0

Quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp sau đại dịch covid – 19, thực trạng và kiến nghị

16 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 21:03

BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN NHỮNG VẪN ĐỀ PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ Đề bài Trợ cấp thất nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid – 19, thực trạng và kiến nghị ( Hà Nộ i, tháng 11 nă. BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: NHỮNG VẪN ĐỀ PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ Đề bài: Trợ cấp thất nghiệp bối cảnh đại dịch Covid – 19, thực trạng kiến nghị Hà Nội, tháng 11 năm 2021 MỤC LỤC Quy định pháp luật hành việc hưởng trợ cấp thất nghiệp trường hợp người lao động bị việc làm ảnh hưởng dịch bệnh .2 1.1 Cơ sở, điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp 1.2 Thủ tục đề nghị mức hưởng trợ cấp thất nghiệp .4 Thực trạng việc trợ cấp thất nghiệp bối cảnh đại dịch covid - 19 số kiến nghị để nâng cao chất lượng hiệu sách bảo hiểm thất nghiệp thời gian tới 2.1 Thực trạng việc trợ cấp thất nghiệp bối cảnh đại dịch covid – 19 .7 2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật chế độ bảo hiểm thất nghiệp 11 BÀI LÀM Thế giới trải qua nhiều đại dịch, gây tổn thất nặng nề trình phát triển kinh tế, xã hội môi trường Tuy nhiên, thời gian qua đại dịch Covid - 19 biết đến đại dịch bệnh truyền nhiễm, với tác nhân virus Sars Covid 2, diễn phạm vi toàn cầu Đại dịch Covid - 19 tàn phá nghiêm trọng tổng thể kinh tế thị trường lao động toàn cầu, cú sốc kinh tế lớn vòng 35 năm qua Sự tàn phá đại dịch không với kinh tế dễ bị tổn thương mà khiến cho nhiều kinh tế lớn rơi vào tình trạng bế tắc: kinh tế suy giảm, nghèo đói thất nghiệp gia tăng, v.v Tác động nghiêm trọng đại dịch lao động việc làm nói chung nhóm lao động dễ bị tổn thương nói riêng khó khăn lớn mà quốc gia đặc biệt quan tâm Ở Việt Nam, trước tình hình dịch Covid bùng phát mạnh mẽ thời gian qua, đặc biệt số thành phố lớn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Hà Giang… nhiều địa phương phải thực quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh địa bàn có dịch bùng phát tạm dừng hoạt động thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, cắt giảm 50% số lượng nhân công dẫn đến người lao động buộc phải tạm hoãn thực Hợp đồng lao động, ngừng làm việc không hưởng lương, chí việc làm Tình trạng dẫn đến nhiều người lao động bị thất nghiệp, lâm vào hoàn cảnh khó khăn trầm trọng Trước khó khăn mà người lao động bị thất nghiệp gánh chịu đại dịch covid – 19 gây ra, bảo hiểm thất nghiệp người lao động kịp thời phát huy tính hữu hiệu, góp phần giảm bớt khó khăn đời sống người lao động bị thất nghiệp Tuy nhiên, việc trợ cấp cho người lao động bị thất nghiệp thực kịp thời, đầy đủ phát huy tính hiệu việc hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp hay chưa? Người lao động bị thất nghiệp tiếp cận với nguồn quỹ trợ cấp thất nghiệp hay không? Chúng ta tìm hiểu làm rõ nội dung luận 1 Quy định pháp luật hành việc hưởng trợ cấp thất nghiệp trường hợp người lao động bị việc làm ảnh hưởng dịch bệnh 1.1 Cơ sở, điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp chế độ bù đắp phần thu nhập người lao động bị việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, trì tìm kiếm việc làm sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (khoản Điều Luật Việc làm 2013) Theo điều 43, Luật việc làm năm 2013 quy định đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm thất nghiệp sau: “1 Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo hợp đồng lao động hợp đồng làm việc sau: a) Hợp đồng lao động hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; b) Hợp đồng lao động hợp đồng làm việc xác định thời hạn; c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 12 tháng Trong trường hợp người lao động giao kết thực nhiều hợp đồng lao động quy định khoản người lao động người sử dụng lao động hợp đồng lao động giao kết có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp Người lao động theo quy định khoản Điều hưởng lương hưu, giúp việc gia đình khơng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hợp đồng lao động quy định khoản Điều này” Để đảm bảo cho sống người lao động trường hợp người lao động bị việc làm, dẫn đến thất nghiệp Pháp luật quy định người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động Theo quy định Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm xã hội 2014 Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm nhiều đối tượng khác nhau, có “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 12 tháng, kể hợp đồng lao động ký kết người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật người 15 tuổi theo quy định pháp luật lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến 03 tháng” Như vậy, làm phát sinh quyền lợi hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động phát triển sở người lao động người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp, tự đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc tự nguyện Để hưởng trợ cấp thất nghiệp, vào quy định điều 49 Luật việc làm năm 2013, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện sau hưởng trợ cấp thất nghiệp: - Chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định pháp luật (trừ trường hợp nghỉ hưu hưởng trợ cấp sức lao động hàng tháng); - Có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng tham gia đóng Bảo hiểm thất nghiệp; - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên thời gian 24 tháng trước chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn xác định thời hạn; đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên thời gian 36 tháng trước chấm dứt loại hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng ; - Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp thời hạn 03 tháng kể từ chấm dứt hợp đồng lao động; - Chưa tìm việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (trừ trường hợp: Thực nghĩa vụ qn sự, nghĩa vụ cơng an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước định cư; lao động nước theo hợp đồng; Chết) 1.2.Thủ tục đề nghị mức hưởng trợ cấp thất nghiệp  Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, cụ thể bao gồm loại giấy tờ sau: - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định - Bản có chứng thực giấy tờ sau xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hợp đồng làm việc hết hạn hồn thành cơng việc theo hợp đồng lao động; Quyết định việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc việc; Thông báo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc (Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Điểm c Khoản Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 12 tháng có chứng thực hợp đồng đó.) - Sổ bảo hiểm xã hội Tổ chức bảo hiểm xã hội thực xác nhận việc đóng bảo hiểm thất nghiệp trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị người sử dụng lao động Người lao động nộp trực tiếp hồ sơ trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp xã hội Hiện nay, tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dã triển khai việc đăng ký trực tuyến việc nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động việc cập nhật thông tin q trình đóng bảo hiểm nhận trợ cấp qua ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số chờ xét duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp tiền mặt chuyển khoản  Quyền lợi người lao động hưởng từ trợ cấp thất nghiệp Theo quy định Điều 42 Luật Việc làm 2013 đặt 03 chế độ quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Hỗ trợ học nghề - Về mức tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng: Theo quy định điều 50, Luật việc làm 2013, quy định: “1 Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 60% mức bình qn tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng liền kề trước thất nghiệp tối đa không 05 lần mức lương sở người lao động thuộc đối tượng thực chế độ tiền lương Nhà nước quy định không 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định Bộ luật lao động người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương người sử dụng lao động định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, đóng đủ thêm 12 tháng hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp tối đa không 12 tháng.” Quy định hướng dẫn chi tiết điều 8, Nghị định 28/2015/NĐCP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật việc làm bảo hiểm thất nghiệp sau: - Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng người lao động xác định sau: Mức lương bình quân Mức hưởng trợ cấp thất 06 tháng liền kề có đóng = x 60% nghiệp tháng bảo hiểm thất nghiệp trước thất nghiệp Trường hợp tháng cuối trước thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân tiền lương 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng người lao động tối đa không 05 lần mức lương sở người lao động thuộc đối tượng thực chế độ tiền lương Nhà nước quy định không 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định Bộ luật Lao động người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương người sử dụng lao động định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động - Quyền lợi hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm: Người lao động thuộc trường hợp bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí - Được trợ cấp học nghề: Người lao động thuộc trường hợp bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp, có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định khoản 1, Điều 49 Luật việc làm 2013, đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên thời gian 24 tháng trước chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế không 06 tháng Mức hỗ trợ học nghề, theo Điều Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định sau: Người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí sở đào tạo nghề nghiệp thời gian học nghề thực tế tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo Người tham gia khóa đào tạo nghề 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí thời gian học nghề thực tế tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng Thực trạng việc trợ cấp thất nghiệp bối cảnh đại dịch covid 19 số kiến nghị để nâng cao chất lượng hiệu sách bảo hiểm thất nghiệp thời gian tới 2.1 Thực trạng việc trợ cấp thất nghiệp bối cảnh đại dịch covid – 19 Theo báo cáo Tổng cục thống kê, tác động dịch Covid – 19 đến tình hình lao động, việc làm quý năm 2021, cho thấy: Mặc dù nỗ lực khôi phục kinh tế đơi với phịng chống dịch phần cải thiện gam màu xám tình hình lao động việc làm nước, quý I năm 2021, nước 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực dịch Covid-19 Trong tổng số 9,1 triệu người bị tác động tiêu cực đại dịch Covid19, có 540 nghìn người bị việc, 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh; 3,1 triệu người cho biết họ bị cắt giảm làm buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên 6,5 triệu lao động báo cáo họ bị giảm thu nhập Lao động khu vực thành thị chịu tác động nhiều khu vực nông thôn với 15,6% lao động khu vực thành thị bị ảnh hưởng, số nơng thơn 10,4% Nhóm lao động thất nghiệp chịu tác động mạnh mẽ 36,3% số họ cịn chịu ảnh hưởng tiêu cực, tiếp lao động có việc làm (15,5%), có 4,3% lao động khơng hoạt động kinh tế cịn chịu tác động tiêu cực đại dịch Xét theo khu vực, khu vực chịu tác động đại dịch khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản với 7,5% lao động cho biết chịu tác động tiêu cực đại dịch Đứng thứ hai khu vực công nghiệp xây dựng với 16,5% lao động bị ảnh hưởng Lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm tỷ lệ 20,4% Trong bối cảnh người lao động bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid -19, bảo hiểm thất nghiệp trở thành chỗ dựa, giúp người lao động có nguồn tài vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt Bảo hiểm thất nghiệp biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người lao động lúc việc làm, hỗ trợ họ khắc phục khó khăn, ổn định sống Đồng thời, chế từ sách hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, góp phần ổn định tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động bị việc làm có hội tìm kiếm, thích ứng với cơng việc Theo báo cáo “chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật việc làm tình hình thực hiện” cục V, Bộ Lao động – Thương inh Xã hội thể số người nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội 10 tháng đầu năm 2020 tăng so với năm 2019 133.539 hồ sơ Đa số người lao động nộp hồ sơ trợ cấp kịp thời, đồng thời trung tâm hỗ trợ việc làm kịp thời tư vấn, hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới, phù hợp trình độ người lao động Tuy nhiên nhiều người lao động từ chối hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, thời điểm dịch bệnh tăng cao nhiều lao động chưa muốn tìm việc làm, lao động nữ có nguyện vọng nhà chăm cháu phải nghỉ dãn cách xã hội Cũng theo báo cáo trên, 100% người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định hành đó, 10 tháng đầu năm 2020, số tiền chi bảo hiểm y tế cho người lao động việc lên đến 545 tỷ đồng, cao vịng 12 năm thực sách bảo hiểm thất nghiệp Ngoài ra, để kịp thời hỗ trợ người lao động thất nghiệp ảnh hưởng đại dịch Covid – 19, Chính phủ ban hành Nghị 116/NQ-CP sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch covid-19 từ qũy bảo hiểm thất nghiệp, ngày 24/9/2021 Theo đó, đối tượng hưởng hỗ trợ tiền gồm: “ Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thời điểm ngày 30 tháng năm 2021 (không bao gồm người lao động làm việc quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân đơn vị nghiệp công lập ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) Người lao động dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bảo lưu theo quy định pháp luật việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.” Trước tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng, tiêu cực đến kinh tế, đời sống người lao động người sử dụng lao động gặp nhiều khó khăn; Chính sách BHXH bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu việc đảm bảo an sinh xã hội, giúp người lao động ổn định sống, thực trở thành “chỗ dựa” cho người lao động, giúp họ có nguồn tài vượt qua khó khăn, trì sống trước áp lực kinh tế mùa dịch Bên cạnh kết đạt nêu trên, việc thực quy định Luật Việc làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp nước ta thời gian qua số bất cập sau đây: Thứ nhất, cịn phận khơng nhỏ người lao động bị thất nghiệp, việc làm ảnh hưởng đại dịch Covid – 19, nhiên, chưa nắm quy định Bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời không người sử dụng lao động hướng dẫn đầy đủ việc thực quyền lợi nên họ chưa kịp thời nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi Hiện nay, Bảo hiểm xã hội có hình thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến qua ứng dụng bảo hiểm xã hội số, đơn giản hóa thủ tục, nhiên, người lao động bị thất nghiệp đa số lao động phổ thông, nhiều người vùng sâu, vùng xa làm thuê thành thị nhận thức chế độ bảo hiểm, thủ tục để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, việc tiếp cận với ứng dụng cơng nghệ cịn hạn chế Do đó, mà họ khơng hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động trích tiền lương họ để đóng bảo hiểm thất nghiệp Thứ hai, cịn tình trạng người sử dụng lao động khơng ký hợp đồng lao động người lao động, dẫn đến họ khơng đóng bảo hiểm thất nghiệp, sống người lao động bị việc làm khó khăn, khơng nhận trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp Thứ ba, Bảo hiểm thất nghiệp chưa phát huy vai trò chủ đạo chế độ học nghề - giải pháp lâu dài, sách bảo hiểm thất nghiệp Theo Báo cáo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổng hợp, tất người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề tổ chức để hỗ trợ học nghề theo quy định pháp luật Những ngành nghề người lao động đăng ký học nhiều tin học văn phòng, ẩm thực thẩm mỹ, sửa chữa máy vi tính, điện dân dụng, điện cơng nghiệp, thiết kế quảng cáo, lái xe, Tuy nhiên, số người hỗ trợ học nghề thấp nguyên nhân sau: Đa số lao động thất nghiệp lao động phổ thơng, đời sống khó khăn khơng có nguồn dự trữ hỗ trợ khác nên bị việc, người lao động quan tâm đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, họ dành thời gian tìm cơng việc khác để trì sống tính đến việc học nghề Một số 10 cơng ty khu công nghiệp tuyển dụng chủ yếu tuyển lao động phổ thông nên người lao động kiếm việc làm sau việc mà không cần học nghề khác; Người lao động nghỉ việc có xu hướng chuyển địa phương để tìm việc làm nhằm giảm chi phí sinh hoạt, hợp lý hóa gia đình nên khơng có nhu cầu học nghề; Thứ tư, chưa phát huy vai trò chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề cho người lao động Chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề cho người sử dụng lao động bổ sung theo Điều 42 Luật Việc làm, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 Chế độ gián tiếp hỗ trợ người lao động thơng qua người sử dụng lao động để phịng ngừa nguy thất nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn có nguy cắt giảm lao động Theo báo cáo địa phương, từ triển khai đến nay, khơng có người sử dụng lao động hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề để trì việc làm cho người lao động 2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật chế độ bảo hiểm thất nghiệp Để bảo đảm cho người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời để việc trợ cấp thất nghiệp thực kịp thời, phát huy tính hiệu quả, “chỗ dựa” cho người lao động vượt qua khó khăn tình trạng bị việc làm ảnh hưởng đại dịch Covid – 19, học viên xin đưa số kiến nghị sau: Thứ nhất, cần tích cực tuyên truyền, phổ biến quy định sách bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt trình tự thủ tục để người lao động dễ dàng tiếp cận, thực quyền lợi Đặc biệt cần bổ sung quy định việc bắt buộc người sử dụng lao động phải nêu rõ quyền lợi hưởng bảo hiểm thất 11 nghiệp, trợ cấp thất nghiệp hướng dẫn trình tự thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với họ Thứ hai, tiếp tục tăng cường kiểm tra, sử lý nghiêm người sử dụng lao động, thuê mướn lao động không ký hợp đồng lao động người lao động theo quy định pháp luật Thứ ba, bổ sung quy định hỗ trợ cho người lao động việc làm vay ưu đãi từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Trong bốn chế độ bảo hiểm thất nghiệp hành, người lao động việc làm bước đầu có hỗ trợ tài chính, phần số đào tạo nghề ít, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tái gia nhập thị trường lao động chưa thống kê cụ thể Trong số đó, có trường hợp khơng khơng thể tìm kiếm việc làm mà tự tạo việc làm thông qua việc tự sản xuất, buôn bán, kinh doanh Một số khác, nỗ lực học nghề mới, sau tự kinh doanh, làm ăn, trang trải sống Do đó, để tạo điều kiện cho người lao động việc làm, cần có hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho người thực cần vốn để tự sản xuất, kinh doanh thông qua việc cho vay vốn từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư Thứ tư, tăng mức hỗ trợ học nghề cho người lao động việc làm Người lao động việc làm đa phần lao động gia đình Mất việc làm đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập cho gia đình Do đó, việc họ tham gia học nghề thời gian việc trả toàn chi phí ăn ở, lại … trình học nghề làm cho định học nghề họ trở nên khó khăn Vì vậy, cần có hỗ trợ nhiều cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề hỗ trợ phần chi phí ăn ở, sinh hoạt phí để họ yên tâm tham gia khóa học 12 Thứ năm, quy định hợp lý điều kiện, thủ tục hồ sơ mà người sử dụng lao động hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ nghề cho người lao động Theo báo cáo địa phương Bộ Lao động- Thương binh Xã hội tổng hợp, nguyên nhân việc khơng có người sử dụng lao động hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ nghề cho người lao động do: Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khơng gặp khó khăn suy giảm kinh tế lý bất khả kháng khác theo quy định để hưởng chế độ Mặt khác, chế độ mới, quy định điều kiện hưởng chế độ chặt chẽ xảy lý người sử dụng lao động khó tiếp cận đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động –Thương binh xã hội, Báo cáo “chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật việc làm tình hình thực hiện” Chính Phủ, Nghị định 28/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều Luật việc làm bảo hiểm thất nghiệp, ngày 12/3/2015 Chính phủ, Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021, Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Chính phủ, Nghị 116/NQ-CP sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch covid-19 từ qũy bảo hiểm thất nghiệp, ngày 24/9/2021 Quốc hội khóa XIII, Luật việc làm năm 2013 Quốc hội khóa XIII, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Tổng cục thống kê, Báo cáo tác động dịch Covid – 19 đến tình hình lao động, việc làm quý năm 2021 14 ... đồng/người/tháng Thực trạng việc trợ cấp thất nghiệp bối cảnh đại dịch covid 19 số kiến nghị để nâng cao chất lượng hiệu sách bảo hiểm thất nghiệp thời gian tới 2.1 Thực trạng việc trợ cấp thất nghiệp bối cảnh. .. Thực trạng việc trợ cấp thất nghiệp bối cảnh đại dịch covid - 19 số kiến nghị để nâng cao chất lượng hiệu sách bảo hiểm thất nghiệp thời gian tới 2.1 Thực trạng việc trợ cấp thất. .. theo hợp đồng; Chết) 1.2.Thủ tục đề nghị mức hưởng trợ cấp thất nghiệp  Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp sau đại dịch covid – 19, thực trạng và kiến nghị,