0

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025

6 0 0
  • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:36

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025 nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm góp phần tăng cường hiệu quả trong các lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ và quản trị đại học. Mời các bạn cùng tham khảo! XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 Nguyễn Văn Long Giới thiệu Chuyển đổi số q trình khách quan, muốn hay khơng chuyển đổi số xảy diễn Mỗi cá nhân, tổ chức tham gia đứng ngồi q trình Nếu đứng ngồi, có khoảng cách lớn tổ chức, lĩnh vực thực chưa thực chuyển đổi số khoảng cách dần nới rộng theo cấp số nhân Chuyển đổi số xem mang lại hội áp dụng công nghệ để tạo thay đổi nhanh chóng mơ hình, cách thức tổ chức phương pháp dạy - học Nhiều quốc gia triển khai chiến lược quốc gia chuyển đổi số Anh, Úc, Đan Mạch, Estonia… Quá trình chuyển đổi số (CĐS) xu hướng tất yếu, diễn nhanh chóng bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục đào tạo, CĐS hỗ trợ đổi theo hướng phát triển lực người học, tăng khả tự học, tạo hội học tập lúc, nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo xã hội học tập học tập suốt đời Trong bối cảnh hội nhập tồn cầu, Việt Nam nói chung ngành giáo dục đào tạo (GDĐT) nói riêng khơng thể nằm xu chung giới phải thực khẩn trương không muốn bỏ lỡ hội mà cách mạng Công nghiệp lần thứ mang lại Các sở giáo dục Việt Nam bắt đầu trình CĐS tập trung vào số lĩnh vực quản lý giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ Thông tin từ VietnamNet, ngày 26/10/2020 (https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/nhung-dai-hoc-nhanh-chanchuyen-doi-so-681660.html), đại học 'nhanh chân' chuyển đổi số cho sản phẩm số đáp ứng yêu cầu quản trị đại học, đào tạo (dạy, học, kiểm tra, đánh giá) nghiên cứu khoa học thời đại 4.0 Phải nói rằng, quản lý giáo dục, hoạt động CĐS trọng vào số hóa thơng tin quản lý, xây dựng hệ thống sở liệu liên thông, triển khai dịch vụ công trực tuyến Trong đào tạo, hoạt động CĐS bao gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, giảng điện tử, kho giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phịng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng trường đại học ảo (cyber university) Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, 387 hoạt động CĐS chủ yếu xây dựng sở liệu, hệ thống quản lý hoạt động khoa học công nghệ,… Ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục đào tạo có mơi trường pháp lý thuận lợi từ Chính phủ đến ngành Nhiều văn đạo, chương trình hành động đề án chuyển đổi số quốc gia ban hành nhằm thúc đẩy khuyến khích sở giáo dục tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ Đại học Đà Nẵng có định hướng việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản trị đại học, chuyển đổi số thông qua văn hướng dẫn thực triển khai Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN đứng trước nhiều thách thức trình tự chủ cạnh tranh ngày cao Việc nâng cao chất lượng, đổi phương thức đào tạo, quản trị đại học khoa học cơng nghệ trở nên thiết Vì vậy, Nhà trường cần sớm triển khai kế hoạch CĐS nhằm khai thác lợi cơng nghệ thơng tin, góp phần nâng cao chất lượng hiệu lĩnh vực hoạt động Mục tiều cuối phục vụ cộng đồng: Đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn lao động đầu trình đào tạo xu cạnh tranh khu vực quốc tế Nguyên tắc xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN thực chương trình CĐS nhu cầu tất yếu thực tế hoạt động Nhà trường Kế hoạch chuyển đổi số Trường không giới hạn hoạt động số hóa, phát triển ứng dụng mà thay đổi tư cơng việc, hồn cảnh Trước hết cán viên chức phải tự ý thức dần thay đổi tư truyền thống sang số, tảng cốt lõi để việc thực chuyển đổi số trở nên đồng bộ, hiệu Nhà trường đầu tư nguồn lực vào chương trình CĐS theo hướng tiết kiệm, kế thừa thành tựu ứng dụng số triển khai thành công sở giáo dục giới nhằm tiết kiệm thời gian, kinh nghiệm… đầu tư có hiệu có lộ trình Kiểm tra, giám sát nhiệm vụ bắt buộc thường xuyên trình triển khai Mục tiêu 3.1 Mục tiêu chung Triển khai kế hoạch CĐS nhằm nâng cao nhận thức lực ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm góp phần tăng cường hiệu lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ quản trị đại học Từng bước kết hợp từ nâng cao nhận thức tự giác đến áp dụng chế tài nhằm đạt mục tiêu chung 388 3.2 Mục tiêu cụ thể Về đào tạo: cán giảng dạy có lực ứng dụng CNTT vào dạy học kết hợp Hệ thống website, hệ thống học liệu xây dựng tích hợp tảng quản trị nội dung để tăng khả tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cá nhân hóa việc học tập sinh viên Đồng thông tin dễ cho việc khai thác tài nguyên chung Về khoa học công nghệ: hoạt động khoa học công nghệ chuyển giao tri thức triển khai hiệu tảng CNTT Về quản trị đại học: Cán phục vụ đào tạo sử dụng thành thạo ứng dụng dùng chung quản trị đại học Các hệ thống dịch vụ hành cơng trực tuyến xây dựng phát triển Phục vụ hỗ trợ công tác quản lý truy xuất liệu, báo cáo, kiểm tra, lưu trữ 3.3 Một số tiêu then chốt 100% đội ngũ cán có lực ứng dụng cơng nghệ chun mơn, nghiệp vụ 30% có lực nâng cao 100% hệ thống website xây dựng cho chương trình đào tạo đại học sau đại học 30% thời lượng môn học thực hành 50% thời lượng môn học lý thuyết tổ chức dạy học trực tuyến 50% hội nghị, hội thảo tổ chức theo hình thức trực tuyến 80% thủ tục hành cán bộ, giảng viên sinh viên thực qua văn phịng hành “Một cửa” Các bước thực Bước 1: Có nhận thức tư chuyển đổi số Với tổ chức, nhận thức lãnh đạo điều kiện tiên quyết, để từ truyền nhận thức, cảm hứng, khát vọng tâm thay đổi tới thành viên Bước 2: Xây dựng chiến lược kế hoạch hành động Xác định trạng thái trạng thái cần đến để định rõ mục tiêu, gồm việc xác định mơ hình hoạt động mơi trường số, xây dựng kế hoạch hành động với giai đoạn hợp lý, nội dung cụ thể Bước 3: Xác định công nghệ số chủ yếu lĩnh vực hoạt động tảng cần có để hỗ trợ việc chuyển đổi Từ đó, xây dựng lực số, gồm đào tạo nhân lực số, xây dựng thói quen, hình thành văn hóa đổi với mơ hình hoạt động thực chuyển đổi 389 Giải pháp thực 5.1 Xây dựng sách ứng dụng CNTT Xây dựng sách khuyến khích cán giảng dạy đổi phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT dạy học, xây dựng giảng, học liệu theo đường hướng dạy học kết hợp không đồng thời (asynchronous learning) Định hướng chủ đề đề tài NCKH giảng viên, nhóm nghiên cứu (TRT) Nhà trường xây dựng mơ hình ứng dụng CNTT giảng dạy phù hợp với cấp học, môn học Xây dựng quy chuẩn, quy định, hướng dẫn quản lý trực tuyến mảng công việc Nhà trường Xây dựng sách đầu tư nguồn lực, hạ tầng, học liệu số theo lộ trình để đáp ứng trình phát triển ứng dụng Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL), hệ thống giám sát, thành tra, kiểm tra trình CĐS 5.2 Nâng cao lực đội ngũ ứng dụng CNTT Đối với cán lãnh đạo: nâng cao nhận thức tầm quan trọng CĐS đơn vị Tổ chức tham gia lớp tập huấn nhận thức chuyên môn phù hợp Đối với cán giảng dạy: nâng cao nhận thức đổi phương pháp giảng dạy lực ứng dụng CNTT thông qua khóa đào tạo bồi dưỡng, hội thảo ứng dụng CNTT dạy học nghiên cứu khoa học Khuyến khích đổi phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT Tập hợp cán giảng dạy có lực CNTT thành nhóm hạt nhân để lan tỏa hỗ trợ cán giảng dạy khác Đối với nhóm nghiên cứu: Ưu tiên nghiên cứu đường hướng, mơ hình, phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT phù hợp với việc áp dụng Nhà trường Đối với cán kỹ thuật, CNTT: tham gia khóa học nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng lực chuyên môn vận hành hiệu hạ tầng CNTT từ thiết bị phòng học, quản trị hệ thống mạng, máy chủ, hệ thống phần mềm ứng dụng Đối với cán phục vụ đào tạo: nâng cao nhận thức lực ứng dụng CNTT chuyên môn nghiệp vụ thông qua tổ chức lớp tập huấn thi sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu công việc 390 5.3 Xây dựng nội dung số Khảo sát, quy hoạch để xây dựng lộ trình ứng dụng CNTT đào tạo, khoa học công nghệ quản trị đại học Nghiên cứu, tìm hiểu, ứng dụng có hiệu nội dung số Số hóa tài liệu, học liệu có xây dựng nội dung số Tích hợp nội dung số vào hệ thống quản trị nội dung, hệ thống ứng dụng quản lý, website… 5.4 Phát triển hệ thống ứng dụng Phát triển phần mềm tuyển sinh cấp, hệ Phát triển hệ thống quản trị nội dung học tập (LMS), tra cứu, chia sẻ nội dung số, phần mềm hỗ trợ dạy học Xây dựng hệ thống quản lý lớp học, thời khóa biểu, tính giảng dạy: phần mềm quản lý đào tạo Phát triển hệ thống dịch vụ hành cơng: phần mềm quản trị Nhà trường Xây dựng hệ thống nghiệp vụ khoa học công nghệ hợp tác phát triển 5.5 Đầu tư nguồn lực, hạ tầng Xây dựng hệ thống phòng học trang bị cơng nghệ cao máy tính đa đáp ứng nhu cầu dạy học, tự học, thực hành đặc biệt mơn thực hành nghe nói, biên phiên dịch, mơn học theo hình thức kết hợp qua mạng Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hệ thống đường truyền, máy chủ, hệ thống mạng không dây Huy động nguồn lực hợp tác đầu tư công nghệ dạy học, nội dung thiết bị xây dựng học liệu đào tạo trực tuyến Xây dựng, phân bổ nguồn tài hỗ trợ hoạt động kế hoạch CĐS Tổ chức thực Kế hoạch chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN giai đoạn 2020-2025 cụ thể hóa kế hoạch nhiệm vụ năm học Trung tâm CNTT&HL chủ trì Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch CĐS, trình Hiệu trưởng phê duyệt triển khai thực Phòng Thanh tra Pháp chế tổ chức giám sát việc thực Trường đơn vị Phịng Kế hoạch Tài xây dựng kế hoạch phù hợp với năm học Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức đánh giá định kỳ việc thực kế hoạch 391 Phụ lục Hệ thống văn pháp lý [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] Nghị số 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 rõ định hướng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa; Nghị số 52-NQ/TW ngày 27 tháng năm 2019 Bộ Chính trị số chủ trương, sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị Chính phủ số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 đổi bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế; số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế; số 36a/ NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ điện tử; số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ tăng cường lực tiếp cận Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; Nghị 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 Chính phủ Chính phủ điện tử; Nghị số 50/NQ-CP ngày 17 tháng năm 2020 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 52-NQ/TW ngày 27 tháng năm 2019 Bộ Chính trị số chủ trương, sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng năm 2020 phê duyệt “Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 117/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"; Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 Bộ GDĐT Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng; Quyết định số 6200/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 30/12/2016 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; Công văn hướng dẫn số 2390/BTTTT-THH Bộ Thông tin Truyền thông ngày 29/6/2020 hướng dẫn triển khai khung chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Quyết định 259/QĐ-ĐHNN ngày 27/3/2019, QĐ việc ban hành Quy định tạm thời đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống Trường ĐHNN-ĐHĐN; Quyết Định 382/QĐ-ĐHNN ngày 25/4/2019, QĐ việc ban hành Quy định tạm thời việc tổ chức thi KTHP theo hình thức trực tuyến - Hệ quy đào tạo theo hệ thống tín 392 ... dạy học, nội dung thiết bị xây dựng học liệu đào tạo trực tuyến Xây dựng, phân bổ nguồn tài hỗ trợ hoạt động kế hoạch CĐS Tổ chức thực Kế hoạch chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN giai. .. trình đào tạo xu cạnh tranh khu vực quốc tế Nguyên tắc xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN thực chương trình CĐS nhu cầu tất yếu thực tế hoạt động Nhà trường Kế hoạch chuyển đổi số Trường. .. 5.3 Xây dựng nội dung số Khảo sát, quy hoạch để xây dựng lộ trình ứng dụng CNTT đào tạo, khoa học công nghệ quản trị đại học Nghiên cứu, tìm hiểu, ứng dụng có hiệu nội dung số Số hóa tài liệu, học
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025,