0

giáo án động từ lớp 6

8 6 0
  • giáo án động từ  lớp 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:19

Nhóm 4 Bạch Thị Tíu Hồ Thị Diệu My Lê thị Nguyên Võ tá Cường GIÁO ÁN BÀI DẠY Tên bài dạy ĐỘNG TỪ Môn học Ngữ văn 6 Thời gian thực hiện 45 phút I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Phẩm chất 2 Năng lực chung + Nhận biết được từ loại + Phân biệt được động từ và các từ loại khác II PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC 1 Phương tiện dạy học Máy chiếu Phấn Bảng 2 Hình thức tổ chức dạy học Gợi mở tạo tâm thế vào bài mới, nêu và giải quyết vấn đề, Làm việc nhóm, làm việc cá nhân Dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp Hình thức giớ. Nhóm 4: Bạch Thị Tíu Hồ Thị Diệu My Lê thị Nguyên Võ tá Cường GIÁO ÁN BÀI DẠY Tên dạy : ĐỘNG TỪ Môn học: Ngữ văn Thời gian thực : 45 phút I II III IV MỤC TIÊU BÀI HỌC Phẩm chất Năng lực chung + Nhận biết từ loại + Phân biệt động từ từ loại khác PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC Phương tiện dạy học - Máy chiếu - Phấn - Bảng Hình thức tổ chức dạy học - Gợi mở tạo tâm vào mới, nêu giải vấn đề, - Làm việc nhóm, làm việc cá nhân - Dạy học cá nhân, nhóm, lớp - Hình thức: giới thiệu, trao đổi thảo luận TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ - Học sinh nắm từ loại Học sinh phát biểu khái niệm động từ, Chức động từ, khả kết hợp động từ, đặt câu với động từ tìm - Phân biệt động từ từ loại khác MƠ TẢ KHÁI QT TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Giai đoạn chuẩn bị học sinh: Tìm hiểu Động từ, trả lời câu hỏi, tìm tư liệu động từ,… Giai đoạn thực học lớp ( tiết): GV tổ chức hoạt động học tập, tiếp nối hoạt động HS thực để đạt mục tiêu học Giai đoạn ôn tập, cố nhà sau học Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG Hoạt động: Huy động tri thức, trải nghiệm học sinh Yêu cầu cần đạt HĐ GV HĐ HS + Ôn tập từ loại trước học + Tạo tâm vào + Cho chơi trò chơi kahoot + Trả lời câu hỏi kahoot Tiêu chí đánh giá + Nhớ lại cũ +Ứng dụng vào Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KIẾN THỨC Hoạt động: Bổ sung tri thức ( tìm hiểu đặc điểm động từ) Yêu cầu cần đạt HĐ GV HĐ HS + Nhắc kn động từ tiểu học + Tìm động từ câu + Nêu ý nghĩa khái quát động từ + So sánh động từ danh từ • Ghi bảng I.Đặc điểm động từ Ví dụ: (SGK) Ý Nghĩa khái quát động từ So sánh đặc điểm động từ với danh từ Ghi Nhớ + Cho HS nhắc lại động từ học tiểu học + Dựa vào kiến thức học tiểu học trả lời câu hỏi + Dựa vào kiến thức chuẩn bị để trả lời câu hỏi + Làm phiếu tập theo nhóm ( nhóm) + Hướng dẫn học sinh tìm câu trả lời sgk + Phát phiếu tập Tiêu chí đánh giá + Nếu vấn đề học  ĐT từ Hoạt động + Tìm động từ câu: Các động từ: a Đi, đến, ra, hỏi b Lấy, làm, lễ c Treo, có, xem, cười, bảo, bán, để, cất + Ý nghĩa khái quát động từ: -> Các ĐT có ý nghĩa hành động, trạng thái vật So sánh động từ: ( phiếu tập) Danh từ - Làm CN câu - Khơng kết hợp với VN có từ đứng trước Hoạt động: TÌM HIỂU CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ CHÍNH Yêu cầu cần đạt + Xếp động từ vào bảng phân loại • Ghi bảng II Các loại động từ Ví Dụ Ghi nhớ Hoạt động GV + Cho Hs làm bảng phân loại sgk HĐ cuả Tiêu chí cần đạt HS + Làm + xác định bảng loại động từ phân Địi hỏi ĐT loại Trả lời câu hỏi làm gì? Trả lời câu hỏi làm Dám, toan, địn sao, nào? VD • Muốn, chợt, th HS xác định có nhóm ĐT: + ĐT tình thái (có ĐT + Hỏi ĐT chia làm nhóm? ≠ kèm) + ĐT HĐ, trạng thái gồm loại nhỏ: ĐT HĐ trả lời câu hỏi: làm gì? ĐT trạng thái trả lời câu hỏi: làm sao? Hoạt động :TỔNG KẾT BÀI HỌC Yêu cầu cần đạt + Tổng kết loại động từ, đặc điểm động từ • Ghi bảng: III TỔNG KẾT Hoạt động GV + Yêu cầu học sinh tóm lược học + Đọc ghi nhớ HĐ cuả HS Tiêu chí cần đạt + Tóm lược + Tóm lược học + đọc ghi học nhớ + Hiểu động từ + Phân biệt động từ tình thái Động từ hoạt động Hoạt động: LUYỆN TẬP Yêu cầu cần đạt Thực làm tập SGK Hoạt động GV Hướng dẫn luyện tập - HS: Đọc yêu cầu tập ? Tìm ĐT truyện: “Lợn cưới áo mới” cho biết ĐT thuộc loại nào? - HS: Đọc yêu cầu HĐ cuả HS Làm tập Tiêu chí cần đạt Bài 1: - Các ĐT: khoe, may, đem, mặc, đứng, đợi, khen, thấy, hỏi, chợt, chạy, giơ, bảo, tức + ĐT tình thái: chợt, tức, liền, hay + ĐT hành động: khoe, may, đem, đợi, đứng, khen, hỏi, tập chạy ? Câu chuyện buồn cười chỗ nào? Từ nào? Vì sao? Bài 2: - Nằm từ: cầm, đưa + Cầm: nhận lấy từ người ≠ + Đưa: trao vật từ cho người ≠ ->Cách dùng từ làm bật tinh cách keo kiệt nhân vật -> áp dụng máy móc, khơng hợp hồn cảnh Hoạt động: VẬN DỤNG u cầu cần đạt Thực tập vận dụng HĐ GV Giáo viên giao nhiệm vụ: Đọc: Mùa thu em Là vàng hoa cúc Như nghìn mắt Mở nhìn trời êm Mùa đơng vừa HĐ HS + Thực nhiệm vụ Tiêu chí cần đạt Động từ : Mở, nhìn Động từ: đi, trút, hiện, bật qua Cây vường trút Chợt mùa xuân Bật chồi non mượt mà + Xác định động từ đoạn thơ Hoạt động: TÌM TỊI, MỞ RỘNG u cầu cần đạt Thực tập tìm tịi, mở rộng HĐ GV HĐ HS Gv giao nhiệm vụ: Việt đoạn văn có sử dụng động từ + Báo cáo nhiệm vụ + Đọc đoạn văn làm Tiêu chí cần đạt + Thực yêu cầu ... hiểu đặc điểm động từ) Yêu cầu cần đạt HĐ GV HĐ HS + Nhắc kn động từ tiểu học + Tìm động từ câu + Nêu ý nghĩa khái quát động từ + So sánh động từ danh từ • Ghi bảng I.Đặc điểm động từ Ví dụ: (SGK)... hành động, trạng thái vật So sánh động từ: ( phiếu tập) Danh từ - Làm CN câu - Không kết hợp với VN có từ đứng trước Hoạt động: TÌM HIỂU CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ CHÍNH Yêu cầu cần đạt + Xếp động từ vào... Tiêu chí đánh giá + Nếu vấn đề học  ĐT từ Hoạt động + Tìm động từ câu: Các động từ: a Đi, đến, ra, hỏi b Lấy, làm, lễ c Treo, có, xem, cười, bảo, bán, để, cất + Ý nghĩa khái quát động từ: -> Các
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án động từ lớp 6,