0

phân tích thực trạng việt hóa các kênh truyền hình nước ngoài trên hệ thống truyền hình cáp việt nam

101 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 11:25

DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DTH - Direct To Home: Phương thức truyền dẫn tín hiệu truyền hình qua vệ tinh tới trực tiếp hộ gia đình MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service: Dịch vụ phân phối đa kênh – đa điểm, dạng kết nối băng rộng không dây siêu cao tần nhiều kênh từ điểm đến nhiều điểm Công nghệ sử dụng Việt Nam vào truyền hình cáp vô tuyến, thu anten SCTV: Công ti trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp Saigontourist VCTV: Trung tâm kĩ thuật truyền hình cáp VSTV: Cơng ti trách nhiệm hữu hạn truyền hình số vệ tinh Việt Nam VTV: Đài Truyền hình Việt Nam MỤC LỤC DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VIỆT HĨA CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGỒI TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 1.1 Khái niệm cơng đoạn Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi 1.2 Vai trị, ý nghĩa việc Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆT HĨA CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH 14 23 NƯỚC NGỒI TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 2.1 Về cơng tác tư tưởng, văn hóa 2.2 Cơng tác dịch thuật 2.3 Cơng tác thể hiện, trình bày 2.4 Nhận xét chung Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆT HÓA 23 38 50 62 66 CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGỒI TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 3.1 Những vấn đề đặt việc Việt hóa kênh truyền hình nước 66 ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Việt hóa kênh 72 truyền hình nước ngồi KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 77 82 87 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đài Truyền hình Việt Nam đài truyền hình quốc gia, quan thuộc Chính phủ, thực chức thơng tin, tuyên truyền đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước cung ứng dịch vụ cơng; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân chương trình truyền hình.[12,tr1] Đài Truyền hình Việt Nam quan lớn quan trọng hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng nhà nước Việt Nam Trong bối cảnh tồn cầu hóa kinh tế giới, tăng cường hội nhập giao lưu kinh tế, văn hóa Đài Truyền hình Việt Nam khơng đứng ngồi xu tồn cầu hóa phương tiện thơng tin đại chúng Rất nhiều kênh truyền hình nước ngồi Đài Truyền hình Việt Nam Việt hóa phục vụ khán giả, đặc biệt hệ thống truyền hình Cáp Với đặc trưng hạ tầng truyền dẫn truyền nhiều kênh nên bên cạnh kênh truyền hình quảng bá VTV, kênh địa phương, kênh sản xuất nước dành riêng cho truyền hình Cáp hệ thống kênh truyền hình nước ngồi chiếm tỷ lệ lớn tổng số kênh Truyền hình Cáp Việt Nam Rất nhiều số kênh tin tức, giải trí, giáo dục hấp dẫn hàng đầu giới như: CNN, BBC, HBO, Max, Starmovies, Discovery Có thể nói kênh truyền hình nước ngồi nội dung khơng thể thiếu hệ thống truyền hình cáp nói chung hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam nói riêng Vấn đề đặt phải Việt hóa, xử lí kênh truyền hình nước ngồi phục vụ khán giả truyền hình Cáp Việt Nam để vừa đảm bảo tính giải trí hấp dẫn, bổ ích, mở mang hiểu biết, tri thức, giới thiệu đất nước, người, văn hóa nước giới vừa đảm bảo định hướng tuyên truyền, chủ trương, đường lối Đảng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, ngăn chặn thơng tin xuyên tạc, quan điểm sai trái yếu tố văn hóa độc hại, tiêu cực Việc khảo sát thực trạng “Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam” giúp rút học kinh nghiệm góc độ lí luận thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng Việt hóa chương trình truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam, đảm bảo mang tới cho khán giá nhiều chương trình hay, hấp dẫn, bổ ích lành mạnh, định hướng Đề tài luận văn hi vọng đóng góp phần nhỏ nghiên cứu khoa học chuyên ngành truyền hình, đưa giải pháp để Truyền hình Việt Nam nói chung Truyền hình Cáp Việt Nam nói riêng thực người gác cửa tin cậy Đảng, Nhà nước khán giả, góp phần gạn đục khơi hệ thống truyền hình Cáp hồn cảnh tồn cầu hóa truyền thơng đại chúng Tình hình nghiên cứu Việt hóa chương trình truyền hình nước ngồi truyền hình nói chung nói bắt đầu khoảng từ năm 1990, bật chương trình VKT - chương trình có tính tạp chí truyền hình với nội dung khai thác chủ yếu từ đài Nga Sau Việt hóa chương trình nước ngồi phát triển mạnh kênh giải trí VTV3 đời năm 1996 với chương trình phim truyện nước ngồi, chương trình tài liệu, khoa học, du lịch đặc biệt Truyền hình Cáp Việt Nam có kênh VCTV1, kênh phát sóng 24/24h năm 2003 - kênh truyền hình VCTV Việt hóa hình thức làm phụ đề tiếng Việt – Kênh HBO năm 2004 Tuy có thời gian thực dài chiếm tỉ trọng lớn sóng VTV nói chung truyền hình Cáp nói riêng theo khảo sát hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành truyền hình, tác giả nhận thấy chưa có cơng trình nghiên cứu đáng kể triển khai đề tài Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống truyền hình Cáp Việt Nam Có đề tài nghiên cứu thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có liên quan đề tài: “Nâng cao chất lượng phụ đề tiếng Việt truyền hình Cáp Việt Nam” Thạc sĩ Phạm Quỳnh Chi – Ban Biên tập Truyền hình Cáp Đề tài khảo sát thực trạng việc làm phụ đề tiếng Việt Ban Biên tập Truyền hình Cáp, tham khảo kinh nghiệm thực tế nước khu vực, đề quy trình, học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng phụ đề tiếng Việt cho kênh truyền hình nước ngồi truyền hình Cáp Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài phân tích đánh giá thực trạng để tìm điểm làm tốt điểm cịn hạn chế q trình Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam sở đưa giải pháp để nâng cao chất lượng Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi truyền hình Cáp 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích, người nghiên cứu cần xác định nhiệm vụ sau: - Phân tích làm rõ vai trị ý nghĩa việc Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa truyền thơng đại chúng Những đóng góp kênh Việt hóa từ góc độ chun mơn góc độ khán giả - Khảo sát quy trình Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi từ góc độ cơng tác quản lí; quy trình sản xuất nguồn lực thực để thấy khâu có ảnh hưởng đến nội dung, hình thức thể hiệu chương trình - Khảo sát phân tích khâu q trình Việt hóa, điểm làm tốt điểm hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân đề giải pháp để thực tốt khâu: biên dịch, biên tập, hiệu đính, duyệt nội dung Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài “Việt hóa chương trình truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam” quy trình thực Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam - Đối tượng khảo sát: Nhóm kênh truyền hình nước ngồi Việt hóa hình thức làm phụ đề tiếng Việt, nhân lực thực chương trình (người quản lí, biên tập viên, biên dịch viên, người hiệu đính, duyệt nội dung ) - Phạm vi nghiên cứu: Các kênh truyền hình nước ngồi Việt hóa hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam - Thời gian khảo sát: từ tháng 10 năm 2010 đến tháng năm 2011 Cơ sở lí luận phương pháp nghiên cứu Tính ngun tắc q trình nghiên cứu thực luận văn dựa phương pháp luận Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; Chính sách Đảng Nhà nước vấn đề hội nhập quốc tế, định hướng phát triển ngành truyền hình Việt Nam Luận văn cịn dựa sở lí luận triết học Duy vật biện chứng, Duy vật lịch sử, Xã hội học… mơn khoa học khác Trong q trình thực luận văn này, tác giả sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, so sánh, vấn phương pháp chủ đạo phân tích - tổng hợp Bám sát quan điểm đổi Đảng Cộng sản Việt Nam lĩnh vực có báo chí, Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy vai trò quần chúng nghiệp cách mạng Ngồi luận văn cịn sử dụng tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, báo tạp chí có liên quan tới vấn đề nghiên cứu cơng chúng báo chí để tham khảo Các phương pháp cụ thể: Phương pháp phân tích - tổng hợp: Sử dụng phương pháp phân tích quy trình, khâu thực tế thực Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi, tổng hợp rút học kinh nghiệm, khái quát vấn đề lí luận Phương pháp vấn sâu: Phương pháp áp dụng với chuyên gia lĩnh vực liên quan, cụ thể lãnh đạo, quản lí, phụ trách đơn vị thực Việt hóa chương trình, người trực tiếp hoạt động lĩnh vực để nắm quan điểm đa chiều nhằm tìm quy trình, biện pháp phù hợp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi Ý nghĩa lí luận thực tiễn đề tài Mặc dù thực Việt hóa chương trình truyền hình nước ngồi từ lâu với tỉ trọng lớn sóng song Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng ngành truyền hình Việt Nam nói chung chưa có quy trình Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi chuẩn mực, khoa học hợp lí Đề tài khảo sát, phân tích điểm mạnh, điểm yếu khâu, cơng đoạn từ đưa giải pháp góp phần hồn thiện quy trình Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi truyền hình Việt Nam nói chung Truyền hình Cáp Việt Nam nói riêng Bên cạnh đề tài góp phần tổng kết thực tiễn đóng góp vào phát triển lí luận chun ngành truyền hình Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lí luận Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống truyền hình cáp Việt Nam Chương 2: Thực trạng Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống truyền hình Cáp Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VIỆT HĨA CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGỒI TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 1.1 Khái niệm cơng đoạn Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi 1.1.1 Khái niệm Khái niệm Việt hóa coi mẻ tiếng Việt đại Hiện khái niệm có số cách hiểu khác Thứ nhất, người ta hay nói đến việc Việt hóa kịch bản, format phim truyện, chương trình truyền hình, hiểu chuyển ý tưởng kịch bản, cốt truyện, nhân vật, kết cấu chương trình hay, ăn khách nước ngồi sang thành câu chuyện, nhân vật, phong cách Việt Nam Hình thức Việt hóa từ việc lấy ý tưởng(có khơng đồng ý người sở hữu quyền) tới việc tuân thủ chặt chẽ kịch bản, kết cấu, chí việc trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng chương trình(các TV Shows mua quyền: Chiếc nón kỳ diệu, Việt Nam Idol ) Với hình thức khái niệm Việt hóa đơi dùng để đánh tráo khái niệm đánh cắp ý tưởng, vi phạm quyền Cách hiểu thứ hai, thông dụng tiếng Việt đại, đơn giản chuyển ngữ từ tiếng nước sang tiếng Việt Chẳng hạn chương trình máy tính Việt hóa, trị chơi điện tử Việt hóa có nghĩa ngơn ngữ sử dụng chương trình ấy, trò chơi tiếng Việt dịch từ tiếng nước ngồi Khái niệm Việt hóa nói tới luận văn cụ thể hóa, cá biệt hóa khái niệm địa phương hóa(hay địa hóa, tiếng Anh Localization) mối quan hệ với khái niệm Tồn cầu hóa(globalization) 10 hay Quốc tế hóa(Internationalization) Có thể hiểu Địa phương hóa q trình thích ứng sản phẩm với địa phương định ngơn ngữ, chuẩn mực giá trị văn hóa nhu cầu kì vọng thị trường mục tiêu định Bên cạnh việc chuyển ngữ, vốn phần việc Địa phương hóa, cịn phải tính đến yếu tố khác trị, văn hóa, tập quán, hay yếu tố kĩ thuật múi giờ, đơn vị đo lường, tiền tệ Như Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hiểu việc kiểm soát, biên tập, biên dịch kênh truyền hình nước ngồi theo đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc giúp khán giả dễ dàng tiếp cận, thưởng thức nội dung giải trí lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn kênh truyền hình nước ngồi, tiếp nhận thơng tin, mở mang tri thức, làm giàu vốn sống, tăng cường giao lưu văn hóa dân tộc Ở góc độ khác việc Việt hóa kênh truyền hình nước đồng nghĩa với việc ngăn chặn tác phẩm có nội dung chống đối Nhà nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù dân tộc nhân dân nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, không phù hợp với phong mỹ tục Việt Nam Với cách hiểu theo Quy chế Quản lí hoạt động truyền hình trả tiền tất kênh truyền hình nước ngồi phát sóng Việt Nam cần phải Việt hóa(ở mức độ khác nhau) Một phận kênh chương trình thu hút khán giả hệ thống truyền hình cáp kênh thể thao Do tính đặc thù, kênh thể thao thường dừng lại việc Bình luận viên bình luận trực tiếp tiếng Việt việc bình luận dựa chủ yếu vào diễn biến hình ảnh khơng dựa vào nội dung bình luận gốc Chính nghiên cứu này, kênh thể thao không xét đến với tư cách đối tượng kênh Việt hóa ... LƯỢNG VIỆT HÓA 23 38 50 62 66 CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGỒI TRÊN HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 3.1 Những vấn đề đặt việc Việt hóa kênh truyền hình nước 66 ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam. .. 2: Thực trạng Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống truyền hình Cáp Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam. .. nghiên cứu đề tài ? ?Việt hóa chương trình truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam? ?? quy trình thực Việt hóa kênh truyền hình nước ngồi hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam - Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích thực trạng việt hóa các kênh truyền hình nước ngoài trên hệ thống truyền hình cáp việt nam,