0

luận văn tốt nghiệp lập dự án đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư quốc tế an lộc phát

112 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2022, 09:06

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN CQ5662 02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT Khoa Kinh Tế Chuyên ngành Kinh Tế Đầu Tư Tài Chính Mã ngành 62 Giáo viên hướng dẫn PGS TS Đinh Văn Hải Hà Nội 2022 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nội dung chuyên đề em viết là hoàn toàn do quá trình học tập, tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, không hề có sự sao chép với các chuyên đề kha. BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN CQ56/62.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT Khoa: Kinh Tế Chuyên ngành: Kinh Tế Đầu Tư Tài Chính Mã ngành: 62 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đinh Văn Hải SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 Hà Nội - 2022 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nội dung chuyên đề em viết là hoàn toàn quá trình học tập, tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, không co sự chép với các chuyên đề khác Nếu sai sự thật, em xin hoàn toàn chịu sự kỉ luật của khoa và nhà trường Tác giả luận văn Sinh viên (ký tên) Đỗ Thị Ngọc Huyền SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Khoa Kinh tế, thầy cô Khoa Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Đầu tư noi riêng, gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô Học Viện Tài Chính noi chung tận tâm truyền đạt cho em kiến thức bổ ích, thiết thực, giúp chúng em chuẩn bị sẵn hành trang cho quá trình sau này của thân Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Đinh Văn Hải dành nhiều thời gian và tâm huyết giúp đỡ em quá trình em thực tập Thầy tận tình chỉ bảo và hướng dẫn chi tiết để em hoàn thành khoa luận tốt nghiệp Đồng thời, em cảm ơn ban lãnh đạo, các cô, các và các anh chị Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em co thể hoàn thành khoá luận của mình và học hỏi nhiều kinh nghiệm cho công việc sau này Do kiến thức và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, vì vậy, không thể tránh khỏi những thiếu sot, em rất mong nhận nhiều sự đong gop ý kiến của các thầy cô khoa Kinh tế noi chung chuyên ngành Kinh tế đầu tư tài noi riêng Hà Nội, ngày tháng năm LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 10 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 10 1.1 Những khái niệm 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng, phân loại dự án đầu tư 10 1.1.2 Căn lập dự án đầu tư 12 1.1.3 Quy trình lập dự án đầu tư 13 1.1.5 Trình tự, nội dung lập dự án đầu tư 15 1.2 Sự cần thiết phải lập dự án đầu tư 27 1.3 Các tiêu đánh giá công tác lập dự án đầu tư 28 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập dự án đầu tư 30 1.4.1 Nhân tố chủ quan 30 1.4.2 Nhân tố khách quan 32 33 TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT 34 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 34 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 35 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát 35 2.2 Thực trạng công tác lập dự án Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 37 2.2.1 Quy trình lập dự án đầu tư Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 38 2.2.2 Phương pháp lập dự án đầu tư Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 39 2.2.2.1 Phương pháp phân tích đánh giá 39 2.2.2.2 Phương pháp dự báo 40 2.2.2.3 Phương pháp so sánh 41 2.2.3 Nội dung công tác lập dự án đầu tư Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 41 2.3 Lập dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương” Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 42 42 2.3.1 Giới thiệu dự án 2.3.1.1 Sự cần thiết phải đầu tư 44 2.3.1.2 Mục tiêu đầu tư 44 45 2.3.2 Nội dung lập dự án đầu tư 2.3.2.1 Nghiên cứu tính pháp lý 45 2.3.2.2 Nghiên cứu thị trường 49 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 2.3.2.3 Nghiên cứu tổ chức quản lý nhân dự án 50 2.3.2.4 Khía cạnh kỹ thuật - cơng nghệ dự án 51 2.3.2.5 Khía cạnh tài dự án 86 2.3.2.6 Khía cạnh kinh tế - xã hội dự án 89 2.3.3 Nhận xét công tác lập dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương” Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 90 91 2.4 Đánh giá công tác lập dự án đầu tư 2.4.1 Những mặt đạt công tác lập dự án đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 91 2.4.2 Những mặt hạn chế công tác lập dự án đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 92 93 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 94 TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT 95 95 3.1 Định hướng phát triển công ty năm tới 95 3.1.1 Định hướng phát triển công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác lập dự án đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 96 97 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự án cơng ty 3.2.1 Giải pháp hồn thiện công tác lập dự án Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 97 3.2.2 Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền nhà nước 102 TÓM TẮT CHƯƠNG 104 KẾT LUẬN 105 PHỤ LỤC 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 41 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 58 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp sử dụng đất 62 Bảng 2.4: Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất 64 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp khối lượng và chi phí giao thơng 72 Bảng 2.6: Khối lượng thoát nước mưa 75 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp khối lượng và chi phí cấp nước 77 Bảng 2.8: Khối lượng thoát nước thải 79 Bảng 2.9: Bảng tổng hợp khối lượng và chi phí cấp điện trung hạ thế 81 Bảng 2.10: Khối lượng chiếu sáng 82 Bảng 2.11: Khối lượng thông tin 83 Bảng 2.12: Chi phí đền bù giải phong mặt 84 Bảng 2.13: Dòng tiền dự án 93 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GPMB NPV IRR VAT CS KĐT HĐQT UBND KDC Giải phong mặt Giá trị hiện Hệ số hoàn vốn nội bộ Thuế giá trị gia tăng Công suất Khu đô thị Hội đồng quản trị Uỷ ban nhân dân Khu dân cư SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm vừa qua với tình hình kinh tế xã hội ngày càng phát triển, với việc gia tăng dân số hàng năm làm cho nhu cầu đất đai, tiện ích và đời sống dân cư tăng lên Hướng đến việc nâng cấp và phát triển đời sống dân cư, kèm với phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật là hết sức cần thiết và cấp bách Những nhà đầu tư bao gồm tư nhân và Chính phủ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này Lập dự án đầu tư là hoạt động quan trọng quá trình thực hiện triển khai các công trình xây dựng Việc lập dự án đầu tư đầy đủ, chi tiết là một cứ quan trọng để các quan xem xét tính khả thi của dự án, từ đo chủ đầu tư quyết định nên bỏ vốn đầu tư hay không Bên cạnh đo, việc lập dự án đầu tư nhằm giúp quan nhà nước xem xét, đánh giá sự phù hợp của dự án đối với đời sống kinh tế - xã hội, đối với khu vực dự định triển khai dự án, đánh giá mức độ an toàn của dự án đối với môi trường xung quanh, Do đo, công tác lập dự án đầu tư vẫn là vấn đề đưa lên hàng đầu Chính vì vậy em chọn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát làm nơi thực tập Và vì thấy tầm quan trọng của việc lập dự án đầu tư nên em xin chọn đề tài “Lập dự án đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình Mục đích nghiên cứu Thứ nhất, luận giải các vấn đề lý luận, thực tiễn đầu tư các dự án xây dựng, xây dựng hệ thống quy trình, nội dung thực hiện đầu tư công tác lập dự án đầu tư Thứ hai, đánh giá thực trạng công tác lập các dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát hiện Thứ ba, xây dựng và đề xuất một số quan điểm định hướng, giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm giúp nâng cao hiệu công tác lập dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát những năm tiếp theo SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác lập dự án đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát - Phạm vi nghiên cứu: Công tác lập dự án đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát, minh hoạ cụ thể cho công tác lập dự án đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát thông qua lập dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương” Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát thực hiện thời gian từ năm 2020 đến hiện Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp… nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu; sử dụng số liệu thống kê làm luận chứng Luận văn hệ thống lý thuyết, kết hợp với việc sử dụng các bảng số liệu, đánh giá, phân tích thực tiễn để qua đo rút kết luận các vấn đề nghiên cứu và đề xuất giải pháp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài kết cấu thành chương: Chương 1: “Lý luận chung lập dự án đầu tư” Chương 2: “Thực trạng công tác lập dự án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát” Chương 3: “Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát giai đoạn hiện nay” 10 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 Công tác lập dự án đầu tư cần đảm bảo tính khoa học: Tính khoa học của dự án thể hiện những khía cạnh chủ yếu sau: - Về số liệu thông tin: Trong quá trình lập dự án, chủ nhiệm dự án bắt đầu hình thành tổ chức, tập hợp nhân viên, thu thập và xử lý thông tin theo yêu cầu của dự án Thông tin lấy từ nhiều nguồn, từ nhiều phòng ban khác nhau, co thể gây kho khăn quá trình làm việc, tổng hợp dữ liệu Vì vậy trước tiến hành lập dự án cần thống nhất một nguồn thông tin chung cho các phòng ban Một số thông tin quan trọng cần phải phân tích đầy đủ thơng tin thị trường, thông tin nguồn cung ứng các yếu tố đầu vào, các khu vực địa điểm thực hiện dự án, dự toán chi phí, Những dữ liệu, thông tin để xây dựng dự án phải đảm bảo trung thực, xác, tức là phải chứng minh nguồn gốc và xuất xứ của những thông tin và những và nếu số liệu thu thập (do các quan co trách nhiệm cung cấp, nghiên cứu tìm hiểu thực tế, ) - Về phương pháp lí giải: Các nợi dung của dự án khơng tồn độc lập riêng rẽ mà chúng nằm một thể thống nhất, đồng bộ Vì vậy, quá trình phân tích, lý giải các nợi dung nêu dự án phải đảm bảo logic và chặt chẽ - Về phương pháp tính toán: Khối lượng tính toán một dự án thường rất lớn Do đo, thực hiện tính toán các chỉ tiêu cần đảm bảo đơn giản và xác Đối với các đồ thị, các vẽ kỹ thuật phải đảm bảo xác kích thước, tỉ lệ - Về hình thức trình bày: Dự án chứa đựng rất nhiều nội dung nên trình bày phải đảm bảo co hệ thống, rõ ràng và đẹp 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự án công ty 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự án Cơng ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát Đối với dự án, khâu lập dự án là công việc quan trọng mang tính quyết định đến tính khả thi của mợt dự án Trên thực tế, chi phí và thời gian để lập dự án đầu tư là khơng nhiều so với tổng chi phí và tổng thời gian của dự án Công tác lập dự án vẫn chưa trọng, tồn nhiều thiếu sot Không các dự án vì sơ suất từ khâu lập dự án mà đến thất bại Chính vì vậy, công tác lập dự án cần co những giải pháp 98 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 nhằm gop phần hoàn thiện và nâng cao hiệu lập dự án Dưới đây, em xin đề xuất một số giải pháp sau: Thứ nhất, tổ chức thực công tác lập dự án với quy trình quản lý chặt chẽ Một dự án lập co hiệu hay không phụ tḥc vào sự phối hợp, bố trí, phân cơng hợp lý giữa các phòng, ban công ty Do đo, muốn hoàn thiện quy trình lập dự án của công ty phải thống nhất, tăng cường sự hợp tác, ăn ý giữa các phòng ban Các phòng, ban phải co sự phân công nhiệm vụ rõ ràng ở khâu công tác lập dự án Chủ nhiệm dự án phải tổ chức và điều hành quản lý tốt, cần phải lập kế hoạch, lịch trình rõ ràng thời gian, công việc, thành viên và các bộ phận thực hiện công việc Mỗi công việc phân công phải gắn với chuyên môn của người, đồng thời kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng của các thành viên nhom lập dự án thường xuyên Bên cạnh đo, phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá thái độ, trách nhiệm làm việc của các thành viên nhom Củng cố bộ máy làm việc theo quy củ, co trình tự và hiệu từ xuống dưới, từ cán bộ cấp cao cho đến nhân viên cấp thấp Người lãnh đạo phải là người co lực chuyên môn cao, co phẩm chất đạo đức tốt, biết cách lãnh đạo người, biết lắng nghe những ý kiến của người Ngày nay, hội nhập kinh tế giữa các nước ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh không chỉ với các doanh nghiệp nước mà còn với các doanh nghiệp nước ngoài Do đo, muốn công tác lập dự án ngày càng nâng cao chất lượng thì quy trình lập dự án đầu tư công ty cần phải hoàn thiện và đổi mới Từ việc bố trí, phân công các phòng ban đến việc giám sát cần quản lý chặt chẽ Giám sát công việc của cán bộ lập dự án thông qua quy trình lập dự án theo trình tự hợp lý để không nội dung nào công tác lập dự án bị xem nhẹ và bỏ sot Đưa các yêu cầu cách thức thực hiện thiết kế và thời gian nộp hồ sơ thiết kế, danh mục các thông tin cần thu thập Sau hoàn thành lập dự án, cán bộ lập dự án cần kiểm tra lại xem còn thiếu sot gì không, sau đo trình lên để chủ nhiệm dự án kiểm tra lại Nhưng thực tế, quy trình quản lý công tác lập dự án vẫn chưa chặt chẽ và còn nhiều thiếu sot làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án Để khắc phục tình trạng này, ban quản lý cần co chế độ thưởng, phạt rõ ràng cho thành viên các phòng ban tham gia vào công tác lập dự án 99 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 Thứ hai, hoàn thiện phương pháp lập dự án Các dự án của công ty thường là các dự án đầu tư vào bất động sản Đây là các dự án đầu tư phát triển, mang tính chất lâu dài, kết và hiệu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố dự báo soạn thảo dự án Mỗi yếu tố đo ở một mức đợ khác co tính khơng chắn nhất định Do vậy, cán bộ lập cần phải lưu ý việc áp dụng phương pháp phân tích đợ nhạy Trên thực tế công tác lập dự án công ty chưa quan tâm nhiều Ví dụ dự án phân tích ở trên, cán bợ lập chưa sử dụng phân tích đợ nhạy quá trình lập dự án Khi vào thực hiện gặp nhiều vướng mắc lãi suất tăng, giá các yếu tố đầu vào tăng làm cho tổng vốn đầu tư tăng lên nhiều so với thời điểm lập dự án và các chỉ tiêu NPV, IRR, T thay đổi theo hướng không tốt Vì vậy, công ty cần bổ sung thêm phương pháp phân tích đợ nhạy vào hệ thống các phương pháp để phù hợp với điều kiện thực tế của dự án Từ đo, các dự án co tính khả thi cao, chất lượng dự án lập nâng cao Tom lại, công ty cần phải xây dựng một hệ thống phương pháp lập dự án thống nhất, đảm bảo đợ xác quá trình ứng dụng vào thực tế Cán bộ lập dự án cần phải biết nhiều phương pháp lập dự án, và phải đưa các ưu – nhược điểm của phương pháp, và đối với dự án cụ thể thì nên áp dụng phương pháp nào là tốt nhất để hoàn thành với chất lượng cao, hoàn thành tiến đợ và giảm chi phí Thứ ba, hoàn thiện nội dung lập dự án Như trình bày ở phần nợi dung cần phân tích quá trình lập dự án, các nội dung lập dự án co mối quan hệ mật thiết với Mợt nợi dung phân tích khơng xác co kết sai và kéo theo các nội dung khác sai, kết là dự án không co hiệu quả, lãng phí thời gian và cơng sức Vì vậy, sự tập trung làm việc phải hết sức cao đợ, thu thập các thơng tin và tính toán phải xác Để cơng tác lập dự án tốt, cần phải co sự nghiên cứu chi tiết, khoa học, thống nhất giữa các nội dung với Một dự án tốt là một dự án co khả thi Những người làm công tác tư vấn cho chủ đầu tư thực hiện công tác tư vấn tốt tất các lĩnh vực: * Nghiên cứu khía cạnh thị trường - Cần thực hiện việc điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp ý kiến của khách hàng diện rộng để xác định sản phẩm của dự án 100 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 - Trong nội dung phân tích khía cạnh thị trường của dự án, nhom soạn thảo cần bổ sung thêm những đánh giá chi tiết đối thủ cạnh tranh thị trường - Với những dự án quy mô lớn các sản phẩm nhà ở, giáo dục, Công ty co thể thuê chuyên gia các đơn vị tư vấn chuyên sâu lĩnh vực thực hiện * Nghiên cứu khía cạnh tài của dự án - Việc tính toán tổng mức đầu tư dựa thiết kế sở và các giải pháp kỹ thuật lựa chọn phân tích kỹ thuật Nhom soạn thảo cần kiểm tra, rà soát để tránh việc tính toán không đầy đủ, thiếu sot xác định đơn giá sai - Việc tính toán tổng mức đầu tư cần tính tới các yếu tố rủi ro co thể xảy trượt giá, lạm phát, sự thay đổi giá thuê đất, giá nguyên vật liệu… - Trong việc tính toán các chỉ tiêu hiệu để xác định tính khả thi của dự án, nhom soạn thảo cần bổ sung thêm các chỉ tiêu phân tích tài khác RRi, B/C, điểm hòa vốn… - Trong phân tích hiệu tài thì việc lường trước những tác động sự thay đổi giá bán sản phẩm, giá nguyên liệu đầu vào co vai trò hết sức quan trọng * Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án: - Bổ sung đội ngũ cán bộ, kỹ sư khảo sát, kỹ sư kỹ thuật để phân tích nợi dung dự án đầy đủ - Cơng ty cần đầu tư phát triển các thiết bị máy moc, cơng nghệ hiện đại để việc phân tích khía cạnh kỹ thuật của dự án đạt hiệu tốt - Thu thập đầy đủ thông tin để xác định phương pháp kỹ thuật và sử dụng phương pháp phù hợp cho dự án * Nghiên cứu khía cạnh kinh tế - xã hội - Các cán bộ lập dự án cần ý tính toán các chỉ tiêu như: giá trị gia tăng (NVA), giá trị gia tăng túy quốc gia (NNVA), giá trị hiện ròng, tỷ số lợi ích chi phí kinh tế (B/C) Thứ tư, đầu tư nguồn nhân lực cho công tác lập dự án Dự án là người tạo ra, muốn làm một dự án chất lượng thì phải cần một đội ngũ cán bộ lập dự án co trình độ và lực chuyên môn cao Công ty cần co kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ lập dự án co trình độ, nâng cao chuyên môn, tay nghề của họ Hàng năm, công ty cần tổ chức các chương trình, mở các khoa học đào tạo để 101 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 các thành viên co hội học tập và thử thách, từ đo phát triển lực thân như: Chương trình đào tạo các tổ chức giáo dục uy tín, đào tạo nợi bợ, tạo hợi cho nhân viên co thể học tập nước ngoài, Ngoài ra, công ty cần liên kết với các sở đào tạo, các trường học co khối ngành liên quan Tổ chức các cuộc thi, các chương trình, sự kiện để thu hút các cá nhân đội nhom là nhân tố phát triển tiềm Để lập dự án đạt hiệu cao thì công ty cần lập nhom đủ số lượng và chất lượng để tránh trường hợp một người phải làm việc của nhiều người, và thành viên phụ trách nghiên cứu ở mảng nào thì phải co kiến thức chuyên sâu ở mảng đo Bên cạnh đo, công ty cần tuyển thêm các cán bộ co kinh nghiệm làm việc thực tế ở các lĩnh vực khác để đáp ứng nhu cầu soạn thảo văn Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, làm việc và xử lý dữ liệu thiết bị điện tử không còn gì xa lạ Vì vậy, công ty cần tập trung tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ và sử dụng thành thạo các phần mềm cần thiết phục vụ cho công tác lập dự án Để tạo động lực làm việc và động viên tinh thần của các cán bộ nhân viên, công ty cần co những chế độ khen thưởng công bằng, hợp lý, tăng lương cho những cán bộ co thành tích làm việc xuất sắc, co tinh thần trách nhiệm, đong gop nhiều cho công ty, cung cấp các sách đãi ngợ cho cán bợ nhân viên như: đong bảo hiểm, chế độ tham quan, nghỉ mát hàng năm, các buổi hoạt động, giao lưu ngoại khoá, chế độ nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, Và cần nghiêm khắc xử phạt những cán bộ không hoàn thành tốt công việc, không co tinh thần trách nhiệm, không chấp hành các quy định của công ty Công ty cần co những cán bộ lãnh đạo co trách nhiệm với công việc, gần gũi và lắng nghe ý kiến đong gop của nhân viên, đặc biệt cán bộ lãnh đạo cần phải tự hoàn thiện mình Thứ năm, hoàn thiện khâu thu thập liệu xử lý thông tin Thông tin là nguyên liệu đầu vào cho quá trình lập dự án, đảm bảo cho việc soạn thảo dự án tốt Sự đa dạng của các nguồn thông tin co thể gây kho khăn quá trình xử lý, tổng hợp thông tin kho chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính xác của thơng tin Do đo biện pháp đưa là các cán bộ nhom soạn thảo phải thu thập, phân tích đầy đủ thơng tin tất lĩnh vực: thông tin thị trường, 102 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 thông tin khách hàng, thông tin nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, thông tin việc chọn địa điểm thực hiện, thông tin đối thủ cạnh tranh… để phân tích lĩnh vực tiến hành thuận lợi Bên cạnh đo, công ty phải liên tục cập nhật những thông tin mới nhất việc sửa đổi, bổ sung của các sách pháp luật các quy định, thông tư hướng dẫn của các bộ, sở ban ngành… Và cần co hệ thống lưu dữ hồ sơ, dự liệu, tài liệu, các vẽ thiết kế của các dự án thực hiện để làm sở cho việc áp dụng cho các dự án tương tự sau này Thứ sáu, đổi thiết bị, máy móc cơng nghệ, phương tiện phục vụ cho cơng tác lập dự án Các dự án lập công ty là những dự án đầu tư lĩnh vực xây dựng co số vốn đầu tư lớn, quy mô lớn, các thông số kỹ thuật phức tạp nên việc tính toán các chỉ tiêu hiệu tài chính, kinh tế xã hợi và việc phân tích kỹ tḥt thường phức tạp gây khơng kho khăn cho cán bợ lập dự án Để giảm bớt gánh nặng tính toán và tiết kiệm thời gian cho người lập dự án, công ty cần tăng cường cập nhật những phần mềm tính toán là cơng cụ hữu ích giúp cơng tác lập dự án nhanh Người lập dự án không còn phải mất nhiều thời gian và công sức cho khối lượng tính toán cồng kềnh, đơn điệu, lặp lặp lại Với các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình co quy mô lớn thì phân tích kỹ thuật là khá phức tạp, tốn kém thời gian, sức lực và tiền của Công ty cần thay đổi công nghệ lạc hậu những công nghệ tiên tiến hơn, đầu tư nhiều vào các công nghệ các máy moc thiết bị phục vụ cho công việc nghiên cứu độ bền, sức nén công trình, máy khoan thăm dò địa chất… để các dự án sau lập đảm bảo tính thực tế và xác Các dự án xây dựng phải đảm bảo tính thực tế và xác, cơng ty cần bố trí thêm máy tính xách tay, điện thoại di động, phương tiện lại phục vụ cho cán bộ lập dự án thuận lợi cho việc nghiên cứu, khảo sát, tính toán cơng trình xây dựng dễ dàng 103 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 3.2.2 Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền nhà nước - Cán bộ cấp của công ty cần thành lập một nhom lập dự án với các thành viên co đầy đủ số lượng và chuyên môn cho công tác lập dự án, phân công công việc hợp lý để đảm bảo tiến độ lập dự án, tránh tình trạng ôm đồm công việc gây áp lực cho thành viên Cụ thể, công ty cần bổ sung thêm cán bộ dự toán cho phòng dự án, sự chia sẻ công việc làm cho cơng tác lập dự án achính xác và hoàn thiện - Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, công ty cần kiến nghị với các quan các cấp co thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy định, bộ luật, chế tài xây dựng để nhà nước tiếp tục và hoàn thiện các sách ban hành, giúp cho việc hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng tốt đẹp lên - Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi hành lang pháp lí cho việc thực hiện các thủ tục công tác lập dự án tạo điều kiện thêm xây dựng sở hạ tầng, trụ sở làm việc cho công ty 104 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở những đánh giá công tác lập dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát chương và định hướng phát triển của công ty, nợi dung của chương đưa là giải pháp để hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tạo công ty giải pháp phương pháp lập dự án, tổ chức thực hiện công tác lập dự án, chất lượng nội dung lập dự án,… Đồng thời, chương đưa những kiến nghị, đề xuất với công ty và các cấp co thẩm quyền để công tác tổ chức lập dự án đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát noi riêng và ở các doanh nghiệp khác noi chung 105 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 KẾT LUẬN Hoạt động đầu tư đòi hỏi một lượng vốn lớn trung và dài hạn, đo kết và hiệu của hoạt động đầu tư bị tác động bởi nhiều yếu tố bên lẫn bên ngoài như: Con người, yếu tố tự nhiên, trị, kinh tế - xã hội, các yếu tố không gian, thời gian… Việc lập dự án đầu tư giúp cho các quan quản lý nhà nước xem xét sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng; đánh giá tác động sự ảnh hưởng của dự án tới môi trường xung quanh và người Việc lập dự án giúp cho chủ đầu tư co quyết định đầu tư hợp lí và người quyết định đầu tư thấy sự cần thiết, mục tiêu, hiệu đầu tư của dự án; làm sở cho các nhà tài trợ xem xét hiệu dự án và khả hoàn trả vốn Khi xã hội ngày càng phát triển, sự hội nhập kinh tế ngày một tăng đòi hỏi các quốc gia phải cải thiện và nâng cao chất lượng của quốc gia đo Nhiều dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị, công trình xây dựng cầu đường, sân bay mới xây dựng và cải tạo vừa nhằm đổi mới đất nước vừa nhằm cải thiện chất lượng đời sống của người dân, đồng thời mang lại hiệu kinh tế cho đất nước Trong thực tế vẫn còn tồn khá nhiều dự án đầu tư mà công tác lập và thẩm định còn chưa tốt Chính vì vậy mà việc lập dự án ngày càng quan trọng và cần thiết bao giờ hết Trên sở phân tích đánh giá thực trạng cơng tác lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thời gian gần đây, luận văn thực hiện các nhiệm vụ đề ra: - Tổng hợp và hệ thống những lý luận chung lập dự án đầu tư, nêu rõ nội dung, phương pháp và quy trình của lập dự án đầu tư Luận văn phân tích sâu vào các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập dự án đầu tư Từ đo thấy sự cần thiết phải lập dự án và không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập dự án đầu tư - Đánh giá thực trạng tình hình công tác thẩm định dự án đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát, từ đo rút những kết đạt được, hạn chế còn tồn công tác lập dự án và nguyên nhân của những hạn chế đo 106 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 - Từ những lý luận chung và phân tích từ tình hình thực tế, đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát Trong thời gian tham gia thực tập công ty, qua tìm hiểu và sự chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn, các cán bộ công ty, em tìm hiểu và học hỏi rất nhiều kiến thức thực tế công tác lập dự án công ty và lựa chọn đề tài “Lập dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình Chuyên đề nêu những đong gop, thành tích bật cơng tác lập dự án công ty, đồng thời nêu những tồn tại, nguyên nhân, từ đo đưa một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho công tác lập dự án công ty, gop một phần nhỏ vào sự phát triển của công ty thời gian tới Bên cạnh những kết đạt được, kinh nghiệm và thời gian hạn chế nên bài luận của em không tránh khỏi những thiếu sot, chưa hoàn thiện, em mong sự gop ý của các thầy giáo, cô giáo để tiếp tục nghiên cứu và phát triển đề tài nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác lập dự án đầu tư Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Đinh Văn Hải các anh chị, cán bộ công ty tạo điều kiện, giúp đỡ em tận tình để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp của mình Do thời gian nghiên cứu còn nên ḷn văn này khơng thể tránh khỏi những thiếu sot và hạn chế vì vậy em mong thầy cô và bạn đọc chỉ bảo và giúp đỡ để luân văn hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn 107 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Khái niệm * Phân loại dự án đầu tư - Theo quy mơ và tính chất + Dự án quan trọng quốc gia: Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập cụm công trình liên kết chặt chẽ với tḥc mợt các tiêu chí dưới đây: Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; Ảnh hưởng lớn đến môi trường tiềm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: a) Nhà máy điện hạt nhân; b) Sử dụng đất co yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gio, chắn cát bay, chắn song, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 50 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; Sử dụng đất co yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; Dự án đòi hỏi phải áp dụng chế, sách đặc biệt cần Quốc hội quyết định * Dự án nhom A: Trừ các dự án quan trọng quy định Điều của Luật này, các dự án thuộc một các tiêu chí dưới là dự án nhom A: Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một các trường hợp sau đây: 108 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 a) Dự án địa bàn co di tích quốc gia đặc biệt; b) Dự án địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật quốc phòng an ninh; c) Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng an ninh co tính chất bảo mật quốc gia; d) Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ; đ) Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất; Dự án co tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây: a) Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng song, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ; b) Công nghiệp điện; c) Khai thác dầu khí; d) Hoa chất, phân bon, xi măng; đ) Chế tạo máy, luyện kim; e) Khai thác, chế biến khoáng sản; g) Xây dựng khu nhà ở; Dự án co tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây: a) Giao thông, trừ các dự án quy định điểm a khoản Điều này; b) Thủy lợi; c) Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kĩ thuật; d) Kỹ thuật điện; đ) Sản xuất thiết bị, thông tin điện tử; e) Hoa dược; g) Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định điểm d khoản Điều này; h) Cơng trình khí, trừ các dự án quy định điểm đ khoản khoản Điều này; i) Bưu viễn thơng; Dự án co tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây: a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; b) Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; 109 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 c) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; d) Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định các khoản 1,2 và Điều này; Dự án co tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây: a) Y tế, văn hoa, giáo dục; b) Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; c) Kho tang; d) Du lịch, thể dục thể thao; đ) Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định điểm g khoản Điều này * Dự án nhom B: Dự án thuộc lĩnh vực quy định khoản Điều của Luật này co tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng Dự án thuộc lĩnh vực quy định khoản Điều của Luật này co tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng Dự án thuộc lĩnh vực quy định khoản Điều của Luật này co tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng Dự án thuộc lĩnh vực quy định khoản Điều của Luật này co tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng * Dự án nhom C: Dự án thuộc lĩnh vực quy định khoản Điều của Luật này co tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng Dự án thuộc lĩnh vực quy định khoản Điều của Luật này co tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng Dự án thuộc lĩnh vực quy định khoản Điều của Luật này co tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng Dự án thuộc lĩnh vực quy định khoản Điều của Luật này co tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng 110 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS, TS Đinh Văn Hải, TS Trần Phương Anh (chủ biên) -Giáo trình Quản lý dự án (2019), NXB Tài Chính, Hà Nợi PGS, TS Đinh Văn Hải, TS Lương Thu Thủy (chủ biên) – Bài giảng gốc Kinh tế Đầu tư (2016), NXB Tài Hà Nợi PGS.TS Bùi Văn Vần, PGS.TS Vũ Văn Ninh, Giáo trình tài doanh nghiệp (2013), NXB Tài Chính, Hà Nợi PGS, TS Hoàng Văn Quỳnh, PGS, TS.Nguyễn Thị Hoài Lê (2015) – Giáo trình thị trường tài chính-NXB Học Viện Tài Chính Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát năm 2018 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát năm 2019 Thuyết minh thiết kế sở Dự án Khu dân cư mới xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Thuyết minh quy hoạch xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Nguyễn Hồng Quyên “Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hapulico” 10 Báo điện tử tỉnh Hải Dương – Công ty CP Đầu tư quốc tế An Lộc Phát làm chủ đầu tư khu dân cư mới xã Hồng Quang 111 SV: Đỗ Thị Ngọc Huyền CQ56/62.02 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN Họ tên người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Văn Hải Nhận xét quá trình thực tâp tốt nghiệp của sinh viên Đỗ Thị Ngọc Huyền Lớp: CQ56/62.02; Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài Đề tài: “Lập dự án đầu tư công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc Phát” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: Về chất lượng nội dung luận văn: - Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành - Đợ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu Điểm: Bằng số: Bằng chữ: Hà Nội, ngày…… tháng…… năm…… Người hướng dẫn 112 ... Quốc tế An Lộc Phát 35 2.2 Thực trạng công tác lập dự án Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 37 2.2.1 Quy trình lập dự án đầu tư Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 38 2.2.2... Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 35 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế An Lộc. .. tác lập dự án đầu tư Công ty Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Lộc Phát 41 2.3 Lập dự án ? ?Đầu tư xây dựng Khu dân cư xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương” Công ty cổ phần Đầu tư quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn tốt nghiệp lập dự án đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư quốc tế an lộc phát,