu thăm dị sản xuất khí đốt tự nhiên Kể từ thành lập vào ngày 1/1/1976 với việc quốc hữu hóa ngành cơng nghiệp dầu mỏ Venezuela, TA IL I PDVSA thống trị ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela, nhà xuất M dầu lớn thứ năm giới Trữ lượng dầu mỏ Venezuela lớn C O giới PDVSA thuộc sở hữu nhà nước cung cấp cho phủ Venezuela H U dụng cơng cụ trị phủ Từ năm 2004 đến 2010, PDVSA EU đóng góp 61,4 tỷ la cho dự án phát triển xã hội phủ, với Bolivar phần cịn lại phân phối thơng qua Quỹ phát triển ST dành cho đồng minh phủ Venezuela Với việc PDVSA tập trung C O quốc gia Lợi nhuận sử dụng để hỗ trợ tổng thống, với khoản tiền U H O M vào dự án trị thay sản xuất dầu, tình trạng học kỹ thuật trở EU ST C nên xấu chuyên môn nhân viên bị loại bỏ sau hàng ngàn vụ đốt U LI TA I H U động trị Sự bất tài công ty dẫn đến thiếu hiệu tai IE M TA I LI khoảng nửa số chuyển trực tiếp đến nhiệm vụ khác IL C O M ST nguồn tài trợ đáng kể Sau cách mạng Bolivar, PDVSA chủ yếu sử ST U TA ST C U IE U H M nhà sản xuất nhỏ thứ tư số 13 thành viên OPEC vào năm 2019, xếp TA IL nhân từ bỏ công việc họ cho PDVSA, đặc biệt sau PDVSA bị đặt C O M kiểm sốt qn đội • ST II.2 Thăm dị sản xuất: O H M U Giai đoạn 1908-1940: ST C IL IE U Mặc dù biết tồn trữ lượng dầu Venezuela nhiều kỷ, LI E U TA H U giếng dầu có ý nghĩa chưa khoan đầu năm TA I 1910 Năm 1908, Juan Vicente Gómez làm tổng thống Venezuela Trong vài năm tiếp theo, Gómez nhượng quyền khai thác, sản xuất lọc dầu cho người bạn thân ông, sau họ chuyển giao cho công ty H ST C O M U dầu khí nước phát triển chúng Vào ngày 15/4/1914, sau hoàn thành IL IE U giếng dầu Zumaque-I (nay gọi MG-I), mỏ dầu quan trọng TA Venezuela, Mene Grande , Caribbean Petroleum phát lưu vực EU H U Maracaibo Thành tựu khuyến khích sóng lớn cơng ty dầu TA triển IL I mỏ nước đến Venezuela giành chỗ đứng thị trường phát O M Từ năm 1914 đến năm 1917, số mỏ dầu khác phát khắp ST C đất nước, bao gồm Cánh đồng ven biển Bolivar mang tính biểu tượng ; U EU H ngành Vào cuối năm 1917, hoạt động lọc dầu bắt đầu nhà máy LI lọc dầu San Lorenzo để xử lý sản lượng mỏ Mene Grande, chuyến TA I xuất dầu quan trọng Venezuela Caribbean Petroleum rời C O M khỏi nhà ga San Lorenzo Vào cuối năm 1918, lần xăng dầu xuất ST bảng thống kê xuất Venezuela mức 21.194 U H O M Vụ nổ giếng Barroso số Cabimas vào năm 1922 đánh dấu khởi đầu EU ST C lịch sử đại Venezuela với tư cách nhà sản xuất dầu mỏ lớn Khám IE U LI TA I H U phá thu hút ý quốc gia giới Vào cuối năm 1930, IL C O M nhiên Chiến tranh giới thứ làm chậm lại phát triển đáng kể ST U TA ST C U IE U H M nạn nghiêm trọng tham nhũng đặc hữu Kết là, hàng ngàn cơng TA IL • O M sản xuất dầu lớn thứ hai .C Giai đoạn 1940 – 1976: U ST Đến năm 1940, Venezuela nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba giới với IL IE U O H M 27 triệu năm - chút so với sản lượng Liên Xô Một ST C cải cách quan trọng năm 1943 việc ban hành Luật TA nhằm giành nhiều quyền kiểm sốt phủ ngành cơng nghiệp dầu mỏ Theo luật mới, phủ lấy 50% lợi nhuận Năm 1944, phủ Venezuela đưa số nhượng khuyến khích M U LI E U H U Hydrocacbon Luật bước trị quan trọng thực TA I H IL IE TA EU H U Venezuela sản xuất gần triệu thùng ngày (160.000 m / ngày) U ST C O việc phát nhiều mỏ dầu Điều chủ yếu cho nhu cầu dầu gia tăng Chiến tranh giới thứ hai diễn , đến năm 1945, Chỉ tính riêng từ năm 1943 đến năm 1944, Venezuela tăng sản lượng lên IL I 42% Tuy nhiên, vào năm 1950, nước Trung Đơng bắt đầu M TA đóng góp lượng dầu đáng kể cho thị trường xăng dầu quốc tế, Hoa Kỳ C O thực hạn ngạch nhập dầu Thế giới trải qua tình trạng dư cung dầu ST U EU H Để đối phó với tình trạng giá dầu thấp kinh niên vào cuối năm LI 1950, nước sản xuất dầu Venezuela, Iran , Saudi Arabia , Iraq Kuwait TA I họp Baghdad vào tháng năm 1960 để thành lập Tổ chức Các nước Xuất C O M Dầu mỏ ( OPEC ) Mục tiêu nước thành viên OPEC làm việc để đảm bảo ổn định giá dầu quốc tế nhằm đảm bảo lợi ích ST U O M họ với tư cách quốc gia sản xuất dầu EU H Đến năm 1973, quốc gia thành viên OPEC định tăng giá lên 70% IE U LI TA I H U ST C đặt lệnh cấm vận nước thân thiện với Israel (Hoa Kỳ Hà Lan ) IL C O M giá giảm mạnh ST U TA ST C U IE U H M Venezuela trở thành nước xuất dầu mỏ thứ ba giới, sau Hoa Kỳ, nước 10 TA IL xung đột Trung Đông nước sản xuất dầu Vịnh Ba Tư O M khơng cịn xuất sang Hoa Kỳ giá dầu tăng mạnh, Venezuela có ST C gia tăng đáng kể lợi nhuận sản xuất dầu Từ năm 1972 đến năm 1974, U doanh thu phủ Venezuela tăng gấp bốn lần Với cảm giác tự tin IL IE U O H M mới, tổng thống Venezuela Carlos Andrés Pérez cam kết Venezuela phát ST C triển đáng kể vòng vài năm Bằng cách thay nhập khẩu, trợ cấp TA đói nghèo, tăng thu nhập đa dạng hóa kinh tế Tuy nhiên, thành viên OPEC vi phạm hạn ngạch sản xuất giá dầu lại giảm mạnh năm 1980, đẩy Venezuela chìm sâu vào nợ nần U IL IE ST C O Chính thức quốc hữu hóa ngành cơng nghiệp dầu mỏ vào ngày tháng H M U LI E U H U thuế bảo hộ, ông dự định sử dụng lợi nhuận từ dầu mỏ để tăng việc làm, chống TA I năm 1976 địa điểm giếng dầu Zumaque (Mene Grande), với U TA đời Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), cơng ty dầu khí quốc EU H doanh Venezuela Tất công ty dầu mỏ nước kinh doanh IL I Venezuela bị thay công ty Venezuela Mỗi người số M TA nhà nhượng quyền cũ đơn giản thay công ty dầu C O mỏ 'quốc gia' mới, công ty trì cấu trúc chức tập đồn đa ST quốc gia (MNC) - tiền thân Tất công ty thuộc sở hữu U EU TA I Giai đoạn 1999- nay: LI • H nước ST hệ nước OPEC năm 2000 diễn hội nghị thượng đỉnh C O M Để khơi phục uy tín cua Venezuela OPEC, bảo vệ giá dầu, củng cố quan U nguyên thủ OPEC Những năm sau đó, hệ H EU O M công ngày 11 tháng năm 2001 nhằm vào Hoa Kỳ , Chiến tranh Iraq , gia LI ST C tăng đáng kể nhu cầu dầu từ kinh tế phát triển Trung Quốc IE U TA I H U Ấn Độ , giúp thúc đẩy giá dầu tăng vọt lên mức cao nhiều so với mục IL C O M công ty mẹ - Petroven PDV- đến lượt lại thuộc sở hữu Nhà ST U TA ST C U IE U H M Sự kiện gọi khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 Sau đỉnh điểm 11 TA ST C U IE U H M TA IL tiêu OPEC giai đoạn trước Bên cạnh kiện này, đình cơng dầu mỏ vào tháng 12 năm 2002 Venezuela, khiến sản lượng dầu thô C O M giảm mạnh, từ khiến giá dầu thơ giới tăng mạnh ST Kể từ năm 2014, hoạt động sản xuất dầu Venezuela bị ảnh hưởng thị H M U trường dầu nghèo nàn Venezuela không đủ tài cho ngành Sản ST C IL IE U O lượng dầu thô Venezuela giảm nhanh chóng xuống mức thấp lịch TA ngưng tụ) 877.000 thùng / ngày, giảm triệu thùng / ngày kể từ năm 2017, Hoa Kỳ lần áp đặt biện pháp trừng phạt xuất H O M U ST C O M TA IL I EU H U TA IL IE U ST C O H M U dầu thô TA I LI E U H U sử Năm 2019, sản lượng dầu thơ trung bình Venezuela (bao gồm dầu Sản lượng dầu thơ trung bình Venezuela từ năm 1997- 2020 IL IE U M U H EU LI TA I H U ST C O M ST C O U TA I ST LI C EU 1.1 12 TA ST C U IL IE U ST C O H M U LI E U H U TA ST C IL IE U O H M U ST C O M TA IL IE U H M TA I U TA GDP Venezuela giai đoạn 1984-2021 EU H 1.2 Tính đến tháng năm 2020, sản lượng dầu thô Venezuela (không bao gồm TA IL I dầu ngưng tụ) 360.000 thùng / ngày, mức thấp kể từ EIA bắt đầu ghi O M nhận sản lượng vào năm 1973 ST C Qua hai biểu đồ 1.1 1.2, ta thấy ảnh hưởng sâu sắc sụt giảm U EU H 2015 trở IL IE U M U H EU LI TA I H U ST C O M ST C O U TA I ST LI C O M sản lượng dầu thô GDP Venezuela, đặc biệt giai đoạn từ 13 TA ST C U U ST C O H M U LI E U H U TA ST C IL IE U O H M U ST C O M TA IL IE U H M TA I IL IE Sản lượng dầu thô tổng số dàn khoan Venezuela 1.3 EU H U TA Số lượng giàn khoan hoạt động giảm từ 69 quý năm 2016 xuống giàn báo cáo vào tháng năm 2020 (Hình 1.2), IL I nguồn tin tức cho biết giàn khoan hoạt động cuối rời Venezuela vào IL IE U M U H EU LI TA I H U ST C O M ST C O U TA I ST LI C EU H O M U ST C O M TA đầu tháng Tám 14 TA ST C U IE U H M TA IL Trong giai đoạn 2009-2011, trữ lượng bổ sung Venezuela tăng mạnh tìm nhiều mỏ dầu nguyên nhân chủ yếu OPEC tính vành O M đai dầu mỏ Orinnoco vào trữ lượng dầu Venezuela, nên trữ lượng nước ST C tăng 40% năm 2009 U Đến năm 2009, Venezuela thức trở thành quốc gia có trữ lượng dầu mỏ IL IE U O H M lớn thứ hai thé giới ST C Sang năm 2010, Venezuela vượt qua Ả Rập Xê Út để trở thành nước có trữ U H M IL IE U U IL IE TA M U H EU LI TA I H U ST C O M ST C O U TA I ST LI C EU H O M U ST C O M TA IL I EU H U • Đối với khí đốt ST C O TA I LI E U H U TA lượng vàng đen lớn giới 15 TA I O C ST U H EU LI O M C ST U M C O ST U H EU LI thiên nhiên TA I O M ST C U H U IE IL - Cho đến năm 2015, Venezuela có trữ lượng đứng thứ giới khí 16 M TA U H U IL IE M ST C O U EU H IL I TA TA I TA TA IL O M C ST U M H IL IE U O ST C U H U LI E TA ST C U H IE U M U ST C O M TA IL H M IL IE U O TA ST C U H U TA IL IE U ST C O H M U LI E TA I EU H U Nạn khan nhu yếu phẩm Venezuela cho hậu trực tiếp sụt giảm giá dầu hỏa năm 2015 gián tiếp TA IL I sách kinh tế tập trung tổng thống Hugo Chávez EU H U ST CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA NỀN CƠNG NGHIỆP DẦU KHÍ TẠI VENEZUELA III.1 Chính sách tài khóa Venezuela LI C A Thuế khoản đóng góp chung dầu khí a Thuế VAT - Hoạt động dầu khí phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) với thuế suất 16% ST C O M TA I U doanh thu, dịch vụ nhập EU O M H Các nhà xuất hoàn lại phần đáng kể VAT nộp thông - IL IE U H U sử dụng để đáp ứng nghĩa vụ thuế tương lai LI ST C qua việc quan thuế Venezuela cấp giấy chứng nhận thu hồi thuế TA I O M III .C O M người kế nhiệm Nicolás Maduro ST U TA ST C U IE U H M • 2016 17 TA ST C U TA IL Các công ty hỗn hợp (empresas mixtas) bán dầu thơ cho Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) chi nhánh miễn thuế VAT O M Các khoản đóng góp b - Đóng góp chống bn bán ma túy (1% lợi nhuận rịng) H M IL IE U O Đóng góp thể thao (1% lợi nhuận rịng) Thuế khoản đóng góp chung đối với dầu mỏ a Quyền nhà nước dầu mỏ TA B Nhà nước hưởng 30% lượng hydrocacbon khai thác từ khoản tiền gửi nào, tiền quyền Cơ quan Hành pháp Quốc gia giảm điều H M U LI E U H U ST C - ST Đóng góp khoa học công nghệ (1% lợi nhuận gộp); U - C Các nhà khai thác phải chịu khoản đóng góp đặc biệt sau: TA I TA U Thuế Bạo Lợi (Windfall Tax) EU H b U IL IE ST C O số giới hạn định, cho thấy số loại tiền gửi khơng có khả khai thác kinh tế Là loại áp dụng số tiền lớn kiếm bất ngờ Đối với Venezuela • Thuế bao lợi từ cơng ty dầu mỏ quy định điều khoản O M TA IL I • Phần đóng góp vào giá dầu khoản thuế 20% chênh lệch giá ST H U giá niêm yết quốc tế thùng vượt giá ngân sách thùng (vì EU mục đích Luật Ngân sách hàng năm Venezuela), với điều kiện giá niêm TA I LI yết thùng tương đương thấp 80 USD / thùng + Thuế 80% thu nhập giá dầu niêm yết từ 80 USD đến 100 USD / ST thùng (tức 80% phạm vi từ 80 USD đến 100 USD / thùng) .C O M Mức thuế bao lợi dành cho mức giá dầu bất thường cụ thể sau - IE U H U U H LI Giá lập ngân sách hành 55 USD/thùng TA I ST C + Thuế 95% giá dầu vượt ngưỡng 110 USD / thùng EU O M + Đánh thuế 90% giá dầu niêm yết từ 100 USD đến 110 USD / thùng IL O M - C C sau: ST U IE U H M - 18 TA IL hợp (empresas mixtas) thành lập theo Luật hydrocacbon bán dầu O M sản phẩm phụ cho PDVSA, công ty PDVSA, ST C có nghĩa vụ trả khoản thuế mơ tả - U Các trường hợp miễn thuế IL IE U O H M Các công ty hỗn hợp thực dự án phát triển hồ chứa, nâng ST C cao sản lượng dự án phục hồi sản xuất, Bộ Điện lực Dầu khí Xuất liên quan đến hợp tác thỏa thuận tài trợ quốc tế a Thuế mơi trường • Đối với bề mặt khai thác: - Các công ty thượng nguồn phải chịu thuế bề mặt, tính theo thuế U TA - U H TA quyền chưa sử dụng (với mức tăng hàng năm 2% năm đầu 5% U suất hàng năm km vuông phần nhỏ diện tích nhượng IL IE ST C O M LI E U H U Khai thác công bố, họ thu hồi vốn đầu tư TA I EU H năm tiếp theo) Thuế “bóng tối” - Một loại thuế 'bóng tối' tối thiểu , giúp cho doanh thu tài khóa khơng TA IL I b O M 50% tổng tiền thu từ dầu mỏ, kích hoạt khoản thuế khơng đạt ST C 50% tổng lợi nhuận sau áp dụng tiền quyền, thuế khoản thu U Thuế khoản đóng góp khí đốt - Khí thiên nhiên chịu thuế nhẹ so với hoạt động dầu mỏ, với mức thuế LI EU H c .C O nghiệp 34% M TA I tài nguyên cố định 20% thuế thu nhập tiêu chuẩn mức thuế suất doanh U EU LI TA I ST C U H U IE H Hiện trạng ngành dầu mỏ Venezuela: O M a ST III.2 Sự “sụp đổ” ngành dầu mỏ Venezuela IL C O M khác ST U TA ST C U IE U H M Các công ty dầu mỏ xuất để bán phải nộp thuế Ngoài ra, công ty hỗn 19 TA ST C U IE U H M TA IL giới bị bỏ hoang mặc kệ cho tỏa độc Các nhà máy O M lọc dầu xử lý dầu thơ để xuất rỉ sét, khiến dầu rị rỉ bờ biển Trong đó, thiếu hụt nhiên liệu nước khiến hoạt động ST C - H IL IE U O ST C - M km U Venezuela đình trệ Tại trạm xăng, số người xếp hàng chờ mua dài hàng Hàng chục nghìn nhân viên PDVSA phải thu gom sắt vụn từ TA bị bán Người dân phải tìm củi rải lưới tay để tìm thức ăn Tàu cá họ - U phải đỗ bờ khơng có xăng, cịn bếp hết gas để đun nấu từ lâu Các nhà máy lọc dầu Venezuela rơi vào tình trạng tồi tàn tới mức không U IL IE Nguyên nhân: - Quản lý yếu kém, tham nhũng tràn lan EU H U b TA thể sản xuất H M - ST C O LI E U H U sở lọc dầu để bán lấy tiền trang trải sống Kể đồ bảo hộ công ty TA I IL I Theo nhà phân tích, quản lý yếu của quyền Tổng thống TA Chávez Maduro với ngành dầu mỏ suốt hai thập kỷ qua nguyên nhân O M đẩy kinh tế sống người dân Venezuela rơi vào bi kịch .C Sau lên cầm quyền vào năm 1999, ông Chávez chấm dứt hoạt động độc lập U EU H sa thải toàn ban lãnh đạo cấp cao PDVSA sau ngành dầu mỏ tổ chức LI đình cơng nhằm lật đổ ơng Năm 2006, ơng Chávez xóa bỏ hợp đồng với TA I công ty nước ngồi, buộc họ phải nhường quyền kiểm sốt tài hoạt Kết là, công ty lớn Exxon Mobil Corp rút khỏi quốc gia U ST Đầu tư vào lĩnh vực dầu khí Venezuela sụt giảm, kéo sản lượng giảm C O M động dự án liên doanh cho PDVSA IE U H LI TA I H U ST C Venezuela nửa so với lúc ông lên nắm quyền EU O M theo Đến năm 2013, thời điểm ông Chávez qua đời, sản lượng dầu thô IL C O M ST PDVSA - công ty dầu mỏ quốc gia vốn hoạt động hiệu lúc Ơng ST U Các giếng dầu giúp Venezuela trở thành nước có dự trữ dầu thơ lớn - 20 TA IL tiêu nằm quyền điều hành ông Chavez Việc chi tiêu không kiểm soát O M quỹ tạo điều kiện cho quan chức Venezuela tham nhũng, ăn chơi xa ST C xỉ U Sau năm tháng chìm tham nhũng, chi tiêu khơng kiểm sốt bỏ bê IL IE U O H M sở hạ tầng, kinh tế Venezuela thành tựu bật dù thu ST C 1.000 tỷ USD từ dầu mỏ suốt 22 năm Gần 1/3 số rơi vào tay kẻ TA - Lệnh trừng phạt từ Mỹ Từ năm 2019, ngành dầu mỏ rơi tự do, Mỹ cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro gian lận bầu cử áp dụng thêm biện pháp trừng U LI E U H U tham nhũng TA I H U ST C O M phạt kinh tế mạnh tay để buộc ông từ chức Việc khiến đối tác, ngân U TA nước Sản lượng dầu mỏ lao dốc mạnh Iraq thời Chiến tranh IL IE hàng khách hàng dầu mỏ Venezuela nhanh chóng cắt đứt quan hệ với EU H Vùng Vịnh Iran sau Cách mạng Hồi giáo IL I Lệnh trừng phạt buộc công ty Mỹ ngừng khoan dầu Đến tháng TA năm 12, họ rút khỏi Venezuela hồn tồn, quyền Tổng thống M O Sự giúp đỡ Nga C - ST Sự phục hồi U c EU H Kể từ năm 2019, phủ Nga tạo lập mạng lưới giúp Venezuela né LI trừng phạt Mỹ, giúp Caracas bán dầu, bán vàng để thu ngoại tệ Cũng TA I năm 2019, Tập đồn dầu khí quốc gia Petróleos de Venezuela (PDVSA) chở tiền cất cánh từ Moskva đáp xuống Caracas, giúp quyền Tổng thống U - ST Maduro có nguồn ngoại tệ, tránh sụp đổ EU H Chiến tranh Nga- Ukraina O M C O M chuyển văn phòng châu Âu từ Lisbon (Bồ Đào Nha) Moskva Các máy bay ST C Lệnh cấm nhập dầu thơ từ Nga thức có hiệu lực Mỹ từ ngày IE U LI TA I H U 22/4 Một nước hưởng lợi nhiều từ đòn trừng phạt Venezuela IL C O M Mỹ Donald Trump chấm dứt lệnh miễn trừ trừng phạt ST U TA ST C U IE U H M Không vậy, hàng tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ bị chuyển vào quỹ chi 21 TA IL tăng trưởng GDP lên tới 20% năm dựa hai yếu tố: hiệu ứng sở O M thấp (năm 2021 tăng trưởng thấp) nguồn thu từ ngành dầu mỏ ST C Credit Suisse nhận định sản lượng dầu thơ khai thác Venezuela tăng U 20% năm IL IE U O H M Trước thời điểm Nga mở chiến dịch quân Ukraine, khai thác dầu thơ ST C Venezuela có mức tăng Năm 2021, quốc gia Nam Mỹ ghi dấu TA nhỏ so với mức triệu thùng/ngày Venezuela đạt năm 1990, nhiều để thay mức 199.000 thùng dầu/ngày mà Mỹ nhập Nga năm 2021 Một số nhà máy lọc dầu Mỹ xây U LI E U H U ấn nâng gấp đôi mức sản lượng, lên khoảng 800.000 thùng dầu/ngày Con số TA I H U ST C O M dựng chuyên để chế biến dầu nặng đặc trưng từ Venezuela Số khó vận IL IE hành với nguồn dầu nhập từ Saudi Arabia hay dầu đá phiến khai thác Mỹ U TA Hiện tại, Mỹ áp dụng lệnh cấm nhập dầu thô Venezuela Tuy EU H nhiên, ngày 5/3 vừa qua, ba quan chức cấp cao Mỹ tới thủ đô Caracas IL I có gặp với Tổng thống Nicolas Maduro, gặp mặt mà nhà lãnh TA đạo Venezuela mô tả “tôn trọng” Ba ngày sau đó, ơng Tổng thống Joe Biden O M tun bố áp lệnh trừng phạt dầu thô nhập từ Nga Theo Elliott C Abrams, nguyên đặc phái viên Mỹ vấn đề Venezuela thời Tổng U LI EU H quyền Mỹ thực muốn có thêm nguồn dầu thô từ Venezuela NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP A Nhận xét - Nền kinh tế Venezuela phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ ST + Điều thể qua mức thuế hàng năm mà doanh nghiệp dầu mỏ C O M TA I IV IE U U H EU LI TA I H U ST C O M đầu tư vào Venezuela đặc biệt với khoản thuế “bóng tối” nêu lên phần IL C O M ST thống Donald Trump, thời điểm diễn trao đổi Caracas cho thấy ST U TA ST C U IE U H M Theo đánh giá tập đồn tài Credit Suisse, Venezuela đạt mức 22 TA ST C U IE U H M TA IL + Nền công nghiệp dầu mỏ phát triển, thúc đẩy kinh tế phát triển Khi đó, lại có tiền đầu tư phát triển sở hạ tầng phục vụ cho cơng nghiệp dầu mỏ - O M Nó vịng lặp giúp kinh tế Venezuela lên ST C Tuy nhiên, công nghiệp dầu mỏ Venezuela không bền vững, có U thể bị sụp đổ nhà nước đưa sách sai lầm, tiếp tục xảy IL IE U O Giải pháp Ổn định trị, tránh lạm phát, thất thu dầu mỏ - Trong đợt chiến tranh Nga- Ukraina, Mỹ có khả nới lỏng số TA - lệnh cấm vận, điều giúp Venezuela phát triển phục hồi U công nghiệp dầu khí “đổ nát” IL IE U M U H EU LI TA I H U ST C O M ST C O U TA I ST LI C EU H O M U ST C O M TA IL I EU H U TA IL IE U ST C O H M TA I LI E U H U ST C B H M tượng tham nhũng; phải chịu trừng phạt từ Mỹ phương Tây 23 TA ST C U IE U H M TA IL TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.eia.gov/international/analysis/country/VEN https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Venezuelan_oil_industry https://www.mondaq.com/energy-and-natural-resources/1153362/oil-gas- ST C O M H M U comparative- IL IE U ST C O guide#:~:text=Oil%20activities%20may%20also%20be,on%20sales%2C%20se TA https://taxsummaries.pwc.com/venezuela/corporate/other-taxes https://vtc.vn/ky-nguyen-cuong-quoc-dau-mo-cua-venezuela-sup-do- ar573856.html https://doanhnhan.vn/vua-dau-mo-venezuela-sup-do-32942.html https://tuoitre.vn/my-va-venezuela-thao-luan-noi-long-trung-phat-dau- U IL IE TA mo-20220307111624569.htm https://baotintuc.vn/the-gioi/kha-nang-venezuela-giup-phuong-tay-giam- EU H U H M U ST C O TA I LI E U H U rvices%20and%20imports phu-thuoc-vao-dau-tho-nga-20220419171719847.htm https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/giai-con-khat-nguon-cung-dau-mo- O https://www.offshore-technology.com/comment/venezuelas-oil-gas- C 10 M TA 692100/ IL I H U https://baochinhphu.vn/venezuela-co-tru-luong-dau-mo-lon-nhat-the-gioi- EU 10288899.htm?fbclid=IwAR1LLVCw8yEvRdrRewz- IL IE U U H EU LI TA I H U ST C O M ST C O M TA I LI 8Kx3VBvhRPlGbjQ3GxaKZHWO2jdc4PxqTBWqSPo U ST C O M 11 ST sector-crisis-2020/ 24 ... EU H U dầu thăm dị sản xuất khí đốt tự nhiên Kể từ thành lập vào ngày 1/1/1976 với việc quốc hữu hóa ngành cơng nghiệp dầu mỏ Venezuela, TA IL I PDVSA thống trị ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela, ... Mối quan hệ trị nước ln có ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển ngành dầu khí Dầu khí ngành công nghiệp nước phát triển quốc gia giàu M U LI E U H U hàng hóa trao đổi giới, giá dầu mỏ khí thiên... TỔNG QUAN VỀ DẦU KHÍ VÀ NGÀNH CƠNG O M NGHIỆP DẦU KHÍ THẾ GIỚI .C I.1 Khái niệm dầu khí: ST Dầu mỏ khí đốt hợp chất hydrocacbon khai thác lên từ lòng đất H M U thường thể lỏng thể khí Theo quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm: Hệ thống chính sách tài khoá ngành công nghiệp dầu khí Venezuela,