0

Chuyển đổi số trong dạy học ở đại học

10 1 0
  • Chuyển đổi số trong dạy học ở đại học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:32

Việc chuyển đổi số hiện được nhiều ngành quan tâm. Trong lĩnh giáo dục và đào tạo, vấn đề chuyển đổi số cũng được đặt ra từ 2020. Vấn đề dạy học trực tuyến lại được sử dụng như một trong những giải pháp thực hiện “Tạm dừng đến trường, không tạm dừng việc học”. Bài viết Chuyển đổi số trong dạy học ở đại học xem xét chuyển đổi số ở góc độ lý luận dạy học đại học. Mời các bạn cùng tham khảo! Ngơ Thị Thu Dung Trường Đại học Hịa Bình Việc chuyển đổi số nhiều ngành quan tâm Trong lĩnh giáo dục đào tạo, vấn đề chuyển đổi số đặt từ 2020 Khi có dịch COVID19, vấn đề dạy học trực tuyến lại sử dụng gỉải pháp thực “Tạm dừng đến trường, không tạm dừng việc học” Bài viết xem xét chuyển đổi số góc độ Lý luận dạy học đại học Một số khái niệm 1.1 Chuyển đổi số gì? Cho đến chưa có cách hiểu thống Chuyển đổi số (Digital transformation) Một số tác giả đưa cách hiểu khác Theo Gartner, Inc, lĩnh vực kinh doanh, chuyển đổi số việc sử dụng cơng nghệ số để thay đổi mơ hình kinh doanh, tạo hội, doanh thu giá trị Theo Microsoft, chuyển đổi số việc tư lại cách thức tổ chức tập hợp người, liệu quy trình để tạo giá trị Theo FPT, chuyển đổi số tổ chức, doanh nghiệp q trình thay đổi từ mơ hình truyền thống sang doanh nghiệp số cách áp dụng công nghệ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud) thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa cơng ty Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận nhiều khách hàng thời gian dài hơn, lãnh đạo định nhanh chóng xác nhờ hệ thống báo cáo thơng suốt, liên tục, kịp thời Qua đó, hiệu hoạt động tính cạnh tranh tổ chức, doanh nghiệp nâng cao Theo FSI, công ty hàng đầu tư vấn chuyển đổi số cung cấp thiết bị, chuyển đổi số : “Chuyển đổi số q trình thay đổi từ mơ hình truyền thống sang doanh nghiệp số, cách áp dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud), liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), …thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa cơng ty…” Như vậy, chuyển đổi số doanh nghiệp kinh doanh có cách hiểu chung thay đổi mơ hình kinh doanh, thay đổi tồn phương thức tổ chức, quản lý, điều hành doanh nghiệp Chuyển đổi số không diễn lĩnh vực kinh doanh, quản trị doanh nghiệp mà nhiều linh vực diễn Các tổ chức nhà nước ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu suất làm việc Ví dụ việc xây dựng phủ điện tử, việc chuyển đổi số hiểu là, “chính phủ 249 thiết kế vận hành để tận dụng lợi liệu số việc tối ưu hóa, chuyển đổi tạo dịch vụ phủ” Cách hiểu cho rằng, phủ không cần sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, đặc biệt sử dụng mạng internet công cụ để đạt hiệu làm việc tốt hơn, mà cịn nhấn mạnh phủ số phải việc sử dụng công nghệ số phần chiến lược đại hóa phủ nhằm tạo giá trị cơng Các công nghệ số công nghệ thông tin truyền thông, bao gồm Internet, công nghệ thiết bị di động, phân tích liệu nhằm mục đích thu thập, trao đổi, phân tích, truy cập, tìm kiếm nội dung số, phát triển dịch vụ ứng dụng Tóm lại, chuyển đổi số chuyển đổi mơ hình kinh doanh, quản lý truyền thống sang mơ hình kinh doanh, tổ chức, quản lý doanh nghiệp dựa phát triển CNTT mạng internet 1.2 Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đào tạo: Hiện chưa có cách hiểu thống chuyển đổi số GDĐT nói chung, dạy học nói riêng Gần đây, xuất số nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục Chuyển đổi số quản lý giáo dục chủ yếu diễn số dịch vụ công, số khâu tổ chức, vận hành Theo TS Tô Hồng Nam [2], cho rằng, chuyển đổi số “là chuyển hoạt động từ giới thực sang giới ảo môi trường mạng” Cách hiểu mô tả thực tế hoạt động chưa lột tả chất c a dạy học ch yển đổi số Khơng phải có dạy học ảo chuyển đối số dạy học Về nội dung ch yển đổi số GD ĐT, ông cho rằng: Chuyển đổi số GD ĐT tập trung vào hai nội dung chủ đạo chuyển đổi số quản lý giáo dục chuyển đổi số dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thơng tin quản lý, tạo hệ thống sở liệu lớn liên thông, triển khai dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích liệu, ) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ định ngành GDĐT cách nhanh chóng, xác Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, giảng điện tử, kho giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phịng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng trường đại học ảo (cyber university) Khi dịch COVID19 xảy ra, từ đầu 2020 đến nay, với phương châm “tạm dừng đến trường, không tạm ngừng việc học”, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến Vấn đề chuyển số ngành giáo dục nghiên cứu ứng dụng cách toàn diện Ngày 09.12.2020, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số giáo dục đào tạo” [1], Trong hội thảo này, Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu thống quan điểm: “chuyển đổi số 250 ngành xác định khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng cần trọng triển khai thực năm tới Làm tốt chuyển đổi số không giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà quan trọng góp phần nâng cao suất lao động, tạo hội lớn để hội nhâp quốc tế” Như vậy, chuyển đổi số xác định phương thức, công cụ quản lý giáo dục dạy học Để chuyển đổi số thành công giáo dục, Bộ trưởng xác định công việc việc cần làm là: Trên tảng công nghệ quốc gia thống nhất, tập thể, cá nhân, giáo viên, học sinh tham gia hoạt động hiệu Trên tảng tiếp tục hồn thiện sở liệu ngành, xây dựng kho tài nguyên học tập số, qua đó, cơng tác quản lý, hoạt động học tập, nghiên cứu, giảng dạy, chia sẻ tri thức trở nên hiệu quả, thiết thực… Với hỗ trợ CNTT phần mềm đại, nhiều hoạt động giáo dục truyền thống thay phần mềm, công nghệ mô Trong Hội thảo này, toàn ngành thống cao cần chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đào tạo Những việc cần làm trước hết số hóa liệu, chuyển đổi số dần lĩnh vực quản lý, điều hành giáo dục, số khâu quản lý học sinh, sinh viên, người học; quản lý nhân ngành Một tác giả khác, bà Đỗ Thị Ngọc Quyên [3] nêu cách hiểu chuyển đổi số giáo dục cách khái quát hơn, “chuyển đổi số hiểu trình xảy mà thay đổi không nằm đối tượng tham gia vào trình giáo dục hay bên liên quan mà nằm phương thức thực giáo dục Sự thay đổi phương thức tất yếu dẫn tới thay đổi phương pháp, cách thức, kỹ thuật thực giảng dạy, đào tạo” Như vậy, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chuyển đổi số hiểu phương thức thực giáo dục Việc chuyển đổi số vừa tạo môi trường vận hành giáo dục, vừa thay đổi cách quản trị sở giáo dục Trong dạy học, chuyển đổi số hiểu vừa thay đổi môi trường dạy học, vừa thay đổi phương thức dạy học, vừa thay đổi kỹ thuật, công nghệ dạy học Những thay đổi chuyển đổi số dạy học đại học 2.1 Những thay đổi mơ hình q trình dạy học: Trong tổ chức dạy học, việc ứng dụng chuyển đổi số dạy học nên hiểu cho đúng? Giáo dục đào tạo hệ thống; Dạy học trình, hệ thống tổ chức chặt chẽ, theo quy luật đặc thù Trong môi trường internet, dạy học vận hành theo quy luật dạy học Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật, cơng nghệ dạy học có thay đổi, mơi trường dạy học có thay đổi, yếu tố tác động lên toàn hệ thống dạy học, làm cho cách thức dạy học việc tổ chức dạy có thay đổi Nhưng chất, dạy học khơng có thay đổi Việc chuyển đổi số dạy học hỗ trợ dạy học hiệu hơn, giúp phân hóa dạy học triệt để hơn, Chuyển đổi số công cụ, phương tiện, 251 tạo môi trường kỹ thuật diễn hoạt động giáo dục, đào tạo, quản lý, tổ chức, điều hành hiệu hơn, nhằm đạt mục tiêu cách tối ưu Có thể sơ đồ hóa q trình dạy học mơi trường số (hình 1) biến đổi chúng so với q trình dạy học truyền thống Có thể thấy việc chuyển đổi số tác động đến tất yếu tố trình dạy học, làm thay đổi môi trường, thay đổi phương thức dạy học, thay đổi cách thức tương tác, bổ sung thay đổi số yếu tố Hình 1: Sơ đồ trình dạy học Đầu tiên kể đến, xuất thêm số yếu tố tham gia vào trình dạy học Đó hạ tầng mạng, nhân viên kỹ thuật, vận hành; Môi trường sinh thái số Cơ sở hạ tầng mạng phải đủ lớn để số hóa liệu giáo dục, để mở phòng học trực tuyến lúc, với số lượng lớn người dùng lúc, quan hệ dạy học đan xen, đa tuyến, đa chiều Cơ sở liệu sử dụng không trường, địa phương mà cấp quốc gia Trong học, đại diện đơn vị tuyển dụng tham gia vào trình đào tạo Phụ huynh học sinhm cán quản lý tham gia, kiểm sốt Mơi trường xã hội nước giới tác động vào trình dạy học phạm vi cấp độ học cụ thể Thứ hai là, mơi trường dạy học có thay đổi Công nghệ thông tin, mạng internet tạo mơi trường dạy học rộng hơn, có độ mở lớn hơn, khơng cịn hạn hẹp phịng học, nhà trường 252 Thứ ba là, yếu tố quản lý giáo dục có thể, can thiệp tức thời vào học thông qua hệ thống thiết bị camera quan sát, ngăn ngừa hành vi tiêu cực xảy lớp học Như vậy, chuyển đổi số, hệ sinh thái dạy học hệ sinh thái mở, độ mở lớn Mạng internet tạo không gian dạy học rộng hơn, thay đổi cách thức quản lý, kiểm soát, thay đổi cách thức tương tác thầy trò Ngay học, khơng có thầy trị nhà quản lý giáo dục, mà cịn có diện đơn vị sử dụng nhân lực, bậc phụ huynh theo dõi việc học tập em mình, việc tổ chức dạy học nhà trường Điều làm cho quan hệ dạy học dân chủ hơn, đa phương Quá trình dạy học kiểm soát nhanh hiệu hợn 2.2 Sự thay đổi yếu tố dạy học đại học tương tác chúng chuyển đổi số: Để hình dung rõ thay đổi yếu tố dạy học tương tác chúng môi trường số, thay đổi chúng so với trình dạy học truyền thống, sơ đồ hóa dạy học sau (hình 2) Khi chuyển đổi số dạy học, yếu tố q trình dạy học có biến đổi sau: Một là, mục tiêu dạy học: Trong chuyển đổi số, mục tiêu dạy học bổ sung thêm, thay đổi cách thức đạt đến số mục tiêu cách hiệu Ngoài mục tiêu dạy học đặt (hệ thống phẩm chất lực); số lực, kỹ số bổ sung Trong mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông hướng tới, nay, Bộ GD&ĐT nghiên cứu bổ sung khung lực số, lực sử dụng CNTT cho học sinh Năng lực phân chia nhiều cấp độ khác nhau, cho phù hợp với bậc học từ bậc học mầm non tới giáo dục phổ thơng Bộ GD&ĐT coi lực công dân thời CNTT&TT Chuyển đổi số giúp thực số mục tiêu giáo dục, mà trước đây, có thời điểm khó thực Ví dụ như, tiệm cận gần với vấn đề giáo dục cơng dân tồn cầu; vấn đề phân hóa dạy học đến cấp độ cá nhân, dạy học phát triển lực sát với trình độ người học Trong lịch sử phát triển Lý luận dạy học, có lý thuyết đề cập đến phân hóa dạy học cấp độ cá nhân, song với điều kiện thực tế lúc đó, thực Việc ứng dụng CNTT dạy học ngày cho phép người thầy có hội phát triển tiềm tối đa cho học sinh, cho phép phân hóa dạy học cấp độ cá nhân Đối với trình dạy học đại học, đào tạo nghề, công nghệ thực tế ảo VR thực tế ảo tăng cường AR làm thay đổi thực hành, thí nghiệm,… 253 Hình 2: Mơ hình chuyển đổi số dạy học đại học Hai là, nội dung dạy học: Việc chuyển đổi số làm cho nội dung dạy học phong phú nhiều Ngoài việc cần bổ sung kiến thức, kỹ CNTT cho người học, nội dung dạy học mở rộng nhiều Nó khơng kiến thức, kinh nghiệm, cách thức hành động cần truyền đạt cho người học mà giáo viên cịn sử dụng nội dung từ đồng nghiệp nước nước ngoài; Các giảng, kinh nghiệm, sáng kiến giảng dạy số hóa chia sẻ cộng đồng giáo viên Tất kho liệu này, sau số hóa, người thầy có nội dung để tham khảo, có nguồn tư liệu để học sinh tự học Như việc dạy học lớp, thầy tập trung vào mục tiêu hình thành phương pháp tư duy, phương pháp làm việc tập trung cung cấp kiến thức Trong chuyển đổi số, thầy trị khai thác kho liệu, thí nghiệm ảo, video,… cho việc học tập Điều địi hỏi giáo viên có trình độ chun mơn rộng sâu dẫn việc học cho người học Ba là, phương pháp dạy học: Khi chuyển đổi số dạy học, chất phương pháp dạy học không đổi, cách thức thực hiện, không gian triển khai mở rộng Ví dụ phương pháp thực hành, hình thành kỹ cho người học, trước có hai cách: Hoặc thầy làm trực tiếp cho người học làm theo; Hoặc yêu cầu người học đọc tài liệu làm theo Về tỉ trọng sử dụng 254 nhóm phương pháp phải thay đổi Việc dạy học mơi trường số hóa, có phương pháp dạy học Tuy nhiên, tất vấn đề trên, cần có nghiên cứu chuyên sâu để có câu trả lời rõ ràng Bốn là, kỹ thuật công nghệ dạy học, yếu tố thay đổi nhiều tác động đến yếu tố khác trình dạy học Với tham gia sâu toàn diện vào q trình dạy học, CNTT thay đổi tồn công nghệ dạy học kỹ thuật dạy học Về hình thức tổ chức dạy học, yếu tố cần nghiên cứu Thực tế, thay đổi hình thức dạy học công nghệ dạy học thay đổi, hệ sinh thái dạy học thay đổi, cần phải nghiên cứu, khảo sát Không gian thời gian tổ chức dạy học mở rộng hơn, khơng có giới hạn Giờ học, kể lý thuyết, thực hành,… diễn đâu Vậy, vấn đề tổ chức, vấn đề đánh giá cần phải xem xét xem thay đổi Về thầy trò quan hệ thầy trị mơi trường dạy học số, có thay đổi lớn Về chất, trình tổ chức hoạt động nhận thức Thầy người tổ chức, dẫn dắt Song nội dung dạy học mở rộng, môi trường dạy học mở rộng, thầy phải nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị Nếu phân hóa dạy học đến cấp độ cá nhân, lao động thầy cô giáo cần đầu tư nhiều hơn, lao động sư phạm giáo viên phải nghiên cứu Về người học, việc học trở nên khơng có giới hạn phụ thuộc vào độc lập khả em Tri thức khơng cịn đích số nữa, khơng phải mục tiêu số nhà trường Khi cần biết vấn đề gì, em tra cứu Mục tiêu học tập có điều chỉnh Đó học phương pháp, cách thức làm việc, học cách tư sáng tạo, học cách thích ứng cách ứng xử xã hội Như vậy, nhiệm vụ dạy học cần thiết kế lại cho phù hợp với việc ứng dụng CNTT chuyển đổi số nhà trường Trong tổ chức dạy học, quan hệ thầy trò, bạn học chuyển từ tương tác trực tiếp sang tương tác gián tiếp trực tiếp gián tiếp Thầy trị học trực tuyến em học tùy theo tốc độ Như lao động sư phạm thầy thay đổi cách thức học tập học sinh thay đổi Về kiểm tra đánh giá kết học tập, chuyển đổi số, phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá phong phú hơn, mở rộng phạm vi không gian thời gian Việc tự kiểm tra, tự đánh giá, với trợ giúp CNTT, trở nên dễ dàng Các phần mềm kiểm tra, đánh giá phong phú, hỗ trợ cho thầy giáo giáo công đoạn dạy học, giảm bớt áp lực thời gian công sức lao động giáo viên 255 Từ phân tích trên, thấy chuyển đổi số dạy học không làm thay đổi chất dạy học làm thay đổi nhiều cách thức dạy học, cách thức tương tác kiểm sốt dạy học, thay đổi mơi trường dạy học, thay đổi thời gian khơng gian dạy học Có thể tóm tắt thay đổi số từ sau: Mở; Linh hoạt; Kịp thời hiệu Một số phần mềm ứng dụng dạy học Mặc dù chuyển đổi số dạy học chưa triển khai toàn diện, số phần mềm dạy học ứng dụng dạy học góp phần nâng cao hiệu dạy học Trong thời gian dịch COVID19, trường ứng dụng nhiều phần mềm dạy học trực tuyến Có thể kể số phần mềm Phần mềm dạy học trực tuyến Trans công ty Nam Việt Telecom ; Phần mềm dạy học online Facebook ; Phần mềm dạy học từ xa qua Zoom Cloud Meetings; Dạy học online qua Google Classroom Google ; Phần mềm Microsoft Teams hỗ trợ dạy học trực tuyến ; Phần mềm dạy học online miễn phí TeamLink,… Về cơng nghệ dạy học, có số phần mềm hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học Ví dụ công nghệ thực tế ảo VR , công nghệ AR; Công nghệ mô 3D Trong nhiều nội dung dạy học, dùng lời, tranh ảnh để mơ tả, ví dụ mơ tả diễn biến vụ động đất, phun trào núi lửa, mô tả mối quan hệ hành tinh hệ mặt trời, lực hấp dẫn, … Những thí nghiệm hóa, vật lý… Chúng ta sử dụng phần mềm thực tế ảo để xây dựng, đưa học sinh vào thực tế để em cảm nhận, trải nghiệm Những phần mềm ứng dụng phổ biến đào tạo nghề Công nghệ thực tế ảo cho giúp việc dạy học hấp dẫn, sinh động hiệu tương lai Điều kiện để chuyển đổi số dạy học: Dạy học hệ thống thống Từ hình 2, để chuyển đổi số dạy học thành cơng, đề xuất số điều kiện sau đây: Thứ nhất, cần có hạ tầng sở mạng đủ mạnh từ mạng viễn thông, thiết bị, đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ, phần mềm chuyên dụng dạy học Thứ hai, để dạy học chuyển đổi số thành cơng, cần có môi trường dạy học số; hệ thống quản lý số; Cần có hệ sinh thái số Dạy học số khơng thể triển khai khơng có hệ thống quản lý phù hợp như: sách, văn quy định, hướng dẫn triển khai dạy học cho sở, đạo thống nhất, đồng Môi trường dạy học số, hệ sinh thái số thể việc số hóa tài liệu, giảng; hồ sơ dạy học Cũng cần ứng dụng CNTT vào công tác sổ sách giáo viên, hồ sơ sổ liên lạc điện tử, giáo án điện tử, sổ theo dõi chất lượng giáo dục, sổ chủ nhiệm… giúp giáo viên giảm bớt công việc không tên, đồng thời giúp phụ huynh theo dõi, đồng hành nhà trường việc công tác giáo 256 dục [4] Bộ GD&ĐT chuẩn bị dần điều kiện Ví dụ dự án “Nền tảng giáo dục số - iGiaoduc.vn” [5]., Bộ cho triển khai số hóa tài liệu, nội dung tri thức, tạo nguồn tài liệu cho thầy trị dễ tra cứu Dự án thức khởi động từ cuối tháng 10 năm 2020 Thứ ba, điều kện cần thiết để vận hành dạy học số nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ chuyển đổi số vận hành Như vậy, cần đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý ngành, sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán chuyên viên,… Một công việc khơng nhỏ Thứ tư, ngồi giáo viên, việc trang bị kỹ năng, công cụ sử dụng cho học sinh, sinh viên, cho phụ huynh bên liên quan cần hướng dẫn Thứ năm, vấn đề trang bị sở vật chất đồng bộ, từ máy chủ, đến hệ thống máy tiếp nhận, máy cho GV HSSV Hiện nay, việc học sinh sử dụng điện thoại học chưa phép Nhưng cho em sử dụng rồi, việc làm để kiểm soát việc em sử dụng phải tính đến Ngồi máy móc, thiết bị dạy học, cần có phần mềm dạy học, phần mềm quản lý hồ sơ, phần mềm thiết kế nội dung dạy học,… Các phần mềm phải tương thích với hệ thống có, phải tương thích với kho liệu lưu Việc chuẩn bị hệ thống Big data nhiều thời gian nguồn lực Thứ sáu, nhiều vấn đề chuyển đổi số dạy học, Lý luận dạy học, Tâm lý học giáo dục, Khoa học quản lý giáo dục chưa giải mặt khoa học Cần triển khai nghiên cứu cách hệ thống để có câu trả lời cách khoa học Thứ bảy là, hệ thống trường / khoa sư phạm, trường / khoa giáo dục cần triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đội ngũ giáo viên cán quản lý lực kỹ số Mặt khác, dạy học số, người cuộc, đặc biệt học sinh sinh viên phát sinh vấn đề tâm lý, rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi; Cũng có quấy nhiễu đối tượng tiêu cực Các em cần có hỗ trợ cán tham vấn học đường, cán công tác xã hội học đường, an ninh,… Vì vậy, vấn đề đào tạo kỹ hỗ trợ cần bồi dưỡng cho GV chuyển đổi số Thứ tám là, việc quan trọng Bộ GD&ĐT cần có chiến lược giáo dục số thống toàn ngành Vấn đề xây dựng trường học thơng minh, vấn đề văn hóa số trường học cần xây dựng Thứ chín là, việc chuyển số giáo dục việc liên quan đến nhiều bộ, ngành Vì vậy, Bộ GD&ĐT cần có liên kết ngành, việc kết nối với đạo Chính phủ, việc hợp tác tồn diện với Thông tin truyền thông, Bô Lao động, Thương binh Xã hội, việc huy động nguồn lực xã hội, doanh 257 nghiệp,… điều kiện đảm bảo cho việc chuyển đổi số giáo dục tahfnh công Cuối cùng, điều kiện đủ là, cần làm tốt công tác truyền thông Truyền thông phải trước bước, phải song hành trình chuyển đổi số giáo dục Tóm lại, chuyển đổi số việc tất yếu phải làm mà CNTT phát triển, trước bước, toàn xã hội, nhiều lĩnh vực thực chuyển đổi số Để chuyển đổi số giáo dục nói chung, dạy học noi riêng thành cơng, cần có chuẩn bị kỹ đồng Việc chuyển đổi số thành công tạo bước đột phá quản lý, điều hành, tổ chức, chất lượng giáo dục, tạo hệ thống mở, linh hoạt, tạo điều kiện thực chiến lược học tập suốt đời cách hiệu Tài liệu tham khảo: [1] Bộ Giáo dục Đào tạo (12.2020), Chuyển đổi số giáo dục đào tạo, https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7123 [2] TS Tô Hồng Nam (9.2020), Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đào tạo: Thực trạng giải pháp http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/chuyen-doi-sotrong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap-6454 [3] Đỗ Thị Ngọc Quyên (02.2021), Chuyển đổi số giáo dục: Những thách thức nguy cơ, https://tiasang.com.vn/-giao-duc/Chuyen-doi-so-trong-giao-duc-Nhung-thach-thucva-nguy-co-26836 [4] Số hóa ngành giáo dục: Lợi bề https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/cai-cach-hanhchinh.aspx?ItemID=6213 [5] Ra mắt tảng công nghệ giáo dục số, 1.10.2020(,https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/caicach-hanh-chinh.aspx?ItemID=6950 258 ... vừa thay đổi kỹ thuật, công nghệ dạy học Những thay đổi chuyển đổi số dạy học đại học 2.1 Những thay đổi mơ hình q trình dạy học: Trong tổ chức dạy học, việc ứng dụng chuyển đổi số dạy học nên... c a dạy học ch yển đổi số Khơng phải có dạy học ảo chuyển đối số dạy học Về nội dung ch yển đổi số GD ĐT, ông cho rằng: Chuyển đổi số GD ĐT tập trung vào hai nội dung chủ đạo chuyển đổi số quản... chuyển đổi số dạy học không làm thay đổi chất dạy học làm thay đổi nhiều cách thức dạy học, cách thức tương tác kiểm soát dạy học, thay đổi môi trường dạy học, thay đổi thời gian khơng gian dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển đổi số trong dạy học ở đại học,