0

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

4 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2022, 09:23

Tham khảo và luyện tập với Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ được TaiLieu.VN chia sẻ sau đây giúp bạn hệ thống kiến thức môn học một cách hiệu quả, đồng thời giúp bạn nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo khi giải đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Chúc các bạn ôn thi đạt hiệu quả cao! TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ TỔ ĐỊA LÝ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021- 2022 MƠN ĐỊA LÍ- KHỐI 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 121 (Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam) Câu 1: Địa hình nước ta có phân bậc A chịu tác động vận động tạo núi đại Cổ sinh B trải qua lịch sử phát triển lâu dài, chịu tác động nhiều ngoại lực C phần lớn núi có độ cao 2000 m D chịu tác động vận động Tân kiến tạo Câu 2: Sự khác biệt rõ rệt vùng núi Đông Bắc Tây Bắc A giá trị kinh tế B tác động người C độ cao hướng núi D hướng nghiêng Câu 3: Nhờ tiếp giáp với biển nên nước ta có A nhiều tài nguyên B nhiệt cao, nhiều ánh sáng C khí hậu có hai mùa rõ rệt D thiên nhiên xanh tốt, giàu sức sống Câu 4: Biển Đông nước ta nằm vùng nhiệt đới ẩm gió mùa nên có A dịng hải lưu nóng hoạt động suốt năm B nhiệt độ nước biển cao thay đổi theo mùa C thành phần sinh vật nhiệt đới chiếm ưu D luồng gió theo hướng đơng nam thổi vào nước ta gây mưa Câu 5: Hình thành gió mùa Tây Nam vào cuối mùa hạ có nguồn gốc từ A áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam B áp cao Xibia C áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc D khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương Câu 6: Đường biên giới đất liền nước ta phần lớn nằm A khu vực cao nguyên B khu vực đồng C khu vực miền núi D khu vực trung du Câu 7: Dựa vào Atlat Địa lý VN trang 10, ý sau không đúng? A Sông Đà Rằng có lưu lượng B Sơng Mê Cơng có lưu lượng lớn thay đổi mùa rõ rệt C Sơng Hồng có lưu lượng lớn vào tháng 6,7, 8, 9, 10 D Sơng Mê cơng có lưu lượng lớn điều hịa năm Câu 8: Tình trạng đất nông nghiệp bị thu hẹp hoang mạc hóa xảy nghiêm trọng dải bờ biển Trung Bộ tượng sau gây ra? A Cát bay, cát chảy B Sạt lở bờ biển C Xâm nhập mặn D Lũ lụt thất thường Câu 9: Dạng địa hình sau vùng ven biển thuận lợi cho xây dựng cảng biển? A Nhiều bãi ngập triều B Các bờ biển mài mịn C Vịnh cửa sơng D Các vũng vịnh nước sâu Câu 10: Khí hậu nước ta có tổng xạ lớn, cán cân xạ dương quanh năm biểu A tính chất ẩm B phân hóa C gió mùa mùa hạ D tính chất nhiệt đới Câu 11: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau nước ta không giáp biển? A Ninh Bình B Sóc Trăng C Kiên Giang D Vĩnh Long Trang 1/3 - Mã đề thi 121 Câu 12: So với Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Huế nơi có cân ẩm lớn Nguyên nhân A Huế nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nước ta B Huế có lượng mưa lớn bốc mưa nhiều vào thu đơng C Huế có lượng mưa khơng lớn mưa vào thu đơng nên bốc D Huế có lượng mưa lớn mùa mưa trùng với mùa lạnh nên bốc Câu 13: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết yếu tố sau không phản ảnh đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Nam? A Các đỉnh núi 2000m nghiêng phía đơng B Địa hình có phân bậc theo độ cao rõ nét C Có nhiều cao ngun, sơn ngun đá vơi D Có tính bất đối xứng sườn Đơng sườn Tây Câu 14: Đặc điểm sau tác động khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương đến khí hậu nước ta? A Gây phơn khơ nóng cho đồng ven biển Trung Bộ B Làm mùa mưa duyên hải Trung Bộ đến muộn C Tạo tháng đỉnh mưa cho vùng nước D Gây mưa lớn cho đồng Nam Bộ Tây Nguyên Câu 15: Gió mùa mùa đơng miền Bắc nước ta có đặc điểm A hoạt động liên tục, từ tháng 11 đến tháng năm sau với thời tiết lạnh khô lạnh ẩm B xuất đợt, từ tháng 11đến tháng năm sau với thời tiết lạnh khô lạnh ẩm C hoạt động liên tục, từ tháng 11 đến tháng năm sau với thời tiết lạnh khô D kéo dài liên tục, suốt tháng với nhiệt độ trung bình 20ºC Câu 16: Tính đồi núi nước ta thể yếu tố đây? A Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ B ¾ diện tích lãnh thổ cao ngun C Địa hình có hướng phức tạp D Núi cao chiếm 20% diện tích nước Câu 17: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang -7, cho biết vịng cung hướng núi khu vực sau đây? A Trường Sơn Nam B Trường Sơn Bắc C Đông Bắc D Tây Bắc Câu 18: Tính chất khí hậu hải dương điều hồ yếu tố quy định? A Biển Đơng B Vị trí địa lý C Khí hậu D Địa hình Câu 19: Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta có đặc điểm sau ? A Địa hình vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại B Xâm thực mạnh đồi núi bồi tụ nhanh đồng C Cấu trúc địa hình đa dạng D Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích Câu 20: Nhận định sau không ý nghĩa vị trí địa lí nước ta? A Tạo điều kiện chung sống hịa bình với nước khu vực B Quy định đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa C Tạo điều kiện để xây dựng văn hóa thống khu vực D Tạo điều kiện cho phát triển giao thơng đường bộ, đường biển Câu 21: Vị trí nước ta nằm vùng nội chí tuyến, nên có A nhiệt cao, số nắng lớn B mùa có mưa nhiều mùa mưa C tổng lượng mưa lớn, độ ẩm khơng khí cao D gió mùa Đông Bắc hoạt động mùa đông Câu 22: Đặc điểm Biển Đông ảnh hưởng nhiều đến thiên nhiên nước ta? A Nóng, ẩm chịu ảnh hưởng gió mùa B Biển kín với hải lưu chạy khép kín C Có diện tích lớn gần 3,5 triệu km² D Có thềm lục địa mở rộng hai đầu thu hẹp Trang 2/3 - Mã đề thi 121 Câu 23: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 7, cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh (thành) ? A Quảng Ninh B Phú Yên C Đà Nẵng D Khánh Hoà Câu 24: Yếu tố sau khơng phản ảnh đặc điểm địa hình vùng núi Đơng Bắc? A Địa hình cao đồ sộ nước ta B Hướng núi mở rộng phía bắc đơng C Hướng núi vịng cung chiếm ưu D Cao tây bắc thấp dần xuống đông nam Câu 25: Nhân tố sau tạo nên mùa đông lạnh miền Bắc nước ta? A Chịu ảnh hưởng Biển Đông B Tác động gió mùa Đơng Bắc C Chịu ảnh hưởng gió Tín phong D Địa hình đồi núi chiếm ưu Câu 26: So với đồng sơng Hồng đồng sơng Cửu Long A thấp phẳng B thấp phẳng C cao phẳng D cao phẳng Câu 27: Cho bảng số liệu sau: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM (Đơn vị: °C) Nhiệt độ trung Nhiệt độ trung Nhiệt độ trung bìnhtháng I bìnhtháng VII bìnhnăm Hà Nội 16,4 28,9 23,5 Huế 19,7 29,4 25,1 TP HCMinh 25,8 27,1 27,1 Căn vào bảng số liệu, nhiệt độ trung bình tháng I Hà Nội thấp Huế Tp.HCM A ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới B nằm vùng có góc nhập xạ nhỏ C ảnh hưởng yếu tố địa hình D chịu ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc Câu 28: Dựa vào Atlat Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi sau nước ta chạy theo hướng tây bắc - đơng nam? A Hồng Liên Sơn,Tam Điệp, Con voi B Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao, Đơng Triều C Hồnh Sơn, Đơng Triều, Pu Sam Sao D Pu Sam Sao, Hoàng Liên sơn, Bắc Sơn Câu 29: Đặc điểm vị trí địa lí sau giúp nước ta giao lưu thuận lợi với nước giới? A Đường biên giới kéo dài giáp với nhiều nước B Bờ biển dài, nhiều vịnh để xây dựng cảng biển C Nằm đường hàng không hàng hải quốc tế D Nằm khu vực có kinh tế động Câu 30: Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM Địa điểm Tháng Trung ngày (°C) Lượng mưa (mm) 10 11 12 bình 16,4 17,2 20,0 23,9 27,4 28,9 29,2 28,6 27,5 24,9 21,5 18,2 18 19 34 105 165 266 253 274 243 156 59 20 (Nguồn: Wikipedia.org) Căn vào bảng số liệu, nhiệt độ trung bình năm tổng lượng mưa năm Hà Nội A 23,6°C 1612mm B 12,8°C 134,3mm C 18,2°C 134,3mm D 283,2°C 134,3mm - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 121 ĐÁP ÁN ĐỊA 12 MÃ ĐỀ/ CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 122 124 126 121 123 125 B C A D C B C A D A C D C D A C A D B D B D A A A B C B A B C D B B A A A D D C A B B D C D D B B B D C A A A C D D C C C D D A B C B A D C B C A A D B B D B A C A A A C D C C B D D C D B A C D A D D D B C C B A C A B C A A B A B B D A C A C D A D A D B D B D C C D B A A C B C A C D A B B B A A C A B C A B A B A B D C D A D A A C C D C C D D A B B B A D C A ... 13 4,3mm D 283,2°C 13 4,3mm - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 12 1 ĐÁP ÁN ĐỊA 12 MÃ ĐỀ/ CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12 2 12 4 12 6 12 1 12 3 12 5 B C A D C B... 21, 5 18 ,2 18 19 34 10 5 16 5 266 253 274 243 15 6 59 20 (Nguồn: Wikipedia.org) Căn vào bảng số liệu, nhiệt độ trung bình năm tổng lượng mưa năm Hà Nội A 23,6°C 16 12mm B 12 ,8°C 13 4,3mm C 18 ,2°C 13 4,3mm... B xuất đợt, từ tháng 11 đến tháng năm sau với thời tiết lạnh khô lạnh ẩm C hoạt động liên tục, từ tháng 11 đến tháng năm sau với thời tiết lạnh khô D kéo dài liên tục, suốt tháng với nhiệt độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,