0

THỰC tập tốt NGHIỆP LTNT

54 6 0
  • THỰC tập tốt NGHIỆP LTNT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 13:31

13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ KẾ TOÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 24 3 BÌNH ĐỊNH, THÁNG 32022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU XÂY LẮP 4 1 1 Lý luận chung về đấu thầu 4 1 1 1 Khái niệm 4 1 1 2 Đặc điểm 6 1 1 3 Phân loại 6 1 2 Lý luận chung về chiến lược đấu thầu xây lắp 8 1 2 1 Chiến lược và xây dựng chiến lược đấu thầu 8 1 2 1 1 Chiến lược và xây dựng ch. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ & KẾ TỐN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG GIAO THƠNG 24-3 BÌNH ĐỊNH, THÁNG 3/2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động cần có chiến lược riêng cụ thể để đạt hiệu cao Trong công tác đấu thầu vậy, cần phải có chiến lược đấu thầu để có khả trúng thầu đem lại hiệu lợi nhuận cho Cơng ty, để trúng thầu phải trải qua đánh giá chủ đầu tư, cần phải có mặt lợi riêng để cạnh tranh với nhà thầu khác Đấu thầu xây lắp góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dưng, hạn chế loại trừ tình trạng thất thốt, lãng phí vốn đầu tư tượng tiêu cực khác xây dựng Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông 24-3 thành lập ngày 08/03/2008 Ngành nghề kinh doanh Cơng ty lĩnh vực xây lắp đấu thầu cơng tác then chốt để tìm kiếm cơng việc đầu vào Kể từ thành lập, công tác đấu thầu Công ty chủ yếu dựa kế hoạch kinh doanh hàng năm ứng biến theo tình cụ thể, mà có chiến lược dài hạn Vì doanh nghiệp phát triển khơng định, không bền vững đối mặt với khó khăn vốn, việc làm, thị trường, … Hoàn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp sở nghiên cứu, phân tích Luật đấu thầu, Luật Xây dựng văn pháp lý có liên quan; nghiên cứu, phân tích mơi trường xây dựng Việt Nam nhu cầu cấp bách doanh nghiệp, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông 24-3” Mục đích đề tài - Hệ thống lý luận đấu thầu chiến lược đấu thầu xây lắp - Phân tích thực trạng chiến lược đấu thầu xây lắp công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng giao thông 24-3 - Đề xuất số giải pháp hồn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp cơng ty TNHH Tư vấn & Xây dựng giao thông 24-3 - Nhằm giúp doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp, hiểu rõ Luật đấu thầu, Luật Xây dựng văn pháp lý liên quan để tháo gỡ vướng mắc, mâu thuẫn, gây lãng phí thời gian tiền bạc doanh nghiệp đồng thời nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp công tác đấu thầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu nội Công ty lĩnh vực xây lắp đặc biệt công tác đấu thầu; Nghiên cứu nhân tố thuộc mơi trường ngành, mơi trường nước ngồi nước có ảnh hưởng đến Cơng ty Cơ sở lấy liệu từ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông 24-3 thành lập đến tháng 02/2021 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu - Tìm hiểu Luật đấu thầu, Luật Xây dựng, tình hình đấu thầu Cơng ty phân tích, đánh giá thơng tin thu thập Nội dung nghiên cứu - Chương 1: Một số lý luận đấu thầu xây dựng chiến lược đấu thầu xây lắp - Chương 2: Phân tích thực trạng chiến lược đấu thầu xây lắp Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thơng 24-3 - Chương 3: Hồn thiện chiến lược đấu thầu xây lắp Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông 24-3 Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế-Kế toán, giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Ngô Thị Thanh Thúy, cán Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông 24-3 tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hồn thành luận văn Do hạn chế lý luận, thời gian nghiên cứu nên đề tài thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý thầy cô Bộ môn để viết tác giả hoàn thành tốt DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNg CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU XÂY LẮP 1.1 Lý luận chung đấu thầu 1.1.1 Khái niệm Để thực hoạt động mua sắm (hàng hóa, dịch vụ hay cơng trình) bên mua tiến hành theo hai cách khác Cách thứ nhất, mua tự trao đổi với bên bán (tổ chức cá nhân) nhu cầu mua sắm để đạt thỏa thuận chất lượng giá dựa vào định chủ quan hai bên; trường hợp bên mua thường đồng thời chủ sở hữu khoản tiền dành cho việc mua sắm Và cách thứ hai bên mua tiến hành lựa chọn bên bán theo quy trình định kiểm soát quan quản lý khác Quy trình áp dụng cho tất hoạt động mua sắm bên mua thời gian dài Bên mua thường chủ sở hữu khoản tiền sử dụng Cách mua sắm thứ hai Việt Nam thường gọi đấu thầu Trong phạm vi kinh tế, khoản tiền dùng cho hoạt động mua sắm (hay nói chung hoạt động đầu tư) huy động từ hai nguồn, nguồn tiền tư nhân nguồn tiền nhà nước quản lý (hay cịn gọi tiền cơng) Việc sử dụng khoản tiền từ nguồn thứ hai bắt buộc phải tuân thủ theo quy định mua sắm nhà nước ban hành nhằm đảm bảo mang lại hiệu cao Như vậy, đấu thầu hiểu cách thức mua sắm (hàng hóa, cơng trình dịch vụ) mà bên mua bên bán phải tuân thủ theo quy định tổ chức quản lý nguồn vốn sử dụng cho việc mua sắm ban hành Thông thường, thuật ngữ đấu thấu sử dụng trường hợp sử dụng vốn nhà nước quản lý, đơi thực tế thuật ngữ mua sắm cơng thay cho thuật ngữ đấu thầu Dưới định nghĩa đấu thầu đề cập số tài liệu Định nghĩa 1: Theo từ điển Bách khoa Việt Nam (do Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam biên soạn, xuất năm 1995) Đấu thầu phương thức giao dịch đặc biệt, người muốn xây dựng cơng trình (người gọi thầu) cơng bố trước yêu cầu điều kiện xây dựng công trình để người nhận xây dựng cơng trình (người dự thầu) cơng bố muốn nhận Người gọi thầu lựa chọn người dự thầu phù hợp với điều kiện với giá thấp Phương thức đấu thầu áp dụng tương đối phổ biến việc mua sắm tài sản xây dựng cơng trình tư nhân nhà nước Định nghĩa 2: Theo Từ điển tiếng Việt (do Viện ngôn ngữ khoa học biên soạn, xuất năm 1998) Đấu thầu giải thích đọ cơng khai, nhận làm, nhận bán với điều kiện tốt giao cho làm bán hàng Định nghĩa 3: Theo Từ điển Kinh tế học đại (do NXB CTQG ĐHKTQD hợp tác xuất năm 1999) đấu thầu đề nghị trả mà cá nhân hay tổ chức đưa để sở hữu kiểm sốt tài sản, đầu vào, hàng hóa hay dịch vụ Người định tối đa hóa lợi ích cân đối mức tự nguyện trả biên với chi phí hội số tiền yêu cầu để trả Định nghĩa 4: Theo Luật đấu thầu Việt Nam đấu thầu trình lựa chọn cho nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu sở đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế Định nghĩa 5: Theo Hiệp hội quản lý mua sắm Canada (năm 1999) đấu thầu “một phương pháp mua sắm mà người mua yêu cầu nhà cung cấp có lực nộp cho chào hàng cho hàng hóa, dịch vụ hay cơng trình sở người mua lựa chọn người bán thích hợp nhất” Đấu thầu thi Đề thi : Hồ sơ mời thầu - Hồ sơ yêu cầu Giám khảo : Bên mời thầu – Bên mua Thí sinh : Các nhà thầu – Bên bán Bài thi : Hồ sơ dự thầu – bàn chào hàng – đề xuất dự thầu Thời gian làm : Thời gian chuẩn bị HSDT Thời điểm cuối nộp bài: Thời điểm đóng thầu Chấm điểm : Xét thầu – chấm thầu Thông báo kết : Thông báo tên nhà thầu trúng thầu Tham gia trực tiếp vào hoạt động đấu thầu – mua sắm gồm bên mua (hay gọi bên mời thầu) bên bán (hay gọi nhà thầu) Các yêu cầu mua sắm bên mời thầu thể tài liệu gọi Hồ sơ mời thầu bên mời thầu chuẩn bị chào hàng hay gọi đề xuất dự thầu nhà thầu thể tài liệu gọi Hồ sơ dự thầu 1.1.2 Đặc điểm - Đấu thầu hoạt động thương mại Trong bên dự thầu cá nhân hay tổ chức có đủ điều kiện mục tiêu mà bên dự thầu hướng tới lợi nhuận, bên mời thầu xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ với các điều kiện tốt cho họ - Đấu thầu giai đoạn tiền hợp đồng Hoạt động đấu thầu ln gắn với quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Trong kinh tế đấu thầu không diễn hoạt động độc lạp, xuất người có nhu cầu mua sắm hàng hóa sử dụng dịch vụ Mục đích cuối đấu thầu giúp bên mời thầu tìm chủ thể có khả cung cấp hàng hóa, dịch vụ với chất lượng giá tốt Sau q trình đấu thầu hồn tất, người trúng thầu với người tổ chức đấu thầu đàm phán, để kí kết hợp đồng mua bán hàng, cung ứng dịch vụ hay xây lắp cơng trình 10 - Mục đích việc đấu thầu tuyển chọn nhà thầu có đủ lực đáp ứng yêu cầu bên mời thầu - Quan hệ đấu thầu xác lập bên mời thầu nhiều bên dự thầu Những có trường hợp ngoại lệ trường hợp định đầu tư - Hình thức pháp lí quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu Hồ sơ mời thầu văn pháp lí bên mời thầu lập, có đủ yêu cầu kỹ thuật, tài thương mại hàng hóa cần mua sắm, dịch vụ cần sử dụng Còn hồ sơ dự thầu thể lực, mức độ đáp ứng bên dự thầu trước yêu cầu hồ sơ mời thầu - Việc lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu bên mời thầu phải tuân theo trình tự định pháp luật quy định - Xét góc độ giá đấu thầu cần thiết phải có khống chế giá, gọi giá gói thầu dự án đưa bên mời thầu theo khả tài bên mời thầu Bên dự thầu mà đưa giá thấp với điều kiện tương đối ổn có khả trúng thầu 1.1.3 Phân loại Một dự án có nhiều thành phần lĩnh vực khác Khi chủ đầu tư tổ chức đấu thầu dự án, có nhiều doanh nghiệp, tổ chức tham gia vào đấu thầu Mỗi nhà thầu tham dự mạnh lĩnh vực định Việc chia thành gói thầu giúp cho chủ đầu tư tìm nhà thầu phù hợp với lĩnh vực, phận dự án - Gói thầu tư vấn: Trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn hiểu việc cung cấp kinh nghiệm, chuyên môn cần thiết cho chủ đầu tư trình xem xét, kiếm tra định tất giai đoạn dự án đầu tư Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bên mời thầu tổ chức đấu thầu cho công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khả thi, lập quy trình, tổng sơ đồ phát triển, đánh giá báo cáo nghiên cưu khả thi tiền khả thi, đánh giá báo cáo lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển Trong giai đoạn thực dự án, dịch vụ tư vấn cần thiết khảo sát, lập thiết kế, tổng dự toán dự toán, đánh giá, thẩm tra thiết kế, dự toán tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu cho đấu thầu khác, giám sát việc thi cơng cơng trình xây dựng, lắp đặt thiết bị cung cấp hàng hóa khác 40 trường tiềm mà Cơng ty lấn tới mở rộng tầm ảnh hưởng, nâng cao khả cạnh tranh cần có chiến lược kinh doanh phù hợp giảm giá dự thầu, chấp nhận thực dự án với lợi nhuận khơng lớn để tìm kiếm khách hàng giữ khách hàng, quảng bá hình ảnh, xúc tiến thương mại, … 3.2.3 Hồn thiện công tác thu thập xử lý thông tin - Việc thu thập, xử lí thơng tin dự án, gói thầu, chủ đầu tư thơng tin nhà thầu khác, … yếu tố quan trọng để Công ty đưa định tham gia dự thầu hay không, sở quan trọng để Công ty xây dựng hồ sơ dự thầu - Nâng cao công tác thu thập liệu, thiết lập hệ thống thông tin đầy đủ, đồng đại Những nhân viên chuyên làm công tác thu thập xử lí thơng tin phải đào tạo sử dụng thành thạo thiết bị có liên quan, đồng thời phải nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ mình, Cơng ty Hệ thống thơng tin phải cập nhập đầy đủ kịp thời định hướng chiến lược, sách ưu tiên Nhà nước, giá thay đổi định mức dự toán, … đặc điểm kinh tế xã hội giai đoạn, địa phương, thông tin chi tiết nhà thầu, chủ đầu tư dự án đem đấu thầu Đây sở liệu quan để Cơng ty tiến hành phân tích xử lý thơng tin có hiệu 3.2.4 Công tác dự báo thị trường - Đặc điểm hoạt động xây dựng sử dụng lượng lớn nguyên vật liệu lại tiến hành thời gian dài, giá tiến hành lập hồ sơ dự thầu đến tiến hành xây dựng đến hồn thành cơng trình trải qua biến động lớn Điều ảnh hưởng đến giá dự thầu, giá thành xây dựng lợi nhuận Công ty - Trong năm qua, công tác dự báo thị trường Cơng ty cịn hạn chế, dựa vào cảm tính, chưa thực quan tâm nghiên cứu dẫn đến tình trạng bị bất ngờ, phản ứng không kịp, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng biến động giá xăng dầu, gạch ngói, lên giá sắt thép, tăng giá xi măng, … Chính vậy, Công ty phải đẩy mạnh công tác dự báo cách thường xun, có độ tin cậy xác nghiên cứu yếu tố có tác động mạnh nhất, trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, xác định thơng tin xảy tương lai để giúp ban lãnh đạo Công ty công tác quản lý, lập kế hoạch kinh doanh dự báo thay đổi nâng cao khả cạnh tranh thị trường, giảm trừ bị lỗ cho Công ty 41 3.2.5 Nâng cao lực lập hồ sơ dự thầu - Hồ sơ dự thầu trình bày cẩn thận, rõ ràng, văn phong sáng, có tính thuyết phục cao thỏa mãn yêu cầu chủ đầu tư Phải thể thận trọng hồn chỉnh cơng tác chuẩn bị, khẳng định việc coi trọng dự án mà Công ty tham gia dự thầu Việc soạn thảo phải người có chun mơn thực hiện, soạn thảo cách có khoa học kỹ lưỡng trước nộp hồ sơ dự thầu Hồ sơ dự thầu phải đảm bảo mặt kỹ thuật, tài thương mại, pháp luật, … 3.2.6 Thực chuyên mơn hóa cơng tác lập hồ sơ dự thầu - Việc tổ chức lập hồ sơ dự thầu đòi hỏi có tính khoa học kỹ lưỡng kiến thức nhiều mặt công tác thi công xây dựng công trình Sự chun mơn hóa làm tăng hiệu quả, chất lượng hồ sơ dự thầu nâng cao Công tác lập hồ sơ dự thầu bước quan trọng, định chất lượng tranh thầu Công tác lập hồ sơ dự thầu tiến hành theo loại dự án khác biện pháp cơng nghệ, kỹ thuật thi cơng, giá, điều kiện tốn nội dung đòi hỏi phải phù hợp với lực tài chính, kỹ thuật Công ty - Trong công tác lập hồ sơ dự thầu, Cơng ty cần tổ chức thành nhóm chun mơn để bổ trợ lẫn nhau: + Nhóm làm phần hành pháp lý: Nhóm phải nắm bắt văn pháp lý, nghị định chủ trương quan ban ngành để xây dựng hồ sơ mời thầu cho phù hợp thỏa mãn yêu cầu chủ đầu tư + Nhóm làm hồ sơ kỹ thuật: bao gồm cán kỹ thuật, chuyên gia có tay nghề trình độ chun mơn Nhóm dựa vào hiểu biết, kinh nghiệm thông tin thu để thực đầy đủ xác khâu: lập vẽ thiết kế biện pháp thi cơng, biện pháp đảm bảo chất lượng, bố trí máy móc thiết bị, vật tư vật liệu nhân cơng thực dự án Đồng thời đưa sơ đồ tổ chức trường, bố trí lao động, máy móc thi cơng cho hiệu Đây khâu định đến tiêu kỹ thuật cơng trình tiến độ, chất lượng, an tồn, … thi cơng cơng trình Đồng thời thực cơng tác tránh chồng chéo quản lý sử dụng hiệu máy móc thiết bị + Nhóm làm phần tài chính: Kê khai lực tài Cơng ty vấn đề quan trọng việc sơ tuyển nhà thầu đạt lực tài để thực gói dự án; thực lập giá dự thầu dựa vào định mức ban bố gần nhất, thuyết minh biểu tính 42 giá dự thầu Đảm bảo điều kiện toán hợp đồng có lợi cho doanh nghiệp chủ đầu tư dễ dàng chấp nhận 3.2.7 Hồn thiện cơng tác xác định giá bỏ thầu - Sử dụng phần mềm dự tốn vào cơng tác dự tốn giá dự thầu, để hạn chế sai sót q trình lên giá - Bóc tách khối lượng cơng việc cụ thể chi tiết dễ dàng trình thi cơng, đặc biệt giúp xác định mức giá bỏ thầu cách tương đối xác, chênh lệch sai sót thấp Tuy nhiên, cơng việc địi hỏi cán lập hồ sơ phải có kinh nghiệm chuyên môn cao Ở Công ty nay, cán đào tạo cách có hệ thống lập hồ sơ dự thầu khơng nhiều, chủ yếu tích lũy kinh nghiệm q trình làm việc Do Cơng ty cần đầu tư vào đào tạo chuyên sâu công tác lập hồ sơ dự thầu Tiến tới xây dựng đội ngũ cán đấu thầu có trình độ cao, chun mơn hóa 3.2.8 Nâng cao lực thực thầu Hoạt động đấu thầu xây lắp diễn trước cơng trình đưa vào thi cơng nên chủ đầu tư phải đánh giá khả thi cơng chất lượng cơng trình dựa cơng trình tương tự mà nhà thầu thực hiện, trình độ kinh nghiệm nhân viên kĩ sư xây dựng, máy móc thiết bị mà Cơng ty huy động cho dự án, … Những yếu tố lực thực thầu Năng lực thực thầu thể khả thi cơng cơng trình trình bày hồ sơ kỹ thuật yếu tố quan trọng để lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư Nâng cao lực thực thầu nâng cao khả trúng thầu Cơng ty 3.2.9 Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị - Do yêu cầu ngày cao kỹ thuật, tính phức tạp q trình thực dự án địi hỏi máy móc thiết bị, cơng nghệ phải không ngừng cải tiến, thay cho phù hợp Việc đầu tư vào máy móc, thiết bị công nghệ chiến lược quan trọng dài hạn cần phải làm Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường Mục tiêu giả pháp khắc phục bất lợi thiếu máy móc, thiết bị cơng nghệ đại phục vụ cho q trình thi cơng xây lắp, dẫn đến Cơng ty khơng có khả thực biện pháp thi công tiên tiến, rút ngắn tiến độ giảm giá thành cơng trình Máy móc đại sở chất lượng cơng trình, nhân tổ ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng, khẳng định khả thực gói thầu Cơng ty, tăng uy tín cho Cơng ty, tạo lịng tin với chủ đầu tư qua tăng khả thắng thầu, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh phục vụ định hướng lâu dài 43 - Trong hồ sơ dự thầu, lực máy móc trang thiết bị thi công yếu tố quan trọng để bên mời thầu đánh giá cho điểm Nhà thầu có máy móc thiết bị đại tiên tiến hội trúng thầu cao Hơn nữa, với đòi hỏi ngày cao chủ đầu tư tiêu chuẩn kỹ thuật tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình vấn đề quan tâm hàng đầu củ bên mời thầu xét thầu Bởi Công ty cần phải đầu tư vào tranh thiết bị để nâng cao lực kỹ thuật Công ty đáp ứng yêu cầu bên mời thầu tăng sức cạnh tranh với nhà thầu khác - Thực tế mạnh móc Cơng ty lạc hậu, máy đời cũ hay mua sắm từ lúc Công ty vừa hoạt động đến giờ, công suất hiệu giảm qua cơng trình hay qua năm, khơng cịn phù hợp với cơng trình yêu cầu thẩm mỹ cao, hay yêu cầu kỹ thuật phức tạp, Cơng ty cần có biện pháp đầu tư vào máy móc, trang thiết bị phù hợp để nâng cao khả trúng thầu - Việc đầu tư máy móc thiết bị chiến lược lâu dài yêu cầu nguồn vốn đầu tư lớn nên Công ty cần lưu ý số điều: + Khả cung cấp tài ổn định lâu dài để đầu tư, nên sử dụng nguồn vốn vay dài hạn nguồn vốn khấu hao Cơng ty + Cơng ty cần có số cán kỹ thuật chuyên máy móc thiết bị, vận hành bảo dưỡng, yêu cầu biết rõ tình trạng tại, khả cải tiến vận dụng thiết bị Cơng ty có Mặt khác, nắm bắt công nghệ thiết bị đại mà thị trường xây lắp sử dụng; từ đó, phân tích, tổng hợp, đánh giá xem xét cần cải tạo, mua hay kết hợp hai - Trước hết phải nâng cao hiệu sử dụng máy móc sẵn có: lựa chọn phương án giới xây dựng tối ưu, phân phối máy móc hợp lý theo tiến độ thi cơng, phân bố máy móc theo địa điểm xây dựng mặt hợp lý, điều phối máy móc cơng trường; Có kế hoạch cải tiến sử dụng máy móc, nhằm nâng cao hệ số sử dụng máy theo công suất theo thời gian đầu máy đưa vào hoạt động - Đổi máy móc theo hình thức: + Chuyển giao cơng nghệ thông qua liên doanh với Công ty khác + Mua cơng nghệ vốn tự có, vay ngân hàng, ý tính tốn kỹ lưỡng hiệu máy móc mang lại thơng qua tiêu: thời gian thu hồi vốn (T), thu nhập rịng (NPV), tỷ suất hồn vốn nội (IRR), … 44 + Thuê tài chính: Theo phương thức thuê tài Cơng ty th tài sản cố định hoạt động quyền sử dụng, tính khấu hao, khơng có quyền sở hữu, hết hạn hợp đồng Công ty phép mua lại tài sản cố định với giá hợp lí - Ngồi để nâng cao lực kinh tế kỹ thuật (năng lực, máy móc thiết bị) tăng khả cạnh tranh tham gia đấu thầu, Cơng ty thực liên doanh liên kết với đơn vị khác Đây giải pháp quan trọng hữu hiệu Cơng ty điều kiện cịn hạn chế kỹ thuật Bởi mở rộng quan hệ liên kết, Công ty tận dụng nhiều công nghệ kỹ thuật thi công đơn vị bạn Hơn theo phương án Công ty nâng cao lực kinh tế kỹ thuật mà khơng cần phải bỏ vốn đầu tư Tuy nhiên để thực phương án Cơng ty cần phải có khả đàm phán ngoại giao tốt ưu vượt trội lĩnh vực - Hoạt động kiểm tra chất lượng máy móc phải tiến hành thường xuyên Hoạt động giúp cán quản lý biết máy chưa phát huy tác dụng, máy hỏng xác định xác tiến độ thi cơng hợp lý Các máy móc thiết bị chuyên dụng cần cán kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ chun mơn giỏi đánh giá kiểm tra 3.2.10 Tăng cường công tác quản lý chất lượng cơng trình Chất lượng cơng trình tiêu chuẩn quan trọng mà bên mời thầu sử dụng để xét thầu giao thầu nhà thầu Chủ đầu tư bỏ vốn xây dựng cơng trình với mong muốn cơng trình chất lượng cao mang lại lợi ích cho họ Chính Cơng ty muốn tham dự thầu trúng thầu phải chứng tỏ có phương pháp quản lý chất lượng khoa học, có khả thi cơng cơng trình có chất lượng cao Để làm điều Cơng ty chia nhỏ quản lý theo yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình Từ có cách, hướng giải riêng cho vấn đề loại yếu tố cụ thể Cụ thể sau: - Quản trị chất lượng khâu thiết kế: Đây giai đoạn quan trọng định hướng cho cơng tác thi cơng cơng trình đạt hiệu cao, tránh sai sót mặt kinh tế - kỹ thuật gây hậu lớn thi cơng cơng trình khơng tiêu chuẩn kỹ thuật đặt Trong giai đoạn này, vẽ thiết kế kỹ thuật thi công thể thông số kỹ thuật phê chuẩn tiêu chuẩn chất lượng quan trọng mà sản phẩm sản xuất phải tuân thủ Thông thường, yêu cầu chất lượng cơng trình nhà thiết kế kỹ thuật đại diện cho chủ đầu tư ấn định Tổng công ty cần phải xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khách hàng (chủ đầu tư), cách tập hợp đội ngũ kiến trúc sư 45 có trình độ kinh nghiệm để khảo sát thiết kế, bóc tách vẽ, nghiên cứu cân đối thực triển khai kế hoạch thiết kế thi công - Quản trị chất lượng nguyên vật liệu, chế phẩm thiết bị: Đây biện pháp quan trọng đảm bảo chất lượng cơng trình Vì chất lượng ngun vật liệu hình thành nên thực thể cơng trình Tổng cơng ty cần phải kiểm chứng nguyên vật liệu, chế phẩm thiết bị thi cơng trình trước đưa vào xây dựng kiểm tra tình hình cung ứng vật tư, nguyên vật liệu số lượng, chất lượng, chủng loại thời gian cung ứng suốt q trình thi cơng - Quản trị chất lượng cơng trình thi cơng xây lắp: Giai đoạn thi công xây lắp giai đoạn phức tạp Vì vậy, q trình thi cơng cán cán kỹ thuật phải kiểm tra kỹ lưỡng, dứt điểm phần công việc để đảm bảo công tác kiểm tra tiến hành thường xuyên theo tiến độ cơng trình đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng phép thực thi công xây dựng công việc Để đảm bảo hiệu q trình thi cơng xây lắp cán kỹ thuật phải thực công việc sau: + Kiểm tra chất lượng chi tiết, phận, bán thành phẩm sau công tác xây lắp, phát sai sót có biện pháp khắc phục kịp thời + Thiết lập thực tiêu chuẩn, qui trình, thao tác thực cơng việc + Kiểm tra thường xun máy móc thiết bị: độ an tồn, lực loại có kế hoạch trì bảo dưỡng kịp thời máy móc thiết bị phục vụ cho việc thi cơng cơng trình + Kiểm tra, hiệu chỉnh thường kỳ công cụ kiểm tra, đo lường chất lượng Trong giai đoạn này, thao tác 3.3 Một số đề xuất với công ty quan quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu xây lắp 3.3.1 Đối với công ty - Cần xây dựng công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với tiềm lực Cơng ty để mang lại hiệu lợi nhuận, trích phần lợi nhuận để bổ sung thêm nguồn vốn nâng cao lực tài - Huy động thêm vốn đầu tư phát triển thiết bị máy móc thi công để rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí nhân chi phí công, hạ giá bỏ thầu mà đảm bảo chất lượng tốt cho cơng trình 46 - Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán công nhân viên - Xây dựng hình ảnh Cơng ty khu vực, trọng đến công tác Marketing - Nâng cao khả thu thập thông tin, dự án mở thầu để có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu cách hoàn chỉnh - Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật - Tích cực tìm kiếm thơng tin đối thủ cạnh tranh dự án khác 3.3.2 Đối với quan quản lý Nhà nước - Ban hành văn pháp lí đấu thầu rõ ràng, phổ biến tồn doanh nghiệp, doanh nghiệp nắm bắt văn thực thi đạt yêu cầu Không chồng chéo sửa đổi liên tục cần trì mang tính thống nghị định, hay văn pháp lí - Tăng cường quản lý cơng tác quản lý đấu thầu: Công tác quản lý đấu thầu cơng tác quan trọng góp phần tạo cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu môi trường cạnh tranh lành mạnh, môi trường để doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho ứng dụng kỹ thuật đưa vào áp dụng, tạo động lực để công ty cán cơng nhân viên ngành tìm giải pháp khác nhằm giảm giá thành cơng trình xuống mức thấp đảm bảo có lãi, cơng ty có lương phục vụ cho đời sống hàng ngày Do cơng việc cần quan hữu quan quan tâm cách mức, kịp thời, bịt kẽ hở công tác quản lý đấu thầu nay, tránh tình trạng cạnh tranh, hồ vào mục đích chung nhà nước, xã hội kiên trừ tượng cực quyền hành lịng vịng, thực thi chế độ sách dấu cửa cách thích hợp - Các đề nghị có liên quan đến văn quy chế: Hiện có vấn đề đặt giá trúng thầu thấp, nên mừng hay lo? Vấn đề không làm nhà thầu đau đầu mà nhà quản lý đau đầu không Thực tế cho thấy hầu hết công trình giao nhà thầu có giá bỏ thầu thấp Điều có nghĩa muốn trúng thầu phải có giá thấp dẫn đến tình trạng lợi nhuận thu hẹp đến mức khơng có khả sinh lợi Từ cơng trình chuyển từ đấu thầu sang đấu giá Nguyên nhân từ đâu? Hiện doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn cơng việc ít, lực lượng lao động đơng, máy móc, thiết bị thừa nhiều Do vậy, giá họ phải thắng thầu Dù thắng thầu với giá thấp thua lỗ không nguy hiểm cơng trình thi cơng Cịn phía nhà quản lý họ khơng có cách lựa chọn khác mà quy 47 chế đấu thầu quy định sau chấm đến điểm giá nhà thầu có giá thấp thắng thầu Như quy chế đấu thầu chưa bao chùm hết vấn đề nằm phạm vi điều chỉnh Do vậy, kiến nghị giải pháp nhằm hạn chế ngăn chặn tình trạng sau: + Về phương thức đấu thầu: Đối với số gói thầu quy mơ lớn có yêu cầu kỹ thuật phức tạp số trường hợp xét thấy có lợi cho phép áp dụng phương thức đấu thầu túi hồ sơ (để thay phương thức đấu thầu túi hồ sơ (là phương thức áp dụng cứng gói thầu xây lắp) + Về tiêu chuẩn đạt điểm kỹ thuật: Cho phép nâng cao tiêu chuẩn điểm đạt yêu cầu mặt kỹ thuật từ 70% tổng số điểm lên đến 80% tổng số điểm Kỹ thuật gói thầu xây lắp có yêu cầu kỹ thuật cao, giá trị lớn gói thầu xét thấy độ cần thiết phải tăng độ sàng lọc kĩ mặt kỹ thuật nhằm tăng khả hạn chế tượng giá bỏ thầu thấp nhà thầu thiếu lực kỹ thuật Và ngồi cịn phải có điều chỉnh giá dự thầu gói thầu Sự điều chỉnh phải linh hoạt với tình 48 KẾT LUẬN Đấu thầu tạo môi trường lành mạnh giúp nhà thầu nâng cao khả cạnh tranh mình, tạo cơng hiệu cao xây dựng Nhờ nguyên tắc cơng khai bình đẳng đấu thầu, Cơng ty cần phát huy đến mức cao hội tìm kiếm dự án, tham gia đấu thầu ký kết hợp đồng (nếu trúng thầu), tạo công ăn việc làm cho người lao động, phát triển sản xuất kinh doanh Để thắng thầu nhà thầu phải chọn trọng điểm để đầu tư mặt kỹ thuật, công nghệ lao động, nâng cao trình độ chun mơn, kinh nghiệm cho cán công nhân viên, tạo điều kiện hồn thiện mặt tổ chức Từ nâng cao lực Công ty không lần tham gia đấu thầu mà cịn góp phần phát triển mở rộng quy mô doanh nghiệp Thông qua đấu thầu, doanh ngiệp xây dựng tự nâng cao hiệu cơng tác quản trị tài chính, làm giảm chi phí thúc đẩy nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiện nay, Nhà nước quan tâm đến vấn đề đấu thầu cách nghiêm túc, chứng việc ban hành luật Đấu thầu hướng dẫn chi tiết cụ thể đấu thầu Tuy nhiên để luật vào sống làm tốt vai trò hướng dẫn Nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt thông tin thực hiện, xây dựng quy chế, hành lang pháp lý bảo đảm cho doanh nghiệp xây dựng hoạt động đem lại hiệu quả, lợi nhuận trình đấu thầu, hồ sơ thủ tục cách thức ngắn gọn xúc tích tiết kiệm thời gian nguồn lực Qua trình tìm hiểu thực tế thời gian thực tập giảng dạy thầy, cô trường Đại học Quy Nhơn em hiểu tầm quan trọng công tác đấu thầu 49 chiến lược đấu thầu, định có ý nghĩa chiến lược đơn vị kinh doanh Trong giai đoạn 2019 – 2021, Công ty TNHH Tư vấn & XDGT lập chiến lược tổ chức thực nỗ lực cố gắng đơn vị Công ty bước xây dựng hoàn thiện chiến lược đấu thầu tốt để nâng cao khả trúng thầu Kết nhìn chung hồn thiện chiến lược đấu thầu Cơng ty Bên cạnh đó, Cơng ty tồn số hạn chế công tác hoàn thiện chiến lược đấu thầu, cần đưa phương pháp tốt Với lãnh đạo sở khoa học Giám đốc với tinh thần trách nhiệm nỗ lực cố gắng cao cán công nhân viên, linh hoạt đội ngũ quản lý, em tin Công ty ngày phát triển mạnh mẽ đạt hiệu cao Trong thời gian thực tập Công ty, em tiếp cận với tình hình thực tế, hiểu cấu tổ chức công tác kế hoạch đầu tư Công ty Do thời gian thực tập ngắn kiến thức kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên báo cáo thực tập khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận thông cảm lời nhận xét góp ý q thầy cô, chú, anh chị Công ty để báo cáo hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hướng dẫn nhiệt tình cô Ngô Thị Thanh Thúy cán nhân viên Công ty TNHH Tư vấn & XDGT 24-3 tạo điều kiện giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp Em xin chân thành cảm ơn! 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tiến sĩ Đào Quyết Thắng, Giáo trình giảng dạy mơn Đấu thầu Khoa Kinh tế- Kế toán – Trường Đại học Quy Nhơn [2]Thạc sĩ Trần Lê Diệu Linh, Giáo trình giảng dạy môn Chiến lược & Kế hoạch kinh doanh – Trường Đại học Quy Nhơn [3] David, Fred R., Forest R David Meredith E David Quản trị chiến lược: Các khái niệm trường hợp: Một cách tiếp cận lợi cạnh tranh Sông Upper Saddle: Pearson, 2013 [4] Porter, Michael E Chiến lược cạnh tranh Nxb Trẻ, 2009 [5] Chandler Jr, Alfred DuPont "Alfred D Chandler Jr." The Visible Hand: The IV 44 (1977) [6] Công ty TNHH Tư vấn & xây dựng giao thông 24-3, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Hồ sơ dự thầu năm 2022 [7] Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 [8] Luật xây dựng năm 2014 số 20/2014/QH13 ... gian thực tập Công ty, em tiếp cận với tình hình thực tế, hiểu cấu tổ chức công tác kế hoạch đầu tư Công ty Do thời gian thực tập ngắn kiến thức kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên báo cáo thực tập. .. 1.2.3.1 Chiến lược phát triển tập trung - Công ty tập trung vào lĩnh vực, ngành hàng, dãy sản phẩm định nhằm tạo tốc độ phát triển nhanh cho doanh nghiệp Có mức chiến lược: + Tập trung xâm nhập thị... Khi doanh nghiệp phát triển nhanh, rộng cần tổ chức lại + Khi doanh nghiệp tái cấu trúc lại hoạt động áp lực cạnh tranh + Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu thị trường + Khi doanh nghiệp cải
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC tập tốt NGHIỆP LTNT,