0

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

5 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2022, 17:07

Soạn bài lớp 12: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học được Thư viện điện tử sưu tầm và giới thiệu với các bạn học sinh tham khảo hiểu rõ thêm về giá trị văn học cũng như sự tiếp nhận văn học của học sinh để học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 12 chuẩn bị cho bài giảng của học kỳ 2 sắp tới đây của mình. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Soạn bài: Giá trị văn học tiếp nhận văn học GIÁ TRỊ VĂN HỌC VÀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC Soạn Giá trị văn học tiếp nhận văn học mẫu I Giá trị văn học * Giá trị văn học gì? GTVH sản phẩm kết tinh từ trình sáng tạo văn học nhà văn, đáp ứng nhu cầu khác đời sống người, tác động sâu sắc đến sống người Giá trị nhận thức: * Cơ sở: – Là trình khám phá, lí giải thực để chuyển hóa thành nội dung tác phẩm nhà văn – Do giới hạn tồn không gian, thời gian, quan hệ xã hội người đọc * Nội dung: – Hiểu sống thực phong phú – Hiểu đc bchất người – Hiểu thân Giá trị giáo dục: * Cơ sở: + K/quan: Nhu cầu hướng thiện – Con người khao khát sống tốt lành, chan hịa tình u thương người với người (cho Vd) + Chủ quan: Do thái độ tư tưởng, tình cảm nhà văn (cho Vd) * Nội dung: – Giúp người rèn luyện thân ngày tốt đẹp – Có thái độ lẽ sống đắn (Ví dụ) * Đặc trưng giá trị giáo dục văn học: VH giáo dục người đường từ cảm xúc đến nhận thức thật, đúng, đẹp htượg sinh động Giá trị thẩm mỹ: * Cơ sở: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí – Con người ln có nhu cầu cảm thụ thưởng thức đẹp – Nhà văn tài thể đẹp sống, người vào tác phẩm giúp người đọc cảm nhận, rung động * Nội dung: – Văn học mang đến cho người vẻ đẹp muôn màu đời (vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, người…) – Miêu tả, thể đẹp người từ ngoại hình đến giới nội tâm phong phú tinh tế bên – Cái đẹp văn học nội dung mà cịn hình thức nghệ thuật tác phẩm: kết cấu, ngôn từ chặt chẽ, mẻ, độc đáo => Cả giá trị văn học có mối quan hệ mật thiết II Tiếp nhận văn học: Tiếp nhận đời sống văn học : a Vai trò tiếp nhận đời sống văn học: Mối quan hệ qua lại: Sáng tạo – Truyền bá – Tiếp nhận => TNVH khâu quan trọng định giá trị tồn TNVH b Khái niệm TNVH: TNVH hoạt động tích cực cảm giác, tâm lý người đọc biến văn thành giới nghệ thuật tâm trí Tính chất tiếp nhận văn học: TNVH trình giao tiếp tác giả người đọc Trong trình giao tiếp cần ý tính chất sau: a Tính chất cá thể hóa, tính chủ động tcực người tiếp nhận b Tính đa dạng khơng thống tiếp nhận văn học * Lưu ý: Dù có cách hiểu khác cần đạt đến cách hiểu với tác phẩm để trở với giá trị đích thực Các cấp độ tiếp nhận văn học a Có cấp độ TNVH: – Cấp độ thứ nhất: Tập trung vào nội dung cụ thể, nội dung trực tiếp tác phẩm ->Cách tiếp nhận VH đơn giản phổ biến – Cấp độ thứ hai: Qua nội dung tác phẩm để thấy nội dung tư tưởng tác phẩm – Cấp độ thứ ba: Cảm thụ ý đến nội dung hình thức để thấy giá trị tư Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí tưởng giá trị nghệ thuật tác phẩm b Để tiếp nhận văn học có hiệu thực sự, người tiếp nhận cần: – Nâng cao trình độ – Tích lũy kinh nghiệm – Trân trọng tác phẩm, tìm cách hiểu tác phẩm cách khách quan, toàn vẹn – Tiếp nhận cách chủ động tích cực, sáng tạo, hướng tới hay, đẹp, – Không nên suy diễn tùy tiện Soạn Giá trị văn học tiếp nhận văn học mẫu 2.1 Hướng dẫn Câu 1: (trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2) - Gía trị nhận thức: + Cơ sở: Tác phẩm văn học kết q trình nhận thức, khám phá, lí giải tượng người tự nhiên Mỗi tác phẩm phản ánh đề tài định, không gian thời gian định Gía trị nhận thức tác phẩm giúp người hiểu biết sống + Nội dung: Nhận thức nhiều mặt thông qua thời gian không gian khác - Giá trị giáo dục: + Cơ sở: Không giúp người hiểu biết sống mà giúp người hướng tới đẹp, thiện Mỗi tác phẩm chứa đựng thơng điệp, chân lí, giá trị định nên giúp người đọc nhận thức giá trị giáo dục + Nội dung: Văn học giúp người ta tiến sống có lí tưởng Văn học giúp người ta phân biệt điều tốt điều xấu, thienj ác cách xác rõ ràng Nâng cao nhân cách phẩm chất người - Giá trị thẩm mĩ: + Cơ sở: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giúp người cảm thụ thưởng thức đẹp Đưa đẹp vào tác phẩm nghệ thuật đề cao đẹp giúp người vừa cảm nhận đẹp tác phẩm vừa cảm nhaanjd dược đẹp đời Đem đến cho người đọc rung cảm trước đẹp + Nội dung: Văn học cho người đọc nhận thấy vẻ đẹp mn hình vạn trạng Văn học sâu vào đẹp người Nhận vẻ đẹp từ diều nhỏ bé, bình dị Câu (trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2) - Mối quan hệ giá trị mật thiết, không tách rời để bổ sung nâng cao ý nghĩa cho Câu (trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2) - Tiếp nhận văn học là:quá trình người đọc tiếp nhận, nhập tâm vào tác phẩm, cảm nội dung giá trị tác phẩm Tính chất tiếp nhận văn học: + Tính chất cá thể hóa, tính chủ động, tinh tích cực người tiếp nhận + Tính đa dạng, không thống Câu (trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2) - Có cấp độ tiếp nhận văn học: + Cấp độ thứ nhất: cảm thụ tập trung vào nội dung vốn sẵn có tác phẩm + Cấp độ thứ hai: cảm thụ qua vốn có tác phẩm để thấy hàm ý sâu xa + Cấp độ thứ ba: cảm thụ bao quát góc độ tác phẩm - Tiếp nhận văn học có hiệu thực sự: + Tiếp nhận cách chủ động xác nội dung mà tác giả muốn truyền đạt + Tích lũy vốn tri thức văn học + Tìm hiểu tác phẩm cách trọn vẹn 2.2 Luyện tập Câu 1: (trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2) - Nói vì, học văn học cách làm người văn học gợi lên lịng người đọc tình cảm tốt đẹp Văn học giúp người ta sống tốt người hơn, giúp lòng cởi mở nhân hậu Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 2: (trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2) Cảm: cảm nhận, cảm tính chung tác phẩm Hiểu: tiếp nhận tác phẩm, giá trị hành dộng, lời nói tác phẩm nhận thức thông điệp tác phẩm Mời bạn đọc tham khảo https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-12 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... suy diễn tùy tiện Soạn Giá trị văn học tiếp nhận văn học mẫu 2.1 Hướng dẫn Câu 1: (trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2) - Gía trị nhận thức: + Cơ sở: Tác phẩm văn học kết trình nhận thức, khám phá,... đẹp văn học nội dung mà cịn hình thức nghệ thuật tác phẩm: kết cấu, ngôn từ chặt chẽ, mẻ, độc đáo => Cả giá trị văn học có mối quan hệ mật thiết II Tiếp nhận văn học: Tiếp nhận đời sống văn học. .. Câu (trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2) - Tiếp nhận văn học là:quá trình người đọc tiếp nhận, nhập tâm vào tác phẩm, cảm nội dung giá trị tác phẩm Tính chất tiếp nhận văn học: + Tính chất cá thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học,