0

Phụ lục I, III CV 5512 môn toán 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống

41 183 7
  • Phụ lục I, III CV 5512 môn toán 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2022, 16:39

Phụ lục I, III CV 5512 môn toán 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Toán 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống Phụ lục I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUN MƠN (Kèm theo Cơng văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 Bộ GDĐT) TRƯỜNG: CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ:KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MƠN MƠN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MƠN TỐN, KHỐI LỚP BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC – NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM (Năm học 2022- 2023) I Đặc điểm tình hình Số lớp: ; Số học sinh: Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:04; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 03; Trên đại học: 01 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: 04; Khá: 0; Đạt:.0; Chưa đạt: Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học mơn học/hoạt động giáo dục) PHẦN ĐẠI SỐ, XÁC XUẤT THỐNG KÊ, HĐTN ST Thiết bị dạy học Số T lượng Thước thẳng, phiếu hoc tập 2 Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Các thí nghiệm/thực hành Ghi Bài 1: Tập hợp Q số hữu tỉ Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ Luyện tập chung Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ Bài 4: Thứ tự thực phép tính Quy tắc Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Giấy kiểm tra Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập, MC Thước thẳng, phiếu hoc tập, MC Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC MT có cài đặt phần mềm GeoGebra Thước thẳng, MC Thước thẳng, MC Giấy kiểm tra Thước thẳng, MC Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập 1 2 1 2 2 2 chuyển vế Luyện tập chung Bài tập cuối chương I Bài 5: Làm quen với số thập phân vơ hạn tuần hồn Bài 6: Số vô tỉ Căn bậc hai số học Bài 7: Tập hợp số thực Luyện tập chung Bài tập cuối chương II Ơn tập học kì I Kiểm tra học kì I Bài 17: Thu thập phân loại liệu Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng Luyện tập chung Bài tập cuối chương V Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra Dân số cấu dân số Việt Nam Ơn tập cuối học kì I Kiểm tra cuối học kì I Trả kiểm tra hệ thống kiến thức HKI Bài 20: Tỉ lệ thức Bài 21: Tính chất dãy tỉ số Luyện tập chung Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch Luyện tập chung Bài tập cuối chương VI HĐTN 32 33 34 35 36 Thước thẳng, phiếu hoc tập Giấy kiểm tra Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập Thước thẳng, phiếu hoc tập 37 Thước thẳng, phiếu hoc tập 38 Thước thẳng, phiếu hoc tập 39 Thước thẳng, phiếu hoc tập 40 Thước thẳng, phiếu hoc tập 41 Thước thẳng, phiếu hoc tập 42 Thước thẳng, phiếu hoc tập 43 Thước thẳng, phiếu hoc tập 44 Thước thẳng, phiếu hoc tập 45 Thước thẳng, phiếu hoc tập 46 Thước thẳng, phiếu hoc tập 47 Giấy kiểm tra 48 Thước thẳng, MC PHẦN HÌNH HỌC, HĐTN ST Thiết bị dạy học T Thước thẳng, thước đo góc Thước thẳng, thước đo góc, ê e Thước thẳng, thứơc đo góc, ê ke, MC Thước thẳng, thước đo góc, ê ke 1 2 2 1 1 Số lượng 2 2 Ơn tập học kì II Kiểm tra học kì II Bài 24: Biểu thức đại số Bài 25: Đa thức biến Bài 26: Phép cộng phép trừ đa thức biến Luyện tập chung Bài 27: Phép nhân đa thức biến Bài 28: Phép chia đa thức biến Luyện tập chung Bài tập cuối chương VII Bài 29: Làm quen với biến cố Bài 30: Làm quen với xác suất biến cố Luyện tập chung Bài tập cuối chương VIII Ơn tập cuối học kì II Kiểm tra cuối học kì II Trả hệ thơng kiến thức HKII Các thí nghiệm/thực hành Ghi Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia phân giác góc Bài 9: Hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết Luyện tập chung Bài 10: Tiên đề Euclid Tính chất hai đường Thước thẳng Thước thẳng Thước thẳng, MC Thước thẳng, thước đo góc Thước thẳng 1 1 10 11 Thước thẳng, MC Thước thẳng, MC 12 13 14 15 Thước thẳng, MC Thước thẳng, MC Thước thẳng, MC Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 1 16 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 17 18 19 20 21 22 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Gấy kiểm tra Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 23 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 24 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 2 2 1 1 1 thẳng song song Bài 11: Định lí chứng minh định lí Luyện tập chung Bài tập cuối chương III Bài 12: Tổng góc tam giác Bài 13: Hai tam giác Trường hợp thứ tam giác Luyện tập chung Bài 14: Trường hợp thứ hai thứ ba tam giác Ôn tập học kì I Kiểm tra học kì I Luyện tập chung Bài 15: Các trường hợp tam giác vuông Bài 16: Tam giác cân Đường trung trực đoạn thẳng Luyện tập chung Bài tập cuối chương III Ơn tập cuối học kì I Kiểm tra cuối học kì I Trả kiểm tra hệ thống kiến thức HKI Bài 31: Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác Bài 32 Quan hệ đường vng góc đường xiên Bài 33 Quan hệ ba cạnh tam giác 25 26 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 27 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 28 29 30 31 32 33 34 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Giấy kiểm tra Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 35 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 36 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 37 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 38 39 40 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 41 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập 42 Thước thẳng, MC, phiếu hoc tập II Kế hoạch dạy học2 Phân phối chương trình HỌC KÌ I MẠCH SỐ VÀ ĐẠI SỐ Tuần Tiết Tên Yêu cầu cần đạt 2 1 1 3 1 1 Luyện tập chung Bài 34 Sự đồng quy ba đường trung tuyến, ba đường phân giác tam giác Bài 35 Sự đồng quy ba đường trung trực, ba đường cao tam giác Ơn tập học kì II Kiểm tra học kì II Luyện tập chung Bài tập cuối chương IX Bài 36 Hình hộp chữ nhật hình lập phương Luyện tập chung Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác Luyện tập Bài tập cuối chương VIII Đại lượng tỉ lệ đời sống HĐTN Vòng quay may mắn HĐTN Hộp quà đế lịch để bàn em HĐTN Ơn tập cuối học kì II Kiểm tra cuối học kì II Hệ thống kiến thức học kì II MẠCH HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG Tuần Tiết Tên Yêu cầu cần đạt Đối với tổ ghé47p môn học: khung phân phối chương trình cho mơn 5 Bài 1: Tập hợp Q - Nhận biết số hữu tỉ, tập số hữu tỉ (T1) hợp số hữu tỉ Q, số đối số hữu tỉ, thứ tự tập hợp số hữu tỉ Bài 1: Tập hợp Q - Biểu diễn số hữu tỉ số hữu tỉ (T2) trục số - So sánh hai số hữu tỉ Thực phép tính Bài 2: Cộng, trừ, cộng, trừ Q nhân, chia số hữu Vận dụng tính chất tỉ phép cộng quy tắc dấu (T1) ngoặc để tính nhẩm, tính nhanh cách hợp lý Thực phép tính cộng, trừ Q Bài 2: Cộng, trừ, Vận dụng tính chất nhân, chia số hữu phép cộng quy tắc dấu tỉ (T2) ngoặc để tính nhẩm, tính nhanh cách hợp lý Luyện tập chung + Củng cố kiến thức tập hợp số hữu tỉ (T1) phép toán tập hợp số Luyện tập chung hữu tỉ (T2) + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức 1 2 Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia phân giác góc (T1) Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia phân giác góc (T2) Nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh Nhận biết tia phân giác góc Nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh Nhận biết tia phân giác góc 10 11 Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ (T1) Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ (T2) Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ (T3) Bài 4: Thứ tự thực phép tính Quy tắc chuyển vế (T1) Bài 4: Thứ tự thực phép tính Quy tắc chuyển vế (T2) học để giải tập vấn đề thực tiễn + Mơ tả phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ + Thực tính tích, thương hai lũy thừa số, lũy thừa lũy thừa + Mô tả thứ tự thực phép tính + Mơ tả quy tắc chuyển vế + Giải số vấn đề thực tiễn gắn liền với phép tính số hữu tỉ 3 4 Bài 9: Hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết (T1) Bài 9: Hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết (T2) + Nhận biết góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng + Mô tả dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le + Nhận biết cách vẽ hai đường thẳng song song + Nhận biết góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng + Mô tả dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thơng qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le + Nhận biết cách vẽ hai đường thẳng song song 12 Luyện tập chung (T1) 13 Luyện tập chung (T2) 14 Bài tập cuối chương I 15 Bài 5: Làm quen với số thập phân vơ hạn tuần hồn (T1) 16 Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn (T2) + Củng cố kiến thức lũy thừa với số muc tự nhiên, thứ tự thực phép tình phép tốn tập hợp số hữu tỉ Củng cố kiến thức lũy thừa với số muc tự nhiên, thứ tự thực phép tình phép tốn tập hợp số hữu tỉ + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn + Nhận biết số thập phân hữu hạn số thập phân vơ hạn tuần hồn + Làm trịn số vào độ xác cho trước + Nhận biết số thập phân hữu hạn số thập phân vơ hạn tuần hồn + Làm trịn số vào độ xác cho trước 5 6 Luyện tập chung (T1) Luyện tập chung (T2) + Củng cố kiến thức góc, tia phân giác góc, hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn + Củng cố kiến thức góc, tia phân giác góc, hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học 17 Bài 6: Số vô tỉ Căn bậc hai số học (T1) 18 Bài 6: Số vô tỉ Căn bậc hai số học (T2) 19 Bài 7: Tập hợp số thực (T1) 20 21 Bài 7: Tập hợp số thực (T2) Bài 7: Tập hợp số thực (T3) 22 Luyện tập chung 23 Luyện tập chung 24 25 Bài tập cuối chương II Kiểm tra HK1 Nhận biết số vô tỉ Nhận biết bậc hai số học số khơng âm Tính giá trị (đúng gần đúng) bậc hai số học số nguyên dương máy tính cầm tay Nhận biết số thực, số đối giá trị tuyệt đối số thực Biểu diễn số thực trục số trường hợp thuận lợi Nhận biết thứ tự tập hợp số thực + Củng cố kiến thức số thực phép toán tập hợp số thực Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn Đánh giá kiến thức HS số nội dung tập hợp số tự nhiên tính chia hết để giải tập vấn đề thực tiễn 7 8 9 Bài 10: Tiên đề Euclid Tính chất hai đường thẳng song song Nhận biết tiên đề Euclid (T1) đường thẳng song song Mơ tả số tính chất hai Bài 10: Tiên đường thẳng song song` đề Euclid Tính chất hai đường thẳng song song (T2) Ôn tập HK1 tập hợp số tự nhiên 26 Dân số cấu dân số Việt Nam Dân số cấu dân số Việt Nam (HĐTN) 10 Kiểm tra HK1 11 Bài 11: Định lí chứng minh định lí 12 Luyện tập chung 13 Bài tập cuối chương III Đánh giá kiến thức HS số nội dung hai đường thẳng vng góc, hai đường thẳng song song …` MẠCH THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 10 11 27 28 Bài 17: Thu thập phân loại liệu Bài 17: Thu thập phân loại liệu Phân loại liệu Nhận biết tính đại diện liệu Phân loại liệu Nhận biết tính đại diện liệu 10 11 14 15 Bài 12: Tổng góc tam giác Bài 13: Hai tam giác Trường hợp Nhận biết định lý, giả thiết, kết luận định lý Làm quen với chứng minh định lý Củng cố kiến thức định lí chứng minh định lí Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn Giải thích tổng góc tam giác 180 độ Nhận biết hai tam giác Giải thích hai tam giác theo trường hợp cạnh – 10 TRƯỜNG: TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Họ tên giáo viên: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MƠN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MƠN TỐN, LỚP (Năm học 2022 - 2023) I Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình MẠCH SỐ VÀ ĐẠI SỐ Tuần Tiết Tên Bài 1: Tập hợp Q số hữu tỉ (T1) Bài 1: Tập hợp Q số hữu tỉ (T2) Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (T1) Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (T2) Luyện tập chung (T1) Thiết bị dạy học MẠCH HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG Thiết bị dạy Tuần Tiết Tên học - MC, thước thẳng - MC, thước thẳng 1 Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia phân - MC, thước đo Lớp học giác góc góc, thước thẳng (T1) Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia phân - MC, thước đo giác góc góc, thước thẳng (T2) MC, thước thẳng MC, thước thẳng Địa điểm dạy học Lớp học 27 10 11 Luyện tập chung (T2) Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ (T1) Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ (T2) Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ (T3) Bài 4: Thứ tự thực phép tính Quy tắc chuyển vế (T1) Bài 4: Thứ tự thực phép tính Quy tắc chuyển vế (T2) Lớp học MC, thước thẳng MC, thước thẳng 3 4 Bài 9: Hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết (T1) Bài 9: Hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết (T2) - MC, thước đo Lớp học góc, thước thẳng MC, thước đo Lớp học góc, thước thẳng 28 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Luyện tập chung (T1) Luyện tập chung (T2) Bài tập cuối chương I Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn (T1) Bài 5: Làm quen với số thập phân vơ hạn tuần hồn (T2) Bài 6: Số vơ tỉ Căn bậc hai số học (T1) Bài 6: Số vô tỉ Căn bậc hai số học (T2) Bài 7: Tập hợp số thực (T1) Bài 7: Tập hợp số thực (T2) MC, thước thẳng MC, thước thẳng MC, thước thẳng 5 Luyện tập chung (T1) MC, thước đo Lớp học góc, thước thẳng 6 Luyện tập chung (T2) MC, thước đo Lớp học góc, thước thẳng 7 Bài 10: Tiên đề Euclid Tính chất hai đường thẳng song song (T1) - MC, thước thẳng, thước đo góc, êke MC, thước thẳng MC, thước thẳng MC, thước thẳng Lớp học 29 21 Bài 7: Tập hợp số thực (T3) 22 Luyện tập chung 23 Luyện tập chung 24 Bài tập cuối chương II 25 Kiểm tra HK1 MC, thước thẳng 8 MC, thước thẳng Giấy kiểm tra Ôn tập HK1 - MC, thước thẳng, thước đo góc 10 Kiểm tra HK1 Giấy kiểm tra Dân số cấu dân số Việt Nam MẠCH THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 26 11 10 27 Bài 17: Thu thập phân loại liệu - MC, thước thẳng, 10 12 13 11 28 Bài 17: Thu thập phân loại liệu Bài 10: Tiên đề Euclid Tính chất hai đường thẳng song song (T2) - MC, thước thẳng, 11 14 Bài 11: Định lí - MC, thước chứng minh định thẳng, thước đo lí góc - MC, thước Luyện tập chung thẳng, thước đo góc - MC, thước Bài tập cuối thẳng, thước đo chương III góc Bài 12: Tổng - MC, thước góc thẳng, thước đo tam giác góc, giấy A4 Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học 30 15 16 17 12 29 Bài 18: Biểu đồ hình quạt trịn (T1) - MC, thước thẳng, compa 18 12 19 Bài 13: Hai tam giác Trường hợp thứ tam giác (T1) Bài 13: Hai tam giác Trường hợp thứ tam giác (T2) - MC, thước thẳng, thước đo góc, êke, compa Lớp học - MC, thước thẳng, thước đo góc, êke, compa Lớp học Luyện tập chung - MC, thước thẳng, thước đo góc, êke, compa Lớp học Bài 14: Trường hợp thứ hai thứ ba tam giác (T1) Bài 14: Trường hợp thứ hai thứ ba tam giác (T2) MC, thước thẳng, thước đo góc, êke Lớp học 31 30 13 Bài 18: Biểu đồ hình quạt trịn (T2) 31 Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn(T3) 32 Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng (T1) 20 13 - MC, thước thẳng, compa 21 22 - MC, thước thẳng 14 14 33 Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng (T2) 23 34 Luyện tập chung (T1) 24 15 35 16 - MC, thước thẳng, compa 36 - MC, thước thẳng, compa 15 Luyện tập chung (T2) Bài tập cuối chương IV 25 - MC, thước thẳng, compa 16 26 Luyện tập chung Bài 15: Các trường hợp tam giác vuông (T1) Bài 15: Các trường hợp tam giác vuông (T2) Bài 16: Tam giác cân Đường trung trực đoạn thẳng (T1) Bài 16: Tam giác cân Đường trung trực đoạn thẳng (T2) Luyện tập chung (T1) Luyện tập chung (T2) Lớp học MC, thước thẳng, thước đo góc, êke Lớp học MC, thước thẳng, thước đo góc, êke Lớp học MC, thước thẳng, thước đo góc, êke Lớp học MC, thước thẳng, thước đo góc, êke Lớp học Lớp học MC, thước thẳng, thước đo Lớp học 32 37 Ơn tập học kì I - MC, thước thẳng, compa Bài tập cuối chương III Ôn tập cuối học kì 27 28 17 38 Kiểm tra HK1 29 Giấy kiểm tra Kiểm tra HK1 góc, êke Lớp học Giấy kiểm tra Trả kiểm tra 30 hệ thống kiến thức HKI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 18 Lớp học Lớp học Lớp học 39 Dân số cấu dân số Việt Nam 31 Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra 40 Dân số cấu dân số Việt Nam 32 Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra HỌC KÌ Tuần 19 MẠCH SỐ VÀĐẠI SỐ Thiết bị dạy Tiết Tên học Bài 20: Tỉ lệ thức 41 (T1) Bài 20: Tỉ lệ thức 42 - MC, thước (T2) thẳng Bài 21: Tính chất 43 dãy tỉ số Tuần 19 MẠCH HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG Thiết bị dạy Địa điểm dạy Tiết Tên học học 33 Bài 31: Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác (T1) MC, thước thẳng, eke Lớp học Lớp học 33 44 20 45 46 21 22 Luyện tập chung (T2) Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận (T1) 47 Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận (T2) 48 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch (T1) 49 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch (T2) 50 Luyện tập chung 51 52 23 Luyện tập chung (T1) 53 Luyện tập chung Bài tập cuối chương VI Bài 24: Biểu thức đại số - MC, thước thẳng - MC, thước thẳng - MC, thước thẳng - MC, thước thẳng 34 Bài 31: Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác (T2) MC, thước thẳng, eke Lớp học 35 Bài 32 Quan hệ đường vng góc đường xiên MC, thước thẳng, eke Lớp học 22 36 Bài 33 Quan hệ ba cạnh tam giác MC, thước thẳng, eke Lớp học 23 37 Luyện tập chung 20 21 MC, thước thẳng, eke Lớp học 34 54 Bài 25: Đa thức biến (T1) 55 Bài 25: Đa thức biến (T2) 56 Bài 25: Đa thức biến (T3) 57 Bài 26: Phép cộng - MC, thước phép trừ đa thức thẳng biến (T1) 24 58 59 60 25 61 26 62 Bài 26: Phép cộng phép trừ đa thức biến (T2) Luyện tập chung - MC, thước Luyện tập chung thẳng Bài 27: Phép nhân - MC, thước đa thức biến thẳng (T1) Bài 27: Phép nhân - MC, thước đa thức biến thẳng (T2) 24 25 26 38 39 40 Luyện tập chung MC, thước thẳng, eke Lớp học Bài 34 Sự đồng MC, thước quy đường thẳng, Giấy trung tuyến A4, kéo tam giác (T1) Lớp học Ôn tập HK2 Lớp học 35 63 64 65 Kiểm tra HK2 66 Bài 28: Phép chia đa thức biến (T2) 67 Bài 28: Phép chia đa thức biến (T3) 68 Luyện tập chung 69 Luyện tập chung 70 Bài tập cuối chương VI 29 Lớp học Bài 28: Phép chia đa thức biến (T1) 27 28 Giấy kiểm tra 44 Bài 34 Sự đồng quy đường phân giác tam giác (T2) Bài 35 Sự đồng quy ba đường trung trực, ba đường cao tam giác (T1) Bài 35 Sự đồng quy ba đường trung trực, ba đường cao tam giác (T2) Luyện tập chung 45 Luyện tập chung 46 Bài tập cuối chương IX 41 - MC, thước thẳng 27 42 - MC, thước thẳng - MC, thước thẳng - MC, thước thẳng 28 43 29 Lớp học MC, thước thẳng, Giấy A4, kéo Lớp học MC, thước thẳng, Giấy A4, kéo MC, thước thẳng, Giấy A4, kéo Lớp học Lớp học Lớp học 36 71 Bài 29: Làm quen với biến cố (T1) 30 - MC, thước thẳng 72 73 31 74 32 47 75 30 Bài 29: Làm quen với biến cố (T2) Bài 30: Làm quen với xác suất biến cố (T1) - MC, thước thẳng Bài 30: Làm quen với xác suất biến cố (T2) Luyện tập - MC, thước thẳng chung 48 49 31 50 32 51 52 Bài 36 Hình hộp chữ nhật hình lập phương (T1) Bài 36 Hình hộp chữ nhật hình lập phương (T2) Bài 36 Hình hộp chữ nhật hình lập phương (T3) Luyện tập Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác (T1) Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ MC, thước thẳng Lớp học Lớp học MC, thước thẳng Lớp học MC, thước thẳng Lớp học Lớp học 37 53 54 33 76 77 34 78 Bài tập cuối chương VII - MC, thước thẳng 55 Ôn tập cuối HK2 Kiểm tra cuối HK2 - MC, thước thẳng đứng tứ giác (T2) Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác (T3) Lớp học Luyện tập Bài tập cuối chương X Lớp học MC, thước thẳng Lớp học 56 Ôn tập cuối HK2 Lớp học 57 Kiểm tra cuối HK2 Lớp học 58 Vòng quay may mắn 34 MC, thước thẳng Lớp học 38 Hộp quà MC, thước Đại lượng tỉ lệ chân đế lịch thẳng, giấy 79 59 Lớp học đời sống để bàn cứng, kéo, em màu 35 - MC, thước thẳng 35 Hộp quà MC, thước Đại lượng tỉ lệ chân đế lịch thẳng, giấy 80 60 Lớp học đời sống để bàn cứng, kéo, em màu II Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục ) TỔ TRƯỞNG , ngày 18 tháng năm 2022 GIÁO VIÊN 39 ... kéo Lớp học Lớp học Lớp học 36 71 Bài 29: Làm quen với biến cố (T1) 30 - MC, thước thẳng 72 73 31 74 32 47 75 30 Bài 29: Làm quen với biến cố (T2) Bài 30: Làm quen với xác suất biến cố (T1) - MC,... tính đa thức tính toán - Đánh giá khả nắm kiến thức học sinh HKII vận dụng kiến thức thực tiễn sống 57 Kiểm tra cuối HK2 58 Vòng quay may mắn 34 HĐ trải nghiệm 24 79 Đại lượng tỉ lệ đời sống HĐ... giác để giải tập liên quan đa thức tính tốn MẠCH THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 71 Bài 29: Làm quen với biến cố (T1) 30 72 73 31 74 Bài 29: Làm quen với biến cố (T2) Làm quen với khái niệm biến cố ngẫu nhiên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phụ lục I, III CV 5512 môn toán 7 sách kết nối tri thức với cuộc sống,

Từ khóa liên quan