0

Anh chị hãy chọn một hình thức ảnh hưởng xã hội để phân tích và nêu ý kiến cá nhân của mình trên cơ sở phân tích một số hiện tượng ảnh hưởng xã hội mà anh chị quan sát được đó

10 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 11:52

11 51, 16012023 Documents Downloader https documents downloader pages devdocument 110 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN KHOA VIỆT NAM HỌC TIẾNG VIỆT TIỂU LUẬN MÔN TÂ.Anh chị hãy chọn một hình thức ảnh hưởng xã hội để phân tích và nêu ý kiến cá nhân của mình trên cơ sở phân tích một số hiện tượng ảnh hưởng xã hội mà anh chị quan sát được đó Anh chị hãy chọn một hình thức ảnh hưởng xã hội để phân tích và nêu ý kiến cá nhân của mình trên cơ sở phân tích một số hiện tượng ảnh hưởng xã hội mà anh chị quan sát được đó Anh chị hãy chọn một hình thức ảnh hưởng xã hội để phân tích và nêu ý kiến cá nhân của mình trên cơ sở phân tích một số hiện tượng ảnh hưởng xã hội mà anh chị quan sát được đó 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN KHOA VIỆT NAM HỌC & TIẾNG VIỆT - TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI Giảng viên TS Nguyễn Hạnh Liên Sinh viên:  Đỗ Thị Ngọc Huyền Mã sinh viên:  20032290 Khoa:  Việt Nam học & Tiếng Việt Lớp:  K65 Việt Nam học  Hà Nội, 2022 https://documents-downloader.pages.dev/document 1/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN KHOA VIỆT NAM HỌC & TIẾNG VIỆT - TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI Giảng viên TS Nguyễn Hạnh Liên  Đề tài: Anh/chị chọn hình thức ảnh hưởng xã hội để phân tích nêu ý kiến cá nhân sở phân tích số tượng ảnh hưởng xã hội mà anh/chị quan sát  Hà Nội, 2022 https://documents-downloader.pages.dev/document 2/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   MỤC LỤC PHẦN NỘI DUNG I Cơ chế phục tùng – dạng ảnh hưởng xã hội: Ảnh hưởng xã hội: 1.1 Định nghĩa: 1.2 Một số đặc điểm ảnh hưởng xã hội: 1.3 Phương thức: Cơ chế phục tùng – dạng ảnh hưởng xã hội: 2.1 Khái niệm phục tùng: .4 2.2 Các yếu tố tác động hình thành phục tùng: II Cơ sở thực tiễn chế phục tùng: III Kết luận: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .10  Danh mục tài liệu tham khảo 10 https://documents-downloader.pages.dev/document 3/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   PHẦN NỘI DUNG I Cơ chế phục tùng – dạng ảnh hưởng xã hội: Ảnh hưởng xã hội: 1.1 Định nghĩa: Trong trình phát triển lồi người q trình phát triển cá thể, từ lọt lòng đầu tiên, người sống nhóm nhỏ, mối quan hệ với người khác, trực tiếp gián tiếp, người thường xuyên chịu tác động ảnh hưởng người khác mà nhiều khơng ý thức Có định nghĩa khái quát ảnh hưởng xã hội được viết sau: “Ảnh hưởng   xã hội ảnh hưởng cá nhân hay nhóm người đến tâm lý, hành vi sự  thích ứng người khác." 1 1.2 Một số đặc điểm ảnh hưởng xã hội:  Ảnh hưởng xã hội tượng tâm lý xuất có tương tác cá nhân  Các cá nhân không ý thức hết mức độ ảnh hưởng xã hội  Ảnh hưởng xã hội phụ thuộc vào lối sống, văn hóa, đặc điểm nhân xách cá nhân  Ảnh hưởng xã hội thể hai xu hướng trái ngược nhau: tích cực tiêu cực 1.3 Phương thức: Ảnh hưởng xã hội diễn theo phương thức chủ yếu: - Kích thích: Diên mạo, trang phục, có mặt cá nhân - Củng cố: Một cá nhân động lực củng cố hành vi người khác thông qua ngôn ngữ, phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ - Thông tin mà cá nhân thu từ người khác Cơ chế phục tùng – dạng ảnh hưởng xã hội: 2.1 Khái niệm phục tùng:  Vũ Dũng, “Từ điển Tâm lý học”, NXB Từ điển Bách khoa, 2008 https://documents-downloader.pages.dev/document 4/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   Phục tùng thay đổi hành vi lệnh người khác nhóm, làm theo mệnh lệnh người khác Theo Fisher, phục tùng thay đổi ứng xử, qua cá nhân đáp lại mệnh lệnh uy quyền hợp pháp Có thể nói, phục tùng hình thức ảnh hưởng xã hội cá nhân buộc phải nhượng trước yêu cầu, mệnh lệnh, điều khiển mang tính quyền lực, phải thực theo cách thức định 2.2 Các yếu tố tác động hình thành phục tùng:  Những điều kiện xã hội hóa: Bản thân người để trưởng thành cần chăm sóc từ gia đình chịu tác động môi trường xã hội Việc bắt nguồn từ việc lời, nghe lời ông bà, cha mẹ - người coi có uy quyền tổ chức cấp gia đình   Nhập tâm phục tùng: Cá nhân có khoảng khắc mang trạng thái đánh giá có đạo đức tốt Dưới góc độ xã hội, lúc này,  phục tùng xem đức hạnh người Sự nhập tâm chuẩn mực xã hội phục tùng người trên, uy quyền người đứng đầu  Trạng thái tay sai: Khi rơi vào trạng thái này, đối tượng khơng cịn cảm thấy nặng nề với trách nhiệm hành vi mà thây cơng cụ, ý chí người khác việc làm phục tùng mệnh lệnh Trong trạng thái này, phục tùng khiến đối tượng lực tự đánh giá cá nhân, lúc họ không cần phán xét hay suy nghĩ xem việc làm tốt hay xấu, có lợi hay có hại, họ cần phục tùng cách vô điều kiện theo yêu cầu (Milgram, 1963).2  Những yếu tố tác động làm giảm bớt q trình phục tùng: Tính hợp pháp uy quyền: Milgram cho rằng, mức độ phục tùng cao gắn liền với thừa nhận uy quyền hợp lệ (Milgram, Vâng lời thẩm quyền: Một nhìn thực nghiệm).3  Milgram, S (1963). Nghiên cứu hành vi lời. Tạp chí tâm lý bất thường xã hội, 67, 371-378  Milgram, S (1974) Vâng lời thẩm quyền: Một nhìn thực nghiệm New York: Harper Row https://documents-downloader.pages.dev/document 5/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   Sự gần gũi với người bị hại: Thực nghiệm Milgram cho thấy, nghiệm thể gần người bị hại mức độ phục tùng giảm xuống, khoảng cách người phục tùng nghiệm thể tăng lên mức độ phục tùng tăng theo Chỗ yếu chống cự của người: Chỗ yếu chống cự cá nhân đứng trước tầm quan trọng việc từ bỏ trách nhiệm, đồng thời phản ánh  phục tùng cách mù quáng (Milgram, Sự nguy hiểm lời).4 Những người trải qua thường bị xung đột tâm lý mang tính bi kịch họ làm nhiệm vụ cách mù quáng Có lẽ nhắc đến phục tùng, quen thuộc với thí nghiệm Milgram Trong nghiên cứu khác, Zimbardo (1973) chọn ngẫu nhiên hai nhóm sinh viên phân vào hai nhóm đóng vai tù nhân cai ngục Các cai ngục phát đồng phục, gậy, còi huấn luyện luật lệ trại giam Nhóm tù nhân bị cảnh sát tới tận nhà  bắt đi, mặc áo tù, trải qua đầy đủ thủ tục giam giữ, bị gọi mã số tù nhân phải buồng giam mô thực tế Chỉ sau hai ngày, sinh viên tham gia nhập vai thật, thật mức cần thiết Các cai ngục bắt đầu lăng mạ, tra tấn, quấy nhiễu tù nhân Các tù nhân bắt đầu phản kháng, loạn suy sụp Dù nghiên cứu dự định diễn nhiều tuần sau ngày, Zimbardo buộc phải kết thúc Kết nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng hoàn cảnh vai trò xã hội giao hành động cá nhân Nghiên chứng minh cho lý thuyết Hoà hợp  Nhận thức (cognitive dissonance theory) của Festinger (1962), có xu hướng làm giảm khác biệt nhân thức thân để tránh căng thẳng Trong trường hợp thay đổi nhận thức để phù hợp với hành vi II Cơ sở thực tiễn chế phục tùng: Trên thực tế, phục tùng tượng xã hội gặp, đặc biệt xã hội Việt Nam Ngay người lớn gia đình Việt Nam dạy trẻ rằng: "Bảo vâng, gọi dạ, ơi,  Milgram, S (2005) Sự nguy hiểm lời. POLIS, Revista Latinoamericana https://documents-downloader.pages.dev/document 6/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   Vâng lời sau trước, thời quên Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền, Vào thưa, gửi, nên người."  (Trích nguồn: Ca dao) Đương nhiên việc dạy người Việt bị ảnh hưởng lối tư tưởng cũ nhiều Với tư tưởng “cha mẹ đặt đâu, ngồi đấy” khơng phụ huynh coi việc phải tuân theo xếp chuyện đương nhiên, mặc kệ sở nguyện cá nhân Thậm chí cịn có số bậc cha mẹ ni dạy theo kiểu độc đốn khơng đáp ứng nhiều nguyện vọng Thay vào đó, họ mong đợi cư xử tài giỏi không mắc lỗi, định hướng trẻ nên làm tránh tương lai Nếu trẻ mắc sai lầm bị trừng phạt nghiêm khắc, đứa trẻ khơng thể hiểu làm sai Theo Baumrind cho rằng, bậc cha mẹ "muốn lời tuyệt đối hướng tới địa vị, đồng thời mong đợi mệnh lệnh họ thực mà khơng cần giải thích (D, 1967)" 5. Và ông bố bà mẹ vậy, áp lực họ, tạo vô số đứa trẻ giống cỗ máy, cỗ máy lời biết phục tùng mệnh lệnh mà bề - cha mẹ đưa Trong trường hợp này, buộc phải nhượng trước yêu cầu, mệnh lệnh, điều khiển mang tính quyền lực cha mẹ, với kiểu “dọa nạt” phổ biến “nếu khơng làm … phải chịu phạt” Khơng gia đình – hạt nhân cấu thành nhỏ bé xã hội, mà xã hội kia, không thiếu trường hợp xuất hiện tượng phục tùng, cụ thể ta  bắt gặp tượng trường học Một số trường học số người giáo viên “độc đốn” áo dụng u cầu trường học mệnh lệnh,  bắt buộc học sinh phải tuân theo giá Các học sinh lúc buộc phải nhượng trước yêu cầu, mệnh lệnh, điều khiển mang tính quyền lực giáo viên,  phải thực theo cách thức định, tuyệt đối lời hồn thành tốt nhiệm vụ giao   Baumrind D Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior Genet Psychol Monogr 1967;75(1):43-88 https://documents-downloader.pages.dev/document 7/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   Và phục tùng xuất quan, nơi làm việc, người cấp người cấp Một số người cấp đưa mệnh lệnh điều khiển, mang tính quyền lực khiến cho người cấp không nhượng mà thực hiện, không chắn bị ảnh hưởng quyền lợi cách trực tiếp Các nghiên cứu thực với tham dự viên từ nhiều quốc gia, với trẻ em, với nhiều biến số đa dạng trình thực Kết mà nghiên cứu rút được: “Nhiều người sẵn sàng chấp nhận chịu ảnh hưởng từ nhân vật cầm quyền, chí gây tổn hại tiềm ẩn cho người khác.” Một ứng dụng thú vị nội dung mối quan hệ bác sĩ   – y tá Một số nghiên cứu y tá làm theo mệnh lệnh bác sĩ khả cao hành động gây hại đến bệnh nhân (Breckler, 2006).6  Như đề cập trên, phục tùng xem đức hạnh người, đem làm thước đo giá trị đạo đức người, giống việc người ta đánh giá đứa trẻ có ngoan hay khơng thơng qua việc có nghe lời người lớn nhà hay không Sự phục tùng xuất ngóc ngách xã hội, mối tương tác người với người, dù dù nhiều Tuy nhiên, dừng mức độ vừa  phải chấp nhận được, phục tùng có nhiều mặt tích cực, hạn chế gây rủi ro khơng cần thiết đảm bảo tính xác yêu cầu đưa Thế nhưng, mức độ phục tùng nhiều cao, gây hệ lụy nghiêm trọng Sự phục tùng nhìn từ góc độ đó, theo cá nhân tơi, bắt nguồn từ việc  phân chia rõ ràng mối quan hệ “người bề trên” – người đưa mệnh lệnh  “người bề dưới” người buộc phải tuân theo mệnh lệnh “người bề trên” cách vô điều kiện Tôi cho rằng, hệ lụy chế phục tùng tạo nên lời mù quáng, gây tự khả tự đánh giá hành vi cá nhân, đề cập mục 2.2, vấn đề đạo đức hồn tồn bị ngó lơ, họ cịn chẳng phân biệt hành vi tốt hay xấu Vậy cho nên, theo tôi, chế phục tùng nên hạn chế để làm điều đó, cần phải loại bỏ hệ tư tưởng “người bề trên” – “người bề dưới”, tất người bình đẳng có lẽ phục tùng chẳng có nhiều khơng gian để xuất III Kết luận:  Breckler, Olson, & Wiggins, 2006 https://documents-downloader.pages.dev/document 8/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   Cơ chế phục tùng hình thức ảnh hưởng xã hội, thay đổi hành vi lệnh người khác nhóm, làm theo mệnh lệnh người khác, chế phục tùng xuất tương tác xã hội Cũng tượng xã hội khác, chế phục tùng có nhiều ảnh hưởng đến người, phần đa ảnh hưởng tiêu cực Vì vậy, cần hạn chế làm giảm thiểu xuất chế tác động xấu mà mang lại https://documents-downloader.pages.dev/document 9/10 11:51, 16/01/2023 Documents Downloader   DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Danh mục tài liệu tham khảo Breckler, O & (2006) D, B (1967) Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior Genet   Psychol Monogr , 43-88 Dũng, V (2008) Từ điển Tâm lý học. NXB Từ điển Bách khoa Milgram (1963) Nghiên cứu hành vi lời Tạp chí tâm lý bất thường xã hội, 371-378 Milgram (n.d.) Sự nguy hiểm lời. POLIS, Revista Latinoamericana Milgram (n.d.) Vâng lời thẩm quyền: Một nhìn thực nghiệm. New York: Harper &  Row 10 https://documents-downloader.pages.dev/document 10/10 ... 1.2 Một số đặc điểm ảnh hưởng xã hội:  Ảnh hưởng xã hội tượng tâm lý xuất có tương tác cá nhân  Các cá nhân không ý thức hết mức độ ảnh hưởng xã hội  Ảnh hưởng xã hội phụ thuộc vào lối sống,... thường xuyên chịu tác động ảnh hưởng người khác mà nhiều khơng ý thức Có định nghĩa khái quát ảnh hưởng xã hội? ?được viết sau: ? ?Ảnh hưởng? ? ? ?xã hội ảnh hưởng cá nhân hay nhóm người đến tâm lý, hành... tài: Anh/ chị chọn hình thức ảnh hưởng xã hội để phân tích nêu ý kiến cá nhân sở phân tích số tượng ảnh hưởng xã hội mà anh/ chị quan sát  Hà Nội, 2022 https://documents-downloader.pages.dev/document
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh chị hãy chọn một hình thức ảnh hưởng xã hội để phân tích và nêu ý kiến cá nhân của mình trên cơ sở phân tích một số hiện tượng ảnh hưởng xã hội mà anh chị quan sát được đó,