0

Giáo trình công nghệ may trang phục 1

118 1 0
  • Giáo trình công nghệ may trang phục 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 15:37

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG -  - GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC I NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY BẬC: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Tài liệu lưu hành nội LỜI NĨI ĐẦU Mơn học CƠNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC I, là mơn học chun ngành bản dành cho sinh viên bước đầu tham gia học ngành may cơng nghiệp, mơn học này trình bày các kỹ thuật may cụm chi tiết, gia công may ráp các chi tiết quần áo đơn giản, trình bày các yêu cầu kỹ thuật cần phải đạt được thực hiện may sản phẩm, đờng thời trình bày ứng dụng may chi tiết vào sản phẩm thực tế, giúp cho sinh viên hình dung được khả ứng dụng học lý thuyết Giáo trình này nhằm mục đích phục vụ cơng tác giảng dạy, học tập và giúp cho sinh viên có kiến thức từ hình ảnh minh họa, đọc và hiểu được các thao tác thực hiện may công nghiệp gia công may ráp các chi tiết, từ đó rèn luyện sự nhanh nhẹn, cẩn thận, tác phong cơng nghiệp Giáo trình sẽ tiếp tục cập nhật, bở sung Trong quá trình biên soạn khơng tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được tất cả các ý kiến đóng góp, để ngày càng hoàn thiện MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG Mở đầu Bài 1: KHÁI QUÁT Q TRÌNH SẢN XUẤT MAY CƠNG NGHIỆP 1.1 Mục tiêu 1.2 Khái quát quá trình sản xuất may công nghiệp 1.3 Nội dung mơn học cơng nghệ may Bài 2: KỸ THUẬT SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ NGHỀ MAY 2.1 Mục tiêu 2.2 Các dụng cụ nghề may 2.3 Dụng cụ hoàn thiện sản phẩm 12 CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT MAY TAY CƠ BẢN Bài 3: KỸ THUẬT MAY TAY, SANG DẤU 3.1 Mục tiêu .14 3.2 Ý nghĩa may tay 14 3.3 Những điều kiện cần thiết 14 3.4 Các đường may tay bản 14 3.5 Sang dấu dùi .18 3.6 Sang dấu phấn 19 3.7 Sang dấu 19 Bài 4: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN 4.1 Mục tiêu 21 4.2 Khái niệm đường may máy bản 21 4.3 Ý nghĩa các đường may bản 21 4.4 Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may bản .21 4.5 Kỹ thuật may đường may máy bản .22 Bài 5: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG NỐI VẢI CƠ BẢN 5.1 Mục tiêu 25 5.2 Nối vải thẳng .25 5.3 Nối vải dọc và canh ngang 25 5.4 Nối vải dọc và canh xéo 25 5.5 Nối vải ngang và canh xéo 26 5.6 Nối vải canh xéo 26 5.7 Yêu cầu kỹ thuật 26 Bài 6: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG ĐƯỜNG VIỀN CƠ BẢN 6.1 Mục tiêu 27 6.2 Viền tròn 27 6.3 Viền dẹp 28 Bài 7: KỸ THUẬT MAY LY, CHIẾT QUẦN ÁO 7.1 Mục tiêu .30 7.2 Kỹ thuật may ly 30 7.3 Kỹ thuật may chiết 31 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN CHI TIẾT ÁO Bài 8: KỸ THUẬT MAY TÚI ĐẮP, NẮP TÚI, NẸP ÁO, LAI ÁO 8.1 Mục tiêu 32 8.2 Kỹ thuật may túi đắp không nắp 32 8.3 Kỹ thuật may túi đắp có nắp 33 8.4 Kỹ thuật may nẹp áo 34 8.5 Kỹ thuật may lai áo 35 Bài 9: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG XẺ 9.1 Mục tiêu .37 9.2 Đường xẻ không trụ 37 9.3 Đường xẻ trụ 39 9.4 Đường xẻ hai trụ 41 Bài 10: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG CỔ KHÔNG BÂU 10.1 Mục tiêu 44 10.2 Cổ không bâu 44 Bài 11: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG CỔ CÓ BÂU 11.1 Mục tiêu 48 11.2 Bâu lá sen 48 11.3 Bâu sơ mi 50 11.4 Bâu dalton 52 11.5 Bâu liền 55 Bài 12: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TAY ÁO 12.1 Mục tiêu 58 12.2 Kỹ thuật tra tay tròn 58 12.3 Kỹ thuật tra tay đoạn .59 12.4 Kỹ thuật tra tay phồng .60 12.5 Kỹ thuật tra tay machetter .61 CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT MAY CHI TIẾT QUẦN Bài 13: KỸ THUẬT TRA THUN QUẦN, MAY CỬA QUẦN 13.1 Mục tiêu 64 13.2 Kỹ thuật tra thun quần .64 13.3 Kỹ thuật may cửa quần 65 Bài 14: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI MỔ 14.1 Mục tiêu 67 14.2 Túi mổ viền 67 14.3 Túi mổ viền 70 Bài 15: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI QUẦN ÂU 15.1 Mục tiêu 74 15.2 Túi hàm ếch .74 15.3 Túi xéo 75 15.4 Túi thẳng 76 15.5 Kỹ thuật may túi cơi lật 78 Bài 16: KỸ THUẬT MAY CÁC KIỂU LƯNG QUẦN ÂU, MAY PASSANT 16.1 Mục tiêu 79 16.2 Kỹ thuật may các kiểu lưng .79 CÂU HỎI ÔN TẬP 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TT Chương Bài Bài Chương Bài Bài Bài Bài Bài Chương Bài Bài Bài 10 Bài 11 Bài 12 Chương Bài 13 Bài 14 Bài 15 Bài 16 TÊN CHƯƠNG, BÀI Giới thiệu chung Khái quát quá trình sản x́t may cơng nghiệp Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ nghề may Kỹ thuật may Kỹ thuật may tay, sang dấu Kỹ thuật may các đường may máy bản Kỹ thuật may nối vải bản Kỹ thuật may đường viền bản Kỹ thuật may ly, chiết quần áo Kỹ thuật may chi tiết áo Kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo Kỹ thuật may các đường xẻ Kỹ thuật may các dạng cổ không bâu Kỹ thuật may các dạng bâu áo Kỹ thuật may các dạng tay áo Kỹ thuật may chi tiết quần Kỹ thuật tra thun quần, may cửa quần Kỹ thuật may các dạng túi mổ Kỹ thuật may các dạng túi quần âu Kỹ thuật may các kiểu lưng quần âu, may passant Ôn tập TỔNG SỐ TIẾT LT KT TỔNG 2 13 2 2 1 1 1 1 10 3 17 11 2 45 BẢNG KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT PCS VS BTP 1, 2, … x 1, x CHÚ GIẢI Chi tiết Vắt sổ Bán thành phẩm Qui cách chừa đường may Qui định số lượng chi tiết cắt Qui định hướng canh sợi chi tiết 10 Bài 15: Kỹ thuật may dạng túi quần âu Công nghệ may trang phục 104 104 Bài 15: Kỹ thuật may dạng túi quần âu Bước Bước Bước Bước Bước Bước Công nghệ may trang phục 105 105 Bài 15: Kỹ thuật may dạng túi quần âu Hình 15.1 : May túi hàm ếch 15.2.2 Yêu cầu kỹ thuật - Túi hàm ếch sau may xong phải êm phẳng, đường diễu miệng túi phải đều, không vặn 15.3 TÚI XÉO 15.3.1 Cách thực Bước 1: May đáp túi trước, sau vào lót túi Bước 2: May lộn lót túi + diễu lót túi Bước 3: Ráp sườn ngòai + khóa hai đầu miệng túi Bước 4: May lót túi trước vào thân trước + mí đáp túi Bước 5: May diễu miệng túi Bước 6: May lót túi sau vào thân quần Bước 7: May gáy túi Bước 8: May chặn miệng túi 15.3.2 Yêu cầu kỹ thuật - Đúng kích thước, đúng vị trí túi, đúng hình dáng theo yêu cầu Túi phải ôm sát vào sườn quần, hai túi quần phải đối xứng Đường may cách đều, không cầm, bai, cạo sát đường chỉ, đường diễu Đường bọc không vặn Túi khép miệng, đường chặn miệng túi chờng khít 15.4 TÚI THẲNG 15.4.1 Cách thực Bước 1: May đáp túi sau vào lót túi sau Bước 2: May định hình lót túi lên miệng túi thân trước Bước 3: Bấm và may diễu miệng túi Bước 4: May đáp túi trước lên lót túi Bước 5: May lộn lót túi Bước 6: May chặn miệng túi Bước 7: Ráp đường sườn Bước 8: May túi sau vào thân quần + diễu lót túi Bước 9: May chặn miệng túi dưới Bước Công nghệ may trang phục 106 106 Bài 15: Kỹ thuật may dạng túi quần âu Bước Bước Bước Bước Bước Công nghệ may trang phục 107 107 Bài 15: Kỹ thuật may dạng túi quần âu Bước Bước 8, bước Hình 15.2 : May túi thẳng 15.4.2 Yêu cầu kỹ thuật - Túi xéo sau may xong phải êm phẳng, đường diễu miệng túi phải đều, miệng túi ôm sát thân quần 15.5 KỸ THUẬT MAY TÚI CƠI LẬT 15.5.1 Cách thực Bước 1: Xác định vị trí miệng túi và ghim thân túi Bước 2: May ráp cơi - đáp và bấm túi Bước 3: May hãm góc túi và may chân cơi Bước 4: May đáp chân, may chặn miệng túi và may cặp thân túi 15.5.2 Yêu cầu kỹ thuật - Bản cơi to đúng quy định - Các cạnh song song với từng đôi Công nghệ may trang phục 108 108 Bài 15: Kỹ thuật may dạng túi quần âu - Góc túi vuông không tuột sổ, thân túi, đáp túi êm phẳng, chặn đầu miệng túi chắn Câu hỏi: Kỹ thuật may túi hàm ếch? Kỹ thuật may túi thẳng ? Kỹ thuật may túi xéo? Yêu cầu kỹ thuật may túi quần? Chuẩn bị các chi tiết may túi quần? Sản phẩm ứng dụng? Công nghệ may trang phục 109 109 Bài 16: Kỹ thuật may kiểu lưng quần âu, may passant Bài 16: KỸ THUẬT MAY CÁC KIỂU LƯNG QUẦN ÂU, MAY PASSANT 16.1 MỤC TIÊU 16.1.1 Về kiến thức Sinh viên có khái niệm các kiểu lưng quần, passant 16.1.2 Về kỹ Sinh viên phân biệt, yêu cầu kỹ thuật may, các kiểu lưng quần, passant 16.1.3 Về thái độ Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các kiểu lưng quần, passant thực tế 16.2 KỸ THUẬT MAY CÁC KIỂU LƯNG 16.2.1 Sản phẩm áp dụng: (hình 16.1) - Thường được áp dụng các dạng quần tây nam, nữ, váy… Công nghệ may trang phục 110 110 Bài 16: Kỹ thuật may kiểu lưng quần âu, may passant Bước 3: May nối lưng lưng - Đặt lưng nằm dưới, lưng ngoài nằm trên, hai mặt phải úp vào May nối lưng ngoài với lưng theo cạnh lưng, đường may cách keo 2→3mm - Đối với lưng trái: Chiều dài lưng = chiều dài lưng ngoài – (5→ 6cm) đầu lưng - Đối với lưng phải: Chiều dài lưng = chiều dài lưng ngoài Bước 4: Mí cạnh lưng - Lật lưng và lưng ngoài sang hai bên, mặt phải ngửa lên Diễu 5mm lên lớp lưng và mép vải dư - Lược passant vào thân quần Bước 5: Tra lưng vào thân quần - Đặt thân quần nằm dưới, lưng nằm Mặt phải lưng ngoài (có ép keo) úp với mặt phải thân Để hai mép vải nhau, tra lưng theo cạnh dưới lưng Đường may cách keo 1mm Lại mũi hai đầu đường may Lưu ý: Lưng trước may với thân trước, lưng sau may với thân sau - Lưng trái: Đầu lưng được đặt ngoài, điểm tra lưng thân và lưng trùng - Lưng phải: Cạnh keo đầu lưng phải thẳng góc với cạnh ngoài nẹp che dây kéo Bước 6: May đầu lưng bên phải - Gập lưng và thân sang hai bên, mặt trái ngửa lên Mép vải tra lưng lật phía lưng Gập lưng xuống cho mặt phải lưng và lưng ngoài úp vào Gấp ngược cạnh lưng nằm dưới nằm dưới lưng Ta may đầu lưng, đường may thẳng góc với cạnh ngoài bagết nút, may cách keo 1mm - Sau may xong ta gấp gói và lộn cho đầu lưng phải êm, phẳng Bước 7: Ráp đáy may đầu lưng sau - Đặt mặt phải hai thân sau úp vào nhau, ráp đáy sau theo đường phấn thiết kế Đường ráp đáy gồm cả đầu lưng sau Chú ý may cho dây viền lưng hai bên phải trùng Bước 8: Mí lưng - Mép vải sau tra lưng được gấp gọn vào hai lớp lưng Vuốt thẳng lưng xuống cho đường ủi cạnh dưới lưng che phủ đường tra lưng 2→3mm May lọt khe đường tra lưng Đầu lưng có thể diễu hoăc không diễu 1mm Khi may lọt khe lưng đầu lưng và cuối lưng được gấp chéo hình tam giác để khỏi cộm và khơng bị le mép vải Lưu ý: Khi mí lọt khe lưng phải kéo lưng thẳng xuống theo cạnh vải, kéo lệch lên hay xuống sẽ làm cho lưng bị vặn - May đầu lại passant vào thân quần - Cắt chỉ, ủi thành phẩm - Lấy dấu làm khuy móc (Có thể làm móc sắt cho lưng q̀n trước mí lọt khe lưng) Cơng nghệ may trang phục 111 111 Bài 16: Kỹ thuật may kiểu lưng quần âu, may passant Bước Bước 2, bước Bước Bước Hình 16.2 : Kỹ thuật may lưng 16.2.3 Yêu cầu kỹ thuật: - Lưng tra xong phải êm phẳng, không vặn không nhăn, hai đầu lưng phải vuông góc To bản lưng phải đều, hai đường tra lưng phải và đường mí lưng khơng bị sụp mí Câu hỏi: Kỹ thuật may lưng quần? Yêu cầu kỹ thuật may lưng quần? Chuẩn bị các chi tiết may lưng quần? Công nghệ may trang phục 112 112 Bài 16: Kỹ thuật may kiểu lưng quần âu, may passant Công nghệ may trang phục 113 113 Câu hỏi ôn tập Công nghệ may trang phục 114 114 Câu hỏi ôn tập 20 Yêu cầu kỹ thuật may túi đắp không nắp? 21 Yêu cầu kỹ thuật may túi đắp có nắp? 22 Yêu cầu kỹ thuật may nẹp áo rời? 23 Yêu cầu kỹ thuật may lai? 24 Sản phẩm ứng dụng đường xẻ không trụ, trụ, trụ? 25 Yêu cầu kỹ thuật đường xẻ không trụ, trụ, trụ? 26 Chuẩn bị các chi tiết may đường xẻ không trụ, trụ, trụ? 27 Sản phẩm ứng dụng bâu rời, bâu liền? 28 Yêu cầu kỹ thuật bâu rời, bâu liền? 29 Chuẩn bị các chi tiết may bâu rời, bâu liền? 30 Kỹ thuật may tay áo thường? 31 Kỹ thuật may tay áo đoạn? 32 Kỹ thuật may tay phồng? 33 Yêu cầu kỹ thuật may các kiểu tay? 34 Chuẩn bị các chi tiết may tay? 35 Sản phẩm ứng dụng? 36 Kỹ thuật may thun quần? 37 Kỹ thuật may cửa quần? 38 Yêu cầu kỹ thuật may thun quần, cửa quần? 39 Chuẩn bị các chi tiết may thun quần, cửa quần? 40 Sản phẩm ứng dụng may thun quần, cửa quần? 41 Kỹ thuật may túi mổ viền? 42 Kỹ thuật may mổ viền? Công nghệ may trang phục 115 115 Câu hỏi ôn tập Công nghệ may trang phục 116 116 Câu hỏi ôn tập Công nghệ may trang phục 117 117 Tài liệu tham khảo Công nghệ may trang phục 118 118 ... đường may Qui định số lượng chi tiết cắt Qui định hướng canh sợi chi tiết 10 11 12 13 14 15 16 Bài 1: Khái qt q trình sản xuất may cơng nghiệp Cơng nghệ may trang phục 17 17 Bài 1: Khái qt q trình. .. Bài 1: Khái qt q trình sản xuất may cơng nghiệp Công nghệ may trang phục 19 19 Bài 2: Kỹ thuật sử dụng dụng cụ nghề may Công nghệ may trang phục 20 20 Bài 2: Kỹ thuật sử dụng dụng cụ nghề may. .. các công ty, doanh nghiệp, dây chuyền may cơng nghiệp Câu hỏi: Trình bày hình thức may đo? Trình bày hình thức may theo cỡ số? So sánh may đo và bán sẵn? Công nghệ may trang phục 18 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình công nghệ may trang phục 1 ,

Mục lục

Xem thêm