0

BÁO cáo TỔNG kết ĐẢNG bộ cấp xã năm 2021 bản CHUẨN

25 3 0
  • BÁO cáo TỔNG kết ĐẢNG bộ cấp xã năm 2021   bản CHUẨN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 16:34

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 3 cấp (Tỉnh, Huyện, Xã), nhiệm kỳ 2021 2025; là năm Đảng bộ và nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh thời tiết trong năm có nhiều thay đổi khắc nghiệt, tình hình dịch bệnh diễn biến bất thường; đặc biệt là dịch Covid19 xẩy ra trên nhiều địa phương (thế giới hiện nay vẫn chưa kiềm chế được), dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn toàn xã (đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị), đã làm xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân; việc sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Qua đó, đã làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động chính trị, và việc triển khai thực hiện nhiệm các vụ phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẢNG ỦY Xà * Số: 20-BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày 23 tháng 12 năm 2021 BÁO CÁO Kết công tác xây dựng Đảng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 -Phần thứ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 A KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Xã có vị trí địa lý nằm vùng kinh tế phát triển như: …và nằm trục đường quốc lộ từ Sơn Tây (Hà Nội), đường liên huyện từ Minh Tân (Yên Lạc) Lũng Hòa () nối với quốc lộ 2A Việt Trì tỉnh phía Bắc Tổng diện tích đất tự nhiên 8,9 km2, diện tích đất canh tác là: 420 ha; chia thành thơn hành Dân số, đến thời điểm là: 4.021 hộ, 13.560 Đảng xã có 11 chi bộ, 322 đảng viên (trong có chi nơng thơn, chi trường học 01 chi Y tế) Năm 2021 năm đầu triển khai thực Nghị Đại hội Đảng cấp (Tỉnh, Huyện, Xã), nhiệm kỳ 2021 - 2025; năm Đảng nhân dân xã thực nhiệm vụ trị bối cảnh thời tiết năm có nhiều thay đổi khắc nghiệt, tình hình dịch bệnh diễn biến bất thường; đặc biệt dịch Covid-19 xẩy nhiều địa phương (thế giới chưa kiềm chế được), dịch tả lợn Châu Phi xảy địa bàn toàn xã (đến chưa có thuốc điều trị), làm xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân; việc sản xuất nông nghiệp chăn nuôi nhân dân gặp nhiều khó khăn Qua đó, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động trị, việc triển khai thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội chung địa phương Trong năm, xã cịn có nhiều khó khăn, thách thức Song, lãnh đạo, đạo sát Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ; ban, ngành chuyên môn huyện; đoàn kết Đảng bộ, tập trung đạo quyền xã nỗ lực phấn đấu tổ chức trị- xã hội tầng lớp nhân dân Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn xã ổn định có bước phát triển tồn diện; hệ thống trị củng cố; an ninh trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững; mặt nông thôn ngày khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày cải thiện; chương trình xây dựng nơng thơn thu nhiều kết tích cực II CƠNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Công tác lãnh đạo đạo tổ chức Đại hội chi nhiệm kỳ Đại hội Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 Thực Chỉ thị số 35 Bộ trị, Kế hoạch Tỉnh ủy, Huyện ủy Đảng ủy tổ chức Đại hội Đảng cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Đảng, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch, tập trung lãnh đạo, đạo chi trực thuộc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2021 - 2022 Đến ngày 23/2/2021, 13/13 chi tổ chức xong Đại hội; Đảng ủy ban hành Quyết định phê chuẩn kết bầu Ban chi ủy, Bí thư Phó Bí thư chi theo quy định Đối với việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025; sau có thay đổi lãnh đạo quản lý 01/01/2021, Đảng ủy kịp thời ban hành văn bản, kiện toàn lại Tiểu ban giúp việc; đồng thời chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng xã nhiệm kỳ 2021 2025 công phu, kỹ lưỡng; triển khai thảo luận cách nghiêm túc, bản, dân chủ, rộng rãi toàn Đảng Đại hội Đại biểu Đảng xã khóa XXIX, nhiệm kỳ 2021 -2025 tổ chức 1,5 ngày (từ ngày 7- 8/5/2021) Đại hội bầu cử BCH Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm 14 đồng chí (bầu thiếu 01 đồng chí, cấu Trưởng Cơng an xã, để thực chủ trương bố trí Cơng an quy làm Trưởng Công an xã tham gia BCH Đảng bộ) Nhìn chung, Đại hội đại biểu Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 tổ chức tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Tổ cơng tác đạo Đại hội huyện quan tâm đạo sâu sát thường xuyên; Đại hội Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 diễn đảm bảo theo kế hoạch thành công tốt đẹp; sau đại hội BCH Đảng hoàn thiện hồ sơ xây dựng Quy chế hoạt động, phân cơng nhiệm vụ tới đồng chí ủy viên BCH đảng Cơng tác Chính trị - Tư tưởng Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên tầng lớp Nhân dân ổn định, tin tưởng vào lãnh đạo, đạo Đảng bộ; đồng tình, đánh giá cao kết cơng tác chống dịch bệnh CoVid 19; hoạt động an sinh xã hội xã Tiếp tục tập trung thực tốt giải pháp thực nhiệm vụ bảo vệ tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trai, thù địch Tiếp tục quán triệt, triển khai thực Chỉ thị, Nghị Đảng Triển khai thực tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; tuyên truyền kết Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XXVI, Đại hội đại biểu Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025; triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2021 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận Đảng Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịch bệnh chăn nuôi; tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, kiện lịch sử, ngày lễ1 Đã giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng; đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên Công tác Tổ chức cán Quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận Đảng2, đặc biệt triển khai Chỉ thị 35 Bộ Chính trị Chỉ đạo ban chi ủy chi nghiêm túc kiểm điểm năm 2021, đồng thời, tiến hành kiểm điểm BCH, BTV năm 2021; xem xét, đánh giá xếp loại tổ chức sở Đảng phân loại đảng viên năm 2021 Tăng cường công tác đạo thực hiệt tốt công tác sinh hoạt đảng kết nạp đảng viên mới; năm 2021 xét kết nạp đảng viên mới, đạt 114,28% (vượt tiêu tiêu Huyện ủy giao) Thực tốt cơng tác sách cán bộ, tổ chức tặng q chúc thọ đảng viên thọ Tết cổ truyền 2021; trao tặng huy hiệu Đảng cho 23 đồng chí dịp 3/2, 19/5, 2/9 7/11 Tiếp tục tuyên truyền Nghị Trung ương (khoá XII) gắn Chỉ thị 05-CT/TW quy định nêu gương; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 Bộ Chính trị việc kiểm sốt quyền lực cơng tác cán chống chạy chức, chạy quyền; kết Đại hội chi, đảng sở; Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 Bộ Chính trị; 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 150 năm Ngày sinh V.Lênin; 110 năm Ngày sinh đồng Nguyễn Thị Minh Khai; 90 năm Ngày thành lậpHội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, công tác Dân vận; kết phát triển kinh tế - xã hội… 22 Tổ chức tổng kết 10 năm thực Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Quy chế công tác dân vận hệ thống trị; 04 năm thực Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị khóa XII gắn với qui định nêu gương; tổng kết 15 năm thực Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 Ban Bí thư (khóa IX) tăng cường lãnh đạo cơng tác phịng chống HIV, AIDS tình hình mới; tổng kết 10 năm thực Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 Ban Bí thư Trung ương (khóa X) tiếp tục thực Nghị số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 Bộ Chính trị (khóa IX) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn cách mạng mới; sơ kết năm thực Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 Bộ Chính trị (khóa IX) việc tăng cường lãnh đạo Đảng công tác quản lý tổ chức lễ hội; tổng kết 20 năm thực Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo của Đảng hoạt động Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Chỉ đạo kiện toàn ban hành Quyết định chuẩn y việc bầu bổ sung chức danh bí thư chi đồng chí Lê Mạnh Hùng, bầu bổ sung chức danh chi ủy viên đồng chí Lê Hồng Quyết chi thơn Lạc Trung, nhiệm kỳ 2021-2022 Triển khai thực quy trình đề nghị BTV huyện ủy định đồng chí Đỗ Tiến Thành (Trưởng Công an xã) tham gia BCH Đảng xã, nhiệm kỳ 2021 – 2025 (BCH Đảng xã đủ 15 đồng chí) Tổ chức kiện toàn, bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023 Ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân đồng chí Bí thư Đảng ủy xử lý phản ánh, kiến nghị dân gửi đến Đảng ủy Đã triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên năm 2021, kết cụ thể sau: * Về tổ chức Đảng: Tổng số 13 chi bộ, đó: - Xếp loại hồn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 chi (Hoa Đà, Tiểu học II) - Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08 chi (Hoa Phú, Hà Trì, Ngọc Động, Yên Thịnh, Tiêu học 1, THCS, Mầm non, Y tế) - Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 03 chi (Lạc Trung, Tứ Kỳ, Phong Doanh) * Về xếp loại Đảng viên: Tổng số đảng viên 385 đồng chí, đó: - Đảng viên miễn đánh giá chất lượng: 53 đồng chí; đảng viên chưa được đánh giá 04 đồng chí - Đảng viên đánh giá, xếp loại: 327 đồng chí - Đảng viên đủ tư cách hồn thành xuất sắc nhiệm vụ: 48 đồng chí (đạt 14,67%) - Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: 240 đồng chí (đạt 73,40%) - Đảng viên đủ tư cách hồn thành nhiệm vụ: 35 đồng chí (đạt 10,70%) - Đảng viên khơng hồn thành nhiệm vụ: 04 đồng chí (chiếm 1,22%) - Đảng tự xếp loại năm 2021: Đảng vững mạnh Đảng ủy xem xét định khen thưởng 06 tập thể 20 cá nhân có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vịu công tác xây dựng đảng năm 2021 Công tác Kiểm tra, giám sát Đảng ủy xây dựng ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 Đã tham mưu với Đảng ủy nhận xét, đánh giá thẩm định tiêu chuẩn trị đồng chí tham gia ứng cử bầu vào Ban Chấp hành Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 Đã triển khai thực hện tốt công tác kiểm tra, giám sát (đảm bảo 100% kế hoạch năm) Đảng ủy triển khai thực 03 kiểm tra (02 tập thể, 01 cá nhân), 02 giám sát (01 tập thể, 01 cá nhân) UBKT Đảng ủy triển khai thực 02 kiểm tra (01 tập thể, 01 cá nhân), 02 giám sát (01 tập thể, 01 cá nhân); tập trung triển khai thực kiểm tra việc tổ chức thực Nghị Trung ương (khóa XII) tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi, suy thối tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; gắn với thực Chỉ thị 05 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh chi Đảng (trong kiểm tra trực tiếp chi Trường Mầm non) Đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 01 tập thể 01 đảng viên (chi Phong Doanh đồng chí Nguyễn Thanh Vân đảng viên chi Phong Doanh) Trong năm 2021, Đảng ủy nhận giải tổng số 05/05 đơn (03 đơn nhận trực tiếp, 02 đơn Huyện ủy chuyển đơn), có 03 đơn tố cáo, 02 đơn đề nghị Các đơn xem xét giải theo quy định Công tác Dân vận Tiếp tục đạo quyền, MTTQ tổ chức trị- xã hội tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân thực chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước; theo dõi, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên tầng lớp Nhân dân Đại hội Đảng cấp Tiếp tục đạo thực tốt Quy định 11-QĐi/TW Bộ Chính trị trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân xử lý phản ánh, kiến nghị dân Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, quyền với MTTQ, tổ chức trị - xã hội nhân dân xã năm 2021 Qua hội nghị đối thoại rút hạn chế, tồn để lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã định hướng lãnh, đạo thời gian, nhằm thực thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị Đại hội Đảng xã đề Tham mưu xây dựng triển khai kế hoạch thực quy chế dân chủ sở; hoạt động Ban đạo công tác tôn giáo năm 2021; tổ chức thăm hỏi chức sắc, chức việc tôn giáo nhân ngày lễ quan trọng III CƠNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐỒN THỂ CHÍNH TRỊ - Xà HỘI HĐND xã Chủ động xây dựng triển khai kế hoạch giám sát theo quy định Triển khai thực giám sát chuyên đề công tác quản lý thu, chi tài chính, hỗ trợ cấp khoản đóng góp nhân dân thơn dân cư; xây dựng Kế hoạch tổ chức giám sát UBND xã việc cấp kinh phí vệ sinh môi trường; cấp hỗ trợ lúa giống, máy nông nghiệp khoản hỗ trợ khác cho nhân dân địa bàn xã (giai đoạn 2016-2021) Hoàn thiện báo cáo hồ sơ phục vụ HĐND huyện giám sát đột xuất việc ban hành Nghị kỳ họp cuối năm 2019 HĐND xã; triển khai tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười Kỳ họp thứ Mười hai Chuẩn bị điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ Mười ba (Kỳ họp cuối năm 2021 HĐND xã) UBND xã Tập trung triển khai thực hiệu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; tập trung cao độ, liệt đạo, triển khai thực tốt cơng tác phịng, chống dịch bệnh CoVid-19, dịch bệnh chăn nuôi Ban hành định cách ly, theo dõi sức khỏe 122 trường hợp nghi vấn nguy nhiễm dịch CoVid-19; cấp phát văn tuyên truyền 14.000 tờ rơi đến hộ gia đình; tiếp nhận cấp phát miễn phí 1.850 trang, 15 chai nước sát khuẩn, 30 kính chắn giọt bắn, 20 máy đo thân nhiệt, 43 triệu đồng; tiếp nhận 1.500 kg gạo cấp cho 67 hộ nghèo; yêu cầu 30 hộ ký cam kết dừng sản xuất, kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, 35 hộ ký cam kết tạm dừng tổ chức đám cưới, 35 đám tang hạn chế ăn uống thực tốt việc giãn cách xã hội; triển khai cơng tác phịng dịch, tiết giản quy mơ tổ chức đám cưới, đám tang Với việc triển khai đồng giải pháp, khơng có trường hợp người mắc bệnh; góp phần chung tay nhân dân nước nói chung xã nói riêng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Phối hợp đạo triển khai thực tốt việc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão, lũ 84.620.000đ, 133 thùng mỳ tôm, 100 kg (gạo, đỗ), thùng sữa, thùng nước uống 36 bao tải quần áo (tiền nhu yếu phẩm kịp thời chuyển tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên) Đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng; triển khai xây dựng cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải; triển khai giải phóng mặt bằng, thu hồi đất xây dựng cơng trình đường vành đai 3; xử lý trường hợp vi phạm Luật Đất đai; giải đơn thư khiếu nại, tố cáo Chủ động thực biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chăm sóc, thu hoạch vụ Xuân; phòng, chống thiên tai… Chỉ đạo tổ chức hoạt động đón Tết cổ truyền Canh Tý- 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, đảm bảo 100% hộ gia đình có Tết Thực tiếp nhận Cơng an quy làm việc UBND xã Phối hợp với Tập đồn Tồn Thắng, POSCO tổ chức “Chương trình từ thiện”, trao tặng 40 bồn nước cho gia đình sách, người có cơng, với cách mạng, hộ nghèo có hồn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2021 Chỉ đạo triển khai thực đảm bảo giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn; thực tốt cơng tác bảo vệ trị nội bộ, cơng tác phịng chống cháy nổ phục vụ Đại hội Đảng cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2025 Chỉ đạo thực tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân nòng cốt năm 2021 MTTQ đồn thể trị - xã hội Đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nhân dân thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, bồi thường, giải phóng mặt bằng, vi phạm Luật Đất đai công tác bảo vệ môi trường; tích cực tham gia phịng, chống dịch bệnh CoVid-19; hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, vận động như: Xây dựng cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải; xây dựng xã Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống; triển khai thực hoạt động, đặc biệt cơng trình chào mừng Đại hội Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021- 2025 Đại hội Đảng cấp, tiến tới Đại hội XIII Đảng Đồng thời, đạo triển khai thực tốt nhiệm vụ trọng tâm ngành, đoàn thể cụ thể: 3.1 Ủy ban MTTQ xã Đã chủ động phối hợp với quyền tổ chức thành viên tham mưu thực tốt công tác vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân Tham mưu với cấp ủy, phối hợp tổ chức thành công chương trình trao quà cho 100% hộ nghèo, gia đình sách người có cơng Tết cổ truyền Phối hợp tổ chức vận động ủng hộ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho 03 hộ nghèo xây nhà (tổng số tiền 160 triệu đồng), 01 hộ sách sửa chữa nhà (tổng số tiền 40 triệu đồng); tổ chức vận động ủng hộ phòng, chống dịch CoVid- 19 43 triệu đồng, 1.850 trang, 15 chai nước sát khuẩn, 30 kính chắn, 20 máy đo thân nhiệt; tiếp nhận 1.500 kg gạo cấp cho 67 hộ nghèo…; phối hợp tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ, thiên tai 84.620.000đ Triển khai thực tốt phong trào “Toàn dân đồn kết xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh”; tổ chức lấy ý kiến hài lòng người dân kết xây dựng Nông thơn huyện, kết tỷ lệ hài lịng đạt 95% Phối hợp đạo, triển khai thực có hiệu quy chế dân chủ sở; tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021 - 2025); tổ chức hiệp thương bầu 09 ông bà vào Ban Thanh tra nhân dân kiêm Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nhiệm kỳ 2021-2022 Chủ trì hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11), hoạt động tham gia giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền; phát huy hiệu hoạt động nhóm nịng cốt, người có uy tín sở Đã tổ chức vận động 160 hộ dân chuyên thu gom, tái chế phế liệu ký cam kết thực quy định bảo vệ môi trường việc thu gom, tái chế phế liệu Phối hợp tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, quyền với MTTQ, đồn thể trị- xã hội tầng lớp nhân dân xã năm 2021 theo quy định 3.2 Đoàn Thanh niên Đã phát động thi đua phối hợp triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 70 năm ngày thành lập tỉnh, 89 năm ngày thành lập Đồn Triển khai thực cơng trình “Bồn rửa tay cho học sinh vật liệu tái chế”; mơ hình vệ sinh môi trường “Ngày Chủ nhật xanh, ngày mùng 10, 20 hàng tháng”; đặc biệt cơng trình “Con đường bích họa” thơn Phong Doanh (cơng trình chào mừng Đại hội Đảng xã , nhiệm kỳ 20212025) kết vẽ 170m2; phối hợp trao quà góc học tập cho học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn (tổng trị giá 01 triệu đồng) Tiếp nhận 05 ghế đá Tỉnh đoàn tặng, ăn Huyện đồn chi đồn Ngân hàng Nơng nghiệp huyện tặng (tại Khu lưu niệm Bác Hồ, thôn Lạc Trung) Phối hợp với Đoàn Thanh niên khối Cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Hành trình tri ân”, trao 55 xuất quà cho gia đình sách, học sinh có hồn cảnh khó khăn; khám tư vấn cấp thuốc miễm phí cho 200 đối tượng thuộc gia đình sách, người có cơng với cách mạng, Cựu TNXP , đồng thời trồng 10 (4 Sấu, Ngọc lan) khu lưu niệm Bác Hồ Tổ chức thắp nến tri ân Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 247/7/1947-27/7/2021; phối hợp tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Triển khai thực tốt công tác tuyên truyền, vận động niên thực nghĩa vụ qn sự; tích cực tham gia hoạt động tình nguyện: hiến máu nhân đạo; vệ sinh mơi trường; phịng, chống dịch bệnh CoVid-19; tham gia chăm sóc, hỗ trợ người nghèo, người có hồn cảnh khó khăn Tổ chức kết nạp 160 đoàn viên kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 3.3 Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiếp tục triển khai thực tốt phong trào thi đua, vận động 03 nhiệm vụ trọng tâm chủ đề cơng tác năm 2021 “An tồn cho phụ nữ trẻ em” Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Tiếp tục nhân rộng mô hình “Lợn nhựa tiết kiệm”; trì hoạt động giúp phát triển kinh tế gia đình, giúp thường xuyên, giúp có địa chỉ; trồng thêm đoạn đường hoa phụ nữ, tồn xã có đoạn đường hoa (với tổng chiều dài gần km) Làm ủy thác vay vốn với Ngân hàng sách đợc tỷ đồng cho 320 h vay, phi hợp với Qũy TYM cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế tỷ đồng; híng dÉn cho chị em phụ nữ biết kỹ giao tiếp ứng xử, kiến thức phòng chống tệ nạn xà hội, bạo lực gia đình trẻ em Triển khai hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh CoVid như: phát tờ rơi tuyên truyền, vận động ủng hộ, cấp phát trang, nước sát khuẩn…miễn phí; tuyên truyền, vận động hội viên Hội Phụ nữ tích cực qun góp tiền nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào Miền Trung Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ, thiên tai Tổ chức thành công Hội diễn Văn nghệ chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2021 Xây dựng kế hoạch chuẩn bị điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã , nhiệm kỳ 2022-2026 3.4 Hội Nông dân Tiếp tục triển khai thực tốt phong trào thi đua; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cấu giống trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng suất, chất lượng, hiệu sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, vận động 377 hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi Tiếp tục trì hoạt động cung ứng vật tư, phân bón; nhận ủy thác cho 486 hội viên vay 16 tỷ đồng phát triển sản xuất Tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải ngõ xóm; vận động hội viên tích cực quyên góp tiền nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào Miền Trung Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ, thiên tai Làm quy trình kiện tồn, bầu bổ sung BCH, Ban Thường vụ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023 đồng chí Lê Văn Hợp (đồng chí Nguyễn Văn Thanh có định nghỉ việc theo Nghị 37 HĐND tỉnh từ 01/11/2021) 3.5 Hội Cựu chiến binh Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hội viên khó khăn, giúp giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên Vận động hội viên ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 10 triệu đồng Triển khai thực có hiệu phong trào thi đua “CCB gương mẫu” làm nòng cốt phong trào vệ sinh bảo vệ mơi trường, có 63 hội viên CCB làm tổ trưởng Tổ liên gia tự quản thơn Tổ chức giải giao lưu bóng chuyền kỷ niệm ngày lễ, ngày kỷ niệm năm đảm bảo thiết thực, vui vẻ ý nghĩa Làm tín chấp cho 240 hội viên vay tỷ đồng phát triển kinh tế Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng quyền nhiều hoạt động thiết thực như: tham gia tuyên truyền vận động tuyển quân, tham gia hòa giải vụ mâu thuẫn nội nhân dân…; vận động hội viên tích cực qun góp tiền nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào Miền Trung Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ, thiên tai Triển khai thực vận động “Xây dựng xã Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống” giai đoạn 2021-2025, vận động hội viên ủng hộ 32 triệu 275 ngày công lao động Phối hợp với BCH Đoàn xã tổ chức Lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày 27/7/2021 3.6 Cơng đồn xã Chủ động nắm bắt tình hình đời sống chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng cán bộ, cơng nhân viên chức Tăng cường cơng tác tun truyền phịng, chống dịch CoVid-19 doanh nghiệp, đơn vị người lao động địa bàn toàn xã 3.7 Các Tổ chức xã hội Hội người cao tuổi làm tốt công tác trao trướng mừng thọ cho hội viên dịp Tết cổ truyền, trì hoạt động CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT hội Hội chữ thập đỏ phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận tổi quốc xã tổ chức tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân tích cực qun góp tiền nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào Miền Trung Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ, thiên tai; Hội nạn nhân chất độc da cam; Hội bảo trợ người tàn tật trẻ em mồ côi; Hội cựu niên xung phong; Hội khuyến học phát huy vai trị, vị trí tổ chức cơng tác tham mưu, đề xuất giải pháp với Đảng, Chính quyền xã thực nhiệm vụ trị Phong trào tổ chức gắn với quyền lợi nghĩa vụ hội viên, động viên hội viên tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội IV KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI Về phát triển kinh tế Tổng giá trị sản xuất đạt 457,16 tỷ đồng (tăng 10,32 tỷ = 94,36% KH, tốc độ tăng 7,15%) 10 * Giá trị sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản: Đạt 154,18 tỷ (tăng 0,24 tỷ so với kỳ Một số diện tích loại rau màu có giá trị kinh tế cao tiếp tục trì nhân rộng Tổng diện tích gieo trồng 1.063,8 (trong lúa 751 ha; rau loại 165,1 ha, tăng 8,8 ha; ngô 82,41 ha, tăng 3,4 ) Năng suất lúa ước đạt 54,9 tạ/ha (tăng 0,65 tạ/ha so kỳ) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.483,6 (tăng 63,7 tấn) so kỳ đạt 101,4% Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình chăn ni, dịch bệnh; kiểm sốt tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, hướng dẫn người dân tái đàn lợn đảm bảo an toàn So với kỳ, tổng đàn trâu, đàn bò, đàn gia cầm tăng; riêng đàn lợn giảm 1.470 so với kỳ Đàn bò sữa có 318 (tăng 38 so với kỳ); sản lượng sữa bò tươi đạt 824,3 (tăng 7,5 so với kỳ) Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng đạt 120 * Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng: Đạt 41,94% (tăng 0,11% so kỳ) Trong đó: UBND xã, doanh nghiệp đạt 21,4 tỷ đồng (chiếm 22,17% tổng giá trị), giá trị lại hộ dân Cơng tác bồi thường, giải phóng mặt dự án xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục quan tâm đạo Tiếp tục đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng bản, thực kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2021; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình, dự án đảm bảo chất lượng; tốn cơng trình, thi cơng xong triển khai thi cơng cơng trình (do xã làm chủ đầu tư) Cơng tác lập, quản lý quy hoạch cơng trình xây dựng tiếp tục quan tâm đạo thực tốt * Giá trị ngành Dịch vụ - Thương mại: đạt 24,33% (tăng 0,61% so kỳ) Giá thị trường trước, sau Tết Nguyên đán tương đối ổn định, hàng hoá đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu Nhân dân Tuy nhiên, sau Tết nguyên đán, thực biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngoại trừ dịch vụ thiết yếu, hầu hết hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hoạt động cầm chừng, dịch vụ vận tải, ăn uống nên doanh thu giảm mạnh Các dịch vụ hoạt động trở lại từ đầu tháng 5/2021 * Công tác quản lý nhà nước thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách 10 tháng năm 2021 đạt 54.279.377.925 đồng, đạt 112,46% dự toán đầu năm, 588,67% dự toán huyện giao 265,69% so với kỳ năm trước Tổng chi ngân sách 10 tháng năm 2021 là: 43.447.182.786 đồng/dự toán năm 48.264.587.000 đồng đạt 90,02% dự toán năm 237,01% so với kỳ năm 2019 11 Công tác thu, chi ngân sách đạo thực quy định chế điều hành ngân sách Tỉnh, Huyện quy định Luật ngân sách Đơn đốc hộ nộp tiền thầu khốn ki ốt Chợ Điền, tiền đất trúng đấu giá đất khu Kho tre (Tứ Kỳ) Cửa chợ (Ngọc Động) * Công tác quản lý nhà nước Tài nguyên - Mơi trường: Cơng tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất thực quy định Công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai tiếp tục tăng cường, ngăn chặn xử lý kịp thời 13 trường hợp vi ; thực tiêu UBND huyện giao xử lý hộ vi phạm từ năm trước 19 trường hợp, lập hồ sơ xử lý 20 trường hợp phân nhóm: trường hợp vi phạm sử dụng đất không hợp pháp, tạm thời sử dụng phải giữ nguyên trạng, trường hợp vi phạm buộc phải tháo dỡ khôi phục lại trạng trước vi phạm, trường hợp vi phạm thuộc diện khơng nằm quy hoạch Hồn thiện hồ sơ thu hồi bàn giao diện tích đất xây dựng chùa Kỳ Lân, báo cáo để nghị UBND tỉnh định thu hồi bàn giao đất theo quy định Tiến hành bàn giao diện tích ao Hịa Bình cho thôn Lạc Trung quản lý; tổ chức nghiệm thu việc xây dựng đạy lắp rãnh thoát nước thải Chỉ đạo triển khai rải nhựa áp phan 16 tuyến đường trục chính, với tổng chiều dài 4.575,4m; thực ký cam kết đến 160 hộ có hoạt động thu mua, tái chế phế liệu địa bàn xã; phối hợp triển khai lấy mẫu phân tích chất thải cơng nghiệp (màn hình ti vi) khu vực bãi rác thải thôn Yên Thịnh Tiếp tục tuyên truyền, đạo triển khai thực tốt vận động “Xây dựng xã Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống” giai đoạn 2021 - 2025 Về Văn hóa - Xã hội - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đón Tết cổ truyền kỷ niệm ngày lễ lớn đất nước tổ chức sôi nổi, rộng khắp tồn xã; hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 70 năm thành lập tỉnh; trang trí khánh tiết phục vụ Lễ báo công dâng Bác kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám Quốc khánh 2/9 ngày lễ, ngày kỷ niệm năm 2021; hướng dẫn thôn tổ chức trò chơi dân gian dịp tết như: Dựng đu, kéo co, cờ tướng, bắt vịt ao, leo cầu bùm thu hút đông đảo người dân tham gia Tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền phịng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh chăn ni; tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng xã Đại hội cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2025 Hoàn thiện hồ sơ phục hồi, tơn tạo di tích chùa Kỳ Lân 12 Tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2021, kết tồn xã đạt 94,3%; tun truyền vận động gia đình có người chết đưa hỏa táng, tỷ lệ 87,5% (tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2019) - Chỉ đạo Trường học triển khai thực nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 Trường học như: Cho học sinh nghỉ học theo đạo Tỉnh, Huyện; phun khử trùng, sát khuẩn; tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức thông qua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, Internet Chuẩn bị chu đáo điều kiện phịng dịch đón học sinh học trở lại, giảm tải chương trình học theo hướng dẫn; chuẩn bị điều kiện để tổ chức chu đáo Lễ bế giảng năm học 2019 - 2021 khai giảng năm học 2021 - 2022 theo đạo Sở Phòng GD&ĐT Tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng Trường học “Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn thực phẩm tăng cường giáo dục đạo đức học sinh giai đoạn 2017- 2022”, góp phần quan trọng tạo nên mơi trường sư phạm thân thiện nhà trường - Cơng tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân đặc biệt quan tâm đạo; triển khai liệt, hiệu biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 Chỉ đạo tổ chức tốt việc trực cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an tồn thực phẩm, cảnh báo nguy dịch bệnh Tính đến 30/11/2021, tồn xã có tổng số 223 trẻ đạt sinh (số sinh thứ trở lên 67 cháu) Giới tính sinh 117 bé nam/113 bé nữ Việc thực sách an sinh xã hội đặc biệt quan tâm, dịp Tết nguyên đán ngày thương binh liệt sỹ 27/7, toàn xã trao tổng số 1.025 suất quà với tổng số tiền 731 triệu đồng gồm quà Chủ tịch nước, tỉnh, huyện, ban ngành, đoàn thể doanh nghiệp cho đối tượng sách, người có cơng, hộ nghèo, hộ có hồn cảnh khó khăn Chi trả trợ cấp mai táng phí người có cơng với cách mạng cho 21 người (với số tiền 323 triệu đồng); làm hồ sơ hưởng trợ cấp cho cụ 80 tuổi, người cao tuổi cô đơn, người đơn thân nuôi thuộc hộ nghèo, điều chỉnh mức trợ cấp cho người khuyết tật… Lập danh sách đề nghị cấp BHYT cho 251 người nghèo cận nghèo, 243 người khuyết tật, 394 người cao tuổi, gần 1000 người hưởng chế độ BHYT người có cơng với cách mạng Chỉ đạo thực đúng, đủ, kịp sách Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn ảnh dưởng dịch bệnh Covid-19 Triển khai rà sốt đối tượng thụ hưởng sách bảo trợ xã hội, kết quả: có trường hợp hưởng trợ cấp người cao tuổi trùng, hưởng chế độ tuất viên chức; kịp thời báo cắt có định truy thu tổng số tiền 102.498.000 đồng 13 Cuối năm 2021 tồn xã có 48 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,08%); hộ cận nghèo có 71 hộ (chiếm tỷ lệ 1,60%) Công tác giải quyêt việc làm tiếp tục quan tâm đạo; công tác trẻ em quan tâm, hoạt động thăm hỏi, tặng q cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn lễ, tết đạo thực tốt Cơng tác Nội Để lãnh đạo, đạo hiệu cơng tác nội chính, từ đầu năm, Đảng ủy ban hành Nghị lãnh đạo nhiệm vụ Quân quốc phòng; đảm bảo an ninh trật tự; lãnh đạo công tác tra nhân dân, tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo năm 2021 * An ninh - Trật tự: Tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn xã ổn định Đã triển klhai thực tốt cơng tác nắm tình hình, triển khai biện pháp đảm bảo giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, phục vụ bảo vệ kiện trị, văn hóa Đại hội Đảng xã Tăng cường phối hợp triển khai hiệu biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt rà soát, nắm người tỉnh, người đến từ vùng dịch, qua vùng dịch đến địa bàn xã Xây dựng kế hoạch đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an tồn xã hội, phịng chống cháy nổ địa bàn tồn xã phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII Triển khai rà soát, cập nhật, đối chiếu để hoàn thiện chuẩn Dữ liệu quốc gia dân cư theo thống chung toàn quốc * Cơng tác Qn sự: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu Chỉ đạo tổ chức tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, bàn giao 34 niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% tiêu Huyện giao (31 tân binh 03 công an nghĩa vụ) Tổ chức tốt Lễ huấn luyện Dân quân nòng cốt năm 2021 (quân số tham gia đảm bảo 100%) Công tác duyệt nguồn đăng ký tuổi 17 thực quy định (toàn xã có 134 nam cơng dân đăng ký) Cơng tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân năm 2021 119 niên (chỉ tiêu huyện giao 34 niên) Trong có 102 niên đủ điều kiện khám vịng huyện, không đủ điều kiện 17 Thực khám sức khỏe vòng huyện cho niên đủ điều kiện phục vụ tuyển quân năm 2022 đảm bảo 100% kế hoạch; tổ chức huấn luyện Dân quân nòng cốt đảm bảo 100% qn số tham gia Cơng tác sách hậu phương quân đội bảo đảm hậu cần - kỹ thuật thực tốt Tổ chức rà soát, phúc tra nguồn dự bị động viên, phục vụ công tác huấn luyện năm 2021; rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ phục vụ công tác tuyển quân năm 2022 14 * Công tác tiếp dân, giải đơn thư, khiếu nại tố cáo: Tiếp tục đạo thực tốt công tác tra nhân dân, tiếp dân, giải đơn thư, khiếu nại tố cáo địa bàn xã Đã tiếp 19 lượt công dân đến trụ sở UBND xã để kiến nghị khiếu nại, tố cáo (tăng lượt so với cùng kỳ); qua UBND xã nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân (giảm 01 đơn so với kỳ), có đơn người, 02 đơn nặc danh; giải xong 7/8 đơn (đạt 87,5%) Tập trung giải đơn thư, khiếu nại, tố cáo công dân, giải xong đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn Quyết (thôn Phong Doanh); ngày 21/10/2021 UBND xã ban hành văn từ chối tiếp ông Đỗ Anh Đức theo quy định Hiện cịn 01 đơn hộ bà Ngơ Thị Tuyến đề nghị cấp trả diện tích đất hộ gia đình nộp tiền, nội dung UBND xã báo cáo Huyện ủy, UBND huyện theo quy định * Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Cán Tư pháp chủ động thực tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, phổ biến văn pháp luật xử phạt vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ môi trường Tổ chức 04 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật, với 600 lượt người tham dự Tích cực tham gia Tổ củng cố hồ sơ xử lý vi phạm Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự; giải đơn thư khiếu nại tố cáo Chỉ đạo thực tốt việc quản lý hộ tịch; củng cố, kiện tồn Tổ hịa giải Xây dựng Nông thôn nâng cao, thôn dân cư Nông thôn kiểu mẫu Xã đạt chuẩn nông thơn năm 2014, đến tiêu chí giữ vững nâng cao Bộ mặt nông thôn có thay đổi bản, sở như: Điện, Đường, Trường, Trạm đầu tư xây dựng cải tạo khang trang; môi trường nông thơn có tiến rõ rệt, kinh tế địa phương phát triển hướng: Tỷ trọng Công nghiệp - Dịch vụ tăng, tỷ trọng Nông nghiệp giảm; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,08%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,15 triệu đồng/người/năm Đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện nâng cao; hệ thống trị củng cố vững mạnh Sự lãnh đạo, đạo Đảng, điều hành quyền tăng cường, vai trị tổ chức trị - xã hội khẳng định Quy chế dân chủ sở phát huy; an ninh trị, trật tự an tồn xã hội giữ vững Hiện nay, có 4/8 thơn (Hoa Phú, Hoa Đà, Hà Trì, Phong Doanh) đạt 7/10 tiêu chí thơn dân cư Nơng thơn kiểu mẫu; xã đáp ứng 90% tiêu chí xã Nơng thơn nâng cao 15 V KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG KÝ CAM KẾT VỚI UBND HUYỆN Công tác bồi thường - Giải phóng mặt - Đã triển khai hồn tất thủ tục thực dự án (0,49ha) đất đấu giá (xứ đồng Qn thơn Hà Trì) trình UBND huyện định thành lập HĐBT giải phòng mặt - Đối với dự án đường vành đai 3, hộ có diện tích nhận tiền bàn giao mặt (chỉ cịn nghĩa trang thơn Tứ Kỳ, chờ đơn vị thi công xây dựng nghĩa trang mới, tiến hành xong phần kiểm kê mộ để nhân dân di chuyển) Giải ngân vốn đầu tư công Đã giải ngân 37.556 triệu đồng (đạt 91,5% kế hoạch năm), đạt 110,5% tiêu ký cam kết với (huyện giao năm 2021 33,974 triệu đồng) Xử lý vi phạm Luật đất đai Đã tập trung tuyên truyền, vận động xử lý xong 20 trường hợp (ký cam kết 19 trường hợp) chờ phòng ban chuyên môn huyện thẩm định trường hợp xin chuyển đổi cấu trồng - Xử lý tức 13 vụ việc phát sinh (01 vụ tái vi phạm vận động, gia đình tự tháo dỡ) Giải tồn đất dịch vụ - Xã giải xong đất dịch vụ cho nhân dân (đến khơng có tồn đọng) Xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thải khu dân cư - Tính đến 30/11/2021 tồn xã triển khai thực 8.599 m (trong đó: Các ngõ tự xây là: 5.534 m; cải tạo đạy nắp là: 2.435m; làm theo đầu tư công là: 630m) Giải khiếu nại, tố cáo - Trong năm 2021, Đảng ủy nhận tổng số đơn kiến nghị, tố cáo công dân (đã giải xong 5/5 đơn = 100%) - Đã giải xong vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh Còn tồn đọng 01 vụ việc (đơn kiến nghị đất đai bà Ngô Thị Tuyến), nội dung UBND xã thực theo hướng dẫn Tổ 3626 Kết nạp đảng viên Năm 2021 kết nạp 8/7 đảng viên, vượt tiêu Huyện ủy giao (đạt 114,28%) B MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 16 I HẠN CHẾ Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội - Chưa thực mơ hình sản xuất hiệu quả, quy mơ lớn nông nghiệp; hoạt động thương mại, dịch vụ chủ yếu theo mơ hình nhỏ, lẻ hộ gia đình, cịn chịu nhiều tác động thị trường, chưa tạo phát triển bền vững Công tác giải phóng mặt cơng trình xây dựng đường vành đai cịn chậm Tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích cịn xảy ra; việc bắt xử lý trường hợp đốt nhựa, xả chất tải gây ô nhiễm môi trường, việc khắc phục, xử lý rác thải cơng nghiệp (màn hình ti vi) chưa triệt để - Tình trạng xây dựng mồ mả khơng theo quy hoạch chưa kiểm sốt chặt chẽ Cơng tác vệ sinh môi trường số thôn chưa đạt yêu cầu Tiến độ xây dựng hoàn thiện hạng mục để công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ chậm so kế hoạch Tỷ lệ sinh thứ trở lên cao Lĩnh vực Nội - Tình hình an ninh trật tự cịn có vấn đề phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản gia đình Tình trạng bn bán, đốt pháo trước tết có chiều hướng gia tăng Tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép chưa xử lý triệt để; tệ nạn cờ bạc, ma túy diễn địa bàn Công tác Xây dựng Đảng - Công tác lãnh đạo số ban chi ủy thực nhiệm vụ có việc chưa liệt, hiệu chưa cao Nhiều chi chưa kết nạp đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát chưa thực II NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân khách quan - Dịch bệnh CoVid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tác động đến mặt đời sống kinh tế - xã hội Việc thực biện pháp giãn cách xã hội ảnh hưởng đến hoạt động đời sống xã hội; ngành nghề, dịch vụ không thiết yếu bị tạm dừng hoạt động Trình tự, thủ tục đất đai phức tạp Tiêu chuẩn Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ điều chỉnh, bổ sung cao so với trước Nguồn phát triển đảng viên chi khó khăn Nguyên nhân chủ quan - Ban chi ủy cán số thôn chưa thực liệt việc phát ngăn trường hợp vi phạm Luật Đất đai xả chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường 17 - Việc tổ chức đánh giá kết thực mơ hình kinh tế chưa làm thường xun, cịn có cán bộ, đảng viên nhân dân chưa gương mẫu nhận thức đầy đủ chủ trương, Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước chương trình phát triển kinh tế - xã hội - Công tác vận động nhân dân thực chuyển dịch cấu kinh tế, trồng vật ni, tái cấu nơng nghiệp cịn nhiều hạn chế Tư tưởng sản xuất nhỏ lẻ phổ biến cán bộ, đảng viên nhân dân - Hoạt động tội phạm xã hội đen ngày tinh vi, phức tạp, vào ban, ngành, đoàn thể cơng tác giữ gìn an ninh trật tự phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc có lúc cịn hạn chế, hiệu chưa cao - Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đặc biệt Luật Bảo vệ mơi trường có mặt chưa thực hiệu C ĐÁNH GIÁ CHUNG Năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 người tác động tới mặt đời sống xã hội Song, quan tâm, đạo kịp thời Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, với tâm sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 20212025, Đại hội Đảng cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Đảng Nhân dân xã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, đạo, thực nhiệm vụ trị đạt nhiều kết quan trọng: Kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, Tiểu thủ Cơng nghiệp - Xây dựng trì tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đề ra; khống chế thành công dịch tả lợn Châu Phi; triển khai thực đồng bộ, liệt, hiệu giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Các lĩnh vực văn hóa - xã hội; an sinh xã hội đặc biệt quan tâm, thực tốt An ninh trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo Lãnh đạo, đạo tổ chức thành công Đại hội chi Đảng xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 - 2025 PhÇn thø hai PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 I CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Cơng tác Chính trị - Tư tưởng 18 Tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, có giải pháp đạo để định hướng tư tưởng, ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Tiếp tục triển khai thực tốt Nghị Trung ương (khóa XII) gắn với việc thực Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề năm 2021 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng hệ thống trị sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, tuyên truyền Đại hội Đảng; kết Nghị Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị quy định nêu gương; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2021 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực biện pháp phịng, chống dịch Covid-19 tình hình Tiếp tục đạo, triển khai thực tốt công tác khoa giáo, trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán bộ, đảng viên Tổ chức quán triệt triển khai thực Nghị Chương trình hành động thực Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 20212025 Công tác Tổ chức cán Tập trung làm tốt công tác bảo vệ trị nội sách cán theo phân cấp quản lý Tiếp tục thực giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (phấn đấu kết nạp từ - đảng viên mới); rà soát, sàng lọc đưa đảng viên khơng cịn đủ tư cách khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW Ban Bí thư Chuẩn bị tốt nhân phục vụ cho bầu cử HĐND xã, nhiệm kỳ 2022-2026 Lãnh đạo, đạo tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV HĐND cấp đảm bảo an toàn, hiệu Lãnh đạo, đạo tổ chức Đại hội Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2022-2026, Đại hội Hội Người Cao tuổi xã nhiệm kỳ 2022-2026 theo quy định Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng đảng viên năm 2022 Công tác Kiểm tra, giám sát Tổ chức thực tốt đạo Huyện ủy công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cấp tổ chức đảng cấp có dấu hiệu vi phạm; triển khai thực công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 theo kế hoạch (Đảng ủy cuộc: 03 kiểm tra, 02 giám sát; UBKT cuộc: 19 kiểm tra, 02 giám sát) Phối hợp giải kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định Công tác Dân vận Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng tầng lớp nhân dân sau Đại hội Đảng cấp Nâng cao hiệu công tác Dân vận quyền Tiếp tục triển khai thực tốt Quy định 11-QĐi/TW Bộ Chính trị trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân xử lý phản ánh, kiến nghị dân Phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, quyền với nhân dân địa bàn xã năm 2022 II XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐỒN THỂ CHÍNH TRỊ - Xà HỘI Chính quyền - Tiếp tục đạo nâng cao hoạt động HĐND, UBND xã đảm bảo hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước lĩnh vực; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành Tăng cường cơng tác tun truyền, kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực thi công vụ, ý thức chấp hành lãnh đạo, đạo cấp cán bộ, công chức, viên chức Thực tốt chế độ sách cho cán bộ, cơng chức, viên chức - Tăng cường đạo thực tốt cơng tác phịng, chống dịch bệnh Covid-19 phịng, chống dịch bệnh chăn nuôi Tập trung xây dựng kế hoạch, phối hợp đạo thực tốt Hội nghị thực Quy chế dân chủ sở năm 2022.Tiếp tục phối hợp với quan chức cấp huyện, cấp tỉnh để có kế hoạch sớm xử lý bãi chất thải rắn (màn hình ti vi) thơn Yên Thịnh Tập trung triển khai thực quy hoạch, mở rộng bãi rác thải, nghĩa trang nhân dân thôn dân cư (đặc biệt thôn Ngọc Động) - Chỉ đạo thực tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực vệ sinh an toàn thực phẩm quán ăn, hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm (đặc biệt dịp lễ, tết…), trường học tổ chức ăn bán trú Chủ động phối hợp với cấp huyện tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm HTX Lạc Trung, xã (25/01/1961 - 25/01/2022) đảm bảo trang trọng ý nghĩa Tập trung triển khai đạo tổ chức tốt hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2022 Phối hợp tổ chức thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2022-2026, Đặc biệt HĐND xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2026 MTTQ đồn thể trị- xã hội 20 MTTQ đồn thể trị-xã hội tích cực tun truyền để hội viên, đoàn viên tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, thực tốt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dịch bệnh chăn nuôi Tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, hội viên nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đạo giải vấn đề xúc phát sinh từ thơn xóm Tập trung triển khai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã , nhiệm kỳ 2022-2026 Phối hợp triển khai tổ chức tốt hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ, ngày truyền thống , tập trung tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm đồn kết Chú trọng cơng tác phát triển hội viên, đoàn viên; vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia vận động, phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu cử HĐND cấp nhiệm kỳ 2022 - 2026 Tham gia chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng cải tạo rãnh thoát nước thải ; chăm lo, củng cố xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân Tiếp tục thực tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW Bộ Chính trị III VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI Phát triển kinh tế * Sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản: Tổ chức triển khai thực Nghị Đại hội Đảng xã nhiệm kỳ 2021 - 2025 phát triển kinh tế, gắn với đẩy mạnh thực xây dựng nông thôn nâng cao nông thôn kiểu mẫu Tiếp tục bám sát mục tiêu, tiêu, đạo triển khai có hiệu Nghị quyết, Kết luận Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Nghị Đảng ủy nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; nghị dự toán ngân sách nhà nước tiêu pháp lệnh giao năm 2022 - Xây dựng triển khai Đề án chuyển đổi cấu trồng đất trồng lúa; tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi chuyển dịch cấu đàn vật nuôi theo hướng chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển chăn ni đảm bảo an tồn sinh học Xây dựng triển khai Đề án Xây dựng khu chăn ni tập trung ngồi khu dân cư giai đoạn 2022-2025 Triển khai thực tốt cơng tác phịng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022, đảm bảo an tồn tính mạng tài sản nhân dân mùa mưa bão 21 * Tiểu thủ Công nghiệp - Xây dựng: Tiếp tục thực tốt hoạt động khuyến công; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình xây dựng, đảm bảo chất lượng dự án xây dựng bản; thực tốt công tác quy hoạch quản lý quy hoạch Tăng cường phối hợp, triển khai giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơng tác bồi thường, giải phóng mặt số dự án trọng điểm địa bàn xã * Thương mại - Dịch vụ: Đẩy mạnh phát triển loại hình dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nghề dịch vụ, thương mại hoạt động, khôi phục hậu dịch bệnh Covid-19 Tăng cường kiểm soát chất lượng mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống, sức khoẻ nhân dân; phối hợp với lực lượng chuyên ngành thắt chặt công tác quản lý thị trường; xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi đáng nhà sản xuất người tiêu dùng Tăng cường đạo Quỹ tín dụng tăng hạn mức vay, quản lý chặt nguồn vốn, không để nợ xấu * Công tác quản lý nhà nước thu, chi ngân sách: Tập trung đẩy mạnh biện pháp tăng cường quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, để tạo nguồn vốn thực kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tăng cường đạo công tác quản lý đầu tư xây dựng bản, hạn chế tối đa phát sinh nợ công Đôn đốc thu nộp thuế đất phi nông nghiệp, khoản thu phí lệ phí, tốn biên lai huyện theo quy định Phối hợp hoàn thiện hồ sơ để tốn cơng trình xây dựng hoàn thành Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch dự tốn thu, chi ngân sách năm 2022 * Cơng tác quản lý nhà nước Tài nguyên - Môi trường: Tiếp tục thực tốt công tác phối hợp thực việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất quy định; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Luật Đất đai Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm tồn xã hội bảo vệ mơi trường; triển khai thực hiệu vận động “Xây dựng xã Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống” giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục đạo thực xây dựng nâng cấp rãnh thoát nước thải Xây dựng kế hoạch vận chuyển, xử lý rác thải cơng nghiệp (màn hình ti vi, máy vi tính) xứ đồng Gị lĩnh thơn n Thịnh Tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý tức trường hợp vi phạm đất đai, vi phạm vệ sinh môi trường địa bàn Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thơng tin Thể thao; triển khai bình xét danh hiệu văn hóa 22 năm 2022 đăng ký năm 2022; triển khai thực có hiệu cơng tác tun truyền, cổ động trực quan hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, vui chơi giải trí mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2022 Tăng cường công tác quản lý nhà nước di tích lịch sử văn hóa, triển khai xây dựng, phục hồi chùa Kỳ Lân theo kế hoạch; quản lý, tổ chức tốt hoạt động lễ hội đảm bảo trang trọng quy định Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Đài truyền xã; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng, bầu cử HĐND cấp Quốc hội khóa XXV nhiệm kỳ 2022 - 2026 Tiếp tục thực Nghị Huyện ủy, UBND huyện phát triển Giáo dục & Đào tạo, đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; phối hợp đạo thực tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS Các Trường học thực tốt công tác bế giảng năm học, công tác tuyển sinh khai giảng năm học 2022 - 2022 Triển khai thực tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà chất lượng giáo dục mũi nhọn Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân cơng tác dân số tình hình theo Kế hoạch Huyện ủy UBND huyện thực Nghị số 20, 21-NQ/TW BCH Đảng khóa XII Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hành nghề y dược, y tế tư nhân địa bàn Xây dựng kế hoạch triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiếp cận đa chiều cuối năm 2022 phục vụ số liệu nghèo năm 2022 Giảm hộ nghèo theo chuẩn nghèo đảm bảo theo tỷ lệ huyện giao Tăng cường công tác giải việc làm; giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, người nghèo tiếp cận tốt dịch vụ, vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế Thực tốt sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có cơng, đối tượng yếu xã hội Thực đầy đủ việc cấp chi trả chế độ cho đối tượng hưởng chế độ; quan tâm thực tốt sách bảo trợ xã hội theo quy định; triển khai thực tốt cơng tác chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia mua BHYT đạt 90 - 95% Lĩnh vực Nội * An ninh - Trật tự: Tiếp tục thực tốt nhiệm vụ ngành, chủ động nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, quyền giải có hiệu vụ việc phức tạp phát sinh từ thôn dân cư; triển khai thực tốt việc đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phịng chống cháy nổ địa bàn toàn xã phục 23 vụ Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bầu cử HĐND cấp khóa XXV nhiệm kỳ 2022-2026 Đẩy mạnh cơng tác đảm bảo an ninh trị; phịng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tầng lớp nhân dân thực biện pháp để kiềm chế tai nạn giao thơng thực tốt cơng tác phịng cháy, chữa cháy (đặc biệt thời gian trước, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2022) * Công tác Quân sự: Duy trì chặt chẽ lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, hồn thành tốt cơng tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập năm 2022 theo kế hoạch huyện Xây dựng kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, quản lý số niên đủ điều kiện phục vụ cho công tác tuyển quân năm 2022 (đảm bảo hoàn thành 100% tiêu giao quân); xây dựng kế hoạch phịng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, kịp thời ứng phó có tình xẩy Thực tốt sách hậu phương quân đội * Công tác tiếp dân, giải đơn thư, khiếu nại tố cáo: Tiếp tục tổ chức thực tốt tra theo kế hoạch tra đột xuất Tăng cường đối thoại với nhân dân, giải kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo, vụ việc, mâu thuẫn phát sinh thơn xóm, nội dung liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm, dễ gây xúc cho người dân; hạn chế thấp tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp * Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thực đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực theo thẩm quyền, nhận giải hồ sơ theo chế cửa, cửa liên thông, đăng ký khai sinh làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em Phối hợp với quan đơn đốc thi hành án, tham gia hịa giải sở; tham mưu UBND xã giải đơn thư công dân Luật định Xây dựng NT nâng cao, thôn dân cư Nông thôn kiểu mẫu Tiếp tục đạo thôn Hoa Phú, Hoa Đà, Hà Trì, Phong Doanh tập trung, phấn đấu thực đạt tiêu chí thơn dân cư Nông thôn kiểu mẫu Tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm việc quản lý, bảo vệ khai thác sử dụng có hiệu cơng trình xây dựng nơng thơn mới; tổ chức rà sốt tiêu chí, tập trung xây dựng xã sớm đạt Nông thôn nâng cao trở thành đô thị loại V Trên Báo cáo kết công tác xây dựng Đảng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Đảng ủy xã trân trọng báo cáo./ Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ 24 - TT Huyện ủy VT; (B/c) - Các đồng chí đảng ủy viên; - Các đồn thể, BTCB; - Lưu VPĐU BÍ THƯ Nguyễn Thanh Bằng 25 ... dựng xã sớm đạt Nông thôn nâng cao trở thành đô thị loại V Trên Báo cáo kết công tác xây dựng Đảng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Đảng ủy xã trân trọng báo cáo. /... tượng Đảng; đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên Công tác Tổ chức cán Quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận Đảng2 , đặc biệt triển khai Chỉ thị 35 Bộ. .. điểm năm 2021, đồng thời, tiến hành kiểm điểm BCH, BTV năm 2021; xem xét, đánh giá xếp loại tổ chức sở Đảng phân loại đảng viên năm 2021 Tăng cường công tác đạo thực hiệt tốt công tác sinh hoạt đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo TỔNG kết ĐẢNG bộ cấp xã năm 2021 bản CHUẨN,