0

SIÊU ÂM VÙNG BÌU potx

43 4,572 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 03:22

SIÊU ÂM VÙNG BÌUBS:NGUYỄN HỮU CHÍKHOA SIÊU ÂM-BV NHI ĐỒNG I I.TRIU CHNG HC SIấU M1.Tinh hon:-Hỡnh trng, dt, trc dc ngh t di ra sau-Echo kộm kộm nh hoc trb, ng dng-ng echo dy-> trung tht hay rn TH-Kớch thc: Tuoồi Chieu daứi Tuoồi Chieu daứiMụựi sinh 10-12mm 8-10t 17-20mm0-2 tuoồi 13-14 10-12t 20-302-5 tuoồi 14-15 >12t 30-505-8 tuoồi 15-17[...]... thường -Da bìu dày ≥ 3mm *S-Henoch: da bìu dày, kèm tăng tưới máu 10%, 2-10 tuổi, ±viêm mào tinh *Phù nề vô căn: da bìu dày, tăng tưới máu bìu sưng to, ±-> tầng sinh môn, bẹn dị ứng, Vách dày, không nhu động Hydrocele BÌU TRỐNG... -Còn PX da bìu, ít đột ngột, sốât, tr/c NT NTT, túi tinh phồng *Echo: Mào tinh to, echo dày, không đồng nhất, hydrocele, da bìu dày, tụ mủ tinh mạc TH bình thường 2.BỆNH LÝ VIÊM NHIỄM 2 Viêm TH-mào tinh: -Chiếm ctr echo dày hay kém ở cực trên TH Tăng tưới máu TH, mào tinh ->∆ lầm viêm TH-mào tinh 2.BỆNH LÝ VIÊM NHIỄM 1.Viêm mào tinh cấp: -Chiếm 60% sưng vùng bìu cấp ở TE -Tiên phát hay thứ... ĐIỂM SIÊU ÂM 2.Gđ bán cấp: 1-10 ngày -TH: to, echo kém, mất ctr bình thường -> hoại tử hay abces -Mào tinh: to, echo hổn hợp -Doppler: giảm flux Mm 3.Xoắn mạn tính: sau 10 ngày -TH: teo bán phần hay toàn thể giảm kt TH -Mào tinh : to, echo kém XOẮN TH TRONG THỜI KỲ SƠ SINH -Hội chứng mass không đau -TH to, echo không đồng dạng, vùng echo kém, ngoại vi echo hổn hợp hoặc ngược lại -TD tinh mạc, da bìu. .. tinh hoàn, không đặt prothese TINH HOÀN ẨN -Tinh hoàn xuống bìu: 34-36 tuần thai -Tinh hoàn chưa xuống - tinh hoàn lạc chổ -Tần suất: 30% ở sinh non và 3,5% trẻ sinh đủ tháng -10-30% bị 2 bên -TH xuống tự nhiên không xãy ra sau 1 tuổi TINH HOÀN ẨN *Hậu quả: -Vô sinh -Kèm thoát vị bẹn -K (60% seminoma) -Xoắn -Aûnh hưởng tâm sinh lý VÔI HOÁ TRONG BÌU -Di chứng -Teratome -Xoắn hydatide cũ -Viêm phúc mạc... -Hydrocele, hematocele -Lymphocele, varicocele NANG MÀO TINH *LS: -Phát hiện tình cờ -Gây khó chịu: đau khi gắng sức -Nodule vùng mào tinh, di dộng *Nguyên nhân: -Nang đơn thuần: loạn sãn, sau viêm mào tinh -Loạn sãn đa nang -Spermatocele NANG MÀO TINH *Echo: - Echo trống đơn thuần, tăng âm phía sau - Tròn hay bầu dục - Bờ đều, giới hạn rõ - Kt 10-15mm Cần tìm bệnh lý đi kèm: TH-mào tinh: khối u nhỏ, blý... TH-mào tinh: khối u nhỏ, blý nhiễm trùng Niệu dục-ổ bụng: lao DÃN TĨNH MẠCH THỪNG TINH (VARICOCELE) -Dãn đám rối Tm hình dây leo -Thường bị bên trái LS: Đau khi gắng sức hay về đêm Bilan ks vô sinh Sa bìu, bìu to khi đứng hay Valsava . SIÊU ÂM VÙNG BÌU BS:NGUYỄN HỮU CHÍ KHOA SIÊU ÂM- BV NHI ĐỒNG I I.TRIU CHNG HC SIấU M 1.Tinh hon: -Hỡnh trng, dt, trc dc. ss-nhũ nhi* .Tất cã những tp trong bìu đều bị ảh 1.XOẮN THỪNG TINH *Lâm sàng: . Đau xãy ra đột ngột, 1bên, lan ra vùng bẹn, chậu thường kèm buồn nôn, ói . Bìu sưng to, TH bị kéo ngang(Gouverneur) đồng dạng, vùng echo kém, ngoại vi echo hổn hợp hoặc ngược lại -TD tinh mạc, da bìu dày *Echo: 2 mục đích  Xđ ổ nhồi máu  Phân biệt với Hydrocele, TD phân xu, hematome vùng bìu, TV nghẹt,
- Xem thêm -

Xem thêm: SIÊU ÂM VÙNG BÌU potx, SIÊU ÂM VÙNG BÌU potx, , I.TRIỆU CHỨNG HỌC SIÊU ÂM, II.BÌU SƯNG TO CẤP, BỆNH LÝ VIÊM NHIỄM, PHÙ NỀ VÙNG BÌU CẤP, THOÁT VỊ BẸN NGHẸT