0

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 56 tuổi trong giờ làm quen với môi trường xung quanh

22 12 0
  • SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 56 tuổi trong giờ làm quen với môi trường xung quanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:31

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ====***===== BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG GIỜ LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Tác giả sáng kiến: Nguyễn Thị Hà Loan Chức vụ: Giáo viên Địa chỉ: Trường mầm non Thị trấn Lập Thạch * Mã sáng kiến: 04 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Lời giới thiệu: Tìm hiểu khám phá giới xung quanh nhu cầu người xuất từ nhỏ, cất tiếng khóc chào đời trẻ có nhu cầu tìm hiểu, khám phá, nhu cầu giao tiếp giới xung quanh trẻ lớn nhu cầu ngày lớn hơn, trẻ muốn khám điều lạ, thú vị diễn “xã hội người lớn” trẻ cịn nhỏ chưa có vốn sống, vốn kinh nghiệm, chưa thể tự khám phá nên người lớn phải giúp đỡ trẻ, hướng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động nhằm cho trẻ làm quen, khám phá môi trường xung quanh Khi trẻ làm quen với giới môi trường xung quanh giúp trẻ tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ tự nhiên xã hội, giúp trẻ khám phá mối quan hệ lý giải câu hỏi: Vì sao? Tại sao? Sao lại vậy? Việc cho trẻ tìm hiểu làm quen với môi trường xung quanh giúp trẻ phát triển toàn diện nhận thức, đạo đức, thể lực, thẩm mỹ lao động, nhân cách trẻ hình thành, phát triển mục đích hàng đầu ngành học mầm non nói riêng ngành giáo dục nói chung Mặt khác: Nhu cầu ham hiểu biết kích thích hứng thú nhận thức trẻ, Nó thể mong muốn biết mới, làm rõ chưa biết đặc điểm, tính chất vật, tượng xung quanh, muốn tìm hiểu chất vật tượng mối quan hệ chúng Hứng thú nhận thức trẻ thường thể hoạt động đặc trưng lứa tuổi vui chơi, học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày Giáo viên quan tâm đến việc cho trẻ tìm hiểu, làm quen với mơi trường xung quanh, cô giáo biết cách tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động nhằm tìm hiểu môi trường xung quanh đạt hiệu cao Trẻ đã có kiến thức, hiểu biết vật, tượng xung quanh như: biết tên gọi, đặc điểm, cấu tạo… vật tượng xung quanh Thực tế nhà trường cịn số giáo viên tổ chức hoạt động cho trẻ chưa linh hoạt, sáng tạo, trình tổ chức hoạt động cho trẻ, trẻ tập trung ý, trẻ hay quên, hay nhầm lẫn nên trẻ chưa có nề nếp kỹ hoạt động Đặc biệt nhận thức trẻ xung quanh đơn lẻ, biểu tượng, kiến thức, kỹ thái độ trẻ giới xung quanh cịn chưa xác Từ thực tế tình trạng kéo dài chất lượng học trẻ phát triển toàn diện trẻ khơng đồng Vì kiến thức mơn học cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh có liên quan tới môn học khác, mà trẻ độ tuổi mẫu giáo lớn cần phải cho trẻ nắm bắt kiến thức cách đầy đủ, xác, chắn để trẻ có sở học tốt, chuẩn bị tâm cho trẻ sẵn sàng bước vào lớp – môi trường học tập trẻ, nên tơi nghiên cứu ngun nhân: Vì trẻ chưa hứng thú, chưa tập trung ý làm quen với môi trường xung quanh? Tên sáng kiến: Với băn khoăn thực tế công tác chăm sóc, giáo dục trẻ sở giáo dục mầm non với mong muốn cho trẻ mầm non được thỏa sức tham gia khám phá giới sinh động, hấp dẫn diễn mắt trẻ thơ Tôi chọn đề tài “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ – tuổi làm quen với môi trường xung quanh” để giúp phát triển cách toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ Tác giả sáng kiến: - Họ tên: Nguyễn Thị Hà Loan - Địa chỉ: Giáo viên - Trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch - Số điện thoại: 0985443786 - Email: nguyenthihaloan.gvmnthitran@vinhphuc.edu.vn Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm thân tự nghiên cứu đề giải pháp q trình thực hiệ cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ – tuổi làm quen với môi trường xung quanh” áp dụng lĩnh vực phát triển nhận thức dành cho trẻ mầm non môn phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh Mặt khác, đề tài mang tính thực tiễn, áp dụng vào q trình giảng dạy không dành riêng cho môn học Làm quen với mơi trường xung quanh mà cịn có khả áp dụng cho tất môn học khác để tạo hứng thú cho trẻ môn: Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, Làm quen với tốn, tạo hình, âm nhạc…Hay tổ chức hoạt động khác như: Hoạt động góc, hoạt động ngồi trời, … Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: Sau đề giải pháp nhằm giúp cho trẻ lĩnh hội kiến thức, kỹ thái độ giới xung quanh đề tài nghiên cứu áp dụng trẻ lớp mẫu giáo – tuổi A2 trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 12/9/2021 Mô tả chất sáng kiến: 7.1 Về nội dung sáng kiến: 7.1.1 Về sở lý luận: Để đưa giải pháp hiệu có điều kiện áp dụng giải pháp thân đầu tư nghiên cứu số sở lý luận có liên quan đến vấn đề hứng thú tập trung ý trẻ để trẻ chủ động lĩnh hội, khám phá hữu giới xung quanh Đó khái niệm hứng thú, ý chuyển hố từ ý khơng chủ định sang ý có chủ định ngược lại a Khái niệm hứng thú Có nhiều nhà nghiên cứu đưa quan điểm, khái niệm khác hứng thú Hứng thú thái độ đặc biệt cá nhân đối tượng đó, có ý nghĩa sống, vừa có khả mang lại khối cảm cho cá nhân q trình hoạt động Hứng thú thái độ đặc biệt cá nhân đối tượng, thể ý tới đối tượng, khao khát sâu nhận thức đối tượng, thích thú thỏa mãn với đối tượng Trong đề tài nghiên cứu có sử dụng khái niệm hứng thú Trần Thị Minh Đức làm cơng cụ Ở khái niệm định nghĩa sau: Hứng thú thái độ đặc biệt cá nhân đối tượng đó, vừa có ý nghĩa sống, vừa có khả đem lại khoái cảm cho cá nhân trình hoạt động b Khái niệm ý: Chú ý ln tượng tâm lí độc đáo, xuất kèm theo hoạt động, có mặt q trình nhận thức cá nhân, làm cho chúng diễn với sắc thái khác Trong môi truờng xung quanh với vật tượng tác động vào, ý thức người phải biết lựa chọn, biết tập trung vào số vật, tượng thực nhằm có phản ánh rõ ràng vật, tượng thuộc tính vật, tượng đó, cịn vật tượng khác ta không để ý tới, để ý tới cách mơ hồ không rõ ràng Việc tập trung ý để nhận thức số đối tượng hay tượng gọi ý Như “Chú ý tập trung hoạt động tâm lý vào đối tượng đó, nhằm phản ánh chúng cách đầy đủ, rõ ràng nhất.” c Sự chuyển hóa từ ý khơng chủ định sang ý có chủ đích ngược lại Qua trình tổ chức hoạt động ý cho trẻ lớp thân tạo ý cho trẻ, tạo chuyển hóa chuyển hố từ ý khơng chủ định sang ý có chủ định ngược lại để đạt hiệu cao cách: Trước hết, tạo đối tượng lạ, hấp dẫn để thu hút ý trẻ ( ý khơng chủ định), sau tơi gợi ý nêu rõ mục đích nhiệm vụ cần ý để trì ý trẻ lâu Khi trẻ căng thẳng phải tập trung ý lâu tơi ln tạo cho trẻ ý sức hấp dẫn mới, hút ý trẻ cách tự nhiên, say mê mà không mệt mỏi Như chuyển ý từ không chủ định sang ý có chủ định 7.1.2 Trực trạng vấn đề nghiên cứu a Thực trạng việc tổ chức tiết học cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh Trong q trình chăm sóc, giáo dục trẻ số giáo viên thực theo chương trình giáo dục mầm non mà Ngành, Phịng giáo dục quy định tổ chức cho trẻ tham gia đầy đủ hoạt động làm quen với môi trường xung quanh theo chủ đề Khi tổ chức hoạt động thực theo phương pháp môn đặc trưng, thực trình tự bước, dạy có đầy đủ nội dung kiến thức phù hợp với nhận thức trẻ Trong hoạt động giáo viên chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học giáo án Song thấy học kết đạt chưa cao Trong hoạt động, trẻ chưa hứng thú, chưa tập trung ý nghe cô giảng Trẻ tiếp thu kiến thức mà giáo truyền đạt cịn chậm hay qn, đặt câu hỏi trẻ chưa trả lời được, trả lời ấp úng, không xác, rõ ràng Từ thực tế nêu trên, nên chất lượng hoạt động lớp hạn chế, tiết dạy trẻ làm quen với môi trường xung quanh nhà trường dự đánh giá xếp loại đạt yêu cầu b Khảo sát thực tế: Trước thực đề tài nghiên cứu để đề xuất số biện pháp gây hứng thú cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh lớp – tuổi A2 Trường Mầm Non Thị trấn – Thị trấn Lập Thạch – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc tơi có tiết cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh “Tìm hiểu lớp học bé”, “Tìm hiểu gia đình bé” “Tìm hiểu số loại rau”…, thấy trẻ chưa hứng thú, chưa tập trung ý, chưa hưng phấn, tham gia tích cực trẻ cịn Nhiều trẻ mệt mỏi, khơng tập trung, không hứng thú, chưa lĩnh hội kiến thức học, chưa đáp ứng mục tiêu giáo dục Trước băn khoăn đó, tơi tiến hành khảo sát thực tế trẻ lớp - tuổi A2 trường Mầm non Thị trấn – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc phụ trách khả hứng thú, tập trung ý, tham gia tích cực trẻ tổng số 37 cháu làm quen với môi trường xung quanh sau: STT Sự hứng thú, khả tập chung Kết Số lượng Tỷ lệ % ý trẻ Loại Tốt 11/37 30 Loại Khá 14/37 38 Loại Trung bình 12/37 32 Loại yếu, 0 Như vậy, có 11/37 trẻ = 30 % trẻ hứng thú ý tốt q trình tơi tổ chức cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh, có 14/37 trẻ = 38 % cháu hứng thú chưa nhiều mức độ Khá Còn 12/37 = 32 % trẻ hứng thú mức độ Trung bình, chưa tập trung ý nhiều, cịn mệt mỏi q trình học tập 7.2 Về khả áp dụng sáng kiến 7.2.1 Biện pháp 1: Đồ dùng, đồ chơi phải đủ, đẹp, hấp dẫn, an toàn cho trẻ Yếu tố quan trọng để lôi hứng thú trẻ đồ dùng, đồ chơi phải đẹp, hấp dẫn, phong phú sinh động nhằm kích thích hứng thú, tị mị lòng ham hiểu biết trẻ đồ dùng đồ chơi phải đảm báo an toàn cho trẻ trình sử dụng để tránh gây thương tích cho trẻ Chỉ có trẻ hứng thú học Đối với việc sử dụng tranh ảnh để tổ chức hoạt động cho trẻ tơi chọn tranh cịn mới, có màu sắc tươi tắn, đẹp hấp dẫn trẻ Ví dụ: Khi tổ chức cho trẻ “Tìm hiểu số di tích lịch sử q hương Lập Thạch” tơi sử dụng số tranh vẽ đền thờ Trần Nguyên Hãn – di tích lịch sử tiếng Lập Thạch Xã Sơn Đông, tranh vẽ đền Xuân Trạch di tích lịch sử Xã Xuân Hoà – Huyện Lập Thạch Những tranh mà lựa chọn tranh cịn mới, có màu sắc tươi tắn, đường nét rõ ràng, đẹp có kích thước vừa phải Với tranh đẹp trẻ hứng thú ghi nhớ nhanh nội dung giúp trẻ lĩnh hội kiến thức cách sâu sắc Từ sử dụng loại đồ chơi để tổ chức hoạt động cho trẻ tơi lựa chọn đồ chơi mới, đẹp màu sắc hấp dẫn để thu hút ý trẻ, để trẻ tập trung ý quan sát khám phá đối tượng Ví dụ: Khi tìm hiểu “Một số loại bánh trung thu” chuẩn bị cho trẻ hộp bánh nướng bánh dẻo đồ chơi Những loại bánh mà lựa chọn đồ chơi cịn mới, sẽ, hình dáng, màu sắc giống với bánh thực tế Do mà trẻ hứng thú tập trung khám phá đặc điểm, ý nghĩa loại bánh Khi sử dụng đồ dùng trực quan tơi lựa chọn vật có sẵn địa phương gần gũi với trẻ, có màu sắc rõ ràng, có kích thước vừa phải, khơng độc hại, nguy hiểm cho trẻ Ví dụ: Trong tổ chức “Cho trẻ làm quen với số loại hoa” tơi chuẩn bị cho trẻ giỏ hoa, có đầy đủ tất loại hoa mà tơi cho trẻ tìm hiểu Những hoa mà lựa chọn loại hoa quen gần gũi với trẻ hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền hoa cịn tươi, có màu sắc đẹp, rõ ràng,…Khi cho trẻ tìm hiểu đặc điểm loại hoa, cho trẻ ngắm, ngửi,…với loại hoa tươi, đẹp trẻ hứng thú tiếp thu cách hiệu Khi sử dụng biện pháp thấy hiệu học đạt cao Trước tổ chức cho trẻ tìm hiểu mơi trường xung quanh đồ dùng dồ chơi chưa đẹp, chưa phong phú chủng loại, màu sắc khơng rõ nét,… tơi thấy trẻ nhàn chán, mệt mỏi, kiến thức trẻ lĩnh hội thấp sau áp dụng biện pháp trẻ hưng phấn, phấn khởi, hứng thú, kích thích khả hứng thú, sáng tạo trẻ 7.2.2 Biện pháp 2: Sử dụng đồ dùng đồ chơi phải linh hoạt, phù hợp với nội dung tiết dạy Khi tổ chức hoạt động giáo dục nói chung tổ chức cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh nói riêng việc sử dụng loại đồ dùng đồ chơi cần phải linh hoạt, sáng tạo, khơng cứng nhắc, gị bó,…sẽ tạo hứng thú cho trẻ, kích thích khả ham hiểu biết trẻ đồ dùng đồ chơi phù hợp với nội dung tiết học, phù hợp với chủ đề, phù hợp với độ tuổi Khi sử dụng đầy đủ đồ dùng trực quan phải phong phú chủng loại tranh, ảnh, mơ hình, đồ dùng, đồ chơi, vật thật,… trẻ lứa tuổi mầm non ln thích mới, lạ Ví dụ: Tổ chức cho trẻ “Tìm hiểu số loại rau” sử dụng mô hình vườn rau để trẻ tham quan, sử dụng rau thật rau bắp cải, xu hào, rau muống, rau ngót,…để trẻ quan sát đặc điểm, hình dạng; sử dụng rau đồ chơi trẻ chơi trò chơi luyện tập, củng cố Qua trẻ hứng thú 100 % trẻ trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm loại rau Mỗi loại đồ dùng, đồ chơi có ưu điểm hạn chế riêng Hình ảnh có đẹp chưa sinh động, đồ dùng trực quan giúp trẻ nhận biết đầy đủ, xác đối tượng sinh động tranh Nhưng khơng có đầy đủ vật thật cho trẻ chơi trò chơi, lựa chọn nhiều loại đồ dùng trực quan để đưa vào hoạt động hàng ngày, phù hợp với nội dung hoạt động cho vừa thuận tiện cho việc truyền thụ kiến thức cơ, vừa gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ tập trung ý, quan sát đối tượng cách đầy đủ xác Khi giáo viên sử dụng loại đồ dùng trực quan phải phù hợp với nội dung hoạt động cụ thể Khi xây dựng tiết hoạt động mơi trường xã hội tơi lựa chọn tranh, ảnh để dạy trẻ Ví dụ như: Tổ chức cho trẻ tìm hiểu Thủ Hà Nội tơi sử dụng vật thật mà sưu tầm loại tranh ảnh tự vẽ tranh có nội dung Thủ Hà Nội Lăng Bác Hồ, Chùa Một Cột, Hồ Gươm, cầu Thê Húc,…Thông qua tranh trẻ quan sát giúp trẻ nắm bắt kiến thức mà truyền đạt Cịn có tiết dạy không sử dụng vật thật hay tranh ảnh mà sử dụng loại đồ dùng đồ chơi để tổ chức cho trẻ tìm hiểu Ví dụ: “Cho trẻ làm quen với số đồ chơi bé” tơi sử dụng đồ chơi đẹp, hấp dẫn gần gũi với trẻ như: Búp bê, bóng nhựa, đồ chơi xếp hình,…Hay “Tìm hiểu số loại phương tiện giao thơng đường bộ” sử dụng đồ dùng đồ chơi có chất liệu an tồn, màu sắc đẹp, hấp dẫn cho trẻ như: Xe đạp, xe máy, ô tô, xích lơ,…để cho trẻ tìm hiểu Hoặc “Cho trẻ tìm hiểu số vật sống rừng” sử dụng đồ chơi vật sống rừng Sở giáo dục đào tạo cấp như: Con hổ, voi, gấu, sư tử,… Qua đồ chơi làm khéo léo, giống với thực tế giúp trẻ ý quan sát đồ chơi, chơi với đồ chơi để khám phá kiến thức đối tượng Trẻ lứa tuổi mầm non có trí tưởng tượng chưa phong phú, kinh nghiệm sống trẻ cịn hạn chế nên tơi thường xun tận dụng vật thật để dạy trẻ Khi trẻ quan sát với vật thật trẻ thấy sinh động hấp dẫn vật thật gần gũi với trẻ giúp trẻ nắm bắt kiến thức cách rõ ràng, xác tồn diện Ví dụ: Tổ chức cho trẻ “Tìm hiểu số loại quả” lựa chọn số loại thật như: cam, bưởi, lê, táo, để dạy trẻ vật thật gây ý trẻ trẻ nhìn thấy đối tượng cách toàn diện hơn, ngắm nhình xung quanh vật cách kỹ lưỡng Khi cho trẻ tìm hiểu chủ đề động vật tơi chuẩn bị vật gần gũi với trẻ chó, mèo, gà, vịt, cá, tơm…để cho trẻ quan sát Trẻ hứng thú tích cực khám phá đối tượng mà giới thiệu Ví dụ: Cho trẻ tìm hiểu “Một số vật sống nước”, cho trẻ quan sát cá vàng thật Trẻ trực tiếp nhìn thấy cá vàng bơi tung tăng, nhìn thấy cá bơi lên để đớp mồi,…trẻ thích thú tập trung ý quan sát Bản thân linh hoạt sáng tạo việc sử dụng đồ dùng trực quan Ở hoạt động học không sử dụng loại đồ dùng từ đầu đến cuối mà phối hợp sử dụng nhiều loại đồ dùng trực quan cho phù hợp, linh hoạt theo phần để giúp trẻ không nhàm chán Ví dụ: Khi tổ chức hoạt động “Cho trẻ làm quen với số loại hoa” sử dụng loại đồ dùng như: Lô tô, vật thật, hình ảnh, kết hợp với cho linh hoạt phù hợp Tôi cho trẻ thăm quan mơ hình vườn hoa nhà trường, sau tơi cho trẻ làm quen số loại hoa thật, trò chơi củng cố tơi cho trẻ chơi trị chơi qua đồ chơi nhựa, lô tô sử dụng hình ảnh vào phần tiết học cho phù hợp với nội dung tiết dạy thiết kế giáo án Khi sử dụng biện pháp thấy hiệu học đạt cao Nếu sử dụng đồ dùng, đồ chơi cách linh hoạt, phù hợp với nội dung học trẻ nhàn chán, mệt mỏi, kiến thức trẻ lĩnh hội thấp sau áp dụng biện pháp việc kết hợp sử dụng loại đồ dùng trực quan tiết học giúp cho trẻ có cảm giác lạ, hấp dẫn trẻ, lôi trẻ, thu hút ý trẻ, từ trẻ tham gia hoạt động để khám phá kiến thức tích cực có hiệu 7.2.3 Biện pháp 3: Tạo hội cho trẻ sử dụng giác quan phù hợp Nhận thức cảm tính nhận thức chủ yếu trẻ lứa tuổi mẫu giáo, trẻ nhận biết vật tượng trẻ tiếp xúc với đối tượng giác quan, q trình tổ chức hoạt động cho trẻ tơi tạo hội để trẻ sử dụng nhiều giác quan thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác, khứu giác để tham gia vào việc khám phá đối tượng Việc tạo hội cho trẻ sử dụng trình giáo dục cần thiết Ở tiết dạy lúc sử dụng tất giác quan, tơi phải lựa chọn hình thức khác để trẻ sử dụng giác quan khám phá lĩnh hội kiến thức cho phù hợp với nội dung dạy trẻ Ví dụ: Khi tổ chức hoạt động “ Một số loại hoa” cho trẻ sử dụng giác quan xúc giác, thị giác, vị giác, khứu giác để trẻ khám phá Trẻ dùng thị giác để quan sát hoa từ khám phá hoa có màu sắc, hình dạng, kích thước nào? Trẻ dùng xúc giác để sờ hoa xem cánh hoa nào, trẻ dùng khứu giác để ngửi hoa xem hoa có thơm khơng? Ví dụ: Đối với hoạt động “Tìm hiểu số phương tiện giao thông”, cho trẻ sử dụng thị giác, xúc giác, thính giác để khám phá kiến thức phương tiện giao thông Từ giác quan trẻ trẻ nắm bắt kiến thức phương tiện giao thơng, trẻ dễ dàng so sánh khác số phương tiện giao thông cách đầy đủ xác Ví dụ 3: Tiết dạy “Cho trẻ tìm hiểu số loại hoa” tơi cho trẻ sử dụng khứu giác để ngửi xem hoa hồng có thơm khơng? Cho trẻ dùng xúc giác để sờ vào cánh hoa xem cánh hoa có mịn màng khơng? Cho trẻ sờ vào xem có cưa không? Việc cho trẻ sử dụng giác quan phù hợp biện pháp đạt hiệu cao để tạo hứng thú, tập trung ý trẻ, việc trẻ hành động với đối tượng sờ mó, nếm, ngửi, nghe…sẽ giúp trẻ thú vị trẻ trực tiếp hành động, trực tiếp tự khám phá Từ trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động để tìm hiểu, khám phá đối tượng Trẻ tự nói lên suy nghĩ, ý kiến, nhận xét vật tượng từ khắc sâu kiến thức cho trẻ, giúp trẻ nắm bắt kiến thức cách chắn 10 7.2.4 Biện pháp 4: Cho trẻ hành động với đối tượng Trẻ lứa tuổi mẫu giáo hiếu động, tò mò, ham hiểu biết nên trình tổ chức hoạt động cho trẻ đồ dùng trực quan cô phải cho trẻ thực hành với đối tượng thông qua việc làm cụ thể để thoả mãn nhu cầu trẻ Khi cho trẻ hoạt động với đối tượng giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách dễ dàng, nhanh chóng khắc sâu kiến thức cho trẻ Ví dụ: Khi tổ chức hoạt động “Cho trẻ làm quen với số vật” Để trẻ nhận biết đặc điểm như: lại, chạy, nhảy, cách ăn uống vật chuẩn bị số thức ăn cho vật Tôi không cho vật ăn mà cho trẻ tự tay đưa thức ăn cho vật ( cho gà, cá ăn ) Khi trẻ hoạt động trực tiếp trẻ hứng thú ý quan sát vật giúp trẻ ghi nhớ cách sâu sắc Đối với hoạt động “Đồ dùng bé” hướng dẫn trẻ cách mặc quần áo Để trẻ biết kỹ sử dụng quần áo đồ dùng dễ dàng nhanh chóng tơi tổ chức cho trẻ tự mặc quần áo, lúc trẻ tự tay cầm vào quần áo đẹp cô chuẩn bị, tự cho tay vào tay áo, cho chân vào ống quần, tự cài cúc, chui đầu qua gợi ý, hướng dẫn cô Qua các hoạt động trẻ hứng thú cảm thấy vui sướng thực nhiệm vụ cô yêu cầu từ trẻ cố gắng thực tốt nhiệm vụ Khi hoạt động với đối tượng trẻ cảm thấy thoải mái, thích thú, khích thích tính tị mị ham hiểu biết trẻ từ trẻ dễ dàng tiếp thu kiến thức mà cô truyền đạt 7.2.5 Biện pháp 5: Lựa chọn thủ thuật để tạo hứng thú Trẻ lứa tuổi mầm non ln thích mới, lạ, hấp dẫn sinh động, vật tượng quen thuộc trẻ thấy nhàm chán nên cho trẻ tìm hiểu giới mơi trường xung quanh trẻ, đem đến cho trẻ vật tượng lạ kích thích tìm tịi ham hiểu biết trẻ qua trẻ tiếp thu tốt Ở phần tạo hứng thú cho hoạt động cho trẻ chơi trị chơi nhỏ, cho trẻ thăm quan vườn rau, vườn hoa , cho trẻ tham dự sinh nhật trị chuyện với trẻ chủ đề để để tạo hứng thú thu hút ý trẻ Để tạo hứng thú cho trẻ tiếp thu cách dễ dàng thoải mái thân ln sử dụng hình thức tạo hứng thú nhiều hình 11 thức đa dạng phong phú tránh nhàm chán cho trẻ Từ tơi sử dụng số nội dung sau: * Sử dụng mô hình: Mơ hình loại hình thu nhỏ đối tượng Khi tổ chức cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh hay tiết học khác chương trình Giáo duc mầm non hình thức mơ hình sử dụng tạo hứng thú hiệu Ví dụ: Phần tạo hứng thú hoạt động “Làm quen với số loại hoa, quả” tơi tổ chức cho trẻ chơi trị chơi “Chọn loại hoa, theo ý thích” Tơi cho trẻ thi đua chạy vườn hoa, (mơ hình vườn hoa, mà tơi chuẩn bị có nhiều loại hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền, táo, cam để chọn loại hoa, mang tổ Trẻ trải nghiệm thấy thích thú Đối với hoạt động “Cho trẻ làm quen với số loại rau củ quả” Tôi cho trẻ tham quan vườn rau trường Trong hoạt động này, trẻ vận động, trời, quan sát vật thật tạo thay đổi, khơng khí mới, tạo cho trẻ cảm giác dễ chịu, thoải mái * Kể chuyện: Để tạo hứng thú cho trẻ việc kể chuyện giọng truyền cảm, kết hợp với cử chỉ, điệu với tình tiết li kỳ, hấp dẫn tăng hứng thú, kích thích tập trung ý trẻ Ví dụ: Đối với tiết dạy “Một số loại hoa” đưa hình thức kể câu chuyện ngắn hay đoạn câu chuyện có liên quan đến loại hoa “Sự tích loại hoa”, “Sự tích hoa Dâm bụt”, “Sự tích hoa mào gà”, “Sự tích hoa hồng”…, sau dẫn dắt vào nội dung * Hình thức Hội thi: Đây hình thức tạo hứng thú hiệu quả, qua thi có “trao giải” làm tăng hưng phấn, kích thích tập trung, ý trẻ Ví dụ: Đối với tiết dạy “Một số loại hoa” tơi tổ chức tình huống: Các ơi! Ở ngồi có nhiều loại hoa, loại hoa đua khoe sắc, Ban giám khảo khơng biết lồi hoa gì? Và Ban giám khảo nhờ lớp chọn hái giúp xem hoa đấy.(Tơi chia lớp thành đội cho đội thi hái hoa, đội hái loại hoa sau nói tên lồi hoa đó) Khi trẻ vui tham gia thi đua tranh tài hiệu tiết học đạt cao * Đọc thơ, ca dao, đồng dao, vè: Thơ, ca dao, đồng dao, vè sử dụng phổ biến tiết học với môn học Cho trẻ làm quen với môi trường 12 xung quanh thơ, ca dao, đồng dao phương tiện để tạo cho trẻ cảm hứng tham gia khám phá đối tượng Nhất đồng dao, đồng dao thường vần, dễ nhớ, dễ thuộc Ví dụ: Khi “Tìm hiểu số loại rau” tơi cho trẻ đọc đồng dao: “Dềnh dềnh ràng ràng Chẳng thích khoe màu Đi chợ mua hàng Cô hoa lơ Nhìn loại rau Nấu ăn ngậy Lẩn đất sâu Là bác đỗ xanh Là anh cà rốt Vừa vừa lành Chín đỏ mi mắt Rau lang, rau muống Là chị cà chua Nấu canh làm nộm Nấu bát canh cua Là bác xu hào Mùng tơi với mướp Xin gửi lời chào Ăn phải bỏ ruột Vui bé Là bí bầu Ăn rau ngon Các bé thích khơng?” Sau đọc đồng dao trẻ hứng thú vốn kiến thức trẻ loại rau phong phú, kết 100% trẻ biết tên gọi đặc điểm loại rau quen thuộc, trẻ tham gia vào hoạt động khác cách tích cực * Sử dụng hát: Các hát Mầm non thường vui tươi, rộn ràng nhẹ nhàng Vì sử dụng hát kích thích hứng thú cho trẻ tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, vui vẻ để trẻ bắt đầu lĩnh hội kiến thức lạ Ví dụ: Khi tổ chức cho trẻ “Tìm hiểu lồi hoa”, cho trẻ hát hát “Màu hoa” nhạc sỹ Hồng Đăng để gây thú cho trẻ, hay “Tìm hiểu loại quả” hát hát “Quả gì?” để gây thú cho trẻ, “Tìm hiểu số vật ni gia đình” hát hát “Gà trống, mèo cún con” nhạc sỹ Thế Vinh để gây thú cho trẻ,…Những lời ca, tiếng hát, giai điệu mượt mà, âm sống động lơi trẻ, kích thích hứng thú trẻ * Sử dụng câu đố: Để gây hứng thú, hấp dẫn kích thích tính tị mị, ham hiểu biết câu đố hình thức đạt hiệu cao Ví dụ: Hoạt động “ Tìm hiểu số vật sống nước”dVí dụ: “Làm quen với số vật sống nước” Khi tìm hiểu cua tơi sử dụng câu đố: “ Con tám cẳng hai Một mai hai mắt, bò ngang suốt đời” 13 Hay tìm hiểu cá vàng sử dụng câu đố: “ Nhởn nhơ bơi lội lượn vịng Đi hồng dải lụa hồng xịe Là cá gì? ” Khi tơi vừa đọc câu đố trẻ hứng thú, ý lắng nghe xem câu đố nói trẻ phát biểu tích cực Như vậy, khơng phần tạo hứng thú phải lựa chọn hình thức sinh động, sáng tạo thay đổi thường xuyên mà phần nội dung bài học phải sinh động sáng tạo Trong trình dạy trẻ, tạo lạ, hấp dẫn trẻ Cho trẻ quan sát đối tượng không đưa trẻ quan sát mà tơi kích thích tị mị trẻbằng cách dùng câu đố để trẻ đốn, có đối tượng lại đọc đoạn thơ, hát đoạn hát nói đối tượng, có đối tượng tơi lại cho vào túi, vào hộp giới thiệu q tặng lớp bí mật để trẻ đốn Việc thay đổi hình thức tiết dạy tạo cho trẻ có cảm giác lạ, trẻ thích thú tập trung ý vào việc quan sát đối tượng Thành công tiết dạy tạo hứng thú, khối cảm trẻ từ đầu học Chính vậy, sử dụng linh hoạt hình thức tạo hứng thú cho trẻ biện pháp đạt hiệu cao Khi sử dụng thủ thật để gây hứng thú cho trẻ làm thay đổi khơng khí, hình thức sinh động làm cho tiết dạy thêm sinh động, trẻ hứng thú, tập trung, ý, giúp cho hoạt động phần nhẹ nhàng, thu hút trẻ tham gia hoạt động mới, giúp trẻ dẽ lĩnh hội kiến thức 7.2.6 Biện pháp 6: Sử dụng trò chơi tiết dạy Vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo với phương châm là: “Học chơi, chơi mà học” nên q trình cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh tơi thường xun sử dụng trị chơi tiết học nhằm mục đích ơn luyện, củng cố kiến thức cho trẻ Thông qua chơi, trẻ vừa ôn luyện củng cố kiến thức, vừa thoả mãn nhu cầu chơi Trong trình tổ chức hoạt động giáo dục đặc biệt tổ chức cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, thân tơi thường xun đưa trị chơi vào phần tiết dạy, phần giới thiệu bài, phần cuối ơn luyện kiến thức, nhằm tạo hứng thú cho trẻ củng cố kiến thức trẻ có để khắc sâu ghi nhớ lâu Ví dụ: Tiết học “Tìm hiểu hoa, quả” Tơi tổ chức cho trẻ chơi trị 14 chơi: “Hoa ấy”: - Chuẩn bị: – lô tô hoa (tôi vẽ loại hoa vào bìa cứng, có loại hoa, khác nhau: hoa bưởi, bưởi; hoa chanh, chanh; hoa mướp mướp,…) - Luật chơi: Xếp hoa - Cách chơi: Cô chia cho trẻ lô tô hoa Sau cho cháu chọn hoa với ấy, thi xem chọn nhanh xếp Qua trò chơi trẻ hứng thú khắc sâu kiến thức loại hoa, Khi sử dụng trò chơi vào hoạt động, tơi đan xen trị chơi động trị chơi tĩnh để thay đổi khơng khí đảm bảo sức khoẻ cho trẻ Ví dụ: Trị chơi “Chiếc túi kỳ lạ”, cách chơi sau: Tôi chuẩn bị túi đựng đối tượng mà trẻ vừa học Tôi gọi trẻ lên chơi nhắm mắt lại, gọi tên đồ vật trẻ cho tay vào túi chọn đồ vật giơ lên gọi tên cho lớp nghe Tôi thay đổi cách chơi luật chơi trị chơi để lạ Ví dụ: Trị chơi “Nhà thám hiểm”, cách chơi sau: Tôi đưa túi hộp mà bên đựng đối tượng trẻ vừa học, cô cho 2, trẻ lên chơi lúc, trẻ lên chơi đeo kính màu (do tơi tự làm) để cho trẻ khơng nhìn thấy Khi tơi gọi tên đối tượng trẻ cho tay vào túi chọn nhanh đối tượng Ai chọn nhanh nhà thám hiểm thắng Từ cách tổ chức trò chơi kích thích hứng thú tham gia trị chơi Ví dụ: Khi tổ chức trị chơi: “ Bác sửa chữa giỏi”- (trong “Làm quen với số phương tiện giao thông”) Cô giới thiệu cách chơi: Cô giới thiệu tranh phương tiện giao thông thiếu số phận (bánh xe, cửa sổ, cửa vào ) cô chuẩn bị sẵn số phận loại phương tiên giao thơng Cô cho trẻ quan sát tranh để phát phương tiện giao thơng cịn thiếu phận chọn phận dán vào vị trí Trị chơi: “Hái hoa” - (Tổ chức học: “Một số loại hoa”) - Chuấn bị: + mơ hình vườn hoa, có trồng hoa hồng, hoa cúc, hoa sen (có thể hoa thật làm, có màu sắc, rực rỡ, tươi tắn, đẹp) + thảm cỏ làm chướng ngại vật, lọ hoa 15 - Cách bố trí đồ chơi: Trước tổ thảm cỏ, trước thảm cỏ vườn hoa - Cách chơi: Cô cho trẻ xếp thành hàng dọc theo tổ, thành viên tổ lên bật qua thảm cỏ tới vườn hoa hái mang cắm vào lọ hoa tổ Tổ hoa hồng hái bơng hoa hồng, tổ hoa cúc hái hoa cúc tổ hoa sen hái hoa sen Trong thời gian, sau hiệu lệnh nhạc không lời hát “Màu hoa” sáng tác nhạc sỹ Hồng Đăng trị chơi dừng lại Cho lớp đếm số hoa tổ, tổ hái loại hoa hái số lượng nhiều thắng Khi trẻ chơi với trò chơi mẻ, sinh động, hấp dẫn tổ chức thay đổi hoạt động vừa có tác dụng củng cố, ơn luyện kiến thức cho trẻ vừa làm thoả mãn nhu cầu chơi trẻ Kết trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào trò chơi nắm bắt kiến thức cách chắn 7.2.7 Biện pháp 7: Làm thí nghiệm Ở lứa tuổi mầm non với tị mị, thích khám phá giới xung quanh Tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm khuyến khích ni dưỡng tính tị mị Cách tổ chức thí nghiệm đơn giản, dễ làm, vừa sức với trẻ kích thích khả sáng tạo, hứng thú làm tăng vốn hiểu biết trẻ giới xung quanh Việc tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm như: Sự nảy mầm hạt, tan đá, nước bốc hơi, vật - vật chìm, cần ánh sáng… trẻ nhìn nhận tìm hiểu qua thực tế làm trẻ hứng thú Ví dụ 1: Làm thí nghiệm “Cây cần ánh sáng” * Vật liệu: - Một đất trồng trộn sẵn - Giấy thiếc, bạc (Có thể dùng giấy bọc kẹo, giấy gói hoa) - Nước - Hạt ngơ giống - Bình trồng nhỏ * Tiến hành: Cho đất trộn sẵn vào chậu Hạt giống ngô ngâm nước ấm đêm, sau ấn hạt sâu vào đất chậu (sâu khoảng - 1,5 cm) Để chậu nơi ấm, tối tưới ẩm vừa phải (nhớ không làm đất sũng nước) Sau vài ngày hạt nảy mầm Khi nảy mầm lớn khoảng độ 2,5cm mang chậu ngồi nơi có ánh sáng như: bậu cửa sổ, thềm,… cắt giấy thiếc thành mảnh nhỏ 16 cuộn lại thành hình nón Đội nón lên nửa số mầm chậu Khoảng tiếng đồng hồ sau quan sát kết * Khi quan sát kết cô giáo gợi ý trẻ giải thích: Điều xảy ra? Hướng mầm chậu nào? Ví dụ 2: Quan sát vật chìm vật * Chuẩn bị: - Một chậu nước - Những miếng xốp, ống hút, khô - Đá, sỏi, cục sắt * Tiến hành: - Trẻ quan sát nói tên đồ dùng - Cho trẻ tự tay thả vật mà chuẩn bị như: miếng xốp, hay viên đá, vào chậu nước - Cô trẻ quan sát xem vật nổi? Những vật chìm? Vì sao? Tơi trẻ tiến hành làm thí nghiệm trẻ hứng thú, mong muốn tìm hiểu điều xảy Và trẻ giải thích tượng Kết là: Khi tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm hướng dẫn trẻ hứng thú, 100% trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, kích thích tập trung tư trẻ 7.2.8 Biện pháp 8: Lời nói, thái độ, nét mặt cô Lứa tuổi mẫu giáo trẻ ưa nhẹ nhàng, tình cảm nên trình tổ chức hoạt động tơi ln u q, gần gũi với trẻ, không quát mắng trẻ Cô đối xử công với tất trẻ lớp, thể dịu dàng, yêu mến trẻ Nét mặt, cử chỉ, ánh mắt dịu hiền với lời nói nhẹ nhàng giúp cho trẻ có cảm giác yêu mến trẻ thấy thoải mái, vui tươi tham gia vào hoạt động Trong dạy trẻ, tơi sử dụng lời nói nhẹ nhàng, tình cảm Cường độ giọng nói tơi vừa phải, khơng nói q to q nhỏ, nói q nhỏ trẻ khơng đủ nghe, nói q to trẻ có cảm giác mắng nên trẻ sợ hãi Lời nói phải diễn cảm kết hợp với cử chỉ, điệu bô, ánh mắt để thể nội dung câu nói, hồn cảnh, nói phải có ngữ điệu, ngắt, nghỉ chỗ 17 Ví dụ: sử dụng lời nói phần trị chơi, tơi phải nói với giọng vui tươi, sơi nổi, thể vui nhộn trò chơi để tạo khơng khí vui vẻ cho q trình chơi trẻ từ hấp dẫn lơi trẻ tham gia vào trị chơi cách tích cực Khi tơi nói phần truyền đạt, cung cấp kiến thức tơi phải nói chậm rãi rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu để trẻ dễ dàng nắm bắt kiến thức mà muốn truyền đạt Hoặc kể câu chuyện nhỏ phần giới thiệu tơi phải kể diễn cảm thể thể tính cách nhân vật qua lời nói, kể phải chậm rãi, rõ ràng để thu hút ý trẻ để trẻ cảm nhận nội dung câu chuyện Trong q trình dạy tơi phải thường xun sử dụng câu nói, lời nói có tính chất động viên khích lệ trẻ để lơi trẻ tham gia vào hoạt động như: “Cô đố biết”, “Chúng thi đua xem giỏi hơn, nhanh hơn, thông minh hơn, khéo hơn…” Trong q trình dạy, tơi xử lý tình thật khéo léo, tế nhị, trẻ mẫu giáo nhỏ hay sợ sệt, nhút nhát trẻ lại thích khen ngợi nên tơi thường xun khen ngợi, động viên trẻ Khi trẻ trả lời làm tốt công viêc, nhiệm vụ giao tơi ln nêu gương, khen ngợi trẻ kịp thời, trẻ trả lời chưa làm chưa tốt tơi khơng qt mắng trẻ, chê bai trẻ lờ mà nhẹ nhàng động viên trẻ, khéo léo gợi ý để trẻ hiểu trả lời câu hỏi đưa Với lời nói nhẹ nhàng, tình cảm, nói diễn cảm thể nội dung câu nói, nói hồn cảnh, tình kết hợp với ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, thái độ cô lôi trẻ, thu hút tập trung ý trẻ vào việc khám phá đối tượng từ trẻ dễ dàng nắm kiến thức mà cô truyền đạt 7.2.9 Biện pháp 9: Ứng dụng công nghệ thơng tin vào tiết dạy Có vật, tượng mà muốn cung cấp kiến thức cho trẻ có nhờ hình ảnh sinh động, cảnh quay đẹp mắt có kiến thức cần cung cấp trình dài như: phát triển, q trình tuần hồn, Do đó, cần phải ứng dụng công nghệ thông tin cách linh hoạt tiết dạy đạt hiệu giáo dục cao Để tạo hứng thú cho trẻ tơi tìm kiếm hình ảnh sinh động, hấp dẫn mạng Internet phầm mềm Vui học mầm non để làm giáo án điện tử Microsoft Office PowerPoint trình chiếu cho trẻ xem, hình ảnh giúp trẻ hứng thú giúp trẻ tìm hiểu trình phát triển vật thời gian dài 18 Ví dụ: Khi cho trẻ tìm hiểu, khám phá nảy mầm hạt phát triển Bướm,…tơi tìm sưu tầm video q trình trình chiếu cho trẻ quan sát Việc sử dụng hình, đèn chiếu hình thức sử dụng trực quan đồng thời việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy Thông qua cảnh quay, đoạn băng đưa lên hình tạo thay đổi, lạ cho trẻ tất vật tượng thực tế quay lại, chụp lại để đưa lên hình Những hình ảnh tĩnh ảnh chụp động cảnh quay qua cảnh quay diễn tả lại hoạt động vật tượng với màu sắc đẹp hình ảnh, tính thực tiễn lơi trẻ, giúp trẻ có hứng thú tham gia vào việc khám phá kiến thức đối tượng Khi tổ chức hoạt động giáo dục có sử dụng ứng dụng cơng nghệ thơng tin làm cho trẻ hứng thú, kích thích tính tị mị, ham hiểu biết trẻ Mặt khác qua việc sử dụng hình mở rộng nhiều kiến thức khắc sâu kiến thức cho trẻ 7.2.10 Biện pháp 10: Tổ chức cho trẻ dạo chơi, tham quan Dạo chơi, tham quan hình thức giáo dục đạt hiệu cao Bởi trẻ dạo chơi, tham quan trẻ thay đổi khơng khí mơi trường lớp học, trẻ thay đổi hình thức hoạt động: đi, chạy,…trẻ hứng thú lĩnh hội kiến thức cách trải nghiệm thực tế Vì vậy, kiến thức mà trẻ thu xác ghi nhớ lâu Với nội dung về: Động vật, thực vật, phương tiện giao thông, thiên nhiên vô sinh, tượng thiên nhiên hay số hoạt động người (Lao động người lớn trường mầm non, công việc công nhân vệ sinh môi trường, thợ xây, người bán hàng….) buổi dạo chơi, cô giáo giúp trẻ quan sát đàm thoại nhằm khơi gợi hứng thú, kích thích tính tò mò, ham hiểu biết trẻ, đồng thời cung cấp kiến thức cho trẻ đối tượng Đây hình thức tơi thường xun tổ chức q trình hướng dẫn trẻ khám phá số nội dung như: “Tìm hiểu cơng việc cấp dưỡng” cho trẻ tham quan khu vực nhà bếp quan sát công việc cô cấp dưỡng trường Mầm non, hay “Tìm hiểu trường Mầm non” cho trẻ dạo chơi xung quanh trường để quan sát khung cảnh, khu vực nhà trường, Những thơng tin cần bảo mật: Khơng có Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 19 Môn làm quen với môi trường xung quanh nguồn sống thở nuôi dưỡng trẻ ngày Nó giúp trẻ khám phá giới quan phạm vi rộng lớn vũ trụ, nơi có ảnh hưởng trực tiếp người với thiên nhiên động thực vật Để gây hứng thú cho trẻ trình tổ chức cho trẻ khám phá, tìm hiểu mơi trường xung quanh cần phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện sau: - Các loại đồ dùng đồ chơi phải đẹp, hấp dẫn, an tồn với trẻ - Có đầy đủ trang thiết bị như: Ti vi, máy tính, máy chiếu, loa… - Môi trường học tập thân thiện, sinh động 10 Đánh giá lợi ích thu được: 10.1 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: Sau áp dụng biện pháp gây hứng thú cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh vào q trình dạy trẻ, tơi thấy có kết sau: + Về kiến thức: Trẻ nắm tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, tính chất vật tượng Trẻ phân biệt giống khác vật tượng, biết ích lợi, cách bảo quản, cách sử dụng, mối liên hê, quan hệ….giữa vật tượng, trẻ biết đặc điểm, ý nghĩa số tượng tự nhiên, tượng xã hội + Về kỹ năng: Trong q trình cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh hình thành rèn luyện trẻ số kỹ khả quan sát, khả diễn đạt, khả phân tích, so sánh, tổng hợp, phân loại, phân biệt Rèn luyện kỹ tô, vẽ, đếm, kỹ vận động … + Về thái độ: Trong q trình cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh hình thành trẻ ý thức học tập, trẻ học ngoan, tập trung ý nghe cô giảng bài, trẻ học sôi nổi, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến, nhiệt tình, tích cực tham gia vào hoạt động, đặc biệt hoạt động nhóm, trẻ ln có phối hợp với nhau, tích cực, chủ động tìm tịi để khám phá kiến thức Áp dụng biện pháp gây hứng thú cho trẻ tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh tổ chức khảo sát thực tế 37 trẻ lớp – tuổi A2 Trường Mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch khả ý hứng thú trẻ, thu kết sau: STT Khả hứng thú, tập trung ý trẻ Kết Số lượng Tỷ lệ % 20 Loại Tốt Loại Khá Loại Trung bình 33/37 4/37 89 11 * Bảng tổng hợp, so sánh khả hứng thú, ý trẻ: Trước áp dụng Khả hứng thú, Sau áp dụng biện biện pháp gây hứng thú TT tập chung ý pháp gây hứng thú cho trẻ cho trẻ trẻ Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Loại Tốt 11/37 30 33/37 89 Loại Khá 14/37 38 4/37 11 Loại Trung bình 12/37 32 0 Với kết này, 33/34 trẻ hứng thú ý tốt q trình tơi tổ chức cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh, cịn cháu hứng thú chưa nhiều mức độ Khá 10.2 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân: Sau thân đề “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ – tuổi làm quen với mơi trường xung quanh” giáo viên tổ – tuổi trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch áp dụng cháu lớp tuổi A1,A2, A3 giáo viên thu kết sau: + Có thêm kiến thức đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trẻ để tạo hứng thú cho trẻ + Tạo đươc hứng thú cho trẻ để phát huy tính tích cực trẻ hoạt động + Biết sử dụng linh hoạt biện pháp tạo hứng thú cho trẻ theo nội dung học + Có nhiều tiết dạy tổ chức cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh xếp loại Tốt + Có nhiều kinh nghiệm việc gây hứng thú cho trẻ làm quen với mơi trường xung quanh nói riêng tiết dạy, hoạt động khác nói chung 11 Danh sách cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu: 21 Số Tên tổ chức/ cá nhân TT Trần Thị Kim Nhung Nguyễn Thị Diệu Thùy Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thi Ngọc Ngà Lập Thạch, ngày tháng Địa Trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch Trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch Phạm vi/ Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Lĩnh vực phát triển nhận thức Lĩnh vực phát triển nhận thức Trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch Trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch Trường mầm non Thị trấn, huyện Lập Thạch Lĩnh vực phát triển nhận thức Lĩnh vực phát triển nhận thức Lĩnh vực phát triển nhận thức năm 2022 Lập Thạch, ngày tháng năm 2022 Thủ trưởng đơn vị Tác giả sáng kiến Nguyễn Thị Hải Ninh Nguyễn Thị Hà Loan Thị trấn, ngày … tháng… năm 2022 Hội đồng sáng kiến cấp sở (Ký tên, đóng dấu) 22 ... pháp gây hứng thú cho trẻ – tuổi làm quen với môi trường xung quanh? ?? áp dụng lĩnh vực phát triển nhận thức dành cho trẻ mầm non môn phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh Mặt khác,... tổng hợp, so sánh khả hứng thú, ý trẻ: Trước áp dụng Khả hứng thú, Sau áp dụng biện biện pháp gây hứng thú TT tập chung ý pháp gây hứng thú cho trẻ cho trẻ trẻ Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Loại... trẻ làm quen với môi trường xung quanh nhà trường dự đánh giá xếp loại đạt yêu cầu b Khảo sát thực tế: Trước thực đề tài nghiên cứu để đề xuất số biện pháp gây hứng thú cho trẻ làm quen với môi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 56 tuổi trong giờ làm quen với môi trường xung quanh,

Từ khóa liên quan