0

Báo cáo phân tích và xây dựng website quản tài liệu và đồ án khoa công nghệ thông tin trường đại học mỏ địa chất

69 0 0
  • Báo cáo phân tích và xây dựng website quản tài liệu và đồ án khoa công nghệ thông tin trường đại học mỏ địa chất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 18:15

Mẫu Đồ Án Tốt Nghiệp LỜI CẢM ƠN Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một khóa học và là một thành quả lao động đáng ghi nhận Để có thể thực hiện và hoàn thành đồ án này, em đã nhận được sự giúp đỡ và hướng. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa LỜI CẢM ƠN Đồ án tốt nghiệp kết khóa học thành lao động đáng ghi nhận Để thực hoàn thành đồ án này, em nhận giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy, cô bạn khoa công nghệ thông tin trường đại học Mỏ địa chất Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô khoa, cảm ơn thầy, cô người tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cần thiết, kinh nghiệm quý báu cho em suốt ba năm học trường đại học Mỏ địa chất để em tự tin thực đồ án Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đinh Bảo Ngọc người tận tình hướng dẫn, bảo, động viên hỗ trợ em suốt trình thực đề tài Trong thời gian làm đồ án thầy, em khơng học hỏi kiến thức mà cịn học hỏi khả làm việc nghiêm túc, độc lập có trách nhiệm với cơng việc Em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo Nguyễn Thị Phấn tạo điều kiện cho em sử dụng liệu từ khóa sinh viên tốt nghiệp trước để em hồn thành quy trình kiểm thử cho chương trình hồn thiện Xin cảm ơn bạn lớp Tin học trắc địa K56 người bạn đồng hành nhiệt tình động viên, ủng hộ, giúp đỡ bọn suốt thời gian học tập thời gian thực đồ án Cuối cùng, em xin bày tỏ lịng biết ơn vơ hạn cha mẹ gia đình người thân xung quanh ln động viên, khích lệ tạo điều kiện tốt cho em trình học tập Mặc dù em có cố gắng hồn thiện đồ án phạm vi khả cho phép chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận cảm thơng góp ý q thầy cô bạn Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên thực Trần Quốc Toản Trần Quôc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa MỤC LỤC Trần Quôc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trần Qc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu MVC Model- View- Controller UML Unified Modeling Language DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT Trần Quôc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thơng tin chung Tên đề tài: Xây dựng Website quản tài liệu đồ án khoa công nghệ thông tin trường Đại học Mỏ địa chất Sinh viên thực hiện: Trần Quốc Toản Mã sinh viên: 1121050111 Lớp: Tin học trắc địa – K56 Hệ đào tạo: Chính quy Điện thoại: 01658978732 Email: tranquoctoan31892@gmail.com Mục tiêu • Xây dựng sở liệu chức website • Thiết kế chức giao diện website, cung cấp thông tin, lưu trữ, chia sẻ liệu đồ án Xây dựng kênh trao đổi cho sinh viên • Xây dựng website tin tức khoa, lưu trữ, chia sẻ tài liệu, đồ án diễn đàn trao đổi thông tin cho sinh viên Nội dung Đồ án tìm hiểu vấn đề liên quan đến việc xây dựng website nói chung Tìm hiểu thực trạng toán việc lưu trữ, chia sẻ, quản lý liệu, đồ án từ giải vấn đề việc xây dựng website để thực yêu cầu trên, cấu trúc đồ án gồm chương: CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Trần Quôc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH XÂY DỰNG VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng website PHP & MySQL, phục vụ cho việc lưu trữ, chia sẻ, quản lý tài liệu đồ án, thị viết tạo lập kênh trao đổi cho sinh viên Phạm vi nghiên cứu: Website phục vụ cho việc lưu trữ, chia sẻ, quản lý tài liệu đồ án, thị viết tạo lập kênh trao đổi sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Mỏ địa chất Kết đạt Với mức độ phức tạp quy mô trang web, cộng thêm vấn đề thời gian đề tài “Xây dựng website quản tài liệu đồ án khoa công nghệ thông tin trường Đại học Mỏ địa chất” dừng mức tìm hiểu ngơn ngữ lập trình web PHP & MYSQL, áp dụng xây dựng website tin tức, lưu trữ, chia sẻ liệu, đồ án diễn đàn trao đổi thơng tin cho sinh viên Website với mục đích lưu trữ, chia sẻ tài liệu tham khảo đồ án sinh viên khoa công nghệ thông tin Các tài liệu đồ án lưu trữ mạng cách khoa học gọn nhé, dễ dàng lưu trữ chia sẻ Do việc lưu trữ chia thực qua internet lên việc tiếp cận nhanh chóng dễ dàng Ngồi cịn có thêm kênh giao tiếp sinh viên với hiển thị thông báo, viết liên quan Do số hạn chế, nên website dừng lại chức lưu trữ, quản lý, thống kê chia sẻ tài liệu, đồ án Hiện thị viết liên quan, xây dựng kênh trao đổi cho sinh viên Tuy nhiên q trình làm khơng tránh khỏi sai sót kiến thức có hạn lên website cịn nhiều thiếu sót việc hiển thị tối ưu thuật toán, thời gian thực Trong tương lai em cố gắng khắc phục sai sót Trần Qc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Việc quản lý tài liệu tham khảo, đồ án tốt nghiệp sinh viên yêu cầu thiết yếu trường đại học Để quản lý đồ án lưu trữ có hiệu khơng đơn giản địi hỏi kỹ người quản lý Làm để vừa kiểm sốt số lượng đề tài khóa, hệ đào tạo khác vừa lưu trữ làm tài liệu cho bạn sinh viên khóa sau đồng thời phân cơng giảng viên hướng dẫn đồ án cách hợp lý, việc chia sẻ tài liệu cách dễ dàng qua mạng internet Việc quản lý lưu trữ đồ án trước chủ yếu sử dụng phương pháp thủ công, mềm, sourcecode đồ án thường lưu đĩa …chiếm diện tích lưu trữ lớn Do đó, quản lý hay tìm kiếm nhiều thời gian công sức mà hiệu công việc đem lại khơng cao đơi cịn xảy sai sót mát liệu khơng đáng có Hiện cơng tác quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên số trường đại học nói chung khoa CNTT-Trường đại học Mỏ đại chất nói riêng cịn chưa đạt hiệu cao Ngoài việc giao tiếp, hỏi đáp sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên chưa thực tốt lý chủ quan khách quan Với việc phát triển vũ bão khoa học công nghệ việc sử dụng internet phổ cập vấn đề nêu có cách giải mang tính tất yếu việc lưu trữ, quản lý online Do việc địi hỏi có website trợ giúp cho công việc quản lý lưu trữ, tài liệu,đồ án tốt nghiệp sinh viên diễn đàn trao đổi sinh viên ngành nhu cầu tất yếu để đảm bảo hiệu tiết kiệm thời gian công việc Trong năm gần đây, công nghệ thông tin nước ta có phát triển lĩnh vực sống lĩnh vực quản lý xã hội khác Một lĩnh vực mà máy tính sử dụng nhiều hệ thống thông tin quản lý nói chung Tuy nhiên, quy mơ, tính phức tạp cơng việc ngày cao nên việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý khơng việc lập trình đơn giản mà phải xây dựng cách có hệ thống Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Trong thời gian học tập trường đại học Mỏ địa chất nhận biết khó khăn việc quản lý lưu trữ,tài liệu tham khảo đồ án tốt nghiệp sinh viên Trần Quôc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 khoa CNTT-Trường đại học Mỏ đại chất em thực đề tài: “Xây dựng website quản lý tài liệu đồ án khoa công nghệ thông tin trường Đại học Mỏ địa chất” với mong muốn đưa lĩnh vực công nghệ thông tin trở nên thiết thực với sống hỗ trợ công tác quản lý lưu trữ tài liệu tham khảo, đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Mỏ đại chất dễ dàng xác hơn, đồng thời tài liệu tham khảo cho bạn sinh viên khóa sau Trong đồ án em trình bày trình tìm hiểu cách quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Mỏ địa chất, miêu tả tổng thể toán quản lý, yêu cầu hệ thống, tài liệu phân tích thiết kế hệ thống Cập nhật, lưu trữ thông tin đồ án, tài liệu tham khảo sinh viên khoa CNTT Tạo diễn đàn để trao đồi thông tin sinh viên sinh viên, sinh viên giảng viên Trần Quôc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT 1.1 Khảo sát quy trình Quản lý liệu, đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT – Trường đại học Mỏ Địa Chất 1.1.1 Quy trình nghiệp vụ sử dụng khoa CNTT- Trường Đại học Mỏ Địa Chất Công tác Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khog CNTT – Trường Đại học Mỏ Địa chất môn, chuyên nghành tự quản lý, thực đạo trực tiếp ban chủ nhiệm khoa Hàng năm, sau kỳ làm bảo vệ đề tài tốt nghiệp sinh viên, người quản lý Đồ án tốt nghiệp sinh viên phải lưu lại tài liệu liên quan thông tin đồ án tốt nghiệp để làm tài liệu tham khảo cho bạn sinh viên khóa sau Việc quản lý liệu cứng lưu trữ phân tán theo chuyên ngành, lưu trữ mơn, gây khó khăn việc thống kê quản lý toàn khoa Việc trao đồi sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên thực tế chưa đủ khơng thực tiện lợi 1.1.2 Quy trình quản lý thông tin đồ án Sau buổi bảo vệ bạn sinh viên kết thúc người quản lý đồ án phải lưu lại tất thông tin tài liệu liên quan đồ án Thông tin lưu lại bao gồm: báo cáo lưu lại môn, chuyên ngành theo danh sách lớp, sourcecode đồ án lưu trữ đĩa CD kèm báo cáo, điểm đồ án như: điểm giáo viên hướng dẫn, điểm giáo viên phản biện, điểm hội đồng bảo vệ sinh viên được lưu theo lớp file Excel Trần Quôc Toản Lớp Tin học trắc địa K56 1.1.3 Quy trình quản lý sinh viên làm đồ án Trong trình này, người quản lý cập nhật thông tin chi tiết bạn sinh viên làm đồ án tương ứng như: Họ tên sinh viên, địa chỉ, email, lớp, đề tài làm, v.v 1.2 Những thuận lợi khó khăn việc quản lý liệu, đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT – Trường Đại học Mỏ Địa Chất Khoa CNTT- Trường Đại học Mỏ Địa Chất có bề dày kinh nghiệm công tác quản lý cộng với đội ngũ cán trẻ nhiệt huyết, có trình độ cao, chun mơn sâu, nhiệt tình cơng việc yếu tố thuận lợi giúp cho việc quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên trở lên dễ dàng Tuy nhiên, nhu cầu mở rộng mạng lưới đào tạo mà Khoa có nhiều bậc đào tạo, hệ đào tạo với nhiều lớp khác Cho nên việc quản lý lưu trữ đồ án khóa, hệ đào tạo…làm tài liệu cho bạn sinh viên khóa sau khó khăn cho người quản lý Hơn việc lưu trữ Khoa thủ công phân tán nên việc mát hỏng liệu không tránh khỏi 1.3 Bài toán quản lý liệu, đồ án tốt nghiệp sinh sinh viên khoa CNTT – Trường Đại học Mỏ Địa Chất Từ việc khảo sát trạng Quản lý liệu, đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa CNTT- Trường đại học Mỏ Địa Chất trên, cần thấy đưa toán Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên với: 1.3.1 Lưu trữ thông tin đồ án tốt nghiệp - Là quy trình đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ Quản lý Đồ án tốt nghiệp - sinh viên Các loại biểu mẫu thông tin đồ án, danh sách giảng viên hướng dẫn - đề tài, tiến trình thực đồ án, sinh viên thực hiện… Lưu trữ thông tin mềm Sourcecode đồ án làm tài liệu tham - khảo cho bạn sinh viên khóa sau Thơng tin tra cứu, tìm kiếm liệu đồ án phục vụ cho cơng tác quản lý Quy trình cập nhật, truy nhập liệu đồ án 1.3.2 Lưu trữ liệu tham khảo - Lưu trữ thông tin liệu cần tải 10 Trần Quôc Toản 10 Lớp Tin học trắc địa K56 dạng ' $uploadSoft->type ' khơng hỗ trợ'); } } } 3.2.1.2 Tìm thông tin theo nhiều trường if (is_array($search)) { foreach ($search as $key => $value) { if (isset($value)) { $criteria->addCondition("$key LIKE :$key"); $param[":$key"] = "%$value%"; } } } $criteria->params = $param; 3.2.1.3 Download file liệu • Kiểm tra xem file đươc upload lên dạng đường link, link chuyển qua trang web if (filter_var($model[0]->upload, FILTER_VALIDATE_URL) === FALSE) { ?>
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo phân tích và xây dựng website quản tài liệu và đồ án khoa công nghệ thông tin trường đại học mỏ địa chất,

Từ khóa liên quan