0

thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam tiếp cận từ quan điểm toàn diện

16 899 1
  • thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam tiếp cận từ quan điểm toàn diện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 10:07

Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H20Lời nói đầu Trong bối cảnh hiện nay, toàn cầu hoá khách quan nó lôi kéo tất cả các n-ớc trên thế giới cùng tham gia, không một nớc nào đứng ngoài cuộc Việt Namchúng ta đã đang bị đứng vào vòng soáy của quá trình toàn cầu hoá. Chính vìvậy đảng nhà nớc đã có những bớc đi đúng đắn để phát triển kinh tế đa nớc taphát triển theo hớng công nghiệp hoá hiện đại hoá theo định hớng xã hội chủnghĩa. Muốn làm đợc điều này chúng ta phải xây dựng nền kinh tế độc lập t chủđi đôi với việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là hai nhiêm vụ quan trọngmà chúng ta cần phải thực hiện trong thời đại ngày nay. Dới góc độ triết học xâydựng nền kinh tế độc lập tự chủ là đa nền kinh tế nớc ta sang một cơ chế phù hợpvới quy luật lịch sử điều kiện vốn có của ta, đa nớc ta theo kịp sự phát triểncủa thời đại. Còn hội nhập đó là yêu cầu tất yếu đối với bất cứ một nền kinh tếnào.Trớc sự phát triển vợt bậc của nền kinh tế thế giới những kết quả đạt đ-ợc bớc đầu của công cuộc đổi mới kinh tế nớc ta trong những năm qua chothấy trong thời đại hiện nay không mộc quốc gia nào, một dân tộc nào có thể tựmình phát triển đợc. Sự hợp tác nhiều chiều trên cơ sở hai bên cùng có lợi đã trởthành xu thế khách quan của thời đại. Chính vì thế mà vận dụng quan điểm toàndiện vào việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập kinh tế quốc tế làmột yêu cầu cấp thiết cần đợc lụ y. Tôi mong đề tài này sẽ góp một phần nhỏvào việc xây dựng nền khinh tế nớc nhà. Tuy nhiên vì mới thực hiện lần đầu nênkhông tránh khỏi thiếu sót rất mong đợc sự đóng góp y kiến của thầy cô giáo vàbạn bè để đề tài đợc hoàn thiện hơn.Chơng I : Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập kinh tế quốc tếTiểu luân triết học 1Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H201. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác- xít1.1. Nguyên ly về mối liên hệ phổ biến1.1.1. Khái niệm về Mối liên hệ phổ biến Các nhà triết học trong CNDT trớc Mác cho rằng các sự vật, hiện tợng tồntại biệt lập, tách rời nhau, cái này tồn tại bên cạnh cái kia. Chúng không có sựphụ thuộc, không có sự ràng buộc quy định lẫn nhau. Trái lại những ngời theoquan điểm biện chứng cho rằng : các sự vật, hiện tợng, các quá trình khác nhauvừa tồn tại độc lập, vừa quy định, tác động qua lại chuyển hoá lẫn nhau.Khi Mác nghiên cứu về cặp phạm trù này trên cơ sở kế thừa các giá trị về ttởng biện chứng, đã đa ra định nghĩa : Mối liên hệ phổ biến là phạm trù triếthọc dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hoá lẫn nhau giữacác sự vật hiện tợng hay giữa các mặt của sự vật hiện tợng trong thế giới1.1.2. Các tính chất của mối liên hệMọi sự vật, hiện tợng của thế giới đều nằm trong trong sự ràng buộc, nơngtựa quy định lẫn nhau làm điều kiện tiền đề cho sự tồn tại phát triển củanhau. Không có sự vật hiện tợng nào năm ngoài mối liên hệ. Trong thời đại ngàynay, không có quốc gia nào không có quan hệ, không có liên hệ với các quốc giakhác về mọi mặt của đời sống xã hộiSự tồn tại bản chất tính quy luật quy luật của các sự vật hiện tợng chỉ bộclộ ra thông qua sự tác động qua lại giữa các mặt của bản thân sự vật đó hay giữasự vật đó với sự vật khác. Các mối liên hệ trong tính tổng thể của nó quy định sựtồn tại vận động phát triển của sự vật.Mối liên hệ của các sự vật, hiện tợng là khách quan, là vốn có của mọi sựvật, hiện tợng. Các sự vật, hiện tợng dù muốn hay không vẫn luôn bị tác độngbởi các sự vật hiện tợng khác bởi các yếu tố trong chính bản thân nó đồng thờimối liên hệ bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới. Mối liên hệ khôngchỉ mang tính khách quan mà còn mang tính đa dạng nhiều vẻ. Gồm nhiều loại :mối liên hệ bên trong mối liên hệ bên ngoài, mối liên hệ chủ yếu mối liênhệ thứ yếu, mối liên hệ bản chất mối liên hệ không bản chất Ngoài ra, nócòn mang tính phổ biến nghĩa là bất cứ sự vật hiện tợng nào của tự nhiên xã hộivà t duy đều nằm trong mối liên hệ. Không một sự vật hiện tợng nào nằm ngoàimối liên hệ.1.2. Quan điểm toàn diện Từ sự nghiên cứu quan điểm duy vật biện chứng về mối liên hệ phổ biến tarút ra phơng pháp luận để nhận thức cải biến hiện thực. Chính vì vậy nguyênTiểu luân triết học 2Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H20ly về mối liên hệ phổ biến là cơ sở khoa học của quan điểm toàn diện. Quanđiểm toàn diện đòi hỏi chúng ta khi xem xét cải biến sự vật thì phải đặt nó trongmối liên hệ qua lại giữa các mặt cấu thành nó, giữa sự vật đó với sự vật khác.Phải xem xét cả các khâu trung gian gián tiếp của sự vật có nh vậy mới nhậnthức đúng sự vật. Đồng thời, quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta phải phân biệtđợc từng mặt mối liên hệ của từng sự vật từ đó nhận thức đợc những mối liên hệbên trong, mối liên hệ chủ yếu bản chất tất nhiên để hiểu rõ sự vật có phơngpháp tác động phù hợp vào sự vật để đem lại hiệu quả cao nhất. Trong hoạt độngthực tiễn khi cải tiến tác động vào sự vật thì phải biết sử dụng đồng bộ các biệnpháp các phơng tiện khác nhau để tác động vào nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.Vì bất cứ sự vật hiện tợng nào trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệgiữa các sự vật hiện tợng khác mối liên hệ rất đa dạng phong phú, do đó khinhận thức về sự vật phải tuân thủ quan điểm toàn diện để tránh đợc sai lầm, quanđiểm phiến diện một chiều chỉ xem xét sự vật hiện tợng một mối liên hệ, tránhthái độ cực đoan cứng nhắc.Đối với Việt Nam để thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội côngbằng văn minh một mặt, chúng ta phải phát huy nội lực của đất nớc, mặt khác,chúng ta phải biết tranh thủ thời cơ, vợt qua thử thách do xu hớng toàn cầu hoáđem lại. Đặc biệt là toàn cầu hoá kinh tế.2. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập kinh tếquốc tế.2.1. Các khái niệm 2.1.1. Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ ?Có rất nhiều cách hiểu về nền kinh tế độc lập tự chủ. Nhng theo cách hiểutruyền thống thì một nền kinh tế độc lập là một nền kinh tế phát triển toàn diện,có khả năng tự thoả mãn những nhu cầu mọi mặt của đời sống xã hội, của anninh quốc phòng quá trình tái sản xuất xã hội, không bị lệ thuộc vào bênngoài cả từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, để có thể vận hành bình thờngvà đảm bảo đợc nền tảng cho việc duy trì an ninh quốc phòng. Ngày nay khi toàn cầu hoá đã phát triển mức cao, thị trờng của các quốcgia đã đang tiếp tục đợc mở rộng chúng ta có cách hiểu mới đó là nền kinh tếđộc lập tự chủnền kinh tế có khả năng thích ứng cao với những biến động củatình hình quốc tế ít bị tổn thơng trớc những biến động đó, trong bất kì mộttình huống nào nó cũng có thể cho phép duy trì đợc hoạt động bình thờng của xãhội phục đắc lực cho các mục tiêu an ninh quốc phòng của đất nớc.Tiểu luân triết học 3Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H202.1.2. Thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế.Toàn cầu hoá kinh tế là gì ?Toàn cầu hoá kinh tế xét về bản chất là quá trình gia tăng mạnh mẽ củanhững mối liên hệ, sự phụ thuộc lẫn nhau, Tác động qua lại của các quốc gia,khu vực trên lĩnh vực kinh tế. Toàn cầu hoá kinh tế bắt nguồn từ sự phát triểnmạnh mẽ của các nền kinh tế của các nớc, của các khu vực, vợt qua khỏi biêngiới quốc gia, khu vực hớng tới phạm vi trên toàn thế giới.Mở cửa, hội nhập kinh tế là quá trình tham gia của một nớc vào phân cônglao động quốc tế. Xét từ góc độ sản xuất hàng hoá, mở cửa hội nhập kinh tế làquá trình bỏ tính chất tự cấp, tự túc khép kín của một quốc gia, để mở rộng giaolu kinh tế với các quốc gia khác.Toàn cầu hoá kinh tế hội nhập kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nahuvà không thể tách rời.2.2. Tính tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhậpkinh tế quốc tế2.2.1. Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế quốc tế.Trong thời đại ngày nay, toàn cầu hoá kinh tế đã đang trở thành một xuthế thời đại. Nó tác động ảnh hởng mạnh mẽ đến các quốc gia, các khu vựctrên thế giới. Mặt khác, cuộc CMKHCN đang tác động mạnh mẽ trên quy môtoàn thế giới. Kinh tế thị trờng len lỏi vào từng ngóc ngách của nền kinh tế cácnớc. Chính vì vậy, các nớc muốn phát triển thì phải mở rộng thị trờng, xoá bỏ cácrào cản thơng mại, cùng nhau hợp tác làm ăn, trao đổi công nghệ kĩ thuật đểcùng phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một đòi hỏi không thể nétránh đối với các nớc, đây là một bớc đi phù hợp với xu thế của thời đại. Mộtquốc gia nào đứng ngoài tiến trình đó nghĩa là tựlập mình với thế giới, kinhtế không những không phát triển mà còn tụt hậu. Toàn cằu hoá kinh tế hộinhập kinh tế quốc tế có mối liên hệ hữu cơ : toàn cầu hoá kinh tế là một xu thếkhách quan kéo theo nó hội nhập kinh tế cũng là một nhu cầu một xu thế tất yếu.Sớm nhận thức đợc xu thế của thời đại ngày nay. Đảng nhà nớc ta thựchiện đờng lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phơng hoá, đa dạng hoá chủ động hộinhập. Trong văn kiện đại hội đảng IX ta đã khẳng định Chủ động hội nhậpkinh tế quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tácquốc tế Thực tế cho thấy, hội nhập kinh tế quốc tế chứa đựng thời cơ thử thách.Thời cơ chỗ chỉ có tham gia hội nhập kinh tế thì mới có thể tiếp cận với các thànhTiểu luân triết học 4Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H20tựu khoa học mới chỉ có nh vậy các nớc nghèo mới có cơ hội phát triển vơnlên. Thách thức là hàng hoá rẻ vì chủ yếu đợc nhập từ các nớc có nền kinh tế pháttriển, năng suất lao động cao nên có nguy cơ bóp chết nền sản xuất lạc hậu trong n-ớc. Nhng nếu không hội nhập thì sẽ chịu sự thua thiệt lớn hơn.2.2.2. Tính tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.Trong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế là một nhu cầu, một xu thếtất yếu kéo theo nó phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Thực tiễn cho thấynếu một nớc không có một nền kinh tế độc lập tự chủ thì sẽ bị lệ thuộc về kinh tế, lệthuộc về chính trị mà một khi không có độc lập về chính trị thì độc lập của dân tộcấy cũng không còn. Mặt khác, khi nền kinh tế bị lệ thuộc hoàn toàn vào bên ngoàithì không thể tự mình lựa chọn mục tiêu phát triển định hớng phát triển tự mình xácđịnh chủ trơng chính sách lựa chọn mô hình phát triển phù hợp, sẽ rất dễ dẫn đếnnguy cơ khủng hoảng kinh tế, làm cho đời sống của nhân dân khó khăn, nền kinh tếtrì trệ kém phát triển dẫn đến nguy cơ tụt hậu so với thế giới. Hơn thế nữa, Việcmở cửa hội nhập kinh tế quốc tế cũng gặp phải khó khăn không đạt đợc kếtquả nh mong muốn vì không đủ tiềm lực kinh tế để tham gia vào quá trình hội nhậpthì sẽ bị thua thiệt so với các nớc khác khống chế.Nhận thứcđợc tầm quan trọng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tựchủ. Đảng nhà nớc ta coi đây là nội dung chính yếu trong chiến lợc phát triểnkinh tế của mình.Trong văn kiện đại hội đảng lần thứ IX đề ra Đẩy mạnh công nghiệphoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đa nớc ta trở thành mộtnớc công nghiệp 2.3. Mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hôi nhậpkinh tế quốc tế.Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, khi toàn cầu hoá là một xu thế khách quankéo theo nó hội nhập kinh tế xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ là một xuthế tất yếu. Về thực chất hội nhập kinh tế quốc tế là sự kết hợp nội lực với ngoạilực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm mục tiêu bảo vệ lợiích dân tộc, phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá Thực tế cho thấy tất cả các nớc tham gia vào quá trình hội nhậpđều vì lợi ích của chính mình chứ không phải vì lợi ích của đối tác. Tuy nhiên,lợi ích ấy không phải tự nhiên mà có, nó chỉ dạng tiềm năng, tiềm năng ấy cóthể trở thành hiện thực hay không lại phụ thuộc vào nội lực của nền kinh tế. Nớcnào mạnh sẽ thu đợc nhiều lợi nhuận nắm quyền chủ động ngợc lại nớcTiểu luân triết học 5Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H20nào kém thế hơn sẽ bị thua thiệt hơn bị động hơn trong mọi hoạt động kinh tếcủa mình. Mở cửa, hội nhập kinh tế sẽ giúp khai thông các mối quan hệ, giao lụnguồn nhân lực của Việt Nam với thế giới, đa các chuyên gia Việt Nam ra nớcngoàI học tập kinh nghiệm. Đồng thời cũng đẩy mạnh việc nhập khẩu các loạithiết bị hiện đại, các công nghệ mới, các bằng phát minh sáng chế mà việt namcha có nhăm phát triển nền kinh tế trong nớc phát huy tối đa tiềm năng thế mạnhnội lực, nâng cao tốc độ tăng trởng kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến trình côngnghiệp hoá đất nớc.Cơ sở kinh tế càng vững mạnh thì chế độ chính trị càng bền lâu dẫn đếnmôi trờng chính trị xã hội càng ổn định đồng thời tạo đợc ra môi trờng đầu t lànhmạnh ổn định. M ặt khác, lại đảm bảo đợc tính an toàn của nền kinh tế, sẽ thuhút đợc nhiều vốn đầu t nớc ngoài tạo đợc tiềm lực kinh tế vững mạnh, thúc đẩynhanh quá trình hội nhập đa đất nớc đi lên tiến nhanh đến quá trình côngnghiệp hoá hiện đại hoá.Tóm lại, mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế với xây dựng nền kinhtế độc lập tự chủ là mối quan hệ tơng hỗ có tính biện chứng. Hội nhập càng chấtlợng thì tính độc lập tự chủ càng cao. Độc lập càng cao thì cang có điều kiện đểchủ động tích cực hội nhập. Góp phần đa đất nớc đi lên ngày càng giàu mạnhcông bằng dân chủ văn minh Trong bối cảnh ngày nay hôi nhập kinh tếcần thiết là quan trọng là độnglực để phát triển kinh tế nhng không phải là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng tr-ởng kinh tế mỗi nớc mà động lực chủ yếu chính là nội lực của nền kinh tế đó.Thực tế đã cho thấy nhiều quốc gia tham gia hội nhập để theo đuổi mục tiêu trởthành giàu có trong quá trình hội nhập đã không giữ đợc độc lập tự chủ của mìnhđể đất nớc rơi vào tình trạng lệ thuộc vào bên ngoài làm cho nền kinh tế khôngnhững không tăng trởng mà còn tụt hậu hơn nhiều so với trớc, đời sống của nhândân khó khăn. Chính vì vậy phải coi xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ lànhiệm vụ chủ yếu trong chiến lợc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia Chơng II: Thực trạng giải pháp của việc xâydựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhậpkinh tế quốc tế Việt Nam tiếp cận từ quanđiểm toàn diệnTiểu luân triết học 6Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H201. Thực trạng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tựchủ hội nhập kinh tế Việt Nam những năm qua.1.1. Những thành tựu đã đạt đợc.Từ sau khi đổi mới cho đến nay mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việcxây dựng đất nớc phát triển kinh tế nhng nớc ta đã đạt đợc những thành tựuđáng kể về mọi mặt nhất là về kinh tế.Tốc độ tăng trởng kinh tế của nớc ta nhanhhiện nay khoảng trên 7% đợc đánh giá là điểm sáng về kinh tế trong khu vực vàthế giới. Năm 1992 đợc liên hợp quốc đánh giá là nớc làm kinh tế giỏi nhất trênthế giới. Đời sống nhân dân ngày càng đợc cảI thiện nâng cap lên rõ rệt. Bộmặt của đất nớc đang thay đổi từng ngày. Trên tất cả các lĩnh vực chúng ta đềuđạt đợc những thành công đáng kể.Về ngoại thơng : Tính đến cuối năm 2002, Việt Nam đã có quan hệ ngoạigiao với 170 nớc trên thế giới, ký kết đợc nhiều hiệp định thơng mại song phơngvới các nớc trên thế giới có quan hệ đầu t với 70 nớc vùng lãnh thổ, đã gianhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN, ký hiệp định thơng mại Việt Nam HoaKỳ Việt Nam đã xuất khẩu đợc một số mặt hàng sang các nớc khác đó là cácmặt hàng nông sản hải sản. Hiện nay, Việt Nam là nớc đứng thứ hai thế giớivề xuất khẩu gạo.Trong lĩnh vực thu hút vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam cũng đạt đợc nhữngthành tựu đáng kể. Hiện nay, chúng ta đã tranh thủ đợc nguồn tài trợ ODA của45 nớc các chế định tàI chính quốc tế. Chúng ta đã nhận đợc khoảng 20 tỉUSD từ nguồn tàI trợ ODA trong đó đã giảI ngân hơn 10 tỉ USD, đối với FDA,có trên 3800 dự án với tổng vốn đăng ký là trên 42 tỷ USD đã thực hiện khoảng22 tỉ USD. Chính nhờ nguồn vốn này mà chúng ta đã xây dựng đợc nhiều côngtrình kết cấu hạ tầng quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sốngnhân dân, đẩy nhanh quá trình thu hút vốn đầu t nớc ngoài. Hiện nay, nớc ta đãcó thành phần kinh tế thứ 6 đó là thành phần kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài,thành phần kinh tế này chiếm tỷ trọng 13% GDP tốc độ tăng trởng là 20% /năm.*Sở dĩ Việt Nam đạt đợc những thành tựu trên là do : -Đờng lối lãnh đạo đúng đắn của đảng nhà nớc ta. Trong tình hình thếgiới hiện nay đảng nhà nớc ta đã xác định phải chủ động hôị nhập kinh tếtheo tinh thần phát huy tối đa nội lực ( văn kiện đại hội đảng IX ). Chính vìvậy đảng nhà nớc đã có những chính sách hợp ly nhăm thu hút vốn đầu t nớcngoài mở cửa nền kinh tế.Tiểu luân triết học 7Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H20- Mặt khác, Việt Nam là một nớc độc lập tự chủ không bị phụ thuộc vao n-ớc ngoài, có môi trờng chính trị ổn định, ngoàI ra, còn có chính sách đầu t đúngđắn, nền kinh tế tơng đối an toàn ít biến động, cơ sở hạ tầng ngày một hoànthiện. Chính những điều này đã tạo nên một môI trờng đầu t lành mạnh an toànlàm cho các nhà đầu t nớc ngoàI an tâm khi bỏ vốn vào Việt Nam. Không nhữngthế Việt Nam còn có một nguồn lao động dồi dào, phong phú : năm 1992 có 70triệu ngời trong đó 35 triệu ngời lao động. Giá nhân công của Việt Nam rất rẻ sovới các nớc khác. Việt Nam là một thị trờng tiêu thụ rộng lớn với dân số khoảng80 triệu ngời, có nguồn tàI nguyên thiên nhiên phong phú. Hầu hết các loaịkhoáng sản Việt Nam đều có. Việt Nam chính là cửa ngõ đi ra tháI bình dơngcủa một số quốc gia đông nam á, nằm trên tuyến đờng giao lu hàng hoá quốc tếtừ SNG, Trung quốc sang Nam á 1.2. Những mặt cha đợc.Mặc dù đã đạt đợc rất nhiều thành tựu đáng kể trên nhng chúng ta vẫncòn những mặt cha đợc. 1.2.1.Nền kinh tế của Việt Nam còn lạc hậu so với nền kinh tế của thế giới vàkhu vực.Sau hơn mời năm đổi mới nớc ta đã đạt đợc những thành tựu kinh tế đángkể nhng nền kinh tế của nớc ta vẫn còn lạc hậu. Hiện nay, lao động làm việctrong ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao 50%. Cơ cấu kinh tế cha hợp lyNgành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong GDP. Nông nghiệp chiếm22,99% GDP, công nghiệp chiếm 38,55% GDP. Trong khi đó các nớc phát triểnhiện nay công nghiệp chiếm khoảng 20-25% GDP, nông nghiệp chiếm 5% GDP,dịch vụ chiếm 70-75% GDP. Hệ thống trang thiết bị trong các xí nghiệp cũ kỹlạc hậu, chủ yếu là do các nớc đế quốc để lại sau chiến tranh. Cán cân xuất nhậpkhẩu mất cân đối, nhập cao hơn xuất. Hiện nay, chúng ta chủ yếu chỉ xuất khẩunhững mặt hàng nguyên liệu sản phẩm sơ chế.Các doanh nghiệp trong nớc thì yếu cả về khả năng quản ly, kinh doanh lẫnnăng lực sản xuất. Chúng ta đã thu hút đợc vốn đầu t nớc ngoài nhng chủ yếuvào các ngành có hàm lợng khoa học công nghệ thấp. Việt Nam hiện nay đã cóthị trờng chứng khoán nhng thị trờng này luôn biến động không đánh giá đợcđúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tiểu luân triết học 8Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H201.2.2. Công nợ lớn sử dụng vốn kém hiệu quả.Hiện nay, tổng số d nớc ngoàI của Việt Nam lớn tuy cha vợt giới hạn antoàn nhng vẫn là điểm đáng lo. NgoàI ra, việc sử dụng vốn Việt Nam cũng làmột vấn đề đáng quan tâm. Hiệu quả sử dụng vốn u đãI còn thấp cha đợc chú đúng mức. Một số dự án gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn trả nợ nớcngoài. Một số dự án chỉ thực hiện đợc nửa chừng rồi bỏ dở gây lãng phí, thấtthoát vốn của nhà nớc.1.2.3. Sự yếu kém trong việc tiếp nhận các nguồn vốn công nghệ.Một số dự án nớc ngoàI đầu t vào Việt Nam nhng nguồn vốn lại không đợcsử dụng đúng mục đích. Lợi dụng chính sách khuyến khích nhập khẩu một sốmặt hàng của nhà nớc ta, các công ty liên doanh đa vào những máy móc thiết bịlạc hậu nhng với giá cao, thậm chí có những dây chuyền công nghệ còn kém hơnở Việt Nam. Họ coi nớc ta là nơi tiêu thụ những máy móc thiết bị cũ kỹ của họ.1.2.4. Nguy cơ mất độc lập tự chủ chủ quyền quốc gia.ở Việt Nam hiện nay đang tồn tại một thực trạng đáng lo ngại là các doanhnghiệp trong nớc mất thị phần ngay cả trên thị trờng nội địa. Hàng hoá của nớcngoài tràn ngập trên thị trờng trong nớc đặc biệt là hàng trung quốc đã làm chohàng hoá của các doanh nghiệp trong nớc sản xuất không tiêu thụ đợc. Một thựctrạng nữa là các doanh nghiệp liên doanh với nớc ngoài trong đó Việt nam góp30% số vốn nhờ phần đóng góp nhà đất sau một thời gian sản xuất kinh doanh đãtrở thành doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài. Nếu không kịp thời khắc phục đợctình trạng trên Việt nam rất dễ dẫn đến nguy cơ mất độc lập tự chủ về kinh tế vàbị đe doạ về chủ quyền quốc gia.1.2.5. Nguyên nhân.Sở dĩ Việt Nam gặp phải những khó khăn trên là do những nguyên nhânsau:Thứ nhất là trình độ quản ly kinh tế Việt Nam nhìn chung còn thấp. Kiếnthức về kinh tế thị trờng của chúng ta vẫn còn nhiều bất cập, các luật chơi chúngta cha thông thạo. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản ly còn mỏng yếu. Họcha năng động vẫn còn trông chờ ỷ lại vào nhà nớc, cha hiểu rõ đợc thị trờngquốc tế, thông lệ quốc tế Nhiều doanh nghiệp tuỳ tiện phá vỡ hợp đồng gâymất lòng tin đối khách hàng quốc tế.Thứ hai là quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế Việt Nam nhìn chung cònchậm. Trong khi các nớc trên thế giới đã chuyển sang cơ chế thị trờng từ rất lâuthì nền kinh tế thị trờng nớc ta mới hình thành nhng cha phát triển. Bộ máyTiểu luân triết học 9Nguyễn Thị Thu Hơng Lớp H20điều hành quản ly cồng kềnh, phức tạp. Hệ thống chính sách pháp luật thiếuđồng bộ, còn nhiều bất cập so với các quy chuẩn quốc tế. Những điều này gâytâm lý lo ngại cho các nhà đầu t nớc ngoàI khi đầu t vào Việt Nam. Các doanhnghiệp Việt Nam vẫn mang nặng tâm ly trông chờ, ỷ lại vào sự bảo hộ của nhà n-ớc.Thứ ba là năng lực cạnh tranh hiệu quả đầu t của nền kinh tế Việt Namcòn yếu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫnxếp thứ hạng thấp. Theo xếp hạng của diễn đàn kinh tế thế giới thì : năm 2001Việt Nam đứng thứ 62 trong 75 nớc đơch xếp vào hàng thấp. Hiện nay có sốdaonh nghiệp Việt Nam làm ăn có hiệ quả ít chỉ khoảng 5%. Hầu hết các doanhnghiệp vẫn cha xác định đợc lối đi phù hợp đúng đắn cho mình Thứ t là tình trạng tham nhũng lợi dụng chức quyền là một vấn đề bức xúccủa toàn xã hội. Còn tình trạng lợi dụng chức quyền cho nhập khẩu máy mócthiết bị cũ kỹ lạc hậu, gây khó khăn về mặt thủ tục cho các doanh nghiệp nớcngoàI khi đàụ t vào Việt Nam, làm ngơ trớc sai phạm của một số doanh nghiệptổ chức cá nhân 2. Giải pháp với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủvà hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam.Trên tinh thần tiếp tục phát huy các lợi thế, những thành tựu đã đạt đợc củaViệt Nam trong những năm qua đồng thời khắc phục những thiếu xót sai lầmcủa mình, chúng ta cần phải : 2.1. Nâng cao hiệu quả đầu t năng lực cạnh tranh Trong bối cảnh ngày nay khi mà hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tấtyếu thì chính sách đầu t đúng sẽ góp phần khai thác sử dụng có hiệu quả tấtcả những nguồn nội lực ngoại lực, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của quốcgia, của doanh nghiệp, hiện nay thành phần kinh tế thứ 5 kinh tế t nhân đang cónhững bớc phát triển tích cực. Chính vì vậy ta cần phảI có cơ chế chính sách đểphát triển kinh tế t nhân, khuyên khích đầu t t nhân. Khu vực kinh tế nớc ngoàIcũng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Do vậy cần phảI cảI thiệnmôi trờng đầu t. Ngoài ra còn phaỉ lựa chọn cơ cấu đầu t hợp ly, nâng cao hiệuquả kinh tếhội của các dự án đầu t từ ngân sách nhà nớc. Cùng với nâng caohiệu quả đầu t cần phảI nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cácdoanh nghiệp phảI đổi mới công tác quản ly, công nghệ, nâng cao năng suất laođộng, chất lợng hoạt động của các doanh nghiệp. Mặt khác, nhà nớc cần phảI cóchính sách biện pháp cảI thiện môI trờng đầu t kinh doanh, tạo thuận lợi cho việcTiểu luân triết học 10[...]... Mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hôi nhập kinh tế quốc tế 5 Chơng II: Thực trạng giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam tiếp cận từ quan điểm toàn diện .6 1 Thực trạng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập kinh tế Việt Nam những năm qua .7 1.1 Những thành tựu... tự chủ hội nhập kinh tế quốc tế 3 2.1 Các khái niệm 3 2.1.1 Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ ? 3 2.1.2 Thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế .4 2.2 Tính tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế 4 2.2.1 Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế quốc tế 4 2.2.2 Tính tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ... : Quan điểm toàn diện với việc 1 xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 1 hội nhập kinh tế quốc tế 1 1 Quan điểm toàn diện trong triết học Mác- xít .2 1.1 Nguyên ly về mối liên hệ phổ biến 2 1.1.1 Khái niệm về Mối liên hệ phổ biến 2 1.1.2 Các tính chất của mối liên hệ 2 1.2 Quan điểm toàn diện 2 2 Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. .. 1.2.1 .Nền kinh tế của Việt Nam còn lạc hậu so với nền kinh tế của thế giới khu vực 8 1.2.2 Công nợ lớn sử dụng vốn kém hiệu quả 9 1.2.3 Sự yếu kém trong việc tiếp nhận các nguồn vốn công nghệ 9 1.2.4 Nguy cơ mất độc lập tự chủ chủ quyền quốc gia 9 1.2.5 Nguyên nhân .9 Tiểu luân triết học 15 Lớp H20 Nguyễn Thị Thu Hơng 2 Giải pháp với việc xây dựng nền kinh. .. vậy chúng ta cần phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế, đó chính là mục tiêụ đợc đảng nhà nớc ta theo đụổi nó gúp cho kinh tế nớc ta nhanh chóng phát triển đi nhanh đến tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá tuy trong quá trình thực hiện chúng ta có gập phải một số khó khăn thử thách bớc đầu nh trình độ quản ly, cơ chế kinh tế, vốn, khoa học kỹ... Kết luận Quan điểm toàn diện cho ta thấy khi xem xét một sự vật hiện tợng phải đặt nó trong mối liên hệ với các sự vật hiện tợng khác Phải phân biệt đợc từng mặt mối liên hệ của sự vật, vận dụng quan điểm này vào nền kinh tế nớc ta, chúng ta thấy kinh tế nớc ta không thể tự phát triển đợc mà phải hợp tác giao lụ, làm ăn với các nớc khác thì nền kinh tế nớc ta mới theo kịp nền kinh tế thế giới Bởi vậy... xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 10 2.1 Nâng cao hiệu quả đầu t năng lực cạnh tranh 10 2.2 Thu hút vốn đầu t nớc ngoàI đI đôI với việc sử dụng có hiệu quả từng đồng vốn đầu t 11 2.3 Nâng cao trình độ quản ly, kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin cho xoá bỏ tình trạng lãng phí tham nhũng trong đời sống kinh tế .11 Kết luận... đầu nh trình độ quản ly, cơ chế kinh tế, vốn, khoa học kỹ thuật, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Chính những điều đó sẽ giúp nền kinh tế nớc ta có rất nhiều thuận lợi.: Sự đầu t của nớc ngoài, chủ trơng đúng đắn của đảng, Chính những điều đó sẽ gíp nền kinh tế nớc ta nhanh chóng đi lên để hội nhập với nền kinh tế thế giới Tiểu luân triết học 13 Lớp H20 Nguyễn Thị Thu Hơng Danh mục tài liệu tham... cho xoá bỏ tình trạng lãng phí tham nhũng trong đời sống kinh tế Do nớc ta mới chuyển sang cơ chế thị trờng nên hiểu biết về kinh tế thị trờng còn nhiều hạn chế Bỏi vậy trình độ quản ly của đội ngũ cán bộ còn thấp trong quá trình hội nhập đòi hỏi cần phảI có một đội ngũ cán bộ có trình độ cao Do vậy cần phảI đa đội ngũ cán bộ của Việt Nam ra nớc ngoàI học hỏi kinh nghiệm, thờng xuyên mở các lớp tập huấn...Lớp H20 Nguyễn Thị Thu Hơng thành lập tổ chức hoạt động, giảm chi phí sản xuất của donah nghiệp Tạo ra môI trờng cạnh tranh bình đẳng của các thành phần kinh tế 2.2 Thu hút vốn đầu t nớc ngoàI đI đôI với việc sử dụng có hiệu quả từng đồng vốn đầu t Cần tạo ra môI trờng đầu t thông thoáng để thu hút các nhà đầu t nớc ngoàI nh xây dựng một hệ thống pháp luật chính sách thống nhất đồng bộ, giảm . hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam tiếp cận từ quan điểm toàn diện 61. Thực trạng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế ở Việt. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hôi nhập kinh tế quốc tế 5Chơng II: Thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam tiếp cận từ quan điểm toàn diện, thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam tiếp cận từ quan điểm toàn diện, , hội nhập kinh tế quốc tế, Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế., Chương II: Thực trạng và giải pháp của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam tiếp cận từ quan điểm toàn diện, Thực trạng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế ở Việt Nam những năm qua., Giải pháp với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm