0

Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bộ mặc nhà nữ của Công ty

54 1 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bộ mặc nhà nữ của Công ty

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:28

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BỘ MẶC NHÀ NỮ CỦA CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG P.N.D TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC” NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn - Họ tên: ThS Vũ Thị Hồng Phượng Sinh viên thực tập - Họ tên: Nguyễn Thị Hà Vi - Bộ môn: Quản lý kinh tế - Lớp: K54F5 HÀ NỘI, 2022 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 TÓM LƯỢC Hiện nay, với phát triển nhanh chóng ngành thời trang nói chung, ngành thời trang mặc nhà nữ nói riêng tăng trưởng nhanh Các thương hiệu thời trang mặc nhà liên tục phát triển, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường, từ đồ mặc nhà, dép nhà, áo choàng đến khăn tắm …Sự phát triển sản phẩm thời trang ngày nhận nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng nước Điều dẫn đến thị trường cạnh tranh gay gắt thương hiệu thời trang mặc nhà nước Nhận thức rõ tiềm thị trường này, Công ty TNHH Minh Hương P.N.D xác định sản phẩm mặc nhà nữ chiếm tỷ trọng lớn (95%) sản phẩm mà tổng Công ty cung cấp thị trường Và thời gian thực tập công ty, em nhận thấy bên cạnh thành cơng mà cơng ty đạt cịn tồn số hạn chế phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ thị trường miền Bắc, cụ thể chưa tối thiểu hóa chi phí, chưa khai thác triệt để tiềm thị trường Điều dẫn đến tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, doanh thu lợi nhuận biến động Do đó, em nhận thấy công tác nghiên cứu đẩy mạnh phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ công ty đóng vai trị vơ quan trọng nên em thực đề tài: “Phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc” để Cơng ty tăng doanh thu, tăng lợi nhuận phát triển bền vững Đề tài chủ yếu tập trung sâu nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2018-6/2021 Bài khóa luận hệ thống hoá lý thuyết liên quan với hệ thống tiêu đánh giá, nhân tố tác động đến hoạt động phát triển thương mại sản phẩm Trên sở lý thuyết vận dụng phương pháp thu thập xử lý liệu, thực phân tích-đánh giá, khóa luận khái qt thực trạng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty theo nhiều chiều; đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân để từ đề xuất giải pháp cụ thể cho Minh Hương phát triển hoạt động thương mại sản phẩm mặc nhà nữ document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc”, em nhận hỗ trợ, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, đồng thời phía Nhà trường Cơng ty tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương Mại quan tâm, tạo điều kiện giúp em hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, Thạc sĩ Vũ Thị Hồng Phượng dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ em mặt phương pháp, lý luận nội dung suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp, giúp em hồn thành khóa luận cách tốt Đồng thời, em xin cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Minh Hương P.N.D tạo điều kiện, giúp đỡ em trình thực tập, thu thập tài liệu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng kiến thức hạn chế thời gian tiếp cận với thực tế chưa nhiều nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý, nhận xét Quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hà Vi document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC TÓM LƯỢC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận 2.Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 3.Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4.Phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp .5 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BỘ MẶC NHÀ NỮ 1.1 Một số khái niệm liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 1.1.1 Khái niệm mặc nhà nữ 1.1.2 Khái niệm thương mại 1.1.3 Khái niệm Phát triển thương mại 1.1.4 Khái niệm Phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 1.2 Một số lý thuyết phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 1.2.1 Sản phẩm mặc nhà nữ .7 1.2.2 Bản chất phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 1.2.3 Vai trò phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 1.3.1 Các nguyên tắc phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 10 1.3.2 Nội dung phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 12 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ .12 1.3.4 Các sách phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 15 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 17 1.3.6 Bài học kinh nghiệm cho phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BỘ MẶC NHÀ NỮ CỦA CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG P.N.D TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 22 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc .22 2.1.1 Tổng quan tình hình kinh doanh Công ty TNHH Minh Hương P.N.D giai đoạn 2018-6/2021 22 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc 23 2.2 Phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc 27 2.2.1 Thực trạng phát triển thương mại quy mô .28 2.2.2 Thực trạng phát triển thương mại chất lượng 31 document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 2.2.3 Thực trạng hiệu hoạt động thương mại 33 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc .34 2.3.1 Thành công 35 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .36 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BỘ MẶC NHÀ NỮ CỦA CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG P.N.D TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN 2021-2025 38 3.1 Xu hướng, quan điểm, định hướng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 .38 3.1.1 Xu hướng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 .38 3.1.2 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 38 3.1.3 Định hướng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 39 3.2 Các giải pháp phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 40 3.3 Một số kiến nghị phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 44 3.3.1 Một số kiến nghị với quan nhà nước 44 3.3.2 Một số kiến nghị với hiệp hội dệt may 44 3.4 Những vấn đề cần đặt cần tiếp tục nghiên cứu 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2018-6/2021 22 Bảng 2 Cơ cấu lao động công ty TNHH Minh Hương P.N.D 24 Bảng 3: Bảng số liệu giá bán Sunfly số thương hiệu năm 2021 .25 Bảng 4: Sản lượng, tổng doanh thu lợi nhuận kinh doanh sản phẩm mặc nhà nữ công ty thị trường miền Bắc giai đoạn 2018-6/2021 28 Bảng 5: Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm công ty TNHH Minh Hương P.N.D giai đoạn 2018-6/2021 31 Bảng 6: Phương thức phân phối công ty TNHH Minh Hương P.N.D từ 20186/2021 thị trường miền Bắc 32 Bảng 7: Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh sản phẩm mặc nhà nữ Công ty 33 Bảng 8: Hiệu sử dụng vốn lao động công ty giai đoạn 2018-6/2021 34 document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Thị phần kinh doanh công ty miền Bắc năm 2018 30 Biểu đồ 2: Thị phần kinh doanh công ty miền Bắc năm 2019 30 Biểu đồ 3: Thị phần kinh doanh công ty miền Bắc năm 2020 30 Biểu đồ 4: Tốc độ tăng trưởng sản lượng doanh thu sản phẩm mặc nhà nữ giai đoạn 2018-6/2021 31 document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Những năm gần đây, giới có thay đổi lớn với nhiều kiện diễn cách nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặc biệt biến động kinh tế Nó vừa mang đến cho quốc gia thời cơ, vận hội hy vọng vừa đặt nguy cơ, thách thức, đặc biệt với nước phát triển có Việt Nam Nó tác động đến chủ thể kinh tế nước ta có ngành sản xuất kinh doanh sản phẩm thời trang mặc nhà dành cho nữ, địi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng đẩy mạnh hoạt động phát triển thương mại sản phẩm với nhiều sách, định hướng phù hợp Chính vậy, phát triển thương mại vấn đề mà doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thời trang mặc nhà nói riêng doanh nghiệp kinh doanh nói chung cần trọng đầu tư để tồn phát triển Thị trường thời trang mặc nhà nữ năm phát triển nhanh chóng nhận định thị trường đầy tiềm Những trang phục mặc nhà phổ biến ngày quan trọng với nhiều người, đặc biệt phái nữ Sau ngày làm việc bận rộn mệt mỏi đồ cơng sở mặc nhà với đặc trưng thoải mái dễ chịu vốn có lựa chọn khơng thể thiếu nhiều người Hơn đồ thường có “cơng năng” phù hợp với nhiều hình thức hoạt động chị em nhà Hiểu nắm bắt xu hướng này, nhiều doanh nghiệp không tập trung phát triển số lượng, quy mô mà ngày trọng đến mẫu mã, chất lượng Với 15 năm hoạt động lĩnh vực sản xuất phân phối đồ mặc nhà cho nữ giới, Công ty TNHH Minh Hương P.N.D với thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly đạt thành công định thị trường với 80 showroom đại lý khắp nước, đặc biệt tập trung phát triển thị trường miền Bắc Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty thị trường miền Bắc có biến động mạnh giai đoạn 2018-6/2021 Cơng ty có tăng trưởng nhiều giai đoạn 2018-2019 với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 2,46% tương đương tăng 1104 triệu đồng dẫn đến lợi nhuận cơng ty có gia tăng Tuy nhiên diễn biến phức tạp dịch Covid-19 mà lợi nhuận doanh thu Cơng ty có giảm nhẹ năm 2020 nửa đầu năm 2021, song hiệu sử dụng vốn lao động theo giảm nhẹ Bên cạnh đó, q trình mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chưa khai thác triệt để tiềm phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ thị trường theo chiều sâu thị trường phát triển doanh nghiệp, chưa tiếp cận triệt để khách hàng chưa tối thiểu hoá chi phí Điều document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 dẫn đến tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, doanh thu lợi nhuận biến động, chí tạo hội cho hàng ngoại nhập gây biến động kinh tế nước Do vậy, nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc cần thiết Nếu không doanh nghiệp bỏ lỡ nhiều hội phát triển thị trường có nguy đình trệ phát triển khiến cho doanh nghiệp lùi lại phía sau đối thủ thị trường Xuất phát từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn trên, em lựa chọn đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Đề tài phát triển thương mại sản phẩm kinh doanh doanh nghiệp nhiều học giả nghiên cứu đưa nhiều năm trở lại Tuy nhiên, để sát với yêu cầu khóa luận em xin đưa số tài liệu sử dụng tham khảo q trình hồn thiện khóa luận: • Nilan SIPASEUTH (2009), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm may mặc thị trường Hà Nội cơng ty TNHH May Nhân Đạo Trí Tuệ, khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh tế-Luật - Đại học Thương Mại Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập xử lý liệu, phương pháp phân tích thống kê, đề tài đưa số nguyên nhân, hạn chế mà doanh nghiệp gặp phải hoạt động kinh doanh sản phẩm may mặc thị trường Hà Nội Từ đưa giải pháp giúp nâng cao phát triển thương mại sản phẩm may mặc công ty thị trường Hà Nội giai đoạn 2010-2020 • Đỗ Thị Thu Hương (2018), Phát triển thương mại mặt hàng áo Jacket công ty TNHH may Bình Minh-ATC thị trường Miền Bắc, khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Thương Mại Đề tài hệ thống lý luận phát triển thương mại mặt hàng áo Jacket công ty phân tích thực trạng phát triển thương mại mặt hàng thị trường Miền Bắc qua phương pháp nghiên cứu: thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp Từ đánh giá thành cơng, hạn chế, nguyên nhân đưa giải pháp kiến nghị nhằm phát triển thương mại mặt hàng áo Jacket cơng ty đến năm 2020 • Phạm Thị Linh (2019), Phát triển thương mại sản phẩm thời trang thể thao thương hiệu XTEP Công ty TNHH đầu tư thương mại Good Family Việt Nam, khóa luận tốt nghiệp - Đại học Thương Mại Đề tài tập trung vào lý thuyết phát triển thương mại sản phẩm phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm thời trang thể thao thương hiệu Xtep Công ty Từ đưa thành cơng hạn chế trình phát triển thương mại document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 phương pháp thu thập xử lý liệu, phương pháp phân tích thống kê Trên sở đó, đề tài đề xuất giải pháp phát triển đến năm 2025 • Phạm Thị Ngân (2020), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thời trang công ty cổ phần Trường Hà thị trường nội địa, khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích so sánh phương pháp số để nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm thời trang cơng ty từ đưa đề xuất, giải pháp tương đối sát thực tế với sản phẩm thời trang công ty năm năm tới • Trần Thị Uyên (2020), Phát triển thương mại sản phẩm may mặc công ty cổ phần sản xuất đầu tư thương mại Sunstex thị trường miền Bắc, Khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh tế-luật - Đại học Thương Mại Đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập số liệu tiến hành phân tích số liệu, phương pháp so sánh phương pháp số nhằm làm rõ thực trạng phát triển thương mại mặt hàng may mặc công ty theo chiều rộng chiều sâu Qua đó, khóa luận rút thành công, hạn chế nguyên nhân để từ đưa giải pháp nhằm phát triển thương mại mặt hàng may mặc công ty giai đoạn 2020-2025 với số kiến nghị Ngoài đề tài nêu trên, q trình hồn thiện khóa luận em tham khảo báo, viết có liên quan đến đề tài Nhìn chung đề tài nghiên cứu hướng nghiên cứu, giải vấn đề liên quan đến phát triển thương mại, tiêu chí tác động Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu khơng có cơng trình nghiên cứu liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm lĩnh vực kinh doanh mặc nhà nghiên cứu có thời gian, đối tượng, quy mơ nghiên cứu khác có tính ứng dụng khác Trên sở kế thừa lý luận cơng trình trước, khóa luận nghiên cứu hoạt động phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc Đề tài tiến hành nghiên cứu độc lập ln có tính cập nhật, thời sự, không trùng với đề tài trước Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D - Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất số giải pháp phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van40 of 98 Hệ thống showroom 23 22 23 21 Đại lý 70 71 68 65 Thương mại điện tử 7 14 (Nguồn: Phòng Kinh doanh cơng ty TNHH Minh Hương P.N.D) Hình thức phân phối chủ yếu công ty thị trường miền Bắc nói riêng nước nói chung hệ thống Showroom hệ thống đại lý Nói riêng thị trường miền Bắc, năm 2018 phương thức phân phối qua hệ thống đại lý chiếm 70% đến tháng 6/2021 hệ thống đại lý chiếm 65%; hệ thống showroom từ 23% cịn chiếm 21% Qua ta thấy công ty hạn chế phát triển thị trường theo chiều rộng mà phải sâu nhằm phát triển bền vững Đồng thời tăng lên phương thức phân phối kênh thương mại điện tử điểm sáng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ công ty Từ chiếm 7% năm 2018 đến tháng 6-2021 phân phối sản phẩm kênh thương mại điện tử lên tới 14% Đây kết tuyệt vời thể thích ứng kịp thời với tình hình xã hộikinh tế tồn cơng ty tình hình đại dịch mà người hạn chế ưa chuộng mua bán trực tuyến Các kênh thương mại điện tử dự kiến ngày phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu thời kỳ 4.0 2.2.3 Thực trạng hiệu hoạt động thương mại a) Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận Hiệu hoạt động phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ công ty yếu tố quan trọng để biết công ty có phát triển hay khơng Để đánh giá hiệu phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D cần xét đến hiệu kinh doanh Dưới bảng tỷ suất lợi nhuận sản phẩm mặc nhà nữ công ty: Bảng 7: Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh sản phẩm mặc nhà nữ Công ty Đơn vị: Triệu đồng, % Chỉ tiêu 2018 2019 2020 6/2021 Tổng doanh thu 44896 46000 43540 16560 Tổng chi phí 41724 41850 40165 15228 Lợi nhuận 3172 4150 3375 1332 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 7,07 9,02 7,75 3,04 Tỷ suất lợi nhuận chi phí 7,60 9,92 8,40 3,75 (Nguồn: Phịng kinh doanh cơng ty TNHH Minh Hương P.N.D) document, khoa luan40 of 98 33 tai lieu, luan van41 of 98 Dựa bảng số liệu ta thấy tình hình kinh doanh Cơng ty từ năm 2018 đến năm 2021 nhiều biến động Trong đó, năm 2019 tỷ suất lợi nhuận doanh thu Công ty đạt 9,02%, đến năm 2020, 2021 khó khăn thời kỳ dịch bệnh triền miên phải đóng cửa nhiều đại lý để thực giãn cách, kinh tế người tiêu dùng khó khăn dẫn đến giảm sản lượng tiêu thụ nên doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận giảm Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận chi phí lại giảm (năm 2020 giảm cịn 8,4%) doanh nghiệp có nhiều sách khắc phục hỗ trợ nhà nước nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất Từ thấy, lợi nhuận cơng ty có giảm thời gian dịch bệnh khơng nhiều cơng ty ln thích ứng kịp thời với tác động bên b) Hiệu sử dụng vốn lao động Bên cạnh việc đánh giá hiệu kinh doanh thông qua lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận hiệu sử dụng vốn lao động tiêu chí quan trọng Dưới bảng số liệu hiệu sử dụng vốn lao động công ty TNHH Minh Hương để từ thấy rõ hiệu kinh doanh công ty: Bảng 8: Hiệu sử dụng vốn lao động công ty giai đoạn 2018-6/2021 Chỉ tiêu Đơn vị tính 2018 2019 2020 6/2021 DT Triệu đồng 44896 46000 43540 16560 Lợi nhuận Triệu đồng 3172 4150 3375 1332 Vốn kinh doanh Triệu đồng 19000 22000 33000 30000 Lao động bình quân Người 395 400 410 400 Năng suất lao động Tr.đ/người 113,7 115,0 106,2 41,4 Hiệu sử dụng vốn % 16,7 18,8 10,2 4,44 (Nguồn: Phịng kinh doanh cơng ty TNHH Minh Hương P.N.D) Dựa bảng số liệu 2.9, hiệu suất sử dụng vốn lao động Công ty TNHH Minh Hương P.N.D giai đoạn 2018-6/2021 có biến động Từ năm 2018 đến năm 2019 hiệu suất sử dụng vốn Công ty tăng cao Bên cạnh suất lao động biến đổi theo thời gian cụ thể từ 113,7 tr/người năm 2018 đến năm 2019 tăng lên 115,0tr/người thể việc sử dụng lao động hiểu Tuy nhiên đến năm 2020 đầu năm 2021 hiệu suất sử dụng vốn suất lao động lại giảm tác động đại dịch làm cho doanh nghiệp phải thực thi loạt sách đối phó Bên cạnh thực giãn cách nhiều khu vực miền Bắc nên lượng lao động cửa hàng phân xưởng có giảm số lượng hiệu suất sử dụng lao động 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc document, khoa luan41 of 98 34 tai lieu, luan van42 of 98 2.3.1 Thành công Từ thành lập đến nay, ban lãnh đạo công ty cán công nhân viên không ngừng cố gắng để đưa sách chiến lược hợp lý để kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp qua năm tăng lên Điều làm cho khoản nộp ngân sách nhà nước đời sống nhân viên tốt Lượng hàng khối lượng tiêu thụ thị trường miền Bắc chứng tỏ lực, uy tín vị doanh nghiệp thị trường tiêu thụ sản phẩm mặc nhà nữ nay: Về quy mô: qua năm, Công ty bổ sung vốn kinh doanh giúp mở rộng công ty, mạng lưới phân phối, đào tạo cán quản lý công nhân viên giàu kinh nghiệm, đưa khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh để tăng hiệu công việc Thương mại sản phẩm mặc nhà nữ công ty đạt kết khả quan qua năm (bỏ qua giai đoạn dịch bệnh) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại sản phẩm mặc nhà nữ cơng ty nhìn chung có biến động nhẹ; Mặc dù ảnh hưởng đại dịch sản lượng tiêu thụ thị phần doanh nghiệp đứng thứ thị trường mặc nhà nữ miền Bắc Hệ thống phân phối ngày mở rộng phát triển, showroom đại lý nhiều khu vực thị trường miền Bắc với khoảng 80 showroom đại lý Về chất lượng: Tuy chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 công ty vượt qua đứng vững thị trường với loạt sách thức thời, phù hợp với thời đại Công ty chủ trương phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ theo chất lượng với sản phẩm thiết kế, sản xuất, kiểm tra kỹ theo tiêu chuẩn quy định Đồng thời, cấu doanh thu theo sản phẩm phát triển theo định hướng cơng ty, có phát triển sản phẩm chủ đạo nhận nhiều phản hồi tích cực khách hàng đến dòng sản phẩm Đặc biệt chuyển dịch mạnh mẽ thành công phương thức phân phối, gia tăng nhiều kênh bán hàng trực tuyến phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội Về hiệu quả: Hiệu việc sử dụng vốn lao động Công ty cải thiện đáng kể nhờ sách phù hợp từ máy quản lý Cơng ty Với tình hình kinh tế khó khăn nay, nhiều doanh nghiệp phải giảm thiểu lao động để tối thiểu hóa chi phí nhằm trì hoạt động kinh doanh cơng ty Tuy nhiên, Minh Hương P.N.D hạn chế tối thiểu việc giảm nhân cơng (lao động giảm ít, khơng đáng kể) mà thay vào tận dụng thời gian để đào tạo nâng cao lực chuyên môn công nhân nhằm chuẩn bị lực lượng lao động tốt đối phó khó khăn Do mà hiệu suất sử dụng lao động công ty giảm nhẹ thời gian dịch bệnh document, khoa luan42 of 98 35 tai lieu, luan van43 of 98 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Hạn chế Qua phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ thương hiệu Sunfly, thấy hoạt động phát triển thương mại cơng ty cịn tồn số hạn chế định đây: Về quy mơ: Mặc dù có gia tăng sản lượng doanh thu chưa thật cao ổn định Bên cạnh đó, mở rộng thị phần có gia tăng số lượng mà chưa thực hiệu chất lượng với việc lựa chọn chủ - đại lý gần cần đảm bảo mặt tài chưa có tìm hiểu kinh nghiệm, học thức hay đam mê ngành nghề dẫn đến khơng tránh khỏi đại lý làm hình ảnh thương hiệu hay nhiều đại lý kinh doanh thời gian ngắn bỏ gây lãng phí thời gian, nhân lực làm biến động sản lượng tiêu thụ, doanh thu công ty - Về chất lượng: Hoạt động phát triển thương mại sản phẩm chưa thể bền vững, tốc độ tăng trưởng sản lượng doanh thu giảm âm năm xảy dịch bệnh Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm đạt chất lượng tốt chưa đạt tiến độ bán mong muốn, sức cạnh tranh sản phẩm chưa đủ để cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập số đối thủ cạnh tranh nước - Về hiệu quả: Mặc dù hiệu sử dụng vốn lao động công ty tương đối tốt chưa thật cao giảm nhẹ năm dịch bệnh tồn đọng số hạn chế như: nhiều lao động Công ty chưa thật chuyên nghiệp đặc biệt phận phát triển sản phẩm, quảng cáo sản phẩm cần đào tạo chuyên sâu Đặc biệt nhân viên kinh doanh làm việc Showroom nhân viên bán thời gian, nhân viên tạm thời nên thường xuyên phải thay đổi nhân đào tạo lại từ đầu Nguyên nhân - document, khoa luan43 of 98 Hoạt động xúc tiến thương mại Công ty nhiều hạn chế, chưa thực trọng đến khâu xúc tiến thương mại Hạn chế hiệu marketing tồn lực nhân viên, hình thức quảng cáo dịch vụ chưa thực thu hút ý khách hàng 36 tai lieu, luan van44 of 98 - Mạng lưới kênh phân phối phát triển chiều rộng mà khơng phát triển chiều sâu Mặc dù có nhiều ưu điểm kênh phân phối truyền thống cịn nhiều hạn chế - Mơi trường kinh doanh có nhiều biến động khó khăn, tình hình kinh tế giới nước không ổn định, lạm phát tỷ giá tăng cao số nguyên nhân dịch bệnh khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, chi phí tăng khiến lợi nhuận Cơng ty giảm - Tình hình cạnh tranh thị trường ngày gay gắt Các doanh nghiệp nước tung nhiều chiến lược, sử dụng nhiều biện pháp khôn ngoan nhằm chiếm lĩnh thị trường, bên cạnh thâm nhập thương hiệu nước trở ngại - Hệ thống quản lý Nhà nước nước ta cịn nhiều bất cập điển hình văn pháp luật nhiệm vụ ngành liên quan cịn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh Công ty document, khoa luan44 of 98 37 tai lieu, luan van45 of 98 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM BỘ MẶC NHÀ NỮ CỦA CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG P.N.D TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN 2021-2025 3.1 Xu hướng, quan điểm, định hướng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 3.1.1 Xu hướng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 Ngành công nghiệp thời trang ngày phát triển mạnh mẽ giới Một yếu tố thúc đẩy phát triển ngành khơng thể khơng nói đến vai trị xu hướng thời trang Nó thúc đẩy thị hiếu phong cách người tiêu dùng Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng xu hướng yếu tố tiên để phát triển ngành thời trang nói chung phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ nói riêng Hiện nay, xu hướng sử dụng sản phẩm mặc nhà nữ gia tăng mạnh mẽ Theo số nghiên cứu gần nhu cầu sử dụng đồ mặc nhà phụ nữ thị trường miền Bắc cho thấy có 55% phụ nữ độ tuổi 25-60 tuổi ngày quan tâm tới việc ăn mặc đẹp nhà theo thiết kế phù hợp mặc nhà, 28% phụ nữ thích đồ mặc nhà thời trang vừa mặc nhà vừa phù hợp đường, 10% quan tâm đến việc mặc đồ truyền thống Điều cho thấy, người tiêu dùng quan tâm đến thời trang mặc nhà Với khoảng 10 triệu người tiêu dùng phụ nữ thị trường miền Bắc, xu hướng thích mặc đẹp nhà dần hình thành kiến tạo thị trường tiềm cho thương hiệu mặc nhà công ty dệt may 3.1.2 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 Qua 15 năm thành lập phát triển, sản phẩm mặc nhà nữ sản phẩm mang lại doanh thu lớn cho Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (chiếm 95% ) Nhận thấy tiềm phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ đánh giá lực hoạt động mình, Ban lãnh đạo công ty xác định thống quan điểm phát triển thương mại sản phẩm tồn cơng ty giai đoạn 2021-2025: Thứ nhất, Công ty xác định vấn đề chất lượng sản phẩm kết hợp với xu hướng thị trường yếu tố hàng đầu đóng vai trị tiên để phát triển cơng ty bền vững Lấy yếu tố cạnh tranh gay gắt làm sở động lực cho nỗ lực phấn đấu document, khoa luan45 of 98 38 tai lieu, luan van46 of 98 không ngừng nghỉ công tác phát triển thương mại sản phẩm Mỗi sản phẩm Công ty thiết kế phù hợp với thị hiếu, bắt kịp thị trường, chọn lọc kỹ lưỡng từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào đến đưa thị trường Thứ hai, linh hoạt đổi mới, thích nghi với biến động thị trường nhằm giữ vững thị phần, đảm bảo lòng tin với khách hàng Ngồi cịn phải khơng ngừng nghiên cứu thị hiếu khách hàng khu vực khác nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ Mở rộng kênh phân phối, tập trung thị trường miền Bắc phát triển thêm thị trường miền Trung, miền Nam cách có chọn lọc, đồng hệ thống phân phối tạo điểm mạnh thương hiệu Thứ ba, Công ty đặt yếu tố người lên hàng đầu việc xây dựng nguồn nhân lực động lĩnh vực coi then chốt, định thành bại công ty Thứ tư, xác định phát triển thương mại sản phẩm theo đa chiều gắn với phát triển bền vững phù hợp với mục tiêu phát triển mà nhà nước đặt Phát triển bền vững doanh nghiệp phải phát triển bảo đảm kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hòa phát triển kinh tế bền vững với phát triển xã hội bền vững bảo vệ môi trường bền vững 3.1.3 Định hướng phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 Trong bối cảnh tình hình cạnh tranh gay gắt nay, cơng ty cần có hướng phù hợp kế hoạch dài hạn ngắn hạn để thích ứng với biến động nhanh chóng thị trường nước thị trường miền Bắc Trước mắt công ty đặt mục tiêu phải thực sau: • Tiếp tục cơng tác nghiên cứu thực sách, chiến lược nhằm phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ thị trường miền Bắc: nâng cao sản lượng tiêu thụ; giữ vững phát triển sản xuất, bảo đảm phát triển vốn triệt để, tiết kiệm, thực sản xuất kinh doanh có lãi chiếm lĩnh thị phần thị trường miền Bắc • Từng bước xây dựng thương hiệu, uy tín cơng ty thị trường miền Bắc nhằm phục vụ khách hàng tốt Mục tiêu đến năm 2025 chiếm lĩnh 40% thị phần thị trường thời trang mặc nhà cao cấp miền Bắc với độ bao phủ sâu rộng • Ln theo dõi bước đối thủ để học hỏi điểm mạnh, rút kinh nghiệm điểm yếu đưa chiến lược khác biệt Phát triển sản phẩm đa dạng, phong phú, không ngừng sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm • Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho nhân viên điều Công ty trọng thực Với quan điểm phát triển người phát triển document, khoa luan46 of 98 39 tai lieu, luan van47 of 98 bền vững, Công ty trọng đầu tư cho người việc hướng tới nhiều chương trình đào chuyên sâu năm tới 3.2 Các giải pháp phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc giai đoạn 2021-2025 a) Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực Hiệu sử dụng nguồn vốn Mặc dù hiệu sử dụng vốn công ty tốt chưa thực cao mong đợi, nâng cao hiệu sử dụng vốn đảm bảo an tồn tài cho doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp, đảm bảo có đủ vốn khả toán, khắc phục giảm bớt rủi ro kinh doanh; đồng thời, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đảm bảo hiệu sử dụng vốn quan trọng Vậy nên, Ban Giám đốc Công ty lập kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn nhằm quản lý sử dụng hiệu nguồn lực, cụ thể là: Nghiên cứu phân tích thị trường nhóm nghiên cứu thị trường công ty thực (sức khỏe doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh, mẫu mã-giá sản phẩm, nhu cầu thị trường, sách nhà nước thị trường); Xác định nhu cầu tài tương lai cơng ty ban quản trị công ty thực phịng ban (Lập bảng cân đối kế tốn, dự báo chu kỳ vận động vốn); Thu thập liệu để lập kế hoạch tài phù hợp phịng kinh doanh, phịng kế tốn (báo cáo hoạt động kinh doanh qua năm, liệu dòng tiền vốn, bảng cân đối kế tốn); Thực kế hoạch cơng ty chung tay thực Bên cạnh đó, trình hoạt động, cơng ty cần quản lý chặt chẽ từ sổ sách, ghi chép giấy tờ, chứng từ phát sinh theo dõi công nợ Đồng thời cơng ty phải có kế hoạch, sách cụ thể tương đối chặt chẽ việc quản lý tài để đảm bảo nguồn lực lưu động minh bạch để dễ dàng việc khai thuế lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn tương lai Chất lượng nguồn nhân lực Lao động yếu tố quan trọng phát triển công ty, mà Minh Hương PND trọng đến phát triển nguồn lao động Tuy lao động cơng ty có xu hướng gia tăng chất lượng có vấn đề đặt lao động làm việc showroom thường lao động tạm thời dẫn đến việc phải thường xuyên đào tạo người mới, người vừa thạo việc lại nghỉ Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển nguồn nhân lực công ty làm giảm hiệu suất sử dụng lao động doanh nghiệp Do cần document, khoa luan47 of 98 40 tai lieu, luan van48 of 98 trọng phát triển nguồn nhân lực nhiều cách: từ khâu tuyển dụng với việc chọn lọc kỹ ứng viên, đưa câu hỏi yêu cầu thời gian làm việc, mong muốn, kinh nghiệm làm việc Bên cạnh đó, Cơng ty nên tạo điều kiện tốt cho nhân viên phát triển tồn diện lực chun mơn kỹ mềm việc tổ chức nhiều chương trình giao lưu, trao đổi học hỏi cán công ty, người thành công công ty với nhân viên Ngồi ra, cần có sách đào tạo dành cho đối tượng nhân viên khác như: Đào tạo tân binh; Đào tạo, bồi dưỡng kỹ chuyên môn; Đào tạo lực lượng cán kế cận; Đào tạo cấp quản lý, lãnh đạo,…nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Những chương trình đào tạo nên tận dụng lao động có kinh nghiệm, chun mơn sẵn có cơng ty để tiết kiệm chi phí, cụ thể như: nhân viên bán hàng showroom đào tạo phòng kinh doanh, quản lý showroom đào tạo phịng hành chính-nhân chí đào tạo trực tiếp từ ban quản trị công ty b) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ Trong thị trường cạnh tranh gay gắt, đặc biệt với tốc độ tăng trưởng sản lượng doanh thu đầy biến động cơng ty cơng tác nghiên cứu thị trường đóng vai trị quan trọng doanh nghiệp Việc điều tra, nghiên cứu phát nhu cầu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá thị trường việc phân phối nhằm thoả mãn nhu cầu có định lớn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực thời trang ln có nhiều thay đổi biến động nhanh theo mùa Bởi vậy, cơng ty cần có quan tâm thoả đáng đến công tác điều tra nghiên cứu thị trường qua hoạt động sau: Xây dựng phát triển nhóm điều tra nghiên cứu thị trường với thành viên có trình độ kinh tế có khả hoạt động thương mại, đặc biệt phải hiểu biết sâu sắc lĩnh vực marketing Ban Giám đốc trực tiếp tuyển chọn đề cử nhân tố có lực phịng ban cho nhóm nghiên cứu, chiêu mộ nhân tài có tầm nhìn cử học, đào tạo chuyên sâu Những kinh phí trích từ vốn chi phí cho lực lượng lao động - Xác định nhiệm vụ cần nghiên cứu công ty, cụ thể như: Nghiên cứu nhu cầu thị trường số lượng, chất lượng, giá cả, kiểu dáng, xu hướng phong cách sản phẩm mặc nhà nữ mà cơng ty kinh doanh nhiều hình thức khảo sát thị trường, thực bảng khảo sát khoa học, lấy ý kiến trực tiếp từ người tiêu dùng cửa hàng cơng ty Ngồi hình thức nghiên cứu khơng tốn phí vừa kể trên, nhóm nghiên cứu cịn chi khoản kinh phí từ chi phí sản document, khoa luan48 of 98 41 tai lieu, luan van49 of 98 xuất kinh doanh doanh nghiệp để mua gói, ứng dụng phân tích liệu khách hàng, phân tích hành vi người tiêu dùng, phân tích đối thủ cạnh tranh,… để từ biết thị hiếu khách hàng, hành động đối thủ nhằm đưa sách phù hợp; Đồng thời, nghiên cứu sách, chế độ nhà nước liên quan tới hoạt động thị trường sách nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới hoạt động doanh nghiệp thông qua Nghị định, Quyết định ban hành c) Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm Do thị trường mặc nhà nữ ngày cạnh tranh gay gắt xuất nhiều thương hiệu nước nên sản phẩm công ty dù đạt chất lượng tốt chưa thực đạt tiến độ bán mong muốn khả cạnh tranh với hàng ngoại nhập kém, khơng có sách nâng cao chất lượng sản phẩm nhanh chóng làm doanh nghiệp bị lạc hậu, tụt lùi phía sau Vậy nên, để tăng cường phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ mặt chất lượng cần thực hoạt động đây: Thứ nhất, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm khâu lựa chọn nguồn cung ứng đầu vào để nhập nguyên vật liệu tốt, phù hợp với sản phẩm, từ giúp sản phẩm đạt chất lượng dự tính ban đầu Công ty Và khâu quản lý sản xuất cần làm nghiêm ngặt từ việc kiểm tra nguyên vật liệu trước nhập kho, bảo quản đến sau sản xuất đóng gói xuất kho cho đối tác, nhà phân phối, đại lý, showroom Dù sai sót giai đoạn gây ảnh hưởng tới chất lượng mặt hàng đến tay người tiêu dùng cuối Công tác Trưởng phận thu mua Phụ trách kiểm soát chất lượng trực tiếp đảm nhiệm Thứ hai, tăng cường đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng lượng nhu cầu xu hướng thị trường (xu hướng thời trang nhanh ngày lên ngôi) ngày cao người tiêu dùng việc đưa nhiều mẫu mã, sản phẩm chất lượng phù hợp với xu hướng mang tính độc đáo riêng so với đối thủ Trưởng phòng thiết kế phòng thiết kế người thực then chốt cho việc d) Nâng cao hiệu quảng bá phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại Nâng cao hiệu hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin mặt hàng, thu hút quan tâm ý khách hàng tới mặt hàng Công ty giúp nâng cao nhận diện khách hàng với sản phẩm từ xúc tiến bán hàng, tăng sản lượng tiêu thụ Do Cơng ty TNHH Minh Hương P.N.D nên: • document, khoa luan49 of 98 Tiếp tục trì mạnh hoạt động truyền thông với công 42 tai lieu, luan van50 of 98 cụ đa dạng, sáng tạo mang lại hiệu cao như: Roadshow, fanpage, Bandroll, sưu tập, người tiếng khai thác hình thức bán hàng cá nhân hướng tới tổ chức doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tập trung nhiều nữ giới độ tuổi khách hàng mục tiêu • Phát triển hoạt động quảng bá tới khách hàng người tiêu dùng minigame Online, chương trình tài trợ cho hội phụ nữ, fashion show kiện số trường đại học lớn, có số lượng lớn bạn sinh viên nữ • Giảm bớt chi phí hoạt động SMS tần suất nhắn tin để giảm phiền phức tới khách hàng nhận nhiều tin nhắn đồng thời chuyển kinh phí sang đầu tư cho hoạt động quảng cáo tới khách hàng Đại lý đồng hệ thống cửa hàng sớm tạo đồng hình ảnh trải nghiệm khách hàng nơi khác có quyền lợi tương ứng bỏ chi phí mua sản phẩm tương đồng • Giảm số lượng chương trình giảm giá, tập trung vào chất lượng thay cho số lượng Để giảm chương trình giảm giá sâu, chương trình xả kho cần có kế hoạch sản xuất đắn, phù hợp, toán cung cầu cân đối Bên cạnh sách kinh doanh Có thể thực chương trình giảm giá lớn, mùa vụ nên thực từ 2-3 chương trình • Với hoạt động xã hội nên kêu gọi chung tay từ khách hàng đưa khách hàng vào chương trình như: quyên góp tiền lẻ cửa hàng thùng quyên góp, quyên góp sách vở, quần áo, vật dụng cũ vv cho trẻ em phụ nữ khó khăn (trẻ em phụ nữ đối tượng mà Minh hương ln hướng đến) Có thư cảm ơn tới khách hàng thông báo kết chương trình tới khách hàng, xin đánh giá hay cảm nhận khách hàng sau chương trình khách hàng tham gia Như doanh nghiệp vừa giảm phần chi phí chủ động cịn nhận thêm quan tâm khách hàng tới thương hiệu, đồng thời rút kinh nghiệm cho hoạt động sau • Bên cạnh việc khơng ngừng mở rộng hệ thống cửa hàng, Sunfly cần có sách rõ ràng cho việc lựa chọn Đại lý đảm bảo tiêu chuẩn có giải pháp hỗ trợ phát triển bền vững cho Đại lý Cụ thể, Phịng kinh doanh trực tiếp cử người có kinh nghiệm công ty xuống đại lý nhằm hướng dẫn họ từ đến chuyên nghiệp (cách xếp cửa hàng, cách tuyển chọn nhân viên bán hàng, cách bán hàng, cách bảo quản sản phẩm,…) Đồng thời hỗ trợ đại lý mặt tài ban giám đốc ban hành sách tiền thưởng hoa hồng sản phẩm mà đạt lý bán Một số giải pháp khác e) document, khoa luan50 of 98 43 tai lieu, luan van51 of 98 Bên cạnh số giải pháp trên, em xin đưa số giải pháp khác sau: - - Bên cạnh đẩy mạnh mở rộng thị trường tập trung phát triển đại lý, showroom truyền thống cần đẩy mạnh hợp tác với số sàn thương mại điện tử để tăng thị phần, tăng độ phủ sản phẩm người tiêu dùng nhận diện Phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo số hoạt động phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 3.3 Một số kiến nghị phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 3.3.1 Một số kiến nghị với quan nhà nước Công tác phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ tác động nhân tố bên doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhân tố bên ngồi doanh nghiệp mà cụ thể từ phía quan nhà nước Do đó, cần có số kiến nghị quan quản lý nhà nước việc phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ: - - - Đảm bảo ổn định trị, kinh tế nước Sự ổn định trị kinh tế nhân tố tạo sức hấp dẫn lớn doanh nghiệp nước Nhà nước cần tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp, tất doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ quy định nhà nước pháp luật Việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cho tác nhân kinh tế thơng qua sách thúc đẩy cạnh tranh hạn chế độc quyền vấn đề bách có tính chất thời nước ta Nhà nước cần củng cố biện pháp xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh Việt Nam nhằm tạo hội cho doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất phân phối sản phẩm may mặc nước Tổ chức hình thức hội chợ chuyên đề hội chợ mùa, vùng, hạ giá,…để kéo người tiêu dùng phía doanh nghiệp may mặc nước Ngoài nhà nước cần có biện pháp quản lý chặt chẽ với hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng gây ảnh hưởng tới sản phẩm công ty Trong xu hội nhập phát triển, nạn hàng giả, hàng nhái (đạo nhái làm giả thương hiệu) dần phải giải biện pháp cứng rắn 3.3.2 Một số kiến nghị với hiệp hội dệt may Ngày nay, kinh tế ngày phát triển nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” người ngày cao Không chăm lo cho sức khỏe, mà người tiêu dùng cịn chăm chút cho vẻ bề ngồi, mà thời trang ngành phát triển khơng ngừng Do đó, em xin kiến nghị với hiệp hội dệt may Việt Nam số ý kiến sau: document, khoa luan51 of 98 44 tai lieu, luan van52 of 98 - Nâng cao vai trò hiệp hội sản phẩm may mặc, đảm bảo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp may mặc kinh doanh thị trường miền Bắc Các hiệp hội sản phẩm may mặc cần nhanh chóng thu thập thơng tin khu vực - thị trường, thay đổi sách phủ, quy chuẩn chất lượng hàng hóa… để doanh nghiệp kịp thời thích ứng Đẩy mạnh xúc tiến thương mại thị trường miền Bắc nâng cao chất lượng - hệ thống thông tin thị trường Xúc tiến mở rộng mạng lưới bán hàng, khuyến khích tiêu dùng hàng nội để kích thích sản xuất nội địa thương mại nội địa Thành lập, củng cố mở rộng viện nghiên cứu, hệ thống đào tạo chuyên ngành may mặc thời trang để tăng cường sở vật chất nhằm thực hoạt động nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành may mặc theo nguyên tắc phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia Duy trì thường xuyên lớp đào tạo may mặc nhằm cung cấp đủ nguồn nhân lực cho ngành 3.4 Những vấn đề cần đặt cần tiếp tục nghiên cứu Trong suốt q trình làm khóa luận với đề tài nghiên cứu “Phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Công ty TNHH Minh Hương P.N.D thị trường miền Bắc” em cố gắng sâu phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng phát triển thị trường sản phẩm mặc nhà nữ công thị trường miền Bắc để đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn đọng với thay đổi khôn lường kinh tế, nhân tố tác động theo nhiều hướng khác lực chưa cao nên dừng lại việc nghiên cứu liệu thứ cấp thu thập q trình thực tập Cơng ty Đồng thời đưa số kiến nghị quan có lực, thẩm quyền việc quản lý doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh thời trang mặc nhà để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển điều kiện tốt Tuy nhiên, lực hạn chế nên số vấn đề chưa thể làm rõ ràng sáng tỏ khóa luận sau: Sản phẩm mặc nhà nữ Công ty chưa mở rộng phát triển mạnh quy mơ thị trường phía Nam document, khoa luan52 of 98 45 tai lieu, luan van53 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Ngọc (2006), Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS Hà Văn Sự (2015), Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương, Đại học Thương Mại TS Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước thương mại, Đại học Thương mại Đỗ Thị Thu Hương (2018), Phát triển thương mại mặt hàng áo Jacket cơng ty TNHH may Bình Minh-ATC thị trường Miền Bắc, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Phạm Thị Linh (2019), Phát triển thương mại sản phẩm thời trang thể thao thương hiệu XTEP Công ty TNHH đầu tư thương mại Good Family Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Phạm Thị Ngân (2020), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thời trang công ty cổ phần Trường Hà thị trường nội địa, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Nilan SIPASEUTH (2009), Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm may mặc thị trường Hà Nội công ty TNHH May Nhân Đạo Trí Tuệ, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Trần Thị Uyên (2020), Phát triển thương mại sản phẩm may mặc công ty cổ phần sản xuất đầu tư thương mại Sunstex thị trường miền Bắc, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Aaron Zhao (2021), Quy trình lập kế hoạch tài cho doanh nghiệp, Jenfi, truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2021, < https://jenfi.vn/blog/business-tips/quytrinh-lap-ke-hoach-tai-chinh-doanh-nghiep/> 10 Dương-Minh (2019), Ngành dệt may: giải pháp chinh phục thị trường nội địa, Chuyên trang Kinh tế Việt Nam Báo Công Thương, truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2021, 11 Queenanie N (2020), Loungewear: Từ trang phục mặc nhà đến xu hướng thời trang thời thượng, Harper's Bazaar Việt Nam, truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2021, < https://bazaarvietnam.vn/loungewear-tu-trang-phuc-mac-nha-den-xuhuong-thoi-trang-thoi-thuong/> 12 Thanh Hải (2021), Ngành Dệt may tập trung phát triển thị trường nội địa, Hà Nội Mới, truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2021, 13 Hiệp hội dệt may Việt Nam (2020), Định hướng phát triển dệt may năm 2015 document, khoa luan53 of 98 46 tai lieu, luan van54 of 98 – 2025 tầm nhìn 2035, Hà Nội 14 Tổng cục thống kê (2021), Một số giải pháp phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2021, 15 Nguyễn Vui (2019), “Gợi ý” hãng thời trang mặc nhà nhiều người yêu thích, LUVINUS, truy cập 16/11/2021, 16 Các báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tài từ năm 2018-6/2021 Cơng ty TNHH Minh Hương P.N.D 17 Fashionmommy ‘s Blog (2021), What’s The Difference Between Sleepwear And Loungewear?, Fashion mommy press 18 Dolce & Gabbana (2020), The pyjama from the Raj to LA, Dolce&Gabbana‘s website document, khoa luan54 of 98 47 ... phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 3.3 Một số kiến nghị phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 3.3.1 Một số kiến nghị với quan nhà nước Công tác phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà. .. lý nhà nước thương mại, Đại học Thương Mại) 1.1.4 Khái niệm Phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ Phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ: nỗ lực phát triển quy mô sản xuất chất lượng sản. .. 1.2.1 Sản phẩm mặc nhà nữ .7 1.2.2 Bản chất phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 1.2.3 Vai trò phát triển thương mại sản phẩm mặc nhà nữ 1.3.1 Các nguyên tắc phát triển thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm bộ mặc nhà nữ của Công ty,