0

Phân tích tình hình tài chính của công ty xây dựng số 2 – tổng công ty xây dựng hà nội

91 3 0
  • Phân tích tình hình tài chính của công ty xây dựng số 2 – tổng công ty xây dựng hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:15

Tr-ờng đại học bách khoa hà nội Khoa Kinh tế Quản lý - Đồ án tốt nghiệp Tên đề tài: Phân tích tình hình tài Công ty xây dựng số Họ tên sinh viên : Đỗ Thị Thu Hiền Lớp : Quản trị doanh nghiệp K3 Giáo viên h-ớng dẫn : Th.s Phạm Gia Sơn Hà nội - 2003 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Lời mở đầu N-ớc ta ®ang chun sang nỊn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù quản lý Nhà n-ớc, theo định h-ớng xà hội chủ nghĩa Nhà n-ớc tạo điều kiện giúp đỡ, khuyến khích tổ chức cá nhân làm giầu khuôn khổ pháp luật nhằm phát huy tính động thành phần kinh tế Xây dựng nghành sản xuất vật chất tạo sở hạ tầng kỹ thuật cho kinh tế quốc dân đóng vai trò quan trọng Chính tầm quan trọng xây dựng kinh tế, Đảng Nhà n-ớc ta quan tâm, trọng loại hình sản xuất kinh doanh Đầu t- cho xây dựng hàng năm chiếm khoảng 30% vốn đầu t- n-ớc, tỷ trọng GDP có xu h-ớng ngày tăng Vấn đề đặt phải sử dụng quản lý vốn có hiệu quả, tránh tình trạng lÃng phí, thất thoát vốn Muốn vậy, doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ, phân tích, đánh giá tình hình tài thông qua báo cáo tài Để từ phát triển mặt tích cực, khắc phục hạn chế tìm nguyên nhân đà ảnh h-ởng đến mặt Từ đề xuất đ-ợc biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính, tạo tiền đề tăng hiệu sản xuất kinh doanh Mặt khác, phân tích tình hình tài cung cấp thông tin quan trọng cho chủ doanh nghiệp việc đánh giá tiềm lực vốn mình, xem xét khả mạnh sản xuất kinh doanh mà thông qua xác định đ-ợc xu h-ớng doanh nghiệp, tìm b-ớc vững chắc, hiệu công tác quản lý chủ doanh nghiệp nói riêng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Nhận thức rõ vai trò vị trí quan trọng vấn đề trên, qua thời gian thực tập Công ty xây dựng số Tổng công ty xây dựng Hà Nội với huớng dẫn giúp, đỡ nhiệt tính thầy giáo Th.s Phạm Gia Sơn em đà chọn đề tài Phân tích tình hình tài Công ty xây dựng số Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm đồ án tốt nghiệp Mục tiêu đồ án nghiên cứu, tìm hiểu phân tích tình hình tài doanh nghiệp tìm thuận lợi khó khăn hoạt động tài để từ đ-a số đóng góp mang tính kiến nghị Nh-ng kiến thức hạn chế nên chắn đồ án tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót định Qua em mong nhận đ-ợc bảo góp ý thầy, cô giáo để đồ án tốt nghiệp em đ-ợc hoàn thiện Đồ án tốt nghiệp lời mở đầu kết luận, nội dung gồm phần sau đây: Ch-ơng I: Những vấn đề lý luận phân tích tài doanh nghiệp Ch-ơng II: Phân tích thực trạng tình hình tài Công ty xây dựng số Ch-ơng III: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty xây dựng số Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo h-ớng dẫn Th.s Phạm Gia Sơn cô chú, anh chị phòng Tài Kế toán Công ty xây dựng số đà tận tình giúp đỡ bảo Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Ch-ơng I: vấn đề lý luận phân tích tài doanh nghiệp I khái quát chung tài doanh nghiệp Khái niệm tài doanh nghiệp Tài hệ thống mối quan hệ tiền tệ nảy sinh trình phân phối tổng sản phẩm xà hội thu nhập quốc dân để hình thành sử dụng quỹ tiền tệ phục vụ sản xuất thực chức Nhà n-ớc Tài doanh nghiệp khâu hệ thống kinh tế, phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với đời kinh tế hàng hoá tiền tệ Nhiệm vụ tài doanh nghiệp - Nắm vững tình hình vốn sản xuất-kinh doanh có (về vật giá trị) biến động vốn khâu trình sản xuất, thời gian để có biện pháp quản lý sử dụng có hiệu - Giám sát tổ chức sư dơng vèn doanh nghiƯp - Tỉ chøc khai thác động viên kịp thời nguồn vốn nhàn rỗi phục vụ sản xuất-kinh doanh, không để vốn ứ đọng, hiệu Vai trò tài doanh nghiệp - Đối với tài quốc gia: + Tài doanh nghiệp khâu sở, có tác dụng tích cực đến ổn định làm lành mạnh tài quốc gia + Tài doanh nghiệp thực theo kế hoạch góp phần giữ vững cán cân thu - chi ngân sách, góp phần chống lạm phát ổn định tiền tệ, giá Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý - Đối với doanh nghiệp: + Tài điều kiện tiên quyết, điều kiện vật chất bảo đảm hoạt động sản xuất (thông qua hệ thống kế hoạch sản xuất - kỹ thuật tài doanh nghiệp) + Kết hoạt động tài sử dụng vốn có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao thông qua hoạt động tài giải đ-ợc nhiệm vụ trị, xà hội doanh nghiệp thời gian, mục tiêu doanh nghiệp II Phân tích tài doanh nghiệp Mục tiêu phân tích tài Phân tích tài sử dụng tập hợp khái niệm, ph-ơng pháp công cụ cho phép xử lý thông tin kế toán thông tin khác quản lý nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ chất l-ợng hiệu hoạt động doanh nghiệp Nhữn g ng-ời phân tích tài c-ơng vị khác nhằm mục tiêu khác ã Đối với nhà quản trị Nhà quản trị phân tích tài nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, xác định điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp Đó sở để định h-ớng định Ban Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, dự báo tài chính: kế hoạch đầu t-, ngân quỹ kiểm soát hoạt động quản lý Nh- vậy, mối quan tâm hàng đầu nhà phân tích tài đánh giá khả xẩy rủi ro phá sản tác động tới doanh nghiệp mà biểu khả toán, khả cân đối vốn, khả hoạt động nh- khả sinh lÃi doanh nghiệp Trên sở nhà phân tích tài tiếp tục nghiên cứu đ-a dự đoán kết Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý hoạt động nói chung mức doanh lợi nói riêng doanh nghiệp t-ơng lai Nói cách khác, phân tích tài sở để dự đoán tài Tuy nhiên, trình tự phân tích dự đoán tài chínhđều phải tuân theo nghiệp vụ phân tích thích ứng với giai đoạn dự đoán ã Đối với nhà đầu tNhà đầu t- cần biết tình hình thu nhập chủ sở hữu lợi tức cổ phần giả trị tăng thêm vốn đầu t- Họ quan tâm tới phân tích tài để nhận biết khả sinh lÃi doanh nghiệp Đó giúp họ định bỏ vốn vào doanh nghiệp hay không? ã Đối với ng-ời cho vay Ng-ời cho vay phân tích tài để nhận biết khả vay trả nợ khách hàng Chẳng hạn, để định cho vay, vấn đề ng-ời cho vay cần xem xét doanh nghiệp thực có nhu cầu vay hay không? Khả trả nợ doanh nghiệp nh- nào? ã Đối với quan chức Các quan chức bao gồm: quan thuế, tra tài Các quan sử dụng báo cáo tài doanh nghiệp gửi lên để phân tích tình hình tài doanh nghiệp với mục đích kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, xem họ có htức đầy đủ nghĩa vụ với nhà n-ớc hay không, xem họ có kinh doanh luật hay không Đồng thời giám sát giúp cho quan có thẩm quyền hoạch định sách cách phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất có hiệu Ngoài phân tích tài cần thiết ng-ời h-ởng l-ơng doanh nghiệp, cảnh sát kinh tế, luật s-Dù công tác lĩnh vực khác nhau, nh-ng họ muốn hiểu biết hoạt động doanh nghiệp để thực tốt công việc họ Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Trình tự b-ớc tiến hành phân tích tài - Thu thập thông tin: Phân tích tài sử dụng nguồn thông tin có khả lý giải thuyết minh thực trạng hoạt động tài doanh nghiệp, phục vụ cho trình dự đoán tài Nó bao gồm thông tin nội đến thông tin bên ngoài, thông tin kế toán thông tin quản lý khác, thông tin số l-ợng giá trị thông tin kế toán phản ánh tập trung báo cáo tài doanh nghiệp thông tin đặc biệt quan trọng Do vậy, phân tích tài thực tế phân tích báo cáo tài doanh nghiệp - Xử lý thông tin: Giai đoạn phân tích tài trình xử lý thông tin đà thu thập đ-ợc Trong giai đoạn này, ng-ời sử dụng thông tin góc độ nghiên cứu, ứng dụng khác nhau, có ph-ơng pháp xử lý thông tin khác phục vụ mục tiêu phân tích đà đặt ra: xử lý thông tin trình xắp xếp thông tin theo mục tiêu định nhắm tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định nguyên nhân kết đà đạt đ-ợc phục vụ cho trình dự đoán định - Dự đoán định: Thu thập xử lý thông tin nhắm chuẩn bị tiền đề điều kiện cần thiết để ng-ời sử dụng thông tin dự đoán nhu cầu đ-a định tài Đối với chủ doanh nghiệp phân tích tài nhắm đ-a định liên quan tới mục tiêu hoạt động doanh nghiệp tăng tr-ởng, phát triển tối đa hoá lợi nhuận Đối với ng-ời cho vay đầu t- vào doanh nghiệp đ-a định tài trợ đầu t-, cấp doanh nghiệp đ-a định quản lý doanh nghiệp Ph-ơng pháp phân tích tài Ph-ơng pháp phân tích tài bao gồm hệ thống công cụ biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu kiện, t-ợng, mối quan Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý hệ bên bên ngoài, luồng dịch chuyển biến đổi tài chính, tiêu tài tổng hợp chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Về lý thuyết, có nhiều ph-ơng pháp phân tích tài doanh nghiệp, nh-ng thực tế ng-ời ta th-ờng sử dụng ph-ơng pháp so sánh ph-ơng pháp tỷ số ã Ph-ơng pháp so sánh - So sánh số thực kỳ với số thực kú tr-íc ®Ĩ thÊy râ xu h-íng thay ®ỉi vỊ tài doanh nghiệp, thấy đ-ợc tình hình tài đ-ợc cải thiện hay xấu nh- để có biện pháp khắc phục kỳ tới - So sánh số thực với số kế hoạch ®Ĩ they râ møc ®é phÊn ®Êu cđa doanh nghiƯp - So sánh số thực kỳ với mức trung bình ngành để thấy đ-ợc tình hình tài doanh nghiệp tình trạng tốt hay xấu, đ-ợc hay ch-a đ-ợc so với doanh nghiệp ngành - So sánh theo chiều dọc để thấy đ-ợc tỷ trọng loại tổng số báo cáo So sánh theo chiều ngang để thấy đ-ợc biến đổi số t-ơng đối số tuyệt đối khoản mục qua liên độ kế toán liên tiếp ã Ph-ơng pháp tỷ số - Ph-ơng pháp tỷ số ph-ơng pháp tỷ số đ-ợc sử dụng để phân tích Đó tỷ số đơn đ-ợc thiết lập tiêu so với tiêu khác Đây ph-ơng pháp có tính thực cao với điều kiện đ-ợc áp dụng ngày đ-ợc bổ sung hoàn thiện - Nguồn thông tin kế toán tài đ-ợc cải tiến đ-ợc cung cấp đầy đủ Đó sở để hình thành tỷ lệ tham chiếu tin cậy cho việc đánh giá mét tû sè cđa mét doanh nghiƯp hay mét nhãm doanh nghiệp Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý - Việc áp dụng công nghệ tin học cho phép tích luỹ liệu thúc đẩy nhanh trình tính toán hàng loạt tỷ số - Ph-ơng pháp phân tích giúp nhà phân tích khai thác có hiệu số liệu phân tích cách hệ thống hàng loạt tỷ số theo chu ỗi thời gian liên tục theo giai đoạn Về nguyên tắc, với ph-ơng pháp tỷ số cần xác định đ-ợc ng-ỡng, tỷ số tham chiếu Để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp cần so sánh tỷ số doanh nghiƯp víi c¸c tû sè tham chiÕu Nh- vËy, ph-ơng pháp so sánh đ-ợc sử dụng kết hợp với ph-ơng pháp phân tích tài khác Tài liệu phục vụ cho phân tích Để đánh giá cách tình hình tài doanh nghiệp, sử dụng thông tin kế toán nội doanh nghiệp nh- nguồn thông tin quan trọng bậc Với đặc tr-ng hệ thống, đồng phong phú, kế toán hoạt động nh- nhà cung cấp quan trọng thông tin đáng giá cho phân tích tái Phân tích tài đ-ợc thực sở báo cáo tài - đ-ợc hình thành thông qua việc xử lý báo cáo kế toán chủ yếu: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo l-u chuyển tiền tệ a) Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán báo cáo tài tổng hợp phản ánh cách tổng quát toàn giá trị tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm báo cáo (cuối tháng, cuối quý, cuối năm) Nh- vậy, bảng cân đối kế toán nhằm mô tả sức mạnh tài doanh nghiệp cách trình bày thứ mà doanh nghiệp có thứ mà doanh nợ thời điểm Bảng cân đối kế toán th-ờng đ-ợc lập Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý vào thời điểm cuối kỳ kế toán, nh-ợc điểm bảng cân đối kế toán sử dụng số liệu phục vụ cho phân tích tài Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng xét góc độ kinh tế góc độ pháp lý Trên góc độ kinh tế, bảng cho ta thấy đ-ợc tiềm lực kinh tế, trình độ sử dụng phân bố vốn, tình hình khả tài doanh nghiệp Còn góc độ pháp lý, tổng tài sản mà doanh nghiệp có quyền quản lý sử dụng cách hợp pháp, cho thấy trách nhiệm doanh nghiệp tr-ớc chủ sở hữu, tr-ớc ngân sách, nhà cung cấp,khách hàng Về kết cấu, bảng đ-ợc chia làm phần theo nguyên tắc cân đối phần tài sản phần nguồn vốn Cụ thể: - Phần tài sản, phản ánh giá trị toàn tài sản có thời điểm lập báo cáo, thuộc quyền quản lý sử dụng doanh nghiệp, phần gồm: A Tài sản l-u động đầu t- ngắn hạn B Tài sản cố định đầu t- dài hạn - Phần nguồn vốn, phản ánh nguồn hình thành loại tài sản có doanh nghiệp thời điểm báo cáo, phần gồm: A Nợ phải trả B Nguồn vốn chủ sở hữu b) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp tình hình thực nghĩa vụ với Nhà n-ớc thuế khoản khác Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cho biết kỳ doanh nghiệ p đà làm lÃi? Trong loại hoạt động đà đóng góp vào kết chung? Số liệu báo cáo sở để xét duyệt mức thuế doanh nghiệp phải nộp, để tính toán tiêu hiệu quả, đánh giá khả sinh Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 10 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý ROE doanh nghiệp: khả tăng doanh thu, công tác quản lý chi phí, quản lý tài sản đòn bẩy tài Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 77 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Hình Sơ đồ DUPONT Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 78 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Ch-ơng III: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài công ty xây dựng số I Nhận xét khái quát tình hình tài công ty xây dựng số Ngay từ ngày đầu thành lập Công ty xây dựng số đà có vị trí vai trò quan trọng Tổng công ty xây dựng Hà Nội Công ty đà không lớn mạnh đạt đ-ợc nhiều thành tích công tác sản xuất quản lý tài Hiện Công ty đơn vị có uy tín thị tr-ờng, Công ty đà thi công nhiều công trình trọng điểm không Hà Nội mà n-ớc góp phần xây dựng kiến thiết đất n-ớc Với nỗ lực phấn đấu Ban giám đốc toàn thể cán công nhân viên Công ty, Công ty đà v-ợt qua giai đoạn khó khăn để tồn tại, phát triển khẳng định vị trí Sau nghiên cứu phân tích tình hình tài Công ty xây dựng số 2, ta rút số đánh giá khái quát tình hình tài Công ty ba năm qua nh- sau: * Những kết đạt đ-ợc: - Công tác kế toán đ-ợc thực máy vi tính đồng thời kế toán viên đ-ợc th-ờng xuyên nâng cao trình độ sử dụng Chính việc giới hoá công tác kế toán đà giúp cho công tác kế toán đ-ợc gọn nhẹ, việc khai thác số liệu kế toán thuận tiện nhiều Đây tiền đề để tiến hành phân tích hoạt động tài doanh nghiệp - Khả toán tổng quát Công ty tốt Công ty có đủ khả toán nợ ngắn hạn năm Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 79 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý - Hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) hệ số sinh lợi tài sản (ROA) tăng So sánh năm với nhau, cho thấy hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày tốt - Hiệu sử dụng đồng vốn l-u động Công ty qua năm tăng lên, điều tốt cho Công ty Mặt khác, năm 2002 Công ty đà trọng đầu t- vào tài sản cố định * Những tồn tại: - Tình hình tự chủ vốn Công ty thấp, nguyên nhân đà dẫn đến khả toán nhanh Công ty hiệu - Tình hình hệ số công nợ năm cao đặc biệt khoản nợ ngắn hạn Điều có tác dụng hai mặt, mặt Công ty đ-ợc sử dụng l-ợng lớn tài sản mà cần đầu t- l-ợng vốn nhỏ, nh-ng mặt khác làm cho Công ty tính độc lập cao chủ nợ bị ràng buộc sức ép khoản nợ vay Do Công ty cần cố gắng giảm hệ số công nợ - Các khoản phải thu Công ty tăng nhanh chủ yếu khoản phải thu khách hàng, Công ty cần có biện pháp quản lý khoản phải thu khách hàng Tỷ trọng khoản phải thu số vốn l-u động cao gây ảnh h-ởng không tốt đến tình hình tài Công ty - Hàng tồn kho Công ty cao chủ yếu chi phí phí sản xuất dở dang, Công ty cần có biện pháp thúc đẩy sản xuất để sớm hoàn thành toán công trình đốc thúc nghiệm thu toán với chủ đầu t- II Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty xây dựng số Huy động vốn cách phát hành cổ phiếu ã -u điểm: - Công ty lo trả lÃi không may Công ty làm ăn thua lỗ Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 80 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý - Gắn trách nhiệm cán công nhân viên với công việc chung Công ty - Huy động tối -u đ-ợc nguồn vốn nhàn rỗi cán công nhân viên doanh nghiệp ã Nh-ợc điểm: - Nếu doanh nghiệp làm ăn có lÃi phải chia cho cổ đông, nên phần vốn để lại doanh nghiệp Hiệu biện pháp Nếu Công ty áp dụng biện pháp giải đ-ợc vấn đề sau: - Tình hình tự chủ vốn Công ty cao điều giúp cho khả toán Công ty đạt hiệu cao - Giảm việc Công ty phải vay vốn bên ngoài, hệ số nợ giảm Đẩy nhanh việc thu hồi toán khoản nợ Công tác toán diễn th-ờng xuyên hoạt động tài doanh nghiệp Để góp phần đẩy nhanh thu hồi nợ từ phía khách hàng, hạn chế phát sinh chi phí thì: - Doanh nghiệp cần xem xét lại mối quan hệ kinh tế hai bên, tình hình tài đơn vị bạn, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để có đối sách hợp lý giai đoạn - Khi tham gia đấu thầu, đại diện Công ty phải quan tâm đến điều khoản ràng buộc mà đối tác đ-a Yêu cầu đặt với cán doanh nghiệp làm công tác giao dịch, tham gia đấu thầu phải tỉnh táo, sáng suốt linh hoạt đồng ý ký vào văn pháp lý Trong điều khoản toán mà hai bên thoả thuận phải ghi rõ ràng: thời hạn trả tiền, ph-ơng thức toán, phải cam kết bên vi phạm hợp đồng phải chịu bồi th-ờng theo tỷ lệ vi phạm Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 81 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý - Với khách hàng th-ờng xuyên ký kết hợp đồng lớn có uy tín công tác toán với Công ty Công ty nên có sách đắn để củng cố mối quan hệ làm ăn kinh tế lâu dài Nh-ng tr-ớc đ-a sách trên, Công ty phải thận trọng kiểm tra số d- tài khoản, uy tín đối tác với quan khác, ràng buộc khách hàng b ằng khoản ký quỹ ký c-ợc Đối với khoản phải trả, khoản nợ với khách hàng chậm Công ty nên có biện pháp cụ thể nh- sau: - Tr-ớc tiên, Công ty nên phân loại mức độ khoản nợ từ làm sở để lập kế hoạch phân loại đối t-ợng đ-ợc toán - Sau đó, Công ty cần phải tìm kiếm cân đối nguồn tài trợ cho khoản nợ nh-ng doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc bất di bất dịch là: Không dùng khoản nợ dài hạn để toán khoản nợ ngắn hạn nh- nghĩa doanh nghiệp giảm bớt đ-ợc khoản nợ mà giảm bớt đ-ợc đối t-ợng cần phải toán Một số ph-ơng h-ớng hạ thấp chi phí giá thành sản phẩm xây lắp Trong kinh tế thị tr-ờng, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp h-ớng tới mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Điều đồng nghĩa với việc đ-a giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Công ty nâng cao hiệu kinh doanh sở áp dụng biện pháp hạ giá thành sản phẩm sau: 3.1 Quản lý vật t- tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu Nh- đà biết, sản phẩm nói chung sản phẩm xây dựng nói riêng đ-ợc sản xuất kết trình kết hợp lao động, yếu tố vật chất nhân tố kỹ thuật sản xuất Trong đó, nguyên vật liệu yếu tố đầu váo tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm (chi phí nguyên vật liệu th-ờng chiếm từ 60 70% giá thành sản phẩm) Để hoạt động sản xuất Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 82 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý kinh doanh Công ty tiến hành cách đặn phải đảm bảo loại nguyên vật liệu đủ số l-ợng, kịp thời gian, quy cách, phẩm chất Công ty phải quản lý vật t- để đảm bảo cung ứng, dự trữ đồng bộ, kịp thời xác nguyên vật liệu - tiền đề cho tính chất liên tục trình sản xuất kinh doanh Công ty Đồng thời, cung ứng nguyên vật liệu có chất l-ợng tốt điều kiện nâng cao chất l-ợng sản phẩm, góp phần sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu tăng suất lao động Do đó, việc cung ứng phải đ-ợc tiến hành liên tục, đặn theo kế hoạch Dự trữ nguyên vật liệu phải đ-ợc tiến hành liên tục, đặn theo kế hoạch Dự trữ nguyên vật liệu phải vừa đủ đảm bảo trình sản xuất tiến hành bình th-ờng, không dự trữ lớn Dự trữ nguyên vật liệu lớn có tác dụng hai mặt, mặt đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, mặt khác gây ứ đọng vốn Vì thế, vào tiến độ thi công tình hình kho bÃi, Công ty nên dự trữ l-ợng nguyên vật liệu định (tốt dự trữ thời gian từ ngày) Bên cạnh đó, đặc điểm doanh nghiệp xây dựng phạm vi hoạt động rộng, Công ty nên mở rộng mối quan hệ với nhà cung cấp, toán hạn để giữ mối quan hệ lâu dài cung ứng vật t- Đồng thời công ty mua vật liệu gần công trình để giảm chi phí thu mua, vận chuyển Đối với loại nguyên vật liệu khan hiếm, Công ty cần tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu thay có giá rẻ nh-ng đảm bảo chất l-ợng công trình Hiện nay, số nguyên nhân làm hao hụt vật t- ảnh h-ởng điều kiện tự nhiên Do trình xây dựng công trình diễn trời nên chịu tác động trực tiếp yếu tố thuộc tự nhiên nhm-a, bÃo Đây nguyên nhân khách quan nên để giảm hao hụt vật liệu cần phải ý đến biện pháp bảo quản vật liệu trời Mặt khác Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 83 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý xây dựng kho bảo quản tốt để tránh tình trạng mát vật t-, h- hỏng vật t- tổ chức đội bảo vệ có tinh thần trách nhiệm cao công việc đ-ợc giao 3.2 Tăng suất lao động Thứ nhất: Tổ chức hoàn thiện nguồn nhân lực góp phần nâng cao suất lao động Chất l-ợng sản phẩm phụ thuộc lớn vào trình độ chuyên môn, kỹ năng, kỹ xảo ng-ời lao động Để sử dụng lao động có hiệu quả, Công ty thực số biện pháp sau: - Hình thành cấu lao động tối -u biện pháp kinh doanh, biện pháp quản lý, đồng thời công nhân lao động đ-ợc bố trí vào đội, tổ sản xuất cách cân đối, hợp lý, đảm bảo suất lao động cao, chất l-ợng tốt, quản lý chặt chẽ có hiệu - Đảm bảo yếu tố vật chất cho ng-ời lao động: Công ty cần có biện pháp tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho ng-ời lao động điều kiện nh- an toàn bảo hộ lao động, động viên ng-ời lao động hình thức phi vật chất nh- tổ chức đợt tham quan, nghỉ mát, - Đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi cho ng-ời lao động, tạo bầu không khí làm việc vui vẻ môi tr-ờng nơi làm việc - Th-ờng xuyên tổ chức lớp đào tạo trình độ cho cán công nhân viên để nâng cao tay nghỊ ®éi ngị lao ®éng Mơc ®Ých cđa viƯc sư dụng hợp lý lao động tăng suất lao động hay làm cho số công tiêu hao để tạo đơn vị sản phẩm giảm bớt làm cho số l-ợng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian tăng lên Mặt khác việc nâng cao đời sống ng-ời lao động làm cho côn g nhân gắn bó với Công ty nh- có trách nhiệm với công việc nh- hiệu công việc đ-ợc cao Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 84 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Thứ hai: Là việc quản lý, sử dụng máy móc để nâng cao suất lao động Công ty cần mua sắm thiết bị thi công tiên tiến để giới hoá khâu trình sản xuất Việc sử dụng máy móc thi công làm tăng suất Công ty lên nhiều Chẳng hạn, sử dụng máy xúc để đào đất thay khoảng 100 lao động thủ công thực công việc Hơn nữa, sử dụng máy móc thi công rút ngắn đ-ợc thời gian thi công nâng cao chất l-ợng công trình Đối với công trình có thời gian thi công ngắn, khối l-ợng công việc nhiều, không sử dụng máy móc thi công không hoàn thành tiến độ đặt Qua đó, thấy đ-ợc cần thiết việc sử dụng máy móc thiết bị thi công Tuy nhiên, Công ty nên mua sắm loại máy thật cần thiết để tránh việc sử dụng không hiệu Còn loại máy sử dụng không th-ờng xuyên tiến hành thuê đơn vị khác Trên đề xuất kiến nghị nhằm thúc đẩy hiệu sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng số Hy vọng ý kiến có giá trị thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tài doanh nghiệp Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 85 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Kết luận Qua thời gian thực tập công ty xây dựng số kết hợp với kiến thức đà đ-ợc học, phạm vi đồ án tốt nghiệp em đà đề cập đến vấn đề sau: Về lý luận: trình bày hệ thống vấn đề lí luận phân tích tài Về thực tiễn: Trình bày thực trạng tình hình tài Công ty xây dựng số Trên sở kết hợp lý luận thực tiễn, ch-ơng III đồ án em đà mạnh dạn nêu kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài Công ty xây dựng số Hy vọng đề xuất em thiết thực hữu ích cho công tác tài Công ty Do hạn chế trình độ lý luận chuyên môn kiến thức thực tế nên viết không tránh khỏi sai sót, em mong nhận đ-ợc góp ý thấy cố để đồ án tốt nghiệp em đ-ợc hoàn thiện Hoàn thành viết em xin chân thành cảm ơn thầy giáo h-ớng dẫn Th.s Phạm Gia Sơn cô chú, anh chị phòng Tài Kế toán Công ty xây dựng số đà tận tình giúp đỡ bảo Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 86 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Mục lục Lời mở đầu Ch-ơng I: Những vấn đề lý luận phân tích tài chÝnh doanh nghiƯp I Kh¸i qu¸t chung tài doanh nghiệp Khái niệm vỊ tµi chÝnh doanh nghiƯp NhiƯm vơ cđa tµi chÝnh doanh nghiƯp 3 vai trß cđa tµi chÝnh doanh nghiƯp II Phân tích tài doanh nghiệp Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp Trình tự b-ớc tiến hành phân tích tài Ph-ơng pháp phân tích tài Tµi liƯu phơc vơ cho ph©n tÝch III Nội dung phân tích hoạt động tài doanh nghiệp 11 Đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp 11 Phân tích hiệu sử dụng TSCĐ TSLĐ 12 2.1 Phân tích hiệu sử dơng TSL§ 12 2.2 Phân tích hiệu sử dụng TSCĐ 13 Phân tích tình hình khả toán 14 3.1 Phân tích tình hình toán 14 3.2 Phân tích khả toán 15 Ph©n tích cấu nguồn vốn cấu tài sản 16 4.1 C¬ cÊu nguån vèn 16 4.2 Cơ cấu tài sản 17 4.3 Tû suÊt tù tài trợ tài sản cố định 18 Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 87 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Phân tích khả hoạt ®éng 18 Phân tích khả sinh lÃi 20 Ph©n tÝch diƠn biÕn ngn vèn vµ sư dơng vèn 21 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD 22 Phân tích tài Dupont 24 Ch-¬ng II: Phân tích thực trạng tình hình tài công ty xây dựng số 27 I Khái quát chung Công ty xây dựng số 27 Quá trình hình thành phát triển Công ty xây dựng số 27 Chức nhiệm vụ Công ty xây dùng sè 29 Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh 29 Hình thức tổ chức sản xuất kết cấu sản xuất 31 Cơ cấu tổ chức máy quae lý Công ty xây dựng số 33 II Phân tích tình hình tài công ty xây dựng số 37 Đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp 37 1.1 Về phần tài sản 39 1.2 VỊ phÇn ngn vèn 41 1.3 VÒ kÕt qu¶ kinh doanh 41 Phân tích hiệu sử dụng TSCĐ TSLĐ 44 2.1 Phân tích hiệu sử dụng TSLĐ 44 2.2 Phân tích hiệu sử dụng TSCĐ 45 Ph©n tÝch tình hình khả toán 49 3.1 Phân tích tình hình toán 49 3.2 Ph©n tích khả toán 54 Phân tích cấu nguồn vốn cấu tài sản 57 4.1 C¬ cÊu nguån vèn 57 Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 88 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý 4.2 Cơ cấu tài sản 58 4.3 Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định 60 Ph©n tÝch khả hoạt động 61 Phân tích khả sinh lÃi 64 NhËn xÐt tỉng qu¸t 64 Ph©n tÝch diƠn biÕn ngn vèn vµ sư dơng vèn 69 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD 72 10 Phân tÝch tµi chÝnh Dupont 73 Ch-ơng III: Một số kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài Công ty xây dùng sè 78 I NhËn xÐt kh¸i qu¸t vỊ tình hình tài Công ty xây dựng số 78 II Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty xây dùng sè 79 1.Huy ®éng vèn b»ng cách phát hành cổ phiếu 79 Đẩy nhanh việc thu hồi toán khoản nợ 80 Một số ph-ơng h-ớng hạ thấp chi phí giá thành sản phẩm xây lắp 81 3.1 Quản lý vật t- tiết kiƯm chi phÝ nguyªn vËt liƯu 81 3.2 Tăng suất lao động 83 KÕt luËn: 85 Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 89 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Danh mục từ viết tắt GTGT Giá trị gia tăng SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ: Tài sản cố định TSLĐ: Tài sản l-u động LNST: Lợi nhuận sau thuế VLĐ: Vốn l-u động VCSH: Vốn chủ sở hữu DT: Doanh thu TS: Tài sản 10 KH CN: Khoa học Công nghệ 11 TCLĐ: Tổ chøc lao ®éng 12 KH – KT: Khoa häc – Kỹ thuật 13 NH, DH: Ngắn hạn, dài hạn 14 XDCB: Xây dựng 15 bq: Bình quân Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 90 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Danh mục tài liệu tham khảo PGS TS Ngô Thế Chi, TS Vũ Công Ty, Đọc, lập, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp , Nhà xuất thống kê - 2001 TS Vũ Duy Hào, Những vấn đề quản trị tài doanh nghiệp , Nhà xuất thống kê - 2000 PGS.TS L-u Thị H-ơng, Giáo trình tài doanh nghiệp , Nhà xuất thống kê - 2003 PGS PTS Nguyễn Đình Kiệm, PTS Nguyễn Đăng Nam, Quản trị tài doanh nghiệp , Nhà xuất tài 1999 TS Nguyễn Văn Công, TS Nguyễn Phúc, PGS.TS Phạm Thị Gái, TS Nguyễn Minh Ph-ơng, Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh , Nhà xuất thống kê - 2001 Chủ biên: Chu Minh Hảo, Kiểm tra tài doanh nghiệp , Nhà xuất trị quốc gia 1997 Báo cáo tài Công ty xây dựng số Tổng Công ty xây dựng Hà Nội Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 91 ... tập Công ty xây dựng số Tổng công ty xây dựng Hà Nội với huớng dẫn giúp, đỡ nhiệt tính thầy giáo Th.s Phạm Gia Sơn em đà chọn đề tài Phân tích tình hình tài Công ty xây dựng số Tổng công ty xây. .. K3 27 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Ch-ơng II: Phân tích thực trạng tình hình tài công ty xây dựng số I Khái quát chung công ty xây dựng số Quá trình hình thành phát triển Công ty xây dựng. .. tr-ờng xây dựng Đỗ Thị Thu Hiền Quản trị doanh nghiệp K3 29 Đồ án tốt nghiệp Khoa kinh tế quản lý Chức nhiệm vụ Công ty xây dựng số Công ty Xây dựng số đơn vị thành viên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty xây dựng số 2 – tổng công ty xây dựng hà nội ,