0

TCT-TTKT 2022 tăng cường rà soát chống gian lận hoàn thuế

6 6 0
  • TCT-TTKT 2022 tăng cường rà soát chống gian lận hoàn thuế

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 15:11

Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan công an theo Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Công an trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: TCT-TTKT 2022 tăng cường rà soát chống gian lận hoàn thuế,