0

TIỂU LUẬN thực trạng và giải pháp ngành công nghiệp phụ trợ ở việt nam hiện nay

19 0 0
  • TIỂU LUẬN thực trạng và giải pháp ngành công nghiệp phụ trợ ở việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:25

Mục Lục Lời mở đầu “ Thực trạng giải pháp ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam nay” Phần I Tổng quan công nghiệp phụ trợ 1.Khái niệm phân loại : 2 Vai trò : Vai trị chung dặc điểm ngành Cơng nghiệp phụ trợ Vai trò ngành Công nghiệp phụ trợ phát triển kinh tế Việt Nam II Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam 1.Các nhân tố ảnh hưởng đén công nghiệp phụ trợ: Thực trạng công nghiệp phụ trợ: .8 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam 2.2 Hạn chế nguồn nhân lực ngành Công nghiệp phụ trợ 2.3 Thực trạng công nghiệp phụ trợ Việt Nam .10 III Tiềm giải pháp để khắc phục tồn tại, phát triển CNHT hiệu 15 1.Tiềm ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 15 Danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển .16 3.Chính sách giải pháp 17 Lời mở đầu Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn mạnh mẽ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực đứng trước nhiều thách thức phần lao động người thay công nghệ Theo xu hướng chung giới, Việt nam bước hội nhập kinh tế giới việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế vấn đề quan trọng cơng đổi mới.Trong phải nhắc tới ngành cơng nghiệp nói chung ngành cơng nghiệp phụ trợ nói riêng góp phần vào tiến trình CNH-HĐH việt nam, việc giao lưu với nhiều nước mở rộng thị trường tạo hội cho ngành công nghiệp phụ trợ, thu hút vốn đầu tư nước ngồi,tiếp thu khoa học cơng nghệ tiên tiến kinh nghiệm quý baú nước kinh tế phát triển tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế nước ta Mặc dù công nghiệp phụ trợ ngành non trẻ việt nam ngành kinh tế quan trọng, có ý nghĩa định đến thành cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa việt nam Để biết rõ thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ việt nam năm gần bên cạnh thành công tránh khỏi hạn chế giải pháp mà em đưa với kiến nghị dành cho ngành cơng nghiệp phụ trợ trình bày cách chi tiết tiểu luận : “ Thực trạng giải pháp ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam nay” Phần I Tổng quan công nghiệp phụ trợ 1.Khái niệm phân loại : - Công nghiệp phụ trợ (CNPT) khái niệm tồn sản phẩm cơng nghiệp có vai trị phụ trợ cho việc sản xuất thành phần Cụ thể, linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm… bao gồm sản phẩm trung gian, nguyên liệu sơ chế Sản phẩm CNPT thường sản xuất với quy mô nhỏ, thực doanh nghiệp (DN) nhỏ vừa Theo GS Kenichi Ohno, phân chia lĩnh vực CNPT thành nhóm lớn sau: Nhóm thứ nhất, CNPT cung cấp máy móc cơng cụ trang thiết bị cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm công nghiệp lắp ráp, chế biến cơng nghiệp hỗ trợ khác Nhóm thứ hai, CNPT cho công nghiệp chế biến cung cấp nguyên phụ liệu cho công nghiệp chế biến dệt may, da giày… Các ngành CNPT trước khơng địi hỏi nhân lực có kỹ cao, nhiên thời kỳ cách mạng 4.0 quy mô sản xuất, thiết bị máy móc có thay đổi u cầu nhân lực tầm cao Nhóm thứ ba, CNPT cho ngành công nghiệp lắp ráp cung cấp linh kiện, phụ tùng cho công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử… Các ngành công nghiệp hỗ trợ địi hỏi lao động có kỹ cao hơn, sản phẩm chủ yếu linh kiện kim loại, nhựa cao su, yêu cầu đáp ứng với tiêu chuẩn chung có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm (Kennichi Ohno, 2007) Như vậy, CNPT ngành tạo sản phẩm sử dụng chung cho nhiều ngành sản xuất khác nhau, bao hàm nhiều lĩnh vực, nhiều loại kỹ thuật – công nghệ, gồm: Ngành sản xuất linh kiện nhựa; Ngành sản xuất linh kiện thủy tinh; Ngành sản xuất linh kiện kim loại màu; Ngành sản xuất hóa chất; Các ngành sản xuất ngun liệu thơ Vai trị : Vai trị chung dặc điểm ngành Công nghiệp phụ trợ Ngành CNPT ngồi có vai trị tạo nhiều cơng ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa, CNPT đóng vai trị quan trọng việc tăng sức cạnh tranh sản phẩm cơng nghiệp đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa theo hướng vừa rộng vừa sâu – CNPT có vai trị quan trọng việc thu hút dịng vốn FDI vào lĩnh vực cơng nghiệp, đồng thời kích thích phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nước – CNPT thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất Dưới áp lực cạnh tranh, công ty CNPT phải tỏ có tiềm cung cấp linh kiện, phụ liệu với chất lượng giá thành cạnh tranh với hàng nhập Tiềm thành thực nhờ chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI – CNPT góp phần tạo cơng ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa địa bàn sản xuất doanh nghiệp khu vực lân cận Mở rộng khả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi vào phát triển cơng nghiệp Cơng nghiệp hỗ trợ không phát triển làm cho công ty lắp ráp công ty sản xuất thành phẩm cuối khác phải phụ thuộc nhiều vào nhập Dù sản phẩm cung cấp với giá rẻ nước chủng loại q nhiều, phí tổn chun chở, bảo hiểm làm tăng phí tổn đầu vào Đó chưa nói đến rủi ro tiến độ, thời gian nhận hàng nhập gia tăng nhập siêu, ảnh hưởng tiêu cực đến cán cân thương mại quốc gia (thâm hụt thương mại) Công ty đa quốc gia gặp khó khăn việc quản lý dây chuyền cung cấp phải nhập phần lớn linh kiện phận, sản phẩm CNPT khác Vì lý này, CNPT khơng phát triển ngành cơng nghiệp thiếu sức cạnh tranh phạm vi giới hạn số ngành Đặc điểm : Cac nganh cong nghiẹp phu trơ khong đòi hoi nhan lưc co kĩ nang cao, san xuât ít loai nguyen liẹu va khong tac đọng lơn đên san phâm , cung câp may moc cong cu va trang thiêt bi cho nhiêu nganh cong nghiẹp, bao gôm cong nghiẹp lăp rap, chê biên va cong nghiẹp hỡ trơ khac Trong hoạch định chiến lược chíí́nh sách công nghiệp quốc gia, quan hệ ngành sản xuất công nghiệp với ngành phụ trợ vấn đề quan trọng phát triển hợp lý cơng nghiệp phụ trợ đóng góp quan trọng vào phát triển công nghiệp kinh tế quốc gia, lâu nói đến hạn chế thu hút đầu tư vào nước ta người ta cho lỗỗ̃i sở hạ tầng bất cập, thủ tục hành chíí́nh rườm rà… nhiên nhiều địa phương nỗỗ̃ lực cải thiện môi trường đầu tư nhung sức còò̀n yếu đến nay, nhà quản lý nhận yếu tố cốt lõi chíí́nh sách nội doanh nghiệp địa bàn, doanh nghiệp tham gia vào hoat động phụ trợ Vai trị ngành Cơng nghiệp phụ trợ phát triển kinh tế Việt Nam - Đóng góp vào giải việc làm: Theo thống kê số liệu Bộ Công Thương, số DN hoạt động ngành công nghiệp hỗ trợ chiếm gần 4,5% tổng số DN Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm cho 550.000 lao động Cac nganh công nghiêpp̣ dêṭ– may, da – giay, chê tao, điên tư – tin hoc, chê biên gô thu hut nhiêu lao đơngp̣ vao lam viêcp̣ Năm 2018 nhóm ngành thu hút 864,7 ngàn người, chiếm 77,2% lao động toàn ngành cơng nghiệp Tốc độ tăng bình qn lao động làm việc nhóm ngành giai đoạn 2015 – 2018 đạt 19,25%/năm Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế: Ngành CNPT phát triển mạnh kéo theo số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp năm 2017 tăng 9,4% so với năm 2016, năm 2018 tăng 10,6% so với năm 2017, đạt mức tăng trưởng cao kỳ từ năm 2012 trở lại đây, qua đóng góp lớn vào tăng trưởng chung kinh tế Trong đó, ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo năm 2017 tăng 14,5%, đóng góp vào tăng trưởng chung tồn ngành cơng nghiệp với 10,2 điểm phần trăm, năm 2018 tăng 12,9% Đóng góp 9,9 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung Đóng góp vào chuyển dịch cấu: Giai đoạn 2015 - 2018 cấu kinh tế theo giá trị sản xuất thực tế ngành CNPT tăng từ 34,7% năm 2015 lên 51,3% năm 2018 Đóng góp vào chuyển dịch cấu kinh tế ngành chủ yếu tập trung chủ yếu vào sản xuất linh kiện ô tô, điện tử, dệt may Thực tế cho thấy, đóng góp ngành CNPT chưa tương xứng với tỷ lệ sử dụng lao động ngành Năng suất lao động nhóm ngành CNPT thấp suất lao động bình qn tồn ngành cơng nghiệp Theo khảo sát Công ty Reed Tradex (Thái Lan), ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam ngày phát triển có vai trị quan trọng việc tham gia vào chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu Các cơng ty, tập đồn lớn nước ngồi thiết lập nhiều nhà máy chế tạo lắp ráp Việt Nam Điều chứng tỏ họ kỳ vọng vào việc cắt giảm chi phí vận chuyển rủi ro, tạo hội lớn cho nhà cung cấp phụ tùng nước phát triển sản xuất Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ xem sách ưu tiên hàng đầu Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển ngành cơng nghiệp, góp phần đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Tuy nhiên, thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cịn yếu cần sách phù hợp để phát triển Tóm lại, tương lai đến năm 2020, ngành CNPT tăng trưởng nhanh, thu hút lực lượng lớn lao động vào làm việc tạo giá trị sản xuất to lớn II Thực trạng ngành cơng nghiệp phụ trợ ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam 1.Các nhân tố ảnh hưởng đén cơng nghiệp phụ trợ: Có yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ, gồm quy mô thị trường; minh bạch thông tin nguồn nhân lực, cụ thể : - Thị trường sản phẩm nguồn.Nhu cầu sản phẩm nguồn phải tạo thị trường ổn định để phát triển hiệu ngành phụ trợ Nếu sản phẩm nguồn có quy mơ nhỏ chủng loại đa dạng số lượng sản xuất ngành phụ trợ nhỏ, giá thành sản xuất cao Nếu tiêu thụ sản phẩm nguồn nội địa không lớn nhà sản xuất nguồn không tham gia thị trường ngành sản xuất sản phẩm phụ trợ gặp khó khăn - Nguồn lực tài chính: Đầu tư vào ngành sản xuất phụ trợ bất lợi so với đầu tư vào sản xuất nguồn (thường lắp ráp): Suất đầu tư lớn; công nghệ phức tạp; thời hạn đầu tư hoàn vốn dài; độ rủi ro đầu tư cao Nguồn lực tài cho đầu tư phát triển cơng nghiệp sách huy động nguồn lực đóng vai trị quan trọng việc bảo đảm ngành công nghiệp phụ trợ phát triển bền vững - Tiến khoa học công nghệ: Do yêu cầu cải tiến liên tục để nâng cao lực cạnh tranh, việc thiết kế chế tạo sản phẩm nguồn yêu cầu công nghiệp phụ trợ phải thường xuyên đổi mới, nghiên cứu sản xuất phụ liệu, phụ tùng hay chi tiết phù hợp - Bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt (QCD) chất lượng, chi phí thời hạn cung ứng (các sản phẩm phụ trợ) nhằm đáp ứng cam kết với khách hàng sản xuất nguồn Nguồn linh kiện, phụ kiện sản xuất nước phong phú, chất lượng cao tích cực hạ giá thành sản phẩm nguồn - Sự phát triển công nghệ thông tin thương mại điện tử tạo điều kiện cung cầu (sản phẩm phụ trợ sản phẩm nguồn) gần hơn, giảm thời gian giao dịch, mở rộng phạm vi quan hệ hai khu vực - Quan hệ sản phẩm phụ trợ sản phẩm nguồn không giới hạn phạm vi quốc gia, mà phải phát triển phạm vi khu vực toàn cầu để nâng cao hiệu - Hoạch định chiến lược phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phần sách phát triển kinh tế quốc gia, thu hút đầu tư nước ngồi phân cơng lao động hiệu sản xuất nước tập đồn đa quốc gia Ngồi ra, sách phủ sách thuế (giảm thuế ưu đãi thuế) sách hỗ trợ khác (hỗ trợ cơng nghệ, tài chính, đào tạo ) công cụ quan trọng việc thúc đẩy công nghiệp phụ trợ phát triển Thực trạng công nghiệp phụ trợ: 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam Về độ tuổi tham gia lao động: Với dân số ước tính khoảng 94 triệu người vào năm 2018, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 55,12 triệu người, tăng 1,1% so với năm 2017 tỉ lệ lao động nữ tăng 0,37%; khu vực thành thị tăng 1,25% Số liệu thống kê cho thấy, lực lượng lao động Việt Nam dồi dào, phong phú lại thiếu lực lượng kỹ sư có trình độ trung cấp, cao cấp Số lượng kỹ sư tốt nghiệp đại học tuyển dụng có đủ lực để đáp ứng nhu cầu quản lý lại thiếu, đặc biệt miền Bắc Về trình độ chun mơn kỹ thuật: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo có bằng/chứng từ tháng trở lên năm 2918 15,01 triệu người, tăng 267 nhìn người so với năm 2017 Trong đó, tăng mạnh nhóm cao đẳng (11, 37%), tiếp đại học đại học (2,2%) nhóm sơ cấp nghề tăng nhẹ (0,02%); giảm nhóm trung cấp (1,47 %) Thực tế cho thấy, tỷ lệ nguồn nhân lực cho ngành CNPT Việt Nam thấp, ngành nghề lĩnh vực chế tạo thường xã hội coi trọng, với tâm lý khó tìm việc cơng việc vất vả Chính vậy, việc giáo dục, đào tạo kỹ sư chế tạo trường đại học, cao đẳng thường ngành khác 2.2 Hạn chế nguồn nhân lực ngành Công nghiệp phụ trợ Theo đánh giá, nay, nguồn nhân lực thiếu yếu trở ngại lớn nhiều DN hoạt động ngành công nghiệp hỗ trợ Nhiều DN công nghiệp hỗ trợ than thở rằng, gặp khó khăn nguồn lực lao động đa phần chưa đáp ứng yêu cầu Cụ thể: Thứ nhất, thể chất lực lượng lao động yếu: Về thể chất người lao động lao động Việt Nam cải thiện thấp so với nước khu vực, thể khía cạnh tầm vóc, sức khỏe, sức bền, khả chịu áp lực… đặc biệt thiếu khả ứng dụng tính sáng tạo Nguồn nhân lực Việt Nam thiếu tích lũy trình độ cơng nghệ chậm trễ chuyển giao công nghệ, yêu cầu hiệu suất cao thiếu tin cậy nhận thức chất lượng, chi phí, thời hạn giao hàng, dịch vụ tốc độ Thứ hai, nhân lực phục vụ ngành CNPT chưa đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng, chủ yếu suất đầu tư thấp, DN nhà trường chưa hình thành liên kết bền vững hợp tác, hỗ trợ lẫn Ngược lại, chất lượng đào tạo nhân lực thấp ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu khoa học ứng dụng, chất lượng kỹ sư, công nghệ viên, kỹ thuật viên cơng nhân nói chung Thứ ba, đội ngũ lao động Việt Nam giỏi lý thuyết lực thực hành, ứng dụng cơng nghệ cao, q trình lao động, ngoại ngữ hạn chế việc thích nghi mơi trường có áp lực cạnh tranh cao Thứ tư, nhiều DN chưa gắn kế hoạch phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu phát triển sản xuất nên có hụt hẫng đội ngũ, không chủ động nguồn Chất lượng đào tạo thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, chất lượng kỹ sư, công nghệ viên, kỹ thuật viên công nhân Nguyên nhân dẫn tới hạn chế có nhiều tựu chung quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực ngành CNPT nhiều vấn đề bất cập so với yêu cầu Chưa có chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành CNPT cách toàn diện dài hạn, mang tầm quốc gia để định hướng quan, đoàn thể phối hợp hành động Hệ thống giáo dục từ cấp phổ thông, đến đào tạo nghề, đại học, sau đại học lược lượng nịng cốt q trình đạo tạo phát triển nguồn nhân lực nhiều bộc lộ, hạn chế, dù trải qua nhiều cải cách, đổi Quá trình hợp tác hội nhập quốc tế lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực ngành CNPT chưa theo kịp trình hội nhập kinh tế, văn hóa, xã hội ngày sâu rộng Việt Nam 2.3 Thực trạng công nghiệp phụ trợ Việt Nam Hiện nay, số ngành công nghiệp mạnh Việt Nam điện tử, dệt may, da giày, lắp ráp ô tô, xe máy… chưa có cơng nghiệp hỗ trợ kèm, nên phải phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, khiến sản xuất nhiều manh mún, bị động, chi phí sản xuất cao Trong thời gian qua, nhà nước có định hướng ưu đãi cho doanh nghiệp hỗ trợ nhiên ưu đãi chưa rõ ràng hình thức cào Đối tượng hưởng nhiều ưu đãi lại doanh nghiệp nội mà chiếm tới 70% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Trong giai đoạn đầu sách thu hút đầu tư nước với bối cảnh Việt nam chưa gia nhập WTO, AFTA sách bảo hộ mậu dịch cịn lớn, doanh nghiệp nước ngồi với mục tiêu nhắm tới mở rộng thị trường Việt nam nên đầu tư vào lắp ráp sản phẩm tiêu thụ thị trường nước với số vốn không lớn cần từ vài đến vài chục triệu USD thời gian không dài, từ 10 đến 15 năm với hình thức liên doanh để hưởng ưu đãi bảo vệ sản xuất Việt Nam Hệ khơng có doanh nghiệp có vốn nước ngồi đầu tư thực cho cơng nghệ cao chuyển giao công nghệ nên thu số kinh nghiệm tổ chức sản xuất quản lý chất lượng Tuy nhiên với tình hình nay, sau Việt nam gia nhập WTO, AFTA doanh nghiệp FDI trụ lại đầu tư mới, họ thực mong muốn tìm 10 hội đầu tư lâu dài hợp tác với Việt nam, lại gặp phải trở lực lớn ngành cơng nghiệp phụ trợ Việt nam yếu mong manh dẫn đến doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt nam phải nhập vật tư linh kiện từ nước đồng thời phải kéo theo nhà lắp ráp, sản xuất bán thành phẩm cho họ từ quốc sang điều dẫn đến giá trị gia tăng công ty Việt nam tạo không đáng bao Với tình hình lạm phát nay, chi phí nhân công Việt Nam không rẻ, khơng cịn lợi trội ta Ngồi ra, dựa vào kinh nghiệm q trình vận hành suốt năm qua, nhận thấy, kĩ thực tế kĩ sư tốt nghiệp trường học kĩ thuật Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu Đến nay, có khoảng 500 doanh nghiệp cung ứng sản phẩm cho ngành sản xuất ô tô, xe máy, điện tử Hầu hết nguyên vật liệu cho công nghiệp chế tạo phải nhập Thực tế, tỷ lệ cung ứng nguyên phụ liệu nước số ngành trọng điểm ôtô 20-30%, da giày, dệt may 10% Điều dẫn đến hệ là giá trị gia tăng thấp, lực cạnh tranh DN kém… Nguyên phụ liệu nước co cụm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, cịn doanh nghiệp nước chưa thể đáp ứng chất lượng cho đơn hàng xuất Số doanh nghiệp Việt Nam làm CNHT Các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, bán sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn quốc đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp Đài Loan, cuối doanh nghiệp Việt Nam với tỉ trọng ỏi Vẫn cịn khoảng cách tiêu chuẩn chất lượng lớn nhà cung cấp linh kiện nước Quy định Thông tư 14/2012/TT-NHNN việc hỗ trợ lãi vay 15%/năm doanh nghiệp phát triển CNHT cho thấy, Nhà nước thực quan tâm muốn phát triển ngành công nghiệp này, song thực tế nay, doanh nghiệp 11 sản xuất hàng phụ trợ Việt Nam cịn q yếu, đó, khó để tiếp cận nguồn vốn Đáng ý là, có nghịch lý sách, gây cản trở việc phát triển công nghiệp phụ trợ nước Đó là, doanh nghiệp xuất mua nguyên phụ liệu từ nhà sản xuất nước phải đóng trước khoản thuế VAT 10%, sau họ xuất thành phẩm thực khấu trừ Trong đó, doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, mà nhập vật tư phụ liệu khơng phải đóng trước thuế VAT Nhà nước cho thiếu vịng 90 ngày, sau tính theo hình thức tạm nhập tái xuất, tức doanh nghiệp đóng khoản thuế Cơng nghiệp hỗ trợ ngành tô Ngành sản xuất lắp ráp ô tô kỳ vọng với nhiều sách ưu đãi phát triển đến tỉ lệ nội địa hóa cịn thấp, khoảng 10% xe con, dung lượng thị trường thấp nên không thu hút doanh nghiệp sản xuất phụ tùng tham gia chuỗi cung ứng Tổng công ty Máy động lực máy nơng nghiệp (VEAM), với góp mặt nhà sản xuất ôtô hàng đầu giới, sau gần thập niên hoạt động, đến tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 5- 20% Số lượng nhà cung cấp số lẻ so với Thái Lan Những phụ tùng linh kiện đơn giản nội địa hóa săm, lốp, dây điện, ghế ngồi, bàn đạp, chân ga, chân phanh ăng ten cho radio xe Hầu hết phận phải nhập khẩu, từ động đến vật liệu, chi tiết đơn giản khác vải bạt, da, mút, ốc vít… Cơng nghiệp tơ hoạch định kỳ vọng lớn đến năm 2010 đạt tỷ lệ nội địa hóa cao (40-60%), tự chủ cơng nghệ, đáp ứng nhu cầu thị trường nước (60-80%), hướng tới xuất ô tô phụ tùng Tuy nhiên hầu hết tiêu không đạt được, đặc biệt dòng xe xe chuyên dùng (tỷ lệ 25%) Các chi tiết linh kiện phụ tùng có 12 hàm lượng kỹ thuật cao động cơ, hộp số chưa thể sản xuất nước Nguyên nhân chủ yếu thị trường ô tô chưa mở mong đợi, sản lượng thấp nên khó đầu tư vào ngành cơng nghiệp phụ trợ Công nghiệp ôtô Việt Nam đứng trước thử thách nghiệt ngã Việt Nam thực cam kết AFTA lộ trình giảm thuế vào năm 2018 Nếu khơng có đột phá sách dễ hình dung “hình hài” ngành cơng nghiệp ôtô sau giai đoạn Trong 11 tháng đầu năm 2012, nhập nhóm hàng phương tiện vận tải phụ tùng loại lên tới 4,15 tỷ USD, tăng 32,3% so với kỳ năm trước Công nghiệp hỗ trợ ngành xe máy Việt Nam quốc gia có lượng phương tiện giao thơng chiếm tới 90% xe máy Dự báo đến năm 2015 lượng xe máy lưu hành nước khoảng 31 triệu xe đến năm 2020 khoảng 33 triệu Chính vậy, số lượng doanh nghiệp tham gia vào thị trường sản xuất lắp ráp xe máy đơng, khoảng gần 60 doanh nghiệp, có tập đồn lớn đến từ Nhật Bản, Italia, Đài Loan Theo Bộ Công thương, tới cuối năm 2012 này, tổng công suất sản xuất lắp ráp xe máy Việt Nam đạt mức khoảng triệu xe/năm Từ chỗ phải nhập 100% từ nước ngoài, ngành công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực sản xuất lắp ráp xe máy Việt Nam tự sản xuất khoảng 70% loại linh kiện, phụ tùng, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm xe máy sản xuất Việt Nam Tuy vậy, giá thành linh kiện, phụ kiện sản xuất nước cịn cao, chất lượng khơng ổn định Nổi lên làng công nghiệp hỗ trợ xe máy doanh nghiệp Mạnh Quang, chuyên sản xuất nhông, đĩa, xích, phụ tùng xe máy loại, chiếm gần 20% thị phần cung cấp sản phẩm cho công ty sản xuất lắp ráp xe máy toàn lãnh thổ Việt Nam, trở thành đối tác lớn chuyên cung cấp phụ tùng xe máy cho hãng lớn Honda, SYM, SuFat, Detech, Lifan 13 Công nghiệp hỗ trợ ngành khí chế tạo Số liệu thống kê gần cho thấy, khoảng 80% giá trị kim ngạch nhập Việt Nam dành cho nguyên liệu đầu vào, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nước Đặc biệt, ngành khí chế tạo- xương sống cho công nghiệp phát triển- chưa có chuyển biến tích cực khơng muốn nói tụt hậu so với phát triển chung giới Các công nghệ tạo phôi, nhiệt luyện hay gia công kim loại ngành khí lạc hậu, sản phẩm làm chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thị trường Công nghệ chế tạo khí nội địa tổng thể công nghệ chế tạo đơn giản, lạc hậu, trình độ tụt hậu khoảng 2-3 hệ so với khu vực Thiết bị phần lớn vạn năng, qua nhiều năm sử dụng lạc hậu tính kỹ thuật, độ xác kém, thiếu phụ tùng thay thế, thiếu ý bảo dưỡng định kỳ, thiếu vốn để đầu tư thay thế, đổi mới, nâng cấp Cơ khí Việt Nam chưa có kinh nghiệm đúc xác cao, chưa đúc mác thép có chất lượng độ bền cao Công nghệ chế tạo phôi phương pháp biến dạng dẻo kim loại trạng thái nóng (cán, rèn dập) cịn yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu thị trường Ngành Công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực chế tạo máy Việt Nam có lỗ hổng lớn “chân móng” Các sản phẩm thép xây dựng đầu tư sản xuất ạt để đáp ứng thị trường xây dựng phát triển mạnh mẽ Trong ngành thép chế tạo chưa có mặt Việt Nam khơng nhìn hiệu đầu tư Lĩnh vực cơng nghiệp chế tạo giàn khoan dầu khí lại gặp nhiều vướng mắc cơng tác nội địa hóa Việc kết hợp cơng tác nội địa hóa cịn thiếu liên kết doanh nghiệp khí nước dẫn đến thiếu thông tin kịp thời cụ thể cho việc cung cấp sản phẩm 14 Các sản phẩm có doanh nghiệp nước chưa phù hợp với môi trường biển, dầu khí dễ cháy nổ, địi hỏi độ tin cậy cao nghiêm ngặt tiêu kỹ thuật theo yêu cầu quan kiểm định, đăng kiểm quốc tế Nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng vào Việt Nam 11 tháng đầu năm 2012 đạt14,68 tỷ USD, tăng 3,7% so với kỳ 2011, xuất đạt 5,09 tỷ USD, tăng 29,9% so với kỳ III Tiềm giải pháp để khắc phục tồn tại, phát triển CNHT hiệu 1.Tiềm ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Theo đánh giá nhiều chuyên gia, Việt Nam có tiềm lớn để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt ngành có tiềm xuất có chỗ đứng mức sống người dân tăng lên hóa dầu, chế biến nơng sản xuất khẩu, kinh tế biển, công nghệ thông tin, ôtô… Và để phát triển công nghiệp phụ trợ, cần lộ trình cần phát triển yếu tố quan trọng nguồn nhân lực, cơng nghệ, tài hệ thống phân phối Cần tạo dựng khung khổ pháp lý hoàn chỉnh thuận lợi để phục vụ ngành doanh nghiệp tham gia vào công nghiệp hỗ trợ Cần có văn quy định phẩm cấp kỹ thuật, đăng ký ngành nghề, thay đổi hải quan, sách thuế Cần xây dựng Luật phát triển cơng nghiệp khí, cơng nghiệp điện tử… để đưa biện pháp tổng hợp, có hệ thống quy trình cụ thể phát triển kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hỗ trợ tài chính, bảo đảm vị trí, khai thác thị trường… Chính phủ cần có ưu đãi tài chính, đất đai hạ tầng, đầu tư, nguồn nhân lực, sách khuyến khích thành lập DN sản xuất cơng ngiệp hỗ trợ, xây dựng quỹ đặc thù riêng cho cơng nghiệp hỗ trợ, hình thành tổ chức đầu mối để thực quản lý Nhà nước dẫn dắt liên kết DN làm 15 công nghiệp hỗ trợ, phân xử tranh chấp hợp đồng cung ứng, xây dựng ban hành sở liệu đầy đủ công nghiệp hỗ trợ Nhân lực vấn đề sống cho phát triển ngành nào, để phát triển cơng nghiệp phụ trợ, cần phải xây dựng đội ngũ kỹ sư lành nghề, có khả sản xuất nguyên phụ liệu nghiên cứu công nghệ để đưa công nghiệp phụ trợ phát triển Nên áp dụng biện pháp khuyến khích đào tạo học tập ngành cơng nghiệp phụ trợ đưa sách khen thưởng, chứng cho cá nhân có q trình học tập tốt, có tay nghề cao Chứng giúp công nhân, kỹ sư nâng lương nâng cao vị trí cơng ty Về vốn, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng quỹ tài đảm bảo cho việc phát triển cơng nghiệp phụ trợ ngành định Việc định ngành cần phát triển việc rõ phạm vi ưu tiên để có nguồn ngân sách cụ thể, minh bạch Minh bạch khâu giúp DN thu hút đầu tư Cần thu hút đầu tư nước nước vào lĩnh vực này; liên kết địa phương, khu vực Việc tăng nhu cầu nội địa việc quan trọng nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ Tuy nhiên, để đảm bảo thu lợi nhuận cao xây dựng thị trường nội địa phát triển cần quan tâm đến hệ thống phân phối Về cơng nghệ, vai trị Chính phủ việc vấn đề yếu tố quan trọng Danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển Tháng 11-2012, Thủ tướng định ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành ngành dệt may, da giầy, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ôtô, khí chế tạo sản phẩm hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao 16 Trong ngành dệt may, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển gồm xơ thiên nhiên bông, đay, gai, tơ tằm xơ tổng hợp Vải, hóa chất, chất trợ, thuốc nhuộm, phụ liệu ngành may cúc, khóa kéo, băng chung ưu tiên sản phẩm ưu tiên phát triển ngành da giầy da thuộc, vải giả da, đế giầy, hóa chất thuộc da, da muối may giầy Các sản phẩm linh kiện điện tử, quang điện tử bản; linh kiện thạch anh; vi mạch điện tử; pin dùng cho máy vi tính xách tay, điện thoại di động thuộc diện ưu tiên phát triển Ngành sản xuất lắp ráp ôtô Thủ tướng ưu tiên phát triển lĩnh vực động chi tiết động cơ; hệ thống lái; hệ thống phanh; bánh xe; linh kiện nhựa cho ôtô Các sản phẩm cơng nghiệp hỗ trợ ngành khí chế tạo khuôn mẫu, đồ gá dụng cụ - dao cắt thép chế tạo thuộc danh mục ưu tiên Các sản phẩm ưu tiên phát triển xem xét áp dụng chế ưu đãi Chủ đầu tư xây dựng dự án theo quy định hành, đề xuất cụ thể chế ưu đãi thích hợp, trình Hội đồng thẩm định dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ xem xét, báo cáo Thủ tướng định.\ 3.Chính sách giải pháp Để khắc phục tồn tại, phát triển CNHT hiệu quả, thời gian tới, Việt Nam cần triển khai số giải pháp sau: Thứ nhất, hồn thiện sách phát triển CNHT: Trước mắt, cần điều chỉnh, sửa đổi quy định vướng mắc Nghị định số 111/2015/NĐ-CP liên quan đến phạm vi CNHT; làm rõ tiêu chí xác định đối tượng ưu đãi; rà sốt, cập nhật điều chỉnh danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển phù hợp với nhu cầu thực tiễn Đồng thời, nghiên cứu ban hành sách thúc đẩy số ngành công nghiệp ưu tiên phát triển như: Cơ khí, tơ, dệt may, da – giày, điện tử; 17 nghiên cứu chiến lược hỗ trợ xuất sản phẩm công nghiệp trọng điểm… nhằm tạo thị trường cho ngành CNHT phát triển, bao gồm sách thị trường, phịng vệ thương mại sách hỗ trợ Nhà nước cho DN Đặc biệt, bối cảnh hàng rào thuế quan dần gỡ bỏ Việt Nam tiến hành hội nhập thông qua Hiệp định thương mại tự do, Chính phủ cần xây dựng thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành CNHT phù hợp để bảo vệ sản xuất người tiêu dùng nước… Thứ hai, bố trí đủ nguồn kinh phí nghiệp nhằm thực Chương trình phát triển CNHT phê duyệt Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2018 Thủ tướng Chính phủ để triển khai hiệu nội dung hỗ trợ DN CNHT nước Đồng thời, khuyến khích địa phương xây dựng sách, chương trình phát triển CNHT riêng, đầu tư nguồn lực địa bàn, gắn với việc tuyên truyền, phổ biến sách CNHT đến DN địa bàn để DN tiếp cận đầy đủ sách Nhà nước Thứ ba, xây dựng gói tín dụng ưu đãi cho phát triển ngành cơng nghiệp ưu tiên CNHT có thời hạn đến năm 2025 Thứ tư, tăng cường công tác tun truyền, phổ biến thơng tin sách phát triển CNHT để thu hút đầu tư nguồn lực xã hội vào phát triển CNHT; Xây dựng sở liệu DN CNHT Việt Nam cụm liên kết nhằm thúc đẩy kết nối nhà cung cấp Việt Nam tập đồn đa quốc gia có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam; Triển khai hiệu chương trình kết nối kinh doanh, liên kết DN Việt Nam với DN đa quốc gia, công ty sản xuất, lắp ráp nước nước ngoài; Xúc tiến kết nối đầu tư thị trường nước mà Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự nhằm đa dạng hoá mở rộng thị trường xuất nhằm tạo hội thị trường cho sản phẩm CNHT… Thứ năm, tăng cường tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất đại; hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, công 18 cụ cải tiến suất chất lượng tiên tiến cho DN sản xuất sản phẩm CNHT nước, góp phần nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu sản xuất kinh doanh DN CNHT Tài liệu tham khảo : Tạp chíí́ Tài chíí́nh kỳ tháng 7/2019 19 ... nghiệp phụ trợ trình bày cách chi tiết tiểu luận : “ Thực trạng giải pháp ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam nay? ?? Phần I Tổng quan công nghiệp phụ trợ 1.Khái niệm phân loại : - Công nghiệp phụ trợ. .. cơng nghiệp hóa, đại hóa việt nam Để biết rõ thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ việt nam năm gần bên cạnh thành công tránh khỏi hạn chế giải pháp mà em đưa với kiến nghị dành cho ngành công nghiệp. .. hỗ trợ khác (hỗ trợ cơng nghệ, tài chính, đào tạo ) cơng cụ quan trọng việc thúc đẩy công nghiệp phụ trợ phát triển Thực trạng công nghiệp phụ trợ: 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực ngành công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN thực trạng và giải pháp ngành công nghiệp phụ trợ ở việt nam hiện nay , TIỂU LUẬN thực trạng và giải pháp ngành công nghiệp phụ trợ ở việt nam hiện nay