0

Đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

9 2 0
  • Đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:38

Bài viết đưa ra một vài phân tích, đánh giá về sự cần thiết phải xây dựng học liệu điện tử, thực trạng nguồn học liệu điện tử ở các cơ sở giáo dục đại học và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! Thiều Huy Thuật Học viện Hành Quốc gia khu vực Tây Nguyên Tóm tắt: Trong kỷ nguyên số, dịch Covid-19 bùng phát, kéo dài, đào tạo trực tuyến sở giáo dục đại học lựa chọn giải pháp hữu hiệu cho hoạt động đào tạo đại học Học liệu điện tử thành tố quan trọng để thực chuyển đổi số giáo dục đại học Nó vừa giúp sở giáo dục đại học cải thiện tình trạng thiếu hụt nguồn tài liệu cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, vừa giúp sinh viên, giảng viên dễ dàng tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú, đa dạng chất lượng Bài viết đưa vài phân tích, đánh giá cần thiết phải xây dựng học liệu điện tử, thực trạng nguồn học liệu điện tử sở giáo dục đại học đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng trình chuyển đổi số giáo dục đại học Việt Nam Từ khóa: Học liệu điện tử, chuyển đổi số, giáo dục đại học Sự cần thiết phải xây dựng học liệu điện tử giáo dục đại học Chuyển đổi số giáo dục thay đổi phương thức dạy học, áp dụng công nghệ thông tin đại vào dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập người học, giúp người dạy người học phát huy tối đa khả tư duy, sáng tạo, chủ động Chuyển đổi số giáo dục q trình xảy mà thay đổi khơng nằm đối tượng tham gia vào trình giáo dục hay bên liên quan mà nằm phương thức thực giáo dục Sự thay đổi phương thức tất yếu dẫn tới thay đổi phương pháp, cách thức, kỹ thuật thực giảng dạy, đào tạo Sự thay đổi buộc sở giáo dục đại học phải nghiên cứu đưa vào sử dụng, khai thác học liệu điện tử (HLĐT) để phù hợp với trình chuyển đổi số Quan niệm chung HLĐT: Có nhiều quan niệm HLĐT Có quan niệm cho HLĐT tài liệu học tập cung cấp dạng điện tử, tích hợp dạng thức đa phương tiện số hóa khác nhau, văn bản, âm thanh, hình ảnh Có quan niệm cho HLĐT tài liệu học tập số hóa theo cấu trúc, định dạng kịch định, lưu trữ máy tính nhằm phục vụ việc dạy học Dạng thức số hóa văn bản, slide, bảng liệu, âm thanh, hình ảnh, video số, ứng dụng tương tác hỗn hợp dạng thức nói 459 Tuy có nhiều quan niệm HLĐT nhìn chung hiểu HLĐT tài liệu học tập cung cấp dạng điện tử, tích hợp dạng thức đa phương tiện, số hóa khác văn bản, âm thanh, hình ảnh, số hóa theo cấu trúc định, lưu trữ máy tính nhằm phục vụ việc dạy học thông qua thiết bị điện tử Xét dạng thức thể Các loại HLĐT sử dụng dạy, học bao gồm: Cơ sở liệu kho liệu sử dụng dạy học, cho phép chứa đựng tất dạng liệu khác văn bản, âm thanh, hình ảnh Nếu tổ chức tốt có nội dung phù hợp nguồn tư liệu quý báu, hữu ích cho giáo viên Sách điện tử: tài liệu tham khảo có kết hợp với kỹ thuật đa phương tiện nhằm cung cấp khối lượng thơng tin lớn với thao tác tìm kiếm dễ dàng, thuận tiện Phần mềm dạy học phần mềm dùng cho mục đích dạy học, thiết kế theo ý đồ nhà sư phạm Ngồi dạng thức phổ biến trên, HLĐT cịn có số dạng thức khác kho tài nguyên dạy học, môi trường học tập mở Sự cần thiết phải xây dựng HLĐT giáo dục đại học: HLĐT thành tố quan trọng hàng đầu để triển khai đào tạo đại học hình thức trực tuyến sở giáo dục đại học HLĐT dạy học không công cụ, phương tiện truyền đạt thông tin đến người học dạng in bài, chép, xem video mà với ưu mình, HLĐT xem phương tiện dạy học, có vai trị thúc đẩy điều phối hoạt động dạy học nhằm giúp người học khám phá chiếm lĩnh tri thức HLĐT giúp trường đại học cải thiện nhiều phương diện, thấy rõ phương diện sau: HLĐT giúp hỗ trợ tìm kiếm tri thức giúp người học tạo kiến thức cách có hệ thống; tạo môi trường hỗ trợ học tập thơng qua biểu diễn, mơ tình vấn đề thực tế, xác lập không gian để người học thực nhiệm vụ học tập; tạo môi trường xã hội hỗ trợ người học thông qua trao đổi cộng đồng, hợp tác, tranh luận, bàn bạc với thành viên khác lớp với giảng viên để giải nhiệm vụ học tập HLĐT xem người đồng hành tri thức hỗ trợ học tập qua phản ánh điều hướng hoạt động tương ứng, giúp người học hướng trình lĩnh hội tri thức; tạo trì mơi trường tương tác tích cực người học với người dạy, người học với người học Trong số trường hợp, HLĐT góp phần chuyển hướng đánh giá từ đánh giá kết sang đánh giá trình 460 HLĐT giúp gia tăng bình đẳng Tất sinh viên có truy cập tới tư liệu học tập chất lượng cao với nội dung thích hợp cập nhật HLĐT phân phối dễ dàng cho nhiều người có nhu cầu HLĐT giúp tiết kiệm chi phí Việc sử dụng HLĐT cho phép trường đại học tái mục đích tiền đầu tư cho sách giáo khoa tĩnh vào nhu cầu cấp bách khác, việc đầu tư để chuyển sang học tập số Trong nhiều trường hợp, việc thay sách giáo khoa giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho mục đích khác HLĐT góp phần trang bị cho đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu kho tàng tri thức phong phú, truy cập dễ dàng HLĐT giúp trường đại học hịa vào q trình xây dựng nguồn học liệu mở (OER) cách dễ dàng Từ giúp họ trở nên chuyên nghiệp, sáng tạo việc trao cho họ khả tùy biến thích nghi tư liệu học tập để đáp ứng nhu cầu sinh viên họ mà không vi phạm luật quyền HLĐT hỗ trợ trình nghiên cứu thuận lợi hơn, dễ dàng chia sẻ tri thức, phổ biến cơng trình khoa học đến nhiều người Từ giúp nhà nghiên cứu liên kết với mạng lưới rộng lớn, giúp cho họ có định hướng tốt nâng cao chất lượng nghiên cứu Ngồi ra, HLĐT góp phần hỗ trợ trường đại học việc xây dựng hồn thiện khung chương trình đào tạo kế hoạch đào tạo Quá trình xây dựng sử dụng HLĐT, xây dựng hệ thống học liệu mở hình thức sách điện tử, liệu hay tạp chí điện tử giúp trường đại học thân người trực tiếp biên soạn tài liệu thu thập nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất qua dần có thay đổi phù hợp kế hoạch đào tạo Bên cạnh đó, truy cập mở hình thức diễn đàn thảo luận hỗ trợ trường đại học tiếp nhận phản hồi tốt hơn, phục vụ cho công tác dạy học đạt chất lượng cao Một vai trò khác quan trọng HLĐT giúp sinh viên có nhiều nguồn tài liệu học tập hội để tham gia vào trình giáo dục hiệu Bằng việc sử dụng HLĐT, sinh viên không tiếp cận tri thức nhanh mà cịn có nhiều hội mở rộng hiểu biết, giải đáp thắc mắc thông qua học tập tương tác trao đổi với giáo viên Với lợi ích to lớn mà HLĐT mang lại, khơng có lý trường đại học Việt Nam lại từ chối xây dựng nguồn học liệu Quan trọng hơn, đào tạo trực tuyến xu hướng chung mà đa số trường đại học hướng đến HLĐT tảng quan trọng để xây dựng HLĐT Chừng trường đại học không muốn xây dựng HLĐT khó để nói đến chuyện chuyển đổi số tồn diện thành cơng giáo đục đại học Do đó, xây dựng cho HLĐT giải pháp 461 để thực chuyển đổi số giáo dục đại học Vấn đề nằm chỗ giải pháp để trường đại học xây dựng HLĐT mà Thực trạng việc xây dựng, sử dụng, khai thác học liệu điện tử sở giáo dục đại học Việt Nam Trong năm trở lại đây, việc sử dụng HLĐT sở giáo dục đại học Việt Nam trở nên phổ biến, cho thấy mức độ tích cực việc sử dụng HLĐT cho mục đích đào tạo nói chung Năm 2018, ngành Giáo dục đưa vào sử dụng sở liệu toàn quốc giáo dục với 53.000 trường học, gần 24 triệu học sinh 1.4 triệu giáo viên gắn mã định danh; thông tin 393 trường đại học, cao đẳng với 2,5 triệu sinh viên, 120.000 giảng viên cập nhật hệ thống sở liệu ngành Việc phát triển học liệu số Bộ Giáo dục đào tạo trọng triển khai 5.000 giảng e-learning; 2.000 giảng dạy truyền hình, 200 đầu sách giáo khoa phổ thơng, 200 thí nghiệm ảo 35.000 câu hỏi trắc nghiệm hình thành đưa vào khai thác1 Trong trường đại học, giảng viên, sinh viên khai thác HLĐT nguồn học liệu quan trọng Trên thực tế, việc sử dụng HLĐT đạt vài kết tích cực Giảng viên sử dụng giảng điện tử thông qua thiết kế slide giảng để truyền đạt đến người học giảng trực tuyến giảng viên thực đăng mạng internet để sinh viên dễ tiếp cận Giáo án điện tử số trường bắt đầu sử dụng Sinh viên, học viên biết khai thác, sử dụng nguồn tài liệu mạng internet Cả slide hay giảng trực tuyến tài liệu học tập đáng quý sinh viên Nhiều giảng viên sinh viên tiếp cận với tạp chí điện tử có uy tín nước quốc tế hay sách hay số hóa thơng qua Ebook Sự phổ biến thiết bị điện tử máy tính cá nhân hay điện thoại thơng minh giúp người dạy người học dễ dàng trình truy cập, tìm kiếm, đọc nghiên cứu HLĐT sách điện tử, tạp chí điện tử hay liệu học tập Sự phát triển nhanh khoa học cơng nghệ, hình thành khóa học trực tuyến thúc đẩy khơng nhiều trường đại học giới mà Việt Nam nhu cầu xây dựng nguồn học liệu mở dạng điện tử để dễ dàng tìm kiếm sử dụng Nhiều giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên bắt đầu tham gia vào q trình xây dựng này, từ góp phần hình thành nguồn HLĐT dạng mở vô lớn, không giới hạn trường đại học mà cộng đồng trường đại học dùng chung Đây thành tựu quan trọng bước đầu trình xây dựng HLĐT Việt Nam, trường đại học Trích từ https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-hoc-day-manh-chuyen-doi-so20210211152228854.htm 462 Tuy nhiên, việc sử dụng, khai thác HLĐT trường đại học nhiều hạn chế, vướng mắc Hầu hết trường đại học quen với việc sử dụng nguồn tài liệu giấy vốn biên soạn, sử dụng suốt trình dài Các trường đại học bắt đầu triển khai đào tạo trực tuyến thời gian gần nên chưa xây dựng cho nguồn HLĐT Ngay số trường đại học tổ chức đào tạo trực tuyến từ trước Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học FPT hồn thiện phần cứng hạ tầng, kết nối, phần phần mềm chưa xây dựng nguồn HLĐT đầy đủ, có hệ thống để phục vụ hoạt động đào tạo trực tuyến Giảng viên quen với phương thức làm việc truyền thống, sử dụng tài liệu giấy phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy Giảng viên chưa khuyến khích để tham gia vào hoạt động xây dựng HLĐT sở giáo dục đại học Sinh viên, học viên đối tượng sử dụng nhiều tài liệu giấy Bởi việc truy cập, tìm kiếm, sử dụng tài liệu internet không thuận lợi, nhiều tài liệu họ cần khơng đăng tải internet, đăng tải internet họ chưa cấp quyền truy cập, sử dụng Trên thực tế, HLĐT số trường đại học quan tâm xây dựng phần Đại học Mở Hà Nội, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội Đa số trường đại học nhen nhóm triển khai đào tạo trực tuyến, bắt tay vào công chuyển đổi số chưa xây dựng hệ thống HLĐT cần thiết cho q trình Sở dĩ cịn nhiều hạn chế việc xây dựng, sử dụng HLĐT trường đại học số nguyên nhân sau: Một là, vấn đề pháp lý quyền sở hữu trí tuệ việc sử dụng, khai thác HLĐT Đây vấn đề tương đối mẻ nên Nhà nước chưa có quy định pháp luật rõ ràng đầy đủ Đã có vài hội thảo liên quan đến đào tạo trực tuyến tổ chức, chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp để giải vấn đề này, nhiên mặt quản lý hành đến chưa có văn thức Nhà nước ban hành theo hướng giấy phép quyền HLĐT Bộ Giáo dục Đào tạo chưa có đạo cụ thể để trường đại học xây dựng, sử dụng, khai thác hệ thống HLĐT Do đó, trường đại học muốn xây dựng, sử dụng HLĐT bị “vướng” chế, sách Nhà nước có chủ trương cho phép trường đại học đào tạo trực tuyến lại chưa thể chế hóa thành văn quy phạm pháp luật, làm cho trường đại học chưa hình dung hỗ trợ hay quy định từ phía Nhà nước vấn đề 463 Vấn đề quyền yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trình xây dựng, phát triển HLĐT Bản quyền yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tác giả, trường đại học sẵn sàng tham gia đóng góp phát triển HLĐT hay khơng Tình trạng vi phạm quyền Việt Nam rào cản lớn ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống HLĐT cách đầy đủ Vấn đề nằm chỗ tác giả lo ngại tri thức mà xây dựng, chia sẻ hệ thống internet, với quyền truy cập rộng rãi bị chép khơng trích nguồn, bị sử dụng cho mục đích thương mại, chí chiếm đoạt tác phẩm mà họ dày công biên soạn, xây dựng Bên cạnh đó, nước ta chưa có sở pháp lý để giải có tranh chấp xảy Việc giải tranh chấp dựa vào nội quy sử dụng HLĐT nội trường đại học mà phải dựa vào hành lang pháp lý quy định cách rõ ràng minh bạch Việt Nam thiếu hệ thống pháp lý vấn đề HLĐT Hai là, lúng túng sở giáo dục đại học Đào tạo trực tuyến triển khai rộng rãi thời gian gần đây, trường đại học chưa có đủ thời gian để trưởng thành việc đào tạo trực tuyến chuẩn bị điều kiện cần thiết, có kinh nghiệm xây dựng, sử dụng, khai thác HLĐT Đa số trường đại học chưa hình dung bắt đầu xây dựng nguồn học liệu nào, việc khai thác chúng Do đó, xây dựng HLĐT gặp khó khăn từ nội trường đại học Ba là, nguyên nhân từ nguồn nhân lực để xây dựng HLĐT Các giảng viên, nhà nghiên cứu chuyên gia nguồn nhân lực chủ yếu thiết kế nội dung HLĐT Họ có tiếng nói định đến việc xây dựng nội dung cho HLĐT Cho dù trường đại học có chủ trương phát triển HLĐT, khơng có đồng ý họ việc cung cấp tác phẩm dạng số hóa khơng thể triển khai được, trừ trường hợp tác phẩm thuê để viết Như phân tích trên, yếu tố để tác giả không sẵn sàng cung cấp tác phẩm tình trạng vi phạm quyền Điều ảnh hướng đến quyền lợi kinh tế tác giả Đây yếu tố khiến trường đại học gặp khó khăn việc số hố cung cấp giảng, giáo trình dạng số cho người học mà khơng có đảm bảo mặt quyền Bốn là, công nghệ tiêu chuẩn cơng nghệ cịn nhiều khó khăn HLĐT đời phát triển nhờ công nghệ phụ thuộc vào công nghệ, đặc biệt Internet - công cụ làm bật lợi chuyển tải tốt giá trị HLĐT, tri thức cho nhiều người dễ dàng chia sẻ, khai thác Công nghệ giúp tạo lập, lưu trữ chia sẻ nội dung HLĐT Tuy nhiên, việc số hóa tài liệu trường đại học hay trường đại học với gặp khó khăn vấn đề cơng nghệ (cả phần cứng phần mềm) chưa thực tốt kỳ vọng Việc sử dụng, 464 khai thác HLĐT cách hiệu hay không phụ thuộc lớn vào thiết bị công nghệ mà người dùng sử dụng Trong người dùng có thiết bị cơng nghệ đạt chuẩn để sử dụng, khai thác nguồn HLĐT Năm là, vấn đề kinh phí xây dựng, phát triển HLĐT Kinh phí đầu tư cho HLĐT vô hạn bên cạnh kinh phí dành cho xây dựng tài liệu, trường đại học cịn vơ số nguồn khác trả Trong để xây dựng hệ thống HLĐT cách chất lượng cần khoản kinh phí ban đầu khơng nhỏ Do đó, lý khiến việc xây dựng HLĐT trường đại học gặp khó khăn Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm phục vụ trình chuyển đổi số giáo dục đại học Chuyển đổi số giáo dục đại học mang lại nhiều hội học tập cho người học, giúp rút ngắn khoảng cách, khiến người học chủ động thời gian Nhưng muốn chuyển đổi số hiệu việc triển khai, xây dựng chương trình học liệu đào tạo trực tuyến cần bắt buộc phải đầu tư xứng tầm Học liệu nguồn thông tin đặc thù, sử dụng để phục vụ cho trình dạy, học nghiên cứu Vì vậy, thiếu nguồn học liệu, dạy học từ xa thành công Thứ nhất, cần xây dựng hệ thống văn pháp lý liên quan đến xây dựng, khai thác, sử dụng HLĐT Những văn tạo hành lang pháp lý để xây dựng, khai thác HLĐT, “mỏ neo” để trường đại học, tổ chức cá nhân tích cực xây dựng HLĐT Việc xây dựng sách Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ thực sở tập hợp chuyên gia HLĐT Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm chuyên gia quốc tế Nhà nước cần có quy định pháp lý phù hợp liên quan đến giấy phép xuất để có văn pháp lý quy tạo tảng hành lang pháp lý cho HLĐT phát triển cách lâu dài, rộng rãi Muốn xây dựng hệ thống pháp lý hợp pháp hợp lý HLĐT, thân Nhà nước phải chủ thể hiểu biết rõ HLĐT Muốn vậy, quan quản lý phải tích cực, tăng cường tìm hiểu HLĐT Nhà nước nên tham khảo ý kiến chuyên gia tham gia xây dựng HLĐT từ trường đại học để xây dựng văn pháp luật HLĐT Sau hoàn thành dự thảo văn pháp luật HLĐT, Nhà nước cần công bố rộng rãi dự thảo để trường đại học sinh viên, giảng viên tham gia góp ý Bởi đối tượng chịu tác động trực tiếp văn pháp lý HLĐT Thứ hai, trường đại học cần có chiến lược rõ ràng xây dựng, khai thác HLĐT Các trường đại học cần cung cấp cho sinh viên thông tin 465 học thuật, thực tiễn liên quan đến chuyên ngành học tập mà họ nhận trang mạng Trang bị thêm cho sinh viên khả suy nghĩ, phân tích mà internet khơng thể đạt Nói cách khác, trường phải xây dựng lộ trình xây dựng cho hệ thống HLĐT HLĐT khơng giảng mà cịn hướng dẫn, tài liệu giáo trình băng hình, băng tiếng phát truyền hình, phần mềm giáo dục, sử dụng phương tiện kết nối mạng internet, phát thanh, truyền hình, truyền thơng đa phương tiện, tổ chức, trợ giúp nhà trường, sinh viên tự học, tự nghiên cứu Để đảm bảo chất lượng nguồn học liệu, trường nên thành lập hội đồng thẩm định đánh giá nguồn học liệu điện tử Ít nguồn HLĐT phải đảm bảo tính xác, khoa học sư phạm Thứ ba, nâng cao nhận thức nhà quản lý trường đại học phát triển HLĐT Tầm nhìn quan điểm nhà quản lý HLĐT quan trọng Trong phạm vi trường đại học, sách ủng hộ lãnh đạo nhà trường đóng vai trị định cho việc phát triển HLĐT nói riêng học liệu nói chung Nếu lãnh đạo nhà trường không cho HLĐT hướng quan trọng, khơng đầu tư nguồn lực khơng thể phát triển HLĐT Thực tế cho thấy, vai trò học liệu trường đại học chưa thực trọng mà thư viện không sử dụng tối đa, giảng viên sinh viên vào thư viện Do vậy, cần cách nhìn đổi tiếp cận, đổi phương pháp giảng dạy, đặc biệt có sách cụ thể việc xem học liệu công cụ thiếu giảng dạy học tập Chấm dứt dạy chay học chay, chấm dứt việc môn học vài tài liệu tham khảo không cập nhật, chấm dứt xu hướng sinh viên lên mạng sử dụng nguồn thông tin không kiểm chứng để làm luận, khoá luận hay luận văn Để làm việc này, tầm nhìn sách nhà lãnh đạo đóng vai trị định Do đó, thân nhà quản lý trường đại học phải nhận thức đầy đủ, trách nhiệm nhiệm vụ xây dựng, phát triển HLĐT Thứ tư, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, sử dụng, khai thác HLĐT giáo dục đại học Trước hết, sở giáo dục đại học nên tổ chức khóa học, tập huấn để giảng viên, nhà nghiên cứu sinh viên hiểu rõ HLĐT Chỉ hiểu rõ HLĐT họ bắt đầu hình thành kỹ xây dựng, phát triển HLĐT từ trường đại học Các trường đại học nên đưa giải pháp cụ thể tạo động lực cho giảng viên, nhà khoa học sở tích cực tham gia xây dựng hệ thống HLĐT Thậm chí nên mời chuyên gia bên ngồi tham gia vào q trình để nâng cao chất lượng hệ thống HLĐT 466 Thứ năm, cần quan tâm đến nguồn lực tài nhiệm vụ xây dựng HLĐT Như phân tích, kinh phí rào cản việc xây dựng, phát triển OER giáo dục đại học Do đó, thời gian tới, trường đại học cần dành nguồn kinh phí định hàng năm cho việc xây dựng OER, coi khoản kinh phí bắt buộc để giúp thúc đẩy phát triển nguồn tài ngun giáo dục Về phía Nhà nước phải có động thái cụ thể việc dành khoản kinh phí cho việc phát triển HLĐT Việt Nam nói chung HLĐT giáo dục đại học nói riêng Thứ sáu, tăng cường hợp tác trường đại học, trường đại học với tổ chức, cá nhân việc xây dựng, khai thác, phát triển HLĐT Internet phát triển tạo điều kiện thuận lợi để trường đại học hợp tác, trao đổi học thuật, tài liệu, kinh nghiệm đào tạo với Sự hợp tác trường đại học xây dựng nguồn HLĐT góp phần tạo lập hệ sinh thái HLĐT cho trường đại học gồm: cộng đồng phát triển sử dụng, nguồn học liệu, nội dung, dịch vụ sản phẩm, nhà phân phối thông tin Hệ sinh thái cộng sinh bên cung cấp nội dung (các trường đại học, giảng viên), bên cung cấp giải pháp công nghệ (các công ty kinh doanh công nghệ) người sử dụng Chuyển đổi số tạo hội lớn cho giáo dục đại học Việt Nam, mà cụ thể trường đại học việc tiếp cận đến nguồn học liệu có chất lượng với chi phí thấp để nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu Tuy nhiên, vấn đề tương đối mới, chưa tiếp cận cách đầy đủ, trường đại học Nhà nước chưa có đủ thời gian chuẩn bị nên việc xây dựng HLĐT cịn nhiều khó khăn Xây dựng, khai thác, sử dụng HLĐT giải pháp quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục đại học Hiện nay, việc xây dựng HLĐT gặp nhiều khó khăn từ nội trường đại học vấn đề pháp lý, tiêu chuẩn công nghệ, chủ thể liên quan trường đại học, Nhà nước, sinh viên, HLĐT sớm xây dựng thành công tương lai gần Tài liệu tham khảo: [1] [2] [3] Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ ngày tháng 11 năm 2013 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Phạm Văn Quyết (2017), Những trăn trở cho đổi giáo dục đại học Việt Nam, Báo điện tử tầm nhìn, nguồn https://tamnhin.net.vn/tran-tro-cho-doi-moi-giao-duc-dai-hocviet-nam-d1227.html Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 117/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT quản lý hỗ trợ hoạt động dạy-học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” 467 ... khó khăn Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm phục vụ trình chuyển đổi số giáo dục đại học Chuyển đổi số giáo dục đại học mang lại nhiều hội học tập cho người học, giúp rút... HLĐT mà Thực trạng việc xây dựng, sử dụng, khai thác học liệu điện tử sở giáo dục đại học Việt Nam Trong năm trở lại đây, việc sử dụng HLĐT sở giáo dục đại học Việt Nam trở nên phổ biến, cho thấy... chuyện chuyển đổi số tồn diện thành công giáo đục đại học Do đó, xây dựng cho HLĐT giải pháp 461 để thực chuyển đổi số giáo dục đại học Vấn đề nằm chỗ giải pháp để trường đại học xây dựng HLĐT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay,

Từ khóa liên quan