0

Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

9 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2022, 10:29

“Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ” là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11 nhằm giúp bạn chuẩn bị thật tốt cho kì kiểm tra giữa học kì sắp diễn ra. Cùng tham khảo, luyện tập với đề thi để nâng cao khả năng giải bài tập nhanh và chính xác nhé! Chúc các bạn kiểm tra đạt kết quả cao! ÑỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 Thời gian : 45 phút Mã đề: 701 Họ tên học sinh Lớp SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ I Trắc nghiệm: Học sinh khoanh tròn vào đáp án (7 điểm) Câu Sản xuất lưu thơng hàng hóa phải dựa sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa, nội dung quy luật A kinh tế B giá trị C sản xuất D thặng dư Câu Yếu tố định giá hàng hoá? A Giá trị sử dụng hàng hoá B Mốt thời trang hàng hoá C Giá trị hàng hoá D Nhu cầu hàng hoá Câu Biểu quy luật giá trị lưu thơng hàng hóa trao đổi theo A nguyên tắc ngang giá B biến động thị trường C nhu cầu D quan hệ cung cầu Câu Các yếu tố trình sản xuất A công cụ lao động, sức lao động, thời gian lao động B đối tượng lao động, phương tiện lao động, công cụ lao động C thời gian lao động, sức lao động, đối tượng lao động D tư liệu lao động, sức lao động, đối tượng lao động Câu 5: Sản xuất cải vật chất có vai trò định A Mọi hoạt động xã hội B Số lượng hang hóa xã hội C Thu nhập người lao động D Việc làm người lao động Câu 6: Một quốc gia khơng giàu có tài nguyên thiên nhiên trở thành cường quốc kinh tế giới có yếu tố đây? A Sức lao động chất lượng cao B Vị trí địa lý thuận lợi C Dân số đông cấu hợp lý D Đường lối lãnh đạo phù hợp Câu Mỗi hàng hoá có hay số cơng dụng định thoả mãn nhu cầu người, gọi A giá B lượng giá trị C giá trị D giá trị sử dụng Câu Mỗi ngày bố mẹ cho tiền tiêu vặt, B không tiêu định dành dụm số tiền đầu tư vào việc mua, bán hàng qua mạng để kiếm lời Việc làm B vận dụng tốt chức tiền tệ đây? A Phương tiện lưu thông B Phương tiện cất trữ C Thước đo giá trị D Tiền tệ giới Câu Nội dung chức thị trường? A Thực giá trị sử dụng giá trị hàng hố B Chức thơng tin C Điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng D Điều tiết sản xuất nâng cao suất lao động Câu 10: Giá hàng hóa vận động xoay quanh trục A Giá trị trao đổi B Giá trị hàng hóa C Giá trị sử dụng hàng hóa D Thời gian lao động cá biệt Câu 11 Nội dung không vận dụng quy luật giá trị? A Đổi kỹ thuật cơng nghệ, hợp lý hóa sản xuất B Điều chỉnh, chuyển đổi cấu sản xuất C Giảm chất lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm D Giảm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng hàng hóa Câu 12 Cơ sở A từ sản xuất mũ vải chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm để thu nhiều lợi nhuận Như vậy, sở A chịu tác động quy luật giá trị? A Tỉ suất lợi nhuận cao B Điều tiết sản xuất C Điều tiết lưu thông D Tự phát từ quy luật giá trị Câu 13: Yếu tố giữ vai trò quan trọng định trình sản xuất? A Đối tượng lao động B Sức lao động C Tư liệu lao động D Máy móc đại Câu 14 Sản xuất cải vật chất tác động người vào tự nhiên làm biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo sản phẩm phù hợp với A đặc trưng tự nhiên B nhu cầu C thuộc tính vật D yếu tố tự nhiên Câu 15: Căn vào đâu để phân biệt phát triển kinh tế qua thời đại? A.Đối tượng sản xuất B.Tư liệu sản xuất C.Công cụ sản xuất D.Sản phẩm đa dạng hàng hóa Câu 16 Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ gọi A thị trường B tiền tệ C giá D hàng hoá Câu 17: Giá trị hàng hóa A Lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa B Lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa C Chi phí làm hàng hóa D Sức lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Câu 18: Sản phẩm trở thành hàng hóa A.Sản phẩm lao động tạo ra,có chất lượng tốt,có cơng dụng định B.Sản phẩm lao động tạo ra,có cơng dụng định,thơng qua mua- bán C.Sản phẩm thơng qua mua-bán,có chất lượng tốt,có cơng dụng định D.Sản phẩm lao động tạo ra,được tặng-cho,có cơng dụng định Câu 19 Hai thuộc tính hàng hóa A giá giá trị B công dụng giá trị C giá trị sử dụng giá D giá trị giá trị sử dụng Câu 20 : Thị trường gồm nhân tố đây? A Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán B Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa C Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán D Tiền tệ, người mua, người bán, giá II Tự luận: (3 điểm) Câu 1: (1,5 điểm): Trong buổi thảo luận nhóm bài: Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường, ba bạn Hải, Mai Thành có tranh luận: Hải cho rằng: Mọi sản phẩm lao động hàng hóa Mai lại cho rằng: Mọi hàng hóa sản phẩm lao động Thành cho rằng: Khơng phải hàng hóa kết q trình lao động? Theo em, nói đúng? Vì sao? Liên hệ tình hình sản xuất hàng hóa nước ta năm gần đây? Câu 2: (1,5 điểm): Em có nhận xét việc thực u cầu quy luật giá trị người sản xuất (1), (2), (3) biểu đồ đây? Nếu chủ doanh nghiệp, em chọn người làm việc cho mình? Vì sao? Thời gian lao động xã hội cần thiết (của hàng hóa A) (1) (2) (3) HẾT SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM ÑỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 Thời gian : 45 phút Mã đề: 701 Họ tên học sinh Lớp I Trắc nghiệm: Học sinh dùng bút chì tơ đậm, tơ kín vào trịn đáp án (7 điểm) Câu Sản xuất lưu thơng hàng hóa phải dựa sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa, nội dung quy luật A kinh tế B giá trị C sản xuất D thặng dư Câu Yếu tố định giá hàng hoá? A Giá trị sử dụng hàng hoá B Mốt thời trang hàng hoá C Giá trị hàng hoá D Nhu cầu hàng hoá Câu Biểu quy luật giá trị lưu thông hàng hóa trao đổi theo A nguyên tắc ngang giá B biến động thị trường C nhu cầu D quan hệ cung cầu Câu Các yếu tố q trình sản xuất A cơng cụ lao động, sức lao động, thời gian lao động B đối tượng lao động, phương tiện lao động, công cụ lao động C thời gian lao động, sức lao động, đối tượng lao động D tư liệu lao động, sức lao động, đối tượng lao động Câu 5: Sản xuất cải vật chất có vai trị định A Mọi hoạt động xã hội B Số lượng hang hóa xã hội C Thu nhập người lao động D Việc làm người lao động Câu 6: Một quốc gia khơng giàu có tài ngun thiên nhiên trở thành cường quốc kinh tế giới có yếu tố đây? A Sức lao động chất lượng cao B Vị trí địa lý thuận lợi C Dân số đơng cấu hợp lý D Đường lối lãnh đạo phù hợp Câu Mỗi hàng hố có hay số cơng dụng định thoả mãn nhu cầu người, gọi A giá B lượng giá trị C giá trị D giá trị sử dụng Câu Mỗi ngày bố mẹ cho tiền tiêu vặt, B không tiêu định dành dụm số tiền đầu tư vào việc mua, bán hàng qua mạng để kiếm lời Việc làm B vận dụng tốt chức tiền tệ đây? A Phương tiện lưu thông B Phương tiện cất trữ C Thước đo giá trị D Tiền tệ giới Câu Nội dung chức thị trường? A Thực giá trị sử dụng giá trị hàng hoá B Chức thơng tin C Điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng D Điều tiết sản xuất nâng cao suất lao động Câu 10: Giá hàng hóa vận động xoay quanh trục A Giá trị trao đổi B Giá trị hàng hóa C Giá trị sử dụng hàng hóa D Thời gian lao động cá biệt Câu 11 Nội dung không vận dụng quy luật giá trị? A Đổi kỹ thuật công nghệ, hợp lý hóa sản xuất B Điều chỉnh, chuyển đổi cấu sản xuất C Giảm chất lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm D Giảm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng hàng hóa Câu 12 Cơ sở A từ sản xuất mũ vải chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm để thu nhiều lợi nhuận Như vậy, sở A chịu tác động quy luật giá trị? A Tỉ suất lợi nhuận cao B Điều tiết sản xuất C Điều tiết lưu thông D Tự phát từ quy luật giá trị Câu 13: Yếu tố giữ vai trò quan trọng định trình sản xuất? A Đối tượng lao động B Sức lao động C Tư liệu lao động D Máy móc đại Câu 14 Sản xuất cải vật chất tác động người vào tự nhiên làm biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo sản phẩm phù hợp với A đặc trưng tự nhiên B nhu cầu C thuộc tính vật D yếu tố tự nhiên Câu 15: Căn vào đâu để phân biệt phát triển kinh tế qua thời đại? A.Đối tượng sản xuất B.Tư liệu sản xuất C.Công cụ sản xuất D.Sản phẩm đa dạng hàng hóa Câu 16 Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ gọi A thị trường B tiền tệ C giá D hàng hoá Câu 17: Giá trị hàng hóa A Lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa B Lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa C Chi phí làm hàng hóa D Sức lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Câu 18: Sản phẩm trở thành hàng hóa A.Sản phẩm lao động tạo ra,có chất lượng tốt,có cơng dụng định B.Sản phẩm lao động tạo ra,có công dụng định,thông qua mua- bán C.Sản phẩm thông qua mua-bán,có chất lượng tốt,có cơng dụng định D.Sản phẩm lao động tạo ra,được tặng-cho,có cơng dụng định Câu 19 Hai thuộc tính hàng hóa A giá giá trị B cơng dụng giá trị C giá trị sử dụng giá D giá trị giá trị sử dụng Câu 20 : Thị trường gồm nhân tố đây? A Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán B Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa C Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán D Tiền tệ, người mua, người bán, giá II Tự luận: (3 điểm) Câu 1: (1,5 điểm): Trong buổi thảo luận nhóm bài: Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường, ba bạn Hải, Mai Thành có tranh luận: Hải cho rằng: Mọi sản phẩm lao động hàng hóa Mai lại cho rằng: Mọi hàng hóa sản phẩm lao động Thành cho rằng: Khơng phải hàng hóa kết trình lao động? Theo em, nói đúng? Vì sao? Liên hệ tình hình sản xuất hàng hóa nước ta năm gần đây? Câu 2: (1,5 điểm): Em có nhận xét việc thực yêu cầu quy luật giá trị người sản xuất (1), (2), (3) biểu đồ đây? Nếu chủ doanh nghiệp, em chọn người làm việc cho mình? Vì sao? Thời gian lao động xã hội cần thiết (của hàng hóa A) (1) (2) (3) HẾT SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM ÑỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 Thời gian : 45 phút Mã đề: 702 Họ tên học sinh Lớp I Trắc nghiệm: Học sinh dùng bút chì tơ đậm, tơ kín vào trịn đáp án (7 điểm) Câu Các yếu tố trình sản xuất A công cụ lao động, sức lao động, thời gian lao động B đối tượng lao động, phương tiện lao động, công cụ lao động C thời gian lao động, sức lao động, đối tượng lao động D tư liệu lao động, sức lao động, đối tượng lao động Câu 2: Sản xuất cải vật chất có vai trị định A Mọi hoạt động xã hội B Số lượng hang hóa xã hội C Thu nhập người lao động D Việc làm người lao động Câu 3: Một quốc gia khơng giàu có tài nguyên thiên nhiên trở thành cường quốc kinh tế giới có yếu tố đây? A Sức lao động chất lượng cao B Vị trí địa lý thuận lợi C Dân số đông cấu hợp lý D Đường lối lãnh đạo phù hợp Câu 4: Yếu tố giữ vai trò quan trọng định trình sản xuất? A Đối tượng lao động B Sức lao động C Tư liệu lao động D Máy móc đại Câu 5: Giá hàng hóa vận động xoay quanh trục A Giá trị trao đổi B Giá trị hàng hóa C Giá trị sử dụng hàng hóa D Thời gian lao động cá biệt Câu 6: Nội dung không vận dụng quy luật giá trị? A Đổi kỹ thuật cơng nghệ, hợp lý hóa sản xuất B Điều chỉnh, chuyển đổi cấu sản xuất C Giảm chất lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm D Giảm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng hàng hóa Câu 7: Cơ sở A từ sản xuất mũ vải chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm để thu nhiều lợi nhuận Như vậy, sở A chịu tác động quy luật giá trị? A Tỉ suất lợi nhuận cao B Điều tiết sản xuất C Điều tiết lưu thông D Tự phát từ quy luật giá trị Câu 8: Sản xuất cải vật chất tác động người vào tự nhiên làm biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo sản phẩm phù hợp với A đặc trưng tự nhiên B nhu cầu C thuộc tính vật D yếu tố tự nhiên Câu 9: Căn vào đâu để phân biệt phát triển kinh tế qua thời đại? A.Đối tượng sản xuất B.Tư liệu sản xuất C.Công cụ sản xuất D.Sản phẩm đa dạng hàng hóa Câu 10: Yếu tố định giá hàng hoá? A Giá trị sử dụng hàng hoá B Mốt thời trang hàng hoá C Giá trị hàng hoá D Nhu cầu hàng hoá Câu 11: Biểu quy luật giá trị lưu thông hàng hóa trao đổi theo A nguyên tắc ngang giá B biến động thị trường C nhu cầu D quan hệ cung cầu Câu 12: Mỗi hàng hoá có hay số cơng dụng định thoả mãn nhu cầu người, gọi A giá B lượng giá trị C giá trị D giá trị sử dụng Câu 13: Mỗi ngày bố mẹ cho tiền tiêu vặt, B không tiêu định dành dụm số tiền đầu tư vào việc mua, bán hàng qua mạng để kiếm lời Việc làm B vận dụng tốt chức tiền tệ đây? A Phương tiện lưu thông B Phương tiện cất trữ C Thước đo giá trị D Tiền tệ giới Câu 14: Sản phẩm trở thành hàng hóa A.Sản phẩm lao động tạo ra,có chất lượng tốt,có cơng dụng định B.Sản phẩm lao động tạo ra,có cơng dụng định,thông qua mua- bán C.Sản phẩm thông qua mua-bán,có chất lượng tốt,có cơng dụng định D.Sản phẩm lao động tạo ra,được tặng-cho,có cơng dụng định Câu 15: Hai thuộc tính hàng hóa A giá giá trị B công dụng giá trị C giá trị sử dụng giá D giá trị giá trị sử dụng Câu 16 : Thị trường gồm nhân tố đây? A Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán B Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa C Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán D Tiền tệ, người mua, người bán, giá Câu 17: Nội dung chức thị trường? A Thực giá trị sử dụng giá trị hàng hoá B Chức thơng tin C Điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng D Điều tiết sản xuất nâng cao suất lao động Câu 18: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ gọi A thị trường B tiền tệ C giá D hàng hoá Câu 19: Giá trị hàng hóa A Lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa B Lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa C Chi phí làm hàng hóa D Sức lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Câu 20 Sản xuất lưu thơng hàng hóa phải dựa sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa, nội dung quy luật A kinh tế B giá trị C sản xuất D thặng dư II Tự luận: (3 điểm) Câu 1: 1,5 điểm): Ba bạn An sau 20 năm làm ăn dành dụm 500 triệu Đến tuổi lớn nên định lấy 450 triệu mua 09 lượng vàng để dành, số lạị mua xe máy a) Ba bạn An thực chức tiền tệ? b) Trong sống hàng ngày, em sử dụng chức tiền tệ? Cho ví dụ minh họa Câu 2: (1,5 điểm): Em có nhận xét việc thực yêu cầu quy luật giá trị người sản xuất (1), (2), (3) biểu đồ đây? Nếu chủ doanh nghiệp, em chọn người làm việc cho mình? Vì sao? Thời gian lao động xã hội cần thiết (của hàng hóa A) (1) (2) (3) HẾT Hướng dẫn chấm công dân 11 : Đề 701 I.Trắc nghiệm:1B, 2C, 3A, 4D, 5A, 6A, 7D, 8A, 9D, 10B, 11C, 12B, 13B, 14B, 15C, 16A, 17B, 18B, 19D, 20A II Tự luận: (3 điểm) Câu 1: (1,5 điểm): Trong buổi thảo luận nhóm bài: Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường, ba bạn Hải, Mai Thành có tranh luận: Hải cho rằng: Mọi sản phẩm lao động hàng hóa Mai lại cho rằng: Mọi hàng hóa sản phẩm lao động Thành cho rằng: Khơng phải hàng hóa kết q trình lao động? Theo em, nói đúng? Vì sao? Liên hệ tình hình sản xuất hàng hóa nước ta năm gần đây? Trả lời: *Theo em, nói đúng? Vì sao? Theo em, người nói Mai (0,5 điểm): Vì: Hàng hóa sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi mua bán (0,5 điểm): *Liên hệ tình hình sản xuất hàng hóa nước ta năm gần đây? - Trong năm gần đây, nhờ chế, sách pháp luật Đảng nhà nước nên tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người sản xuất Hàng năm, số lượng hàng hóa nước ta sản xuất nhiều hơn, mẫu mã đẹp hơn, đa dạng hơn, chất lượng tốt, giá thành đảm hợp lí có sức cạnh tranh lớn số mặt hàng dệt may, gạo, dày da,… (0,5 điểm): Câu 2: (1,5 điểm): Em có nhận xét việc thực yêu cầu quy luật giá trị người sản xuất (1), (2), (3) biểu đồ đây? Nếu chủ doanh nghiệp, em chọn người làm việc cho mình? Vì sao? Thời gian lao động xã hội cần thiết (của hàng hóa A) (1) (2) (3) Trả lời: *Em có nhận xét:     Người thứ 1: Có thời gian lao động cá biệt thời gian lao động xã hội cần thiết, thực yêu cầu quy luật giá trị nên thu lợi nhuận trung bình 0,25 Người thứ 2: Có thời gian lao động cá biệt lớn thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm yêu cầu quy luật giá trị nên bị thua lỗ 0,25 Người thứ 3: Có thời gian lao động cá biệt nhỏ thời gian lao động xã hội cần thiết, thực tốt yêu cầu quy luật giá trị nên thu lợi nhuận nhiều mức lợi nhuận trung bình 0,25 *Nếu chủ doanh nghiệp, em chọn người làm việc cho mình? Vì sao? Nếu nhà sản xuất em chọn người thú (0,25 điểm) Vì Người thứ 3: Có thời gian lao động cá biệt nhỏ thời gian lao động xã hội cần thiết, thực tốt yêu cầu quy luật giá trị nên thu nhiều lợi nhuận nhất(0,5 điểm) Hướng dẫn chấm công dân 11 : Đề 702 I.Trắc nghiệm:1D, 2A, 3A, 4B, 5B, 6C, 7B, 8B, 9C, 10C, 11A, 12D, 13A, 14B, 15D, 16A, 17D, 18A, 19B, 20B II Tự luận: (3 điểm) Câu 1: 1,5 điểm): Ba bạn An sau 20 năm làm ăn dành dụm 500 triệu Đến tuổi lớn nên định lấy 450 triệu mua 09 lượng vàng để dành, số lạị mua xe máy a) Ba bạn An thực chức tiền tệ? b) Trong sống hàng ngày, em sử dụng chức tiền tệ? Cho ví dụ minh họa Câu 2: (1,5 điểm): Em có nhận xét việc thực yêu cầu quy luật giá trị người sản xuất (1), (2), (3) biểu đồ đây? Nếu chủ doanh nghiệp, em chọn người làm việc cho mình? Vì sao? Thời gian lao động xã hội cần thiết (của hàng hóa A) (1) (2) (3) Câu 1: 1,5 điểm): Ba bạn An sau 20 năm làm ăn dành dụm 500 triệu Đến tuổi lớn nên định lấy 450 triệu mua 09 lượng vàng để dành, số lạị mua xe máy a) Ba bạn An thực chức tiền tệ? b) Trong sống hàng ngày, em sử dụng chức tiền tệ? Cho ví dụ minh họa Trả lời: a) Ba bạn An thực chức tiền: - Bác Hùng thực chức phương tiện cất trữ tiền tệ.0,25Đ - Bác Hùng thực chức phương tiện toán: 0,25Đ b.Trong sống hàng ngày, em vận dụng chức tiền tệ? Cho ví dụ minh họa HS cần cho vận dụng chức tiền tệ cho 0,5đ, cho ví dụ cho 0,5đ, (Dùng tiền tệ làm phương tiện toán VD: Dùng tiền mua hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt thân gia đình hàng ngày.) HS trả lời khác… Câu 2: (1,5 điểm): Em có nhận xét việc thực yêu cầu quy luật giá trị người sản xuất (1), (2), (3) biểu đồ đây? Nếu chủ doanh nghiệp, em chọn người làm việc cho mình? Vì sao? Thời gian lao động xã hội cần thiết (của hàng hóa A) (1) (2) (3) Trả lời: *Em có nhận xét việc thực yêu cầu quy luật giá trị người sản xuất (1), (2), (3) biểu đồ đây? *Em có nhận xét:     Người thứ 1: Có thời gian lao động cá biệt lớn thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm yêu cầu quy luật giá trị nên bị thua lỗ 0,25 Người thứ 2: Có thời gian lao động cá biệt nhỏ thời gian lao động xã hội cần thiết, thực tốt yêu cầu quy luật giá trị nên thu lợi nhuận nhiều mức lợi nhuận trung bình 0,25 Người thứ 3: Có thời gian lao động cá biệt thời gian lao động xã hội cần thiết, thực yêu cầu quy luật giá trị nên thu lợi nhuận trung bình 0,25 *Nếu chủ doanh nghiệp, em chọn người làm việc cho mình? Vì sao? Nếu nhà sản xuất em chọn người thú (0,25 điểm) Vì Người thứ 3: Có thời gian lao động cá biệt nhỏ thời gian lao động xã hội cần thiết, thực tốt yêu cầu quy luật giá trị nên thu nhiều lợi nhuận nhất(0,5 điểm) ... hội cần thi? ??t (của hàng hóa A) (1) (2) (3) HẾT Hướng dẫn chấm công dân 11 : Đề 7 01 I.Trắc nghiệm:1B, 2C, 3A, 4D, 5A, 6A, 7D, 8A, 9D, 10 B, 11 C, 12 B, 13 B, 14 B, 15 C, 16 A, 17 B, 18 B, 19 D, 20A... cần thi? ??t (của hàng hóa A) (1) (2) (3) HẾT SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM ÑỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 20 2 1- 2022 TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 Thời gian : 45 phút Mã đề: ... cần thi? ??t (của hàng hóa A) (1) (2) (3) HẾT SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM ÑỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 20 2 1- 2022 TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 Thời gian : 45 phút Mã đề:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn GDCD lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,