0

Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm gạch của Công ty CPTM

53 1 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm gạch của Công ty CPTM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:28

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIGLACERA” NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập Họ tên: Th.S Thái Thu Hương Họ tên: Phùng Thị Hồng Thắm Bộ môn : Quản lý kinh tế Lớp HC: K54F3 Mã SV: 18D160189 HÀ NỘI, 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 i TÓM LƯỢC NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu khóa luận nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm gạch Cơng ty CPTM Viglacera Từ đề xuất giải pháp nhằm giải vấn đề xúc mà thực tiễn đặt ra, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm công ty nói chung sản phẩm gạch nói riêng ngày phát triển Thông qua việc thực đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty CPTM Viglacera”, lý thuyết, đề tài hệ thống hóa sở lý thuyết phát triển thương mại sản phẩm, tiêu đánh giá phát triển thương mại làm sở cho việc nghiên cứu thực tiễn cho vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch Về thực trạng, đề tài làm rõ số vấn đề thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch, đồng thời, phân tích rõ nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch công ty, bao gồm: nguồn lực công ty, đối thủ cạnh tranh, chất lượng sản phẩm nhân tố tình hình kinh tế Từ kết luận thành tựu hạn chế trình phát triển thương mại sản phẩm phần mềm công ty CPTM Viglacera, đề tài đưa nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thương mại sản phẩm gạch doanh nghiệp năm document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 ii LỜI CẢM ƠN Trải qua năm học tập rèn luyện Trường Đại học Thương Mại, bảo giảng dạy nhiệt tình q thầy cơ, đặc biệt thầy cô Khoa Kinh tế - Luật truyền đạt cho em kiến thức lý thuyết thực hành suốt thời gian học trường Nhờ có thầy bạn bè xung quanh mà luận văn em hoàn thiện cách chu Vì vậy, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Trường Đại học Thương Mại quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - Luật tạo điều kiện tốt truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ Thái Thu Hương Cảm ơn cô trực tiếp hướng dẫn, dạy, theo dõi sát trình làm khóa luận tốt nghiệp chúng em Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần thương mại Viglacera cho em hội thực tập làm việc để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, từ đóng góp giải pháp cho phát triển Cơng ty Hy vọng em nhận đóng góp từ thầy để luận em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021 Sinh viên thực Phùng Thị Hồng Thắm document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 iii MỤC LỤC TÓM LƯỢC NGHIÊN CỨU i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU/HÌNH VẼ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc phát triển thương mại sản gạch Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Xác lập tuyên bố vấn đề cần nghiên cứu 4 Đối tượng, mục tiêu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH 1.1 1.1.1 Khái quát thương mại phát triển thương mại sản phẩm Khái niệm thương mại, phát triển thương mại tiêu phản ánh phát triển sản phẩm doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp 10 1.2 Khái niệm đặc điểm sản phẩm gạch 11 1.2.1 Khái niệm phân loại sản phẩm gạch 11 1.2.2 Đặc điểm phát triển thương mại sản phẩm gạch 14 1.3 Nội dung phát triển thương mại sản phẩm gạch 15 1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá 15 1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm gạch doanh nghiệp 17 CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIGLACERA 22 2.1 Thực trạng hoạt động thương mại Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 22 document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 iv 2.1.1 Khái quát thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 22 2.1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm gạch công ty CPTM Viglacera 24 2.2 Thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch công ty CPTM Viglacera 29 2.2.1 Tình hình phát triển thương mại sản phẩm gạch theo doanh thu sản phẩm công ty CPTM Viglacera 29 2.2.2 Thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch theo chiều quy mô 30 2.2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ thương mại sản phẩm gạch Công ty 31 2.3 Đánh giá chung phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 32 2.3.1 Những thành công: 32 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 33 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIGLACERA 35 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 35 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm gạch 35 3.1.2 Mục tiêu phát triển thương mại sản phẩm gạch 36 3.2 Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 37 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn hàng 37 3.2.2.Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại 38 3.2.3 Đa dạng hóa thị trường phương thức kinh doanh 38 3.2.4 Phát triển khoa học – công nghệ sản xuất sở vật chất chất – kỹ thuật 39 3.2.5 Tăng cường khả xúc tiến thương mại 40 3.3 Kiến nghị nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch công ty Cổ phần Thương mại Viglacera 40 document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 v 3.3.1 Đối với doanh nghiệp ngành 40 3.3.2 Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước 41 3.3.3 Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 42 3.4 Những vấn đề đặt cần nghiên cứu 42 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU/HÌNH VẼ Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty CPTM Viglacera giai đoạn 2016 – 2020 22 Bảng 2.2: Doanh thu theo mặt hàng công ty Cổ phần Thương mại Viglacera giai đoạn 2016 -2020 29 Bảng 2.3: Doanh thu theo sản phẩm gạch công ty CPTM Viglacera giai đoạn 2016 - 2020 30 document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT STT Ý NGHĨA CPTM Cổ phần thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn PTTM Phát triển thương mại DN Doanh nghiệp CNHH-HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa VLXD Vật liệu xây dựng NVL Nguyên vật liệu DNXD Doanh nghiệp xây dựng KT - XH Kinh tế - xã hội 10 TNDN Thu nhập doanh nghiệp document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc phát triển thương mại sản gạch Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera Xã hội ngày phát triển, nhu cầu người ngày cao, việc thiết kế, xây dựng không gian sống cho người thân gia đình Đối với chúng ta, nhà nơi để trở sau ngày dài làm việc nơi ln có người thân yêu chào đón Để có ngơi nhà theo mong muốn sở thích thân điều mà mong muốn Nắm bắt nhu cầu đó, Cơng ty Cổ phần Thương mại Viglacera, tự hào mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng tốt cho ngơi nhà hay cơng trình xây dựng, với nhiều năm kinh nghiệm Thương hiệu Viglacera đáp ứng cho khách hàng sản phẩm phù hợp Công ty CPTM Viglacera ln cung cấp dịng sản phẩm gạch từ bình dân đến cao cấp,…giúp người tiêu dùng có nhiều chọn việc thiết kế cơng trình ngơi mà mơ ước Hiện nay, thị trường nội địa có nhiều cơng ty cung cấp sản phẩm gạch như: Công ty cổ phần Kỹ thương Thiên Hồng, Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển VICENZA,… sản phẩm có đa dạng chất lượng, giá thành mẫu mã, đáp ứng tương đối tốt nhu cầu sử dụng người dân Công ty CPTM Viglacera đời ngày 14 tháng năm 2008, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera, chuyên cung cấp sản phẩm vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh cao cấp mang thương hiệu Viglacera - thương hiệu người Việt Nam người tiêu dùng nước tin tưởng lựa chọn Các sản phẩm thương hiệu Viglacera gắn liền với thành công nhiều công trình trọng điểm có dấu ấn nước Trung tâm hội nghị quốc gia, Học viện Dầu khí Hà Nội, Khu Biệt thự Vườn Đào Hồ Tây - Hà Nội, Khu thị Mỹ Đình - Hà Nội….và có mặt 40 thị trường tiêu thụ giới : Nga, Uckraina, Italia, Mỹ, Myanmar, Bangladesh… Sau thời gian thực tập nghiên cứu hoạt động Công ty CPTM Viglacera, em thấy hoạt động kinh doanh sản phẩm gạch cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn Doanh thu tiêu thụ Cơng ty tăng qua năm tốc độ tăng không ổn đinh Thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch công ty chủ yếu thành phố lớn, khu đô thị đơng dân cư; sách quản lý Nhà nước cịn chưa xiết chặt dẫn đến tình trạng sản phẩm gạch sản xuất thủ công gây ô nhiễm mơi trường cịn tồn thị trường với giá thành rẻ Nguồn cung cấp linh kiện sản xuất công ty phần lớn nguồn nhập nên chịu thêm thuế nhập chịu rủi ro tỷ giá cao; hiệu sử dụng vốn document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 lao động chưa tốt dẫn đến chi phí tăng nhanh doanh thu làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh Xuất phát từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn trên, vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera cần thiết Từ lợi ích kinh tế hạn chế gặp phải, xuất phát từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung số vấn đề tồn hoạt động phát triển thương mại công ty, sinh viên định lựa chọn đề tài khóa luận “Phát triển thương mại sản phẩm gạch công ty CPTM Viglacera” Với mong muốn đưa giải pháp phát triển thương mại nhóm sản phẩm thị trường đầy tiềm năng, giải khó khăn mà cơng ty cịn gặp phải Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đã có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm, song phát triển thương mại sản phẩm gạch cịn Cũng có số đề tài nghiên cứu sản phẩm gạch song lại tập trung vào nghiên cứu theo hướng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch, phát triển thị trường cho sản phẩm gạch… Qua trình tìm hiểu đề tài khóa luận q trình thực tập cơng ty CPTM Viglacera, sinh viên có biết đến số nghiên cứu có liên quan đến đề tài khóa luận sau: Đỗ Văn Kính (2012), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp công ty cổ phần thương mại Huy Anh thị trường Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Đề tài nêu lên khái niệm phát triển thương mại sản phẩm số vấn đề lý thuyết chất, vai trò phát triển thương mại sản phẩm, nội dung nguyên tắc phát triển thương mại sản phẩm Tác giả sử dụng nhiều phương pháp để nghiên cứu như: phương pháp thống kê sử dụng để hệ thống vấn đề liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp công ty thị trường Hà Nội, thống kê lại vận động phát triển số năm trước đó, sở tìm xu thế, biến đổi phát triển sàn gỗ công nghiệp khứ để làm sở nghiên cứu hướng phát triển tương lai Phương pháp phân tích liệu sử dụng để phân tích thơng tin tình hình khách hàng, thị trường, nhà cung cấp đối thủ cạnh tranh sau sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối tương đối số liệu qua năm để phân tích tăng trưởng qua năm Lập bảng biểu, sơ đồ để biểu diễn mối quan hệ tăng trưởng trình phát triển thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp qua năm từ đưa đánh giá tổng qt tình hình nghiên cứu thị trường mặt, tìm vấn đề chủ chốt giải pháp kịp thời Phương pháp số để đánh giá tăng trưởng tỷ trọng, thị phần, tốc độ tăng trưởng phát triển thương mại sàn gỗ công nghiệp công ty cổ document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van39 of 98 31 2.2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ thương mại sản phẩm gạch Công ty - Dịch vụ trước bán: Để thương hiệu Viglacera đến với nhiều khách hàng, Công ty đưa chiến lược marketing để đưa sản phẩm gần gũi với khách hàng Cơng ty CPTM Viglacera sử dụng chiến dịch quảng cáo sản phẩm chạy quảng cáo facebook, trang web,… ứng dụng mà khách hàng sử dụng thường xuyên để sản phẩm lên họ sử dụng ứng dụng Ngồi Viglacera tổ chức minigame, hay sale off để thu hút ý khách hàng Tâm lý khách hàng mua hàng chất lượng với giá hời nên đẩy mạnh chương trình khuyến ưu đãi cho khách hàng Công ty Viglacera trọng đến việc tiếp cận đến đối tượng khách hàng mới, lượng khách hàng đem lại doanh thu ổn định hàng năm cho Viglacera Ta dễ dàng bắt gặp thương hiệu Viglacera qua sản phẩm cơng trình mà Cơng ty cung cấp sản phẩm, cơng trình mang tính xã hội, có nhiều khách hàng sử dụng Trên sản phẩm Viglacera ln có logo, biểu tượng cơng ty với độ bền bỉ cao, dù qua sử dụng thời gian dài Đây điều mà Viglacera ngầm khẳng định chất lượng sản phẩm Công ty - Dịch vụ bán: Khi khách hàng muốn tìm hiểu sản phẩm Cơng ty CPTM Viglacera nhân viên tư vấn công ty giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn lựa chọn hàng hóa phù hợp theo yêu cầu tiêu chí mà khách hàng đặt Để đảm bảo cho hài lòng khách hàng lựa chọn sản phẩm gạch công ty, nhân viên tư vấn trao đổi với khách hàng mục đích, khơng gian địa điểm địa lý sử dụng sản phẩm để đưa sản phẩm phù hợp với yêu cầu khách, giúp cho khách hàng dễ dàng đưa định Sau khách hàng lựa chọn sản phẩm xong, nhân viên làm hợp đồng tốn với khách hàng Cơng ty CPTM Viglacera cho phép khách hàng tốn tồn bên công ty giao hàng đến tận nơi cho khách tốn chậm phần khơng q ngày kể từ mua hàng, khách hàng tốn theo hình thức đặt cọc trước trực tiếp cửa hàng online để giữ mức giá tốt Khách hàng tốn tiền mặt toán thẻ, séc - Dịch vụ sau bán: Khách hàng sau bán hàng nguồn khách hàng trung thành doanh nghiệp sau họ thật biết tận dụng nguồn khách hàng Khơng dễ dàng mà khách hàng họ định trung thành với doanh nghiệp Ngồi chất lượng sản phẩm đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng sau document, khoa luan39 of 98 tai lieu, luan van40 of 98 32 bán lại quan trọng Nó giúp khách hàng cảm thấy họ thật tạo giá trị cho doanh nghiệp Đồng thời doanh nghiệp bày tỏ yêu mến quan tâm khách hàng họ định mua sản phẩm doanh nghiệp Công ty CPTM Viglacera ln có sách thiết thực ưu đãi khách hàng sau bán Bên cạnh đó, khách hàng nua hàng Viglacera nhận mức chiết khấu cho lần mua sau Nếu khách hàng có khiếu nại sản phẩm hư hỏng chất lượng Cơng ty xem xét nguyên nhân thực tế đưa cách giải phù hợp nhất., xem xét đổi sản phẩm khác cho khách Còn họ có ý muốn góp ý khơng muốn đổi, cơng ty thể thiện chí cách giảm giá sản phẩm phiếu giảm giá cho sản phẩm 2.3 Đánh giá chung phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 2.3.1 Những thành công: - Về quy mô: Công ty không ngừng bổ sung vốn kinh doanh, nguồn vốn năm 2020 tăng 10% so với năm 2019 tăng từ 379 tỷ đồng lên 420 tỷ Công tác đào tạo cán quản lý công nhân viên giàu kinh nghiệm, cải tiến khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh ngày trọng Thương mại sản phẩm gạch công ty đạt kết khả quan qua năm, có xu hướng tăng mạnh mẽ qui mô tốc độ tăng trưởng Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch nhìn chung có xu hương tăng so với năm trước, riêng gạch ốp lát tổng công suất nhà máy Viglacera đến năm T12/2021 đạt 43 triệu m2/năm Hệ thống phân phối theo “chuỗi ” hình thành, cơng ty có 10 Showroom thị trường miền Bắc tiến hành mở rộng thêm sang khu vực miền Trung, miền Nam, có showroom miền Trung, showroom miền Nam Công ty có bên đại lý phân phối nằm 43 tỉnh thành tính đến T6/2021 Đây xu hướng phát triển tất yếu khách quan lý thuyết “quy mô kinh tế” lĩnh vực phân phối - Về chất lượng: Công ty đặc biệt quan tâm đến sách phát triển nguồn hàng đa dạng hóa sản phẩm, sách tăng cường liên kết với nhà cung ứng, phân phối sản phẩm góp phần giảm chi phí kinh doanh hạ giá thành sản phẩm Chi phí bán hàng năm 2018 Cơng ty 4,5 tỷ đồng, năm 2019 giảm 4,15 tỷ đồng, năm 2020 giảm khoảng 9%, 4,1 tỷ đồng Các sản phẩm gạch Công ty CPTM Viglacera khơng đa dạng hóa chủng loại mà đa dạng kiểu dáng, mẫu mã tăng thêm document, khoa luan40 of 98 tai lieu, luan van41 of 98 33 lựa chọn cho khách hàng Ngoài công ty trọng nâng cao dịch vụ tư vấn, bảo hành sản phẩm để tạo dựng niềm tin, uy tín với khách hàng tiêu dùng sản phẩm công ty - Về hiệu thương mại: Trong năm gần cơng ty hoạt động có hiệu góp nhiều vào ngân sách nhà nước, thu hút lượng lớn lao động góp phần giải việc làm cho xã hội Trong đợt dịch bùng phát từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Viglacera đóng góp 20 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương Bắc Ninh, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Thừa Thiên Huế Quỹ vaccine phịng dịch Chính phủ Bên cạnh đó, cơng ty tài trợ thiết bị vệ sinh gạch ốp lát cho bệnh viện giã chiến khởi cơng xây dựng ngày 24/7/2021, Viglacera hồn thành kịp tiến độ để đưa cơng trình vào phục vụ điều trị cho bệnh nhân theo kế hoạch đề Việc phát triển thương mại sản phẩm gạch công ty góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường cơng ty sản xuất theo dây chuyền tiến tiến, gạch nung khơng khói Ngồi cơng ty quan tâm đến vấn đề bảo hiểm lao động cho nhân viên tồn cơng ty, đáp ứng u cầu luật lao động cho nhân viên, xử lý loại chất thải rắn, lỏng theo tiêu chuẩn ISO 14000 nhằm tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Hiện nay, gian hàng Viglacera đại lý phân phối chủ yếu quản lý nhân viên bên đại lý ln, nên cơng ty khơng kiểm sốt chặt chẽ khả phục vụ trước, sau bán, dẫn đến khách có thắc mắc sản phẩm nhân viên chưa giải kịp thời, gây cho khách hiểu nhầm dòng dòng sản lựa chọn sản phẩm chưa phù hợp với mục đích sử dụng khách, yếu tố mà cơng ty chưa giải có tỉnh thành cơng ty chưa có Showroom riêng, chưa đào tạo nhân viên để làm tốt công việc khu vực Để phục vụ cho hoạt động xây dựng, việc khai thác nguồn tài ngun sẵn có, khống sản ngồi mơi trường điều khơng thể tránh khỏi Nguồn tài ngun ngày cạn kiệt song song với việc công trình mọc lên nấm Cơng ty phải sử dụng lượng lớn đất sét, bột đá để sản xuất gạch chưa có nững nghiên cứu phát triển xây dựng VLXD giúp hạn chế tác động đến môi trường Công ty đẩy mạnh nghiên cứu tạo loại vật liệu xây dựng để thay cho vật liệu xây dựng truyền thống document, khoa luan41 of 98 tai lieu, luan van42 of 98 34 Trong tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, xuất nhập hạn chế, cần đến sản phẩm để thay dây chuyền sản xuất mà không đáp ứng kịp thời ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoạt động công ty Mặc dù sản phẩm gạch công ty CPTM Viglacera sản xuất nước công nghệ từ nước ngồi, máy móc nhập nhận chuyển giao cơng nghệ từ nước ngồi đặc biệt thiết bị máy móc đại, kỹ thuật, dây chuyền sản xuất nhiều hạn chế Vậy nên cần có đầu tư nghiên cứu để nâng cao yếu tố khoa học – kỹ thuật, dây chuyền công nghệ để phải phụ thuộc vào nước bên ngồi q nhiều Điều gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến ổn định nguồn cung phát sinh chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, chênh lệch tỷ giá khiến cho giá thành sản phẩm công ty tăng cao Bên cạnh đó, giãn cách xã hội dịch Covid – 19 bùng phát trở lại đầu tháng 5/2021 khiến cho việc khai thác nguyên vật liệu bị hạn chế, cung không đủ cầu đẩy giá nguyên liệu sản xuất tăng cao, làm cho tình hình khó khăn thêm trầm trọng hơn, khiến giá bán sản phẩm bị đẩy lên cao, dẫn đến hạn chế cơng trình xây dựng mới, dự án đấu thầu bị trì hỗn lại document, khoa luan42 of 98 tai lieu, luan van43 of 98 35 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIGLACERA 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm gạch Thời gian qua, sản phẩm gạch sản phẩm mang lại doanh thu lớn cho công ty Cổ phần Thương mại Viglacera sản phẩm công ty trọng phát triển thời gian tới Nhận thấy tiềm phát triển thương mại sản phẩm gạch đánh giá lực hoạt động mình, cơng ty Cổ phần Thương mại Viglacera đưa quan điểm phát triển thương mại sản phẩm gạch sau: - Định hướng phát triển sản phẩm: Gạch sản phẩm chủ lực công ty, sản phẩm quan trọng ngành Vật liệu xây dựng, công ty cần tiếp tục nghiên cứu đưa sản phẩm phù hợp với phát triển thị trường Duy trì đặc tính tốt dịng sản phẩm có, khắc phục tồn Ưu tiên cho việc phát triển sản phẩm truyền thống khẳng định thị phần sản phẩm có tính cơng nghệ, kỹ thuật cao Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm mà Công ty có tiềm lợi Phấn đấu đến năm 2025 Công ty phân phối sản phẩm gạch lớn nước lĩnh vực Vật liệu xây dựng - Định hướng Marketing: Tận dụng tối đa doanh nghiệp có Showroom, đại lý phân phối,… để nhiều người biết đến sản phẩm mang thương hiệu Viglacera Đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường Cơng ty Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng khả tài cơng ty, bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid -19 như: tài trợ lương thực, thực phẩm cho người gặp khó khăn, mua tặng trang kính chắn giọt bắn cho bệnh viện vùng dịch, tài trợ thiết bị cần thiết mùa dịch , hoạt động vừa góp phần chung tay với nước chống lại dịch, vừa quảng bá thương hiệu Viglacera - Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ: Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm Công ty thị trường Thực tốt sách chất lượng khách hàng để trì phát triển thương hiệu, thị phần Phát huy nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với đối tác nước để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn document, khoa luan43 of 98 tai lieu, luan van44 of 98 36 - Định hướng phát triển nguồn lực: Con người yếu tố hàng đầu để phát triển thành công Quan điểm đánh giá người Viglacera dựa thái độ nhiệt huyết, lực đào tạo thái độ khó thay đổi Cơng ty ln trân trọng ý kiến sáng tạo đóng góp nhân viên, tạo mơi trường thuận lợi để họ phát huy hết khả Trong trình làm việc cá nhân có lực phẩm chất tốt cân nhắc đưa lên vị trí cao cử học tập thực tế để nâng cao trình độ tay nghề, một yếu tố giúp nhân viên có nhiều nhiệt huyết, cho cơng việc, cống hiến cơng ty Phân cấp giao quyền cho phòng ban trực thuộc trình kinh doanh, gắn trách nhiệm quyền lợi cán quản lý Điều góp phần lớn cho phát triển đến ngày Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera - Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi công nghệ sản xuất kinh doanh nhằm tạo nhiều lợi nhuận Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học công nghệ giới - Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững Công ty đưa chiến lược sử dụng nguồn vốn cách khoa học hiệu để đem lại mức lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp 3.1.2 Mục tiêu phát triển thương mại sản phẩm gạch Xây dựng Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera mạnh hơn, hiệu sở thực tái cấu, sử dụng hợp lý nguồn lực; Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, cơng nghệ thị trường Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, mạnh mặt đủ chất lượng số lượng, có lực quản lý ứng dụng cơng nghệ mới, kinh doanh chuyên gia giỏi Cơ cấu lại nghành nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn Đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh tận dụng khai thác triệt để mạnh, qui mô, mạng lưới thương hiệu Trên sở hoạt động đề tiếp tục tái cấu trúc lại tồn hoạt động, tái cấu trúc lại cơng ty khai thác nguồn vốn vay để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh document, khoa luan44 of 98 tai lieu, luan van45 of 98 37 Duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đưa doanh nghiệp đạt mục tiêu lợi nhuận tối ưu Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ doanh nghiệp uy tín chất lượng, có dịch vụ khách hàng tốt để đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng Phấn đấu đem lại nhiều cho khách hàng những giá trị gia tăng sau bán hàng Nền kinh tế Việt Nam phát triển sôi động tất nghành nghề lĩnh vực Trong xu phát triển cơng ty cổ phần thương mại Viglacera khơng nằm ngồi, tiếp tục phát triển với thành công đạt Mở rộng thị trường tiêu thụ đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh Cơng ty cố gắng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu để nâng cao giá trị sản phẩm có, phát triển dòng sản phẩm để phù hợp với thị hiếu khách hàng khó tính Tiếp tục khẳng định vị trí thị trường, phấn đấu trở thành công ty phát triển thương mại mạnh Phấn đấu làm ăn có lãi, tăng tích lũy, bảo toàn sử dụng hiệu vốn vay, sử dụng tốt lực lượng lao động Đầu tư cải tiến trang thiết bị làm việc, thiết bị văn phòng nhằm tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên Tổ chức tốt thị trường địa bàn xây dựng phương thức kinh doanh phù hợp sở khai thác tiềm mạnh sẵn có Cập nhập thơng tin phản hồi khách hàng giải nhanh chóng phàn nàn khách 3.2 Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần thương mại Viglacera 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn hàng + Thiết lập mối quan hệ lâu dài vững với bạn hàng: Mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với nhà cung ứng tiền đề vững đảm bảo ổn định nguồn cung đầu vào đầu Trong nhiều trường hợp công ty phải nhập hàng đột xuất mối quan hệ tạo điều kiện dễ dàng trình tiến hành mua bán ưu đãi mua hàng Khi ký hợp đồng dài hạn với nhà cung ứng cơng ty nhận nhiều ưu đãi chiết khấu, vận chuyển Cơng ty CPTM Viglacera cần cố gắng tận dụng ưu đãi từ phía nhà cung cấp, lợi lớn kinh doanh + Tổ chức tốt khâu dự trữ nguồn hàng đảm bảo chất lượng sản phẩm gạch: Nguồn dự trữ ổn định giúp cho hoạt động thương mại diễn liên tục, không bị gián đoạn Để phát triển thương mại Cơng ty CPTM Viglacera cần có kế hoach tổ chức tốt khâu dự trữ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng kịp thời Công ty cần mở rộng diện tích kho hàng kết hợp biện pháp mua hàng hợp lý để nguồn dự trữ ổn định, khắc phục tình trạng thiếu hàng hàng tồn kho document, khoa luan45 of 98 tai lieu, luan van46 of 98 38 3.2.2.Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại Doanh nghiệp muốn mang lại cho khách hàng hài lịng sản phẩm tốt chưa đủ Một khách hàng hỗ trợ tốt có nhiều kiến thức điểm tốt sản phẩm doanh nghiệp từ đưa định lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng sản phẩm Vì doanh nghiệp cần phải đặc biệt đến chất lượng dịch vụ Để làm tốt công việc này, doanh nghiệp cần: Nâng cao chất lượng dịch vụ trước bán: công ty nên xây dựng quy trình định để tăng khả tiếp cận khách hàng nhiều tạo thêm hội bán hàng cho doanh nghiệp Đào tạo đội ngũ nhân viên Marketing có chun mơn tốt, xác định mục tiêu khách hàng, đội ngũ sale chuyên nghiệp, chạy chương trình quảng cáo trang Web, tổ chức chương trình sale,… để giới thiệu sản phẩm Công ty đến với nhiều khách hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng: Bố trí đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng trực tiếp sở gián tiếp thông qua phản hồi khách hàng Đào tạo nhận viên chăm sóc khách hàng phải ln giữ thái độ chuyên nghiệp, thân thiện, tôn trọng khách hàng bên cạnh yếu tố nắm bắt tốt sản phẩm công ty Thường xuyên theo dõi yêu cầu khách hàng để kịp thời giải vướng mắc Đưa cho khách hàng gợi ý phù hợp với mục đích, nhu cầu khơng gian mà khách hàng muốn thi cơng Từ dẫn đến tăng trưởng hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn Nâng cao chất lượng sau bán hàng: Không ngừng cung cấp giá trị cho khách hàng giúp doanh nghiệp trở thành cố vấn xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng tại, trì sách tốt áp dụng Đưa sách hỗ trợ nhận lại sản phẩm mà khách hàng mua Công ty chưa sử dụng, tổ chức hội thảo tri ân khách hàng sử dụng sản phẩm doanh nghiệp,… 3.2.3 Đa dạng hóa thị trường phương thức kinh doanh Hiện thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch công ty CPTM Viglacera chủ yếu tập trung tỉnh – thành phố lớn, tỉnh lân cận có nhu cầu lớn sản phẩm gạch Sản phẩm gạch cơng ty CPTM Viglacera có chất lượng tốt giá hợp lý, công ty cần tận dụng lợi để mở rộng thị trường tiêu thụ khu vực nước Sản phẩm kinh doanh gắn với thị trường, thị trường rộng lớn khả tiêu thụ lớn Muốn mở rộng thị trường, công ty cần: document, khoa luan46 of 98 tai lieu, luan van47 of 98 39 + Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tiềm phát triển thị trường tương lai, từ đưa chiến lược phát triển thị trường phù hợp + Đối với thị trường kinh doanh cần củng cố lòng tin người tiêu dùng sản phẩm công ty, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm công ty + Thực khảo sát mẫu với tính đại diện cao (những người có ngành nghề, thu nhập khác nhau) để giảm chi phí nghiên cứu Từ đó, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng để điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp + Bên cạnh đó, cơng ty cần đưa cách thức phù hợp để tiếp cận nhiều đến thị trường quốc tế Nghiên cứu, đánh giá, cử cán nhân viên khảo sát thực tế thị trường, giao lưu với doanh nghiệp nước khác để kết nối nhiều thị trường nước nhằm học hỏi phương thức kinh doanh thị hiếu người tiêu dùng + Cần phát huy hình thức bán hàng qua mạng bối cảnh công nghệ thơng tin ngày phát triển có vai trị quan trọng đời sống hình thành thói quen mua sắm qua mạng người dân, bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid – 19 Đồng thời Cơng ty CPTM Viglacera cần nhanh chóng tạo lập chuyên nghiệp từ khâu đặt hàng, vận chuyển, toán việc thực dịch vụ kèm nhằm đảm bảo hài lòng khách hàng 3.2.4 Phát triển khoa học – công nghệ sản xuất sở vật chất chất – kỹ thuật Khoa học – công nghệ sở vật chất yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp, góp phần nâng cao lực phục vụ khách hàng, giảm chi phí tăng cường hình ảnh uy tín cơng ty Nếu doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất tiên tiến, đại, sở vật chất đáp ứng phát triển nhanh chóng thị trường hoạt động kinh doanh có phát triển định như: sản lượng sản xuất lớn, chất lượng tốt, giá thành phù hợp… Để phát triển tốt khoa học – công nghệ sản xuất, Công ty CPTM Viglacera cần: + Đầu tư trang thiết bị sản xuất lắp đặt đại Công ty tuân thủ nguyên tắc liên tục cải tiến khoa học cơng nghệ, nhóm nghiên cứu phát triển công ty không ngừng đổi để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tạo sản phẩm tương lai document, khoa luan47 of 98 tai lieu, luan van48 of 98 40 + Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, sở nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp + Cơng ty phải giải hài hịa tốn nâng cấp cơng nghệ giảm thiểu chi phí Bằng biện pháp bước đại hóa sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ q trình sản xuất kinh doanh nói chung, cung ứng sản phẩm gạch nói riêng; tránh việc đầu tư dồn dập làm gia tăng chi phí nhanh; lựa chọn công nghệ phù hợp với tương lai để tiết kiệm vốn, thuận lợi sử dụng 3.2.5 Tăng cường khả xúc tiến thương mại Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin sản phẩm, thu hút ý khách hàng tới sản phẩm cơng ty Do hoạt động Marketing xúc tiến thương mại đóng vai trị quan trọng trở nên cần thiết Muốn làm tốt công tác này, Công ty CPTM Viglacera cần: + Tăng ngân sách cho hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại + Quảng cáo sản phầm gạch điểm bán hàng trực tiếp + Quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng cách rộng rãi Công ty cần tham gia nhiều hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam để quảng bá hình ảnh cơng ty thị trường Nên tập trung vào điều kiện ưu đãi mà công ty mà công ty dành cho khách hàng ký kết hợp đồng Làm tốt dịch vụ trước, sau bán hàng phương thức quảng cáo hữu hiệu + Tăng cường khuyến mại để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ Để nâng cao chất lượng hoạt động khuyến mại sản phẩm gạch, công ty cần đưa sách khuyến mại cụ thể Ví dụ khách hàng mua hàng với khối lượng hàng lớn cơng ty nên có mức giá triết khấu cụ thể, mặt hàng có giá trị cao có mức giảm giá lớn hơn, loại mặt hàng khác nhau, thị trường khác việc đưa khuyến mại đòi hỏi tương ứng khác + Cơng ty sử dụng đối tượng trung gian cộng tác viên bán hàng trung tâm tư vấn vật liệu xây dựng để quảng cáo, giới thiệu cho sản phẩm công ty tìm kiếm thêm khách hàng cho + Công ty nên tổ chức nhiều kiện tiếp xúc trực tiếp để quảng bá hình ảnh cơng ty tài trợ, xây dựng kiện mang tính chất xã hội, tổ chức diễn đàn công việc từ thiện 3.3 Kiến nghị nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch công ty Cổ phần Thương mại Viglacera 3.3.1 Đối với doanh nghiệp ngành document, khoa luan48 of 98 tai lieu, luan van49 of 98 41 Cùng xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh điều quan trọng để doanh nghiệp hoạt động phát triển Để tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp kinh doanh phát triển ngành thương mại nói chung, sản phẩm gạch nói riêng, doanh nghiệp cần có đề án trình Cơng thương biện pháp hỗ trợ, phát triển thị trường hiệu hơn, đồng để doanh nghiệp dễ dàng áp dụng Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đồng bộ, minh bạch, rõ ràng, phù hợp với thông lệ luật pháp quốc tế nhằm tạo hành lang pháp lý thuận tiện cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục cải cách thủ tục hành theo hướng thơng thống, thuận tiện Các doanh nghiệp khơng cạnh tranh gay gắt với đối thủ mà sử dụng chiêu trò, biện pháp ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường Các doanh nghiệp phải hợp tác nghiên cứu thị trường cách liên tục thường xuyên để đưa mức cung hợp lý, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều biến đổi phức tạp Sản phẩm gạch có ảnh hưởng trực tiếp từ sách, kế hoạch phát triển KT - XH địa phương, đất nước nên doanh nghiệp cần nắm bắt sát kế hoạch để có điều chỉnh phù hợp Nhận thức vai trò, chức kế hoạch phát triển đất nước giúp cho doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, phát huy tốt nguồn lực có, đem lại lợi ích tốt cho công ty XH Cùng với nghiệp vụ nhóm dịch vụ tư vấn phức tạp, địi hỏi người tư vấn chun mơn cao cơng ty cần có hướng đào tạo, khai thác có hiệu nguồn nhân lực để tạo giá trị gia tăng cao mà làm hài lòng khách hàng Việc cọ sát với công ty, doanh nghiệp nước phương án hữu hiệu nhằm nâng cao trình độ, lực cạnh tranh cơng ty nước nói chung, Cơng ty CPTM Viglacera nói riêng Nó đảm bảo cho doanh nghiệp theo kịp trình độ phát triển giới, nhận thức lẫn khoa học - công nghệ từ bảo vệ phát triển thị trường hoạt động 3.3.2 Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước Hiệu lực quản lý ngành, quan liên quan nâng cao giúp cho doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm gạch tạo điều kiện phát triển hưởng ưu đãi, hỗ trợ Nhà nước Để nâng cao hiệu lưc quản lý, Nhà nước cần: - Đẩy mạnh thực thi giám sát công tác triển khai hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm gạch theo quy hoạch định hướng phát triển ngành - Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường đảm bảo chất lượng sản phẩm thị trường nắm rõ tình hình thực tế để có biện pháp can thiệp kịp thời - Xử lý vi phạm cách hợp lý, mang tính răn đe, người tội, hướng hoạt động thương mại phát triển hướng, pháp luật document, khoa luan49 of 98 tai lieu, luan van50 of 98 42 3.3.3 Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Môi trường cạnh tranh lành mạnh điều quan trọng để doanh nghiệp hoạt động phát triển Để tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm gạch thị trường, Nhà nước cần: - Hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan tới hoạt động thương mại theo hướng đồng bộ, minh bạch, rõ ràng; phù hợp với thông lệ luật phát quốc tế nhằm tạo hành lang pháp lý thuận tiện cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Tiếp tục cải cách thủ tục hành theo hướng thơng thống, thuận tiện cho doanh nghiệp hoạt động thương mại Để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục pháp lý như: đăng ký kinh doanh, giấy vay vốn, khai báo nộp thuế, hợp đồng mua bán, thuê mặt thủ tục rõ ràng, đơn giản hoạt động thương mại ngành nhanh chóng thực dễ dàng triển khai hoạt động Hiện nay, thủ tục hành Việt Nam giảm thiểu rút gọn, nhà nước đưa sách để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp người dân, thủ tục rườm rà hiệu so với khu vực, thời gian chờ xử lý thủ tục hành chậm – lần nước khu vực Vì vậy, Nhà nước cần xây dựng lại trình tự thủ tục hành chính, bỏ bớt bước khơng cần thiết, có trang thơng tin để xử lý hồ sơ trực tuyến cho doanh nghiệp đến trực tiếp,… để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hoạt động kinh doanh 3.4 Những vấn đề đặt cần nghiên cứu Do lực kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên đề tài khóa luận dừng lại việc thu thập liệu thứ cấp hoạt động phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần thương mại Viglacera Ảnh hưởng nhân tố xã hội, pháp lý, kinh tế - trị, khoa học - công nghệ hoạt đông kinh doanh sản phẩm gạch nêu khái quát vài khía cạnh ảnh hưởng, chưa sâu phân tích hết ảnh hưởng lạm phát, tỷ giá, sách tài khóa, tiền tệ… Xuất phát từ hạn chế tồn phát triển thương mại nhóm sản phẩm này, đề tài có đưa số đề xuất giải pháp, kiến nghị nhiên, dừng lại tầm vĩ mô toàn doanh nghiệp toàn thị trường Cũng trình nghiên cứu, đề tài nhận thấy tốc độ tăng chi phí cơng ty nhanh tốc độ tăng doanh thu, mức lợi nhuận đem chiếm tỷ lệ thấp so với chi phí bỏ Thị trường kinh doanh sản phẩm gạch có phân bổ khơng đời sống kinh tế, nhu cầu, khí hậu,…ở vùng khác nhau, dẫn đến thị hiếu người document, khoa luan50 of 98 tai lieu, luan van51 of 98 43 tiêu dùng không giống vùng miền Do đó, có số vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty CPTM Viglacera thị trường là: - Tiến hành thu phập, nghiên cứu số liệu sơ cấp thị hiếu khách hàng, nhu cầu phát triển thị trường vùng thị trường để phân bổ sản phẩm đưa sách hợp lý Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu mở rộng thị trường nước ngoài, tìm kiếm nhiều đối tác, khách hàng quốc tế thời gian tới - Đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty CPTM Viglacera ảnh hưởng lạm phát, sách hội nhập kinh tế quốc tế, ảnh hưởng tỷ giá - lãi suất,… - Nghiên cứu mối quan hệ chi phí doanh thu Cơng ty CPTM Viglacera để giải hài hịa tốn phát triển thương mại mà khơng bị đội q nhiều chi phí, sử dụng hiệu nguồn vốn công ty, làm gia tăng chi phí tốc độ gia tăng phải tăng chậm tốc độ gia tăng doanh thu document, khoa luan51 of 98 tai lieu, luan van52 of 98 44 KẾT LUẬN Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nay, việc phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đến phát triển doanh nghiệp cách bền vững, góp phần giúp Ban lãnh đạo doanh nghiệp thực mục tiêu ngắn hạn dài hạn đặt Cùng với hội nhập kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu xác định cho giải pháp góp phần phát triển thương mại sản phẩm để nâng cao hiệu kinh doanh Các giải pháp phù hợp với thực trạng doanh nghiệp xã hội góp phần quan trọng vào việc xây dựng phát triển bền vững Công ty CPTM Viglacera Phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp yếu tố vô quan trọng, định thành công hay thất bại doanh nghiệp Qua trình thực tập cơng ty CPTM Viglacera em nhận thấy công tác quản lý, kế hoạch phát triển thương mại cơng ty cịn tồn phải khắc phục năm tới Được giúp đỡ tận tình giáo ThS.Thái Thu Hương, sở kiến thức tiếp thu trình học tập em hồn thành khóa luận với đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera” Với nội dung nghiên cứu được, em hi vọng mang đến nhìn tổng quát phát triển thương mại sản phẩm cho người quan tâm đến vấn đề phát triển thương mại sản phẩm nói chung cơng ty CPTM Viglacera nói riêng Đặc biệt, với giải pháp đưa mong điều tham khảo ứng dụng phát triển thương mại sản phẩm cơng ty Tuy khóa luận hồn thành, song vấn đề phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp vấn đề rộng phức tạp, thời gian tiếp xúc thực tế cịn có hạn, nên khóa luận khó tránh khỏi hạn chế Rất mong q thầy góp ý để khóa luận hoàn chỉnh document, khoa luan52 of 98 tai lieu, luan van53 of 98 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Đình Đào, Hồng Đức Thân (2005), Giáo trình kinh tế thương mại, Nhà xuất Thống Kê Đoàn Phúc Thanh, Vũ Đắc Độ, TS Đồng Văn Phường, Lương Thị Huyền (2000), Giáo trình Nguyên lý quản lý kinh tế, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2015), Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Phan Huy Đường (2015), Giáo trình Quản lý Nhà nước kinh tế, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước Thương mại, Đại học Thương mại Dương Thị Kim Phụng (2018), Phát triển thương mại sản phẩm phần mềm công ty cổ phần công nghệ G-Gate thị trường Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa kinh tế - Trường Đại học Thương Mại Đỗ Thị Thu (2018), Phát triển thương mại sản phẩm quạt công nghiệp công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Bình Ngân thị trường nội địa, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa kinh tế - Trường Đại học Thương Mại Đỗ Văn Kính (2012), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm sàn gỗ công nghiệp công ty cổ phần thương mại Huy Anh thị trường Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Nguyễn Thị Ngân (2015), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm phần mềm công ty Cổ phần phần mềm Effect thị trường miền Bắc, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thương Mại 10 Nguyễn Thị Liên (2008), Phát triển thương mại mặt hàng thiết bị nhà bếp cao cấp Napoli thị trường nội địa, Luận văn tốt nghiệp Khoa Kinh Tế - Đại học Thương mại 11 Công ty Cổ Phần Thương mại Viglacera (2016 – 2020), Báo cáo tài chính, Hà Nội 12 Website Công ty Cổ Phần Thương Mại Viglacera, document, khoa luan53 of 98 ... luận phát triển thương mại sản phẩm gạch - Phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch Công ty CPTM Viglacera, đưa đánh giá thành công hạn chế phát triển thương mại sản phẩm gạch công. .. triển thương mại sản phẩm gạch cần thiết PTTM sản phẩm gạch tương lai - Bản chất phát triển thương mại? - Tại phải phát triển thương mại sản phẩm? - Các sách phát triển thương mại sản phẩm gạch? ... PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH 1.1 1.1.1 Khái quát thương mại phát triển thương mại sản phẩm Khái niệm thương mại, phát triển thương mại tiêu phản ánh phát triển sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm gạch của Công ty CPTM,