0

Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (27)

12 4 0
  • Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (27)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MÁY PHÁT ĐIỆN GIĨ SVTH: Bùi Duy Khang Bùi Trọng Đạt GVHD: TS Lê Phương Trường Đồng Nai, 2022 NỘI DUNG BÁO CÁO LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ & TÍNH TỐN KẾT LUẬN MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu: Máy phát điện lượng gió Cấu tạo cánh máy phát điện gió Hình ảnh cánh quạt thực tế CƠ SỞ LÝ THUYẾT Các dạng turbine gió phổ biến giới Cấu tạo máy phát điện gió Sơ đồ hoạt động máy phát điện TÍNH TỐN THƠNG SỐ + Tốc độ gió + Đo gió + Đánh giá chất lượng gió ĐÁNH GIÁ KINH TẾ + Chương trình Wind Forces 12 giới + Chương trình Wind Forces 12 Việt Nam KẾT LUẬN + 5.1 Kết đạt + 5.2 Kết luận + 5.3 Hướng phát triển đề tài XIN CÁM ƠN QUÝ THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI! ... CHỌN ĐỀ TÀI CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ & TÍNH TOÁN KẾT LUẬN MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu: Máy phát điện lượng gió Cấu tạo cánh máy phát điện gió Hình ảnh cánh quạt thực tế CƠ SỞ LÝ THUYẾT... turbine gió phổ biến giới Cấu tạo máy phát điện gió Sơ đồ hoạt động máy phát điện TÍNH TỐN THƠNG SỐ + Tốc độ gió + Đo gió + Đánh giá chất lượng gió ĐÁNH GIÁ KINH TẾ + Chương trình Wind Forces
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (27) ,