0

Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn hiện tượng trốn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP HCM

82 2 0
  • Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn hiện tượng trốn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:21

Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH THỊ THU THỦY NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP LÝ NHẰM NGĂN CHẶN HIỆN TƯỢNG TRỐN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Kinh Tế Mã số : 60-38-50 Người hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Văn Vân TP HỒ CHÍ MINH - 10/2007 Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cao học “Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn Thuế thu nhập cá nhân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tồn nội dung trình bày kết đạt luận văn tơi thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Văn Vân Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2007 Tác giả Trịnh Thị Thu Thủy Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM LỜI CẢM ƠN Để đạt thành tốt đẹp này, xin chân thành cảm ơn : Tập thể thầy cô giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ lớp Cao học Luật Thành ủy - khóa I năm 2004, truyền đạt kiến thức quý báu giúp thực tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Vân người tận tình hướng dẫn tơi thực hoàn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức Thành ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Luật Tp.HCM, Ban giám hiệu trường Cán Bộ Tp.HCM thời gian qua tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt chương trình đào tạo thạc sĩ giúp đỡ nhiều việc học tập, nghiên cứu Xin cảm ơn Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Anh Hùng Lao Động thời kỳ đổi - Cục trưởng Cục thuế Tp.HCM Ban Lãnh đạo Cục Thuế Tp.HCM Xin cảm ơn tập thể đồng nghiệp công tác phịng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân, ln quan tâm đến q trình học tập tơi đóng góp nhiều ý kiến giúp nội dung luận văn trở nên phong phú sinh động Cuối cùng, xin cảm ơn tất anh chị công tác Sở ngành Thành phố học viên lớp Cao học Luật khoá I - Thành ủy, chia sẻ với tơi thuận lợi khó khăn suốt thời gian theo học trường Đại học Luật Tp.HCM Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM DANH MỤC VIẾT TẮT Thu nhập cá nhân TNCN Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Ngân sách Nhà nước NSNN Thu nhập doanh nghiệp TNDN Văn phòng đại diện VPĐD Mã số thuế MST Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Sở LĐ-TB-XH Sở Kế hoạch – Đầu tư Sở KH-ĐT Sở Thương mại STM Sở Văn hóa – Thơng tin Sở VH-TT Sở Công An Sở CA Kho bạc Nhà nước KBNN Đầu tư nước ngồi ĐTNN Nghị định Chính Phủ NĐ-CP Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (Official Development Adis) ODA Tổng sản lượng nội địa (Gross Domestic Product) Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy GDP Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI TRỐN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 Khái niệm, vai trò thuế thu nhập cá nhân 1.1.1 Khái quát thuế thu nhập cá nhân 1.1.2 Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân 1.1.3 Những nội dung pháp lý thuế thu nhập cá nhân 1.1.4 Vai trò thuế thu nhập cá nhân, xu phát triển thuế thu nhập cá nhân, nhận thức xã hội thuế thu nhập cá nhân 10 1.2 Một số vấn đề lý luận chung hành vi trốn thuế TNCN 14 1.2.1 Hành vi vi phạm pháp luật 14 1.2.2 Nhận diện hành vi trốn thuế TNCN 15 1.2.3 Biểu hành vi trốn thuế TNCN 20 1.2.4 Các vấn đề xử lý vi phạm 23 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ TNCN VÀ MỘT SỐ BIỂU HIỆN TRỐN THUẾ TNCN HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH 25 2.1 Khái quát cơng tác quản lý thuế TNCN TP Hồ Chí Minh 25 2.1.1 Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ Phòng quản lý Thuế thu nhập cá nhân - Cục Thuế TP.HCM 25 2.1.2 Tình hình thu thuế thu nhập người có thu nhập cao năm qua địa bàn TP.HCM 27 2.2 Những kết hạn chế 31 2.2.1 Kết đạt 31 2.2.2 Những hạn chế 34 2.3 Biểu hành vi trốn thuế TNCN thời gian qua địa bàn TP.HCM 40 2.3.1 Không đăng ký thuế, kê khai thuế 40 2.3.2 Tổ chức chi trả thu nhập không khấu trừ nguồn 41 Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM 2.3.3 Kê khai khoản thu nhập không đầy đủ 43 2.3.4 Gian lận việc hoàn trả thuế 46 2.3.5 Tính xác kê khai thu nhập chịu thuế 47 2.3.6 Cơ chế phối hợp trao đổi thông tin 49 2.3.7 Cơ chế theo dõi việc thực nghĩa vụ thuế người nước để khấu trừ theo cam kết tránh đánh thuế hai lần 49 CHƯƠNG III:NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁP LÝ NHẰM NGĂN CHẶN HIỆN TƯỢNG TRỐN THUẾ TNCN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH 51 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện pháp luật, tăng cường công tác chống thất thu thuế nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế TNCN 51 3.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý thuế TNCN TP.HCM 52 3.3 Hoàn thiện pháp luật đăng ký kê khai mã số thuế cho cá nhân 56 3.4 Hoàn thiện pháp luật sổ sách, chứng từ, hóa đơn 57 3.5 Hoàn thiện pháp luật tra, kiểm tra 57 3.6 Hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế TNCN 60 3.7 Giải pháp để quản lý người lao động hành nghề tự do, người có thu nhập từ nhiều nơi 60 3.8 Giải pháp quản lý thuế TNCN khoản thu nhập người nước 62 3.9 Các giải pháp bổ trợ 65 3.9.1 Từng bước hạn chế giao dịch tiền mặt, khuyến khích mở tài khoản, tốn qua ngân hàng để kiểm soát thu nhập cá nhân 65 3.9.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thuế TNCN hình thức 67 3.9.3 Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm quản lý thuế TNCN nước 67 Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI TRỐN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 Khái niệm, vai trò thuế thu nhập cá nhân 1.1.1 Khái quát thuế thu nhập cá nhân * Khái niệm: Hệ thống thuế quốc gia thường cấu trúc ba nhóm thuế: thuế đánh thu nhập, thuế đánh hành vi tiêu dùng thuế đánh tài sản Dựa vào mà sắc thuế thiết lập Thuế đánh vào tiêu dùng thường sử dụng thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế đánh vào cải thuế tài sản Đối với loại thuế đánh vào thu nhập giới, hầu sử dụng hai sắc thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân Các sắc thuế thường phức tạp, khó thu thuế tiêu dùng xem sắc thuế bình đẳng người có thu nhập cao nộp thuế nhiều, người có thu nhập thấp nộp thuế Có thể định nghĩa thuế Thu nhập cá nhân sau: Thuế TNCN sắc thuế trực thu, đánh vào phần thu nhập thường xuyên không thường xuyên cá nhân khoảng thời gian định * Hoàn cảnh đời: Với lịch sử hình thành cách 200 năm, thuế TNCN đời từ cuối kỉ 18, nước Anh lâm vào thâm hụt ngân sách tài cách trầm trọng phải vay mượn tài để trang trải cho chiến tranh với Pháp Năm 1798, thủ tướng Anh – ông William Pit (1759 – 1806) ban hành sắc thuế đánh vào thu nhập số người có thu nhập cao nhằm trang trải Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM chiến phí Năm 1801, thủ tướng William Pit từ chức, thủ tướng kế nhiệm Henry Addington (1757 – 1844) sắc lệnh huỷ bỏ sắc thuế vào năm 1802 Năm 1803, chiến với Pháp lại bùng nổ thuế TNCN lại ban hành Thuế TNCN Addington đánh thuế theo bậc theo hai nguyên tắc mà thuế TNCN đại áp dụng: khấu trừ nguồn thuế đánh loại thu nhập Sau đó, thuế TNCN lại bị hủy bỏ lần chiến tranh với Pháp chấm dứt Như giai đoạn đầu, thuế TNCN loại thuế khơng phổ biến vai trị đóng góp nguồn thu ngân sách mang tính tình Chỉ từ cuối kỉ XIX (năm 1880 Anh) loại thuế trở thành nguồn thu ổn định luật hóa hệ thống thu hàng năm Sau Anh, thuế TNCN áp dụng hàng loạt nước khác giới: Nhật (1887), Đức (1899), Mỹ (1903), Pháp (1916), Liên Bang Xô Viết (1922)  Ở nước phát triển, nguồn thu ngân sách chủ yếu dựa vào thuế trực thu, thuế TNCN chiếm tỉ trọng cao tổng thu ngân sách thuế (Hoa Kỳ 56.35%, Canada 50.98%). Ở nước phát triển, nguồn thu ngân sách chủ yếu lại dựa vào thuế gián thu Nguyên nhân quốc gia kinh tế - xã hội phát triển, thu nhập bình qn tính đầu người thấp, ý thức trình độ hiểu biết để chấp hành nộp thuế theo Pháp luật chưa cao, tình trạng trốn thuế phổ biến; số thuế thu từ sắc thuế trực thu không đáng kể, chi phí hành thu lại cao 1.1.2 Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân - Thuế TNCN thuế trực thu Đối tượng kê khai nộp thuế người chịu thuế, thuế trực thu ln gây cảm giác gánh nặng thuế, bên cạnh thuế TNCN có tác động lớn, ảnh hưởng đến thành viên xã  Kath Nightimgale,Taxation-Theory and Protecr, 2000 Arthur Andersen,Asia and the pacific- A Tax Tour 2000  Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM hội Do thuế TNCN nhạy cảm dễ bị phản ứng tiêu cực từ phía người nộp thuế dễ dẫn đến tình trạng trốn thuế, gian lận thuế - Thuế TNCN loại thuế đánh vào thu nhập cá nhân Đối tượng kê khai nộp thuế cá nhân có thu nhập, sắc thuế có phạm vi điều tiết rộng nhất, số lượng cá nhân đăng ký, kê khai nộp thuế lớn Mặt khác, đối tượng nộp thuế nguồn thu nhập chịu thuế đa dạng, phức tạp phân tán nên việc hình thành tính thuế q trình xây dựng luật thuế khó đầy đủ, xác Đồng thời q trình quản lý thu nộp thuế thực tiễn đòi hỏi trình độ quản lý cao bao quát Vì vậy, cơng tác tra, kiểm tra, phịng chống hành vi gian lận trốn thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định thành công sắc thuế - Chi phí hành thu thuế TNCN thường cao, để giảm chi phí hành thu, biện pháp thường quốc gia áp dụng khấu trừ thuế nguồn - Thuế TNCN loại thuế có chức điều tiết mạnh đảm bảo công xã hội Đành rằng, chức hệ thống thuế nói chung điều tiết vĩ mơ kinh tế, thực công xã hội, song chức thể rõ thuế TNCN, sở tính thuế phụ thuộc vào mức thu nhập người nộp thuế áp dụng loại hình thuế suất lũy tiến phần 1.1.3 Những nội dung pháp lý thuế thu nhập cá nhân Trong giai đoạn nay, Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao cịn hiệu lực Tuy nhiên, với phát triển kinh tế, nội dung Pháp lệnh dần bộc lộ hạn chế, bất cập Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, hoàn thiện hệ thống Pháp luật thuế theo ngun tắc cơng bằng, thống đồng bộ, Chính Phủ cho đời dự Luật thuế TNCN giai đoạn thu thập ý kiến người dân ngành liên quan để đưa Quốc Hội, thơng qua thức áp dụng vào năm 2009 Hướng đến mục tiêu đưa Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM nội dung nghiên cứu sát với tình hình thực tế, tác giả nêu số điểm nội dung pháp lý dự thảo Luật thuế TNCN. * Về đối tượng nộp thuế: Dự án Luật quy định đối tượng nộp thuế cá nhân người Việt Nam, người nước ngồi có thu nhập chịu thuế, bao gồm cá nhân tự kinh doanh cá nhân chủ hộ người đại diện hộ gia đình sản xuất, kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề Có đối tượng nộp thuế là: Cá nhân cư trú Cá nhân khơng cư trú - Đối với cá nhân không cư trú: Cá nhân khơng cư trú cá nhân khơng có nơi thường xuyên Việt Nam có mặt Việt Nam 183 ngày Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế quan thuế, thu nhập từ tiền lương, tiền công dự kiến áp dụng mức thuế suất 20% Vì dự Luật xây dựng biểu thuế lũy tiến phần áp dụng cá nhân cư trú với mức động viên trung bình giảm khoảng 5% so với hành nên thuế suất cá nhân không cư trú áp dụng thuế suất 25% giảm tương ứng Với mức thuế suất 20% đảm bảo cạnh tranh thu hút lao động với nước khu vực Riêng thu nhập từ chuyễn nhượng vốn thu 0.1%, thu nhập từ chuyển nhượng, chuyển đổi bất động sản Việt Nam thu 2% giá chuyển nhượng Các trường hợp khơng phải thực tốn năm với quan thuế, thuế thu nhập xác định nộp cho lần phát sinh - Đối với cá nhân cư trú: Điểm đối tượng nộp thuế đưa cá nhân kinh doanh chủ hộ gia đình sản xuất, kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề điều chỉnh Luật thuế TNDN vào đối tượng điều chỉnh Luật thuế TNCN, vì:  Dự thảo Luật thuế TNCN 2007 Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM công ty chứng khoán thực khấu trừ tiền thuế giao dịch, cuối năm nhà đầu tư toán với quan thuế Thị trường chứng khoán lĩnh vực thu hút quan tâm nhà đầu tư Việt Nam mà nhà đầu tư nước Một hệ thống quản lý thuế chặt chẽ, công cho đối tượng tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài, thúc đẩy phát triển thị trường vốn Việt Nam * Đối với cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi: + Kê khai thu nhập nơi làm việc: Tất khoản thu nhập nơi làm việc, người lao động phải tự giác kê khai, có xác nhận Thủ trưởng đơn vị chủ doanh nghiệp, chủ hộ sản xuất kinh doanh tổ chức ủy nhiệm thu thay cho quan thuế Việc kê khai thu nhập nơi làm việc phải đơn vị chi trả thực hàng tháng toán năm + Kê khai thu nhập quan thuế: Thực kê khai thu nhập đóng thuế TNCN phát sinh quan thuế giải pháp hữu hiệu Vì có quan thuế đủ thẩm quyền yêu cầu cá nhân thực việc kê khai thu nhập cách đầy đủ kiểm tra tính xác kê khai Bên cạnh đó, phân tích, việc kê khai cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi khấu trừ đầy đủ nơi làm việc, không tổng hợp thu nhập từ nhiều nơi làm giảm thuế suất phải nộp Đề nghị Chính phủ phải có quy định bắt buộc cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi thực việc đăng ký, kê khai toán thuế quan thuế 3.8 Giải pháp quản lý thuế TNCN khoản thu nhập người nước Thuế TNCN người nước vấn đề nhạy cảm đáng quan tâm giai đoạn nay, mà Việt Nam ngày mở cửa hội nhập với kinh tế quốc tế kêu gọi đầu tư từ nước ngồi Chính thế, sách thuế hợp lý bên cạnh biện pháp Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 62 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM khuyến khích phù hợp yêu cầu cấp thiết cho ngành thuế nói riêng cho kinh tế Việt Nam nói chung Để tăng cường biện pháp tra, kiểm tra người nước phát trường hợp khai man trốn thuế, đề nghị có phối hợp quan thuế với quan quản lý xuất nhập cảnh để kiểm tra thời gian lưu trú đối tượng này, 183 ngày người nước phải kê khai thu nhập toàn cầu, từ góp phần tăng số thu cho NSNN, sở tạo công cá nhân người nước ngồi, có thời gian cư trú Việt Nam giống nộp thuế theo biểu thuế Thực trạng nay, đối tượng người nước nhập cảnh, cư trú làm việc Việt Nam thông qua quan quản lý Nhà nước để thực thủ tục đăng ký kê khai như: thủ tục nhập cảnh (mục đích nhập cảnh, thời gian cư trú), đăng ký thông tin làm việc quan quản lý lao động (hợp đồng lao động, bảo hiểm), đăng ký kinh doanh vấn đề liên quan đến họat động sản xuất kinh doanh (thành lập doanh nghiệp, thành lập VPĐD, tham gia mua cổ phần doanh nghiệp) hoạt động thực quan quản lý chuyên ngành quan thuế, xác định đối tượng nộp thuế TNCN để hướng dẫn yêu cầu đăng ký kê khai, nộp thuế có phát sinh thu nhập thực biện pháp khấu trừ nguồn chi trả thu nhập cho người nước Luật Quản lý thuế qui định rõ trách nhiệm quan quản lý Nhà nước thực công tác hỗ trợ quan thuế việc yêu cầu người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ thuế, từ sở quan thuế phải xây dựng chế phối hợp cụ thể với quan chuyên ngành, để tăng cường hiệu trao đổi thông tin, quan có liên quan cần nối mạng với Đây việc dễ dàng thực điều kiện công nghệ thông tin phát triển mạnh nay, mà hiệu quản Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 63 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM lý lại cao, khắc phục hạn chế Đồng thời quy định chế độ bảo mật thơng tin + Phịng quản lý xuất nhập cảnh (Sở CA): đơn vị cấp giấy chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài, cấp gia hạn thị thực, quản lý thời điểm nhập cảnh, thời gian cư trú mục đích nhập cảnh người nước ngồi; quan quản lý thống kê người nước ngồi có thời gian cư trú từ 183 ngày trở lên có mục đích làm việc, kinh doanh Việt Nam + Các quan cấp Sở như: Sở KH-ĐT, STM yêu cầu đối tượng người nước phải hoàn tất thủ tục cần thiết đăng ký kê khai thuế TNCN trước tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh sau chấm dứt hoạt động kinh doanh + Sở LĐ-TB-XH quản lý lao động người nước ngoài, quản quản lý thông báo biến động nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, VPĐD Khi người nước kê khai khoản thu nhập chịu thuế thấp so với thực tế: Cơ quan thuế cần phải liên hệ với quan ngoại giao Việt Nam nước để thu thập thông tin tiền lương tối thiểu ngành nghề nước, tiền trợ cấp thất nghiệp người lao động khơng có việc làm Trên sở đó, quan thuế có chứng để lập luận việc không chấp nhận trường hợp kê khai thu nhập thấp Bắt buộc mở tài khoản chuyên chi giữ sổ sách kế toán VPĐD Do không bắt buộc mở tài khoản, VPĐD có quyền sử dụng tiền mặt để trả lương, hay chi phí từ nguồn tiền mà quan thuế khơng thể kiểm sốt Do vậy, nên quy chế bắt buộc để quản lý hoạt động VPĐD nói chung thu nhập người nước ngồi nói riêng Cũng với quy định giải Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 64 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM việc VPĐD thông đồng với người nước ngồi trốn thuế, có nhiều khoản thu nhập cá nhân nhận được, thông qua tài khoản VPĐD Quy định việc chi trả lương thông qua hệ thống ngân hàng: việc nước áp dụng từ lâu, cá nhân người nước ngồi, việc tốn qua ngân hàng hoạt động phổ biến, cơng cụ hiệu giúp kiểm sốt tốt thu nhập cá nhân người nước Tuyên truyền phổ biến sách thuế: người nước ngồi làm việc Việt Nam có thói quen tra cứu thơng tin trang web Do đó, việc đăng tải, cập nhật thơng tin sách thuế TNCN, cách thức kê khai, toán, nộp thuế cách nhanh chóng, kịp thời trang web cần thiết 3.9 Các giải pháp bổ trợ 3.9.1 Từng bước hạn chế giao dịch tiền mặt, khuyến khích mở tài khoản, tốn qua ngân hàng để kiểm soát thu nhập cá nhân Là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập có cá nhân nên việc kiểm soát thu nhập yếu tố quan trọng để thực thi Luật thuế TNCN đảm bảo công Trong điều kiện kinh tế Việt Nam nay, việc kiểm soát thu nhập cá nhân cịn tốn nan giải Theo Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam kinh tế tiền mặt với tổng toán tiền mặt lên đến gần 30% Mục tiêu đến năm 2010 giảm xuống cịn 15% Chính thói quen sử dụng tiền mặt lưu thông gây khơng trở ngại việc xác định thu nhập chịu thuế người dân Trong năm tới, để quan thuế kiểm sốt, quản lý thu nhập người dân cách hiệu cần có hỗ trợ hệ thống ngân hàng phát triển mạnh Như vậy, phát triển hệ thống ngân hàng với mục tiêu khuyến khích người dân tốn chuyển khoản Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 65 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM không động lực cho phát triển kinh tế mà nhu cầu thiết yếu hỗ trợ cho công tác quản lý thuế TNCN Cơ quan Thuế Một số giải pháp phát triển hệ thống ngân hàng: - Sắp xếp cấu lại hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm tạo ngân hàng quy mô đủ lớn, đủ lực cạnh tranh với ngân hàng nước nước - Cơ cấu lại ngân hàng yếu cách buộc tăng đủ vốn hoạt động sát nhập ngân hàng khác chuyển thành Quỹ tín dụng nhân dân để hoạt động tiến hành giải thể, lý hoạt động ngân hàng - Ngoài số giải pháp phát triển triển ngân hàng cần trọng giải pháp để phát triển hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt: + Đối với khu vực dân cư khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức cung ứng dịch vụ toán tập trung đầu tư sở hạ tầng máy móc thiết bị phục vụ cho giao dịch toán đại, tập trung chủ yếu cho dịch vụ thẻ tạo điều kiện phát triển toán qua internet, mobile Xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ, kết nối hệ thống máy tính ATM liên minh thẻ hình thành hệ thống thống nhất, đảm bảo thẻ ngân hàng phát hành sử dụng nhiều máy ATM ngân hàng khác + Ngoài cần mạng cung cấp dịch vụ toán điện tử có khả kết nối với nhà cung cấp dịch vụ phát triển mạng lưới đại lý toán rộng khắp cách tắt để đuổi kịp kinh tế khác Nếu kết nối vào hệ thống toán trung gian thay cho tình trạng ngân hàng hệ thống riêng nay, ngân hàng có điều kiện tập trung vào chiến lược trọng điểm phát triển sở khách hàng, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ tăng hiệu hoạt động Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 66 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM 3.9.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thuế TNCN hình thức Cũng luật thuế nào, để đồng tình ủng hộ chấp hành tốt người dân cần có tuyên truyền sâu rộng quyền lợi trách nhiệm họ Điều trở nên quan trọng thuế TNCN trực tiếp lấy phần thu nhập người dân Kinh nghiệm áp dụng thời gian qua cho thấy loại thuế nhạy cảm, dễ gây nhìn sai lệch từ phía người dân khơng tuyên truyền, giải thích hợp lý Cần tăng cường hội thảo, diễn đàn sách thuế mới, đa dạng hóa hình thức tun truyền tổ chức thi tìm hiểu, phát tờ rơi, tổ chức đào tạo giảng dạy miễn phí cho quan tổ chức có nhu cầu Với mục tiêu làm cho tổ chức, cá nhân xã hội hiểu rõ nội dung, chất tốt đẹp thuế TNCN, sở tạo đồng tình cao với sách thuế mới, sẵn sàng tự nguyện tham gia vận động người thực nghĩa vụ thuế Nhà nước 3.9.3 Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm quản lý thuế TNCN nước Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế quản lý thuế TNCN Sử dụng biện pháp đối chiếu, xác minh lại thu nhập thông qua cơng ty kiểm tốn Việt Nam nước ngồi, trao đổi thông tin quan thuế nước; dựa vào Hiệp định tránh đánh thuế lần ký kết Việt Nam nước giới để giúp ích cho cơng tác phát truy thu thuế, xác minh thu nhập phát sinh Việt Nam; tranh thủ giúp đỡ nước bạn việc đại hoá trang thiết bị quản lý, xây dựng thiết kế chương trình phần mềm máy tính quản lý thuế TNCN gửi cán theo học khóa học đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý thuế nước bạn Việt Nam quốc gia phát triển, thuế TNCN Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 67 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM nước ta Trong thời gian chuyển tiếp để tiến tới áp dụng thống Luật thuế TNCN diện rộng, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp thu tất tinh t phù hợp, thành cơng quản lý thuế quốc tế nhằm sử dụng tốt vốn, vật tư kỹ thuật kinh nghiệm q trình kiện tồn cơng tác quản lý thuế TNCN nước ta Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 68 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM PHỤ LỤC THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA CÁC NƯỚC ST T Tên nước Việt Nam (Dự luật) Thu nhập chịu thuế (1) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; (2) Thu nhập từ tiền lương , tiền cơng, khoản thu nhập có tính chất tiên lương tiên công; (3) Thu nhập từ đầu tư vốn, gồm lai cho vay, lợi tức từ hình thức vốn góp khác; (4) Thu nhập từ chuển nhượng vốn; (5) Thu nhập từ chuển nhượng bất động sản; (6) Thu nhập khác gồm: trúng xổ số, cá cược; trúng thưởng hình thức khuyến mại, trị chơi có thưởng; tiền qun (1) Thu nhập từ tiền công, tiền lương; (2) Thu nhập từ sản xuất kinh doanh; (3) Thu nhập cho thuê tài sản; (4) Thu nhập chuyển nhượng tài sản; (5) Thu nhập từ kinh doanh Trung chứng khoán; (6) Thù lao dịch vụ; (7) Thu nhập từ nhuận bút; (8) Thu nhập chi phí sử Quốc dụng quyền đặc biệt; (9) Thu nhập lãi cho vay, cổ tức, hoa hồng; (10) Thu nhập ngẫu nhiên; (11) Thu nhập khác (1) Thu nhập từ lao động làm công bao gồm tất hình thức tiền thù lao tiền Malay- công, tiền lương, tiền hoa hồng, tiền thưởng, trợ cấp hưu; (2) Thu nhập từ kinh doanh, lãi cổ phần, lãi tiền vay, tiền cho thuê khoản có sia tính chất tương tự (1) Phí dịch vụ chi trả hình thức nào; (2) Tổng thu nhập thu từ việc thực kinh doanh; (3) Lãi buốn bán tài sản; (4) Lãi tiền vay; tiền cho thuê; (5) Tiền Philip- quyền; (6) Cổ tức; (7) Tiền trợ cấp hàng năm; (8) Phần thưởng tiền thắng; (9) Tiền lường hưu; (10) Khoản phân chia từ thu nhập rịng cơng ty hợp danh chuyên nghiệp pin chung cho người vay vốn (1) Thu nhập từ dịch vụ lao động; (2) Thu nhập từ kinh doanh (3) Thu nhập từ cho thuê tài sản; (4)Thu nhập từ chất công việc vị trí dịch vụ lao động cung cấp; (5) Thái Thu nhập từ tín nhiệm quyền tác giả, quyền, quyền khác; (6)Thu nhập có chất cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng; (7) Thu nhập từ nghề tự do; (8) Thu nhập từ xây dựng Lan hợp đồng công việc khác; - Thu nhập toàn cầu: (1) Thu nhập từ lao động; (2) thu nhập từ kinh doanh; (3) Thu nhập từ cho thuê bất động sản; (4) Thu nhập từ tài sản tạm thời; (5)Thu nhập khác - Thu nhập chịu thuế riêng biệt: (6)Thu nhập từ lương hưu; (7) Thu nhập từ chuyển Hàn Quốc nhượng tài sản; (8)Thu nhập từ trồng rừng khai thác gỗ (1) Thu nhập từ công việc lao động; (2) Thu nhập từ hoạt động kinh doanh; (3)Thu nhập Nhật buốn bán bất động sản; (4) Thu nhập từ tiền lãi cổ phần; (5) Thu nhập từ lợi tức; (6) Thu nhập từ khoản hưu trí; (7) Thu nhập từ bn bán gỗ; (8) Thu nhập từ khoản vốn; (9) Thu nhập bất thường; Thu nhập khác Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 69 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM PHỤ LỤC BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN CỦA CÁC NƯỚC S T T Tên nước Số bậc biểu thuế Thuế suất Thu nhập chịu thuế Việt Nam (Dự luật) bậc Thấp 5% Cao 35% Thấp đến 60.000.000đ ~ 3.750USD Cao 960.000.000đ ~ 60.000USD Trung Quốc (Biểu tháng) bậc Thấp 5% Cao 45% Thấp đến 60 USD Cao 12.000USD Malaysia bậc Thấp 1% (Bậc Thuế Cao 28% suất 0%) Thấp 680USD Cao 68.000USD bậc Thấp đến 200 USD Cao 10.000USD Philppin Thấp 5% Cao 32% 500NDT ~ 100.000NDT ~ 2.500 RM ~ 250.000 RM ~ 10.000 PHP ~ 500.000 PHP ~ Thái Lan bậc Thấp 5% (Bậc Thuế Cao 37% suất 0%) Thấp 80.000 bath ~ 2.000 USD Cao 4.000.000 bath ~ 100.000USD Hàn Quốc bậc Thấp 10% Cao 40% Thấp đến 10.000.000 won ~ 10.000USD Cao 80.000.000 won ~ 80.000USD Nhật Bản bậc Thấp 5% Cao 37% Thấp đến 3.300.000JPY ~ 30.000USD Cao trên18.000.000JPY ~160.000USD Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 70 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM PH L C3 DANH MỤC CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN TT Tên nước Ngày ký Hiệu lực ngày 01 Úc 13/10/1992 Hà Nội 30/12/1992 02 Pháp 10/02/1993 Hà Nội 01/7/1994 03 Thái Lan 23/12/1992 Hà Nội 29/12/1992 04 Nga 27/5/1993 Hà Nội 21/3/1996 05 Thụy Điển 24/3/1994 Stockholm 08/8/1994 06 Hàn Quốc 20/5/1994 Hà Nội 11/9/1994 07 Anh 09/4/1994 Hà Nội 15/12/1994 08 Singapore 02/3/1994 Hà Nội 09/9/1994 09 Ân Độ 07/9/1994 Hà Nội 02/02/1995 10 Hungari 26/8/1994 Budepest 30/6/1995 11 Ba Lan 31/8/1994 Vác-xa-va 21/12/1994 12 Hà Lan 24/01/1995 La Hay 25/10/1995 13 Trung Quốc 17/5/1995 Bắc Kinh 18/10/1996 14 Đan mạch 31/5/1995 Copenhagen 24/4/1996 15 Na uy 01/6/1995 Oslo 14/4/1996 16 Nhật Bản 24/10/1995 Hà Nội 31/12/1995 17 Đức 16/11/1995 Hà Nội 27/12/1996 18 Rumani 08/7/1995 Hà Nội 24/4/1996 19 Malaysia 07/9/1995 KualaLumpur 13/8/1996 Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 71 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM TT Tên nước Ngày ký Hiệu lực ngày 14/01/1996 Viên-chăn 30/9/1996 20 Lào 21 Bỉ 28/02/1996 Hà Nội 25/6/1999 22 Lucxambua 04/3/1996 Hà Nội 19/5/1998 23 Uzbekistan 28/3/1996 Hà Nội 16/8/1996 24 Ucraina 08/4/1996 Hà Nội 22/11/1996 25 Thuỵ Sĩ 06/5/1996 Hà Nội 12/10/1997 26 Mông Cổ 09/5/1996 Ulan Bator 11/10/1996 27 Bungari 24/5/1996 Hà Nội 04/10/1996 28 Italia 26/11/1996 Hà Nội 20/02/1999 29 Belarus 24/4/1997 Hà Nội 26/12/1997 30 Séc 23/5/1997 Hà Nội 03/02/1998 31 Canada 14/11/1997 Hà Nội 16/12/1998 32 Indonesia 22/12/1997 Hà Nội 10/02/1999 33 Đài Loan 06/4/1998 Hà Nội 06/5/1998 34 An-giê-ri 06/12/1999 An-giê Chưa có hiệu lực 35 Mi-an-ma 12/5/2000 Yangon 12/8/2003 36 Phần Lan 21/11/2001 Hensinki 26/12/2002 37 Phi-lip-pin 14/11/2001 Manila 29/9/2003 38 Iceland 03/4/2002 Iceland 27/12/2002 39 CHDCND Triều Tiên 03/5/2002 Bình Nhưỡng Chưa có hiệu lực 40 Cu Ba 26/10/2002 La Havana 26/6/2003 41 Pakistan 25/3/2004 Islamabad 04/02/2005 42 Băngladet 22/3/2004 Dacca 19/8/2005 43 Tây Ban Nha 07/3/2005 Hà Nội 22/12/2005 Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 72 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM TT Tên nước Ngày ký Hiệu lực ngày 44 Xay-sen 04/10/2005 Hà Nội 07/7/2006 45 Xri-Lan ca 26/10/2005 Hà Nội 28/9/2006 46 Ai-cập 06/3/2006 Cairo Chưa có hiệu lực 47 Bru-nây 16/8/2007 Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây) Chưa có hiệu lực Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 73 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật Quản lý thuế Số 78/2006/QH11 ngày 2911/2006 Dự thảo Luật thuế TNCN Pháp lệnh số 35/2001/PL – UBTVQH10 ngày 19/05/2001 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội thuế thu nhập người có thu nhập cao Pháp lệnh số 14/2004/PL – UBTVQH ngày 24/03/2004 sửa đổi, bổ sung số điều PL thuế thu nhập người có thu nhập cao Pháp lệnh số 44/2002/PL – UBTVQH10 ngày 02/07/2002 xử lý vi phạm hành Nghị định số 147/2004/NĐ – CP ngày 23/07/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao Thông tư số 81/2004/TT – BTC ngày 13/08/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định 147/2004/NĐ - CP ngày 23/07/2004 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập người có TNC Thông tư số 12 sửa đổi, bổ sung số điểm thông tư số 81/2004/TT – BTC ngày 13/08/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ CP ngày 23/07/2004 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập người có TNC Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 201/QĐ–TTG ngày 06/12/2004 việc phê duyệt Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 10 Thông tư số 88/2004/TT – BTC ngày 01/09/2004 Bộ tài sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT – BTC ngày 22/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  NHỮNG TÀI LIỆU KHÁC Phan Hiển Minh (2000), Thuế vụ thực hành, NXB Thống kê, Tp.HCM Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 74 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM Cục Thuế Tp.HCM (nhiều năm), Hệ thống văn pháp luật thuế, tài liệu tham khảo nội bộ, không xuất Trần Xuân Thắng (2000), Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt nam đến năm 2010 Đề tài NCKH cấp Bộ, không xuất Tổng Cục thuế - tháng 05/2005, Tài liệu tập huấn Chương trình cải cách đại hóa ngành thuế đến 2010 Nguyễn Văn Vinh (1998), Giải pháp hồn thiện sách cải tiến quản lý thu thuế TNCN TP.HCM, Luận văn Thạc Sĩ Kinh tế Võ Hồng Đức (2000), Chính sách thuế TNCN Việt Nam xu hướng hội nhập với kinh tế kinh tế Thế Giới, Luận văn Thạc Sĩ Kinh tế Nguyễn Thị Mỹ Linh (2006), Chính sách thuế TNCN Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phạm Duy Linh (2006), Hồn thiện sách thuế TNCN Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Thời báo Kinh tế Việt Nam - Kinh tế 2005-2006 Việt Nam & Thế giới 10 Đỗ Thị Thìn, Tạp chí Thuế Nhà nước – Số 42, tháng 11/2006; Sự cần thiết ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 11 Nguyễn Bá Phú, Tạp chí Thuế Nhà nước – Số 23, tháng 6/2007; Góp ý Dự án Luật thuế TNCN 12 Bảo Duy, Tạp chí Thanh tra Tài – Số 57, tháng 3/2007; Giám sát kê khai thuế- giảm gánh nặng cho công tác tra, kiểm tra 13 Minh Đức, Tạp chí Thanh tra Tài chính- Số 60, tháng 6/2007; Quản lý kê khai nộp thuế - Những bất cập giải pháp 14 Hoài Thu, Tạp chí Thanh tra Tài – Số 63, tháng 9/2007; Xử lý vi phạm pháp luật thuế 15 Nguyễn Hữu Lực, Thuế Nhà nước tháng 11/2005, Giải pháp hoàn thiện thuế TNCN Việt Nam 16 Đỗ Ngọc Huỳnh, Nguyễn Văn Phụng, Tạp chí Tài tháng 11/2005, Thiết kế chế quản lý thuế TNCN giai đoạn Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 75 Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thuế thu nhập cá nhân địa bàn TP.HCM 17 Thanh Huyền, Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn tháng 9/2006, Tính thuế TNCN để đảm bảo nguyên tắc cơng xã hội 18 Nguyễn Hồng Dung, Tạp chí Đầu tư chứng khốn tháng 10/2006, Tính thực thi Dự thảo luật thuế TNCN 19 Arthur Andersen (2000), Asia and Pacific A Tax Tour 2000, Handbook from Arthur Andersen 20 Ernst & Young (2004), Worldwide Corporate Tax Guide, Handbook from Ernst & Young  CÁC TRANG WEB www.mof.gov.vn www.tct.gdt.gov.vn www.hcmtax.gov.vn www.kiemtoan.com.vn www.vneconomy.vn Học viên : Trịnh Thị Thu Thủy 76 ... Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thu? ?? thu nhập cá nhân địa bàn TP. HCM CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU? ?? THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI TRỐN THU? ?? THU NHẬP CÁ NHÂN.. .Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thu? ?? thu nhập cá nhân địa bàn TP. HCM LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cao học ? ?Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn Thu? ?? thu. .. viên : Trịnh Thị Thu Thủy Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tượng trốn thu? ?? thu nhập cá nhân địa bàn TP. HCM Biểu thu? ?? suất toàn phần Loại thu nhập chịu thu? ?? Thu? ?? suất a Thu nhập từ lãi cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn hiện tượng trốn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP HCM , Những giải pháp pháp lý nhằm ngăn chặn hiện tượng trốn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP HCM