0

Hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân (luận văn thạc sỹ luật)

92 4 0
  • Hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân (luận văn thạc sỹ luật)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ HỮU NGHĨA HỊA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ HỮU NGHĨA HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng dân Mã số 60.38.0103 Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS Nguyễn Thị Hồi Phương TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học PGS-TS Nguyễn Thị Hoài Phương Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả Lê Hữu Nghĩa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bộ luật dân : BLDS Bộ luật tố tụng dân : BLTTDS Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân : LSĐBSBLTTDS Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân : PLTTGQCVADS Tòa án nhân dân : TAND Tòa án nhân dân Tối cao : TANDTC Hội đồng xét xử : HĐXX Quyết định công nhận thỏa thuận : QĐCNSTT MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm đặc điểm hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 1.1.1 Khái niệm hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 1.1.2 Đặc điểm hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 11 1.2 Ý nghĩa hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 14 1.3 Hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 16 1.3.1 Giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1960 16 1.3.2 Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1989 17 1.3.3 Giai đoạn từ năm 1989 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 20 1.4 Hòa giải giải vụ án dân Tòa án theo pháp luật số nước giới 21 1.4.1 Hòa giải giải vụ án dân Tòa án pháp luật tố tụng dân Trung Quốc 22 1.4.2 Hòa giải giải vụ án dân Tòa án pháp luật tố tụng dân Nhật Bản 23 1.4.3 Hòa giải giải vụ án dân Tòa án pháp luật tố tụng dân Pháp 24 Kết luận chương 26 CHƯƠNG HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH 27 2.1 Hòa giải giải vụ án dân Tòa án cấp sơ thẩm 27 2.1.1 Hòa giải giải vụ án dân giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm 27 2.1.2 Hòa giải giải vụ án dân phiên tòa sơ thẩm 45 2.2 Hòa giải giải vụ án dân giai đoạn phúc thẩm 48 2.2.1 Hòa giải giải vụ án dân trước mở phiên tòa phúc thẩm 48 2.2.2 Hòa giải giải vụ án dân phiên tòa phúc thẩm 50 Kết luận chương 51 CHƯƠNG THỰC TIẾN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỊA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 52 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 52 3.1.1 Những kết hòa giải đạt giải vụ án dân Tòa án nhân dân số Tỉnh, Thành phố Tòa án nhân dân tối cao 52 3.1.2 Những vướng mắc quy định pháp luật hòa giải giải vụ án dân sư Tòa án nhân dân 55 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 64 Kết luận chương 70 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Có thể nói hồ giải hình thức giải tranh chấp dân xuất sớm, kể từ người có tranh chấp họ biết cách áp dụng biện pháp thương lượng, hoà giải với để giải mâu thuẫn nhằm chấm dứt bất đồng phát sinh họ Ngày vậy, hịa giải khơng chiếm vị trí quan trọng đời sống kinh tế xã hội nói chung mà cịn có vai trị lớn lao khoa học pháp lí nói riêng, đặc biệt vai trị khơng thể thiếu hoạt động tố tụng giải tranh chấp dân Tòa án Do hịa giải có tính chất tác động đến hai hay nhiều đối tượng có tranh chấp nhằm đạt đến thỏa thuận thống pháp luật quy định hòa giải thủ tục tố tụng bắt buộc vô quan trọng Tòa án giải vụ án dân Bên cạnh mà vụ án dân giải thơng qua hịa giải thành đương Tịa án khơng phải mở phiên tịa, tránh việc xét xử vụ án nhiều lần, tiết kiệm thời gian công sức, tốn cho người dân, cho nhà nước, đồng thời vụ án giảm bớt giai đoạn tố tụng phải mở phiên tịa sơ thẩm, phúc thẩm… từ vụ án kết thúc nhanh chóng Mặc khác thơng qua hịa giải, Thẩm phán có điều kiện tiếp xúc với người dân để hướng dẫn, giải thích pháp luật cho họ, từ góp phần giáo dục nâng cao ý thức pháp luật nhân dân Khi tiếp xúc với việc giải thích pháp luật, đương hiểu thêm pháp luật sách Nhà nước, đồng thời đương thể quyền tự định đoạt tự nguyện thỏa thuận với việc giải toàn nội dung vụ án phù hợp quy định pháp luật Như vậy, hịa giải nói giải pháp quan trọng để giải tranh chấp, làm giảm bớt mâu thuẫn, căng thẳng nội nhân dân, củng cố tăng cường đoàn kết quần chúng nhân dân, giúp ngăn ngừa phần số vụ phạm tội phát sinh từ tranh chấp dân Nhận thức tầm quan trọng này, pháp luật nước ta ban hành văn pháp luật quy định hòa giải Sắc lệnh số 13/SL ngày 21/1/1946 Chủ tịch nước quy định “tổ chức Tòa án”, sau hịa giải kế thừa phát triển loạt văn pháp luật bao gồm: Sắc lệnh 85/SL ngày 22/5/1950 Chủ tịch nước quy định “cải cách máy tư pháp luật tố tụng”; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 1960; Thơng tư số 25-TATC Tịa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc “hòa giải tố tụng dân sự”; Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân sự; Bộ luật tố tụng dân Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự… Với hàng loạt quy định hòa giải, xem hòa giải nguyên tắc bắt buộc thủ tục giải vụ án dân TAND, trừ số vụ việc khơng hịa giải khơng hịa giải Thật có ý nghĩa nhiều mặt giải vụ án dân sự, số lượng vụ án dân Tòa án giải đường hòa giải thành ngày nhiều điều góp phần bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp đương mà bảo đảm lợi ích Nhà nước từ góp phần ổn định trật tự xã hội Bởi hịa giải thành có tác dụng làm cho bên tranh chấp tự nguyện, tự giác thi hành, tránh việc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế Nhà nước trình thi hành án Song song đó, khơng phải lúc trường hợp hịa giải thành cơng, thơng thường số vụ hịa giải khơng thành Tịa án chiếm tỉ lệ cao Khi đó, mâu thuẫn chưa giải hoàn toàn bên tranh chấp thơng qua buổi hịa giải khơng thành có hội hiểu rõ nội dung tranh chấp, có hội bày tỏ ý chí với đối phương nghe ý kiến đối phương vụ tranh chấp Từ đó, hai bên có phần tìm tiếng nói chung làm giảm mức độ mâu thuẫn Đối với Thẩm phán xác định vấn đề mà đương thỏa thuận không thỏa thuận với nhau, từ có hướng thu thập chứng giải vụ án giai đoạn cách xác, phù hợp với quy định pháp luật Tuy hịa giải có thuận lợi định thực tiễn áp dụng pháp luật hòa giải giải vụ án dân TAND năm vừa qua cho thấy số quy định pháp luật hịa giải nói chung BLTTDS nói riêng bộc lộ hạn chế, bất cập; có quy định mang tính chung chung, chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng cịn có cách hiểu khác nhau…, nhiều quy định chưa phù hợp không phù hợp với thực tiễn áp dụng nên cần phải sửa đổi, bổ sung Ngoài q trình hịa giải Tịa án số địa phương cịn mắc phải sai sót đáng tiếc nội dung lẫn hình thức hịa giải nên cịn nhiều định cơng nhận hịa giải thành Tịa án bị Tòa án Viện kiểm sát cấp kháng nghị dẫn đến bị hủy vụ việc tranh chấp phải xử xử lại nhiều lần, gây tốn nhiều mặt bên đương nhà nước, điều gây ảnh hưởng không tốt đến việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp đương làm giảm uy tín quan tiến hành tố tụng Từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân” để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành luật Dân Tố tụng dân Thơng qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả hy vọng kết việc nghiên cứu góp phần hồn thiện pháp luật hòa giải giải vụ án dân TAND nước ta Tình hình nghiên cứu đề tài Qua khảo sát, thời gian qua có số cơng trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài sau: - Viện nghiên cứu khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao (2002), Thực tiễn thi hành chế định hòa giải trình giải vụ án dân - tồn tại, vướng mắc kiến nghị, đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, số đăng ký 2001-38-045, Hà Nội Đề tài nêu lên kết đạt trình thực thi PLTTGQCVADS, tồn vướng mắc đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật hịa giải Tòa án Tuy vậy, đề tài chủ yếu nêu vấn đề thực tiễn, sâu nghiên cứu lý luận quy định pháp luật hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân - Trần Văn Quảng (2004), Chế định hòa giải pháp luật tố tụng dân Việt Nam - Cơ sở lí luận thực tiễn, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội Do thời điểm mà BLTTDS chưa có hiệu lực sở lý luận thực tiễn đề tài chủ yếu nghiên cứu hòa giải theo quy định PLTTGQCVADS dự thảo BLTTDS, phần khái lược quy định trình tự thủ tục hịa giải vụ án dân TAND - Đào Thị Xuân Lan (2004), Hòa giải giải tranh chấp kinh tế Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội Đề tài có phân biệt tranh chấp dân tranh chấp kinh tế chủ yếu nghiên cứu hòa giải giải tranh chấp kinh tế đồng thời nghiên cứu hòa giải ngồi tố tụng, chủ thể tiến hành hịa giải khơng Tịa án mà chủ thể khác tổ chức trọng tài - Bùi Đăng Huy (1996), Hòa giải tố tụng dân - Thực tiễn hướng hoàn thiện, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội Cơng trình cứu hịa giải trước có BLTTDS việc nghiên cứu nghiên cứu hòa giải tố tụng dân chủ yếu nghiên cứu dựa quy định PLTTGQCVADS có nêu lên số khó khăn vướng mắc hướng hồn thiện hịa giải tố tụng - Nguyễn Hoài Sơn (2004), Giải tranh chấp thương mại phương thức thương lượng, hòa giải- vấn đề lí luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội Mặc dù có nghiên cứu liên quan đến hòa giải Tòa án hòa giải chủ yếu tranh chấp thương mại đồng thời chủ yếu nghiên cứu hịa giải ngồi tố tụng, chưa sâu nghiên cứu hòa giải tranh chấp dân Tòa án nhân dân - Huỳnh Tất Ngọc Trân (2009), Hòa giải vụ án kinh doanh thương mại Tòa án, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Thành Phố Hồ Chí Minh Cơng trình có nghiên cứu liên quan đến hòa giải Tòa án, nêu lên số quy định BLTTDS chủ yếu nghiên cứu chuyên biệt hòa giải vụ án kinh doanh thương mại Tịa án Ngồi hòa giải Tòa án nghiên cứu chuyên biệt thông qua nghiên cứu khoa học đăng tải tạp chí TAND, tạp chí dân chủ pháp luật,… như: Trần Đình Hảo (2000), “Hòa giải, thương lượng việc giải hợp đồng kinh tế”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (01); Nguyễn Thị Hoa (2002),“Vấn đề khơng hịa giải tố tụng kinh tế”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (03); Trần Ngọc Dũng (2004), “Giải tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hịa giải”, Tạp chí Luật học, (01); Nguyễn Trung Tín (2008), “Thương lượng hịa giải- phương thức giải tranh chấp ngồi tố tụng tư pháp”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (01) Những viết có tính chất nghiên cứu ngồi phân tích quy định pháp luật nêu lên số bất cập áp dụng quy định pháp luật hòa giải thực tiễn giải tranh chấp, đồng thời chủ yếu nghiên cứu xem xét hòa giải phương thức giải tranh chấp đa số nói hòa giải giải tranh chấp kinh tế Qua viết trên, số vướng mắc tồn quan điểm lý luận khác cơng trình nghiên cứu cịn tản mạn nên khó tiếp cận cách tổng thể để có nhìn tồn diện Tuy nhiên nghiên cứu phần 72 KẾT LUẬN Từ kết việc nghiên cứu đề tài, tác giả rút kết luận sau đây: Trong điều kiện nay, mà xã hội ngày phát triển theo xu hướng tồn cầu hóa việc phát sinh thêm nhiều mối quan hệ xã hội tránh khỏi mối quan hệ tiền đề cho tranh chấp dân từ đơn giản phức tạp Do nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội phát triển việc quy định cho người dân quyền tự do, tự chủ, tự quyết, động, sáng tạo mối quan hệ dân mà tham gia, đồng thời người dân có quyền tự chủ, tự việc giải tranh chấp dân phát sinh từ mối quan hệ Trong số phương thức giải tranh chấp dân hịa giải TAND phương thức có nhiều ưu việt, đem lại nhiều hiệu thiết thực, to lớn cho người dân, cho xã hội cho Nhà nước Nó có vị trí quan trọng, có vai trị ý nghĩa to lớn việc giúp cho người dân giải tranh chấp dân cách nhanh gọn, đơn giản, tốn giữ gìn mối quan hệ, tình tương thân tương lâu dài Đồng thời góp phần ổn định an ninh, trật tự từ giúp phịng ngừa số tội phạm phát sinh từ tranh chấp dân Tiếp tục kế thừa phát huy kinh nghiệm hòa giải, nhà nước ta từ giành độc lập xem trọng việc hịa giải nên nhanh chóng ban hành hàng loạt văn pháp lý quy định chi tiết hịa giải, khơng ngừng hồn thiện phát triển Cũng giống Việt Nam, nhiều quốc gia khác giới trọng đến cơng tác hịa giải giải tranh chấp dân họ tích lũy nhiều kinh nghiệm lĩnh vực Những kinh nghiệm thể thiện qua quy định chế hịa giải có tính mẫu mực ghi nhận pháp luật nước họ cần nghiên cứu, học hỏi, áp dụng có chọn lọc, có hiệu vào việc xây dựng hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật hòa giải giải vụ án dân TAND nước ta Pháp luật hành hòa giải giải vụ án dân TAND có quy định đáp ứng đòi hỏi cấp thiết việc hòa giải vụ án dân Qua quy định nguyên tắc tiến hành hòa giải, thành phần tham gia phiên hòa giải, quy định trình tự, thủ tục hịa giải giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ 73 thẩm, phiên tòa sơ thẩm phiên tòa phúc thẩm cho thấy pháp luật hành ln khuyến khích tạo điện kiện để đương giải vụ án việc hòa giải thương lượng, hòa giải thương lượng không muộn có án sơ thẩm Hoạt động hịa giải vụ án dân Tòa án cấp năm qua thu kết bước đầu đáng khích lệ Tịa án cấp góp phần tích cực vào việc giải nhanh gọn, có hiệu nhiều vụ án dân sự, góp phần làm ổn định trị thúc đẩy phát triển nhiều mặc đất nước Tuy vậy, hoạt động xét xử vụ án dân nói chung hịa giải dân nói riêng cịn có vướng mắc, khơng phù hợp với thực tiễn, cần nhận thức rõ khẩn trương khắc phục Vì quy định hành hịa giải giải vụ án dân TAND cần sửa đổi, bổ sung cách bản, đầy đủ kịp thời, để tạo nên hệ thống pháp lý cần thiết cho việc xét xử vụ án dân nói chung giải vụ án dân theo thủ tục hòa giải TAND nói riêng ngày có hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn pháp luật Bộ luật dân 2005 Bộ luật tố tụng dân Việt Nam 2004 Bộ luật tố tụng dân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Bộ luật tố tụng dân Nhật Bản Bộ luật tố tụng dân Pháp Luật nhân gia đình 1959 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1960 Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân 2011 Sắc lệnh không số ngày 10 tháng 10 năm 1945 Chủ tịch phủ lầm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 10 Sắc lệnh số 13/SL, ngày 24 tháng 01 năm 1946 Chủ tịch phủ lầm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hịa 11 Sắc lệnh số 51/SL, ngày 17 tháng năm 1946, ấn định thẩm quyền Toà án phân cơng nhân viên Tồ án 12 Sắc lệnh 85/SL ngày 22 tháng năm 1950 Chủ tịch nước quy định “cải cách máy tư pháp luật tố tụng” 13 Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân 1989 14 Pháp lệnh Hòa giải sở 1998 15 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tịa án 2009 16 Nghị định số 70/CP ngày 12 tháng năm 1997 Chính Phủ quy định án phí, lệ phí Tịa án 17 Nghị 03/HĐBT ngày 19 tháng 10 năm 1990 hướng dẫn áp dụng số quy định pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân 18 Nghị 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “Những quy định chung” Bộ luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân 19 Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ hai “thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm” Bộ luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân 20 Nghị số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ ba “thủ tục giải vụ án Tòa án cấp phúc thẩm” Bộ luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân 21 Thông tư số 1080/TC ngày 25 tháng năm 1961 Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thẩm quyền Tòa án nhân dân 22 Thông tư số 25-TATC ngày 30 tháng 11 năm 1974 Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc hoà giải tố tụng dân 23 Thông tư số 81/TATC ngày 24 tháng năm 1981 Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải tranh chấp thừa kế 24 Thông tư liên ngành 02-TT/LN năm 1985 ngày 02/10/1985 Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân sân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động - Tổng cục dạy nghề thẩm quyền xét xử Toà án nhân dân số tranh chấp lao động 25 Thông tư số 06-TTLN ngày 30 tháng 12 năm 1986 Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ tư pháp hướng dẫn thẩm quyền thủ tục giải ly hôn công dân Việt Nam bên cơng dân nước ngồi chưa có hiệp định tương trợ tư pháp vấn đề hôn nhân gia đình với Việt Nam 26 Cơng văn số 130/NCPL ngày 18 tháng năm 1991 Tòa án nhân dân tối cao giải thích hiệu lực thi hành Pháp lệnh 27 Công văn số 124/KHXX ngày 31 tháng 10 năm 1997 Tòa án nhân dân tối cao trả lời thủ tục hòa giải 28 Công văn số 43/KHXX ngày 21 tháng năm 1988 Tòa án nhân dân tối cao trả lời tố tụng dân B Tài liệu chuyên môn 29 Tòa án nhân dân tối cao (1976), Tập hệ thống hóa luật lệ tố tụng dân sự, Hà Nội 30 Vụ công tác lập Pháp (2004), Những vấn đề Bộ luật Tố tụng dân năm 2004, NXB Tư Pháp, Hà Nội 31 Viện nghiên cứu khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao (2002), Thực tiễn thi hành chế định hòa giải trình giải vụ án dân tồn tại, vướng mắc kiến nghị, đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, số đăng ký 38-045, Hà Nội 32 Trần Huy Liệu (1999), “Thực trạng tổ chức hoạt động hòa giải sở”, Thông tin khoa học pháp lý, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Hà Nội 33 Trần Văn Quảng (2004), Chế định hòa giải pháp luật tố tụng dân Việt Nam - Cơ sở lý luận thực tiễn, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội 34 Huỳnh Tất Ngọc Trân (2009), “Hòa giải vụ án kinh doanh, thương mại Tòa án”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Thành phố Hồ Chí Minh 35 Phan Hữu Thư (1999), “Hòa giải tự thỏa thuận tố tụng dân sự, kinh tế, lao động”, Tạp chí dân chủ pháp luật, (02) 36 Đào Thị Xuân Lan (1999), “Vấn đề hòa giải trước mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (03) 37 Phạm Hữu Nghị (2002), “Hòa giải tố tụng dân sự”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (12) 38 Lê Nết (2006), “Hòa giải tố tụng Dân - nhìn từ góc đội kinh tế”, Tạp chí Khoa học pháp lý, (2(33)) 39 Nguyễn Ngọc Khánh (2005), “Nguyên tắc quyền định tự định đoạt đương Bộ luật tố tụng dân Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật, (5) 40 Từ điển Tiếng Việt (1977), NXB khoa học xã hội, Hà Nội 41 Từ điển Tiếng Việt (1992), NXB khoa học xã hội, Hà Nội 42 Từ điển Tiếng Việt (1999-2000), NXB văn hóa thơng tin 43 Từ điển Luật học(2006), NXB tư pháp - NXB bách khoa toàn thư, Hà Nội 44 Tự điển Luật học Pháp 45 Từ điển Luật học Anh - Mỹ Black (1990), NXB West, Thomson 46 Học viện Tư pháp (2011), Giáo trình Kỹ giải vụ việc dân sự, NXB Tư pháp, Hà Nội 47 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 48 Báo cáo số 2081/BC/TAT ngày 10 tháng 10 năm 2012 kết thực nhiệm vụ cơng tác thi đua, khen thưởng Tịa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp 49 Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, Báo cáo tổng kết số 167-BC/TAT ngày 01 tháng 10 năm 2012 công tác thi đua khen thưởng; 50 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, Báo cáo tổng kết số 30-BC-TĐKT ngày 17 tháng 10 năm 2012 cơng tác thi đua khen thưởng; 51 Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội, Báo cáo số 1806 Kết công tác năm 2012 nhiệm vụ công tác năm 2013 kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (khóa XIV); 52 Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, Báo cáo thành tích số 17/BCTĐ-TATP ngày 04 tháng 10 năm 2012; 53 Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Thống kê số liệu hòa giải thành năm 2012 54 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết công tác xét xử hàng năm 2006; 2007; 2008 2009; 55 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo số 36/BC-TA ngày 28 tháng 12 năm 2011 tổng kết công tác năm 2011 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2012 ngành TAND; 56 Tịa án nhân dân tối cao, Báo cáo Hội nghị triển khai cơng tác ngành Tịa án nhân dân ngày 23 tháng 01 năm 2013 C Các trang web 57 http://www.hcmulaw.edu.vn/ 58 http://toaan.gov.vn/ 59 http://phapluattp.vn/ 60 http://www.trungtammucvudcct.com/ PHỤ LỤC Quyết định cơng nhận thuận tình ly số: 182/2012/QĐST-HNGĐ ngày 27 tháng 12 năm 2012 “V/v xin ly hôn” Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Quyết định công nhận thỏa thuận đương số: 151/2011/QĐSTDS ngày 21 tháng 11 năm 2011 “V/v tranh chấp Hợp đồng vay tài sản” Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mẫu biên hòa giải số 07 ban hành kèm theo Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Mẫu biên hòa giải số 08a ban hành kèm theo Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Mẫu số 07 TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỊA GIẢI Hơm ngày … tháng … năm … vào hồi … giờ.… phút …… Tại trụ sở Toà án nhân dân: ……… ……………………………… … .… Bắt đầu tiến hành phiên hoà giải để đương thoả thuận với việc giải vụ án dân thụ lý số:… /… /TLST- …(2) ngày… tháng… năm …………… I Những người tiến hành tố tụng: Thẩm phán - Chủ trì phiên hồ giải: Ơng (Bà)………………… … Thư ký Tồ án ghi biên hồ giải: Ơng (Bà)………………… …… II Những người tham gia phiên hoà giải(3) …………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………… ……… PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HỒ GIẢI - Thư ký Tồ án báo cáo có mặt, vắng mặt người tham gia phiên hồ giải Tồ án thơng báo - Thẩm phán chủ trì phiên hồ giải kiểm tra lại có mặt cước người tham gia phiên hoà giải - Thẩm phán chủ trì phiên hồ giải phổ biến cho đương biết quy định pháp luật có liên quan đến việc giải vụ án để bên liên quan liên hệ đến quyền, nghĩa vụ mình, phân tích hậu pháp lý việc hồ giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với việc giải vụ án PHẦN TRÌNH BÀY CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ (4) …………………………………………………………………….……… …….…………………………………………………………………….…… … NHỮNG NỘI DUNG NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HỒ GIẢI ĐÃ THOẢ THUẬN ĐƯỢC VÀ KHƠNG THOẢ THUẬN ĐƯỢC (5) …………………………………………………………………………… … …….………………………………………………………………………… … NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HỒ GIẢI (6) ……………………………………………………………….………………… … Phiên hồ giải kết thúc vào hồi….giờ… phút, ngày … tháng … năm…… Thẩm phán Chủ trì phiên hồ giải Thư ký Toà án ghi biên hoà giải Các đương tham gia phiên hoà giải (Chữ ký điểm chỉ) Họ tên Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07: (1) Ghi tên TAND tiến hành phiên hoà giải; TAND cấp huyện, cần ghi rõ TAND huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví vụ: TAND huyện X, tỉnh H); TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ghi rõ TAND tỉnh (thành phố) (ví dụ: TAND thành phố Hà Nội) (2) Ghi số ký hiệu ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2012/TLST-HNGĐ) (3) Ghi họ tên, địa vị pháp lý vụ án địa người tham gia phiên hoà giải theo thứ tự hướng dẫn cách ghi mẫu án sơ thẩm (ban hành kèm theo Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) (4) Ghi đầy đủ ý kiến trình bày, tranh luận người tham gia phiên hoà giải vấn đề cần phải giải vụ án (5) Ghi nội dung người tham gia phiên hoà giải thoả thuận trước, đến nội dung người tham gia phiên hồ giải khơng thoả thuận Trong trường hợp bên đương thoả thuận với việc giải tồn vụ án, Thẩm phán chủ trì phiên hồ giải lập biên hồ giải thành theo mẫu số 08 (ban hành kèm theo Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) (6) Ghi họ tên, địa vị pháp lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể người tham gia phiên hoà giải Nguồn: Phụ lục ban hành kèm theo Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Mẫu số 08a TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN HÒA GIẢI THÀNH Căn vào khoản Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn vào biên hoà giải ngày… tháng năm … Xét thấy đương thoả thuận với việc giải vụ án dân thụ lý số:…/…./TLST- (2) ngày…tháng… năm Lập biên hoà giải thành đương thoả thuận với việc giải toàn vụ án; cụ thể sau:(3) 1……………………………………………………………………… …… …… 2…………………………………………………… …….…………….…… …… Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên hoà giải thành, đương có thay đổi ý kiến thoả thuận đây, phải làm thành văn gửi cho Tồ án Hết thời hạn này, khơng có đương thay đổi ý kiến thoả thuận đó, Tồ án định cơng nhận thoả thuận đương định có hiệu lực pháp luật sau ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Các đương tham gia phiên hoà giải (chữ ký điểm chỉ) Họ tên Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải Nơi nhận: - Những người tham gia hoà giải; - Ghi cụ thể đương vắng mặt theo quy định khoản Điều 184 BLTTDS; - Lưu hồ sơ vụ án Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08a: (1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải lập biên hoà giải thành; Tồ án nhân dân cấp huyện, cần ghi huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Tồ án nhân dân huyện X, tỉnh H) Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ghi rõ Tồ án nhân dân tỉnh, (thành phố) (ví dụ: Tồ án nhân dân tỉnh H) (2) Ghi số ký hiệu ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2012/TLST-KDTM) (3) Ghi đầy đủ cụ thể vấn đề phải giải vụ án mà đương thoả thuận với Chú ý: Biên hoà giải thành phải giao (gửi) cho đương tham gia hoà giải Nguồn: Phụ lục ban hành kèm theo Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ... LUẬN VỀ HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm đặc điểm hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 1.1.1 Khái niệm hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân Xã hội... điểm hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 1.1.1 Khái niệm hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 1.1.2 Đặc điểm hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân 11 1.2 Ý nghĩa hòa giải giải... luật hòa giải giải vụ án dân Tòa án nhân dân nước ta 27 CHƯƠNG HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2.1 Hòa giải giải vụ án dân Tòa án cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân (luận văn thạc sỹ luật) ,