0

sáng kiến kinh nghiệm biện pháp duy trì sĩ số học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 6b trường trung học cơ sở lũng hồ

11 6 0
  • sáng kiến kinh nghiệm  biện pháp duy trì sĩ số học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 6b trường trung học cơ sở lũng hồ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:29

KINH NGHIỆM LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BIỆN PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM, LỚP 6B TRƯỜNG THCS LŨNG HỒ 1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Nghị quyết Trung ương khoá VIII khẳng định “Muốn tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững” Một trong những nhiệm vụ cơ bản của giáo dục và đào tạo hiện nay là h. 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỆN PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH TRONG CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM, LỚP 6B TRƯỜNG THCS LŨNG HỒ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU Nghị Trung ương khoá VIII khẳng định: “Muốn tiến hành cơng nghiệp hóa - đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố phát triển nhanh bền vững” Một nhiệm vụ giáo dục đào tạo hình thành phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước để tạo người có tài phẩm chất trách nhiệm to lớn hệ thống giáo dục nói chung nhà trường phổ thơng nói riêng Luật Giáo dục năm 2019 khẳng định: “Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo” Vị trí vai trị đội ngũ nhà giáo ln Đảng, Nhà nước, xã hội quan tâm tôn vinh Vì vậy, xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên nhiệm vụ cấp thiết ngành giáo dục tất nhà trường Nguồn nhân lực giáo dục trường phổ thơng đóng vai trị trực tiếp hoạt động nhà trường có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, quản lý nhân lực nhà trường bao gồm việc qui hoạch, xây dựng, phát triển quản lý sử dụng Ở trường tiểu học, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trị quan trọng việc dạy học, giáo dục quản lý học sinh Giáo viên chủ nhiệm lớp trường phổ thông nhà quản lý không dấu đỏ, giáo viên chủ nhiệm lớp linh hồn lớp học họ người thay mặt Hiệu trưởng quản lý tồn diện lớp học; có vai trị trực tiếp tổ chức hoạt động lớp nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện; người chịu trách nhiệm quản lý giáo dục, người điều khiển phối hợp hoạt động thành viên lớp tổ chức mối quan hệ lớp học với nhà trường, gia đình xã hội Có thể nói, người giáo viên chủ nhiệm lớp cầu nối lực lượng giáo dục nhà trường 2 Trong năm gần đây, tượng nghỉ học, bỏ học học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ diễn phổ biến với nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau, mối quan tâm trăn trở người làm nghề trồng người mối quan tâm bậc phụ huynh Hiện tượng khơng có biện pháp khắc phục làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nhà trường nói riêng giáo dục nước ta nói riêng Mặt khác, tượng bỏ học, học theo kiểu lược học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ không khắc phục để lại hậu to lớn, trẻ em không đến trường dẫn đến hệ lụy xã hội kéo theo Vấn đề đặt phải trì sĩ số học sinh, trách nhiệm toàn xã hội, lãnh đạo nhà trường trước hết trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp Do vậy, nghiên cứu vấn đề “Duy trì sĩ số học sinh cơng tác chủ nhiệm lớp 6B trường THCS Lũng Hồ” làm sáng kiến có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn NỘI DUNG, BIỆN PHÁP * Đặc điểm, tình hình Năm học 2021 - 2022, số học sinh lớp 6b tơi chủ nhiệm có 45 học sinh có em Ly Mí Chính, Ly Mí Chỉ đầu năm thường xuyên nghỉ học dài ngày ảnh hưởng đến hoạt động thi đua lớp, biện pháp vận động, em học đều, tham gia hoạt động lớp, nhà trường phát động lớp đảm bảo sĩ số 100% Do đặc thù vùng cao, học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ chủ yếu em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều thơn, xa xơi, khơng có sóng điện thoại, việc liên lạc với phụ huynh học sinh đến trường nhiều bất cập Trong có học sinh khơng muốn đến trường để nhà lập gia đình, làm… Gần phụ huynh “khoán trắng” việc học em cho nhà trường Vào thời điểm mùa vụ, nhiều học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ vắng học để giúp bố mẹ Trang thiết bị dạy học thiếu, trường chưa kết nối internet đường dây chưa kéo xã, thôn, Các làng, vùng cao cư trú xa trung tâm xã trung tâm huyện nên số học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ chưa khắc phục khó khăn xa nhà học nên bỏ học sau học xong cấp tiểu học trung học sở Điều kiện kinh tế đồng bào dân tộc nói cịn khó khăn, đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo Một số phong tục, tập quán số dân tộc Lũng Hồ lạc hậu ảnh hưởng đến việc học tập học sinh… Những đặc điểm tác động không nhỏ tới việc đến trường học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ *Thuận lợi Trong năm qua, với mục tiêu tạo điều kiện phát triển số lượng, nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em, học sinh vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm thông qua nhiều Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Nghị định Chính phủ Trong đó, có Quyết định số 2123/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2015; Nghị định số 57/2017/QĐ- TTg ngày 09/5/2017 Chính phủ, sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (dưới 10.000 người) Thực sách trên, sở vật chất trường, lớp thôn, vùng cao đầu tư, xây dựng; chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lí giáo dục sở giáo dục vùng cao nâng lên Tỉ lệ huy động trẻ em, học sinh lớp vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đến trường tăng Một thuận lợi nừa học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ có tinh thần hiếu học; cấp quyền, nhà trường nỗ lực tuyên truyền, vận động Thấy học sinh vắng học buổi, giáo viên liền báo cho nhà trường để tổng hợp danh sách gửi ủy ban nhân dân xã, từ có kế hoạch phối hợp vận động em quay lại lớp học Trường cịn phân cơng giáo viên, cán quản lý nhận đỡ đầu em có hồn cảnh khó khăn; kèm cặp, giúp đỡ em học yếu Công tác xã hội hóa giáo dục đẩy mạnh, số giáo viên kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì tơm, đồng phục… cho học sinh Được đạo quan tâm thường xuyên ban ngành, đặc biệt Ban giám hiệu nhà trường, kết hợp với giúp đỡ nhiệt tình đồng nghiệp, cô giáo giáo chủ nhiệm tận tâm với nghề nên học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ yên tâm tới trường, tới lớp, sĩ số lớp học giữ vững 4 Được đạo quan tâm thường xuyên ban ngành, đặc biệt Ban giám hiệu nhà trường kết hợp với giúp đỡ nhiệt tình đồng nghiệp, học sinh yên tâm tới trường, tới lớp * Khó khăn Có thể thấy, tình trạng học sinh bỏ học nói chung, học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ bỏ học nói riêng dẫn đến nhiều hệ lụy, em thiếu kiến thức dẫn đến hành vi lệch lạc, không chuẩn mực, lướn lên dễ sa vào tệ nạn xã hội cờ bạc, rượu chè, nghiện hút Ngồi ra, em khơng có điều kiện tham gia vào cơng việc địi hỏi kỹ thuật cao mà làm công việc lao động chân tay đơn giản, hiệu thu nhập thấp… Do đó, đường tương lai em gặp nhiều khó khăn… Phụ huynh làm ăn xa, hồn cảnh khó khăn chưa thật quan tâm đến việc học em tra nhắc nhở em họ học tập Ý thức tự học em chưa cao, phần lớn học sinh lớp em nông thôn nên ngồi việc học em cịn phải phụ giúp gia đình làm nương, thu hoạch mùa, đa số em lao động gia đình Do quan niệm số phụ huynh, học không học không quan trọng, học sinh bị thành phần xấu lơi kéo Các em gặp khó khăn việc tiếp thu bài, giáo viên giảng em không hiểu vấn đề, làm cho em tự ti, mặc cảm phải đứng trả trước bạn bè tỏ sợ sệt, e dè Một học sinh gặp trở ngại việc làm tập, học nhà, trục trặc việc lưu giữ kiến thức trí nhớ Từ đó, tập, học trở thành khó khăn, vất vả mơn học kiểm tra trở thành rào ngăn cách, em em cảm thấy khơng thích nghi với mơi trường lớp học, nhà trường dẫn đến việc nghỉ, bỏ học diễn * Nguyên nhân Một nguyên nhân dẫn đến tình học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ khơng thích học học chừng bỏ nhiều gia đình q nghèo, đơng khơng có ý thức đưa em đến trường Nhiều gia đình dân tộc quan điểm cổ hủ “trọng nam khinh nữ”, có trai cần phải học cịn gái đến 13-14 tuổi nên lấy chồng Do đó, nhiều em gái học hết cấp tiểu học nhà chuẩn bị xây dựng gia đình Về phía học sinh, nhiều em khơng có thời gian để làm tập nhà giúp đỡ hiểu thêm giáo giao nên dẫn đến học lực em thường cuối chán nản bỏ học ln Có học sinh thích theo bố mẹ làm nương rẫy, khơng thích đến trường Hiện nay, môn học trường dạy tiếng Việt, kỹ sử dụng tiếng Việt học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ chủ yếu em dân tộc thiểu số cịn Việc chưa thơng thạo tiếng Việt thể qua cách em không nghe kịp thày cô giảng nhiều em nghe không hiểu nghĩa từ nên không nhớ kiến thức cô giáo dạy Đây nguyên nhân dẫn tới việc học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ thường xuyên bỏ học Môi trường học tập trường chưa đủ hấp dẫn, thiếu hoạt động ngoại khoá cộng thêm điều kiện vật chất khó khăn khiến học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ phải sống điều kiện nội trú không đủ đảm bảo vệ sinh độ an toàn Điều làm thời lượng học, giảm hứng thú đến trường trẻ em, khiến em dễ dàng bỏ học lý đơn giản trường học cách xa nhà Đây nguyên nhân khiến nhiều học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ không đến trường không muốn học Một số nguyên nhân khác dẫn đến việc trì sĩ số học sinh không đảm bảo là: Do điều kiện đời sống kinh tế số gia đình gặp nhiều khó khăn, tiếp tục cho em tới trường học tập Do địa bàn dân cư thưa thớt, trường học xa,học sinh lại khó khăn Do quan tâm chưa mức,và nhận thức chưa sâu sắc số phụ huynh việc học em Do quan tâm giúp đỡ quyền địa phương chưa kịp thời gia đình gặp khó khăn kinh tế Chưa tạo điều kiện cho học sinh học gần,trường lớp xa * Những giải pháp, việc làm cụ thể mà tơi áp dụng để trì sĩ số công tác chủ nhiệm lớp học sinh vùng cao Giáo viên chủ nhiệm phải nhiệt tình, nổ phải tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề để cải tiến phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng nhà trường đặc biệt em học sinh để lôi học sinh, học sinh vui vẻ, tự tin trước đến trường tạo thêm niềm vui, phấn khởi thực để hội cha mẹ học sinh nhận thấy trường chỗ dựa vững cho phụ huynh tin tưởng từ tạo niềm tin cho phụ huynh phấn khởi xây dựng môi trường thân thiện nhà trường Trên cương vị giáo viên chủ nhiệm phải kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với Đồn thể, với địa phương, tạo điều kiện môi trường giáo dục tốt Phải tạo đoàn kết, thương yêu giúp đỡ học sinh lớp qua phong trào Tạo cho em động ham học việc uốn nắn em, giáo viên chủ nhiệm phải giữ thái độ bình tĩnh, khơng nóng vội, khơng dùng lời lẽ nặng nề với em, hoà đồng vui vẻ với em, xem học sinh đẻ mình, chia sẻ vui buồn, lắng nghe ý kiến học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp Học sinh lớp 6B trường THCS Lũng Hồ độ tuổi biết tự ái, giận hờn, thích động viên khen thưởng, tuyệt đối khơng nên dùng hình phạt, đánh mắng làm cho em sợ sệt khơng ham thích đến lớp, phải tạo cho em niềm tin để em an tâm học tập xem giáo viên chủ nhiệm người mẹ hiền Nên tổ chức vui chơi tập thể chơi, sinh hoạt lớp để tạo gắn bó thương yêu học sinh giáo viên Trong chương trình giảng dạy nên tổ chức buổi “Học vui,vui học” hình thức ôn tập Việc chuyên cần học tập học sinh định tiến em, để em nghỉ học hai lần với lý khơng cần thiết em thích nghỉ học chơi đến lớp nhiều lý do: Sợ bị phạt, sợ bị chế giễu Giáo viên nên giải thích tai hại việc bỏ học học không đầy đủ đẫn đến hậu không tốt, ảnh hưởngđến kết học tập Giáo viên chủ nhiệm nhà trường phải quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để tạo điều kiện giúp đỡ, bố trí buổi học phù hợp lập Quỹ tình thương để hổ trợ phần cho em mặt vật chất, đồng thời cắt cử em học sinh lớp thường xuyên giúp đỡ, đỡ đần bớt cơng việc gia đình để bạn có thời gian đến trường Mặt khác, em có mặc cảm có khác biệt thành phần dân tộc (H’mông, tày …) chưa thích nghi với mơi trường như: chuyển trường, lưu ban lúc vai trị giáo viên quan trọng, cử chỉ, giọng nói giáo viên tạo nên gần gũi hai mối quan hệ cần thiết Một lời hỏi thăm thân giáo viên tạo cho học sinh tin tưởng, dễ gần, lòng cảm mến học sinh giáo viên, giúp em xóa mặc cảm, tự ti để hòa nhập với tập thể tốt ý định chán nản, bỏ học, nghỉ học dễ dàng xóa đầu em Đối với học sinh học tập sa sút liên quang đến chuyện tình cảm trai gái,lúc giáo viên người quang trọng tạo cho em niềm tin nên gặp riêng tâm tìm nguyên nhân giải thích cho em hiểu vấn đề học tập quang trọng Để ngăn ngừa, khắc phục phát huy thành công nghệ thuật thuyết phục học sinh trở lại trường, lớp sau nghỉ, bỏ học thân giáo viên cần kết hợp chặt chẽ nhiều mặt khác Bố trí chỗ ngồi thuận lợi, quan tâm dành nhiều thời gian trò chuyện tiếp xúc với em Đồng thời, ln tạo tình mà học sinh thể đó, cịn giáo viên cổ vũ, khuyến khích thành công em dù thành công khiêm tốn Phối hợp với Đồn Thanh niên, Cơng đồn nhà trường để có hỗ trợ thường xuyên trao đổi với phụ huynh kế hoạch giáo dục, thuyết phục em (điện thoại trực tiếp gửi tin nhắn cho Phụ Huynh) Hướng em định nghỉ, bỏ học tham gia phong trào nhà trường nhằm mục đích động viên Hợp tác với cán lớp gương mẫu lập “Đôi bạn tiến”và đề hình thức thi đua khen thưởng để khích lệ tinh thần học tập em Phổ biến nội quy, gặp gỡ gia đình học sinh tự ý bỏ học: Ở tuần đầu tiên, sinh hoạt với học sinh lớp kĩ nội quy nhà trường, có phần quy định: Học sinh phải học giờ, nghỉ học phải có lí cha mẹ xin phép Và lần họp phụ huynh học sinh đầu năm, thông báo cho phụ huynh biết quy định nhờ phụ huynh hàng ngày theo dõi, nhắc nhở - Đối với trường hợp học sinh tự ý bỏ học ( cha mẹ làm khơng có nhà), hết dạy, đến nhà em gặp phụ Huynh hay điện thoại trực tiếp gặp phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân trao đổi cách khắc phục 8 KẾT QUẢ Qua năm làm công tác chủ nhiệm qua thời gian nửa kì học chủ nhiệm lớp 6b việc áp dụng biện pháp trì sĩ số mình, thân có thành cơng đáng khích lệ phía cá nhân tơi lớp tơi chủ nhiệm Đồng thời, thân đồng nghiệp nhìn thấy thay đổi lớn nhiều cá nhân học sinh nói riêng So sánh chất lượng hạnh kiểm học kì năm học 2021 - 2022 so với đầu năm: Trước áp dụng biện pháp: Số học sinh có Hạnh kiểm tốt: 15 học sinh chiếm: 5,21%, Khá: 29 học sinh chiếm: 26,08%, Trung bình: 01 học sinh chiếm: 8,71% Khi áp dụng biện pháp: Số học sinh có Hạnh kiểm tốt: 25 học sinh chiếm 82,60%, Khá: 20 học sinh chiếm 17,40%, Trung bình: 00 học sinh chiếm: 00% Điểm học tập môn học lớp, lực học đa số học sinh có nhiều tiến cao so với năm học trước (qua theo dõi, nhìn nhận giáo viên chủ nhiệm theo lời nhận xét nhiều Giáo viên môn) Ý thức chấp hành nội quy tương đối tốt, đa số học sinh ngoan hơn, biết nghe lời (qua theo dõi giáo viên chủ nhiệm qua lời nhận xét BGH nhà trường, nhiều giáo viên môn) Tham gia nhiệt tình, tích cực có nhiều thành tích cao hoạt động phong trào (qua việc tham gia kết cụ thể phong trào) Thái độ ý thức học tập tốt học nâng lên rõ rệt, học sinh cảm nhận tầm quan trọng việc học rèn luyện trường, lớp Đa số học sinh chủ động, tích cực hăng say tham gia hoạt động phong trào lớp, trường hay cấp Tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ học tập sinh hoạt học sinh thể trông thấy Tỉ lệ học sinh vi phạm nội quy trường lớp giảm nhiều, số học sinh coi cá biệt biết tự thay đổi, tự hòa nhập vào hoạt động chung lớp Đa số học sinh có lối sống lành mạnh, ngoan ngỗn có tinh thần tự giác, tự lập cao Khơng cịn để giáo viên phải nhắc nhở nhiều lần Học sinh dường mạnh dạn, tự tin giao tiếp đứng trước tập thể 9 ĐÁNH GIÁ CHUNG Đối vơi nhà trường: Về lâu dài, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, quyền xã để tuyên truyền, vận động, giải thích đầy đủ kịp thời cho phụ huynh, học sinh Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, quyền cấp huyện, xã vận động xã hội hóa, xây dựng mơ hình hỗ trợ học sinh vùng khó khăn để huy động phụ huynh chung tay với nhà trường thực bán trú Trong năm học tiếp theo, khơng có hỗ trợ Nhà nước, tỉnh, cần dự tính trường xã bị ảnh hưởng quay trở lại thực mơ hình trường học bán trú dân ni (phụ huynh đóng góp gạo, thực phẩm) để học sinh yên tâm học tập, bám lớp, bám trường Đối với giáo viên chủ nhiệm: Luôn quan tâm, theo dõi gần gũi với đối tượng học sinh Đánh giá khả tư duy, nhận thức học tập ý thức tham gia hoạt động học sinh, giúp học sinh bớt nghỉ học, có hứng thú đến trường, đến lớp Tìm hiểu điều kiện sống, quan tâm gia đình học sinh Nhìn thấy thay đổi tâm, sinh lí em học sinh để có phương pháp giáo dục Tranh thủ giúp đỡ ban giám hiệu nhà trường, phận đồng nghiệp công tác chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm phải tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh lớp Căn vào kế hoạch tháng, tuần để lồng ghép dạy trẻ từ, cụm từ phù hợp với chủ đề, cung cấp vốn từ cho trẻ Đặc biệt, ý tới học sinh lớp để tạo cho em vốn tiếng Việt đầy đủ để học tập tốt Thường xuyên tổ chức hoạt động múa hát tập thể, trò chơi dân gian, cho trẻ xem băng hình giáo dục mầm non để trẻ tăng cường vốn tiếng Việt Nhắc nhở phụ huynh thường xuyên giao tiếp với trẻ tiếng Việt trẻ nhà Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm việc tự học tập trau dồi thêm kiến thức, để thuận lợi q trình chăm sóc giáo dục học sinh lớp vùng cao, tơi tìm hiểu tiếng dân tộc học số từ đơn giản để dễ dàng giao tiếp với trẻ trẻ học chưa biết tiếng Việt Giáo viên chủ nhiệm phải vận động xã hội hóa giáo dục Một nguyên nhân khiến trẻ thường xuyên nghỉ học nhà thời tiết thay đổi, phụ huynh thường cho trẻ nghỉ nhà đốt lửa sửa ấm Chính đồng nghiệp 10 tổ chức vận động quyên góp ủng hộ áo ấm đồ dùng học tập cho trẻ thông qua nhiều kênh như: Tìm gặp nhà hảo tâm, quỹ từ thiện, doanh nghiệp để xin hỗ trợ Qua mạng xã hội facebook, zalo vận động anh em, bạn bè ủng hộ, quyên góp áo ấm đồ dùng học tập cho học sinh lớp Nhờ áo đôi giày ủng hộ giúp học sinh lớp thêm tự tin khỏe mạnh đến lớp vào ngày giá rét Đối với gia đình phụ huynh học sinh: Ln phải quan tâm đến nhu cầu học tập học sinh Theo dõi phát triển để hiểu tâm, sinh lí đáp ứng nhu cầu cần thiết học tập học sinh Luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến để tạo điều kiện thuận lợi tinh thần, vật chất cho học tập tốt Thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để có hướng cho có biện pháp giáo dục tốt Đối với cá nhân học sinh: Luôn xác định nhiệm vụ học tập rèn luyện tập thể, môi trường học tập quan trọng Có phương pháp học tập khoa học, có nhận thức rõ ràng, đắn tầm quan trọng việc học rèn luyện Ln có lối sống lành mạnh, học tập chuẩn mực đạo đức đắn để có cách ứng xử với thầy cơ, cha mè, bạn bè người xung quanh Tích cực tham gia hoạt động tập thể Luôn biết lắng nghe lời dạy gia đình, thầy góp ý bạn bè Quan tâm, giúp đỡ bạn bè, tự giác chấp hành nội quy trường lớp nhiệt tình để hồn thành tốt kế hoạch đề Tham mưu với cấp quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới gia đình học sinh, tranh thủ ủng hộ lực lượng toàn xã hội để học sinh học chuyên cần Huy động nguồn lực giúp học sinh có hồn cảnh khó khăn, mượn sách giáo khoa, ý kiến cấp phát chế độ,học bổng cho em kiệp thời, tham gia hoạt động thể thao vui chơi giải trí PHƯỚNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM HỌC TIẾP THEO Giáo viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết năm học cho tất mảng công tác chủ nhiệm Làm tốt công tác dự báo sĩ số học sinh để có biện pháp khắc phục học sinh nghỉ học 11 Xác định thời gian thực, hình thức thực người thực hoạt động mà giáo viên định hướng Có hình thức phối hợp chặt chẽ, hiệu đối tượng phối hợp khác như: Đội thiếu niên tiền phong; Thư viện; Giáo viên mơn gia đình học sinh… Ngay từ hè giáo viên phải liên hệ với cán thôn, bản, để nắm bắt thông tin học sinh lớp chủ nhiệm huy động học sinh đến trường nhập học thức Đầu năm học giáo viên chủ nhiệm nắm em có nguy bỏ học, năm học trước, lập danh sách em lười học, vắng thường xuyên có nguy bỏ học cao năm học tìm hiểu ngun nhân, nắm bắt hồn cảnh, điều kiện học tập… để theo dõi, nhằm có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh để hiểu rõ khó khăn, vất vả động viên họ cho em đến trường Lập danh sách học sinh có nguy bỏ học tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền địa phương đạo ban ngành, đoàn thể phối hợp nhà trường để huy động học sinh tới trường Trên “Biện pháp trì sĩ số học sinh công tác chủ nhiệm lớp 6B trường THCS Lũng Hồ” nội dung biện pháp tơi xây dựng cịn hạn chế định mong giúp đỡ Ban giám khảo, để năm học làm công tác chủ nhiệm đạt kết tốt hơn! XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG , ngày tháng 02 năm 2022 Người viết ... ? ?Duy trì sĩ số học sinh công tác chủ nhiệm lớp 6B trường THCS Lũng Hồ? ?? làm sáng kiến có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn NỘI DUNG, BIỆN PHÁP * Đặc điểm, tình hình Năm học 2021 - 2022, số học sinh. .. động học sinh tới trường Trên ? ?Biện pháp trì sĩ số học sinh cơng tác chủ nhiệm lớp 6B trường THCS Lũng Hồ? ?? nội dung biện pháp tơi xây dựng cịn hạn chế định mong giúp đỡ Ban giám khảo, để năm học. .. KẾT QUẢ Qua năm làm công tác chủ nhiệm qua thời gian nửa kì học chủ nhiệm lớp 6b việc áp dụng biện pháp trì sĩ số mình, thân có thành cơng đáng khích lệ phía cá nhân lớp chủ nhiệm Đồng thời, thân
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm biện pháp duy trì sĩ số học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp 6b trường trung học cơ sở lũng hồ,