0

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

5 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2022, 11:16

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ được chia sẻ nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập. Chúc các bạn thi tốt! MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 Mơn: VẬT LÍ - LỚP 12 STT 01 02 Nội dung kiểm tra Chương/chủ đề Bài học Dao động điều hòa Con lắc lò xo Dao động Con lắc đơn Dao động tắt dần, dao động cưỡng Tổng hợp dao động Sóng sóng âm Sóng truyền sóng Giao thoa sóng Sóng dừng Tổng câu Mức độ nhận thức NB TH VD VDC 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 Tổng câu 3 4 3 30 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 Bài học Câu Dao động điều hòa Mức độ nhận thức NB NB TH TH VD VDC NB NB TH 10 VD 11 VDC 12 13 14 15 NB TH VD NB 16 TH Con lắc lò xo Con lắc đơn Dao động tắt dần, dao động cưỡng Đặc tả Xác định đại lượng phương trình li độ dao động điều hòa So sánh pha dao động li độ, vận tốc, gia tốc Tìm chu kì, tần số tần số góc dao động điều hịa Viết phương trình dao động điều hịa,tính vận tốc gia tốc chất điểm vị trí cân biên Cho phương trình li độ tìm vận tốc gia tốc thời điểm t Cho phương trình li độ vật dao động điều hòa Biết vận tốc gia tốc vật thời điểm t1,.Xác định vận tốc gia tốc thời điểm t2 Cơng thức chu kì, tần số, tần số góc lắc lị xo Động năng, năng, lắc lò xo Sự bảo tồn Áp dụng cơng thức tần số, chu kì lắc lị xo để tìm đại lượng liên quan Cho kiện năng, kiện năng( động năng) Tìm động năng( năng) lắc lò xo Con lắc lò xo dao động điều hịa theo phương thẳng đứng, tìm thời gian lị xo nén, dãn chu kì Chu kì Các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ dao động lắc đơn Biến đổi lượng dao động lắc đơn Cho chu kì( tần số) tìm chiều dài lắc đơn tìm gia tốc trọng trường Các khái niệm dao động riêng, dao đơng tắt dần, dao động trì, dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng Tổng hợp dao động Sóng truyền sóng Giao thoa sóng Sóng dừng 17 NB Công thức biên độ, pha ban đầu tổng hợp 18 TH 19 VD 20 21 22 NB NB TH Cho hai dao động điều hòa ngược pha pha, vng pha , tìm biên độ dao động tổng hợp Cho phương trình dao động tổng hợp, dao động thành phần Tìm biên độ (pha ban đầu ) dao động thành phần Khái niệm, phân loại Các đặc trưng sóng hình sin truyền sóng Cho phương trình sóng, tìm bước sóng 23 24 25 26 VD NB NB TH 27 VDC 28 NB 29 30 TH VD Cho phương trình sóng cơ, tìm vận tốc truyền sóng Vị trí cực đại, cực tiểu Hiện tượng giao thoa sóng, điều kiện giao thoa Cho bước sóng, đường hai sóng từ nguồn đến điểm M, kết luận biên độ dao động M Vận dụng công thức hiệu đường từ hai nguồn đến điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp pha để tính khoảng cách nhỏ nhất, lớn từ điểm dao động cực đại, cực tiểu đến điểm đặt nguồn Sự phản xạ sóng, điều kiện có sóng dừng dây có hai đầu cố định, đầu tự Cho số nút,( số bụng) dây ,bước sóng, tìm chiều dài dây Cho chiều dài sợi dây, số bụng (số nút )sóng dừng sợi dây có hai đầu cố định đầu cố định, đầu tự Tìm bước sóng KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MƠN: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ -(Đề thi có 02 trang) Họ tên: Lớp: Số báo danh: Câu 1: Một chất điểm dao động điều hịa với phương trình x=Acos(ωt+φ); A, ω số dương Pha dao động thời điểm t A (ωt +φ) B ω C φ D ω t  Câu 2: Trong dao động điều hòa, đại lượng sớm pha li độ ? A Gia tốc tức thời B Thế tức thời C Vận tốc tức thời D Lực kéo Câu 3: Một vật dao động điều hồ với phương trình: x = 2cos(4πt + π/3) cm Chu kì dao động vật A 0,5 s B s C s D s Câu 4: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình: x = 2cos(4t + π/3) cm biên độ 2cm Độ lớn vận tốc chất điểm vị trí cân pha vận tốc thời điểm t A cm/s; (4t+ π/3) rad B cm/s; (4t+ π/3) rad C cm/s; (4t+5π/6) rad D cm/s; (4t+5π/6) rad Câu 5: Một vật dao động điều hồ với phương trình: x = 2cos(4πt + π/3) cm Vận tốc vật thời điểm ban đầu A -4π cm/s B -4 π cm/s C 4π cm/s D π cm/s Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(4πt - π/12) cm, thời điểm t1 vật có vận tốc 32π cm/s, thời điểm t2 = t1 + 0,125 s, vật có vận tốc A 24 π cm/s B π cm/s C.36 π cm/s D.18 π cm/s Câu 7: Chu kỳ dao động T lắc lị xo có độ cứng k, khối lượng m A 2 m k B 2 k m C 2 m k D 2 k m Câu 8: Cơ lắc lò xo tỉ lệ thuận với A bình phương biên độ dao động B biên độ dao động C li độ dao động D tần số dao động Câu 9: Con lắc lò xo có tần số 2Hz, khối lượng vật 100g (lấy π2 = 10) Độ cứng lò xo A 16 N/m B 100 N/m C 160 N/m D 200 N/m. Câu 10: Con lắc lò xo độ cứng 100 N/m, vật nặng khối lượng m dao động điều hịa với biên độ cm Khi vật có vị trí cách biên cm động A 0,1 J B 0,16 J C.1000 J D.1600 J Câu 11: Một lắc lò xo có khối lượng 100g độ cứng 40N/m treo thẳng đứng, kéo vật dọc theo trục lò xo để lò xo dãn 7,5cm thả nhẹ cho dao động điều hòa Lấy g = 10m/s2 = π2 m/s2 Trong chu kì dao động, thời gian lị xo dãn có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,21 s B 0,11 s C 0,26 s D 0,13 s. Câu 12: Phát biểu sau sai nói chu kì dao động nhỏ lắc đơn A tỉ lệ với bậc hai chiều dài B tỉ lệ nghịch với bậc hai gia tốc trọng trường nơi lắc dao động C phụ thuộc vào biên độ dao động D không phụ thuộc vào khối lượng Câu 13: Đối với dao động lắc đơn, vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân động của vật A giảm B tăng C giảm tăng D tăng giảm Câu 14: Một lắc đơn dạo động điều hịa với chu kì π/2 (s) nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2.Chiều dài dây treo lắc A 81,5 cm B 62,5 cm C 50 cm D 125 cm Câu 15: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc A hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động B tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 16: Một lắc lị xo có tần số dao động riêng f0, dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F0cos6t (với F0, t tính s) xảy tượng cộng hưởng Tần số f0 có giá trị A.3 Hz B.6 Hz C.3 Hz D.6 Hz Câu 17: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình: x1 = A1cos(ωt + và x2 = A2cos(ωt + được tính cơng thức A A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(  B A2 = A12 + A22 - 2A1A2cos( C A = A12 + A22 + 2A1A2cos(  D A = A12 + A22 - 2A1A2cos( Câu 18: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, có pha vng góc A A = A12  A 22 B A = A1 + A2 C A = | A1 - A2 | D A = A1+A2 Câu 19: Tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình x1 = A1 cos(ωt) cm x2 = 12cos(ωt + 2π/3) cm dao động có phương trình x = cos(ωt + π/2) cm Giá trị A1 A cm B 12 cm C cm D cm Câu 20: Để phân biệt sóng ngang sóng dọc, người ta dựa vào A phương truyền sóng phương dao động B lượng biên độ sóng C tốc độ truyền sóng chu kì sóng D tần số sóng bước sóng Câu 21: Bước sóng qng đường sóng truyền A chu kì B đơn vị thời gian C giây D q trình lan truyền Câu 22: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng u = 6cos(4πt – 0,01πx) u x tính cm, t tính s Sóng có bước sóng A 100 cm B 50 cm C.150 cm D 200 cm Câu 23: Một sóng truyền sợi dây dài, phương trình sóng u = 2cos(4πt – 6πx) u tính cm, x tính m, t tính s Tốc độ truyền sóng dây A 1,5 m/s B 2/3 m/s C 6,67 cm/s D m/s Câu 24: Theo qui ước sách giáo khoa, vị trí cực tiểu giao thoa điểm mà hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới A d2 – d1 = (k + 0,5)     B d2 – d1 = (k + 0,5) C d2 – d1 = k      D d2 – d1 = k Câu 25: Điều kiện để có giao thoa hai nguồn sóng phải dao động phương, A chu kì hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian C tốc độ hiệu số pha không đổi theo thời gian D chu kì hiệu số pha thay đổi theo thời gian Câu 26: Hai nguồn kết hợp S1 S2 cách khoảng 11cm dao động theo phương trình u = 3cos(20t) mm mặt nước Biết bước sóng 4cm biên độ sóng khơng đổi truyền Điểm M mặt nước cách nguồn 18cm 10cm dao động với biên độ A 6mm B 3mm C 4mm D 5mm Câu 27: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos20t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách AM A cm B cm C cm D 2 cm Câu 28: Sóng phản xạ A ngược pha với sóng tới điểm phản xạ vật cản cố định B ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C ln pha với sóng tới điểm phản xạ D ngược pha với sóng tới điểm phản xạ vật cản tự Câu 29: Trên sợi dây dài có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định cịn có điểm khác ln đứng n Biết sóng truyền dây với tốc độ 100m/s, chiều dài dây A 2,00 m B 2,50 m C 2,25 m D 2,75 m Câu 30: Trên sợi dây dài 2,5 m có đầu cố định đầu tự xuất sóng dừng với số bụng Bước sóng có giá trị A 2/3 m B 10/17 m C 10/19 m D 5/8 m - HẾT - ... KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 20 21 - 2022 MƠN: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ -( Đề thi có 02 trang) Họ tên: Lớp: ... tính cơng thức A A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(  B A2 = A12 + A22 - 2A1A2cos( C A = A12 + A22 + 2A1A2cos(  D A = A12 + A22 - 2A1A2cos( Câu 18 : Biên độ dao động tổng... 10 cos(4πt - π /12 ) cm, thời điểm t1 vật có vận tốc 32π cm/s, thời điểm t2 = t1 + 0 ,12 5 s, vật có vận tốc A 24 π cm/s B π cm/s C.36 π cm/s D .18 π cm/s Câu 7: Chu kỳ dao động T lắc lị xo có độ cứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,

Hình ảnh liên quan

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12  - Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

2021.

2022 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 Xem tại trang 1 của tài liệu.
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 Mơn: VẬT LÍ - LỚP 12  - Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

2021.

2022 Mơn: VẬT LÍ - LỚP 12 Xem tại trang 1 của tài liệu.
17 NB Công thức biên độ, pha ban đầu tổng hợp Tổng hợp dao  - Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

17.

NB Công thức biên độ, pha ban đầu tổng hợp Tổng hợp dao Xem tại trang 2 của tài liệu.