0

nâng cao thể chất cho hóc inh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bố bằng ngoại khó môn võ cổ truyền việt nam

236 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 16:22

1 MỞ ĐẦU Trong văn kiện Đại hội Nghị Trung ương khóa VII Đảng giáo dục đào tạo khoa học công nghệ khẳng định: “Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ phải trở thành quốc sách hàng đầu, chuẩn bị tốt hành trang cho hệ trẻ vào kỷ XXI” [1] Nghị Trung ương khóa XI lần khẳng định: "Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân" [5] Giáo dục phát triển giáo dục Nhà trường có ý nghĩa to lớn việc phát huy bồi dưỡng nhân tố người Đồng thời góp phần nâng cao thể lực giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa phát huy tinh thần dân tộc người Việt Nam, tăng cường giữ vững an ninh quốc phòng cho đất nước Trong năm qua, chất lượng giáo dục trường học cấp nói chung có chuyển biến rõ rệt Toàn ngành tập trung vào thực đổi chương trình sách giáo khoa mà đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà giáo dục mũi nhọn Chất lượng đội ngũ giáo viên đặc biệt quan tâm Kiến thức kỹ sư phạm trách nhiệm giảng dạy nâng cao đáng kể Trong hệ thống giáo dục nội dung đặc trưng giáo dục thể chất gắn liền với giáo dục trí dục, đức dục, mỹ dục giáo dục lao động Giáo dục thể chất nội dung quan trọng, góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh nhà trường Giáo dục thể chất nhà trường mơn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục cấp học trình độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên kiến thức, kỹ vận động bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện tố chất thể lực, tầm vóc, tiến tới hồn thiện đến mức cần thiết kỹ năng, kỹ xảo quan trọng cho sống, đồng thời giáo dục văn hóa thể chất, nâng cao sức khỏe tinh thần, biết cách thích ứng hài hòa với điều kiện sống, điều kiện môi trường học tập, lao động thân hồn cảnh xã hội Cơng tác Giáo dục thể chất (GDTC) quan tâm sở vật chất, trang thiết bị cho trình đào tạo có kết định như: 100% trường Trung học sở (THCS) có học thể dục nằm chương trình quy định Bộ Giáo dục Đào tạo (BGD&ĐT) Các trường tham gia hoạt động TDTT địa phương, Phòng giáo dục, Phịng Văn hố - Thể thao tổ chức Phong trào Thể dục thể thao (TDTT) nói chung rèn luyện thể chất nói riêng học sinh cấp ngày phát triển rộng rãi Tuy nhiên, bên cạnh mặt mạnh đạt giáo dục trường học cấp nói chung, giáo dục thể chất trường THCS hạn chế, tồn thiếu hụt định Chất lượng GDTC trường học nhiều bất cập, phần đầu tư cho GDTC chưa mức, sở vật chất nghèo nàn, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục thể chất trường học cấp cịn lạc hậu đầu tư mới, phần nữa, tư tưởng nhiều trường GDTC mơn phụ nên khơng có giáo viên chun trách, hoạt động ngoại khoá cho học sinh chưa trọng phát triển… Từ thực tế mà GDTC trường học bị xem nhẹ, chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu đặt Do điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm vùng miền trường THCS tỉnh trung du Bắc (TDBB), tính đa dạng thành phần học sinh trường đặc điểm tâm, sinh lý riêng biệt học sinh vùng TDBB địi hỏi phải có nội dung giáo dục, cách thức tiến hành hoạt động GDTC phù hợp nhằm nâng cao chất lượng GDTC trường Hiệu công tác GDTC trường nhiều hạn chế, yếu nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác Trong đó: Cơng tác giảng dạy TDTT trường học cịn mang nặng tính hình thức, thực trạng lực thể chất học sinh nhiều hạn chế, phần do: Điều kiện trang thiết bị, sân bãi dụng cụ tập luyện cịn thiếu; q trình quản lý, đạo, tổ chức vận dụng nội dung hình thức tập luyện nhà trường nhiều nơi chưa hợp lý; chương trình mơn học thể dục chưa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh, nên kết học tập chưa đạt chất lượng cao Hiện nay, chương trình GDTC cho học sinh phổ cập, nhiên chưa tạo chế độ vận động thân thể tích cực thường xuyên có hệ thống, dẫn tới hiệu giáo dục thể chất chưa mong muốn Do đó, cần thiết phải xây dựng chế độ vận động thân thể tích cực cho học sinh tiểu học, nhằm tạo biến đổi thể chất, góp phần nâng cao thể lực tầm vóc người Việt Nam Mặc dù vậy, chiều cao thân thể tố chất thể lực người Việt Nam thua nhiều so với nước khu vực Để nhận biết ngun nhân dẫn đến tình trạng có giải pháp điều chỉnh kịp thời, cần có nhiều cơng trình nghiên cứu thể chất người Việt Nam Chính vậy, hoạt động TDTT trường học địi hỏi phải tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác GDTC nói chung nâng cao thể chất cho học sinh nói riêng trường học, vấn đề cấp thiết đặt cho toàn Đảng, toàn dân toàn xã hội Giáo dục thể chất trường học, có THCS, biện pháp quan trọng góp phần thực mục tiêu giáo dục người toàn diện, cung cấp nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc VCT Việt Nam, trước hết mơn thể thao, mơn thể thao khác, toàn kỹ thuật quyền pháp võ xây dựng tảng nguyên lý tâm sinh lý vật lý; giúp phát triển tồn diện người, giúp người có “một tinh thần minh mẫn thân thể tráng kiện” [29], [30], [52] Tập luyện võ thuật cổ truyền khơng hoạt động chân tay mà cịn hoạt động toàn thể, khiến cho bắp ngày cứng cáp dẻo dai hơn, hệ tim mạch, hô hấp, hệ tiết, hệ tiêu hóa hệ thần kinh nhờ mà hoạt động tốt Đối với lứa tuổi học sinh THCS, tập luyện võ thuật cổ truyền giúp phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, mà dạy cho em cách làm người, rèn luyện cho em cách sống có khn khổ, tập nhiều đức tính tốt, giúp em hiểu rõ lịch sử dân tộc Việt Nam, đặc biệt giúp cho em tránh xa vào tệ nạn xã hội Đưa Võ cổ truyền vào trường học việc làm thiết thực, thực Nghị Trung ương 7, khóa IX cơng tác dân tộc; Nghị Trung ương 5, khóa VIII; Kết luận Hội nghị Trung ương 10, khóa IX xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; thực Quyết định số 47/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 19/11/2002 Bộ Giáo dục Đào tạo chương trình (thí điểm) có môn Thể dục; đồng thời thực giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa TDTT đến 2010 là: trọng phát triển môn thể thao dân tộc mơn thể thao quần chúng ưa thích; hình thành chương trình kế hoạch thích hợp phát triển TDTT, trị chơi vận động ngoại khóa trường mẫu giáo phổ thông [2],[3],[4],[7] Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 rõ: “ bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Việt Nam; lựa chọn số trò chơi vận động dân gian để đề xuất đưa vào thi đấu hệ thống thi giải thao quốc gia; trọng bảo tồn phát triển môn VCT dân tộc”[16] Để thực mục tiêu đó, Ngành TDTT tiến hành xây dựng Đề án bảo tồn phát triển VCT Việt Nam đến năm 2020, với lộ trình chia làm giai đoạn chính: Giai đoạn 1, từ 2013 - 2016 tập trung vào việc bảo tồn VCT Việt Nam, thành lập Liên đoàn giới VCT Việt Nam, thành lập 30 Hội, Liên đoàn VCT cấp tỉnh, thành, ngành đào tạo từ 30 đến 50 HLV VCT có trình độ chun mơn giỏi ; Giai đoạn 2, từ 2017 - 2020 tập trung bảo tồn phát triển VCT Việt Nam, tiếp tục thành lập thêm 10 đến 15 Hội, Liên đoàn VCT cấp tỉnh, thành, ngành; tiến hành nghiên cứu xây dựng hệ thống tập để đưa việc giảng dạy VCT vào trường đào tạo chuyên ngành TDTT tiến tới đưa VCT vào chương trình học ngoại khóa trường phổ thơng cấp tồn quốc Ngày 11/8/2015, Văn phịng Chính phủ ban hành Cơng văn số 6311/VPCP-KGVX [88]; Thực công văn Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 4775/BGD&ĐT-CTHSSV ngày 16/9/2015 việc triển khai thống nội dung tập thể dục buổi sáng, thể dục VCT Việt Nam trường phổ thơng [11] Trước đó, hội nghị Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thơng khơng thể thiếu vai trị giáo dục thể chất hoạt động thể thao nhà trường, việc trì đặn hoạt động tập thể dục, tập luyện VCT cần thiết, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, có kỷ cương, nếp, ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần thượng võ dân tộc" Xuất phát từ lý nêu trên, nhằm mục đích góp phần bảo tồn phát triển môn võ thuật cổ truyền Việt Nam thời gian tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu gần phát triển môn võ thuật cổ truyền chương trình ngoại khố trường phổ thơng, có trường THCS, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nâng cao thể chất cho học sinh trung học sở tỉnh Trung du Bắc ngoại khố mơn Võ Cổ truyền Việt Nam” Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng công tác GDTC, thực trạng thể chất học sinh THCS tỉnh TDBB yếu tố, điều kiện đảm bảo cho phổ cập môn VCT, luận án tiến hành ứng dụng thí điểm chương trình tập luyện ngoại khóa môn VCT Việt Nam số trường THCS tỉnh TDBB, đồng thời xác định mức độ phù hợp, tính khả thi hiệu chương trình tập luyện ngoại khóa mơn VCT Việt Nam việc nâng cao đáp ứng yêu cầu lực thể chất cho học sinh trung học sở vùng TDBB Mục tiêu nghiên cứu Để đạt mục đích đề ra, đề tài giải mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng công tác GDTC, số yếu tố, điều kiện đảm bảo lực thể chất học sinh THCS tỉnh TDBB Mục tiêu 2: Xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa mơn VCT Việt Nam cho học sinh THCS tỉnh TDBB Mục tiêu 3: Ứng dụng xác định hiệu chương trình tập luyện ngoại khóa mơn VCT Việt Nam cho học sinh THCS tỉnh TDBB Giả thuyết khoa học: Giả thuyết rằng, áp dụng chương trình tập luyện ngoại khóa mơn võ Cổ truyền Việt Nam cho học sinh trung học sở tỉnh Trung du Bắc phù hợp với điều kiện đảm bảo (cơ sở vật chất, sân bãi, đội ngũ giảng dạy) thể chất học sinh nâng cao, góp phần nâng cao hiệu công tác giáo dục thể chất thể thao trường học trường trung học sở CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng v Nh nƣớc giáo dục thể dục thể thao trƣờng học 1.1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước giáo dục Xu hướng phát triển giáo dục giới Bước sang kỷ XXI giới có nhiều biến đổi, khoa học cơng nghệ có bước tiến nhảy vọt, với phát triển mạnh mẽ GD&ĐT xu hướng tồn cầu hóa, đại chúng hóa giáo dục nên số người lao động có trình độ cao ngày tăng, kinh tế tri thức có vai trị đặc biệt quan trọng trình phát triển nhiều quốc gia [94], [95] Để đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động cho kinh tế biến đổi, giáo dục phải bám sát thực tiễn, thích nghi với thay đổi cấu kinh tế Tồn cầu hóa kinh tế xu khách quan, hệ thống giáo dục giới đứng trước xu hướng tồn cầu hóa, đại chúng hóa, quốc tế hóa giáo dục, liên kết mở rộng qui mơ với sở giáo dục nước ngồi Trong q trình tồn cầu hóa đem đến q trình thương mại hóa song song với quốc tế hóa trường học, việc liên kết chương trình mở rộng sở đào tạo trường giới trở thành trào lưu q trình đại chúng hóa giáo dục cho phép việc mở rộng phạm vi giáo dục, gia tăng trung tâm, sở giáo dục, làm cho nhiều người có hội tiếp cận, lựa chọn hình thức giáo dục phù hợp Cùng với xu giáo dục cịn có xu gắn liền với phát triển công nghệ thơng tin mơi trường dạy học trực tuyến Nhờ có bước tiến hệ thống mạng Internet viễn thông, khả tái sử dụng nguồn tài liệu giáo dục nước tiên tiến không ngừng phát triển website, viễn cảnh giáo dục từ xa thắp sáng niềm hi vọng q trình tồn cầu hóa, gắn với phát triển, đem đến cho người khả giải hầu hết thiếu sót kiến thức vịng hệ [71], [95] Gắn liền với xu giáo dục giới ĐMGD, đổi tầm nhìn, định hướng giáo dục, đổi chương trình, phương pháp… định hướng quan trọng việc ĐMGD, đổi phương pháp dạy học nhiều nước thể tính phân hóa giáo dục Tăng cường tính phân hóa giáo dục nhằm hướng tới phát triển lực cá nhân dành cho người học nhiều hội lựa chọn hình thức nội dung học tập… [71], [95] Quan điểm đạo Đảng phát triển giáo dục Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011 xác định ba mũi đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội đất nước đến năm 2020 phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao tập trung vào việc đổi bản, tồn diện giáo dục quốc dân, phát triển đội ngũ giáo viên coi yếu tố quan trọng, khâu then chốt đổi bản, toàn diện giáo dục [99] Nghị hội nghị lần BCH TW Đảng khóa XI (Nghị số 29NQ/TW) đổi bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế đưa quan điểm đạo [99]: - GD&ĐT quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - Đổi bản, toàn diện GD&ĐT đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện, đổi tất bậc học, ngành học - Phát triển GD&ĐT nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội - Phát triển GD&ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc - Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thơng bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo Chuẩn hoá, đại hoá GD&ĐT - Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển GD&ĐT u tiên đầu tư phát triển GD&ĐT vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách - Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển GD&ĐT, đồng thời GD&ĐT phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước Định hướng ĐMGD giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 GD&ĐT có vị trí quan trọng để phát triển nguồn nhân lực, định thành công công CNH - HĐH đất nước vậy, đổi toàn diện GD&ĐT Đảng, Nhà nước coi yêu cầu cấp thiết với định hướng nhiệm vụ, giải pháp mục tiêu [99]: - Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đổi GD&ĐT, quán triệt sâu sắc cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi bản, toàn diện GD&ĐT hệ thống trị, ngành GD&ĐT tồn xã hội, tạo đồng thuận cao coi GD&ĐT quốc sách hàng đầu Nâng cao nhận thức vai trò định chất lượng GD&ĐT đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục - Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố GD&ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát 10 huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực - Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan - Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập Đẩy mạnh phân luồng sau THCS; định hướng nghề nghiệp THPT Tiếp tục nghiên cứu đổi hệ thống GDPT phù hợp với điều kiện cụ thể đất nước xu phát triển giáo dục giới - Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng - Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi GD&ĐT Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng hội nhập quốc tế Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo Tiến tới tất giáo viên tiểu học, THCS, giáo viên, giảng viên sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có lực sư phạm Đổi mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đánh giá kết học tập, rèn luyện nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức lực nghề nghiệp - Nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quản lý - Chủ động hội nhập nâng cao hiệu hợp tác quốc tế giáo dục, đào tạo - Về kỹ thuật quyền: Bài quyền 35 động tác 8.2.3 Đối luyện (6 tiết) - Về kỹ thuật đối luyện: Kỹ thuật đối luyện 4,5,6 8.2.4 Ôn tập (16 tiết) Ôn luyện kỹ thuật ứng dụng 8.2.5 Thể lực (Mỗi giáo án tập luyện dành 15-20 phút để tập thể lực) Phát triển toàn diện tố chất thể lực: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả phối hợp vận động mềm dẻo u tiên phát triển thể lực chung 8.2.6 Thi nâng câp đai (2 tiết) Thi theo nội dung quy định 8.3 Tự học (14 tiết) - Kỹ thuật tay (2 tiết) - Kx thuật chân (2 tiết) - Quyền pháp (2 tiết) - Đối luyện (2 tiết) - Ôn tập (6 tiết) 8.4 Giáo án động (6 tiết) Dự phòng thời tiết ôn tập nội dung chưa đạt yêu cầu Nội dung thi nâng cấp đai 9.1 Kỹ thuật 9.2 Quyền pháp (30 điểm) 9.3 Đối luyện (30 điểm) 9.4 Thể lực (Đạt không đạt) 10 T i liệu phục vụ giảng dạy Ban chuyên mơn kỹ thuật Liên đồn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Võ cổ truyền Việt Nam, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Lê Kim Hịa cộng (2011), Võ cổ truyền Việt Nam tập 1, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Lê Kim Hịa cộng (2012), Võ cổ truyền Việt Nam tập 2, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Trần Thành (2004), "Tinh hoa võ học" Tập 1, Căn sơ đẳng (Võ thuật Võ cổ truyền), Nxb Đồng Nai Trần Thành (2004), "Tinh hoa võ học" Tập 2, Nhập môn khởi quyền (Võ thuật Võ cổ truyền), Nxb Đồng Nai Ủy ban TDTT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2002), "Chương trình huấn luyện võ thuật cổ truyền Việt Nam" Phần 1, Nxb TDTT, Hà Nội Ủy ban TDTT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2002), "Chương trình huấn luyện võ thuật cổ truyền Việt Nam" Phần 2, Nxb TDTT, Hà Nội III CHƢƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN NGOẠI KHĨA MƠN VÕ CỔ TRUYỀN CHO HỌC SINH THCS CÁC TỈNH TDBB : TỪ ĐAI ĐEN VẠCH XANH LÊN ĐAI ĐEN VẠCH XANH Vị trí mơn học: Hình thức tập luyện ngoại khóa mơn võ cổ truyền từ đai đen vạch xanh lên đai đen vạch xanh hình thức học thứ hình thức tập luyện ngoại khóa mơn võ cổ truyền cho học sinh THCS tỉnh TDBB Mục tiêu mơn học: 2.1 Mục tiêu chung Hình thức tập luyện ngoại khóa mơn võ cổ truyền từ đai đen vạch xanh lên đai đen vạch xanh cung cấp cho học sinh môi trường hoạt động giáo dục để hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động chung chuyên môn VCT tương ứng với trình độ quy định đai đen, đồng thời phát triển thể chất, phát triển nhân cách, đạo đức, rèn luyện tính kiên trì, độc tập, khiêm tốn, khả chịu khó, chịu khổ,… đảm bảo u cầu chun mơn mơn VCT, u cầu cơng tác TDTT ngoại khóa nhu cầu thực tiễn 2.2 Mục tiêu cụ thể Sau học xong chương trình tập luyện ngoại khóa VCT từ đai đen vạch xanh lên đai đen vạch xanh, học sinh có khả năng: Hiểu tầm quan trọng tập luyện TDTT nói chung tập luyện VCT với phát triển thể chất nâng cao sức khỏe Có hiểu biết tầm quan trọng tập luyện TDTT có ý thức tự tập luyện suốt đời Hiểu ý nghĩa việc rèn luyện kỹ thuật đối luyện quy định tập luyện đối luyện môn VCT Nắm vững có khả thực hành kỹ chun mơn VCT tương ứng trình độ đai đen Cụ thể gồm: - Về kỹ thuật bản: Căn công - Về kỹ thuật quyền: Bài quyền 45 động tác - Về kỹ thuật đối luyện: Kỹ thuật đối luyện 7,8,9 Phát triển thể chất: hình thái, chức thể, tố chất vận động (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả phối hợp vận động mềm dẻo) Phát triển nhân cách, đạo đức, ý chí: Phát triển nhân cách, đạo đức, rèn luyện tính kiên trì, độc tập, khiêm tốn, khả chịu khó, chịu khổ… Với học sinh có khiếu, phát hiện, tuyển chọn đào tạo chuyên môn cao Đáp ứng tốt nhu cầu thân người học gia đình tập ngoại khóa VCT Thời gian Tổng số 60 tiết, tương ứng 30 giáo án Tuần tập buổi (trong có buổi lên lớp buổi tự học) Tập tháng Điều kiện tiên u thích tập luyện TDTT nói chung VCT nói riêng Nội dung tóm tắt Chương trình trang bị kiến thức môn võ VCT đặc điểm hình thành, phát triển, nội quy tập luyện môn VCT, yêu cầu tập luyện, chế độ vệ sinh, dinh dưỡng tham gia tập luyện, giáo dục đạo đức, ý chí… kỹ thực hành gồm kỹ thuật tay, kỹ thuật chân, quyền pháp đối luyện Phân phối chƣơng trình Phân phối (tiết) Nội dung TT Tổng Lý Thực Tự Cơ (tiết) thuyết hành học động ảnh hưởng cỉa VCT với sức khoẻ người tập Kỹ thuật tay 10 16 Quyền pháp Đối luyện Thể lực *2 *2 *2 *1 *1 Ôn tập 16 Thi nâng cấp đai Tổng: 40 24 14 60 Ghi chú: 1: Khơng có giáo án dành riêng dành từ 5-10 phút giáo án để giảng dạy nội dung 2: Khơng có giáo án dành riêng dành từ 15-20 phút giáo án để giảng dạy nội dung Hình thức kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra thực hành nội dung: Đòn tay: Đấm thẳng Đòn chân: Đá vòng cầu Đòn đá thẳng Nội dung chi tiết: 8.1 Lý thuyết (dành 5-10 phút buổi tập để trang bị kiến thức lý thuyết) - Giáo dục đạo đức võ VCT 8.2 Thực hành (40 tiết) 8.2.1 Kỹ thuật (10 tiết) - Về kỹ thuật bản: Căn công 8.2.2 Quyền pháp (6 tiết) - Về kỹ thuật quyền: Bài quyền 45 động tác 8.2.3 Đối luyện (6 tiết) - Về kỹ thuật đối luyện: Kỹ thuật đối luyện 7,8,9 8.2.4 Ôn tập (16 tiết) ôn luyện kỹ thuật học 8.2.5 Thể lực (Mỗi giáo án tập luyện dành 15-20 phút để tập thể lực) Phát triển toàn diện tố chất thể lực: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả phối hợp vận động mềm dẻo u tiên phát triển thể lực chung 8.2.6 Thi nâng câp đai (2 tiết) Thi theo nội dung quy định 8.3 Tự học (14 tiết) - Kỹ thuật tay (2 tiết) - Kỹ thuật chân (2 tiết) - Quyền pháp (2 tiết) - Đối luyện (2 tiết) - Ôn tập (6 tiết) 8.4 Giáo án động (6 tiết) Dự phịng thời tiết ơn tập nội dung chưa đạt yêu cầu Nội dung thi nâng cấp đai 9.1 Kỹ thuật 9.2 Quyền pháp (30 điểm) 9.3 Đối luyện (30 điểm) 9.4 Thể lực (Đạt không đạt) 10 T i liệu phục vụ giảng dạy Ban chun mơn kỹ thuật Liên đồn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Võ cổ truyền Việt Nam, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Lê Kim Hịa cộng (2011), Võ cổ truyền Việt Nam, tập 1, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Lê Kim Hịa cộng (2012), Võ cổ truyền Việt Nam, tập 2, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Trần Thành (2004), "Tinh hoa võ học" Tập 1, Căn sơ đẳng (Võ thuật Võ cổ truyền), Nxb Đồng Nai Trần Thành (2004), "Tinh hoa võ học" Tập 2, Nhập môn khởi quyền (Võ thuật Võ cổ truyền), Nxb Đồng Nai Ủy ban TDTT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2002), "Chương trình huấn luyện võ thuật cổ truyền Việt Nam" Phần 1, Nxb TDTT, Hà Nội Ủy ban TDTT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2002), "Chương trình huấn luyện võ thuật cổ truyền Việt Nam" Phần 2, Nxb TDTT, Hà Nội IV CHƢƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN NGOẠI KHĨA MƠN VÕ CỔ TRUYỀN CHO HỌC SINH THCS CÁC TỈNH TDBB : TỪ ĐAI ĐEN VẠCH XANH LÊN ĐAI XANH Vị trí mơn học: Hình thức tập luyện ngoại khóa mơn võ cổ truyền từ đai đen vạch xanh lên đai xanh hình thức học thứ hình thức tập luyện ngoại khóa mơn võ cổ truyền cho học sinh THCS tỉnh TDBB Mục tiêu môn học: 2.1 Mục tiêu chung Hình thức tập luyện ngoại khóa mơn võ cổ truyền từ đai đen vạch xanh lên đai xanh cung cấp cho học sinh môi trường hoạt động giáo dục để hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động chung chuyên môn VCT tương ứng với trình độ quy định đai đen, đồng thời phát triển thể chất, phát triển nhân cách, đạo đức, rèn luyện tính kiên trì, độc tập, khiêm tốn, khả chịu khó, chịu khổ,… đảm bảo yêu cầu chuyên môn môn VCT, yêu cầu công tác TDTT ngoại khóa nhu cầu thực tiễn 2.2 Mục tiêu cụ thể Sau học xong chương trình tập luyện ngoại khóa VCT từ đai đen vạch xanh lên đai xanh, học sinh có khả năng: Hiểu tầm quan trọng tập luyện TDTT nói chung tập luyện VCT với phát triển thể chất nâng cao sức khỏe Có hiểu biết tầm quan trọng tập luyện TDTT có ý thức tự tập luyện suốt đời Hiểu ý nghĩa việc rèn luyện kỹ thuật đối luyện quy định tập luyện đối luyện môn VCT Nắm vững có khả thực hành kỹ chun mơn VCT tương ứng trình độ đai đen Cụ thể gồm: - Về kỹ thuật bản: kỹ thuật bản( đá phi tiêu cước, bàng long cước - Về kỹ thuật quyền: Ngọc trản quyền) - Về kỹ thuật đối luyện: Kỹ thuật đối luyện 10,11,12 Phát triển thể chất: hình thái, chức thể, tố chất vận động (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả phối hợp vận động mềm dẻo) Phát triển nhân cách, đạo đức, ý chí: Phát triển nhân cách, đạo đức, rèn luyện tính kiên trì, độc tập, khiêm tốn, khả chịu khó, chịu khổ… Với học sinh có khiếu, phát hiện, tuyển chọn đào tạo chuyên môn cao Đáp ứng tốt nhu cầu thân người học gia đình tập ngoại khóa VCT Thời gian Tổng số 60 tiết, tương ứng 30 giáo án Tuần tập buổi (trong có buổi lên lớp buổi tự học) Tập tháng Điều kiện tiên Yêu thích tập luyện TDTT nói chung VCT nói riêng Nội dung tóm tắt Chương trình trang bị kiến thức mơn võ VCT đặc điểm hình thành, phát triển, nội quy tập luyện môn VCT, yêu cầu tập luyện, chế độ vệ sinh, dinh dưỡng tham gia tập luyện, giáo dục đạo đức, ý chí… kỹ thực hành gồm kỹ thuật tay, kỹ thuật chân, quyền pháp đối luyện Phân phối chƣơng trình Phân phối (tiết) Tổng TT Nội dung PP hướng dẫn tập động tác đơn lẻ Kỹ thuật tay 10 16 Quyền pháp Đối luyện Thể lực *2 *2 *2 Ôn tập 16 24 Thi nâng cấp đai Lý Thực Tự Cơ (tiết) thuyết hành học động Tổng: *1 *1 40 14 60 Ghi chú: 1: Khơng có giáo án dành riêng dành từ 5-10 phút giáo án để giảng dạy nội dung 2: Khơng có giáo án dành riêng dành từ 15-20 phút giáo án để giảng dạy nội dung Hình thức kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra thực hành nội dung: Đòn tay: Đấm thẳng Đòn chân: Đá vòng cầu Đòn đá thẳng Nội dung chi tiết: 8.1 Lý thuyết (dành 5-10 phút buổi tập để trang bị kiến thức lý thuyết) - Giáo dục đạo đức võ VCT 8.2 Thực hành (40 tiết) 8.2.1 Kỹ thuật (10 tiết) - Về kỹ thuật bản: kỹ thuật bản( đá phi tiêu cước, bàng long cước Quyền pháp (6 tiết) - Về kỹ thuật quyền: Ngọc trản quyền) Đối luyện (6 tiết) - Về kỹ thuật đối luyện: Kỹ thuật đối luyện 10,11,12 8.2.4 Ơn tập (16 tiết) ơn luyện 8.2.5 Thể lực (Mỗi giáo án tập luyện dành 15-20 phút để tập thể lực) Phát triển toàn diện tố chất thể lực: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả phối hợp vận động mềm dẻo u tiên phát triển thể lực chung 8.2.6 Thi nâng câp đai (2 tiết) Thi theo nội dung quy định 8.3 Tự học (14 tiết) - Kỹ thuật tay (2 tiết) - Kx thuật chân (2 tiết) - Quyền pháp (2 tiết) - Đối luyện (2 tiết) - Ôn tập (6 tiết) 8.4 Giáo án động (6 tiết) Dự phòng thời tiết ôn tập nội dung chưa đạt yêu cầu Nội dung thi nâng cấp đai 9.1 Kỹ thuật - Về kỹ thuật bản: kỹ thuật bản( đá phi tiêu cước, bàng long cước 9.2 Quyền pháp (30 điểm) - Về kỹ thuật quyền: Ngọc trản quyền) 9.3 Đối luyện (30 điểm) - Về kỹ thuật đối luyện: Kỹ thuật đối luyện 10,11,12 9.4 Thể lực (Đạt không đạt) 10 T i liệu phục vụ giảng dạy Ban chun mơn kỹ thuật Liên đồn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Võ cổ truyền Việt Nam, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Lê Kim Hòa cộng (2011), Võ cổ truyền Việt Nam tập 1, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Lê Kim Hòa cộng (2012), Võ cổ truyền Việt Nam tập 2, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Trần Thành (2004), "Tinh hoa võ học" Tập 1, Căn sơ đẳng (Võ thuật Võ cổ truyền), Nxb Đồng Nai Trần Thành (2004), "Tinh hoa võ học" Tập 2, Nhập môn khởi quyền (Võ thuật Võ cổ truyền), Nxb Đồng Nai Ủy ban TDTT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2002), "Chương trình huấn luyện võ thuật cổ truyền Việt Nam" Phần 1, Nxb TDTT, Hà Nội Ủy ban TDTT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2002), "Chương trình huấn luyện võ thuật cổ truyền Việt Nam" Phần 2, Nxb TDTT, Hà Nội PHỤ LỤC 5: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT NGƢỜI VIỆT NAM TỪ ĐẾN 60 TUỔI NAM - Lứa tuổi từ 11 đến 14 Trích theo “Các giá trị thể chất người Việt Nam từ đến 60 tuổi đầu kỷ XXI- 2011” Tuổi Điểm Chiều cao (cm) 11 Tốt > 141 >33.5 >8 Lực bóp tay thuận (kG) >21.2 Trung bình Kém 134 - 141 26.8 - 33.5 3-8 17.4 - 21.2 13 - 18 152 - 170 5.54 - 5.59 11.12 - 12.20 820 - 940 < 134 < 26.8 5.59 >12.20 < 820 Tốt > 148 >37.0 >9 >24.8 >19 > 181 < 5.53 < 11.10 > 960 Trung bình Kém 139 - 148 29.7 - 37.0 3-9 19.9 - 24.8 15 - 19 163 - 181 5.53 - 5.58 11.10 - 11.18 850 - 960 < 139 < 29.7 5.58 >11.18 < 850 Tốt > 154 >41.7 > 10 >30.0 >20 > 194 < 5.50 < 10.07 > 990 Trung bình Kém 146 - 154 34.2 - 41.7 - 10 23.6 - 30.0 16 - 20 172 - 194 5.50 - 5.55 10.07 - 11.15 870 - 990 < 146 < 34.2 5.55 >11.15 < 870 Tốt > 160 >45.7 > 12 >34.9 >21 > 204 < 4.49 < 10.05 > 1020 Trung bình Kém 152 - 160 38.2 - 45.7 - 12 28.2 - 34.9 17 - 21 183 - 204 4.49 - 5.54 10.05 - 11.13 910 - 1020 < 152 < 38.2 5.54 >11.13 < 910 12 13 14 Cân nặng (kg) Dẻo gập thân (cm) Nằm ngửa gập bụng (lần) >18 Bật xa chỗ (cm) Chạy 30 m XPC (giây) Chạy thoi 4x10 m (giây) > 170 < 5.54 < 11.12 Chạy tuỳ sức phút (m) > 940 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT NG ỜI VIỆT NAM TỪ ĐẾN 60 TUỔI Trích theo “Các giá trị thể chất người Việt Nam từ đến 60 tuổi đầu kỷ XXI- 2011” NỮ - Lứa tuổi từ 11 đến 14 Tuổi 11 12 13 14 >9 Lực bóp tay thuận (kG) >20.6 Nằm ngửa gập bụng (lần) >15 Bật xa chỗ (cm) Chạy 30 m XPC (giây) Chạy thoi 4x10 m (giây) > 158 < 5.59 < 12.20 Chạy tuỳ sức phút (m) > 840 27.6 - 33.4 3-9 16.9 - 20.6 10 - 15 142 - 158 5.59 - 6.65 12.20 - 12.29 730 - 840 < 136 < 27.6 6.65 >12.29 < 730 Tốt > 148 >37.1 > 10 >23.2 >15 > 161 < 5.58 < 12.20 > 840 Trung bình 141 - 148 30.8 - 37.1 - 10 19.3 - 23.2 10 - 15 144 - 161 5.58 - 6.64 12.20 - 12.29 730 - 840 Kém < 141 < 30.8 6.64 >12.29 < 730 Tốt > 152 >40.7 > 11 >25.8 >14 > 166 < 5.57 < 11.19 > 820 Trung bình Kém 146 - 152 34.6 - 40.7 - 11 21.2 - 25.8 10 - 14 149 - 166 5.57 - 6.63 11.19 - 12.28 720 - 820 < 146 < 34.6 6.63 >12.28 < 720 Tốt > 154 >43.4 > 12 >28.1 >14 > 167 < 5.58 < 12.20 > 830 Trung bình 149 - 154 37.8 - 43.4 - 12 23.5 - 28.1 10 - 14 151 - 167 5.58 - 6.64 12.20 - 12.29 730 - 830 Kém < 149 < 37.8 6.64 >12.29 < 730 Điểm Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Dẻo gập thân (cm) Tốt > 143 >33.4 Trung bình 136 - 143 Kém THỂ CHẤT NGƢỜI VIỆT NAM 11 TUỔI (MẪU TỒN QUỐC) Trích theo “Các giá trị thể chất người Việt Nam từ đến 60 tuổi đầu kỷ XXI- 2011” Nữ (n=1500) Nam (n=1500) STT Các tiêu v Test X mX Cv X mX Cv 10.68 0.55 0.05 0.05 Tuổi thấy kinh lần đầu (tuổi) Chiều cao đứng (cm) 137.59 7.38 0.19 0.05 139.44 7.32 0.18 0.05 Cân nặng (kg) 30.03 6.63 0.17 0.22 30.41 5.83 0.15 0.19 Chỉ số BMI 15.73 2.28 0.05 0.14 15.53 1.98 0.05 0.12 Chỉ số công tim (HW) (*) 12.86 3.55 0.17 0.27 13.82 4.08 0.16 0.29 Dẻo gập thân (cm) 5.59 0.14 0.93 6.04 0.15 1.00 Lực bóp tay thuận (kG) 19.37 3.80 0.09 0.17 18.78 3.61 0.09 0.19 Nằm ngửa gập bụng (số lần/30 giây) 16 4.68 0.12 0.29 13 4.71 0.12 0.36 10 Bật xa chỗ (cm) 161 17.8 0.46 0.11 150 16.1 0.41 0.10 11 Chạy 30m XPC (giây) 5.69 0.48 0.01 0.08 6.18 0.59 0.01 0.09 12 Chạy thoi 4x10m (giây) 11.61 0.86 0.02 0.07 12.44 0.93 0.02 0.07 13 Chạy tuỳ sức phút (m) 880 117 3.02 0.13 788 106 2.74 0.13 THỂ CHẤT NGƢỜI VIỆT NAM 12 TUỔI (MẪU TỒN QUỐC) Trích theo “Các giá trị thể chất người Việt Nam từ đến 60 tuổi đầu kỷ XXI- 2011” Nữ (n=1500) Nam (n=1500) STT Các tiêu v Test X mX Cv X mX Cv 11.48 0.71 0.03 0.06 Tuổi thấy kinh lần đầu (tuổi) Chiều cao đứng (cm) 143.27 8.34 0.21 0.05 144.69 7.19 0.18 0.05 Cân nặng (kg) 33.24 7.38 0.19 0.22 33.84 6.21 0.16 0.18 Chỉ số Quetelet 231.02 39.6 1.02 0.17 233.66 35.0 0.90 0.15 Chỉ số BMI 16.04 2.27 0.05 0.14 16.06 2.04 0.05 0.12 Chỉ số công tim (HW) (*) 13.25 4.07 0.21 0.30 14.4 3.98 0.16 0.27 Dẻo gập thân (cm) 5.80 0.15 0.96 6.13 0.16 0.86 Lực bóp tay thuận (kG) 22.3 4.96 0.12 0.22 21.25 3.90 0.10 0.18 Nằm ngửa gập bụng (số lần/30 giây) 17 4.47 0.11 0.26 12 4.40 0.11 0.36 10 Bật xa chỗ (cm) 172 18.0 0.46 0.10 153 17.1 0.44 0.11 11 Chạy 30m XPC (giây) 5.53 0.48 0.01 0.08 6.09 0.56 0.01 0.09 12 Chạy thoi 4x10m (giây) 11.39 0.89 0.02 0.07 12.43 0.91 0.02 0.07 13 Chạy tuỳ sức phút (m) 905 118 3.07 0.13 787 107 2.77 0.13 THỂ CHẤT NGƢỜI VIỆT NAM 13 TUỔI (MẪU TỒN QUỐC) Trích theo “Các giá trị thể chất người Việt Nam từ đến 60 tuổi đầu kỷ XXI- 2011” Nữ (n=1500) Nam (n=1500) STT Các tiêu v Test X Tuổi thấy kinh lần đầu (tuổi) Chiều cao đứng (cm) 3 mX Cv X mX Cv 12.22 0.80 0.02 0.06 149.77 8.30 0.21 0.05 148.82 6.33 0.16 0.04 Cân nặng (kg) 37.8 7.52 0.2 0.20 37.54 6.17 0.15 0.16 Chỉ số Quetelet 251.77 39.6 1.02 0.15 252.37 35.4 0.91 0.14 Chỉ số BMI 16.72 2.26 0.05 0.13 16.9 2.22 0.05 0.13 Chỉ số công tim (HW) (*) 12.73 3.66 0.18 0.28 14.63 4.11 0.20 0.28 Dẻo gập thân (cm) 6.40 0.16 0.91 6.56 0.17 0.82 Lực bóp tay thuận (kG) 26.87 6.44 0.16 0.24 23.49 4.60 0.11 0.19 Nằm ngửa gập bụng (số lần/30 giây) 18 3.96 0.10 0.22 12 4.30 0.11 0.35 10 Bật xa chỗ (cm) 183 20.8 0.53 0.11 157 16.9 0.43 0.10 11 Chạy 30m XPC (giây) 5.29 0.49 0.01 0.09 6.02 0.58 0.01 0.09 12 Chạy thoi 4x10m (giây) 11.08 0.83 0.02 0.07 12.38 0.88 0.02 0.07 13 Chạy tuỳ sức phút (m) 931 122 3.15 0.13 771 101 2.61 0.13 THỂ CHẤT NGƢỜI VIỆT NAM 14 TUỔI (MẪU TỒN QUỐC) Trích theo “Các giá trị thể chất người Việt Nam từ đến 60 tuổi đầu kỷ XXI- 2011” Nữ (n=1500) Nam (n=1500) STT Các tiêu v Test X mX Cv X mX Cv 12.80 0.91 0.02 0.07 Tuổi thấy kinh lần đầu (tuổi) Chiều cao đứng (cm) 155.67 7.97 0.20 0.05 151.28 5.53 0.14 0.03 Cân nặng (kg) 41.87 7.69 0.19 0.18 40.45 5.71 0.14 0.14 Chỉ số Quetelet 268.42 38.4 0.99 0.14 267.91 33.0 0.85 0.12 Chỉ số BMI 17.16 2.08 0.05 0.12 17.65 2.08 0.05 0.11 Chỉ số công tim (HW) (*) 12.65 3.86 0.19 0.30 14.76 4.14 0.17 0.28 Dẻo gập thân (cm) 7.14 0.18 0.89 6.92 0.18 0.86 Lực bóp tay thuận (kG) 31.52 6.72 0.17 0.21 25.79 4.52 0.11 0.17 Nằm ngửa gập bụng (số lần/30 giây) 19 4.19 0.10 0.22 12 4.36 0.11 0.36 10 Bật xa chỗ (cm) 193 21.0 0.54 0.10 159 15.9 0.41 0.1 11 Chạy 30m XPC (giây) 5.17 0.53 0.01 0.10 6.09 0.61 0.01 0.10 12 Chạy thoi 4x10m (giây) 10.85 0.84 0.02 0.07 12.42 0.94 0.02 0.07 13 Chạy tuỳ sức phút (m) 967 114 2.95 0.11 781 105 2.73 0.13 ... trường phổ thơng cấp tồn quốc Ngày 11/8/2015, Văn phịng Chính phủ ban hành Cơng văn số 6311/VPCP-KGVX [88]; Thực công văn Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 4775/BGD&ĐT-CTHSSV ngày 16/9/2015 việc... XHH lĩnh vực giáo dụcy tế, văn hố TDTT (2005) sách XHH hoạt động 13 lĩnh vực GD, dạy nghề, văn hóa, thể thao nhằm huy động nguồn lực toàn xã hội cho nghiệp GD TDTT Các văn tạo sở pháp lý để ngành... cách phát triển đức dục, trí dục, mỹ dục thể dục Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Đức dục tư tưởng Trí dục hiểu biết văn hóa, khoa học, kỹ thuật Mỹ dục hiểu biết hay, đẹp Cuối thể dục mục
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao thể chất cho hóc inh trung học cơ sở các tỉnh trung du bắc bố bằng ngoại khó môn võ cổ truyền việt nam,