0

MỘT số PHƯƠNG PHÁP, kĩ THUẬT dạy học TÍCH cực(phát triển năng lực trong môn khoa học tự nhiên)

27 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 09:31

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khoa Vật lí – Hố học – Sinh học Học phần: Phương pháp dạy học chủ đề môn Khoa học tự nhiên MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC (phát triển lực mơn Khoa học tự nhiên) Nhóm trưởng: Nguyễn Thành Duy    Đặc trưng Tiến trình PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TRẠM Thế mạnh Ví dụ     Bài học thiết kế thành hệ thống nhiệm vụ có tính chuyên biệt, độc lập tại vị trí khác nhau (trạm) Trạm Trạm A  Đặc trưng Trạm Trạm Trạm E Trạm B trạm đóng mở Trạm Trạm D Trạm C   HS tự chủ, tích cực hoạt động tham gia HS tự kiểm tra, đánh giá kết cá nhân nhóm Nâng cao hứng thú HS Thế mạnh Tăng hội phát triển lực chung Giúp GV cá biệt hố trình độ học sinh Khắc phục khó khăn trang thiết bị   Chia nhóm chuẩn bị dụng cụ Tiến trình dạy học Thống nội quy học tập theo trạm Thực nhiệm vụ Tổng kết kết học tập   Chuẩn bị ngun vật liệu, bố trí khơng gian lớp học   Tạo tình học Xác định nội quy, nhiệm vụ trạm Trình bày, thảo luận kết trước lớp HS thực nv học tập luân chuyển qua trạm GV xác nhận, đánh giá hệ thống hoá kiến thức   Bài: Luyện tập chương Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thơng dụng Ví dụ minh hoạ   Ở trạm lớn có trạm nhỏ, trạm A hs thực cá nhân, trạm B ghép 4hs/ nhóm thực để hoàn thành nhiệm vụ Trạm Vật liệu Trạm phát triển bền vững Trạm lương thực – thực phẩm Trạm nhiên liệu HS tự lựa chọn thứ tự thực trạm lớn, trạm nhỏ hs thực từ trạm A qua trạm B (7ph/ trạm) Giáo viên đánh giá hệ thống kiến thức sau tất hoàn thành đầy đủ trạm Trạm nguyên liệu     PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN   11 KHÁI NIỆM Học dựa dự án (Project based Learning) hay gọi học dự án (Project Learning) hoạt động học tập nhằm tạo hội cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập áp dụng cách sáng tạo vào thực tế sống, đồng thời cịn nghiên cứu vấn đề thơng qua việc kết nối thơng tin   12 • Định hướng thực tiễn  Đặc điểm • Định hướng hứng thú người học • Định hướng hành động • Tính tự lực cao người học • Cộng tác làm việc • Định hướng sản phẩm   13 Bước 1: Xác định chủ đề dự án Các Bước Tiến Hành Bước 3: Xây dựng câu hỏi định hướng Bước 2: Xác định nội dung cốt lỗi dự án Bước 4: dự trù hoạt động học tập Bước 5: Dự trù đánh giá   14 Giới thiệu dự án Lập kế hoạch thực dự án   Viết báo cáo trình  bày báo cáo Thực dự án Đánh giá kết thực dự án   15 Ưu, nhược điểm     16 Ưu điểm Phát triển thành phần tìm hiểu tự nhiên vận dụng kiến thức, kĩ học Phát triển lực chung lực chủ tự học; lực giải vấn đề sáng tạo; lực giao tiếp hợp tác Phát triển phẩm chất chủ yếu chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm   17  Nhược điểm Cần tốn nhiều thời gian, khơng thích hợp việc dạy học tri thức lí thuyết có tính hệ thống  Người học khơng quen chủ động định hướng trình học tập nên gặp nhiều khó khăn q trình học tập Địi hỏi  phương tiện, vật chất, giáo viên cần có trình độ chun mơn cao nghiệp vụ vững vàng   18 Ví dụ minh họa Oxygen khơng khí   19 Bước 1: Giới thiệu dự án  – GV khai thác hiểu biết sơ HS vấn đề nhiễm khơng khí quận Bình Tân kĩ thuật KWL  – HS xem video thực trạng nhiễm khơng khí Việt Nam thảo luận câu hỏi: Ô nhiễm khơng khí ? Ảnh hưởng nhiễm khơng khí đễn sức khỏe sống người ? Chúng ta cần phải làm để ngăn chặn kiểm sốt tình trạng nhiễm khơng khí đồng thời đề xuất giải pháp ? − GV giới thiệu dự án   20 Bước 2: Lập kế hoạch thực dự án GV hướng dẫn HS nội dung hoạt động nhóm, thiết kế tiến trình làm việc cho nhóm theo định hướng nhiệm vụ  Nhóm 1: Tìm hiểu thực trạng nhiễm khơng khí quận Bình Tân  Nhóm 2: Tìm hiểu ảnh hưởng nhiễm khơng khí đến sống người dân quận Bình Tân  Nhóm 3: Báo cáo số liệu, bảng điều tra ô nhiễm môi trường xử lí nhiễm mơi trường quận Bình Tân  Nhóm 4: Đề xuất giải pháp ngăn chặn kiểm sốt tình trạng nhiễm khơng khí, bảo vệ bầu khơng khí   25  Đặc trưng     26 Thế mạnh - Mơ hình 5E mang lại nhiều hiệu tích cực việc dạy học - Mơ hình 5E lấy học sinh làm trung tâm, em bước khám phá xây dựng kiến thức - Mơ hình dạy học “5E khiến giáo viên cảm thấy hào hứng với giảng   Bước 1: Kết nối (Engage) Tiến trình dạy học Bước 2: Khám phá (Explore) Bước 3: Giải thích (Explain) Bước 5: Đánh giá (Evaluate) Bước 4: Vận dụng (Elaborate))   KĨ THUẬT DẠY HỌC KHĂN TRẢI BÀN   Khái Niệm - Kĩ thuật khăn trải bàn kĩ thuật dạy học GV tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động nhóm nhằm kích thích, thúc đẩy tham gia tích cực; Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm cá nhân HS; Phát triển mơ hình có tương tác HS với HS    Đặc điểm - Tiến trình dạy học 5E thích hợp cho dạy kiến thức - Trong giai đoạn vận dụng cần phối hợp việc vận dụng kiến thức tình học tập tình thực tiễn - Khơng thiết tất giai đoạn tiến trình 5E phải thực lớp   Bước 1: Chia HS thành nhóm phát cho nhóm tờ giấy A0 Các Bước Tiến Hành Bước 2: Chia tờ giấy A0 thành phần phần xung quanh Bước 3: Cá nhân HS tập trung vào câu hỏi, chủ đề viết kết vào phần xung quanh Bước 4: HS thảo luận nhóm, thống ý kiến viết vào phần     Ưu điểm - HS rèn kĩ tư triển lực đề duy, định phát giải vấn Giúp HS đạt mục tiêu học tập cá nhân làm việc để đạt mục tiêu chung - - Phát triển lực giao ếp cho HS thơng qua việc chia sẻ nhóm     Ví dụ minh họa Bài: Sự sinh sản tế bào  YCCĐ: Dựa vào sơ đồ, nhận biết lớn lên sinh sản tế bào (từ tế bào tế bào tế bào … n tế bào) Bước 2: Học sinh bốn cạnh hoạt dộng cá nhân Bước 3: Các học phút sinhđể suy hoàn nghĩthành cá nhân yêuvà Bước 4: Giáo viên gọi ngẫu nhiên Chokết cầu ghi họcquả giáo sinh vào viên: xếp phần bốn Dựa giấy bàn vàocùa lạisơvới mình, đồnhau sau học sinh 2-3 nhóm báo cáo, học sinh chianhóm SGK, ranhận ngồi trưởng biết đềusự xung sẽlớn tổng quanh, lênhợp lại sinh giáo sản viên ý kiến khác lắng nghe nêu nhận xét phát tế bào ghigiấy vào (từA0 1trung tếtrải bào tâm lênđến bàn tờ 2giấy.: cho tế bào cácđến em.n tế bào)   34 KỸ THUẬT MẢNH GHÉP (JIGSAW)   Khái niệm Là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp cá nhân, nhóm liên kết nhóm nhằm giải nhiệm vụ phức hợp, kích thích tham gia tích cực học sinh, nâng cao vai trò cá nhân trình hợp tác (Khơng nhận thức hồn thành nhiệm vụ Vòng mà phải truyền đạt kết hồn thành nhiệm vụ Vịng 2) 35   36 Giáo viên giao việc cho nhóm - Các nhóm tiến hành Thực thảo luận rút kết quả, đảm bảo thành viên nhóm có khả trình  bày kết nhóm - Mỗi nhóm tách hình thành nhóm theo sơ đồ - Từng thành viên trình bày kết thảo luận -   37 Lưu ý Đảm bảo bước thảo luận đầu tiên, thành viên có khả trình bày kết thảo luận nhóm trước tiến hành tách nhóm Các chủ đề thảo luận cần chọn lọc kỹ lưỡng, có tính độc lập với nhau, khơng có mối quan hệ ràng buộc “Nhân – quả” với   38 ○ Đào sâu Ưu điểm kiến thức lĩnh vực ○ Phát huy hiểu biết học sinh giải hiểu sai ○ Phát triển tinh thần làm việc nhóm ○ Phát huy trách nhiệm cá nhân   39 Hạn chế ○ Kết thảo luận  phụ thuộc vào vòng thảo luận thứ nhất, vịng thảo luận khơng có chất lượng hoạt động khơng có hiệu ○  Nếu số lượng thành viên khơng tính tốn kỹ dẫn đến tình trạng nhóm thừa, nhóm thiếu   40 Ví dụ kỹ thuật khăn trải bàn     41  Kĩ thuật "Khăn trải bàn"  - Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm) (có thể nhiều người hơn) - Mỗi người ngồi vào vị trí hình vẽ minh họa - Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề, ) - Viết vào ô mang số bạn câu trả lời ý kiến bạn (về chủ đề ) Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút - Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia sẻ, thảo luận thống câu trả lời - Viết ý kiến chung nhóm vào khăn trải  bàn (giấy A0)   KTDH SƠ ĐỒ TƯ DUY    Đặc trưng Là sơ đồ trình bày rõ ràng ý tưởng mang tính kế hoạch   Ưu điểm Thúc đẩy việc lưu giữ kiến thức hiểu thông tin mối quan hệ chủ đề chủ đề phụ khác Viết giấy, trong, bảng hay thực máy tính   Tiến trình dạy học 01 Viết tên chủ đề trung tâm, hay vẽ hình ảnh phản ánh chủ đề 02 Từ chủ đề trung tâm, vẽ nhánh Nhánh viết IN HOA Nhánh nối với chủ đề trung tâm 03 Từ nhánh vẽ tiếp nhánh phụ Các chữ nhánh phụ viết chữ in thường 04 Tiếp tục tầng phụ   KỸ THUẬT XYZ (KỸ THUẬT 635)   PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI??   Kĩ thuật dạy học KWL/ KWLH   Đặc trưng K (Know) Những điều HS biết W (Want) Những điều HS muốn biết thêm L (Learn) Những điều HS học   Ưu điểm Tạo điều kiện cho HS phát triển lực tự chủ tự học Giúp GV đánh giá HS tự đánh giá kết học tập, định hướng cho hoạt động học tập Tạo hứng thú học tập, phù hợp với nhu cầu nhận thức thực tế HS để góp phần phát triển TPNL tìm hiểu tự nhiên lực KHTN   *Lưu ý: Lưu trữ cẩn thận bảng KWL sau hồn thành cột K, W, phải thêm khoảng thời gian TH tiếp cột L cột H) K (Know) W (Want) L (Learn) Những điều HS biết Những điều HS muốn biết thêm Những điều HS học H (How) Tiếp tục tìm hiểu nào?     Bước 2: GV tạo bảng KWL bảng lớn yêu cầu HS, nhóm có bảng KWL em Bước 1: GV chuẩn bị đọc Bước 3: Sau giới thiệu tổng quan mục tiêu vấn đề, GV yêu cầu HS điền điều biết vấn đề vào cột K bảng Tiến trình dạy học Bước 6: Cuối cùng, HS so sánh với điều ghi cột K cột W để kiểm chứng điều biết (cột K), mức độ đáp ứng nhu cầu điều muốn biết (cột W) ban đầu Bước 5: GV yêu cầu em đọc đọc tự điền câu trả lời vào cột L điều vừa học Bước 4: GV khuyến khích HS suy nghĩ viết vào cột W điều muốn tìm hiểu vấn đề, dạng câu hỏi   ... điểm Phát triển thành phần tìm hiểu tự nhiên vận dụng kiến thức, kĩ học Phát triển lực chung lực chủ tự học; lực giải vấn đề sáng tạo; lực giao tiếp hợp tác Phát triển phẩm chất chủ yếu chăm chỉ,... (Learn) Những điều HS học   Ưu điểm Tạo điều kiện cho HS phát triển lực tự chủ tự học Giúp GV đánh giá HS tự đánh giá kết học tập, định hướng cho hoạt động học tập Tạo hứng thú học tập, phù hợp với... Tiến trình dạy học Bước 2: Khám phá (Explore) Bước 3: Giải thích (Explain) Bước 5: Đánh giá (Evaluate) Bước 4: Vận dụng (Elaborate))   KĨ THUẬT DẠY HỌC KHĂN TRẢI BÀN   Khái Niệm - Kĩ thuật khăn
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số PHƯƠNG PHÁP, kĩ THUẬT dạy học TÍCH cực(phát triển năng lực trong môn khoa học tự nhiên),