0

Tiểu luận quản lý dự án lâm nghiệp

23 3 0
  • Tiểu luận quản lý dự án lâm nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:43

Tên dự án “Đánh giá nhu cầu đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Lâm nghiệp mới ra trường giai đoạn 2012 – 2020” PHẦN 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN Tính cấp thiết của dự án Việc làm và giải quyết việc làm đang là vấn đề cấp bách được toàn xã hội quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay Nếu việc làm không được giải quyết tích cực sẽ gây trở ngại rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội Kỹ sư các trường đại học là nguồn cung cấp dồi dào lao. Tên dự án: “Đánh giá nhu cầu đào tạo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Lâm nghiệp trường giai đoạn 2012 – 2020” PHẦN 1: TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN 1.1 Tính cấp thiết dự án Việc làm giải việc làm vấn đề cấp bách toàn xã hội quan tâm, đặc biệt giai đoạn công nghiệp hóa- đại hóa Nếu việc làm khơng giải tích cực gây trở ngại lớn trình phát triển kinh tế xã hội Kỹ sư trường đại học nguồn cung cấp dồi lao động phục vụ cho ngành thành phần kinh tế Đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội đất nước, nhiên mâu thuẫn với phát triển kinh tế thị trường, số lượng sinh viên trường ngày tăng vấn đề giải việc làm ngày thiết Theo số liệu thống kê năm 2003 - 2004 tổng số sinh viên Đại học Cao đẳng 1.131.030 sinh viên đến năm 2007-2008 số tăng lên 1.603.484 sinh viên Và đến 2010 số 1,7triệu sinh viên Những số thấy rõ số lượng nguồn lao động nước ta đào tạo ngày tăng lên Nhưng thách thức không nhỏ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng nguồn lao động đào tạo không đảm bảo Theo điều tra Bộ GD năm 2011, nước có đến 63 % sinh viên trường thất nghiệp thiếu kỹ số sinh viên trường kiếm việc làm lại có nhiều sinh viên làm khơng ngành học Với số lượng sinh viên trường ngày lớn áp lực hội việc làm ngày trở nên khó khăn Trong số sinh viên thống kê đó, số sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp chiếm tỷ lệ định Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam ngơi trường có uy tín đào tạo nghiên cứu khoa học lâm nghiệp khu vực Đông Nam Á Với số sinh viên có 14.500 sinh viên, trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, thể 22 ngành bậc đại học Số lượng sinh viên trường ngày tăng Theo thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo, từ đến năm 2020, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực khối lâm nghiệp 8.000 - 10.000 người/năm Con số tương đối lớn Tuy nhiên ngun nhân giải thích cho tình trạng thất nghiệp sinh viên chế độ tuyển dụng chưa hợp lý Trong tiến trình thị hóa, lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đổ thành phố lớn vùng lân cận làm việc Những khu vực vùng sâu, vùng xa, khó có sức hút với lý tưởng phấn đấu bạn trẻ Và vậy, tình trạng thiếu việc làm tiếp tục diễn Cũng theo điều tra Bộ GD-DT,khó khăn lớn với đa số sinh viên chưa có việc làm xin việc đâu cho phù hợp, lượng sinh viên lớn không đáp ứng u cầu nhà tuyển dụng, chí có 18% sinh viên khơng tìm việc nhà tuyển dụng xét thấy lực làm việc thấp Chất lượng đào tạo sinh viên vấn đề lớn dẫn tới tình trạng khơng có việc làm sinh viên Những sinh viên may mắn có việc có tới 70,8% khơng thỏa mãn với cơng việc có ý định thay đổi chỗ làm thời gian tới Như phận sinh viên thất nghiệp chưa lựa chọn ngành nghề phù hợp để tham gia Bên cạnh đáng lo ngại có tới 27% số sinh viên khơng tìm việc làm cho biết khơng xin việc ngành học khơng phù hợp với thị trường Mặc dù trường đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều năm, trường chưa có cơng tác định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, nhiều dẫn đến khó khăn sinh viên lựa chọn nghề nghiệp Theo khảo sát trường đại học Hà Nội cơng tác hướng nghiệp cho sinh viên: có 52,6% sinh viên năm cuối chưa có kế hoạch tìm việc cho mình; 46,3% sinh viên chưa có ý định tự trau dồi nghề nghiệp; 44,8% sinh viên khơng hình dung nghề nghiệp sau năm năm Trên 80% sinh viên tự nhận kỹ xin việc mức trung bình Và tình trạng chung sinh viên nước nói chung, sinh viên Đại học Lâm nghiệp nói riêng Thực trạng diễn thời gian dài, nhiên, phương án giải dang dở diễn cục trường, ví dụ cho thấy thành cơng cơng tác cải thiện chất lượng sinh viên trường ĐH KHXH&NV sau: 38 sinh viên năm cuối trường ĐH KHXH&NV tham gia lớp tập huấn thí điểm trang bị kỹ tối thiểu giúp họ nhanh chóng hịa nhập cơng việc Các sinh viên có số xin việc thấp kinh tế gia đình trung bình, tỉnh khác; ngoại hình kết học tập trung bình Kết quả, 88,2% trường có việc làm, nhóm đối lập đạt 72%; tháng có 26% có việc làm, nhóm đối lập 100% thất nghiệp ĐH KHXH&NV trường chuyên khối ngành xã hội, nhu cầu lao động so với khối ngành nơng- lâm có phần Đây lợi khối ngành nông lâm, mà nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực khối lâm nghiệp 8.000 - 10.000 người/năm Như để giải vấn đề sinh viên trường khơng có việc làm cải thiện chất lượng sinh viên phương án cần xem xét Bên cạnh đó, nhà hoạch định sách cần nghiên cứu để có nhìn chiến lược lâu dài theo biến đổi đất nước, từ giảm tình trạng sinh viên ngành thừa ngành lại thiếu Để làm tốt việc cần có nhiều tính tốn phân tích tỉ mỉ nhà quản lý Nghiên cứu thay đổi biến động kinh tế, cấu ngành nước để từ có tầm nhìn chiến lược, xây dựng chế độ tuyển dụng hợp lý Bên cạnh cần có cầu nối linh hoạt hiệu trung tâm giới thiệu việc làm để sinh viên thuận lợi việc tìm kiếm cơng việc phù hợp với thân Đối với thực tiễn Trường Đại học Lâm nghiệp, việc cần làm xây dựng dự án giải vấn đề nghề nghiệp cho sinh viên trường Để làm điều đó, dự án xây dựng với nội dung sau: “Đánh giá nhu cầu đào tạo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Lâm nghiệp trường giai đoạn 2012 – 2020” 1.2 Xác định bên liên quan tham gia dự án • Khn khổ dự án thực hiện: - Lĩnh vực : xác định nhu cầu đào tạo, định hướng nghề nghiệp - Vùng thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội - Thời hạn dự án: 2012- 2020 - Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp - Ngân sách : Nhà nước ( Sở tài chính) XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN Các bên liên quan Sinh viên Đặc điểm nhóm liên quan Đối tượng DA Nhóm hỗ trợ Gia đình DA Mối quan tâm mong đợi từ Quan DA DA Cơ hội tìm việc nâng cao -Quan tâm, ủng hộ DA -Mong em trường có việc làm hệ đến Có lợi ích trực tiếp từ DA Có lợi ích gián tiếp từ DA độ ưu tiên Cao Cao -Mong muốn sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Lâm Nhóm hỗ trợ nghiệp tìm việc làm phù hợp với Quan tâm đến chuyên môn kết DA Cao -Tăng uy tín cho nhà trường Nhà tuyển Đối tượng Mong muốn trình độ SV trường Quan tâm đến kết dụng DA đáp ứng u cầu chun mơn DA Sở GDDT Nhóm Quản lý Quan tâm, ủng hộ DA Quan tâm đến kết Hà Nội Định hướng cho sinh viên DA Quan tâm, ủng hộ DA Quan tâm đến kết Cấp kinh phí cho DA DA Sở Mức DA tài Nhóm hỗ trợ DA Cao Cao Cao Cơng ty in ấn & thiết bị trường Nhóm dịch vụ Bán nhiều vật tư, thiết bị Hưởng tiếp lợi gián Thấp học Phân loại theo mức độ quan trọng, ta sâu phân tích nhóm sau: PHÂN TÍCH NHĨM LIÊN QUAN Nhóm liên Mối quan tâm, kỳ Vai trị quan Sinh viên Đối tượng DA Gia đình Định hướng vọng nghề nghiệp, khuyến khích, động viên Trường ĐH Lâm nghiệp Khả đóng góp mức độ ảnh hưởng Cơ hội tìm việc nâng cao Hưởng lợi trực tiếp -Quan tâm, ủng hộ DA Hưởng lợi gián tiếp -Mong em tốt nghiệp có việc làm -Đánh giá nhu cầu đào -Tăng uy tín cho nhà tạo trường Hưởng lợi gián tiếp -Thực dự án Các nhà tuyển Hỗ trợ, thực thi DA dụng Mong muốn trình độ sinh -Đưa nhu cầu, viên trường đáp ứng tiêu chuyên môn yêu cầu chuyên môn Sở GDDT Hà Phê duyệt DA Nội Định hướng nghề nghiệp Tạo chế, sách cho sinh viên phù hợp cho sinh viên trường Sở tài Cấp kinh phí thực Sinh viên trường có việc DA làm Hưởng lợi gián tiếp Kết phân tích nhóm liên quan cho thấy vai trị quan trọng nhóm mục tiêu: Sinh viên, đối tượng dự án Dự án muốn thành cơng, địi hỏi nhóm liên quan, đặc biệt sinh viên, nhà trường nhà tuyển dụng phải phối hợp cách chặt chẽ tồn chu trình dự án PHẦN 2: NỘI DUNG DỰ ÁN 2.1 Mô tả mục tiêu dự án Muốn xác định mục tiêu dự án, trước hết ta cần nắm bắt rõ vấn đề Tên dự án cần xây dựng:“Đánh giá nhu cầu đào tạo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Lâm nghiệp trường giai đoạn 2012- 2020” Vấn đề đây: Sinh viên tốt nghiệp khơng có việc làm Vấn đề hậu trực tiếp vấn đề : Tỷ lệ thất nghiệp cao Các vấn đề trực tiếp gây vấn đề mối quan hệ nhân vấn đề thể qua vấn đề sau: Mục đích dự án là: Sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp tốt nghiệp có việc làm phù hợp Khi mục đích giải tỉ lệ thất nghiệp giảm- mục tiêu tổng quát thực hiên, giải vấn đề lớn cho xã hội Tỷ lệ thất nghiệp giảm kết sinh viên tốt nghiệp có việc làm Tuy nhiên mục tiêu có thực không lại phụ thuộc vào hoạt động dự án Nếu dự án không thực hiện, đồng nghĩa phận không nhỏ sinh viên tốt nghiệp trường đại học Lâm nghiệp tiếp tục thiếu việc làm Điều không ảnh hưởng đến thân sinh viên: Khơng có việc làm đồng nghĩa với hạn chế giao tiếp, tiêu tốn thời gian vô nghĩa, khơng có khả chi trả cho nhu cầu thiết yếu sống, nguyên nhân đói nghèo Đối với xã hội, sinh viên khơng kiếm việc dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao, bỏ phí hội sản xuất thêm sản phẩm dịch vụ Đó coi lãng phí nguồn lao động nguồn vốn đầu tư đào tạo cho nhà nước Thậm chí, mức cao hơn, nghiên cứu cụ thể rằng, gia tăng thất nghiệp liền với gia tăng tỷ lệ tội phạm, tỷ lệ tự tử, suy giảm chất lượng sức khỏe Như biết, sinh viên lực lượng quan trọng tương lai, định đến phát triển đất nước Đối với sinh viên lâm nghiệp nói riêng,nhiệm vụ chủ yếu góp phần cho phát triển ngành nơng- lâm nghiệp nước nhà Tỷ trọng nông nghiệp (bao gồm nông, lâm, diêm nghiệp thuỷ sản) tổng GDP nước chiếm tới 30%, với diện tích rừng đất lâm nghiệp 16,24 triệu, chiếm khoảng ½ tổng diện tích lãnh thổ quốc gia Khi có nhiều sinh viên có chất lượng thấp khơng tuyển dụng gây nên khó khăn cho phát triển bền vững ngành, kinh tế nước nhà sụt giảm, giảm hiệu giá trị mơi trường khác Ta có mục tiêu sau phân tích sau: Để giảm thiểu rủi ro trên, cần có mục tiêu cụ thể thiết thực để dự án đạt kết tốt nhất: - Chất lượng đào tạo cải thiện: trình độ sinh viên đáp ứng nhu cầu cơng việc chun mơn nghiệp vụ nâng cao, tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc; Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy đáp ứng đầy đủ - Giúp cho sinh viên lựa chọn ngành nghề phù hợp: - Chế độ tuyển dụng cần hợp lý hơn: cần có sách sử dụng đãi ngộ vùng miền hợp lý • Phân tích chiến lược: Dựa theo mục tiêu can thiệp khác nhau, ta xác định phạm vi mức độ can thiệp dự án sau: 10 11 Kết phân tích chiến lược thể sơ đồ sau: Qua phân tích so sánh khía cạnh: đầu vào, ưu tiên sách,tính khả thi, tính bền vững, đưa phương án lựa chọn gồm phương án: tăng kỹ nghề nghiệp sinh viên, cải thiện chất lượng đào tạo, giúp sinh viên lựa chọn ngành nghề phù hợp, chế độ tuyển dụng hợp lý 2.2 Kết đầu dự án Dựa vào mục tiêu phân tích chiến lược ta tìm đầu cho dự án Để đạt mục tiêu ta cần lựa chọn hoạt động thiết thực có hiệu nhất: 12 a Sinh viên bổ sung kỹ nghề nghiệp Sau thời gian học tập đào tạo trường đại học, sinh viên trang bị nhiều kiến thức lý thuyết lại trang bị kiến thức thực tế nên việc áp đáp ứng yêu cầu công việc trở ngại lớn Hiện phần lớn nhà doanh nghiệp công ty tư nhân cần người có kinh nghiệm làm việc, song bạn sinh viên kinh nghiệm gần khơng có có mà Đó khó khăn bạn sinh viên gặp phải việc hồ nhập với cơng việc Nhiều trường hợp nhận vào làm việc, thời gian ngắn phải tìm mơi trường khác khó thích ứng Đã có doanh nghiệp tiết lộ, họ phải đào tạo tới 90% sinh viên tuyển theo yêu cầu doanh nghiệp Lý kiến thức nhà trường phục vụ chun mơn, có nhiều mơn học không liên quan chưa ứng dụng vào đời sống Những mặt yếu sinh viên tốt nghiệp thường là: kiến thức lý thuyết tạm tay nghề thực tế yếu, thiếu khả tổng hợp, vận dụng kiến thức để giải vấn đề có tính hệ thống, khơng biết cách làm việc tập thể theo nhóm, thiếu khả quản lý, tổ chức công việc Qua đợt thực tập tốt nghiệp, nhiều sinh viên tỏ xúc mà họ tiếp xúc với mơi trường làm việc thực tế khác với họ kỳ vọng, kiến thức cần có để tìm việc hội nhập hồn tồn khơng đào tạo trường đại học Vì vậy, để giải tình trạng đáp ứng số lượng sinh viên năm thứ trường trường đại học lâm nghiệp( tương đương với khoảng 2000 sinh viên), cần mở 20 lớp đào tạo nghề tổ chức 60% số sv đào tạo kỹ b Chất lượng đào tạo cải thiện Lượng sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp ngày tăng Năm 2011, tổng tiêu tuyển sinh trường 1800 sinh viên, đến năm 2012, tiêu tuyển sinh tăng thêm 300 sinh viên.Với mức tăng nhanh chất lượng, sở thiết bị 13 đào tạo khó đáp ứng kịp thời để đảm bảo chất lượng nguồn lao động đào tạo Bên cạnh đào tạo chưa gắn với nhu cầu thực tế xã hội hạn chế cần khắc phục Bộ GD- ĐT hướng đến mục tiêu 4,5 triệu sinh viên vào năm 2020, kéo theo lượng giảng viên phải tăng gấp năm lần Tuy nhiên, 10 năm qua số lượng giảng viên tăng gấp đôi Không số lượng, chất lượng giảng viên phải ý.Nhiều trường đại học ta chưa quan tâm mức đến việc nâng cao trình độ chun mơn cho giảng viên.Khơng giảng viên sau cố gắng lấy Tiến sĩ, Phó giáo sư tự kết thúc đường học tập, nghiên cứu Vì họ cịn phải mưu sinh… Nếu khơng có giải pháp thực việc này, vấn đề chất lượng giáo dục đại học không giải Trước thực trạng này, kết thúc dự án cần đạt được: - 70% số trang thiết bị bổ sung, thay - 85 % giảng viên học tập bồi dưỡng nghiệp vụ c Sinh viên lựa chọn ngành nghề phù hợp Một thực tế trường đại học Lâm nghiệp nói riêng, trường đại học nước nói chung,nhiều sinh viên cịn chưa xác định mục tiêu nghề nghiệp mình, cịn mơ hồ với lực thân khơng biết thân có phù hợp với nghề chọn hay không? Việc sai hướng nghề nghiệp mang đến nhiều bất lợi sống sinh viên sau Do đó, việc định hướng nghề nghiệp điều cần thiết bạn sinh viên ngồi ghế giảng đường Theo khảo sát trường đại học cho thấy có 52,6 % sinh viên năm cuối chưa có kế hoạch tìm việc cho mình, 46,3% sinh viên chưa có ý định tự trau dồi nghề nghiệp, 44,8 % sinh viên khơng hình dung nghề nghiệp sau năm năm Đây số chứng minh băn khoăn bạn sinh viên với 14 nghành nghề theo học định hướng nghành nghề làm tương lai Khơng xác định hướng nghề nghiệp tương lai sinh viên khơng thấy đích đến lâu dài gì, khơng đưa hoạt động cho thân nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn kỹ bổ trợ để mang lại thành cơng cơng việc lựa chọn sau Vì thấy việc định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trình liên tục kéo dài năm cuối bậc đại học Tức sinh viên sau lựa chọn ngành nghề trường đại học, sinh viên năm cần tiếp tục hướng dẫn kỹ cần thiết làm hịa nhập mơi trường đại học, làm để có phương pháp học đại học hiệu Sinh viên năm cuối cần đào tạo kỹ để tìm cơng việc tốt, kiến thức xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cho năm năm, mười năm Như thấy sinh viên cần hướng dẫn hướng nghiệp cách liên tục giai đoạn đại học Trên 80% sinh viên tự nhận kỹ xin việc mức trung bình.Tiếp xúc với nhiều bạn sinh viên, ta nhận thấy có khơng bạn sinh viên coi nhẹ việc định hướng nghề nghiệp, tức họ chưa hiểu trả lời số câu hỏi cụ thể như: sau tốt nghiệp tơi làm gì? Làm để có cơng việc phù hợp? Kiến thức học có thật cần thiết hay khơng? Công tác hướng nghiệp cho sinh viên chưa trọng tầm, nên việc sinh viên sau tốt nghiệp phương hướng nghề nghiệp điều dễ hiểu, hai đặc điểm nhận thấy rõ phần lớn ứng viên không tự tin thân kỹ xin việc trung bình Một số trường đại học VN có trung tâm hỗ trợ sinh viên, nhiệm vụ trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên đồng thời tư vấn vấn đề việc làm trang bị kỹ nghề nghiệp cho sinh viên Khảo sát số trung tâm hỗ trợ sinh viên nay, ta nhận thấy mảng công tác hướng nghiệp chưa tâm nhiều Vai trò trung tâm giới thiệu việc làm thực công tác phục vụ công tác Đoàn niên hay hội sinh viên Các trường đại 15 học chưa có chuyên trách hướng nghiệp giao cho Đoàn niên phụ trách Để giải tình trạng trên, dự án hướng tới đầu quan trọng: - trung tâm hướng nghiệp thành lập - Tổ chức 10 buổi tuyên truyền giáo dục ý thức lựa chọn nghề cho sv d Chế độ tuyển dụng hợp lý Về nhà nước chưa có sách hợp lý để khuyến khích tạo điều kiện cho sinh viên sau trường yên tâm công tác phát uy hết khả Đưa sách sử dụng đãi ngộ vùng miền cho phù hợp có sách người công tác vùng sâu, vùng xa, hải đảo chưa hợp lý nên không thu hút sinh viên sau trường tự nguyện cơng tác Có nhiều quan tâm đến nghiệp đào tạo nói chung đào tạo đại học nói riêng với khuyến khích để sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp Vậy nên nhà nước cần có sách hợp lý thỏa đáng mặt vật chất tinh thần để sinh viên sau trường sẵn sàng công tác nơi đâu để góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hóa đổi đất nước Nhiều sinh viên có tâm lý chung sau tốt nghiệp phải cố gắng lại thành phố lớn để làm việc Lý dẫn đến thực trạng có q cơng việc số lượng sinh viên tìm việc làm lại lớn không đáp ứng kịp thời nguồn cung đòi hỏi Để giải thực tế ta cần xây dựng luật công tác tuyển dụng Với đầu lớn đầu nhỏ trên, hướng đến năm 2020 đạt đầu PHẦN 3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 3.1 Mở lớp đào tạo kỹ nghề nghiệp cho sinh viên Cần mở 20 lớp đào tạo nghề tổ chức 60% số sv đào tạo kỹ Việc mở lớp học đào tạo nghề giúp sinh viên có hội tiếp xúc nhiều với kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tế Từ có hành trang sẵn sàng để 16 trường, dễ dàng hịa nhập với mơi trường làm việc mới.Với số kiến thức qua lớp đào tạo nghề, sinh viên dễ dàng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, quan, từ nâng cao khả thành cơng xin việc Hơn nữa, việc phần giúp sinh viên có nhìn thực tế ngành nghề chọn lựa, để chọn hướng đắn Trường đại học Lâm nghiệp có số sinh viên khóa cao (sấp xỉ 2000 sinh viên), 20 lớp học số ước tính tương đối phù hợp, tiến tới 60% số sinh viên trường đào tạo 3.2 Bổ sung sở vật chất trang thiết bị giảng dạy Hướng tới đến năm 2020 có 70% số trang thiết bị bổ sung, thay Các trang thiết bị như: bàn ghế, máy chiếu, hình, phịng học, hệ thống quạt đèn… nhu cầu thiết yếu phục vụ cho việc học tập Muốn học tập tốt, trước hết thiết bị phục vụ phải cung cấp đầy đủ có chất lượng cao Một lớp học q đơng, chật chội, hay máy chiếu hỏng hóc ngồi làm ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng kiến thức mà sinh viên tiếp thu, mà tác động đến tâm lý, khả tiếp thu bài, dẫn đến sinh viên dễ chán nản mệt mỏi Kết chất lượng học tập giảm sút Đây hoạt động chiếm lượng chi phí tương đối cao, số 70 % số thích hợp để phấn đấu đạt 3.3 Đưa giáo viên học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Hướng tới kết dự án có 85 % giảng viên học tập bồi dưỡng nghiệp vụ Giảng viên người trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Một đội ngũ giảng viên giỏi tâm huyết có hệ sinh viên giỏi Vì cần trọng vào công tác đào tạo, tập huấn nghề nghiệp cho đội ngũ Hoạt động thành công, có giảng viên nắm vững kiến thức nhiều kinh nghiệm chuyên môn, đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên 3.4 Thành lập trung tâm hướng nghiệp,bộ phận tư vấn nghề nghiệp Thời hạn đến hết năm 2020, có trung tâm hướng nghiệp thành lập phục vụ cho sinh viên sau tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp Trung tâm 17 cung cấp dịch vụ giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách kiến thức học trường với nghề nghiệp tương lai Trung tâm đảm trách thiết kê chương trình phát triển nghề nghiệp giúp sinh viên kết nối với chuyên gia cố vấn nghề nghiệp, hướng dẫn thực hành công việc thực tế, đào tạo kiến thức lời khuyên nghề nghiệp để có kế hoạch quản lý nghề nghiệp (managing career) cách hiệu Ngoài nhiệm vụ trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên đồng thời tư vấn vấn đề việc làm cho sinh viên 3.5 Tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục ý thức lựa chọn ngành nghề cho sinh viên Tổ chức 10 buổi tuyên truyền giáo dục ý thức lựa chọn nghề cho sv Các buổi tuyên truyền kim nam cho lựa chọn nghề nghiệp sinh viên sau Sinh viên thường lựa chọn nghề nghiệp theo ý chủ quan, hay dựa ý muốn gia đình người thân, điều có hại cơng việc lựa chọn khơng phù hợp với khả thân Quá cao dễ dẫn đến thất bại khơng đáng có, q thấp lại phí phạm lực thân Vậy sinh viên cần dựa vào đâu để lựa chọn ngành nghề theo suốt đời? Đó câu hỏi lớn đặt buổi tuyên truyền Việc khiến sinh viên có nhìn đắn quan tâm nhiều đến cơng việc làm sau tốt nghiệp 3.6 Xây dựng sách đãi ngộ, tuyển dụng vùng, miền phù hợp Cần xây dựng luật công tác tuyển dụng bao gồm sách sử dụng đãi ngộ vùng miền hợp lý.Nhà nước cần có sách đãi ngộ với người làm việc công tác vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn để động viên họ mặt vật chất tinh thần để họ tự nguyện công tác vùng cần nguồn lao động, vùng sâu, vùng xa cịn nhiều khó khăn họ làm việc tâm huyết hơn, tận tụy hơn, cơng việc phục vụ cho phát triển nước nhà Ngoài ra, Nhà nước cần đưa 18 sách ưu đãi cho doanh nghiệp để doanh nghiệp tư nhân phát triển mở rộng ngày nhiều kinh tế thị trường Đưa sách hợp lý để thu hút tạo điều kiện cho sinh viên vào học ngành nghề: kỹ thuật, nông lâm nghiệp, thủy hải sản ngành mà thiếu cần PHẦN 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN Những thông tin chung dự án - Tên dự án: “Đánh giá nhu cầu đào tạo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Lâm nghiệp trường giai đoạn 2012 - 2020” - Thời gian thực dự án: 2012-2020 - Vùng thực dự án : Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội - Các nội dung ma trận thiết kế dự án: 19 PDM: Như để đạt mục tiêu thực hoạt động trên, ta cần dựa vào nguồn tài ngân sách từ nhà nước GD-ĐT đề xuất, thông qua sở tài cấp xuống, nguồn hỗ trợ doanh nghiệp Để tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư, ta cần xác đinh rõ đầu sau: - 20 lớp đào tạo nghề tổ chức 60% số sv đào tạo kỹ - 70% số trang thiết bị bổ sung, thay 85% giảng viên học tập bồi dưỡng nghiệp vụ - trung tâm hướng nghiệp thành lập 20 - Tổ chức 10 buổi tuyên truyền giáo dục ý thức lựa chọn nghề cho sinh viên - Xây dựng luật công tác tuyển dụng đến năm 2020 đạt đầu  Để xác minh đầu trên, ta cần phương tiện sau: - Số liệu từ Bộ LĐTB & XH, trung tâm giới thiệu việc làm - Thu thập ,đánh giá số liệu từ phòng đào tạo trường ĐH Lâm nghiệp - Cập nhật biến động thị trường lao động  Các giả định quan trọng: - Chính sách đào tạo phù hợp - Chính sách chủ trương nâng cao tăng cường nhân lực ĐH - Chính sách tuyển dụng hợp lý - Yêu cầu nguồn lực có trình độ ĐH tiếp tục tăng - Nhu cầu ngành nghề xã hội biến động - Sản xuất không ngừng phát triển - Cơ chế tuyển dụng phù hợp ban hành, có hiệu lực - Đội ngũ giảng viên đào tạo tiếp tục giảng dạy - Các quan hoạch định làm việc có hiệu Khi giả đinh thực hiện, kết dự án có tỷ lệ thành công cao  Điều kiện tiên quyết: - Được cấp có thẩm quyền phê duyệt - Phù hợp với quan điểm Chính Phủ,Quốc Hội  Đầu vào: - Vốn đầu tư cho dự án 3,4 tỷ đồng - Nguồn nhân lực thực hiện: 650 người 21 Có thể giải thích số vốn đầu vào nhân lực sau: Đầu Nguồn vốn Nhân lực Nhân lực tổ chức 1) 20 lớp đào tạo nghề tổ Chi phí tổ chức lớp lớp gồm 10 người chức 60 % số sv đào 15 triệu 20 lớp  200 tạo kỹ 20 lớp 300 triệu người 2) - 70 % số trang thiết bị được- Thay thiết bị  2,5- Thay thiết bị  50 người bổ sung, thay tỷ đồng - 85 % giảng viên học- Bồi dưỡng nghiệp vụ - Bồi dưỡng nghiệp tập bồi dưỡng nghiệp vụ vụ  100 người 200 triệu đồng 3) - trung tâm hướng nghiệpđược thành lập - Tổ chức 10 buổi tuyên truyền giáo dục ý thức lựachọn nghề cho sinh viên trung tâm hướng nghiệp  300 triệu đồng 10 buổi tuyên truyền  100 triệu đồng trung tâm hướng nghiệp 100 người 10 buổi tuyên truyền  200 người 4) - Chi phí thuộc các- Chi phí thuộc - Xây dựng luật bộ, ban, ngành trung bộ, ban, ngành công tác tuyển dụng ương trung ương Như tổng chi phí đầu tư 3,4 tỷ đồng Nhân lực 650 người TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Lê Tuấn Anh, Bài giảng Xây dựng quản lý dự án nông lâm nghiệp, Trường ĐH Lâm nghiệp http://tieuluanktcttriet.thegioitailieu.net/Thuc-trang-cua-van-de-sinh-vien-ra-truongthat-nghiep-_p_29880.html 22 http://ibc-buh.com/forum/showthread.php?276-T%C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng-th %E1%BA%A5t-nghi%E1%BB%87p-Qu%C3%BD-I.2012-t%C4%83ng%C4%91%E1%BB%99t-bi%E1%BA%BFn tình trạng thất nghiệp quý 2012 http://giaoduc.edu.vn/news/tu-ban-doc-757/vi-sao-sinh-vien-ra-truong-that-nghiep139962.aspx http://www.atheenah.com/luan-van/Van-de-that-nghiep-cua-sinh-viensau-khi-ra-truong-nhin-tu-goc-do-triet-hoc-103987 23 ... thiếu cần PHẦN 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN Những thông tin chung dự án - Tên dự án: “Đánh giá nhu cầu đào tạo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Lâm nghiệp trường giai đoạn... Đại học Lâm nghiệp, việc cần làm xây dựng dự án giải vấn đề nghề nghiệp cho sinh viên trường Để làm điều đó, dự án xây dựng với nội dung sau: “Đánh giá nhu cầu đào tạo định hướng nghề nghiệp cho... mục tiêu dự án Muốn xác định mục tiêu dự án, trước hết ta cần nắm bắt rõ vấn đề Tên dự án cần xây dựng:“Đánh giá nhu cầu đào tạo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Lâm nghiệp trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản lý dự án lâm nghiệp,