0

Hệ sinh thái Chuyển đổi số Doanh nghiệp VNPT và các ưu đãi đồng hành cùng SME

25 1 0
  • Hệ sinh thái Chuyển đổi số Doanh nghiệp VNPT và các ưu đãi đồng hành cùng SME

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2022, 00:05

Hệ sinh thái Chuyển đổi số Doanh nghiệp VNPT ưu đãi đồng hành SME Bình Dương, Tháng 12/2021 NỘI DUNG HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP CĐS DOANH NGHIỆP HỆ SINH THÁI DOANH NGHIỆP SỐ VNPT Đặng Duy Khánh CÁC ƯU ĐÃI CHUYỂN ĐỔI SỐ SME ĐẦU MỐI LIÊN HỆ MBA, PMP Trưởng Ban Dự án Chuyển đổi số Doanh nghiệp nhỏ vừa (SME) VNPT SME DX HIỆN TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP VNPT SME DX THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG MƠI TRƯỜNG KINH DOANH MỚI Mơi trường Kinh doanh – Trực tuyến Môi trường kinh doanh truyền thống – trực tiếp Thương mại điện tử Phân phối Bán lẻ Quảng cáo trực tuyến Kinh tế chia sẻ Xây dựng Đào tạo trực tuyến Thanh toán điện tử Phần mềm Giáo dục Sản xuất Kinh tế GIG Nội dung số Tin tức trực tuyến Thanh tốn khơng tiền mặt Y tế Nông nghiệp Công ty truyền thống chuyển đổi số nhằm nâng cao lực cạnh tranh môi trường kinh doanh Công ty Công nghệ lấn sân vào môi trường kinh doanh truyền thống Môi trường Kinh doanh Nhu cầu khách hàng thay đổi!!!! Biên giới ngành nghề bị xóa nhịa – Đặc biệt Cơng nghệ ngành lại VNPT SME DX Ngân hàng < - > Cho vay ngang hàng Bán lẻ cửa hàng < - > Sàn thương mại điện tử Taxi truyền thống < - > Taxi công nghệ Bệnh viện < - > Khám chữa bệnh từ xa qua app CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP Chi phí đầu tư vào CĐS cao Hạ tầng CNTT VNPT SME DX Giải pháp rủi ro, an ninh mạng Nguồn nhân lực CĐS hạn chế Tổ chức quản lý, quy trình nghiệp vụ, chuỗi cung ứng cần chuẩn hóa Thiếu tiếp cận, kiến thức /thơng tin cơng nghệ số CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ SME NỔI BẬT TỪ CHÍNH PHỦ LinkSME Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ KHĐT kết hợp USAID thực chương trình chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp nhỏ vừa Cục tin học hóa Bộ TTTT kết hợp nhà CCDV (Hiện có 17 nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cung cấp dịch vụ để triển khai chương trình: Misa, MoMo, Vnpay, 1office, CMC… Chương trình chuyển đổi số gồm hoạt động truyền thông, đào tạo nhận thức, hội nghị, cung cấp kinh phí cho ác doanh nghiệp chuyển đổi số phê duyệt Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 07/01/2021 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ vừa (SMEs) thực chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số biến khó khăn thành hội Đồng hành chia sẻ giá trị để tạo sức mạnh chung Nội dung chương trình phê duyệt Quyết định số 377/QĐBTTTT ngày 26/3/2021 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thơng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 2025 Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Bộ Cơng thương trình phối hợp tồn diện Bộ Cơng thương Phịng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) Chương DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHÍNH PHỦ KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ … THAM GIA XÂY DỰNG, ĐÓNG GÓP VÀO KINH TẾ SỐ VNPT SME DX PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP CỦA VNPT VNPT SME DX TRỌNG TÂM CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP CÁC TIỆN ÍCH GIÚP DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ : KINH DOANH – MARKETING: - Dịch vụ quảng cáo số: phục vụ quảng cáo, marketing nhằm gia tăng khách hàng Dịch vụ Email Marketing Kênh thương mại điện tử Thanh toán giao nhận Quản trị khách hàng đa kênh, hợp Tổng đài số VNPT SME DX QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH: - Dịch vụ giao dịch với quan quản lý nhà nước (CA, BHXH) Văn phòng điện tử, hội nghị trực tuyến Phần mềm quản trị nội bộ: ERP, DMS, AMS… Đào tạo trực tuyến CẢI TIẾN MƠ HÌNH KINH DOANH: - - - Ứng dụng công nghệ 4.0 thông minh hóa sản phẩm dịch vụ cơng nghệ doanh nghiệp SME ICT Dịch vụ kinh tế chia sẻ Dịch vụ kinh tế thuê KHUNG CĐS VNPT DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP Lớp Lãnh đạo số (Cam kết & Năng lực) trung tâm hoạt động chuyển đổi số, hoạt động chuyển đổi số xoay quanh trụ cột, Khung chuyển đổi số VNPT cho doanh nghiệp SME: · Giúp Doanh nghiệp định hình vào lĩnh vực, mục tiêu quan tâm nhất, nghiệp vụ cần thực để chuyển đối số cách rõ ràng với thứ tự ưu tiên cụ thể · Xoay quanh trụ cột doanh nghiệp, khung đưa các mức tiếp cận ứng dụng nghiệp vụ từ đơn giản tới nâng cao phù hợp với giai đoạn CDS DN · Doanh nghiệp sử dụng ứng dụng chuyển đổi số hạ tầng số: Viễn thông – Hạ tầng điện tốn đám mây – cơng nghệ 4.0 đảm bảo an ninh an toàn mạng VNPT cung cấp Khung chuyển đổi số VNPT cho doanh nghiệp VNPT SME DX CÁC GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP • Chuyển đổi liệu sang dạng số GĐ1: Số hóa VNPT SME DX GĐ2: Ứng dụng Cơng nghệ số • Đưa ứng dụng cơng nghệ vào quy trình, sản phẩm Doanh nghiệp • Sử dụng liệu số, ứng dụng số tạo mơ hình kind doanh giá trị GĐ3: Chuyển đổi số LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP Xác định Hiện trạng Mục tiêu Lập Kế hoạch Lên Chương trình hành động Chuẩn bị nguồn lực Tìm hiểu Khung CDS, Hướng tiếp cận, Danh mục SPDV Hoạch định mục tiêu: “Làm gì”; “Làm nào”; “Làm lúc nào” Lãnh đạo DN tham gia: đánh giá Mức độ Trưởng thành số Tham khảo Lộ trình Mẫu , Sổ tay Bộ SPDV CDS Danh mục Chương trình hành động kèm mốc trung gian kết cụ thể Tổ chức nguồn lực với cam kết đầu tư vể hạ tầng, liệu, nhân sự, tài chính, quy trình, tiêu sẵn sàng cho chuyển đổi *Với DN Nhỏ Vừa cần tư vấn *Với DN Nhỏ Siêu nhỏ áp dụng Lộ trình mẫu Triển khai Ứng dụng SPDV, giải pháp Nâng cấp, Mở rộng Đánh giá Đối chiếu kết mục tiêu Rút kinh nghiệm VNPT SME DX Sử dụng SPDV , gói Combo cho nhu cầu số DN Nâng cấp mua thêm SPDV khác tảng theo nhu cầu phát triển thực tế DN Rút kinh nghiệm triển khai cho Mục tiêu/Kế hoạch HỆ SINH THÁI CĐS DOANH NGHIỆP VNPT VNPT SME DX HỆ SINH THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT CHO CÁC DOANH NGHIỆP VNPT cung cấp đa dạng SPDV Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệptheo 04 trụ cột hoạt động doanh nghiệp Hệ sinh thái chuyển đổi số VNPT cho doanh nghiệp VNPT SME DX HỆ SINH THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT CHO CÁC DOANH NGHIỆP VNPT SME DX NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ 4.0 VNPT SME DX NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT ONESME https://onesme.vn VNPT SME DX NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT ONESME NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (B2B Marketplace) CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA VNPT (VÀ ĐỐI TÁC) CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP SME NỀN TẢNG TÍCH HỢP DỮ LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP SME PHỤC VỤ HỌ QUẢN TRỊ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CUNG CẤP CÁC API SẴN CÓ CỦA NỀN TẢNG, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG GIÚP CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN, DOANH NGHIỆP SME TẠO RA ỨNG DỤNG NHANH VNPT SME DX NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT ONESME oneSME Nền tảng chuyển đổi số Việt Nam – trực tuyến Chỉ lần “dừng chân” cổng nhất, doanh nghiệp lựa chọn cho nhiều sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khác NỀN TẢNG HỢP NHẤT Được cung cấp hỗ trợ VNPT địa bàn, nhà cung cấp tin cậy, trụ sở/ nhân lực CNTT mạnh địa phương sẵn sàng đồng hành doanh nghiệp lúc, nơi Trải nghiệm người dùng liệu tập hợp: Trải nghiệm hợp không bị phân tán thành nhiều trang web/ ứng dung, giúp tiết kiệm thời gian sử dung, hình thành tích tụ liệu Doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số VNPT SME DX Nhà cung cấp có lực độ tin cậy: TÍCH TỤ DỮ LIỆU ĐỐI TÁC TIN CẬY CÁC ƯU ĐÃI CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (SME) VNPT SME DX CÁC ƯU ĐÃI DÀNH CHO SME – BỘ SẢN PHẨM CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT SmartCA Giải pháp Ký số từ xa VNPT OneBusiness Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp VNPT eContract Giải pháp hợp đồng điện tử VNPT Invoice Giải pháp hóa đơn điện tử VNPT BHXH Giải pháp kê khai bảo hiểm xã hội VNPT SME DX CÁC ƯU ĐÃI DÀNH CHO SME Ưu đãi 1: Bộ sản phẩm trải nghiệm chuyển đổi số VNPT STT Dịch vụ Số lượng ĐTV Thời hạn sử dụng VNPT Invoice 300 Hóa đơn Khơng giới hạn VNPT eContract 100 Hợp đồng tháng SmartCA Chứng thư số tháng Giá ưu đãi 0đ Ưu đãi 2: Gói ưu đãi dịch vụ riêng lẻ STT Dịch vụ Số lượng ĐTV Thời hạn sử dụng Giá ưu đãi VNPT Invoice 300 Hóa đơn Khơng giới hạn 0đ OneBusiness Gói tháng 0đ Đơn giá Thời hạn sử dụng Chính sách ưu đãi Giá ưu đãi 5000vnđ/Hợp đồng Không giới hạn Giảm 40% so với giá cước hành 3000vnđ/Hợp đồng STT Dịch vụ VNPT eContract VNPT SME DX CÁC ƯU ĐÃI DÀNH CHO SME Ưu đãi 3: Đăng ký dịch vụ tặng thêm tháng + trải nghiệm HĐĐT STT STT STT Dịch vụ VNPT-CA VNPT-BHXH VNPT Invoice Dịch vụ VNPT-CA VNPT-BHXH VNPT Invoice Dịch vụ VNPT-CA VNPT-BHXH VNPT Invoice VNPT SME DX Thời gian đăng ký ĐTV Ưu đãi Giá ưu đãi (đ) Tặng thêm tháng thời gian sử dụng Tặng 300 hóa đơn 2,134,000 Khơng giới hạn Chứng thư số Hợp đồng Hóa đơn Thời gian đăng ký ĐTV Ưu đãi Giá ưu đãi (đ) Khơng giới hạn Chứng thư số Hợp đồng Hóa đơn Tặng thêm tháng thời gian sử dụng Tặng 500 hóa đơn Thời gian đăng ký ĐTV Ưu đãi năm Chứng thư số Hợp đồng Tặng thêm 12 tháng thời gian sử dụng Khơng giới hạn Hóa đơn Tặng 1.000 hóa đơn năm năm 3,245,000 Giá ưu đãi (đ) 3,570,600 ĐẦU MỐI LIÊN HỆ VNPT VNPT SME DX ĐẠI DIỆN VNPT TẠI ĐỊA BÀN BÌNH DƯƠNG Mr Lê Văn Tấn: GĐ Khách hàng Doanh nghiệp Đt: 0913.860.086, Email: tanlv.bdg@vnpt.vn Nguyễn Tấn Trọng: GĐ Khách hàng Doanh nghiệp ĐT: 0913657585, Email: trongnt.bdg@vnpt.vn Nguyễn Văn Khê: GĐ Giải Pháp, ĐT: 0918131913, Email: khenv.bdg@vnpt.vn VNPT SME DX TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! ... số VNPT cho doanh nghiệp VNPT SME DX HỆ SINH THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT CHO CÁC DOANH NGHIỆP VNPT SME DX NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ 4.0 VNPT SME DX NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT ONESME https://onesme.vn VNPT. .. vụ VNPT eContract VNPT SME DX CÁC ƯU ĐÃI DÀNH CHO SME Ưu đãi 3: Đăng ký dịch vụ tặng thêm tháng + trải nghiệm HĐĐT STT STT STT Dịch vụ VNPT- CA VNPT- BHXH VNPT Invoice Dịch vụ VNPT- CA VNPT- BHXH VNPT. .. NGHIỆP VNPT VNPT SME DX HỆ SINH THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ VNPT CHO CÁC DOANH NGHIỆP VNPT cung cấp đa dạng SPDV Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệptheo 04 trụ cột hoạt động doanh nghiệp Hệ sinh thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ sinh thái Chuyển đổi số Doanh nghiệp VNPT và các ưu đãi đồng hành cùng SME,

Từ khóa liên quan