0

Hãy bình luận về nghĩa vụ chứng minh của các chủ thể trong tố tụng hành chính theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015? Qua đó, hãy phân tích làm rõ chủ thể đóng vai trò quyết định trong thực hiện nghĩa vụ chứng minh

20 7 0
  • Hãy bình luận về nghĩa vụ chứng minh của các chủ thể trong tố tụng hành chính theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015? Qua đó, hãy phân tích làm rõ chủ thể đóng vai trò quyết định trong thực hiện nghĩa vụ chứng minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 23:53

Microsoft Word TÑ tång hành chính Thi  MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Đề tài Hãy bình luận về nghĩa vụ chứng minh của các chủ thể trong tố tụng hành chính theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015? Qua đó, hãy phân tích làm rõ chủ thể đóng vai trò quyết định trong thực hiện nghĩa vụ chứng minh Hà Nội – 2021 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 B NỘI DUNG 2 I Khái quát chung về chứng minh trong tố tụng hành chính 2 1 Khái niệm chứng minh trong tố tụng hành chính 2 2 Ý nghĩa của hoạt động chứng minh 2 3. - - MÔN: LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Đề tài: Hãy bình luận nghĩa vụ chứng minh chủ thể tố tụng hành theo quy định Luật Tố tụng hành năm 2015? Qua đó, phân tích làm rõ chủ thể đóng vai trị định thực nghĩa vụ chứng minh Hà Nội – 2021 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Khái quát chung chứng minh tố tụng hành Khái niệm chứng minh tố tụng hành 2 Ý nghĩa hoạt động chứng minh Đối tượng chứng minh II Bình luận nghĩa vụ chứng minh chủ thể tố tụng hành theo quy định Luật Tố tụng hành năm 2015 Đương 1.1 Nghĩa vụ chứng minh đương 1.2 Đương chủ thể đóng vai trị định thực nghĩa vụ chứng minh Người đại diện đương Người bảo vệ quyền lợi ích đương Tòa án nhân dân 10 Viện kiểm sát nhân dân 11 III Mở rộng số vấn đề 12 Một số khó khăn, vướng mắc thực tiễn 12 Hướng giải 15 C KẾT LUẬN 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 A MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, nhiệm vụ phát triển bảo vệ đất nước, yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải tiến hành cải cách tư pháp vấn đề đảm bảo xử lý nhanh chóng, kịp thời, đắn vụ án hành Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm Mỗi vụ án hành giải Tịa án chứa đựng nhiều mâu thuẫn đương sự, thực tiễn việc giải vụ án cho thấy lĩnh vực giải tranh chấp phức tạp Để việc giải vụ án hành đắn, vấn đề mà bên đưa cần phải xác minh, làm rõ, đảm bảo tính hợp pháp trước tòa án đưa phán cuối cùng, chủ thể cần phải thực tốt nghĩa vụ chứng minh Bên cạnh đó, chưa nắm vững chưa thực tốt nghĩa vụ chứng minh chủ thể pháp luật tố tụng hành dẫn đến việc giải vụ án hành gặp nhiều khó khăn, chưa nhanh chóng, xác, đặc biệt kéo dài gây tốn thời gian, đơi chưa đạt hài lịng bên Việc tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề xung quanh vấn đề giúp cho việc áp dụng pháp luật tố tụng hành có hiệu nâng cao hiệu hoạt động chứng minh Từ nhận định đó, nội dung tiểu luận đây, em chọn đề tài “Hãy bình luận nghĩa vụ chứng minh chủ thể tố tụng hành theo quy định Luật Tố tụng hành năm 2015? Qua đó, phân tích làm rõ chủ thể đóng vai trị định thực nghĩa vụ chứng minh” Thơng qua nhằm góp phần cố lại kiến thức tố tụng hành cho thân suốt trình học tập Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp, lực, trình độ cịn nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, sai lầm, em mong nhận ý kiến nhận xét đóng góp từ phía thầy/cơ! B NỘI DUNG I Khái qt chung chứng minh tố tụng hành Khái niệm chứng minh tố tụng hành “Chứng minh” dùng để dạng hoạt động phổ biến người đời thường (ví dụ chứng minh tranh luận hội thảo, chứng minh phát biểu bảo vệ quan điểm diễn đàn ) nhằm “làm cho thấy rõ có thật, việc lý lẽ dùng suy luận logic vạch rõ điều đúng” [5] Trong khoa học pháp lý, khái niệm chứng minh hiểu trình làm rõ thật khách quan vụ án Tòa án người tham gia tố tụng thực thông qua hoạt động cung cấp, thu thập, nghiên cứu, đánh giá sử dụng chứng Chứng minh tố tụng hành hiểu theo nghĩa Đó trình làm rõ thật khách quan vụ án hành chính, thực chủ thể tiến hành tố tụng chủ thể tham gia tố tụng hành nhằm giải vụ án hành khách quan, cơng bằng, pháp luật qua bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức [3] Quá trình chứng minh tố tụng hành bao gồm hoạt động sau: giao nộp tài liệu, chứng cứ; xác minh, thu thập tài liệu, chứng (lấy lời khai đương sự, người làm chứng; đối chất; xem xét, thẩm định chỗ; trưng cầu giám định; định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức cung cấp chứng cứ…); bảo quản chứng cứ; đánh giá chứng cứ; công bố sử dụng chứng cứ; bảo vệ chứng Ý nghĩa hoạt động chứng minh Ý nghĩa trực tiếp chứng minh tìm để kết luận tình tiết vụ án, từ định yêu cầu người khởi kiện Khơng có hoạt động chứng minh khơng thể có để kết luận tình tiết, kiện quan điểm đương [4] Hoạt động chứng minh tố tụng hành hoạt động chủ thể tiến hành tố tụng chủ thể tham gia tố tụng Kết giải vụ án hành phụ thuộc vào kết hoạt động chứng minh Chứng minh cách để xác định tình tiết vụ việc tính đắn hoạt động xét xử Bên cạnh đó, chứng minh cịn có ý nghĩa việc bảo đảm cho việc giải vụ án khách quan, có hợp pháp, nhờ mà bảo đảm pháp chế hoạt động quản lí nhà nước quan hành Ý nghĩa cịn thể rõ Luật tố tụng hành cịn quy định nhiệm vụ Tòa án, Viện kiểm sát việc xác minh, thu thập đánh giá chứng [4] Thẩm phán biết rõ nội dung vụ việc để xác định thật khách quan vụ án thông qua hoạt động chứng minh Đối với đương luật sư, chứng minh có ý nghĩa quan trọng để thuyết phục Hội đồng xét xử bảo vệ quyền lợi Trước Tịa án bên đương luật sư không chứng minh tồn quyền lợi ích hợp pháp họ quyền lợi ích hợp pháp khơng thể Tịa án bảo vệ Đối tượng chứng minh Đối tượng chứng minh vụ án hành tình tiết vụ án cần phải làm rõ để giải vụ án Ở góc độ chung nhất, đối tượng chứng minh vụ án hành yêu cầu phải đối đương [3] Việc xác định đối tượng chứng minh điều kiện cần thiết để hiểu tình tiết vụ việc định hướng giải cụ thể Nếu không xác định đối tượng chứng minh khiến cho hoạt động chứng minh thiếu sở khoa học, dẫn đến tình trạng Tịa án xác định kiện không liên quan đến vụ án bỏ sót tình tiết quan trọng Những khơng liên quan đến u cầu đương khơng cần phải chứng minh Trong Luật tố tụng hành khơng quy định cụ thể đối tượng chứng minh Tuy nhiên, vụ án hành với đặc trưng đối tượng khởi kiện chủ yếu định hành chính, hành vi hành lĩnh vực quản lý hành nhà nước định kỷ luật buộc việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng tương đương trở xuống hay định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri, tình tiết đối tượng chứng minh thường liên quan đến tính hợp pháp hay khơng hợp pháp định hay hành vi đối tượng khởi kiện [3] Pháp luật tố tụng hành thừa nhận số đối tượng không cần chứng minh Điều 79, gồm: - Những tình tiết, kiện rõ ràng mà người biết Tòa án thừa nhận; - Những tình tiết, kiện xác định án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật; - Những tình tiết, kiện ghi văn cơng chứng, chứng thực hợp pháp; trường hợp có nghi ngờ tính xác thực tình tiết, kiện văn Thẩm phán u cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, giao nộp văn xuất trình văn gốc, chính; - Một bên đương thừa nhận khơng phản đối tình tiết, kiện, tài liệu, văn mà bên đương đưa bên đương đưa tình tiết, kiện, tài liệu, văn khơng phải chứng minh II Bình luận nghĩa vụ chứng minh chủ thể tố tụng hành theo quy định Luật Tố tụng hành năm 2015 Nghĩa vụ chứng minh trước hết nghĩa vụ pháp lý chủ thể định trình chứng minh, nghĩa vụ phải làm rõ tình tiết, kiện có ý nghĩa việc giải vụ án Đây nghĩa vụ pháp lý bắt buộc mà không thực phải gánh chịu hậu pháp lý bắt buộc Đương 1.1 Nghĩa vụ chứng minh đương Đương tố tụng hành bao gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan1.Trong tố tụng hành nghĩa vụ chứng Xem khoản Điều Luật tố tụng hành 2015 minh trước tiên thuộc đương sự, đương người có quyền lợi trực tiếp Khoản Điều Luật tố tụng hành 2015 quy định: đương có quyền nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cho Tòa án chứng minh yêu cầu có hợp pháp Điều 78 Luật tố tụng hành 2015 quy định người khởi kiện, người bị kiện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Theo đó, đương vụ án hành có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, điều đồng nghĩa với việc xác định nghĩa vụ chứng minh thuộc đương [3] Khi người khởi kiện đưa u cầu tới Tịa án có thẩm quyền nghĩa vụ chứng minh họ phải có cứ, hợp pháp vô quan trọng Bởi lẽ, làm đơn khởi kiện định hành chính, hành vi hành chính, người khởi kiện phải có nghĩa vụ cung cấp chứng liên quan đến định hành chính, hành vi hành để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Và người bị kiện muốn phản đối, bác bỏ yêu cầu người khởi kiện họ có nghĩa vụ chứng minh tính đắn tài liệu, chứng liên quan đến nội dung vụ án Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ cung cấp chứng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp q trình tham gia tố tụng Đương nhiên khơng phải tất tài liệu với lập luận đương có giá trị chứng minh yêu cầu hay phản đối đương [3] Việc đánh giá chứng cứ, xác định giá trị chứng minh tài liệu có hồ sơ vụ án thuộc Toà án mà hết thuộc Hội đồng xét xử [3] Nghĩa vụ đương chứng minh đầy đủ đắn quan điểm sở pháp lý, Tịa án dựa sở chứng minh đương để đưa định phán Nếu không đưa chứng không đầy đủ chứng phải chịu hậu việc khơng chứng minh chứng minh không đầy đủ Khi đương khơng thể tự thu thập chứng đề nghị Tịa xác minh, thu thập tài liệu, chứng vụ án2 Ví dụ người khởi kiện khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dung đất Người khởi kiện phải chứng minh có chứng minh định hành sai Nếu người bị kiện không đồng ý, họ phải chứng minh điều ngược lại Tòa án cần kiểm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hợp pháp hay không? Hoạt động chứng minh vụ án bắt đầu người khởi kiện nộp đơn khởi kiện Tòa án thụ lý Trong đơn khởi kiện, người khởi kiện thực họat động chứng minh thông qua việc cung cấp chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, định thu hồi đất,… Tồn q trình chứng minh xoay quanh định 1.2 Đương chủ thể đóng vai trị định thực nghĩa vụ chứng minh Hơn hết, đương phải biết rõ thông tin kiện liên quan vụ án để chứng minh cho quyền lợi mình, họ phải đưa chứng Mỗi chứng có mục đích để chứng minh cho luận điểm đương đắn Tịa án Chính vậy, nghĩa vụ đương ngang việc chứng minh tính đắn cở sở pháp lý chứng hợp pháp Theo quan điểm cá nhân em, đương chủ thể đóng vai trị định thực nghĩa vụ chứng minh, thể số điểm sau: Thứ nhất, đương người thực hầu hết việc chứng minh Đương thực nghĩa vụ chứng minh cách, tự thu thập, cung cấp chứng cứ, nhờ Tòa án hỗ trợ thu thập Trong giai đoạn cung cấp chứng đương người cung cấp chứng cho Tịa án Đây hoạt động giao nộp chứng vào hồ sơ vụ án, chứng nhiều hay có ảnh hưởng đến việc tranh luận bên rút ngắn kéo dài Xem khoản Điều 55 Luật tố tụng hành 2015 hơn, chứng cụ thể, xác việc tranh luận trách nhiệm Tòa án đơn giản Ngay nộp đơn khởi kiện cho Tòa án, người khởi kiện phải thực nghĩa vụ chứng minh qua việc cung cấp chứng ban đầu Và sau Tịa án thơng báo việc khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền cung cấp chứng để bảo vệ quyền lợi Trong suốt trình tố tụng, đương có quyền cung cấp chứng Tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, đương có quyền bổ sung chứng để chứng minh cho u cầu có cứ, hợp pháp3 Như vậy, việc quy định đương có nghĩa vụ chứng minh tất trình giải vụ án nhằm tạo điều kiện để đương phát huy hết khả việc chứng minh cho yêu cầu Thứ hai, đương người tham gia tích cực hoạt động chứng minh Hoạt động chứng minh đương đa dạng, bao gồm cung cấp, thu thập tài liệu chứng cứ; nghiên cứu, đánh giá chứng cứ, Vì thế, ngồi nghĩa vụ thu thập chứng để cung cấp cho Tịa án, đương cịn có nghĩa vụ nghiên cứu chứng mà thu thập vụ án, tiến hành xác minh chứng đưa có hợp pháp hay khơng Hơn nữa, đương có chủ động việc nghiên cứu, đánh giá chứng tìm kiếm chứng để phủ nhận quan điểm đối phương thông qua quyền biết, ghi chép chụp tài liệu, chứng đương khác xuất trình Tịa án thu thập4 Bên cạnh đó, phiên tịa, bên đương nghe lời trình bày bên tranh luận với Điều cho thấy vai trò đương việc thực nghĩa vụ chứng minh thể rõ nét Thứ ba, nghĩa vụ chứng minh đương có vai trị bật so với chủ thể khác hoạt động chứng minh Bên cạnh đương sự, chủ thể khác người đại diện cho đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, Viện kiểm sát Tòa án chủ thể chứng minh Phạm vi Xem khoản Điều 176 khoản Điều 237 Luật tố tụng hành 2015 Xem khoản Điều 55 Luật tố tụng hành 2015 chứng minh chủ thể khác giai đoạn tố tụng, lẽ xuất phát từ địa vụ pháp lý vai trò chủ thể khác tham gia vào quan hệ tố tụng Song, vai trò chứng minh chủ thể phát sinh từ vai trò chứng minh đương sự, trực tiếp gián tiếp hỗ trợ cho đương việc thực nghĩa vụ chứng minh Người đại diện đương Đại diện đương xác định người tham gia tố tụng thay mặt đương thực quyền nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương trước Tịa án Do đó, đại diện đương có quyền thay mặt đương thực quyền nghĩa vụ chứng minh Đại diện đương có quyền do: + Đối với đương cá nhân có đặc điểm đặc biệt tinh thần thể chất, họ bị hạn chế lực nhân thức lực hành vi, để họ tự thực quyền nghĩa vụ chứng minh họ khơng thể thực được; hay người chưa thành niên chưa có đủ lực hành vi nên chưa ý thức đầy đủ hoạt động chứng minh dẫn đến thiếu điều kiện để tự bảo vệ lợi ích Do đó, để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đương pháp luật cho phép đại diện họ thực quyền nghĩa vụ chứng minh thay họ5 + Còn đương quan, tổ chức, xuất phát từ tính chất quan, tổ chức tập thể người mà quyền nghĩa vụ chứng minh phải chủ thể cụ thể thực nên phải có người đại diện cho tập thể tham gia vào hoạt động chứng minh để bảo vệ quyền lợi cho quan, tổ chức đó6 Nghĩa vụ chứng minh người đại diện hình thành sở nghĩa vụ chứng minh đương Do đó, nghĩa vụ chứng minh người đại diện tương tự đương Nếu đại diện cho người khởi kiện người đại diện phải có nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, tình tiết liên quan đến vụ việc Xem khoản Điều 54 Luật tố tụng hành 2015 Xem khoản Điều 54 Luật tố tụng hành 2015 trước; phản đối lại yêu cầu khởi kiện người đại diện cho người bị kiện phải chứng minh cho việc phản đối đó; người đại diện cho người có quyền nghĩa vụ liên quan thực quyền nghĩa vụ chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích có yêu cầu độc lập hay tham gia tố tụng với người khởi kiện với người bị kiện7 Và tư cách đương chấm dứt tư cách đại diện họ chấm dứt Như vậy, so với đương sự, hoạt động chứng minh người đại diện gặp nhiều khó khăn nên hiệu chứng minh hạn chế hiệu Bởi nghĩa vụ chứng minh người đại diện “thay mặt” đương sự, nên họ không hiểu rõ quyền lợi ích đương bị ảnh hưởng nào, nguyên nhân tranh chấp tình tiết, kiện liên quan đến vụ việc tranh chấp diễn Bên cạnh đó, Luật tố tụng hành chưa có quy định cụ thể quyền nghĩa vụ chứng minh người đại diện Người bảo vệ quyền lợi ích đương Quyền nghĩa vụ chứng minh người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương xác lập sở quyền nghĩa vụ chứng minh đương Để người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực chức trợ giúp đương việc chứng minh, điểm b khoản Điều 61 Luật Tố tụng hành 2015 quy định người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền nghĩa vụ: “Thu thập tài liệu, chứng cung cấp tài liệu, chứng cho Tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án…” Trong trường hợp này, vai trò chứng minh người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương đóng vai trị giúp đỡ đương khơng có quyền thay mặt đương sự, có hạn chế mặt pháp lý kinh nghiệm tố tụng nên đương phải cần đến hỗ trợ, người có quyền khơng có nghĩa vụ chứng minh, việc chứng minh hay không không ảnh hưởng đến quyền lợi ích họ Cũng giống người đại diện, người bảo vệ quyền lợi cho người Xem Điều 58 Luật tố tụng hành 2015 khởi kiện hay người bị kiện hay người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hoạt động chứng minh cho yêu cầu hay phản đối bên Do đó, thấy người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tham gia tố tụng với đương đương nhờ giúp đỡ đương mặt pháp lý Đây chủ thể chứng minh, khơng phải chủ thể đóng vai trị định thực nghĩa vụ chứng minh tương tự người đại diện, hạn chế việc thực nghĩa vụ chứng minh, điều minh chứng rõ cho việc đương có vai trị bật việc thực nghĩa vụ chứng minh Tòa án nhân dân Tuy Luật tố tụng hành quy định nghĩa vụ chứng minh chủ yếu thuộc đương sự, đương khơng chứng minh phải chịu hậu việc điều khơng có nghĩa Tịa án đứng ngồi q trình chứng minh [4] Tịa án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập tài liệu, chứng tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ; yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cho Tòa án đương theo quy định8 Với tư cách chủ thể đưa phán vụ án, Toà án tham gia chứng minh việc yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu liên quan đến việc giải vụ án tiến hành số biện pháp để thu thập chứng thực yêu cầu Viện kiểm sát đương xét thấy cần thiết9 Mặc dù đương có nghĩa vụ xuất trình chứng trước Tịa án nhằm thuyết phục yêu cầu mà đưa có cứ, song chứng đương cung cấp lúc có độ xác tuyệt đối (vì có giả mạo nhầm lần) Do đó, Tịa án phải trực tiếp, xem xét, phân tích, so sánh chứng phiên [8] Nghĩa vụ chứng minh Toà án thực chất việc kiểm tra xác minh tính xác thực tài liệu, đánh giá chứng bên đương xuất trình để làm sáng tỏ vụ án Việc đánh giá chứng cứ, xác định Xem Điều Luật tố tụng hành 2015 Xem Điều 38, Điều 40, Điều 131 Điều 84 Luật tố tụng hành 2015 10 giá trị chứng minh tài liệu hết thuộc Hội đồng xét xử [3] Ngồi ra, Tịa án xem xét đến pháp lý yêu cầu đương Hơn nữa, Tòa án có nghĩa vụ chứng minh khả tự bảo vệ đương yếu, hiểu biết pháp luật họ hạn hẹp; chưa có điều kiện để thực tốt việc chứng minh, vấn đề quản lý hành quan liên quan đến cấu tổ chức, cơng việc nội quan nên đương khó mà tiếp cận để thu thập tài liệu được, chí khơng thực Để đảm bảo quyền lợi cho đương trường hợp phải có giúp đỡ Tòa án Như vậy, Tòa án chủ thể chứng minh, khơng có nghĩa Tịa án có nghĩa vụ chứng minh tình tiết vụ án mà có trách nhiệm chứng minh Trách nhiệm chứng minh Tòa án bật vai trò nghiên cứu đánh giá giá trị chứng minh chứng Tòa án tiến hành dựa sở pháp luật Đây hoạt động hỗ trợ cho việc thu thập chứng đương mang tính chất tham khảo [8] Bởi với tư cách quan tiến hành tố tụng, Tòa án có nhiệm vụ lớn hoạt động chứng minh chủ yếu để làm rõ sở cho định mình, đảm bảo tính khách quan, khơng chứng minh thiên vị cho yêu cầu bên đương Viện kiểm sát nhân dân Đối với việc tham gia Viện kiểm sát vào hoạt động chứng minh, Luật tố tụng hành khơng quy định trực tiếp nghĩa vụ chứng minh nghiên cứu hồ sơ, Kiểm sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn xác minh, thu thập tài liệu chứng theo quy định luật này10 Các trường hợp KSV tự xác minh, thu thập chứng cứ: trường hợp kháng nghị án, định Toà án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (khoản Điều 84); trình giải đơn đề nghị giám đốc thẩm (khoản Điều 259) Viện kiểm sát có quyền u cầu Tịa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng xét thấy cần xác minh, thu thập thêm chứng để bảo đảm cho việc giải vụ án có 10 Xem khoản Điều 43 Luật tố tụng hành 2015 11 pháp luật11; có quyền yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ12 Theo đó, phạm vi nghĩa vụ chứng minh Viện kiểm sát hẹp, thực thông qua quyền yêu cầu Tòa án, cá nhân, tổ chức xác minh, thu thập chứng tự thu thập chứng trường hợp kháng nghị thấy cần phải có thêm chứng Có thể nhận thấy rằng, Viện kiểm sát Tịa án tự thực việc chứng minh xét thấy cần thiết, hỗ trợ đương họ gặp khó khăn việc thực nghĩa vụ chứng minh III Mở rộng số vấn đề Một số khó khăn, vướng mắc thực tiễn Thứ nhất, khó khăn lớn việc thực nghĩa vụ chứng minh việc quan hành khơng phối hợp giúp đỡ đương Tòa án việc cung cấp tài liệu chứng cứ, họ không cung cấp cung cấp không đầy đủ, dẫn đến việc đương khơng thể có tài liệu, chứng quan hành nhà nước nắm giữ Điều làm cho việc xét xử Tịa án gặp khó khăn, khiến vụ án kéo dài thời hạn quy định Luật Tố tụng hành Theo đó, Tịa án khơng có sở để khẳng định tuyên bố định hành hay hành vi hành bị khởi kiện có hợp pháp hay khơng Do đó, có đề xuất quy định biện pháp bắt buộc quan hành phải cung cấp, nhiên, chưa việc áp dụng biện pháp làm cho tịa án xét xử vụ án thuận lợi hơn, quan cố tình lý thực tốt nghĩa vụ tố tụng [10] Thứ hai, người bị kiện, Điều 128 Luật tố tụng hành có quy định: “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo, người bị kiện phải nộp cho Tòa án văn ghi ý kiến yêu cầu người khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo yêu cầu độc lập (nếu có)” Theo hướng quy định vậy, người bị kiện phải cung cấp chứng cách có điều kiện, 11 12 Xem khoản Điều 84 Luật tố tụng hành 2015 Xem khoản Điều 93 Luật tố tụng hành 2015 12 mức độ nghĩa vụ không cao người khởi kiện Trong đó, với địa vị xã hội trình độ pháp lý người bị kiện nhìn chung có ưu so với người khởi kiện, người bị kiện hồn tồn có đủ điều kiện để tự thu thập cung cấp chứng cách tồn diện cho Tịa án Tuy nhiên, với tư cách bên vụ án, để bảo vệ uy tín mình, người bị kiện từ chối cung cấp chứng có lợi cho Cịn chứng khác cần thiết thụ động đưa Có thể thấy rằng, người bị kiện sẵn sàng cung cấp chứng cách phiến diện Hành vi xem cản trở hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng Tòa án Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà hành vi bị xử phạt vi phạm hành bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Tuy nhiên, việc áp dụng hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng Tòa án vụ án hành pháp luật chưa quy định rõ ràng, cịn bỏ ngỏ, gây khó khăn cho Tịa án trình giải vụ án [7] Như vậy, thiếu quy định chế, trách nhiệm người bị kiện hoạt động cung cấp chứng nên hoạt động cung cấp chứng người bị kiện chưa thật hiệu Thứ ba, theo quy định Luật tố tụng hành 2015 đương có quyền “được biết, ghi chép chụp tài liệu, chứng đương khác xuất trình Tòa án thu thập”13 Tuy nhiên, quyền quan trọng đương khó thực thực tế Bởi lẽ, trình giải vụ án hành chính, bên đưa chứng hay chứng Tòa án thu thập bên đương có quyền biết thông qua hoạt động chụp tài liệu, chứng Tịa án Nhưng quyền biết lại mang tính chất chung chung, khơng quy định cách cụ thể người phải thông báo cho đương có chứng đưa Thứ tư, việc Tòa án thu thập chứng thay đương Theo quy định Luật tố tụng hành chính, Tịa án tiến hành thu thập chứng đương áp dụng biện pháp không tự thu thập có u cầu Tịa án 13 Xem khoản Điều 55 Luật tố tụng hành 2015 13 tiến hành thu thập Điều 93 quy định đương phải làm đơn phải nêu rõ lý khơng thu thập chứng mà khơng quy định cụ thể trường hợp coi đương khơng thể tự thu thập chứng Điều dẫn tới tình trạng đương ỷ lại cho Tịa án, khơng thu thập chứng để chứng minh mà trình bày với Tịa án đương khơng thể thu thập chứng Do đó, Tịa án khơng có sở pháp lý để xem xét lý đưa đương hợp lý hay không hợp lý, chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu Tòa án thu thập chứng thay đương Ngồi ra, quan tiến hành tố tụng vi phạm nhiều mặt tố tụng Một số Tòa án tiến hành hoạt động xác minh, thu thập chứng theo cảm tính cịn tồn tại, họ có tâm lý bàng quan, thiếu tích cực, khơng phải việc Mặt khác, pháp luật hành chưa xác định nghĩa vụ Tòa án hoạt động xác minh, thu thập chứng Cho nên chưa có sở ràng buộc Tòa án với hoạt động xác minh, thu thập chứng theo luật định Nguyên nhân thực trạng xuất phát từ bất cân đối địa vị xã hội trình độ pháp lý, hiểu biết pháp luật người khởi kiện người bị kiện, nói người khởi kiện yếu so với người bị kiện Người bị kiện có mối liên kết với phận khác máy nhà nước nên dường người khởi kiện cung cấp chứng hành vi thụ động việc thu thập tài liệu, chứng cứ, khả tiếp cận nguồn chứng cịn hạn hẹp Người khởi kiện thiếu hiểu biết pháp luật nên khó xác định định hành chính, hành vi hành có thực sai xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp hay khơng Bên cạnh đó, họ chưa nhận tài liệu, chứng từ cá nhân, quan Nhà nước có thẩm quyền cá nhân, quan Nhà nước có thẩm quyền khơng cung cấp cho họ lý đó, họ yêu cầu cung cấp tài liệu chứng Điều dẫn đến việc khởi kiện họ gặp trở ngại từ nộp đơn khởi kiện Ngoài ra, với tâm lý mang quyền lực nhà nước, mặt bảo vệ uy tín mình, mặt khác ngại sai, ngại sửa, người bị kiện thực nghĩa vụ chứng minh cách phiến diện, có lợi cho Pháp luật 14 chưa có quy định rõ ràng, chặt chẽ nghĩa vụ chứng minh quan tiến hành tố tụng Hướng giải Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trình thể chế hóa quy định dân chủ tiến bộ, giải số nội dung theo hướng sau: Một là, đương vụ án hành khơng cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cần thiết để Tòa án thụ lý vụ án Tịa án phải quan thay mặt Nhà nước giải tranh chấp, giúp đương việc thu thập chứng lưu giữ quan, tổ chức mà đương thu thập được, nhằm bảo vệ quyền lợi ích nhân dân Các biện pháp đề xuất phải hướng tới chủ thể cụ thể thực nghĩa vụ chứng minh, chủ thể có nghĩa vụ hỗ trợ cần có biện pháp cụ thể, có tính thực tiễn cao, vừa dễ làm, vừa có hiệu Hai là, cần có chế tài xử lý trường hợp người bị kiện không cung cấp tài liệu, chứng cứ, đồng thời từ chối cung cấp tài liệu chứng theo yêu cầu Tòa, để tránh kéo dài vụ án, đảm bảo việc giải vụ án tồn diện Cần có quy định cách thức xử lý hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng Tòa án; phân biệt rạch ròi ranh giới hành vi vi phạm bị xử lý hành hành vi vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự, từ để người có thẩm quyền áp dụng thống Nếu xử phạt hành phải có quy định rõ hình thức xử lý cụ thể loại hành vi vi phạm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt Nếu truy cứu trách nhiệm hình cần có quy định rõ ràng mức độ cản trở, mức độ nguy hiểm, hậu xảy đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình [7] Ba là, cần mở rộng quyền thu thập chứng để đương tự chủ động bảo vệ tham gia quan hệ tố tụng hành Cần phải có quy định cụ thể việc thông báo chứng đưa cho đương 15 biết, nhằm giúp đương nắm bắt thông tin tình tiết, kiện liên quan đến vụ án cách nhanh chóng xác Bốn là, hồn thiện quy định Tịa án hoạt động xác minh, thu thập chứng Cần quy định cách cụ thể trường hợp đương tự thu thập chứng trường hợp bất khả kháng, liên quan đến bí mật quốc gia đương yêu cầu mà quan, tổ chức nắm giữ, quản lý chứng không cung cấp chứng cho đương cần có xác nhận quan việc khơng cung cấp chứng cho đương Pháp luật cần xây dựng, bổ sung thêm quy định xác định nghĩ vụ Tòa án việc xác minh, thu thập chứng để tránh việc vi phạm thủ tục tố tụng Năm là, quan, tổ chức cần có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ đương việc thực nghĩa vụ chứng minh Chủ thể hoạt động chứng minh tố tụng hành đa dạng bao gồm đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát Trong đó, vai trị đương vị trí trung tâm định đến việc chứng minh chủ thể khác Hơn nữa, bên đương cá nhân, quan, tổ chức có địa vị pháp lý bình đẳng nên biện pháp đưa để hồn thiện vai trị chứng minh đương phải mang tính bình đẳng Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức, trách nhiệm người tiến hành tố tụng việc đảm bảo quyền người tham gia tố tụng vụ án hành Chỉ người dân nắm pháp luật, biết quyền, lợi ích cần bảo vệ mà không vi phạm pháp luật phát huy tinh thần Hiến pháp pháp luật Do đó, việc phổ biến pháp luật cho người dân cần sâu rộng nữa, Đảng nhà nước ta cần đề chủ trương thị để địa phương phổ biến pháp luật cụ thể tốt giúp cho người dân nắm bát pháp luật cách hiệu nhất, bảo vệ quyền công dân lúc, nơi 16 C KẾT LUẬN Như vậy, nói hoạt động chứng minh hoạt động bản, quan trọng có ảnh hưởng mà chủ thể cần buộc phải thực Luật tố tụng hành 2015 quy định rõ ràng nghĩa vụ chứng minh chủ thể Và hết nghĩa vụ chứng minh đương trọng yếu, đương người hết phải biết rõ thông tin kiện liên quan đến vụ án, nên phải hồn tồn chủ động tích cực thu thập, cung cấp chứng cứ, làm rõ tình tiết, kiện vụ việc để chứng minh cho quyền lợi ích hợp pháp qua Tịa án có để đưa định khách quan, đắn Bên cạnh đó, chủ thể khác góp phần quan trọng họat động chứng minh Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy chưa thực có thay đổi nhận thức vai trò chủ thể hoạt động chứng minh, chưa đảm bảo việc thực nghĩa vụ chứng minh đương sự, nên cần có giải pháp để khắc phục, đảm bảo cho cho nghĩa vụ chứng minh thực cách hiệu quả, khách quan nhằm giải vụ án nhanh chóng, công 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật tố tụng hành năm 2015; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (2015), Giáo trình Luật tố tụng hành chính, Hà Nội; Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Luật tố tụng hành Việt Nam, Nxb Hồng Đức; Trung tâm từ điển học – Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thế, Một số vấn đề hoạt động thu thập tài liệu, chứng Viện kiểm sát tố tụng hành chính, Tạp chí kiểm sát, số 8/2019; Thu thập chứng biện pháp trưng cầu giám định vụ án hành chính, Tạp chí kiểm sát, số 3/2019; Nguyễn Minh Hằng, Phân định ranh giới nghĩa vụ chứng minh trách nhiệm chứng minh Tố tụng dân sự, https://tks.edu.vn/thong-tin-khoahoc/chi-tiet/81/551, truy cập ngày 29/06/2021; Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh tố tụng hành chính, https://luatvietan.vn/nghia-vu-cung-cap-chung-cu-chung-minh-trong-to-tunghanh-chinh.html, truy cập ngày 29/06/2021; 10 Sửa đổi Luật Tố tụng hành chính: tiếp cận triệt để ngun tắc bình đẳng chủ thể tham gia tố tụng, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, http://lapphap.vn/pages/tintuc/printpage.aspx?tintucID=208467, truy cập ngày 30/06/2021 Cùng số cơng trình nghiên cứu khoa học trang thông tin khác… 18 ... tiểu luận đây, em chọn đề tài ? ?Hãy bình luận nghĩa vụ chứng minh chủ thể tố tụng hành theo quy định Luật Tố tụng hành năm 2015? Qua đó, phân tích làm rõ chủ thể đóng vai trị định thực nghĩa vụ chứng. .. chứng minh chủ thể tố tụng hành theo quy định Luật Tố tụng hành năm 2015 Nghĩa vụ chứng minh trước hết nghĩa vụ pháp lý chủ thể định trình chứng minh, nghĩa vụ phải làm rõ tình tiết, kiện có ý nghĩa. .. chung chứng minh tố tụng hành Khái niệm chứng minh tố tụng hành 2 Ý nghĩa hoạt động chứng minh Đối tượng chứng minh II Bình luận nghĩa vụ chứng minh chủ thể tố tụng hành theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy bình luận về nghĩa vụ chứng minh của các chủ thể trong tố tụng hành chính theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015? Qua đó, hãy phân tích làm rõ chủ thể đóng vai trò quyết định trong thực hiện nghĩa vụ chứng minh,

Từ khóa liên quan