0

Giáo án ngữ văn 7 sách chân trời sáng tạo (gồm phụ lục 3 và giáo án bài 123)

267 36 2
  • Giáo án ngữ văn 7 sách chân trời sáng tạo (gồm phụ lục 3 và giáo án bài 123)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:40

Giáo án ngữ văn 7 sách chân trời sáng tạo (gồm phụ lục 3 và giáo án bài 123) Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 7 sách chân trời sáng tạo (gồm phụ lục 3 và giáo án bài 123) GIÁO ÁN NGỮ VĂN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO Phụ lục III KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 Bộ GDĐT) CỘNG HÒA XÃ HỘI TRƯỜNG:THCS…………………… CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP I Kế hoạch dạy học KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Cả năm: 140 tiết Học kì I: 72 tiết Học kì II: 68 tiết HỌC KÌ I STT Tên bài/ Tên văn Số Thời Tên thiết điểm bị dạy học Chủ đề tiết VB1: Lời VB2: Sang thu Đọc kết nối chủ điểm: Ông Một Bài 1: Tiếng nói vạn vật ( thơ bốn chữ, năm chữ) (12 tiết) Thực hành Tiếng Việt Đọc mở rộng theo thể loại: Con chim chiền chiện - Làm thơ bốn 1-2 3-4 7-8 Tuần - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm Tuần - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, Địa điểm dạy học Lớp học Lớp học chữ chữ - Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc thơ Tóm tắt ý người khác trình bày Ôn tập Bài 2: Bài học sống( truy ện ngụ ngôn) (12 tiết) 10-11 Tuần 12 VB 1: Những nhìn hạn hẹp VB 2: Những tình hiểm nghèo 13-14 15-16 Tuần Thực hành Tiếng 17-18 Việt Đọc mở rộng 19 theo thể loại: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng Viết văn kể lại 20 việc có thật liên quan đến 21 nhân vật kiện lịch sử - Kể lại 22 truyện ngụ ngôn 23 - Sử dụng thưởng thức cách nói thú vị, hài hước nói nghe Ơn tập 24 VB 1: Em bé 25-26- Tuần Đọc kết nối chủ điểm : Biết người biết ta Tuần Tuần bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học Lớp Bài 3: Những góc nhìn văn chương (Nghị luận văn học) (12 tiết) Ôn tập kiểm tra kì I ( tiết) Tổng 16 tiết thơng minh- nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian VB2: Hình ảnh hoa sen ca dao “Trong đầm đẹp sen” Đọc kết nối chủ điểm: Bức thư gửi lính chì dũng cảm Thực hành Tiếng Việt Sức hấp dẫn truyện ngắn “Chiếc cuối cùng” Viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học Thảo luận nhóm vấn đề gây tranh cãi Ôn tập 27-28 29 30 31 32 33 34-35 36 Ơn tập kì I Kiểm tra kì I 37-38 39-40 VB 1:Cốm vòng VB 2: Mùa thu Trùng Khánh 41-42 43-44 SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm học - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm Tuần - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm Tuần KHBD, đề 10 cương, PHT,… Đề giấy kiểm tra Đáp án, chấm Tuần - SGK, 11 SGV, SBT, TL tham Lớp học Tuần Lớp học Lớp học Lớp học nghe hạt dẻ hát Bài 4: Quà tặng thiên nhiên ( tản văn, Đọc kết nối chủ tuỳ bút) điểm: (13 tiết) Thu sang Thực hành Tiếng Việt Đọc mở rộng theo thể loại: Mùa phơi sân trước Viết văn biểu cảm người, việc Trả kiểm tra kì I 45 Tuần 12 46 47 48 49-50 Tuần 13 51-52 Tóm tắt ý người khác trình bày Bài 5: Từng bước hồn thiện thân ( văn thông tin) (13 tiết) Ôn tập Ôn tập VB 1: Chúng ta đọc nhanh VB 2: Cách ghi chép để nắm bắt nội dung học Đọc kết nối chủ điểm: Bài học từ cau Thực hành Tiếng 53 54-55 Tuần 14 56 57 58 59-60 Tuần 15 khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học kiểm tra cuối kì I (6 tiết) Tổng 18 tiết Việt Đọc mở rộng theo thể loại: Phòng tránh đuối nước Viết văn thuyết minh quy tắc luật lệ trị chơi hay hoạt đơng Giải thích quy tắc luật lệ trị chơi hoạt động Ơn tập Ôn tập cuối kì I STT Tên bài/ Chủ đề Bài 6: Hành trình tri thức ( Nghị luận xã hội) (13 tiết) 61 62-63 64 65 66 67-68 69 70-71 72 Kiểm tra cuối kì I Trả kiểm tra cuối kì I HỌC KÌ II Tên văn Số tiết VB 1: Tự học – thú vui bổ ích VB 2: Bàn đọc sách Tuần 16 73-74 Tuần 17 Tuần 18 77 KHBD, đề cương, PHT,… Đề giấy kiểm tra Đáp án, chấm Lớp học Lớp học Lớp học Thời điểm Tên thiết bị dạy học Tuần 19 - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, Lớp SGV, học 75-76 Đọc kết nối chủ điểm: máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm Tuần 20 Địa điểm dạy học Lớp học Tôi học Thực hành Tiếng Việt Đọc mở rộng theo thể loại: Đừng từ bỏ cố gắng Bài 7: Trí tuệ dân gian ( Tục ngữ) (11 tiết) 78-79 80 Viết văn nghị luận vấn đề đời sống Trình bày ý kiến vấn đề đời sống 81-82 Tuần 21 Ôn tập VB 1: Những kinh nghiệm dân gian thời tiết VB 2: Những kinh nghiệm dân gian lao động sản xuất Đọc kết nối chủ điểm: Tục ngữ sáng tác văn chương Thực hành Tiếng Việt Đọc mở rộng theo thể loại: Những kinh nghiệm dân gian 85 86-8788 Tuần 22 89 Tuần 23 83-84 90-91 92 SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, Lớp SGV, học SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, Lớp SGV, học SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, Lớp SGV, học SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm người xã hội Viết văn nghị luận vấn đề đòi sống Trao đổi cách xây dựng, tôn trọng ý kiến khác biệt Ôn tập VB 1: Trò chơi cướp cờ Bài 8: Nét đẹp văn hố Việt ( văn thơng tin) (11 tiết) Ơn tập kiểm tra kì II( tiết) Tổng 16 tiết 93-94 Tuần 24 - SGK, Lớp SGV, học SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm Tuần 25 - SGK, Lớp SGV, học SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, Lớp SGV, học SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm KHBD, đề Lớp cương, học PHT,… Đề giấy kiểm tra Đáp án, chấm 95 96 97 98 99 100 VB 2: Cách gọt củ hoa thuỷ tiên Đọc kết nối chủ điểm: Hương khúc Thực hành 101 Tiếng Việt Đọc mở rộng 102 theo thể loại: Kéo co Ơn tập 103-104 kì II Tuần 26 Kiểm tra kì II Viết văn tường trình Tuần 27 105-106 107-108 Bài 9: Trong giới viễn tưởng ( Truyện khoa học viễn tưởng) (12 tiết) Trao đổi cách xây dựng, tôn ý kiến khác biệt - Ôn tập - Trả kiểm tra kì II 109-110 Tuần 28 - VB 1: Dịng “ Sông Đen” - VB 2: Xưởng Sôcô-la Đọc kết nối chủ điểm: Trái tim Đankô 113-114 115-116 Tuần 29 Thực 117-118 hànhTiếng Việt Đọc mở rộng 119 theo thể loại: Một ngày Ích- chi-an Viết đoạn văn 120 tóm tắt văn 121 Thảo luận 122 vấn đề 123 gây tranh cãi Ôn tập 124 Tuần 30 VB 1: Đợi mẹ Tuần 111 112 125 Tuần 31 - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học Lớp 10 Bài 10: Lắng nghe trái tim ( Thơ) (10 tiết) Ơn tập kiểm tra cuối kì II tiết Tổng 16 tiết VB 2: Một méo nằm ngủ ngực Đọc kết nối chủ điểm: Lời trái tim 126 127 128 32 Thực 129 hànhTiếng Việt Đọc mở rộng 130 theo thể loại: Mẹ Viết văn 131-132 biểu cảm người Tuần 33 Trình bày ý kiến việc đời sống Ôn tập Tuần 34 Ôn tập cuối kì II 133 134 135-136 137 138-139 Tuần 35 SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm - SGK, SGV, SBT, TL tham khảo, - KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm KHBD, đề cương, PHT,… Đề giấy kiểm tra Đáp án, chấm học Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học Kiểm tra cuối kì II Trả kiểm 140 tra cuối kì II II Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục ) Bồi dưỡng học sinh giỏi: Tổ chức hoạt động giáo dục : Ngoại khóa Chủ đề: Tổ chức trị chơi dân gian - Giúp học sinh nắm quy tắc, luật lệ số trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa Việt - Học sinh chơi tốt trò chơi, hoạt động dân gian Chủ đề: Hùng biện vấn đề đời sống - Trình bày ý kiến vấn đề đời sống, nêu rõ ràng ý kiến lí lẽ, chứng thuyết phục - Trình bày ý kiến vấn đề đời sống - Hiểu cảm xúc thân hiểu cảm xục người khác ……… , ngày DUYỆT CỦA BGH (Ký ghi rõ họ tên) DUYỆT CỦA TCM (Ký ghi rõ họ tên) Bài 1: TIẾNG NÓI CỦA VẠN VẬT (Thơ bốn chữ, năm chữ) (12 tiết) Tuần TIẾT PPCT: 1-2 TRI THỨC NGỮ VĂN I MỤC TIÊU 10 - Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ b Mục đích: Kể lại truyện ngụ - Hs suy nghĩ, thảo luận, bổ sung, ngơn, vận dụng thưởng thức cách nói thú vị phản biện Bước 3: Báo cáo kết hoạt c Khơng gian, thời gian nói: Trong lớp học, gia đình… động thảo luận - HS trình bày sản phẩm thảo luận - GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn Bước 4: Đánh giá kết thực nhiệm vụ - GV nhận xét q trình tương tác, thảo luận nhóm học sinh NV2: Tìm ý, lập dàn ý Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - Gv chuyển giao nhiệm vụ + Gv phát PHT số Yếu tố Nội dung Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý a Tìm ý Theo PHT số b Lập dàn ý Dựa vào phần tìm ý để triển khai thành dàn ý Nhân vật, kiến câu chuyện Diễn biến Bài học sống Tính chất hài hước, phê phán tốt từ yếu tố (nhân vật, tình huống…) Có thể vận dụng yếu tố hài hước để kể 253 chuyện Trình tự chuyện kể Tranh ảnh minh họa Giọng điệu, biểu cảm - HS thực nhiệm vụ Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực nhiệm vụ - Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ - Hs suy nghĩ, thảo luận, bổ sung, phản biện Bước 3: Báo cáo kết hoạt động thảo luận - HS trình bày sản phẩm thảo luận Bước 3: Trình bày - GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu - Tìm cách mở đầu kết thúc cho hấp dẫn trả lời bạn Bước 4: Đánh giá kết thực - Lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với văn nói nhiệm vụ - GV nhận xét q trình tương tác, - Nói to, rõ, hào hứng, tự nhiên thảo luận nhóm học sinh - Phân bố thời gian hợp lí NV3: Hướng dẫn Hs trình bày Bước 4: Trao đổi, đánh giá trao đổi, đánh giá - Trong vai trị người nói: cần tập Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ trung ghi lại nhận câu hỏi, nhận xét người nghe có - Gv chuyển giao nhiệm vụ phản hồi thỏa đáng, thể + Phát chiếu bảng kiểm, Hs tôn trọng ý kiến người nghe vào tiêu chí bảng kiểm để có - Trong vai trị người nghe: cách trình bày phù hợp nêu số nhận xét câu hỏi + Định hướng cho hs vài tiêu gợi nhắc để người trình bày bổ chí 254 - HS thực nhiệm vụ sung chi tiết thiếu Bước 2: HS trao đổi thảo luận, chưa rõ thực nhiệm vụ - Dùng bảng kiểm để tự đánh giá nói bạn - Gv quan sát, gợi mở, hỗ trợ - Hs suy nghĩ, thảo luận, bổ sung, phản biện Bước 3: Báo cáo kết hoạt động thảo luận - HS trình bày sản phẩm thảo luận - GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn Bước 4: Đánh giá kết thực nhiệm vụ - GV nhận xét q trình tương tác, thảo luận nhóm học sinh C – D HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG a Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức học, vận dụng để luyện nói b Nội dung: HS dựa vào góp ý bạn GV, học sinh quay video nói c Sản phẩm học tập: Video học sinh d Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - Hs thực nhà - Gv chuyển giao nhiệm vụ Hs kể lại truyện ngụ ngôn khác quay lại video - HS tiếp nhận nhiệm vụ Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực 255 nhiệm vụ - Hs thực nhà Bảng kiếm nói kể lại truyện ngụ ngôn Nội dung kiểm tra Đạt Chưa đạt Trình bày đủ phần mở đầu, nơi dung kết thúc Có lưu ý chung, gợi mở dự đoán học rút Trình bày gọn, rõ diễn biến việc câu chuyện Sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu phù hợp, có thay đổi cần thiết Thể tính hài hước, triết lí truyện ngụ ngơn Chủ động, tự tin, nhìn vào người nghe nói Bảo đảm thời gian quy định Bảng kiếm lại ba tiêu chí riêng với yêu cầu kể lại truyện ngụ ngôn Nội dung kiểm tra Đạt Có lưu ý chung, gợi mở dự đốn học rút 256 Chưa đạt Trình bày gọn, rõ diễn biến việc câu chuyện Sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu phù hợp, có thay đổi cần thiết Thể tính hài hước, triết lí truyện ngụ ngơn Tiết PPCT: 13 257 ƠN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức - Kiến thức chủ đề: Bài học sống Năng lực a Năng lực chung - Năng lực giải vấn đề, lực tự quản thân, lực giao tiếp, lực hợp tác b Năng lực riêng biệt: - Vận dụng lực để thực nhiệm vụ ôn tập Phẩm chất: - Ý thức tự giác, tích cực học tập II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU - KHBD, SGK, SGV, SBT - Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0, III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU a Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực nhiệm vụ học tập b Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi GV c Sản phẩm: Suy nghĩ HS d) Tổ chức thực hiện: Đ Ẽ O C À Y G I Ữ A Đ T H À Y B Ó I Ế C H N G Ồ I X E Ư Ờ N M V Đ Á Y G I O I N G Đ E O L Ụ C L Ạ C C H O M È O T H Ỏ V A Ế C H V À C H U Ộ T 258 À Ế G R Ù L A P H Ô N G T E N C H Â N T A Y T A I T R U Y Ệ M Ắ T M I Ệ N G N N G Ụ N G Ô N HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - Từ khóa: Tình yêu vạn vật - Gv chuyển giao nhiệm vụ => Thơng điệp chủ điểm Tiếng nói vạn vật Gv tổ chức trị chơi Ơ chữ bí mật Hàng ngang 1: Câu thơ sau gợi nhắc đến câu chuyện nào? Đẽo cày theo ý người ta Sẽ thành khúc gỗ chẳng việc Hàng ngang 2: Tên câu chuyện phê phán người dù khơng có nhìn tồn diện mực khẳng định ý Hàng ngang 3: Tên câu chuyện phê phán người có hiểu biết hạn hẹp ln tỏ huênh hoang, tự đắc Hàng ngang 4: Câu chuyện giễu cợt ý tưởng viễn vơng từ khun nhủ người cần đề cao cách thực việc đưa ý tưởng Hàng ngang 5: Tên câu chuyện ca ngợi người có ý chí, kiên trì phê phán người lười biếng Hàng ngang 6: Tên câu chuyện đưa học cạnh tranh Khi áp dụng thủ đoạn khơng đánh để đối phó đối thủ thân ta bước vào ngưỡng cửa thất bại Hàng ngang 7: Tên nhà thơ tiếng Pháp Hàng ngang 8: Câu chuyện gửi gắm thơng điệp tình đồn kết học nhìn nhận, đánh giá từ phía - HS tiếp nhận nhiệm vụ Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực nhiệm vụ 259 - HS thực đánh giá theo phiếu Bước 3: Báo cáo kết hoạt động thảo luận - HS trả lời - GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn Bước 4: Đánh giá kết thực nhiệm vụ - GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức B HOẠT ĐỘNG CỦN CỐ - LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: HS nắm nội dung, vấn đề học chủ đề b) Nội dung: GV trình bày vấn đề c) Sản phẩm: câu trả lời HS d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NV1: Bài 1,2,3,7 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - GV chuyển giao nhiệm vụ: Gv yêu cầu Hs làm 1,2,3,7 Bài 1: Em khẳng định câu chuyện truyện ngụ ngơn chúng có đặc điểm tiêu biểu truyện ngụ ngôn như: - HS tiếp nhận nhiệm vụ - Nhân vật truyện ngụ ngôn Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thường loài vật người không miêu tả chi tiết thực nhiệm vụ ngoại hình - HS thực đánh giá theo - Nội dung ngắn gọn, thường phiếu viết thơ văn xuôi Bước 3: Báo cáo kết hoạt - Cấu trúc: Tình hình ban đầu, động thảo luận 260 - HS trả lời xung đột, kết giải quyết, - GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu đạo đức trả lời bạn - Thời gian không gian không Bước 4: Đánh giá kết thực cụ thể nhiệm vụ - Mượn nhân vật truyện - GV nhận xét, bổ sung, chốt lại ngụ ngôn để nêu lên học cách ứng xử vấn đề đạo kiến thức đức người NV2: Bài 4,5 Bài - Cách nhìn hạn hẹp nhân vật ếch ơng thầy bói - GV chuyển giao nhiệm vụ: mang lại hậu không tốt Gv hướng dẫn hs làm đẹp: tập 4,5 + Con ếch bị trâu qua dẫm bẹp - HS tiếp nhận nhiệm vụ: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Bước 2: HS trao đổi thảo luận, + Các ơng thầy bói tranh cãi kịch liệt, đánh tốc đầu chảy thực nhiệm vụ máu - HS suy nghĩ, trả lời - Bài học rút từ hai truyện: Cần - GV quan sát, lắng nghe cố gắng mở rộng tầm hiểu biết Bước 3: Báo cáo kết hoạt mình, khơng chủ quan mà động thảo luận nên khiêm tốn học hỏi, nâng cao - HS trình bày trải nghiệm cá nhân kiến thức, trình độ thân - GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu Bài 3: trả lời bạn Gợi ý: (1) Em thích truyện "Hai Bước 4: Đánh giá kết thực người bạn đồng hành gấu" câu chuyện nhiệm vụ giúp em nhận học sâu - GV nhận xét, bổ sung, chốt lại sắc tình bạn hoạn nạn kiến thức Khơng truyện cịn đề cao trí thơng minh người người bạn đất vờ chết để NV3: Bài tránh khỏi Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ gấu 261 - GV chuyển giao nhiệm vụ: (2) Trong hai văn bản, em thích hướng dẫn học sinh làm văn bản "Chó sói chiên con" Truyện kể đối thoại - HS tiếp nhận nhiệm vụ chó sói đói ăn Bước 2: HS trao đổi thảo luận, chiên hiền lành, nhút nhát Lời thực nhiệm vụ thoại độc đáo, dễ nhớ, dễ cảm - HS suy nghĩ viết nhận, bộc lộ tính cách nhân vật thật rõ nét - GV quan sát, lắng nghe Nhân vật sói thể thói Bước 3: Báo cáo kết hoạt hăng, độc ác, gian xảo, hống hách, động thảo luận bịa đặt vô lý Nhân vật chiên - HS trình bày cho thấy tính nhút nhát, - GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu hiền lành, yếu đuối đáng thương Mỗi nhân vật với trả lời bạn nét tính cách khác góp Bước 4: Đánh giá kết thực phần không nhỏ vào việc thể nhiệm vụ đề tài truyện Truyện ngụ - GV nhận xét, bổ sung, chốt lại ngôn mang đến cho cho kiến thức bạn học bổ ích ý nghĩa nên em yêu thích thể loại Bài 4: a Khi viết văn kể lại việc có thật liên quan đến nhân vật/ kiện lịch sử, em cần lưu ý: - Sự kiện kể lại văn có thật liên quan đến nhân vật / kiện lịch sử - Sử dụng người kể chuyện thứ (xưng “tôi”) thuật lại việc theo trình tự hợp lí - Sử dụng chi tiết, thông tin chọn lọc, tin cậy việc, nhân vật/ kiện - Sử dụng yếu tố miêu tả 262 viết - Kết hợp kể chuyện với miêu tả cách hợp lí, tự nhiên - Bố cục viết cần đảm bảo: mở bài, thân bài, kết b Câu văn theo em nên dùng dấu chấm lửng là: Sống cảnh đất nước bị xâm lược nên từ nhỏ, Kim Đồng dũng cảm, đốn, mạnh mẽ, có tinh thần u nước, căm thù giặc… => Dấu chấm lửng biểu đạt ý nhiều đức tính tốt đẹp anh Kinh Đồng chưa kể hết Bài a Cách chuẩn bị nói kể lại truyện ngụ ngơn cho hấp dẫn: - Chuẩn bị: + Xác định đề tài, người nghe, mục đích, khơng gian thời gian nói + Tìm ý, lập dàn ý cho nói - Trình bày: + Tìm cách mở đầu kết thúc cho hấp dẫn như: xem lại ảnh, tranh, câu tục ngữ, liên quan đến truyện ngụ ngôn kể + Lựa chọn từ ngữ phù hợp với văn nói + Nói to, rõ, hào hứng, tự nhiên + Phân bố thời gian nói hợp lí 263 b Có thể rèn luyện khả sử dụng thưởng thức cách nói thú vị, dí dỏm nghe cách: - Nhấn mạnh tính hài hước câu chuyện - Sử dụng hình thức chế, nhại - Sử dụng cách chơi chữ, nói quá, so sánh Bài Một số điểm cần lưu ý sử dụng dấu chấm lửng: - Cần sử dụng dấu chấm lửng nơi, chỗ mục đích câu - Không nên đặt dấu chấm lửng sai vị trí, tránh làm sai lệch ý câu văn - Sử dụng dấu chấm lửng cơng dụng Bài Em học nhiều điều: - Khi nhìn nhận việc, vấn đề cần phải nhìn bao qt, tồn diện, tránh phán xét phiến diện, nhìn chiều - Trong sống cần phải tự biết bảo vệ thân mình, sống dũng cảm, tự rèn luyện phẩm chất khiêm tốn, không ngừng tu dưỡng thân - Sống phải biết chia sẻ, tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ người gặp khó khăn, khơng bỏ rơi người 264 khác hoạn nạn C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức học b Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức học để hoàn thành tập c Sản phẩm học tập: Kết HS d Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Ếch ngồi đáy giếng: - GV chuyển giao nhiệm vụ - Khôn nhà dại chợ Em sưu tầm câu ca dao, tục - Thùng rỗng kêu to ngữ, danh ngôn chủ đề với - Coi trời vung truyện ngụ ngôn học - Ở nhà mẹ nhì - HS tiếp nhận nhiệm vụ Ra đường kẻ giòn Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực ta nhiệm vụ Thầy bói xem voi: - GV quan sát, gợi mở - Chín người, mười ý - HS thực nhiệm vụ - Cãi chày cãi cối Bước 3: Báo cáo kết thảo luận … - HS báo cáo kết hoạt động; - GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn Bước 4: Đánh giá kết thực nhiệm vụ - GV nhận xét, đánh giá, bổ sung 265 266 ... Việt Đọc mở rộng 130 theo thể loại: Mẹ Viết văn 131 - 132 biểu cảm người Tuần 33 Trình bày ý kiến việc đời sống Ơn tập Tuần 34 Ơn tập cuối kì II 133 134 135 - 136 1 37 138 - 139 Tuần 35 SGV, SBT, TL tham... “Chiếc cuối cùng” Viết văn phân tích đặc điểm nhân vật tác phẩm văn học Thảo luận nhóm vấn đề gây tranh cãi Ôn tập 27- 28 29 30 31 32 33 34 -35 36 Ơn tập kì I Kiểm tra kì I 37 - 38 39 -40 VB 1:Cốm vòng... hội) ( 13 tiết) 61 62- 63 64 65 66 67- 68 69 70 -71 72 Kiểm tra cuối kì I Trả kiểm tra cuối kì I HỌC KÌ II Tên văn Số tiết VB 1: Tự học – thú vui bổ ích VB 2: Bàn đọc sách Tuần 16 73 -74 Tuần 17 Tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 7 sách chân trời sáng tạo (gồm phụ lục 3 và giáo án bài 123),