0

BÁO cáo THỰC tập TỔNG hợp đơn vị THỰC tập sở kế HOẠCH và đầu tư TỈNH HƯNG yên

31 10 0
  • BÁO cáo THỰC tập TỔNG hợp đơn vị THỰC tập sở kế HOẠCH và đầu tư TỈNH HƯNG yên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 07:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP ĐƠN VỊ THỰC TẬP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN Giáo viên hướng dẫn: Ths Lê Quốc Cường Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nga Lớp: K54EK1 Mã sinh viên: 18D260100 Hà Nội, tháng 01 năm 2022 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN .5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN .6 1.1 Khái quát trình hình thành phát triển chức nhiệm vụ .6 1.2 Khái quát quát trình hình thành phát triển 1.3 Vị trí chức 1.4 Nhiệm vụ quyền hạn Cơ cấu tổ chức Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên Cơ cấu tổ chức máy quản lý Cơ cấu nhân 11 1.4.1 Giới thiệu Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể tư nhân 12 1.4.2 Cơ cấu tổ chức Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể tư nhân .13 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN 15 2.1 Thực trạng công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên 15 2.1.1 Tình hình đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Hưng Yên 15 2.1.2 Tình hình tiếp nhận sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi quý đãi năm 2021 địa bàn tỉnh Hưng Yên .21 2.1.3 Công tác quản lý hoạt động đầu tư nước tỉnh Hưng Yên 21 2.2 Đánh giá công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên 25 2.2.1 Những thành tựu đạt .25 2.2.2 Những khó khăn, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 27 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 28 3.1 Những hạn chế tồn nguyên nhân 28 3.2 Đề xuất vấn đề nghiên cứu .30 DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Tên Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể tư nhân Biểu đồ 2.1: Số lượng dự án đầu tư nước nước vào tỉnh Hưng Yên 2019-2021 Bảng 2.1: Thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2021 Bảng 2.2: Dự án FDI địa bàn tỉnh theo quốc gia tính đến hết năm 2021 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ tổng thuế DN KCN KCN nộp năm 2019-2021 Bảng 2.3: Tổng số thuế doanh nghiệp nộp cho ngân sách nhà nước giai đoạn 2019-2021 Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt tiếng Việt Từ viết tắt STT Nghĩa Tiếng việt SL Sắc lệnh NQ Nghị QĐ Quyết định UBND Ủy ban nhân dân V/v Về việc UB Ủy ban TTLT Thông tư liên tịch KHĐT Kế hoạch đầu tư KTXH Kinh tế xã hội 10 VHXH Văn hóa xã hội 11 BNV Bộ nội vụ 12 TT Thông tư 13 DN Doanh nghiệp 14 KCN Khu công nghiệp 15 NQ Nghị 16 KH Kế hoạch 17 TW Trung ương 18 CP Chính Phủ 19 BKHĐT Bộ kế hoạch đầu tư 20 TU Tỉnh ủy Danh mục từ viết tắt tiếng nước STT Từ viết tắt Nghĩa tiếng nước Nghĩa tiếng việt ODA Official Development Hỗ Trợ Phát Triển Assistance Chính Thức Provincial Chỉ số lực cạnh Competitiveness tranh Index cấp tỉnh Free Trade Agreement Hiệp định thương mại PCI FTA tự FDI Foreign Direct Investmen Đầu tư trực tiếp nước USD GRDP United States dollar Đô la Mỹ Gross Regional Domestic Tổng sản phẩm Product địa bàn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo thưc tập tổng hợp này, em nhận giúp đỡ tận tình thầy cô Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế nói riêng Trường Đại học Thương Mại nói chung Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô dành thời gian để giúp đỡ em suốt trình em làm bài! Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy cô Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế, đặc biệt thầy Nguyễn Quốc Cường tận tình hướng dẫn, góp ý để em hồn thành báo cáo thực tập tổng hợp! Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn bác/chú/anh/chị công tác Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên giúp đỡ em q trình thực tập Nếu khơng có khoảng thời gian thực tập lời bảo cô giáo bác, chú, anh, chị em khó hồn thành báo cáo Mặc dù cố gắng hoàn thiện hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp em hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nên tránh thiếu sót Vì vậy, em mong nhận nhận xét, góp ý thầy Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021 Sinh viên thực Nga Nguyễn Thị Hồng Nga CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN 1.1 Khái quát trình hình thành phát triển chức nhiệm vụ 1.1.1 Hồ sơ đơn vị Bảng 1.1: Hồ sơ Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Hưng Yên Tên đầy đủ Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Hưng Yên Tên viết tắt Sở KH &ĐT Tỉnh Hưng Yên Giám đốc sở Địa Ông Trịnh Văn Diễn Số 08, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 02213 863 456 02213 550 834 sokhdt@hungyen.gov.vn https://sokhdt.hungyen.gov.vn Điện thoại Fax Email Website Nguồn: Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Hưng Yên 1.2 Khái quát quát trình hình thành phát triển Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên hình thành từ tái lập tỉnh ngày 01/01/1997, ban đầu có cán bộ, công chức chia tách từ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Hưng Qua trình phát triển đến năm 2012 biên chế Sở đạt số lượng cao 44 người 02 lao động hợp đồng theo NĐ 68 phòng Trung tâm xúc tiến đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp với 05 viên chức; đến Sở Kế hoạch Đầu tư có 39 cán bộ, cơng chức 01 lao động hợp đồng theo NĐ 68 phòng Trung tâm xúc tiến đầu tư & Hỗ trợ doanh nghiệp với 13 viên chức 05 định biên biên chế tự chủ Văn phòng đại diện khu vực phía bắc tỉnh Số lượng Đảng viên quan đến có 52 đồng chí, ln chấp hành, gương mẫu, tạo đoàn kết, thống hoạt động nội quan Về nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Đầu tư theo Điều Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 gửi kèm ➢ Các đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư từ năm 1997 đến nay: Đồng chí Nguyễn Bật Khách (1997 - 2004) Đồng chí Dỗn Anh Qn (2004 - 2010) Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh (2010 - 2014) Đồng chí Trần Quốc Văn (2014 - 2018) Đồng chí Trịnh Văn Diễn từ tháng 01/2018 đến 1.3 Vị trí chức Sở Kế hoạch Đầu tư quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực chức tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch, kế hoạch đầu tư, gồm: tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực đề xuất chế, sách quản lý kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh; đầu tư nước, đầu tư nước địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi phủ nước ngồi; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp phạm vi địa phương; tổng hợp thống vấn đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở theo quy định pháp luật Sở Kế hoạch Đầu tư có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Kế hoạch Đầu tư 1.4 Nhiệm vụ quyền hạn Nhiệm vụ quyền hạn Sở quy định Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sở Kế hoạch Đầu tư (sau gọi tắt Sở) thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo văn thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực kế hoạch đầu tư; tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở sau cấp có thẩm quyền ban hành phê duyệt Về quy hoạch kế hoạch: Về đầu tư nước đầu tư nước ngoài: Về quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nguồn viện trợ phi phủ nước ngồi: Về quản lý đấu thầu Về doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp Về kinh tế tập thể, hợp tác xã kinh tế tư nhân 10 Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư theo quy định pháp luật phân công ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh 11 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc phạm vi quản lý ngành Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 12 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực giao 13 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật; xử lý theo thẩm quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 14 Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ cơng tác văn phịng, phịng chun mơn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở theo hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư theo quy định Ủy ban nhân dân tỉnh 15 Quản lý tổ chức máy, biên chế cơng chức, cấu ngạch cơng chức; vị trí việc làm, cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập; thực chế độ tiền lương sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật phân công ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh 16 Quản lý chịu trách nhiệm tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật theo phân công Ủy ban nhân dân tỉnh 17 Thực công tác thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ lĩnh vực cơng tác giao với Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ Kế hoạch Đầu tư 18 Thực nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định pháp luật 1.5 Cơ cấu tổ chức Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên 1.5.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên * Lãnh đạo Sở Giám đốc: Là người đứng đầu Sở KHĐT quản lý điều hành quan theo chế độ thủ trưởng, trực tiếp đạo phòng Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội Dự án đầu tư nước Số dự án Năm Dự án đầu tư nước Tổng số vốn đăng Số dự án Tổng số vốn đăng ký ( tỷ VNĐ) ký ( triệu USD) 2019 76 6,571 46 357.3 2020 77 56,163 26 247.4 2021 62 50,101 24 219 112,835 96 823.7 Tổng số 215 Nguồn: Báo cáo thu hút đầu tư tỉnh Hưng Yên 2019,2020,2021 Năm 2019: toàn tỉnh có 122 dự án đầu tư dự án sản xuất sản phẩm từ cao su plastic; dự án sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; dự án sản xuất, dệt may, sản xuất, gia cơng sản phẩm du lịch ngồi trời như: lều bạt, túi ngủ, túi bao, vali; dự án sản xuất linh kiện điện tử… cấp phép Trong gồm có 76 dự án với tổng vốn đăng ký 6,571 46 dự án nước với số vốn đăng ký đạt 357.3 triệu USD, chiếm 37,7% tổng mức đầu tư địa bàn Trong năm 2020, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án có vốn đầu tư nước ngồi (trong đó: Ban quản lý khu công nghiệp cấp 17 dự án, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp dự án), với số vốn đầu tư đăng ký 247,4 triệu USD (trong KCN 238 triệu USD, KCN 9,4 triệu USD) 60,46% số lượng dự án cấp mới, 70,58% tổng vốn đầu tư đăng ký so với năm 2019 Ngồi ra, địa bàn tỉnh Hưng n có 08 dự án FDI thực chấm dứt hoạt động trước thời hạn khơng có khả tiếp tục triển khai không thực dự án sau 12 tháng với tổng vốn đầu tư đăng ký 83,3 triệu USD Như vậy, tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngồi cịn hiệu lực địa bàn tỉnh đến hết năm 2020 487 dự án (trong khu cơng nghiệp: 261 dự án, ngồi khu cơng nghiệp: 226), với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 5.181 triệu USD (trong khu cơng nghiệp: 4.434 triệu USD, ngồi khu công nghiệp: 747 triệu USD) Năm 2021, địa bàn tỉnh thu hút 86 dự án Trong có 24 dự án có vốn đầu tư nước ngồi; tổng vốn đăng ký đạt 219 triệu USD 62 dự án nước, 16 tổng vốn đăng ký đạt 50.101 tỷ đồng Đưa tổng số dự án địa bàn tỉnh lên 2.062 dự án, có 500 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký 5.706 triệu USD; 1.562 nước, vốn đăng ký 237.859 tỷ đồng Từ số liệu thấy, tỉnh Hưng Yên đầu tư phần lớn dự án nước, dự án đầu tư FDI thấp, chí có xu hướng giảm giai đoạn 2019-2021 Tuy nhiên, lượng vốn đăng ký doanh nghiệp FDI lại cao cho thấy tiềm thu hút tỉnh phát triển b Tình hình điều chỉnh vốn đầu tư FDI: Năm 2019: Có 62 dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư Trong đó, gồm 36 dự án nước với vốn điều chỉnh tăng thêm 1.153 tỷ đồng tổng 26 dự án FDI tăng thêm đạt 134,2 triệu USD Tính năm 2020, tỉnh Hưng Yên thực điều chỉnh tăng vốn cho 34 dự án (trong đó: Ban quản lý khu cơng nghiệp cấp điều chỉnh 25 dự án, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp điều chỉnh dự án) với tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng khoảng 245 triệu USD, 82,92% số lượt dự án tăng vốn 182,56% vốn đầu tư đăng ký tăng thêm so với kỳ năm 2019 Bên cạnh đó, thực điều chỉnh giảm vốn cho 02 dự án với tổng vốn đăng ký giảm 15,8 triệu USD; Năm 2021, tỉnh tiếp tục điều chỉnh tăng vốn cho 67 dự án Trong đó, có 36 dự án FDI, vốn điều chỉnh tăng thêm 325,3 triệu USD 31 dự án nước, vốn điều chỉnh tăng thêm 1.327 tỷ đồng Từ điều chỉnh thấy, dự án vào hoạt động mở rộng quy mơ đóng góp khơng nhỏ cơng phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho 1.192 nghìn người lao động góp phần bảo đảm vấn đề an sinh xã hội tỉnh c Tình hình thu hút đầu tư trực quốc gia Bảng 2.2: Dự án FDI địa bàn tỉnh theo quốc gia tính đến hết năm 2021 17 Nguồn: Báo cáo thu hút đầu tư theo quốc gia tỉnh Hưng Yên (tính đến hết năm 2021) Trước tái lập năm 1997 địa bàn tỉnh có 04 dự án FDI cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký 67 triệu USD Tính đến hết tháng năm 2021, địa bàn tỉnh có 495 dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi cịn hiệu lực nhiều quốc gia vùng lãnh thổ giới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Thái Lan, Úc, Belarus, với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,640 triệu USD Trong đó, KCN 228 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 776 triệu USD, KCN 267 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4,864 triệu USD Trong số dự án có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh, nhà đầu tư Nhật Bản đứng thứ số dự án (172 dự án) tổng vốn đầu tư đăng ký (3440.2 triệu USD), Hàn Quốc đứng thứ với số dự án đầu tư 143 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 801.7 triệu USD Các dự án đầu tư nước địa bàn tỉnh tập trung vào số lĩnh vực như: sản xuất sản phẩm từ thép, nhôm sản phẩm từ nhôm, gia công kim loại; Linh kiện phụ tùng ô tô xe máy; linh kiện thiết bị điện, điện tử, tin học, điện thoại di động; Chế biến thực phẩm sản xuất thức ăn chăn nuôi, dệt may sản phẩm phụ trợ phục vụ cho ngành dệt may, Trong số dự án có vốn đầu tư lớn, hàm lượng cơng nghệ kỹ thuật cao như: Dự 18 án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Công ty TNHH Khu cơng nghiệp Thăng Long II (Tập đồn Sumitomo), tổng vốn đầu tư 153,4 triệu USD; Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II, tổng vốn đầu tư 200 triệu USD; Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam, tổng vốn đầu tư 128,5 triệu USD; dự án “Nhà máy sản xuất nhôm Hyundai Aluminum Vina” Công ty CP Hyundai Aluminum Vina với tổng vốn đầu tư đăng ký 204,6 triệu USD; Nhà đầu tư Hanesbrands Inc -Hoa Kỳ số vốn đầu tư 24,09 triệu USD, dự án Công ty TNHH Kyocera Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 180 triệu USD,… Nhìn chung đa số dự án FDI có tiến độ triển khai nhanh (so với dự án có vốn đầu tư nước), phù hợp với tiến độ đăng ký chấp thuận, tuân thủ quy định pháp luật an ninh - trật tự, xây dựng, phòng cháy chữa cháy vào bảo vệ môi trường doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp Việc triển khai đầu tư đưa dự án vào hoạt động doanh nghiệp đóng góp tích cực vào q trình phát triển cơng nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên Tuy nhiên, tác động từ dịch Covid-19, việc hạn chế lại quốc gia dẫn đến công tác thu hút đầu tư dự án FDI địa bàn tỉnh giai đoạn 20192021 gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc thu hút đầu tư không đạt tiêu, kế hoạch đề Đồng thời, dịch xảy phức tạp từ đầu năm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, sụt giảm nhu cầu thị trường tiêu thụ mặt hàng không thiết yêu khiến số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, chấm dứt hoạt động giải thể doanh nghiệp Nhân thức vấn đề trên, nên thời gian qua tỉnh Hưng Yên sát cánh doanh nghiệp, thực tốt khâu phòng tránh, giảm nhẹ khả ảnh hưởng dịch bệnh đến kinh tế, đồng thời đón nhận luồng đầu tư chuyển dịch từ nước tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội tình đảm bảo, giảm nhẹ tối đa ảnh hưởng dịch bệnh đến tăng trưởng tỉnh 19 Nguồn: Báo cáo thuế thu DN tỉnh Hưng Yên 2019-2021 Bảng 2.3: Tổng số thuế doanh nghiệp nộp cho ngân sách nhà nước giai đoạn 2019-2021 Đơn vị: triệu VNĐ Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Tổng số Tổng số nộp DN 5,809,755 6,434,293 6,267,089 18,511,137 Các DN KCN 2,446,787 2,533,207 2,498,324 7,478,318 Các DN KCN 3,362,968 3,901,068 3,768,765 11,032,801 Nguồn: Báo cáo thuế thu DN tỉnh Hưng Yên 2019-2021 Những đóng góp doanh nghiệp, nhà đầu tư thời gian qua nhân tố quan trọng giúp Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2025, giúp Hưng Yên từ tỉnh cân đối thu – chi, phần điều tiết Trung ương từ năm 2019 Qua số liệu thống kê cho thấy doanh nghiệp ngồi KCN có đóng góp lớn q trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh, góp phần quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động Tuy hạn chế định vấn đề môi trường, song phủ nhận vai trị đóng góp doanh nghiệp bên ngồi KCN thực mục tiêu đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2025 20 2.1.2 Tình hình tiếp nhận sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi quý đãi năm 2021 địa bàn tỉnh Hưng Yên Năm 2021, tỉnh không vận động tiếp nhận thêm dự án Tuy nhiên, địa bàn tỉnh Hưng Yên có dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) triển khai thực (02 dự án địa phương làm chủ quản) Cụ thể sau: • Dự án Phát triển toàn diện Kinh tế xã hội thị Việt Trì, Hưng n Đồng Đăng - Hợp phần dự án đầu tư thành phố Hưng Yên Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Ngân hàng xuất nhập Hàn Quốc (Keximbank) tài trợ; trình triển khai thực dự án; • Dự án phát triển sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Ngân hàng AFD Pháp tài trợ Tiến độ thực hạng mục cơng trình dự án năm 2021: nhìn chung triển khai xây dựng hạng mục cơng trình theo so với kế hoạch, hồn thành cơng tác xây dựng, vận hành thử cơng trình, tiến hành nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng 2.1.3 Công tác quản lý hoạt động đầu tư nước tỉnh Hưng Yên a Về quản lý nhà nước dự án đầu tư nước Làm đầu mối tổ chức làm việc trao đổi văn với nhà đầu tư nội dung liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; Hướng dẫn chủ đầu tư thủ tục đầu tư dự án đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh; Tiếp nhận hồ sơ dự án thuộc thẩm quyền định Sở Kế hoạch Đầu tư; Tham gia thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước để cấp Giấy phép đầu tư theo thẩm quyền Thực thủ tục cấp Giấy phép đầu tư sau dự án chấp thuận Thông báo với chủ đầu tư việc chưa không cấp Giấy phép đầu tư trường hợp dự án chưa không chấp thuận; Thực thủ tục định giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn dự án thuộc thẩm quyền Sở 21 Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan theo dõi tình hình triển khai dự án đầu tư nước Phối hợp với đơn vị quan liên quan quy định chế độ báo cáo thống kê, đánh giá kết đầu tư nước Hỗ trợ cơng tác giải phóng mặt bằng, áp dụng sách ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp khung quy định Chính phủ miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước Tiếp nhận thông tin giải kiến nghị từ phía doanh nghiệp; Hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi phương án sản xuất kinh doanh, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư b Về thực sách liên quan đến đầu tư nước Ngay sau ngày tái lập, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đạo cấp ngành tiến hành quy hoạch khu, cụm công nghiệp, điểm phát triển công nghiệp để bố trí dự án đầu tư Tỉnh uỷ có Nghị số 03-NQ/TU ngày 20/6/1998 đẩy mạnh nhiệm vụ hợp tác đầu tư địa bàn tỉnh thời gian tới, số 09-NQ/TU ngày 31/10/2001 tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ hợp tác đầu tư giai đoạn 2001-2005; sở UBND tỉnh ban hành văn hướng dẫn quy định quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh địa bàn tỉnh, tạo sở pháp lý cho việc thống quản lý hoạt động đầu tư địa bàn tỉnh Và sau Luật Đầu tư năm 2005 (nay thay Luật Đầu tư năm 2014) Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 (nay Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015) Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, Ban Quản lý KCN tỉnh thực đầy đủ nhiệm vụ phân cấp ủy quyền, phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành có liên quan quan trung ương, cụ thể: Thứ nhất, việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư thực theo chế “một cửa” “một cửa liên thông” tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trình giải thủ tục hành đảm 22 bảo tính minh bạch, nhanh chóng, đơn giản theo quy định pháp luật Đảm bảo theo quy trình phối hợp chặt chẽ sở ngành có liên quan 100% thời gian thực thủ tục hành việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sớm quy định (theo kế hoạch PCI UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, thời gian thực thủ tục hành cắt giảm tối thiểu 20% so với quy định), khơng có thủ tục hành chậm, muộn Các khó khăn vướng mắc nhà đầu tư tiếp nhận hỗ trợ giải nhanh, kịp thời Thứ hai, hoạt động phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, Ban Quản lý KCN tỉnh với ngành địa phương quan quan trung ương trì thường xuyên, từ khâu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới trình quản lý dự án Trong trình thực công tác thẩm định tiếp nhận dự án đầu tư đảm bảo quy trình thủ tục, khó khăn vướng mắc phối hợp với ngành địa phương quan quan trung ương, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước giải nhanh thủ tục hành chính, thuận lợi trình triển khai dự án hoạt động sản xuất kinh doanh Công tác phối hợp tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp quan tâm trọng, công tác tra quy hoạch, đầu tư xây dựng, PCCC bảo vệ mơi trường địa bàn tỉnh Nhìn chung doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi chấp hành tốt quy định pháp luật, không để xảy tình trạng vi phạm, kéo dài gây trật tự xây dựng, PCCC, bảo vệ môi trường,… Thứ ba, chế ưu đãi theo quy định Chính phủ, Tỉnh hỗ trợ đầu tư cơng trình ngồi hàng rào; dự án nơng nghiệp, cơng nghệ cao đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; dự án có quy mơ lớn có ý nghĩa quan trọng, quyền tỉnh Hưng n phối hợp với Nhà đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ cho áp dụng sách ưu đãi đặc thù Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh cụm công nghiệp miễn tiền thuê đất năm hưởng ưu đãi khác theo quy định pháp luật Trường hợp nhiều mức ưu đãi áp dụng mức ưu đãi cao nhất; Cam kết cung cấp đủ điện 24/24 cho doanh nghiệp Đầu tư lưới điện đến chân hàng rào dự án cho doanh nghiệp đầu tư khu, cụm công nghiệp 23 Thực ưu đãi thuế khung quy định Chính phủ như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân Thực Luật, Nghị định, Quyết định, văn khung quy định phủ liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngồi: • Các Luật: - Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng năm 2020; - Luật Đầu tư ngày 17 tháng năm 2020; - Luật Thương mại 14 tháng 06 năm 2005; - Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng năm 2017; - Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng năm 2019; - Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng năm 2010; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; - Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Luật Khoa học Công nghệ ngày 18 tháng năm 2013; - Luật Thi hành án hình ngày 14 tháng năm 2019; - Luật Phá sản ngày 19 tháng năm 2014; - Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Luật An tồn thơng tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; - Luật An ninh mạng ngày 12 tháng năm 2018 • Các Nghị định: - Nghị số 71/2006/QH11 Quốc hội ngày 29/11/2006 phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại giới (WTO) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 24 - Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại Luật quản lý ngoại thương hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa nhà đầu tư nước ngồi, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước Việt Nam; - Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 Chính phủ đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 31/2021/NĐ ngày 26/3/2021 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư; - Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật doanh nghiệp; • Các Thông tư: - Thông tư số 34/2013/TT-BCT Bộ Cơng Thương cơng bố lộ trình thực hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam; - Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam nước xúc tiến đầu tư 2.2 Đánh giá công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên 2.2.1 Những thành tựu đạt Một là, thành công lớn Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên thu hút FDI thơng qua chế, sách ưu đãi Nhà nước Tỉnh góp phần tạo lập môi trường hạ tầng, kinh tế - xã hội, mơi trường kinh doanh, đầu tư thơng thống, thuận lợi đối tác FDI chọn tỉnh Hưng Yên làm địa điểm đầu tư Biểu rõ nét cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức máy quan hành chính, đại hóa hành cơng cải thiện số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 25 Hai là, sách thu hút FDI hấp dẫn, Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên đạt nhiều thành tựu lớn trình phát triển kinh tế - xã hội hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa; làm thay đổi Hưng Yên từ tỉnh với nôi có ngành cơng nghiệp nội địa, trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có tốc độ tăng trưởng cơng nghiệp nằm tỉnh, thành phố có sức hút vốn đầu tư (đặc biệt FDI) lớn Việt Nam, nhóm tỉnh trọng điểm thu ngân sách Nhà nước… Thu hút FDI góp phần tạo giá trị sản xuất lớn, chiếm tỉ trọng cao giá trị sản xuất cơng nghiệp tồn tỉnh Thu hút FDI góp phần tạo giá trị sản xuất lớn, chiếm tỉ trọng cao giá trị sản xuất cơng nghiệp tồn tỉnh, đồng thời sản xuất mặt hàng công nghiệp xuất chủ lực, góp phần lớn vào việc tăng nhanh tỉ trọng ngành công nghiệp cấu GDP tỉnh Ba là, sách thu hút FDI ban hành kịp thời, nhanh chóng, phù hợp với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn, có áp dụng linh hoạt theo quy định, pháp luật Nhà nước Tuy vậy, từ hội đến thực tế ln có khoảng cách định Định hướng sách, thực lực chuẩn bị tỉnh Hưng Yên định số lượng quan trọng cấu chất lượng vốn FDI kinh tế thu hút Bốn là, áp dụng sách vào thực tiễn thực thời điểm, có hiệu Bên cạnh việc ban hành sách ưu đãi, Sở xếp lại tổ chức máy, chức năng; nhiệm vụ quan, đơn vị rà soát lại quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ Thông qua đó, bước loại bỏ tình trạng chồng chéo, trùng lặp bỏ sót chức nhiệm vụ; tạo đồng bộ, thống chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy quan quản lý nhà nước cấp tỉnh Nhờ đó, thủ tục hành FDI đơn giản hóa, số PCI tỉnh Hưng Yên nhiều năm qua ln nằm nhóm tỉnh có số xếp hạng tốt 26 2.2.2 Những khó khăn, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ❖ Những khó khăn, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Một là, việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội năm, giai đoạn chưa đủ thông tin chi tiết dự án FDI để cung cấp cho nhà đầu tư Thông tin dự án FDI dừng lại tên dự án, tổng vốn đầu tư, địa bàn, lĩnh vực, chưa có quy mơ, thơng số kỹ thuật cụ thể Hai là, sách cải thiện môi trường FDI Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên có, chưa đủ mạnh tác động đến kết thu hút FDI tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; có cân đối cấu vốn FDI theo địa bàn; xảy tình trạng xả thải mơi trường mà không qua xử lý doanh nghiệp FDI; khu vực FDI nộp ngân sách chưa tương xứng với quy mô vốn đầu tư, suất đầu tư diện tích đất sử dụng; số dự án FDI có hiệu đầu tư thấp, chưa tạo giá trị gia tăng cao;… Ba là, số sách ưu đãi thu hút FDI cịn thiếu yếu; sách quy hoạch bất cập, phải sửa đổi bổ sung nhiều lần, số ngành, lĩnh vực trọng điểm chưa có quy hoạch phát triển như: Ngành cơng nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao Bốn là, sách ưu đãi FDI cần chọn lọc, khơng thể ưu đãi dự án nhau; nhà đầu tư ưu đãi như đất đai, thuế, Chính sách thu hút FDI Sở chưa bảo đảm hấp dẫn nhà đầu tư tiềm vào ngành, nghề lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đồng thời chưa tạo rào cản kỹ thuật dự án FDI công nghệ thấp, gây ô nhiễm môi trường 27 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3.1 Những hạn chế tồn nguyên nhân Thứ nhất, số lượng dự án có quy mơ vốn đầu tư lớn, dự án động lực có khả lôi kéo thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cịn Ngun nhân chủ yếu số thời điểm việc đầu tư xây dựng hạ tầng chuẩn bị mặt chậm; chi phí đầu tư ban đầu, chi phí cho hoạt động dự án đầu tư cao so với bình quân chung khu vực, nên việc thu hút đầu tư dự án nêu gặp nhiều khó khăn; Thứ hai, việc tiếp nhận dự án đầu tư nước địa bàn tỉnh tạo chuỗi cung ứng hàng hóa lớn thị trường Tuy nhiên, doanh nghiệp nước khó khăn việc tiếp cận cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp FDI, chưa thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nước Nguyên nhân tập quán kinh doanh doanh nghiệp nước nước ngồi cịn nhiều khác biệt, nhiều doanh nghiệp nước tận dụng ưu tập trung đầu tư kinh doanh vào hoạt động mua bán hàng hóa, chiếm lĩnh thị trường cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp khác Bên cạnh đó, việc tiếp cận thơng tin thị trường doanh nghiệp nước chậm, chất lượng sản phẩm chưa ổn định, chưa đảm bảo chất lượng yêu cầu, sức cạnh tranh sản phẩm sản xuất thấp, nên chưa tạo lịng tin với nhà đầu tư nước ngồi Trong đó, số nhà đầu tư nước ngồi đầu tư vào Việt Nam nằm hệ thống Tập đồn có đối tác truyền thống, nên doanh nghiệp nước khó khăn việc tiếp cận vào chuỗi cung ứng sản phẩm doanh nghiệp FDI; Thứ ba, việc thực phối hợp kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật dự án khu cơng nghiệp có số khó khăn, vướng mắc Do Ban Quản lý KCN thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực dự án đầu tư KCN phát sai phạm khơng đủ thẩm quyền xử lý mà phải báo cáo, phối hợp với quan đề nghị lên UBND tỉnh xem xét định 28 Thứ tư, việc tổng hợp thông tin số liệu báo cáo cịn gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian để thu thập xử lý, số liệu báo cáo khơng đầy đủ xác Ngun nhân việc tổ chức liệu nhiều hạn chế, chưa ứng dụng giải pháp công nghệ vào trình quản lý xử lý liệu, chưa đồng thông tin báo cáo từ doanh nghiệp, thiếu hụt việc trao đổi thông tư bên liên quan Cho nên, cần có nhiều đầu tư quan tâm từ nhà nước công tác quản lý Thứ năm, thủ tục thu hồi, bồi thường giải phóng mặt cịn phức tạp, kéo dài, chế, sách bồi thường giải phóng mặt thay đổi nhiều lần, có nhiều điểm chưa thống nhất, rõ ràng, dẫn đến nhiều vướng mắc tổ chức thực hiện; nhà đầu tư nước đăng ký dự án xin th đất ngồi KCN, CCN cơng tác tiến hành đền bù, GPMB gặp nhiều khó khăn đặc biệt việc thỏa thuận với người dân để nhận chuyển nhượng đất Thứ sáu, hiệu việc chuyển giao công nghệ chưa cao, doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam cịn khó khăn việc tiếp cận nhận chuyển giao cơng nghệ từ phía doanh nghiệp nước ngồi Ngun nhân cơng nghệ sử dụng dự án đầu tư địa bàn tỉnh chưa cao, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu thực việc sản xuất, lắp ráp linh kiện, phụ tùng, chưa sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, số doanh nghiệp coi công nghệ cao khâu sử dụng công nghệ cao lại không thực Việt Nam Ngồi ra, trình độ chun mơn kỹ sư, cơng nhân Việt Nam cịn chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu; Thứ bảy, đóng góp vào ngân sách nhà nước doanh nghiệp FDI chưa phản ánh hiệu đầu tư Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp vào hoạt động thời gian hưởng sách ưu đãi đầu tư thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập Một số doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh chưa ổn định, chi phí khấu hao ban đầu lớn Một số dự án có vốn đầu tư lớn, đăng ký vốn góp chủ sở hữu thấp, chí có dự án khơng đăng ký vốn góp, phần vốn đầu tư cịn lại chủ yếu vay từ Công ty mẹ nước ngồi; điều làm gia tăng chi phí vốn, giảm hiệu hoạt động dự án dẫn đến đóng góp vào ngân sách nhà nước cịn thấp 29 3.2 Đề xuất vấn đề nghiên cứu Trên sở thông tin có hoạt động chức Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên với thông tin khác liên quan, em xin đề xuất hướng đề tài nghiên cứu là: Đề tài : Thực trạng giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Hưng Yên Đề tài 2: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Hưng Yên TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thu hút đầu tư theo quốc gia tỉnh Hưng Yên (tính đến hết năm 2021), SKTĐT Hưng Yên Báo cáo thu hút đầu tư tỉnh Hưng Yên 2019,2020,2021, SKTĐT Hưng Yên Tình hình tiếp nhận sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi quý đãi năm 2021 địa bàn tỉnh Hưng Yên, SKTĐT Hưng Yên 30 ... HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN 2.1 Thực trạng công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư nước Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên Trong năm qua đầu tư nước ngồi... 1.3 Vị trí chức Sở Kế hoạch Đầu tư quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực chức tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch, kế hoạch đầu tư, gồm: tổng hợp quy hoạch, kế. .. yếu sâu vào công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư nước vào tỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên 2.1.1 Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi vào tỉnh Hưng Yên a Tình hình cấp phép đầu tư dự
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC tập TỔNG hợp đơn vị THỰC tập sở kế HOẠCH và đầu tư TỈNH HƯNG yên ,

Từ khóa liên quan