0

Tác động của dụng cụ tiệt khuẩn với chất lượng phẫu thuật.TS. BS. CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà

58 0 0
  • Tác động của dụng cụ tiệt khuẩn với chất lượng phẫu thuật.TS. BS. CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2022, 00:48

Tác động dụng cụ tiệt khuẩn với chất lượng phẫu thuật TS BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Chủ Tịch Hội KSNK Tp.HCM Câu chuyện 1: Ngày tơi bạn sinh viện Hơm nhóm chúng tơi có vài bạn tham gia phụ mổ Cịn lại chúng tơi đứng vây quanh Cuộc mổ đến phần quan trọng, người bạn đưa dụng cụ cho thầy, nhìn dụng cụ thầy chau mày vứt vào khay để dụng cụ bẩn nói lại đưa cho tơi dụng cụ ? Câu chuyện 2: Năm 2018, Bệnh viện Bình dân mở Hội thảo chun kiểm sốt nhiễm khuẩn phẫu thuật, mơ hình CSSD TS.BS phó giám đốc bệnh viện có nói Trước bệnh viện chúng tơi có «Kéo an tồn» Lúc nghe ngạc nhiên, sau BS cho biết kéo đem cắt mà khơng đứt !!!! Các vụ dịch • • • • Viêm trung thất Viêm nội tâm mạc Nhiễm khuẩn huyết NKVM •17 bệnh nhân NK •5 bệnh nhân tử vong Dụng cụ phịng mổ khơng tiệt khuẩn Esel D, J Hosp Infect, 2002 • Đóng gói kích thước q lớn • Khơng thử Bowie-Dick • Khơng làm thị sinh học • Khơng kiểm tra độ ẩm thích hợp NHỮNG SAI LẦM TRONG KHỬ KHUẨN TIỆT KHUẨN DẪN ĐẾN RỦI RO NK TRONG PHẪU THUẬT Chất lượng ??? Chất lượng mức hồn thiện, đặc trưng so sánh hay đặc trưng tuyệt đối, dấu hiệu đặc thù, kiện, thông số (Oxford Pocket Dictionary) Chất lượng tiềm sản phẩm hay dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu người sử dụng (Tiêu chuẩn Pháp NF X 50 - 109) Chất lượng khả thoả mãn nhu cầu thị trường với chi phí thấp (Kaoru Ishikawa) Chất lượng tập hợp đặc tính thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) khả thoả mãn nhu cầu nêu nhu cầu tiềm ẩn (ISO 8402) Phẫu thuật viên mong muốn điều dụng cụ phẫu thuật ?? Làm để đạt mong muốn người PT viên?? Nhiều hoạt động để có CHẤT LƯỢNG DC HỒN HẢO Dụng cụ ln sẵn có cho nhà phẫu thuật cần – Tính sẵn có, Đảm bảo đầy đủ theo danh mục dụng cụ Chất lượng DC phải tốt Chức dụng cụ đảm bảo PTV sử dụng Về quản lý đơn vị, máy móc, thiết bị • Cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng với phần mềm công cụ quản lý góp phần tinh giảm máy, cung cấp dụng cụ chất lượng, an toàn cho người bệnh NVYT Chống thất dụng cụ • Phần mềm quản lý dụng cụ cần thiết, dụng cụ cần mã hoá sử dụng phần mềm quét mã vạch giúp cho việc quản lý dụng cụ trở nên dễ dàng, hiệu tiết kiệm GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỤNG CỤ Nhận dụng cụ bẩn Kiểm tra, loại DC không đạt chất lượng - Chuẩn bị đủ phương tiện làm Làm dụng cụ: - Bằng tay - Bằng máy - Xấy khô dụng cụ - Kiểm tra chức dụng cụ - Chuyển đóng gói Đóng gói dụng cụ GIÁM SÁT QUY TRÌNH ĐĨNG GĨI Chuẩn bị đủ phương tiện đóng gói: - Giấy gói, bao gói, bang keo - Test thử - Dấu đóng hạn sử dụng,… Đóng gói: - Kiểm tra dụng cụ trước đóng gói - Bảo trì DC trước đóng gói - Sắp DC vào bao bì thích hợp - Cho test thử - Ghi hạn sử dụng Phương tiện đảm bảo an toàn cho DC từ tiệt khuẩn đến lưu trữ sử dụng Bao bì đóng gói • TYVEK túi • TYVEK cuộn Hộp đựng dụng cụ cố định dụng cụ • Dụng cụ nội soi • Miếng cố định dụng cụ không di lệch, rớt hỏng Thùng đựng dụng cụ chun dụng • Có phin lọc • Khóa an tồn Giám sát chất lượng tiệt khuẩn • • • • Kiểm sốt vật lý Kiểm sốt hóa học Kiểm sốt sinh học Bảo trì máy móc GIÁM SÁT QUY TRÌNH TIỆT KHUẨN  Chỉ thị hóa học (băng keo nhiệt) dán bên ngồi gói qua chu kỳ tiệt khuẩn: • Chỉ số khơng chứng minh đạt tới tiệt khuẩn • Thẩm tra việc dụng cụ trải qua q trình tiệt khuẩn (bên ngồi dụng cụ qua nhiệt độ cần đạt để tiệt khuẩn)  Giám sát học, hóa học sinh học để bảo đảm tính hiệu q trình tiệt khuẩn • Thời gian, nhiệt độ, áp suất • Chỉ thị hóa học (bên ngồi) chu kỳ hấp trọng lực VẤN ĐỀ • Hội thảo “Cập nhật công nghệ mới: Giải pháp phòng mổ đại, trung tâm tiệt trùng - nhu cầu bệnh viện Việt Nam” ngày 23- 10 Hà Nội • Thứ trưởng BYT Nguyễn Viết Tiến: “Phịng mổ Trung tâm tiệt khuẩn đại có vai trị tầm quan trọng cơng tác khám chữa bệnh phục vụ NB Đây hai khu vực then chốt cấu hoạt động bệnh viện” Mơ hình trung tâm tiệt khuẩn đại ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO Tùy thuộc bệnh viện Nhận thức NVYT, Nhân viên KSNK, Nhà quản lý,… Phát triển văn hóa KSNK – An tồn cho người bệnh TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ THEO DÕİ CỦA CÁC QUÝ VỊ ĐỒNG NGHİỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của dụng cụ tiệt khuẩn với chất lượng phẫu thuật.TS. BS. CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà,