0

(Đồ án tốt nghiệp) thiết kế trụ sở chi nhánh và văn phòng cho thuê techcombank cần thơ

141 0 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) thiết kế trụ sở chi nhánh và văn phòng cho thuê techcombank cần thơ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:39

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: Công nghệ kỹ thuật xây dựng CHUYÊN NGÀNH: Xây dựng dân & công nghiệp ĐỀ TÀI: TÊN ĐỀ TÀI :TRỤ SỞ CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ TECHCOMBANK CẦN THƠ Người hướng dẫn: Ts.KTS Phan Tiến Vinh Th.S Phan Nhật Long Th.S Đoàn Vĩnh Phúc Sinh viên thực : Huỳnh Anh Kiệt Mã sinh viên : 1711506110105 Lớp : 17KTXD1 Đà Nẵng, 7/2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người hướng dẫn) I Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Huỳnh Anh Kiệt Lớp: 17KTXD1 Mã SV: 1711506110105 Tên đề tài: Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ Người hướng dẫn chính: Phan Nhật Long………… Học hàm/ học vị: Thạc sĩ II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu đề tài: (0,5đ/1đ) - Đề tài có tính cấp thiết sự điều phối hoạt động công ty Petrolimex Đà Nẵng Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: (3,5đ/4đ) - Thực hiện nội dung đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ ĐATN - Các phương án kết cấu phù hợp với yêu cầu cơng trình Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: (2đ/ 2đ) - Bố cục đẩy đủ nội dung nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Thuyết minh: 148 trang; 16 vẽ Kết đạt được, giá trị khoa học, khả ứng dụng đề tài: (0,5đ/1đ) - Mô hình không gian Etab, thiết kế theo TCVN 5574-2018, tính tốn gió động tác dụng vào công trình - Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Xây dựng Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: - Cần thớng định dang cho bảng biểu thuyết minh - Cần thể hiện minh chứng hình ảnh biểu đồ nội lực sau tính tốn III Tinh thần, thái độ làm việc sinh viên: (điểm tối đa 2đ) - Thái đợ làm việc tích tực - Có tinh thần học hỏi nâng cao kiến thức - Thực hiện tiến độ đồ án IV Đánh giá: Điểm đánh giá: 8,5/10 (lấy đến số lẻ thập phân) Đề nghị: ☒ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021 Người hướng dẫn SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người phản biện) I Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Huỳnh Anh Kiệt Lớp: 17KTXD1 Mã SV: 1711506110105 Tên đề tài: Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ Người phản biện: Lê Chí Phát ………………… Học hàm/ học vị: Thạc sĩ II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu đề tài: - Lựa chọn đề tài có tính cấp thiết, hồn thành mục tiêu đề ra; - Có áp dụng tính tốn gió động; cọc khoan nhồi vào đồ án; - Chưa có tính cao Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: - Đã giải nội dung theo nhiệm vụ đồ án phần Kiến trúc 15%; Kết cấu 60% Thi công 25%; - Tuy nhiên cịn số sai sót xem phần góp ý Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: - Thuyết minh vẽ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp; - Đề tài có mơ hình khung khơng gian; nên bổ sung mơ hình khung vào thuyết minh tính tốn; - Cần bổ sung tài liệu tham khảo; - Bản vẽ: số phần chưa thể đầy đủ thông số để đọc thi công Kết đạt được, giá trị khoa học, khả ứng dụng đề tài - Ứng dụng tốt phần mềm vào tính tốn, thể kết đồ án Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: - Thuyết minh số lỗi tả, trình bày văn bản? Thiếu mục tài liệu tham khảo: - Tra thông số vật liệu chưa (Bảng 3.2): * Sàn: Kết chọn thép lớn tính tốn nhiều; cần phân biệt thép nhịp cạnh ngắn dài CT nằm trên, (thể MC B-B); SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ * Dầm phụ: Thuyết minh ví dụ tính thép số liệu???; Chú ý xét đến làm việc tiết diện chữ T nhị; * Cầu thang: Chiều dày 80 (100)? Kết chọn thép lớn tính tốn nhiều; *Khung: xác định tĩnh tải (khơng nên xét TLBT phần BT); gió TM để địa điểm TP HCM khơng T T Các tiêu chí đánh giá Sinh viên có phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải nhiệm vụ đồ án giao - Tính cấp thiết, tính (nội dung ĐATN có phần so với ĐATN trước đây); a - Đề tài có giá trị khoa học, công nghệ; giá trị ứng dụng thực tiễn; - Kỹ giải vấn đề; hiểu, vận dụng kiến thức bản, sở, chuyên ngành vấn đề nghiên cứu; b - Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá; - Khả thiết kế, chế tạo hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đặt ra; - Chất lượng sản phẩm ĐATN nội dung báo cáo, c vẽ, chương trình, mơ hình, hệ thống,…; Điểm tối đa Điểm đánh giá 8,0 7,0 1,0 0,75 3,0 2,75 3,0 2,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 0,75 1,0 0,75 - Có kỹ sử dụng phần mềm ứng dụng vấn đề nghiên cứu (thể qua kết tính tốn phần mềm); - Có kỹ sử dụng tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu (thể qua tài liệu tham khảo) Kỹ trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp - Bố cục hợp lý, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lời văn súc tích; d a - Hình thức trình bày b Tổng điểm theo thang 10 (lấy đến số lẻ thập phân) - Đề nghị: ☒ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ 8,5 ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021 Người phản biện SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ TÓM TẮT Tên đề tài: Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ Sinh viên thực hiện: Huỳnh Anh Kiệt Số thẻ SV: 1711506110105 Lớp: 17KTXD1 Thiết kế kết cấu thi cơng cho cơng trình trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ đề tài mà em chọn để làm đồ án tốt nghiệp chuyên nghành xây dựng dân dụng & công nghiệp trường ĐHSPKT- ĐHĐN Đề tài thuyết minh bao gồm phần kiến trúc, kết cấu thi cơng, phần kết cấu phần chiếm 60% nội dung trình bày đồ án tốt nghiệp Cơng trình trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ: - tầng bán hầm - 12 tầng - Tầng mái - Tum thang máy Phần kiến trúc cơng trình chủ yếu trình bày cơng năng, thẩm mỹ cơng trình, Về phần kết cấu bao gồm thiết kế tính tốn kết cấu cấu kiện sàn, dầm phụ, cột, dầm theo khung trục, cầu thang, modal khung trục tính tốn móng theo khung trục TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn chính: Th.S: Phan Nhật Long Sinh viên thực hiện: Huỳnh Anh Kiệt MSV: 1711506110105 Tên đề tài: Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ Các số liệu, tài liệu ban đầu: - File Autocad vẽ kiến trúc, GVHD duyệt; - Địa điểm xây dựng: 47 đường 30 tháng 4, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ; - Số liệu đất: Lấy theo số liệu thực tế số liệu địa chất GVHD quy định Nội dung đồ án: - Kiến trúc (15%): Thể Tổng mặt bằng; mặt tầng; mặt đứng; mặt cắt; chi tiết cấu tạo nhiệm vụ khác theo quy định GVHD Kiến trúc; - Kết cấu (60%): Thể mặt kết cấu tầng; Thiết kế kết cấu chịu lực cơng trình (Sàn, dầm, cầu thang, Khung, móng) nhiệm vụ khác khác theo quy định GVHD Kết cấu; - Thi công (25%): Thiết kế biện pháp tổ chức thi cơng; Lập dự tốn (Một phần tồn cơng trình) nhiệm vụ khác khác theo quy định GVHD Thi công Các sản phẩm dự kiến: - Thuyết minh: Khổ giấy A4, 150 trang + Phụ lục; Bố cục trình bày theo mẫu Phụ lục 1; - Bản vẽ: Khổ giấy A1; Khung tên theo quy định môn; Số lượng theo quy định GVHD; - Đĩa CD nội dung theo quy định Đồ án tốt nghiệp quy định lưu chiểu trường Ngày giao đồ án: 22/02/2021 Ngày nộp đồ án: 30/07/2021 Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2021 Trưởng Bộ môn SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 Người hướng dẫn GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ LỜI CẢM ƠN Ngày nay, với xu hướng phát triển thời đại, nhà cao tầng xây dựng mạnh mẽ thành phố, đô thị lớn Cùng với trình độ kĩ thuật xây dựng ngày phát triển, đòi hỏi người làm xây dựng phải khơng ngừng tìm hiểu nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu ngày cao công nghệ Đồ án tốt nghiệp lần bước cần thiết cho em nhằm hệ thống kiến thức học nhà trường sau năm năm học Đồng thời Đồ án giúp cho em bắt đầu làm quen với cơng việc thiết kế cơng trình hồn chỉnh, để đáp ứng tốt cho cơng việc sau Đồ án tốt nghiệp bao gồm phần: Phần 1: Kiến trúc 15% - GVHD: Ts.KTS Phan Tiến Vinh Phần 2: Kết cấu 60% - GVHD: Th.S Phan Nhật Long Phần 3: Thi Công 25% - GVHD: Th.S Đồn Vĩnh Phúc Trong q trình thiết kế, tính tốn, dù có nhiều cố gắng, kiến thức cịn hạn chế chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắn em khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong góp ý bảo q Thầy, Cơ giáo để em hồn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn tất quý Thầy, Cô giáo Khoa Xây dựng, trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng, đặc biệt quý Thầy giáo trực tiếp hướng dẫn em đề tài tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp tơi thực Các số liệu, kết tính tốn đồ án hồn tồn trung thực chưa công bố đồ án trước Mọi vấn đề liên quan đến quyền tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp luật Đà Nẵng, tháng năm 2021 Sinh viên thực Huỳnh Anh Kiệt SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TRÌNH 1.1 Sự cần thiết đầu tư 1.2 Đặc điểm cơng trình 1.2.1 Tên cơng trình 1.2.2 Quy mô cơng trình 1.3 Vị trí xây dựng cơng trình 1.4 Các điều kiện khí hậu tự nhiên 1.5 Thiết kế tổng mặt 1.6 Giải pháp thiết kế kiến trúc 1.6.1 Thiết kế mặt tầng 1.6.2 Thiết kế mặt đứng 1.7 Hệ thống kỹ thuật 1.7.1 Hệ thống chiếu sáng 1.7.2 Hệ thống thơng gió 1.7.3 Hệ thống điện 1.7.4 Hệ thống cấp thoát nước 1.7.5 Hệ thống phòng cháy, chửa cháy .5 1.7.6 Xử lý rác thải 1.8 Kết luận CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 2.1 Các tiêu chuẩn, qui phạm .7 2.2 Lựa chọn giải pháp kết cấu cơng trình 2.3 Lựa chọn vật liệu .7 CHƯƠNG TÍNH TỐN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 3.1 Sơ đồ phân chia sàn, Quan niệm tính toán 3.1.1 Sơ đồ phân chia ô sàn 3.1.2 Quan niệm tính tốn SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ 3.2 Các số liệu tính tốn vật liệu 3.2.1 Bê tông 3.2.2 Cốt thép 10 3.3 Chọn chiều dày sàn 10 3.4 Cấu tạo lớp mặt sàn 11 3.4.1 Cấu tạo lớp sàn nhà 11 3.4.2 Cấu tạo lớp sàn mái 12 3.4.3 Cấu tạo lớp sàn vệ sinh 12 3.5 Tải trọng tác dụng lên sàn 12 3.5.1 Tỉnh tải sàn 12 3.5.2 Trọng lượng tường ngăn tường bao che phạm vi ô sàn 13 3.5.3 Hoạt tải 14 3.6 Tính tốn nội lực cốt thép cho ô sàn 15 3.6.1 Xác định nội lực ô sàn 15 3.6.2 Tính tốn bố trí cốt thép cho sàn .16 3.7 Bố trí cốt thép 17 CHƯƠNG TÍNH TỐN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ TẦNG .18 4.1 Số liệu 18 4.2 Cấu tạo cầu thang 18 4.2.1 Mặt 18 4.2.2 Cấu tạo chung 18 4.3 Sơ đồ tính 19 4.3.1 Ô 19 4.3.2 Ô 20 4.3.3 Ô 20 4.4 Tính tốn cấu kiện 21 4.4.1 Ô cầu thang .21 4.4.2 Bản chiếu nghỉ .23 4.4.3 Tính cốt thép thang chiếu nghỉ 24 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.S Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ Bộ phận TIÊN LƯỢNG TRÁT DẦM TRẦN CỘT Số cấu Kích thước Tên cấu kiện kiện Dài Rộng Cao - S15 2.4 4.73   - S16 2.93 4.135   - S17 2.93 4.135   - S18 2.93 4.1   - S19 2.93 4.1   - S20 0.6 4.1   - S21 0.6 4.1   - S22 0.775 2.21   - S23 1.086 2.45   Dầm         conson - Trục 1-2 4.1 0.5   - Trục 2-3 4.1 0.5   - Trục 4-5 4.135 0.5   - Trục 5-6 4.135 0.5   Cột         Tầng212 11.352 12.11555 12.11555 12.013 12.013 2.46 2.46 1.71275 2.6607 4.1 4.1 2.0675 2.0675   0.7   0.2   0.2     0.4   0.3   0.6 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 8 1 2 23.8 13.6 0.85 1.275 1.7 5.1   13.56 10.905 11.15 12.653   15.953 4.73 15.453 2.45                       0.75 0.75 0.75 0.75   0.25 0.25 0.25 0.25   1 1   2 36.201 10.17 8.17875 8.3625 9.48975 12.78275 3.98825 2.365 3.86325 1.225 5.365   0.25 1.34125   0.9 0.9 0.55 0.55 3.45 3.45 1.24   4.135 4.135 4.1 4.1 4.135 4.135 4.73                   1 1 1 221.8147 3.7215 3.7215 2.255 2.255 14.26575 14.26575 5.8652           Dầm - Trục 1-1 - Trục 3-3 - Trục 4-4 - Trục 6-6 Dầm phụ - Trục 2-2 - Trục 3-4 - Trục 5-5 - Trục 6-7 - Trục BC' Sàn - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 Khối lượng (m2) 111 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.s Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ Bộ phận TIÊN LƯỢNG TRÁT DẦM TRẦN CỘT Số cấu Kích thước Tên cấu kiện kiện Dài Rộng Cao - S8 3.45 4.1   - S9 3.45 4.1   - S10 4.135 7.5   - S11 4.135 7.5   - S12 4.73   - S13 4.1 7.5   - S14 4.1 7.5   - S15 2.4 4.73   - S16 2.93 4.135   - S17 2.93 4.135   - S18 2.93 4.1   - S19 2.93 4.1   - S20 0.6 4.1   - S21 0.6 4.1   - S22 0.775 2.21   - S23 1.086 2.45   Dầm         conson - Trục 1-2 4.1 0.5   - Trục 2-3 4.1 0.5   - Trục 4-5 4.135 0.5   - Trục 5-6 4.135 0.5   Cột         0.7   0.2   0.2               0.4   0.3   0.6 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 8 1 2 Khối lượng (m2) 14.145 14.145 31.0125 31.0125 23.65 30.75 30.75 11.352 12.11555 12.11555 12.013 12.013 2.46 2.46 1.71275 2.6607 4.1 4.1 2.0675 2.0675   14.84 8.48 0.53 0.795 1.06 3.18 Bảng 8.5: Bảng tiên lượng trát tường BẢNG TIÊN LƯỢNG TRÁT TƯỜNG Tên công việc Trát tường tầng - Trát tường + Từ 4-5 + Cầu thang Số CK     1 Diễn giải khối lượng Dài Rộng Cao (m) (m) (m)             8.57   2.3   Số lượng     1 Khối lượng (m2)   182.85 42.85 11.50 112 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.s Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ BẢNG TIÊN LƯỢNG TRÁT TƯỜNG Tên công việc +Từ trục 1-2 + Tường dầm conson - Trát tường + Trục + Trừ cột + Trừ kính + Trừ cửa cầu + Tường dầm conson Trát tường tầng 2-12 - Trát tường + Từ 4-5 + Cầu thang +Từ trục 1-2 + Tường dầm conson - Trát tường + Trục + Trừ cột + Trừ kính + Trừ cửa cầu + Tường WC + Tường dầm conson Số CK Diễn giải khối lượng Dài Rộng Cao (m) (m) (m) 8.5   Số lượng Khối lượng (m2) 42.50 8.6   86.00   -4 -1 -1     1   15.45 0.7 7.035 0.98 8.17     8.57 2.3 8.5                         4.25 4.25 4.25 2.2 4.25     3.4 3.4 3.4   1 1     1 91.15 65.66 -11.90 -29.90 -2.16 69.45   124.34 29.14 7.82 28.90 8.6   3.4 58.48   -4 -1 -1 1   15.45 0.7 7.035 0.98 21.925 1.485 8.17                   2.65 2.65 2.65 2.2 2.65 2.65 2.65   1 1 1 118.06 40.94 -7.42 -18.64 -2.16 58.10 3.94 43.30 Bảng 8.6: Bảng tiên lượng sơn bã TIÊN LƯỢNG SƠN BÃ TƯỜNG, TRẦN BẰNG KHỐI LƯỢNG TRÁT TƯỜNG, TRẦN BẢNG TIÊN LƯỢNG SƠN TƯỜNG Tên công việc Trát tường tầng 2-12 - Trát tường + Từ trục 4-5 + Cầu thang Số CK     1 Diễn giải khối lượng Dài Rộng Cao (m) (m) (m)             8.57   3.4 2.3   3.4 Số lượng     1 Khối lượng (m2)     124.34 29.14 7.82 113 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.s Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ TIÊN LƯỢNG SƠN BÃ TƯỜNG, TRẦN BẰNG KHỐI LƯỢNG TRÁT TƯỜNG, TRẦN BẢNG TIÊN LƯỢNG SƠN TƯỜNG Tên công việc + từ 1-2 + tường dầm conson - Trát tường + Trục + Trừ cột + Trừ kính + Trừ cửa cầu + Tường WC + Tường dầm conson Trát tường tầng - Trát tường + Từ 4-5 + Cầu thang + Từ 1-2 + Tường dầm conson - Trát tường + Trục + Trừ cột + Trừ kính + Trừ cửa cầu + Tường dầm conson Số CK   -4 -1 -1 1     1   -4 -1 -1 Diễn giải khối lượng Dài Rộng Cao (m) (m) (m) 8.5   3.4 8.6   3.4       15.45   2.65 0.7   2.65 7.035   2.65 0.98   2.2 21.92   2.65 1.485   2.65 8.17   2.65             8.57   2.3   8.5   8.6         15.45   4.25 0.7   4.25 7.035   4.25 0.98   2.2 8.17   4.25 Số lượng 1   1 1 1     1 1   1 1 Khối lượng (m2)   28.90 58.48 118.06 40.94 -7.42 -18.64 -2.16 58.10 3.94 43.30   182.85 42.85 11.50 42.50 86.00 91.15 65.66 -11.90 -29.90 -2.16 69.45 Bảng 8.7: Bảng tiên lượng lát nền, đóng gạch Bộ phận Tầng 1-12 TIÊN LƯỢNG NỀN, ĐĨNG GẠCH Số Kích thước Tên cấu cấu kiện Dài Rộng Cao kiện   S1 0.9 4.135   S2 0.9 4.135   S3 0.55 4.1   S4 0.55 4.1   S5 3.45 4.135   Khối lượng (m2)   3.7215 3.7215 2.255 2.255 28.5315 114 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.s Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ Bộ phận TIÊN LƯỢNG NỀN, ĐĨNG GẠCH Số Kích thước Tên cấu kiện Dài Rộng Cao cấu kiện S6 3.45 4.135   S7 1.24 4.73   S8 3.45 4.1   S9 3.45 4.1   S10 4.135 7.5   S11 4.135 7.5   S12 4.73   S13 4.1 7.5   S14 4.1 7.5   S15 2.4 4.73   S16 2.93 4.135   S17 2.93 4.135   S18 2.93 4.1   S19 2.93 4.1   S20 0.6 4.1   S21 0.6 4.1   S22 0.775 2.21   S23 1.086 2.45   Khối lượng (m2)   14.2658 5.8652 14.145 70.725 62.025 31.0125 23.65 215.25 30.75 11.352 12.1156 12.1156 12.013 24.026 2.46 2.46 1.71275 13.3035 8.3 Bảng biểu tính tốn lập dự tốn Bảng 8.8: Bảng đơn giá vật liệu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Mã hiệu V00086 V00107 V00108 V00112 V00119 V03190 V00811 V00226 V00772 V00784 V82924 V83391 V05597 V00270 V00390 V05604 V05605 Tên vật tư Bột bả JAJYNIC Cát mịn ML=0,7-1,4 Cát mịn ML=1,5-2,0 Cát vàng Cây chống thép ống Côn cao su Đá dăm 1x2 Dây thép Đinh Đinh đỉa Gạch đất sét nung 5x10x20cm Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 Gạch ống 8x8x19cm Giấy ráp Gỗ chống Gỗ đà chống Gỗ đà nẹp Đơn vị kg m3 m3 m3 kg m3 kg kg viên m2 viên m2 m3 m3 m3 Giá thông báo 5,010 306,000 306,000 242,727 19,000 1,000 325,455 21,120 25,000 1,600 1,300 123,000 1,211 11,230 3,810,000 3,810,000 3,810,000 115 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.s Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ STT 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Mã hiệu V00402 V00426 V41081 V00494 V00515 V00572 V00907 V00908 V00641 V00671 V23860 V23861 V42250 V03234 V04851 V08770 V00762 V00750 Tên vật tư Gỗ ván Kính xây dựng Matít gắn kính Nước Que hàn Sơn lót Super ATa Sơn phủ Super Ata mịn nhà Sơn phủ Super Ata mịn nhà Thép hình Thép Thép trịn Fi 18mm, chiều cao ≤6m SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật (BT đổ chỗ) Bê tông cột TD>0,1m2, chiều cao ≤6m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ cẩu, M300, đá 1x2 DẦM TẦNG SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng (BT đổ chỗ) Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m Bê tông xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ cẩu, M250, đá 1x2 SÀN TẦNG SXLD, tháo dỡ ván khuôn sàn (BT đổ chỗ) Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m Bê tông sàn mái, chiều cao ≤28m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ cẩu, M250, đá 1x2   Khối lượng toàn   2,21 Đơn giá Thành tiền Vật liệu Nhân công   16 958 31 5.8 54 187   1.636 733 Máy Vật thi liệu công     504 37.47 170 7.885 6.663 719   16.97 7.142 19.324 785   Nhân công   3.617 180 Máy thi công   1.11 4.21 100 m2 2,90 m3 13,01 960 07 586.75 166 12.49 624 0.563 7.633 657 2.16 7.77   100 m2   1,80   7.7 67 092   7.181 776       13.98 0.766   12.927 197     2,98 16 960 62 2.009 245 450 50.54 627 2.663 5.987 550 1.34 2.86 m3 17,49 932 38 571.31 166 16.30 986 7.326 9.992 264 2.92 0.58   100 m2   2,90   5.629 693       18.05 8.039   16.326 110     2,98 2.823 751 89.5 52.45 48 9.676 8.414 778 266 853 m3 29,07   6.2 26 910 17 603 91 932 38 571.31 166 27.10 986 4.287 16.608 069 4.85 4.28 117 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.s Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ Mã hiệu công tác ST T     10 AF.81 161 11 AF.61 812 12 AF.12 614   13   AF.86 351 14 AF.61 711 15 AF.22 214   16   AF.61 431 17 AF.81 132 18 AF.22 254 Danh mục công tác Đơn vị CẦU THANG TẦNG SXLD, tháo dỡ ván khuôn cầu thang thường (BT đổ chỗ) Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m Bê tông cầu thang thường SX máy trộn, đổ thủ công, bê tông M250, đá 1x2 VÁCH TẦNG SXLD, tháo dỡ ván khuôn vách thang máy, thang bộ, chiều cao ≤28m Lắp dựng cốt thép vách, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m Bê tông vách tiết diện 0,1m2, chiều cao ≤6m, SX qua dây chuyền trạm   Khối lượng toàn   Đơn giá Vật liệu Nhân công     Thành tiền Máy thi công   Vật liệu Nhân công     Máy thi công   100 m2 1,48 7.1 16 115 9.558 989   10.53 1.850 14.147 304   1,21 3.572 634 104 21.30 734 0.741 4.322 887 126 728 m3 4,86 17 603 91 918 82 559.73 86.6 4.465 84 490 2.720 298 421 284   100 m2   1,22   4.8 20 224   5.130 437     2.15 5.880 2.77 673   6.259 133   2.62 6.38 1,61 2.823 751 89.5 28.38 48 4.557 4.553 016 144 387 m3 30,35 17 603 91 960 07 673.60 186 29.13 607 8.246 20.444 003 5.66 3.52     1,95   1.636 733     504 33.01 170 7.847   3.186 719   981 619 100 m2 2,35   16 958 31 5.8 54 187 6.663 719   13.75 7.339 15.659 740   m3 11,45 960 07 586.75 166 10.99 624 2.847 6.718 322 1.90 7.84 118 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.s Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phịng cho th Techcombank Cần Thơ Mã hiệu cơng tác ST T   19   AF.81 141 20 AF.61 522 21 AF.22 324   22   AF.81 151 23 AF.61 711 24 AF.22 324     25 AF.81 161 26 AF.61 812 27 AF.12 614 Danh mục công tác trộn, đổ cẩu, M300, đá 1x2 DẦM TẦNG SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng (BT đổ chỗ) Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao ≤28m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ cẩu, M250, đá 1x2 SÀN TẦNG SXLD, tháo dỡ ván khuôn sàn (BT đổ chỗ) Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao ≤28m, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ cẩu, M250, đá 1x2 CẦU THANG TẦNG SXLD, tháo dỡ ván khuôn cầu thang thường (BT đổ chỗ) Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m Bê tông cầu thang thường SX máy trộn, Đơn vị Khối lượng tồn Đơn giá Vật liệu Nhân cơng Thành tiền Máy thi công Vật liệu Máy thi công Nhân công   100 m2   1,80   7.7 67 092   7.181 776       13.98 0.766   12.927 197     2,98 16 960 62 2.009 245 450 50.54 627 2.663 5.987 550 1.34 2.86 m3 17,49 932 38 571.31 166 16.30 986 7.326 9.992 264 2.92 0.58   100 m2   2,90   5.629 693       18.05 8.039   16.326 110     3,23 2.823 751 89.5 56.86 48 0.655 9.120 716 289 240 m3 29,07   6.2 26 910 17 603 91 932 38 571.31 166 27.10 986 4.287 16.608 069 4.85 4.28                 100 m2 1,41 7.1 16 115 9.558 989   10.05 5.070 13.506 851   0,69 3.572 634 104 12.14 734 6.703 2.465 117 72.2 66 m3 3,24 17 603 91 918 82 559.73 86.6 2.976 84 993 1.813 532 280 856 119 SVTH: Huỳnh Anh Kiệt_17KTXD1 GVHDC: Th.s Phan Nhật Long TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế trụ sở chi nhánh văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ ST T Mã hiệu công tác   28   AF.86 351 29 AF.61 711 30 AF.22 214 Danh mục công tác đổ thủ công, bê tông M250, đá 1x2 VÁCH TẦNG SXLD, tháo dỡ ván khuôn vách thang máy, thang bộ, chiều cao ≤28m Lắp dựng cốt thép vách, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m Bê tông vách tiết diện
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) thiết kế trụ sở chi nhánh và văn phòng cho thuê techcombank cần thơ ,