0

LỜI MỞ ĐẦU

40 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 15:08

LỜI MỞ ĐẦU Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập khẩu Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni Presidet Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới di[.] Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Trong xu tồn cầu hóa kinh tế giới diễn sôi động, kinh tế Việt Nam bước hội nhập với kinh tế khu vực tồn cầu, ngoại thương trở thành hoạt động thiếu doanh nghiệp Ngoại thương ngành kinh tế giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia, việc mang lại ngoại tệ cho đất nước, ngoại thương cịn góp phần cải thiện mối quan hệ ngoại giao kinh tế đối ngoại quốc gia giới Hiện hoạt động xuất nhập chiếm tỉ lệ lớn kinh tế đối ngoại, riêng Việt Nam kim ngạch nhập nhiều so với xuất khẩu, nên phải cải thiện nâng cao việc tổ chức ký kết thực hợp đồng nhập để giúp tiết kiệm chi phí để nâng cao hoạt động ngoại thương Hơn ngành nông nghiệp ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày, nhằm đồng hành công phát triển thiếu công ty chuyên sản xuất thức ăn gia súc – thủy sản công ty Uni-President Việt Nam cơng ty góp phần khơng nhỏ cho phát triển ngành hàng Chúng ta phải làm để khơng ngừng gia tăng sản phẩm có chất lượng cao với giá ổn định vấn đề cần nghiên cứu để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, tơi chọn đề tài “Tổ chức ký kết thực hợp đồng nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc – thủy sản công ty TNHH Uni-President Việt Nam” chuyên đề tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu : Cung cấp cách có hệ thống khoa học, đầy đủ chi tiết kiến thức quản trị ngoại thương : Hoạch định chiến lược kế hoạch kinh doanh ngoại thương; Kỷ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương ; Cách tổ chức thực hợp đồng ngoại thương Nhằm hoàn thiện khả xây dựng tổ chức thực tốt nghiệp vụ ngoại thương Tiếp cận thực tế hoạt động ngoại thương đất nước , vận dụng kiến thức học để phân tích đánh giá thực tế, xữ lý tốt tình đặt Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam Phương pháp nghiên cứu : Tự nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn kiến thức học thời gian qua Đi tìm hiểu, điều tra, khảo sát thực tế quan thực tập để xử lý số liệu, phân tích, đánh giá Đúc rút kinh nghiệm, xử lý tình thực tế đặt Phạm vi nghiên cứu : Phạm vi nghiên cứu bao gồm kiến thức Quản trị ngoại thương ; Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương ; Tổ chức thực hợp đồng nhập thức ăn chăn nuôi gia súc công ty Uni- President Việt Nam Bố cục chuyên đề chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức ký kết thực hợp đồng Chương 2: Giới thiệu chung công ty TNHH Uni-President Việt Nam tầm quan trọng hoạt động nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc – thủy sản Cung cấp nhìn tổng quát cơng ty TNHH Uni-President Việt Nam nói lên tầm quan trọng hoạt động nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc – thủy sản Chương 3: Tổ chức ký kết thực hợp đồng nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc – thuỷ sản công ty TNHH Uni-President Việt Nam Trình bày cách tổ chức, thực hợp đồng hàng nhập nhận xét cách tổ chức, thực hợp đồng nhập Chương 4: Những giảp pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện việc tổ chức ký kết thực hợp đồng nhập công ty TNHH Uni-President Việt Nam giai đoạn 2011-2014 Dự báo hội thách thức, định hướng phát triển, đưa số giải pháp hoạt động nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc-thủy sản cơng ty TNHH Uni-President Việt Nam Vì thời gian thực tập có hạn khả tiếp thu kiến thức nhiều hạn chế, Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành Q thầy bạn đọc để viết tơi hồn thiện nội dung lẫn hình thức Xin trân trọng cảm ơn Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 1.1 Khái niệm hợp đồng: Hợp đồng thỏa thuận đạt hai hay nhiều bên đương nhằm mục đích tạo ra, thay đổi triệt tiêu quan hệ bên Hợp đồng kinh tế thỏa thuận văn bản, tài liệu giao dịch… bên ký kết việc thực công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ bên để xây dựng thực kế hoạch mình.( Trích điều 1, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế) Hợp đồng mua bán hàng hóa thỏa thuận chủ thể nhằm xác lập, thực chấm dứt quan hệ trao đổi hàng hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế chất thỏa thuận bên mua bán nước khác Trong quy định quyền nghĩa vụ bên,bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao chứng từ có liên quan đến hàng hóa quyền sở hữu hàng hóa, bên mua phải tốn tiền hàng nhận hàng Theo luật Thương Mại Việt Nam, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế chất thỏa thuận bên mua bán ( thực hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu) nước khác bên có trụ sở nằm lãnh thổ Việt Nam, bên nội địa bên khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật Trong quy định quyền nghĩa vụ bên, bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao chứng từ có liên quan đến hàng hóa quyền sở hữu hàng hóa, bên mua phải tốn tiền hàng nhận hàng.( Trích điều 27, 28,29 30 Luật Thương mại Việt Nam) So với hợp đồng mau bán nước hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có điểm: Đặc điểm 1: ( đặc điểm quan trọng nhất) Chủ thể hợp đồng – người mua, Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam người bán – sở kinh doanh đăng ký hai quốc gia khác ( Việt Nam quy định thêm: bên có trụ sở nằm lãnh thổ Việt Nam,nhưng bên nội địa bên khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật).Ở cần lưu ý quốc tịch yếu tố để phân biệt, dù người mua người bán có quốc tịch khác việc mua bán thực lãnh thổ quốc gia hợp đồng mua bán khơng mang tính chất quốc tế Đặc điểm : Đồng tiền tốn ngoại tệ hai hai bên Đặc điểm : Hàng hóa – đối tượng mua bán hợp đồng chuyển khỏi đất nước người bán trình thực hợp đồng Văn hợp đồng văn có giá trị pháp lý bắt buộc bên phải có trách nhiệm thực điều khoản mà bên thỏa thuận ký kết hợp đồng Những văn phải hình thành sở thỏa thuận cách bình đẳng tự nguyện bên Phân loại hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế: Xét thời gian thực hợp đồng có hai loại : Hợp đồng ngắn hạn ( lần) hợp đồng dài hạn ( nhiều lần) Hợp đồng ngắn hạn thường đuợc ký kết thời gian tương đối ngắn hạn, sau hai bên hồn thành nghĩa vụ quan hệ pháp lý hai bên hợp đồng kết thúc Hợp đồng dài hạn có thời gian thực lâu dài thời gian việc giao hàng tiến hành làm nhiều lần Xét nội dung quan hệ kinh doanh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có loại hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển Xét hình thức hợp đồng có loại sau : Hình thức văn Hình thức miệng Hình thức Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam Công ước Viên 1980 cho phép nước thành viên sử dụng tất hình thức So với hình thức khác hợp đồng dạng văn có nhiều ưu điểm : an toàn hơn, toàn diện hơn, rõ ràng hơn, dễ kiểm tra hơn…Ở nước ta hình thức văn hợp đồng bắt buộc tất đơn vị nhập Việt Nam quan hệ với nước ngồi Hợp đồng hình thức văn thành lập nhiều cách như: Hợp đồng gồm văn ghi rõ nội dung mua – bán, điều kiện giao dịch thỏa thuận có chữ ký hai bên Hợp đồng gồm nhiều văn điện báo, thư từ giao dịch Nội dung điều kiện điều khoản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm: Tên hàng ( commodity) Chất lượng ( Quality) Số lượng ( Quantity) Giao hàng ( Shipment/Dilevery) Giá ( Price) Thanh toán ( Settlement payment) Bao bì mã ký kiệu ( Packing and Marking) Bảo hành ( Warranty) Bảo hiểm ( Insuranse) Bất khả kháng ( Force majeure) Khiếu nại ( Claim) Trọng tài ( Arbitratino) 1.2 Đàm phán ký kết hợp đồng: 1.2.1 Đàm phán hợp đồng: Quá trình đàm phán diễn đa dạng, phong phú, tùy trường hợp củ thể Sau giai đoạn nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nhà cung ứng, lựa chọn nhà cung cấp la giai đoạn đàm phán thực nhằm mục tiêu soạn thảo hợp đồng xuất nhập hàng hóa dựa thống bên tham gia Một Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam cách tổng qt nhất, chia q trình đám phán làm ba giai đoạn : Giai đoạn tiền đàm phán Giai đoạn đàm phán Giai đoạn hậu đàm phán Trong hoạt động ngoại thương, đàm phán chuỗi hoạt động tuần hồn, khơng ngừng nghĩ, vịng đàm phán trước kết thúc mở đầu cho vòng đàm phán sau, có thời điểm phải tiến hành đàm phán với nhiều đối tác Vì trình đàm phán hợp đồng ngoại thương chia làm năm giai đoạn sau : Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn tiếp xúc Giai đoạn đàm phán Giai đoạn kết thúc – ký kết hợp đồng Giai đoạn rút kinh nghiệm Đàm phán diễn nhiều hình thức khác nhau, ngồi hình thức gặp mặt trực tiếp cịn có hình thức khác qua thư từ, điện tín, Fax điện thoại… Mỗi hình thức có ưu , nhược điểm riêng Đàm phán trực tiếp: Để đảm bảo đàm phán đạt hiệu cao, cần biết rõ ý đồ, kỳ vọng thông tin cần thiết từ phía đối tác Nếu biết cách đặt câu hỏi khai thác đuợc tối đa thông tin từ đối tác để phục vụ cho chiến lược đàm phán Để hỏi chổ, lúc đạt hiệu mong muốn cần, lập kế hoạch đặt câu hỏi cách kỹ lưỡng chi tiết, phải nghiên cứu tìm hiểu đối tác, phải chọn thời điểm để hỏi, biết khéo léo khai thác phát triển điều từ đối tác trình bày Để đàm phán trực tiếp thành cơng nói hay, hỏi chưa đủ, mà cịn phải biết lắng nghe Biết nghe nghệ thuật Để nghe cho rõ, cho phải khách quan chủ động, phải cố gắng hiểu tất ý đồ, ẩn ý, hàm ý chứa câu hỏi, câu nói phía đối tác Đàm phán qua thư : Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam Một cách đàm phán đơn giản dễ thực đàm phán thông qua thư từ Công việc phải tiến hành thông qua việc viết thư: chào hàng, hỏi hàng, báo giá, đặt hàng, hoàn giá, chấp nhận… Các thư từ viết nhiều dạng phong phú Đàm phán qua điện thoại: Hình thức tiện lợi nhanh chóng hiệu Tuy nhiên khơng thể trình bày hết chi tiết liên quan đến hợp đồng mà bên giao dịch chi phí cao tính pháp lý mặt thực thi hợp đồng khơng có hiệu lực trao đổi miệng Việc đàm phán thường áp dụng với đối tác sau: Đối tác quan hệ hoạt động mua bán lâu dài, thường xun có uy tín; Đối tác mà trước có q trình đám phán thỏa thuận số điều khoản bản, cần hiệu chỉnh bổ sung thêm số điều khoản khác Đàm phán qua mạng: Với bùng nổ mang internet, chắn ngày không xa đàm phán qua mạng trở thành hình thức đám phán chủ yếu ngoại thương, có khả khắc phục đựơc nhược điểm phương thức Vì doanh nghiệp Việt Nam cần tích cực chuẩn bị lực lượng thiết bị để đón nhận hình thức đàm phán Hiện ta sử dụng Email việc giao dịch, trao đổi với nước ngoài, phạm vi sử dụng hẹp, hiệu chưa cao, nên tương lai cần phải đầu tư ứng dụng nhiều nửa 1.2.2 Ký kết hợp đồng: Hoạt động kinh doanh ngoại thương, thường phức tạp hoạt động đối nội nhiều lẽ, chẳng hạn như: bạn hàng cách xa nhau, hoạt động chịu điều tiết nhiều hệ thống luật pháp, hệ thống tiền tệ- tài khác v.v… Do trước vào giao dịch ký hợp đồng, đơn vị kinh doanh cần phải chuẩn bị chu đáo Kết việc giao dịch phụ thuộc phần lớn chuẩn bị Cơng việc chuẩn bị bao gồm hai phận chủ yếu: Nghiên cứu tiếp cận thị trường lập phương án kinh doanh Nghiên cứu thị trường : Ngồi việc nắm vững tình hình nước đường lối sách, luật lệ quốc Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Cơng Ty Uni- Presidet Việt Nam gia có liên quan đến hoạt động kinh doanh kinh tế đối ngoại, đơn vị kinh doanh ngoại thương cần phải nhận biết hàng hóa kinh doanh, nắm vững thị trường lựa chọn khách hàng Hàng hóa mua bán phải tìm hiểu kỹ khía cạnh thương phẩm để hiểu giá trị, cơng dụng, nắm đặc tính yêu cầu thị trường hàng hóa : quy cách phẩm chất bao bì, cách trang trí bên ngồi, cách lựa chọn phân loại… Để chủ động việc giao dịch mau bán, cần nắm vững tình hình sản xuất mặt hàng : thời vụ, khả nguyên liệu… Lập phương án kinh doanh: Trên sở kết thu lượm trình nghiên cứu tiếp cận thị trường, đơn vị kinh doanh lập phương án kinh doanh Phương án kế hoạch hoạt động đơn vị nhằm đạt đến mục tiêu xác định kinh doanh Việc xây dựng phương án kinh doanh bao gồm bước sau : Đánh giá thị trường thương nhân Lựa chọn mặt hàng,thời cơ, điều kiện phương thức kinh doanh Đề mục tiêu, mục tiêu cụ thể đề phương án kinh doanh Đề biện pháp thực Sơ đánh giá hiệu kinh tế việc kinh doanh Sau bước bên sẻ tiến hành ký kết hợp đồng, ký kết hợp đồng cần lưu ý điểm sau: Cần thỏa thuận thống với tất điều khoản cần thiết trước ký hợp đồng, Cần đề cập đến sở pháp lý vấn đề liên quan, tránh phải dùng tập quán thương mại địa phương để giả tranh chấp phát sinh sau Hợp đồng khơng có điều khoản trái với luật hành Khi soạn hợp đồng cần trình bày rõ ràng, xác, tránh dùng từ mập mờ, suy luận nhiều cách Hợp đồng thường bên soạn thảo, trước ký bên cần phải kiểm tra kỷ lưỡng, đối chiếu với thỏa thuận đạt đàm phán Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc – Thủy Sản Tại Công Ty Uni- Presidet Việt Nam Người đứng ký hợp đồng phải người có thẩm quyền Ngôn ngữ dùng để xây dựng hợp đồng phải ngôn ngữ bên thông thạo CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM 2.1 Sơ lược cơng ty Uni-President Việt Nam: Vì nuớc Việt Nam nước phát triển có nhiều tiềm nên tập đồn Uni – President chọn Việt Nam nơi phát huy mạnh lấy tên Công ty TNHH Uni- President Việt Nam Công ty TNHH Uni- President Việt Nam công ty có 100% vốn đầu tư nuớc ngồi, đời vào ngày 06 tháng 02 năm 1999 theo giấy phép đầu tư số 2113/GP Bộ Kế Hoạch Đầu Tư cấp Với vốn pháp định 68 triệu USD tổng vốn đầu tư 151,5 triệu USD, lớn dự đầu tư nuớc tập đồn Uni- President Đài Loan Và cơng ty TNHH Uni- President Việt Nam phát triển mạnh mẽ liên tục, nhanh chóng bền vững để trở thành cơng ty đứng thứ nhì lĩnh vực thức ăn chăn nuôi nuôi trồng thủy sản với dòng sản phẩm chất luợng cao, sản xuất công nghệ tiên tiến, kỷ thuật đại đáp ứng nhu cầu thị trường Sự phát triển mạnh mẽ liên tục công ty thể qua xây dựng hệ thống nhà máy liên tục : - Công ty có thời gian hoạt động Việt Nam 47 năm Vào tháng năm 1999 công ty mở thêm chi nhánh nhà máy xay xát bột mỳ, xưởng chiết xuất dầu thực vật khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Vào tháng 06 năm 2007 nhu cầu thức ăn thủy sản tăng cao, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu nước nước ngồi cơng ty lại mở thêm chi nhánh nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền 10 ... 100% vốn đầu tư nuớc ngồi, đời vào ngày 06 tháng 02 năm 1999 theo giấy phép đầu tư số 2113/GP Bộ Kế Hoạch Đầu Tư cấp Với vốn pháp định 68 triệu USD tổng vốn đầu tư 151,5 triệu USD, lớn dự đầu tư... Giang, đồng thời mở thêm chi nhánh trại sản xuất tơm giống huyện Ninh Hịa, Khánh Hòa - Để đáp ứng nhu cầu ngày tăng thị trường nhằm mở rộng quy mô lớn vào tháng 09 năm 2008 công ty mở thêm chi nhánh... chọn ngân hàng để mở L/C Với chứng từ theo phụ lục đính kèm cơng ty Uni-President tiến hành mở L/C với Ngân hàng ICBC Công ty Uni-President dựa vào hợp đồng để điền vào mẫu đơn xin mở L/C ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI MỞ ĐẦU,