0

Quản trị mạng máy tính công ty Potraco

13 768 19
  • Quản trị mạng máy tính công ty Potraco

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2012, 14:43

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Quản trị mạng máy tính công ty Potraco 1LOGOBáo cáo đồ án tốt nghiệpĐề tài:Quản trị mạng máy tính Công ty POTRACOGiáo viên hướng dẫn:ThS. Phùng Anh Tuấn Sinh viên thực hiện: Cù Thị NhoMã SV: 10294 Lớp CT701Bộ Giáo Dục và Đào TạoTrường đại học dân lập Hải PhòngKhoa Công Nghệ Thông Tin 2Nội dung chínhNội dung chính1.Căn bản về mạng máy tính2.Mô hình quản trị mạng3.Mô hình đề xuất thử nghiệm tại công ty POTRACO4. Kết luận 31. Căn bản về mạng máy tínhKhái niệm mạng máy tính.Phân loại mạng.Các thiết bị phần cứng.Giao thức TCP/IP.Một số cấu trúc mạng thông dụng. 42. Mô hình quản trị mạngMô hình mạng ngang hàng- Khái niệm- Hoạt động 5Mô hình mạng khách/chủ.- Khái niệm.- Hoạt động2. Mô hình quản trị mạng 6 Mô hình đề xuất thử nghiệm tại công ty POTRACO 7Mô hình đề xuất thử nghiệm tại công ty POTRACO 8Xây dựng các sau dịch vụ sau:1. Dịch vụ quản trị thư mục AD (Active Directory)2. Dịch vụ phân giải tên miền DNS (Domain Name System) 3. Quản trị Account 94. Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)5. Dịch vụ Web6. Dịch vụ truyền File qua Web 107. Dịch vụ thư tín điện tử (Mail Server)8. Dịch vụ máy chủ uỷ quyền (Proxy Server).9. An toàn bảo mật mạng. . PhòngKhoa Công Nghệ Thông Tin 2Nội dung chínhNội dung chính1.Căn bản về mạng máy tính 2.Mô hình quản trị mạng 3.Mô hình đề xuất thử nghiệm tại công ty POTRACO 4.. về mạng máy tính Khái niệm mạng máy tính. Phân loại mạng. Các thiết bị phần cứng.Giao thức TCP/IP.Một số cấu trúc mạng thông dụng. 42. Mô hình quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị mạng máy tính công ty Potraco, Quản trị mạng máy tính công ty Potraco