0

Phân tích tác động của covid 19 đến các doanh nghiệp lữ hành

15 1 0
  • Phân tích tác động của covid 19 đến các doanh nghiệp lữ hành

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:59

TMU 7960 Nhóm L, Mục lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THUONG MAI UNIVERSITY KINH TẾ HỌC VI MÔ GV: TRẦN KIM ANH Lớp học phần 21209MIEC0111 Phần Giới thiệu đề tài Giới thiệu đề tài Đề tài thảo luận : Phân tích tác động Covid-19 đến doanh nghiệp lữ hành Du lịch ngành dịch vụ mà quốc gia trọng phát triển theo thời kì Du lịch tế bào kinh tế, khơng có vai trị tác động trực tiếp đến GDP quốc gia mà ngành dịch vụ mang đến dịng ngoại tệ khổng lồ, ngồi ngành du lịch cịn giúp nâng tầm giá trị văn hóa, phản ánh bề dày lịch sử đất nước doanh nghiệp du lịch đầu tàu cho đóng góp Ở Việt Nam, đất nước có nhiều lợi du lịch nơi phát triển tốt cho ngành du lịch nói chung doanh nghiệp du lịch nói riêng Tuy nhiên, với xuất đai dịch Covid-19 Việt Nam gây tác động lớn đến doanh nghiệp du lịch Bài luận phân tích ảnh hưởng Covid đến doanh nghiệp du lịch Việt Nam, Covid gây khó khăn đến doanh nghiệp du khách, nhu cầu du khách thay đổi thời kì Covid, lối cho doanh nghiệp tồn qua mùa Covid Những tài liệu tham khảo : ^https://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2020/So%20274/379214.pdf ^ https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/06/doanhthudu-lich-lu-hanh-giam-sau-do-dich-covid-19/ Phần Nội dung nghiên cứu Chương I : Phương pháp nghiên cứu Cung-cầu chế hoạt động thị trường * Cầu: số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người mua muốn mua sẵn sàng mua mức giá khác khoảng thời gian không đổi (giả sử yếu tố khác khơng đổi) -Luật cầu: Khi giá hàng hóa tăng lên (trong điều kiện yếu tố khác không đổi) lượng cầu mặt hàng giảm xuống Cầu bao gồm cầu cá nhân cầu thị trường Cầu thị trường cầu tất người thị trường tổng cầu cá nhân (theo mức giá).Trên thị trường có nhiều yếu tố tác động đến cầu ngồi giá hàng hóa cịn có ngun nhân sau: Thu nhập, sở thích người tiêu dùng, giá loại hàng hóa có liên quan (hàng hóa thay hàng hóa bổ sung), kỳ vọng, dân số * Cung: biểu thị lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người bán có khả sẵn sàng bán mức giá khác khoảng thời gian định (với yếu tố khác không đổi) -Luật cung: Khi giá hàng hóa tăng lên lượng cung tăng (trong điều kiện yếu tố khác không đổi) Cung bao gồm cung thị trường cung cá nhân, cung thị trường cung toàn thị trường tổng cung cá nhân Ngồi giá hàng hóa cung chịu chi phối nhân tố: công nghệ, giá yếu tố sản xuất, kỳ vọng, điều tiết Chính Phủ * Cơ chế hoạt động thị trường: Cơ chế thị trường hình thức tổ chức quản lý kinh tế cá nhân tiêu dùng nhà kinh doanh tác động lẫn thị trường để xác định giá sản lượng Đây chế tự điều khiển hoạt động kinh tế thông qua hai lực cung cầu giá thị trường Các hoạt động kinh tế thị trường hỗn độn mà có trật tự, hữu hiệu Trong đó, người tiêu dùng kỹ thuật sản xuất đóng vai trò quan trọng việc định vấn đề kinh tế Mọi định kinh tế xuất phát từ lợi nhuận có vai trò quan trọng việc vận hành chế thị trường Có trạng thái thị trường: - Cân : trạng thái lượng cung đáp ứng đủ lượng cầu trạng thái lý tưởng cho người mua lẫn người bán - Thiếu hụt : trạng thái lượng cung nhỏ lượng cầu, thiếu hàng nên áp lực cầu làm cho giá tăng lên người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao để mua hàng hóa - Dư thừa : trạng thái lượng cung lớn lượng cầu, điều làm xảy tượng tồn đọng hàng hóa, giá giảm người tiêu dùng không sẵn sàng bỏ tiền để mua • Có thay đổi trạng thái cân cung-cầu chính: + Cung thay đổi-cầu khơng đổi + Cung không đổi-cầu thay đổi + Cung cầu thay đổi Thuyết hành vi người tiêu dùng Là việc sử dụng nguyên tắc hành vi, thường đạt thực nghiệm, nghiên cứu để giải thích hành vi tiêu dùng người Sở thích người tiêu dùng có số tính chất như: tính chất hồn chỉnh, tính chất bắc cầu, thích nhiều Thuyết hành vi doanh nghiệp Hãng sản xuất hiểu tổ chức kinh tế thuê, mua yếu tố sản xuất đầu vào nhằm tạo hàng hóa, dịch vụ để bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi nhuận Ờ học phần kinh tế vi mô, yếu tố đầu vào hãng vốn (K) lao động (L) Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Cạnh tranh hoàn hảo cạnh tranh mơ hình kinh tế mơ tả mẫu kinh tế thị trường lý tưởng, khơng có người sản xuất hay người tiêu dùng có quyền hay khả khống chế thị trường, làm ảnh hưởng đến giá Cạnh tranh hoàn hảo cho dẫn đến hiệu kinh tế cao Những nghiên cứu thị trường cạnh tranh hoàn hảo cung cấp sở cho học thuyết cung cầu Ở doanh nghiệp du lịch coi cạnh tranh hồn hảo Chương II: Thực trạng khó khăn A Tác đông Covid-19 đến người lao đông a Thực trạng Ngành du lịch gần đóng băng năm qua Theo thống kê Hiệp hôi du lịch Hà Nôi, ảnh hưởng dịch Covid-19, từ tháng 5/2021 trở lại đây, có 95% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt đông; 98% nhà hàng, khách sạn phục vụ cho du lịch đóng cửa Doanh nghiệp khơng thể trì nhân lực đầy đủ trước liên quan nhiều đến yếu tố tiền lương, chi phí hoạt đơng Doanh nghiệp giữ lại lực lượng chủ chốt để làm "bô khung" cho sau phục hồi * Hệ Việc du lịch bị đóng cửa giảm hồn tồn nhu cầu du lịch khiến lượng cung-cầu giảm mạnh Ước tính khoảng triệu lao đông trực tiếp hàng triệu lao đông gián tiếp phải nghỉ việc ~ 90% lực lượng lao đơng khơng có việc làm chuyển sang lĩnh vực khác Việc rời bỏ du lịch chuyển sang hoạt đông lĩnh vực khác bối cảnh dẫn đến việc thất thoát nhân lực trầm trọng lĩnh vực Đây thực môt tượng chưa có đặt toán phải đối diện tương lai doanh nghiệp du lịch Hình biểu diễn minh họa: b Dự đốn tương lai người lao đơng thời hậu Covid-19.Du lịch giai đoạn phục hồi từ từ theo hình thức sống chung với dịch có tiêu chuẩn an tồn rõ ràng Bên cạnh việc tiêm chủng ngừa Covid-19 Chính phủ triển khai, tạo miễn dịch cộng động, lệnh giãn cách lới lỏng, du lịch chắn ngành tăng trưởng mạnh mẽ hậu Covid-19 Từ tạo nhiều việc làm cho người lao động Nhiều doanh nghiệp du lịch có kế hoạch riêng để giữ chân lao động đào tạo nhân lực theo xu hướng du lịch mới, việc đảm bảo an toàn đặt lên hàng đầu Theo Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, đơn vị đào tạo trực tuyến cho gần 60 cán bộ, người lao động kỹ tiếp cận, quảng bá, xây dựng sản phẩm xử lý tình phát sinh có ca nghi nhiễm Vừa qua, đơn vị du lịch tư nhân hoạt động Hà Nội triển khai chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí cho lực lượng lao động du lịch Đây mơ hình đào tạo thực chiến khơng cho nhân viên du lịch mà sinh viên; trọng tính an tồn tổ chức tour, với hoạt động khai báo y tế, đón nhận khách, xây dựng sản phẩm Việc du lịch dần trở lại hậu Covid tạo nhiều việc làm thu nhập tốt cho hàng triệu người lao động Dịch COVID-19 khiến thói quen du lịch người thay đổi, xuất xu hướng du lịch mới, việc bảo đảm an tồn ln ưu tiên Từ đó, tour du lịch online đời Chỉ cần điên thoại hay laptop, máy tính có kết nối, du khách mội nơi giới khám phá tour du lịch độc đáo, thú vị thông qua hướng dẫn viên online Đây hội phát triển cho nhà làm du lịch kích cầu cơng việc cho nhân viên ngành B Covid tác động đến yếu tố lợi nhuận doanh nghiệp a Chi phí cố định không cắt giảm Trải qua đợt dịch, tưởng chừng dịch bệnh nước ổn định phần nào, chứng kiến nỗ lực vượt bậc ngành du lịch Việt Nam chưa bao lâu, sóng dịch bệnh COVID-19 thứ ập đến khiến doanh nghiệp điêu đứng, nhiều doanh nghiệp lữ hành thiệt hại nặng nề, có đầu tư lớn vào công tác marketing, quảng cáo, chi phí nhân trước Nhiều cơng ty tuyển thêm nhân viên để mở rộng du lịch nước có dấu hiệu "hồi" lại kế hoạch phải dời lại Nhiều dịch vụ mớiđược doanh nghiệp chi tiền để đón mùa vàng du lịch dịp hè 2021, thứ lại bị “đóng băng” Chính phủ vào hỗ trợ doanh nghiệp lao động ngành du lịch với sách: - Chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% đến hết năm 2022 - Điều chỉnh giá điện áp dụng cho sở lưu trú du lịch (Nghị số 08/NQ-TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị) - Kéo dài sách giảm tiền thuê đất doanh nghiệp gặp khó khăn đến hết năm 2022 - Điều chỉnh thời gian cấu lại thời hạn trả nợ 24 tháng thay 12 tháng - Kinh phí hỗ trợ với hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn đại dịch Tuy hưởng hỗ trợ phủ kinh phí giải đc số vấn đề nhỏ, vấn đề khống chế dịch thời gian giãn cách xã hội cịn khoảng thời gian vơ định mà chưa dám Chi phí th văn phịng, lượng nhân viên, chi phí trì dịch vụ khác chi phí để hỗ trợ cho du khách bị hoãn, hủy tour Bán tour cho khách vất vả, nghìn khách huỷ "Trước “cơn bão” vừa trở lại, khách hủy hoãn tour, doanh nghiệp lữ hành phải “đứng mũi chịu sào,” đền bù tiền mua tour Song, khó khăn đơn vị đối tác khơng cho hồn tiền cọc, chí khơng đồng ý hỗn, lùi thời gian b Doanh thu toàn ngành sụt giảm Năm 2018 biết đến năm bùng nổ ngành du lịch Việt Nam, số thống kê thức trang VietNamtourism (Bộ văn hóa thể thao du lịch) Với tổng lượt khách kỉ lục lên đến 95,5 triệu lượt khách có đến 15 triệu lượt khách nước ngồi đạt tổng doanh thu 637 nghìn tỷ Con số doanh thu tiếp tục tăng trưởng mạnh năm 2019 (đạt đến 755 nghìn tỷ) có xu hướng giảm tháng cuối xuất Covid-19; tiếp tục năm 2020 có 59,7 triệu lượt khách Năm 2021 dự kiến doanh thu giảm sâu đặc biệt tháng đầu năm 2021 diễn biến phức tạp dịch bệnh kéo dài thời gian giãn cách xã hội khiến du lịch tồn ngành bị đình trệ lâu dài Với số thống kê cho thấy ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đến ngành du lịch, xảy xa tượngdòng tiền doanh nghiệp khơng đủ lớn để trì phát triển, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa tuyên bố phá sản phải cầm cự quỹ dự phịng; năm 2020, có 201 cơng ty lữ hành xin cấp giấy phép, có tới 338 công ty xin thu hồi giấy phép Các công ty lữ hành quốc tế chuyển hết sang kinh doanh lữ hành nội địa Hơn 30.000 sở lưu trú với 650.000 phịng nước cơng suất phịng đạt 20%-25% tỉnh, thành phố; số địa bàn du lịch trọng điểm, nhiều khách sạn buộc phải đóng cửa chuyển đổi mục đích sử dụng khơng cầm cự Ngồi ra, khó khăn lại thêm khó khăn nhiều nhà đầu tư có xu hướng rút vốn để đầu tư sang ngành thương mại điện tử lĩnh vực online khác để đề phòng rủi ro kéo dài Đồ thị biểu diễn doanh thu giảm tổng chi phí đổi: c Kết luận lợi nhuận Công thức lợi nhuận = doanh thu-chi phí hay n= TR-TC nêu lên kết luận cách đơn giản sau: Những chi phí cố định mà doanh nghiệp phải gồng chi trả ngày kết hợp với doanh thu giảm sâu thời gian dài thực đãkéo theo sụt giảm lợi nhuận doanh nghiệp lữ hành ; trước tình hình đó, doanh nghiệp sống sót qua mùa dịch cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch kích cầu du lịch du khách để vực dậy sau dập tắt đại dịch Bên cạnh phải có sách tăng cung để tránh tình trạng thiếu hụt thị trường tải cho doanh nghiệp Vậy lối cho doanh nghiệp lữ hành tâm bão mang tên Covid-19 ? Chương III Giải pháp cho doanh nghiệp * Giải pháp: giải pháp đưa nhắm vào hành vi người tiêu dùng dịch vụ, xu hướng mới, thị hiếu du khách ln phải đảm bảo tính cạnh tranh doanh nghiệp A.Chiến lược ứng phó: Ưu tiên số kiểm soát dịch bệnh Đây giải pháp hàng đầu Chừng chưa thể kiểm soát dịch bệnh, du lịch chưa có hội khởi động lại phục hồi Trong ngắn hạn, giải pháp cấp thiết hỗ trợ doanh nghiệp tồn Hiện tại, Chính phủ đưa giải pháp ban đầu, doanh nghiệp đánh giá cao tính thời điểm, có tác động tích cực việc tạo niềm tin cho doanh nghiệp Cần tiếp tục tính tốn cụ thể tổn thất doanh nghiệp, khả tồn hay “sống sót” doanh nghiệp để sách sát thực theo diễn biến dịch bệnh Trong dài hạn, cần có giải pháp mang tính chiến lược để du lịch Việt Nam nhanh chóng phục hồi trước sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ quốc gia khác Các giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài cần dựa nguyên tắc sau: - Hạn chế tác động dịch bệnh dẫn tới ảnh hưởng nguồn cung dịch vụ du lịch nước - Lấy thị trường nội địa sở ban đầu cho việc trì phục hồi ngành du lịch Kêu gọi tinh thần yêu nước tiêu dùng hàng nội, du lịch hướng nội - Nhạy bén việc phân đoạn thị trường để có chiến lược thích ứng với thị trường kiểm soát dịch bệnh, thị trường khu vực - Xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch an toàn với dịch bệnh sở xuyên suốt cho việc trì phục hồi ngành du lịch - Vẫn đảm bảo tính cạnh tranh ngành du lịch B Các giải pháp cụ thể áp dụng: - Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh hưởng lợi từ du lịch Nâng cao vai trò cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch thông minh, thân thiện ứng xử với khách du lịch; hỗ trợ phát huy vai trò Hiệp hội du lịch tỉnh việc phát triển du lịch cộng đồng - Chủ động tham mưu UBND tỉnh ký kết chương trình hợp tác, liên kết có chiều sâu hiệu với địa phương khác để phát triển khách du lịch nội địa; liên kết với doanh nghiệp du lịch nước để tổ chức chuỗi hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2021 - Tiếp tục triển khai có hiệu hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch qua phương tiện truyền thông Báo, Đài Phát - Truyền hình, Cổng thơng tin điện tử nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch an tồn, thân thiện - Chủ trì làm việc với Tập đồn, Doanh nghiệp du lịch, dịch vụ địa bàn tỉnh để khuyến khích doanh nghiệp tăng cường chuyển đổi số, tăng cường dịch vụ trải nghiệm du lịch thông minh cho du khách; đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với trạng thái "bình thường mới" -Thống chọn số khu du lịch lớn tỉnh đáp ứng đầy đủ dịch vụ du lịch đảm bảo điều kiện cơng tác phịng, chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức đưa khách du lịch quốc tế chuyến bay charter (thuê chuyến) vào du lịch C Các nhóm giải pháp xúc tiến: ❖ Tái cấu trúc ngành: - Tái cấu trúc thị trường: bảo đảm tính linh hoạt đáp ứng với tình hình kiểm sốt bệnh dịch nước giới, tiến tới thiết lập cấu thị trường theo hướng nâng cao giá trị Đặc biệt, thịtrường khách du lịch nước thị trường trọng tâm cần khôi phục sau dịch bệnh Để làm điều cần thực giám sát nghiên cứu thị trường, xây dựng chương trình, quảng bá, xúc tiến du lịch bây giờ, nhanh chóng thực miễn visa cho khách du lịch với thị trường khách quốc tế nước hết dịch bệnh - Tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp: nâng cao hiệu hoạt động ngành du lịch thông qua nâng cao suất lao động ngành, tái cấu sản phẩm có giá trị cao, chọn lọc doanh nghiệp du lịch có chất lượng, có lực cạnh tranh tiềm kinh doanh, tăng cường khả liên kết doanh nghiệp, địa phương Để làm điều này, cần tiếp tục tập trung vào việc trì phát triển nguồn nhân lực thông qua hoạt động đào tạo, đào tạo lại thời gian dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nằm định hướng phát triển sản phẩm quy hoạch, hỗ trợ trực tiếp cho chương trình du lịch liên kết doanh nghiệp, địa phương ❖ Chuẩn bị cho trở lại: Khi dịch bệnh kiểm soát hồn tồn, sách tập trung vào việc nâng cao lực cạnh tranh ngành du lịch Việt Nam, cụ thể là: - Mở rộng danh sách quốc gia miễn visa du lịch vào Việt Nam cách nhanh chóng - Tiếp tục hỗ trợ giảm chi phí cho ngành du lịch Việt Nam để tạo lợi cạnh tranh miễn, giảm loại phí, lệ phí, thuế ngành du lịch - Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp xây dựng gói sản phẩm khuyến mại thúc đẩy cầu du lịch Nhà nước hỗ trợ kinh phí quảng cáo số loại phí, lệ phí có liên quan (vé vào cửa, phí sân bay ), chí hỗ trợ trực tiếp kinh phí khuyến mại doanh nghiệp - Thúc đẩy chương trình xúc tiến du lịch nước quốc tế tới thị trường trọng điểm cạnh tranh cao Phần Kết luận Trước tình hình doanh nghiệp lữ hành phải điêu đứng chống chọi với dịch bệnh ngày, giải pháp đưa “liều thuốc”giúp cho họ trì sống dậy sau đại dịch Những giải pháp mang đến hướng cho doanh nghiệp bắt kịp xu cho thịnh hành thời hậu Covid với ràng buộc khan nguồn lực, giới hạn sở vật chất cản trở lớn cho bước đầu phục hồi khiến q trình khơng thể diễn nhanh chóng mà phải qua dần bước Cũng phần đình trệ kinh doanh lâu nên việc phục hồi thời gian cho việc kích cầu du lịch trở lại Ngoài ra, doanh nghiệp lữ hành cần hỗ trợ phủ khơng trợ cấp mà việc đảm bảo an tồn phịng chống dịch ... doanh nghiệp du lịch nói riêng Tuy nhiên, với xuất đai dịch Covid- 19 Việt Nam gây tác động lớn đến doanh nghiệp du lịch Bài luận phân tích ảnh hưởng Covid đến doanh nghiệp du lịch Việt Nam, Covid. .. luận : Phân tích tác động Covid- 19 đến doanh nghiệp lữ hành Du lịch ngành dịch vụ mà quốc gia trọng phát triển theo thời kì Du lịch tế bào kinh tế, khơng có vai trị tác động trực tiếp đến GDP... hụt thị trường tải cho doanh nghiệp Vậy lối cho doanh nghiệp lữ hành tâm bão mang tên Covid- 19 ? Chương III Giải pháp cho doanh nghiệp * Giải pháp: giải pháp đưa nhắm vào hành vi người tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tác động của covid 19 đến các doanh nghiệp lữ hành , Phân tích tác động của covid 19 đến các doanh nghiệp lữ hành