0

ĐỀ TÀI SO SÁNH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO LDN

18 8 0
  • ĐỀ TÀI SO SÁNH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO LDN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 21:52

ĐỀ TÀI: SO SÁNH MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY THEO LDN PHẦN 1: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Luật tổng thể quy tắc xử có tính bắt buộc chung, đảm bảo thực Nhà nước nhằm điều tiết quan hệ xã hội, đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ người1 Việc nắm bắt hiểu rõ luật không giúp công dân thực đầy đủ nghĩa vụ giúp ích cho tiến đất nước mà cịn hướng cơng dân đến quyền lợi ích cá nhân thân Tuy nhiên, xã hội ngày phát triển, kéo theo xuất giai cấp, doanh nghiệp, kinh tế, Nhà nước cần đưa luật nhằm đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ thành phần tham gia vào kinh tế chung đất nước Thế giới, từ Luật doanh nghiệp đời Việc tìm hiểu Luật doanh nghiệp không nghiên cứu đời vai trò luật này, mà đồng thời đào sâu trình phát triển kinh tế Đất nước Thế giới qua giai đoạn Và song hành với Luật doanh nghiệp mơ hình quản trị cơng ty Đây mơ hình lập để giải vấn đề doanh nghiệp, từ tìm hướng khắc phục sai sót Việc nghiên cứu thay đổi mơ hình quản trị cơng ty năm 2005, 2014 2020 giúp ta hiểu sâu thêm nguyên nhân dẫn đến thay đổi Chính thế, đưa dự đốn tìm hướng khắc phục hiệu tối ưu cho khó khăn tương lai Mục tiêu nghiên cứu Pháp luật gì? (2020) Available at: https://glawvn.com/phap-luat-la-gi-/ (Accessed: 26 May 2022) Mục tiêu tổng quát đề tài sở phân tích, đánh giá thay đổi mơ hình quản trị cơng ty luật doanh nghiệp năm 2005, 2014, 2020 để từ so sánh sâu vào thay đổi luật doanh nghiệp năm nói Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: luật doanh nghiệp năm 2005, 2014, 2020 - Phạm vị nghiên cứu: + Về nội dung: so sánh thay đổi mơ hình quản trị công ty luật doanh nghiệp + Về không gian, thời gian: 2005, 2014, 2020 Phương pháp nghiên cứu Để hồn thành báo cáo nhóm sinh viên chúng em nghiên cứu hệ thống từ tài liệu luật doanh nghiệp, trang web liên quan đến so sánh mơ hình quản trị cơng ty luật doanh nghiệp năm 2005, 2014 2020, phương tiện thông tin đại chúng Tuy nhiên kiến thức chủ đề nhóm sinh viên chúng em cịn hạn chế, mong nhận xét tận tình từ phía giáo viên hướng dẫn để báo cáo hoàn thiện PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG SỰ THAY ĐỔI NỔI BẬT TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Sơ luật doanh nghiệp năm 2005 Luật doanh nghiệp 1999 mơ hình quản trị cơng ty cổ phần cho mơ hình quy định chặt chẽ nhất, cụ thể rõ ràng Tuy nhiên, để tiến tới gần với chuẩn mực mô hình quản trị quốc tế luật doanh nghiệp năm 2005 mẫu mực Luật doanh nghiệp năm 2005 đời với mong muốn hội nhập kinh tế quốc tế từ yêu cầu để thúc đẩy phát triển kinh tế nước Chính thế, năm 2005 dấu mốc lớn đánh dấu thay đổi pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Việc thay đổi luật doanh nghiệp vào năm 2005 tảng để Việt Nam gia nhập WTO vào 7/11/2006 thức gia nhập vào 11/1/2007 Việt Nam trở thành thành viên thức WTO để lại dấu ấn sâu đậm hội để kinh tế nước ta phát triển hơn, thay đổi tư quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy cho đời loạt sở kinh tế doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2005 tiền đề để hình thành khung pháp lý chung, bình đẳng, thống cho loại hình doanh nghiệp, để từ hội nhập dễ dàng với nước toàn giới2 (2022) Baochinhphu.vn Available at: https://baochinhphu.vn/dau-an-tich-cuc-tren-hanh-trinh-doimoi-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-viet-nam-102220110083625022.htm#:~:text=Ng%C3%A0y %207%2F11%2F2006%2C%20l%E1%BB%85%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BA%A1p%20Vi %E1%BB%87t%20Nam,l%E1%BB%9Bn%20nh%E1%BA%A5t%20th%E1%BA%BF%20gi %E1%BB%9Bi%20n%C3%A0y (Accessed: 26 May 2022) Về bản, nguồn luật Việt Nam mơ hình quản trị cơng ty cổ phần chủ yếu đến từ tổ chức thương mại quốc tế Các tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo quy định Việt Nam theo hướng phát triển bối cảnh giới, hỗ trợ Việt Nam trình xây dựng luật doanh nghiệp Bên cạnh đó, thời điểm đó, giới dần có nhiều thơng lệ quốc tế, làm sở để nhà biên soạn xây dựng nên điều luật sau Dựa vào đây, mơ hình quản trị cơng ty cổ phần luật doanh nghiệp 2005 chỉnh sửa nhiều điều luật để tập trung bảo vệ mạnh mẽ quyền lợi ích cổ đơng (đặc biệt quyền lợi cổ đông thiểu số) Xác định rõ ràng nghĩa vụ ban quản trị (Hội đồng quản trị, Giảm đốc Tổng giám đốc đề cao trung thành, trung thực, cẩn trọng suất q trình minh bạch hóa nghiệp vụ công ty Hơn hết, luật 2005 thay đổi nhằm nâng cao vị ,vai trò trách nhiệm Ban Kiểm soát Những thay đổi trọng tâm 2.1 Ban kiểm soát 2.1.1 Khái niệm Ban kiểm soát Ban kiểm soát phận cấu máy quản lý công ty, quan đại diện chủ sở hữu công ty thành lập để giúp quan kiểm tra tính hợp lý hoạt động quản lý, điều hành công ty; việc chấp hành pháp luật, điều lệ định quan đó.3 Ban kiểm sốt (cơng ty) – Wikipedia tiếng Việt Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần quy định có từ đến thành viên (trong cần bao gồm thành viên có chun mơn kế tốn) Trưởng ban kiểm sốt phải cổ đơng cơng ty cổ phần Tất người có liên quan đến thành viên ban quản trị công ty khơng phép làm thành viên ban kiểm sốt4 Quy định đặt nhằm đảm bảo tính minh bạch q trình kiểm định, kiểm sốt hoạt động công ty chủ, giữ cho công ty hoạt động cách trơn tru, bảo vệ hệ thống quản lí cơng ty khỏi tác động từ nội cơng ty Điều 95 luật doanh nghiệp 2005 quy định mơ hình quản trị cơng ty cổ phần sau: “Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc, cơng ty có mười cổ đông cá nhân cổ đông tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần cơng ty phải có Ban Kiểm sốt” Để phân tích điều luật này, yêu cầu phải hiểu theo sơ đồ sau: Mơ hình 1: Mơ hình phải có Ban kiểm sốt Luật Doanh nghiệp 2020, 17 tháng năm 2020, điều 169 Mơ hình 2: Mơ hình khơng bắt buộc có ban Kiểm soát Để hiểu rõ điều luật này, ta so sánh với luật doanh nghiệp năm 1999 việc xác định có bắt buộc phải có Ban kiểm sát hay không vào yếu tố số lượng cổ đông 5, luật doanh nghiệp 2005 việc xác định tồn Ban Kiểm sát mơ hình quản trị phụ thuộc vào yếu tố6: Luật doanh nghiệp 1999, 12 tháng năm 1999, điều 88 Luật doanh nghiệp 2005, 29 tháng 11 năm 2005, điều 95 - Yếu tố số lượng, theo đó, CTCP có 11 cổ đơng cá nhân phải có BKS Yếu tố tính cổ đơng cá nhân - Yếu tố sở hữu cổ phần cơng ty, theo CTCP có cổ đơng tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần phải có BKS Yếu tố đặt cổ đông tổ chức Và hai yếu tố trên, cần CTCP rơi vào điều cần có BKS khơng phải có yếu tố lúc Đối với yếu tố đầu tiên, việc giới hạn lại số cá nhân cổ đông để bắt buộc có ban kiểm sốt để hợp lí hóa mơ hình quản trị cơng ty theo bối cảnh năm 2005 Trong thời gian bắt đầu giai đoạn thị trường hóa nên kinh tế Việt Nam, nhiều doanh nghiệp thành lập, đặc biệt công ty cổ phần xuất ngày nhiều đóng góp nhiều phần quan trọng kinh tế nước nhà Bên cạnh đó, cơng ty cổ phần lúc thường có cổ đơng cá nhân bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị thường kiêm ln Giám đốc, người Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, người cổ đông đủ số lượng thành lập công ty Tuy nhiên, lúc có cơng ty cổ phần có quy mơ lớn nhiều, đa phần chúng hoạt động với thành viên chủ yếu người thân Để đảm bảo hoạt động tài chính, quản trị cơng ty diễn cách minh bạch u cầu phải có phận độc lập hạch tốn lại q trình hoạt động công ty số lượng cổ đông cá nhân lớn Với lí này, ban kiểm sốt phận bắt buộc phải có mơ hình quản trị cơng ty cổ phần có 11 cá nhân cổ đông công ty Yếu tố thứ hai phức tạp chút, điều luật nhắc đến việc “cổ đơng có 50% cổ phần cơng ty” khơng nhắc đến việc tổ chức hay nhiều tổ chức Ở đây, hiểu đơn giản cổ đơng cổ đơng nắm giữ 50% cổ phần công ty, đó, cơng ty bắt buộc phải có ban kiểm sốt 2.2 Đại hội đồng cổ đơng Theo luật doanh nghiệp năm 1999, Đại hội đồng cổ đông chia thành loại: Đại hội đồng cổ đông thành lập, Đại hội đồng thường niên Đại hội đồng bất thường Tuy nhiên, theo luật DN năm 2005, Đại hội đồng cổ đông không nhắc đến Đại hội đồng cổ đơng thành lập, cịn lại Đại hội đồng cổ đông thường niên Đại hội đồng cổ đông bất thường Điều giải thích sau: Các cơng ty cổ phần thành lập theo luật doanh nghiệp năm 1999 2005 theo thủ tục đăng kí kinh doanh, sau cơng ty nhận giấy Chứng nhận đăng kí kinh doanh cơng ty cơng nhận thành lập Bên cạnh đó, luật doanh nghiệp sửa đổi mặt cấu, quản lí cơng ty cơng ty có giấy Chứng nhận đăng kí kinh doanh, nghĩa q trình thành lập cơng ty cơng ty có trách nhiệm phải làm việc cần thiết để đăng ký kinh doanh Vì thế, luật doanh nghiệp khơng đề cập đến Đại hội đồng cổ đông thành lập 2.3 Hội đồng quản trị 2.3.1 Chức hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2005 Luật doanh nghiệp năm 2005 nhắc đến rằng: “Hội đồng quản trị quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông” – khoản 1, điều 108 luật Doanh nghiệp 2005 2.3.2 Thành phần chế hoạt động theo luật Doanh nghiệp năm 2005 Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, luật DN năm 2005 quy định rằng: “Hội đồng quản trị có khơng thành viên không 11 thành viên Điều lệ cơng ty khơng có quy định khác” Đây đánh giá điểm mở so với luật năm 1999 Trong luật Doanh nghiệp năm 1999 (Điều 80.3) quy định Hội đồng quản trị không vượt 11 thành viên, tỷ lệ cụ thể Điều lệ công ty quy định không 11 thành viên Điểm mẻ sáng suốt điều luật luật doanh nghiệp 2005 nằm chỗ đảm bảo tính chặt chẽ phù hợp với thông lệ quốc tế Quy định rõ số lượng thành viên tối thiểu tối đa ngăn chặn việc bất cân xứng lượng thành viên đưa biểu Ngồi ra, để đảm bảo mơ hình cơng ty cổ phần hoạt động hiệu quả, quốc gia khác quy định số lượng thành viên tối thiểu, ví dụ như: Trung Quốc quy định số thành viên từ – 19 thành viên hội đồng quản trị 15 thành viên Thái Lan; quốc gia Châu Âu Bắc Mỹ, số lượng thành viên tối thiểu 2.3.3 Nhiệm kì thành viên Hội đồng quản trị Điểm luật Doanh nghiệp năm 2015 phân định rõ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Hội đồng chủ, T., Nghiệp., C and Nghiệp., C (2016) Cấu Trúc Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp., Luatsuanviet.com Available at: https://luatsuanviet.com/cau-truc-quan-tri-cong-ty-co-phantheo-luat-doanh-nghiep1.html (Accessed: 25 May 2022) quản trị; luật Doanh nghiệp năm 1999 quy định nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Theo luật DN 2005, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm thành viên Hội đồng quản trị khơng q năm bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Có thể hiểu rằng, điều luật tạo chế luân phiên thành viên Hội đồng quản trị Vừa giữ tính kế thừa doanh nghiệp vừa tao nét đổi mới, giúp cho doanh nghiệp thích ứng với mơi trường kinh tế liên tục biến động CHƯƠNG 2: NHỮNG SỰ THAY ĐỔI NỔI BẬT TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 Bối cảnh đời Luật Doanh nghiệp 2014 Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới, Luật Doanh nghiệp 2005 ngày bộc lộ khuyết điểm khơng cịn phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống, đồng thời, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh xã hội Chính vậy, Luật doanh nghiệp cần điều chỉnh lại để đáp ứng tương thích với tiến trình phát triển xã hội, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Luật Doanh nghiệp 2014 thức Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 với mục tiêu chủ chốt đưa doanh nghiệp trở thành cơng cụ kinh doanh rẻ hơn, an tồn thu hút nhà đầu tư để huy động nguồn lực vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh Trên sở kế thừa phát huy kết đạt Luật Doanh nghiệp 1999 Luật Doanh nghiệp 2005, luật Doanh nghiệp 2014 Luật doanh nghiệp 2005, 29 tháng 11 năm 2005, điều 105 10 khắc phục điểm hạn chế quy định hành thể chế hóa vấn đề phát sinh từ thực tiễn, Luật Doanh nghiệp 2014 có đổi nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, hướng tới phù hợp với thực tế kinh doanh doanh nghiệp tháo gỡ nhiều khó khăn, tạo điều kiện mở mơi trường kinh doanh thuận lợi phù hợp với xu chung giới9 Mơ hình quản trị cơng ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014 2.1 Mô hình quản trị chung CTCP loại hình doanh nghiệp có ưu huy động vốn từ nhiều tổ chức cá nhân cách phát hành chào bán cổ phần, đồng thời mở rộng quy mơ vốn thơng qua thị trường chứng khốn10 Theo đó, quy định cấu tổ chức CTCP pháp luật quốc gia bao gồm mơ hình quản trị cơng ty cổ phần như: Mơ hình hội đồng hai cấp, mơ hình hội đồng cấp với tham gia Chủ sở hữu (cổ đông); Hội đồng quản trị (HĐQT) Hội đồng giám sát; Giám đốc điều hành; Ban kiểm sốt Mục đích quan tham gia vào trình quản lý điều hành trì hoạt động kinh doanh CTCP, bên cạnh cịn giữ vai trị kiểm tra giám sát để đảm bảo minh bạch doanh nghiệp Theo điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 cấu trúc mơ hình tn theo hai hình thức sau đây: Luật doanh nghiệp năm 2014 - Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tồn q trình thành lập, hoạt động (2022) Available at: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/3922/luat-doanhnghiep-nam-2014 (Accessed: 25 May 2022) 10 Nguyễn Thị Lan Hương (2009), Một số so sánh CTCP theo Luật công ty Nhật Bản Luật doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học 25 (2009), tr 88 11 (i) Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ), HĐQT, Ban kiểm sốt, Giám đốc/Tổng giám đốc Trường hợp cơng ty cổ phần có 11 cổ đông cổ đông tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần công ty khơng bắt buộc phải có Ban kiểm sốt; (ii) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc Trường hợp 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải thành viên độc lập có Ban kiểm toán nội trực thuộc Hội đồng quản trị Các thành viên độc lập thực chức giám sát tổ chức thực kiểm soát việc quản lý điều hành cơng ty Đối với mơ hình (i), mơ hình tiếp tục áp dụng theo Điều 95 LDN 2005 Theo đó, quyền nghĩa vụ quan mơ hình tổ chức quản lý sau: Theo quy định Điều 135 LDN 2014, ĐHĐCĐ bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu Trong máy tổ chức hoạt động CTCP, ĐHĐCĐ quan có thẩm quyền định cao CTCP với quyền nghĩa vụ như: a) Thông qua định hướng phát triển công ty; b) Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; định mức cổ tức năm loại cổ phần; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; d) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần 12 công ty Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ giá trị khác; đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty; e) Thơng qua báo cáo tài năm; g) Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; h) Xem xét xử lý vi phạm Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho cơng ty cổ đông công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; k) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Điều lệ cơng ty 2.2 Ban kiểm sốt theo Luật năm 2014 Để góp phần thúc đẩy tính minh bạch, khách quan cơng bằng, xuất Ban kiểm sốt cấu tổ chức vô thiết yếu CTCP Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động HĐQT; kiểm tra tính hợp lí, hợp pháp hoạt động điều hành; kiểm tra tính trung thực giám sát mức độ cẩn trọng cơng tác kế tốn; kiến nghị biện pháp sửa đổi cấu tổ chức quản lí, điều hành hoạt động công ty; tra vấn đề theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đông với nhiệm vụ khác theo quy định điều lệ Theo đó, điều 163 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Ban kiểm sốt có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q 05 năm Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế.” 13 2.3 Ban quản trị theo Luật năm 2014 Về chức danh Giám đốc/ Tổng giám đốc, phận có vai trị quan trọng điều hành hoạt động hàng ngày CTCP, đồng thời chịu giám sát chịu trách nhiệm trước HĐQT theo Điều 157 LDN 2014 quy định Bên cạnh đó, LDN 2014 cho phép HĐQT có quyền “bổ nhiệm người số họ thuê người khác làm Giám đốc Tổng giám đốc.” Cũng tương tự HĐQT, nhiệm kỳ Giám đốc/Tổng giám đốc 05 năm bổ nhiệm lại khơng bị hạn chế số nhiệm kỳ Đối với mô hình (ii), mơ hình có tham gia Ban kiểm toán nội thành viên độc lập Đây mơ hình LDN 2014 quy định, thiết chế ĐHĐCĐ, HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc giữ vai trò, chức năng, quyền hạn nghĩa vụ tương tự mơ hình truyền thống CTCP; khác biệt hai mơ hình có hay khơng Ban kiểm sốt hay Ban kiểm toán nội thành viên độc lập Cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Về nguyên tắc, thành viên độc lập khơng có quan hệ nhân thân, tài sản công ty cổ phần, người quản lý, điều hành công ty cổ phần Sự tham gia họ nhằm nâng cao lực, hiệu hoạt động hội đồng quản trị, từ nâng cao hiệu hoạt động công ty cổ phần, đồng thời đảm bảo tính khách quan, cơng bằng, minh bạch Luật Doanh nghiệp 2014 tạo hội cho công ty cổ phần chủ động việc lựa chọn người đại diện pháp luật (Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc/Tổng Giám đốc) Trường hợp có 14 người đại diện pháp luật trở lên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc đương nhiên người đại diện theo pháp luật cần quy định rõ Điều lệ Đây thay đổi so với Luật Doanh nghiệp năm 2005 (công ty cổ phần có người đại diện theo pháp luật) Quy định tạo hội thúc đẩy trình hội nhập doanh nghiệp, đồng thời, có nhiều người đại diện giúp cho trình quản lý doanh nghiệp thuận lợi người đại diện theo pháp luật không chịu hợp tác với yêu cầu đưa từ thành viên cổ đông Bên cạnh đó, LDN 2014 điều chỉnh bổ sung số quy định liên quan đến quyền nghĩa vụ ĐHĐCĐ, HĐQT điều kiện để trở thành thành viên, thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật Theo đó, HĐQT có quyền tự bầu, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch HĐQT11 11 #1 Điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 so với Luật Doanh nghiệp năm 2005 - [Cập nhật 05/2022] (2021) Available at: https://www.luatquanghuy.edu.vn/blog/bai-tap-luat/luat-thuongmai/phan-tich-va-danh-gia-mot-so-diem-moi-cua-luat-doanh-nghiep-nam-2014-so-voi-luat-doanhnghiep-nam-2005/ (Accessed: 25 May 2022) 15 CHƯƠNG 3: NHỮNG SỰ THAY ĐỔI NỔI BẬT TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 Bối cảnh đời Luật Doanh nghiệp 2020 Luật doanh nghiệp 2020 đời nhằm thay đổi hệ thống quản trị công ty cổ phần để phù hợp với thực tiễn xu hướng phát triển mơ hình cơng ty cổ phần Việt Nam Những thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho công ty cổ phần tổ chức quản lý doanh nghiệp Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Các thành viên công ty cổ phần gọi cổ đông Cổ đơng tổ chức cá nhân Mỗi cổ đơng sở hữu cổ phần cơng ty Số lượng cổ đơng người trở lên Không giới hạn số lượng cổ đông tối đa Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần Theo Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 trừ trường hợp pháp luật chứng khốn có quy định khác, cơng ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý hoạt động theo hai mơ hình giống mơ hình 2014 sau đây: · Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Giám đốc Tổng giám đốc · Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc 16 Về vấn đề tổ chức quản lý công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp năm 2020 có điểm đáng ghi nhận thay đổi số thuật ngữ để tránh nhầm lẫn phù hợp với thực tiễn Bên cạnh điều chỉnh quyền nghĩa vụ cá nhân quan cấu tổ chức công ty cổ phần (thêm bớt) để đảm bảo đồng rõ ràng cơng tác quản lý Ngồi ra, Luật doanh nghiệp 2020 cịn có nhiều bước tiến so với Luật doanh nghiệp 2014: 17 PHẦN 3: TỔNG KẾT Mơ hình quản trị luật doanh nghiệp năm 2005 coi dấu mốc lớn thay đổi mơ hình quản trị luật doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, để phù hợp với xu hướng chung giới linh động mơ hình quản trị luật doanh nghiệp năm 2014 năm 2020 có vài thay đổi khác so với năm 2005 Mơ hình quản trị công ty vô cần thiết đặc biệt loại hình doanh nghiệp Đây coi công cụ để giải thách thức, khắc phục sai sót giúp nhà quản trị dễ dàng việc quản lý trình kinh doanh 12 Tuy nhiên mơ hình cần có xác phù hợp với hoàn cảnh xu hướng chung thời điểm áp dụng để việc áp dụng mơ hình vào doanh nghiệp đạt hiệu cao Chính vậy, luật doanh nghiệp năm 2005, 2014 2020 có thay đổi hợp lý bám sát với tình hình kinh tế ngồi nước Từ đó, có dấu mốc ấn tượng mơ hình quản trị công ty luật doanh nghiệp Việt Nam 12 chủ, T., Tức, T and nghiệp?, M (2022) Mơ hình quản trị đóng vai trị doanh nghiệp?, Vieclamquantri.net Available at: https://vieclamquantri.net/mo-hinh-quan-triqt114.html#:~:text=C%C3%A1c%20m%C3%B4%20h%C3%ACnh%20qu%E1%BA%A3n%20tr %E1%BB%8B%20l%C3%A0%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB %A5%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20thi%E1%BA%BFt,trong%20t%C3%ACnh%20hu %E1%BB%91ng%20c%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83 (Accessed: 26 May 2022) 18 ... kiểm so? ?t việc quản lý điều hành cơng ty Đối với mơ hình (i), mơ hình tiếp tục áp dụng theo Điều 95 LDN 2005 Theo đó, quyền nghĩa vụ quan mơ hình tổ chức quản lý sau: Theo quy định Điều 135 LDN. .. sốt gây thiệt hại cho cơng ty cổ đông công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; k) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Điều lệ cơng ty 2.2 Ban kiểm sốt theo Luật năm 2014 Để góp... nghiệp vụ công ty Hơn hết, luật 2005 thay đổi nhằm nâng cao vị ,vai trò trách nhiệm Ban Kiểm so? ?t Những thay đổi trọng tâm 2.1 Ban kiểm so? ?t 2.1.1 Khái niệm Ban kiểm so? ?t Ban kiểm so? ?t phận cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI SO SÁNH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO LDN ,

Từ khóa liên quan