0

GIÁO án SINH 11 THEO CV 5512, năm học 2021 2022 cập nhật mới nhất

40 4 0
  • GIÁO án SINH 11 THEO CV 5512, năm học 2021 2022  cập nhật mới nhất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:58

HƯỚNG DẪN KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY Trường: Họ tên giáo viên: ……………… …… Tổ: TÊN BÀI DẠY: ………………………………… Môn học/Hoạt động giáo dục: ……….; lớp:……… Thời gian thực hiện: (số tiết) I Mục tiêu Về kiến thức: Về lực: Về phẩm chất: II Thiết bị dạy học học liệu: III Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Ghi rõ tên thể kết hoạt động) Có thể trình bày theo cấu trúc (Tư thiết kế) cấu trúc (Tư thi công)(nên dùng cách này) Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt từ Hoạt động (Ghi rõ tên thể kết hoạt động) Trình bày theo cấu trúc giống hoạt động (tư thiết kế tư thi công) Hoạt động 3: Luyện tập Trình bày theo cấu trúc giống hoạt động (tư thiết kế tư thi cơng) Hoạt động 4: Vận dụng Trình bày theo cấu trúc giống hoạt động (tư thiết kế tư thi công) Ghi chú: - Sau dạy học, thầy cô ghi lại, lưu lại: + Những điều thành công, chưa thành công, lưu ý; + Các tài liệu để HS chuẩn bị trước video, phiếu giao bài; lưu đề kiểm tra (nếu thực hiện) + Ảnh chụp, video, sản phẩm học tập HS để sử dụng sinh hoạt CM, chia sẻ với đồng nghiệp, nộp tổ chuyên môn, nhà trường, SGD (những minh chứng điển hình số bài) Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 Tiết PPC T Số tiết 1 Tên bài/ chủ đề: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ KHOÁNG Ở THỰC VẬT Bài Sự hấp thụ nước muối khoáng rễ Ngày soạn: / ./ Ngày dạy: / / I Mục tiêu Kiến thức: Các nội dung kiến thức học sinh học bao gồm - Rễ quan hấp thụ nước ion khoáng - Hai đường hấp thụ nước ion khống rễ Năng lực - Mơ tả đặc điểm rễ phù hợp với chức hấp thụ nước ion khoáng - Phân biệt hai đường hấp thụ nước ion khoáng rễ - Phân biệt chế hấp thụ nước ion khoáng rễ - Vận dụng kiến thức học giải thích số tượng liên quan chức rễ Phẩm chất - Thấy rõ tính thống cấu trúc chức quan thực vật - Hăng say học hỏi, chủ động, tích cực, tự giác học tập II Chuẩn bị Giáo viên Học sinh Trước tiết - Các phiếu học tập liên quan hấp thụ nước ion - SGK học khoáng - PHT làm nhà - Video GV hướng dẫn HS tự nghiên cứu học - Bài giảng powpoind Trong - Các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến: MC team, PDF - Vở ghi học annotator III Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU - GV nêu vấn đề Chúng ta tham khảo rễ lúa mì mùa đơng Potmitrop Ditme sau: “Tổng chiều dài lơng hút 10000 km; tổng diện tích bề mặt lớn gấp 230 lần phận mặt đất Mỗi ngày có khoảng 110 triệu lơng hút đời với chiều dài 80 km Đối với to số lượng lơng hút lớn nhiều” Hoạt động GV Hoạt động HS - Chiếu tư liêu mô tả đặc điểm chức - Quan sát tư liệu rễ - Đặt tình huống: + Rễ thực chức gì? + Rễ có đặc điểm hình thái cấu tạo phù hợp với chức đó? + Sự hấp thụ nước ion khoáng rễ diễn nào? -> Bài HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 Rễ quan hấp thụ nước ion khống a Mục tiêu: - Mơ tả đặc điểm hệ rễ có khả ăn sâu, lan rộng hướng nguồn nước - Nêu cấu tạo rễ phù hợp với chức vận chuyển nước cách có chọn lọc b Tổ chức thực Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cung cấp số thông tin cấu tạo chức rễ - Quan sat, nghiên cứu thông tin - Gọi ý HS tự đọc thêm SGK Sản phẩm Bộ rễ nhiều loại rễ tạo thành Rễ có khả đâm sâu, lan rộng, chủ động hướng tới nguồn nước Trên bề mặt rễ phân bố nhiều lông hút hình thành từ TB biểu bì, TB lơng hút có đặc điểm: - Thành mỏng không thấm cutin - Chỉ có khơng bào lớn trung tâm - Cường độ quang hợp mạnh -> áp suất thẩm thấu lớn Tế bào rễ TB sống: gồm TB biểu bì kéo dài tạo thành lơng hút, TB vỏ, TB nội bì có đai caspari, mạch gỗ rễ Rễ có bề mặt độ dài lớn thân gấp bội Tìm hiểu chế q trình hấp thụ nước ion khống rễ a Mục tiêu: - Trình bày cấu trúc rễ phù hợp với trình hấp thụ nước muối khống - Mơ tả đường hấp thụ nước muối khoáng rễ b Tổ chức thực * PHT: Quan sát tranh, đọc SGK trả lời câu hỏi TT Nhận định Đ/S Lông hút phận hấp thụ nước ion khoáng Con đường gian bào nước ion khoáng xuyên qua tế bào sống Nước ion khống khơng qua đai Caspari Nước hấp thụ vào mạch gỗ rễ qua chế thẩm thấu Các ion ion khoáng hấp thụ vào mạch gỗ qua chế chủ động thụ động Các chất đường tế bào chất có tốc độ nhanh đường gian bào Trước vào mạch gỗ rễ nước ion khống phải qua TB nội bì Hoạt động GV Hoạt động HS - Chiếu VD phân tích hai đường hấp thụ nước ion - Quan sát VD khoáng rễ - Đọc SGK -> hoàn thành PHT Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 - Yêu cầy HS quan sát hoàn thành tập - Gọi số HS trả lời - Nhận xét, kết luận - Trả lời câu hỏi Sản phẩm - Có đường hấp thụ nước ion khoáng: Con đường gian bào đường tế bào chất - Các ion ion khoáng hấp thụ vào mạch gỗ qua chế chủ động thụ động - Nước ion khống khơng qua đai Caspari Hoạt động 3: Luyện tập a) Mục tiêu:  Nhận biết thành phần tham gia hấp thụ nước ion khoáng  Củng cố nội dung học d) Tổ chức thực hiện: TT Tên thành phần Biểu bì Đai caspari Điền nội dung vào vị trí cịn trống - Ở thực vật, …… quan chuyên hoá với chức hấp thụ nước muối khoáng Nước muối khoáng xâm nhập vào rễ cạn chủ yếu qua miền ………………… rễ - Nước xâm nhập vào thể theo chế …………………… , nghĩa di chuyển từ nơi nước cao đến nơi nước thấp Các ion khống xâm nhập vào rễ theo hai chế : thụ động …………………… … Trong đó, chế ………… ………… … cần đến có mặt ATP - Nước ion khoáng xâm nhập từ dung dịch đất vào mạch gỗ rễ theo đường : đường …………… …… đường …………… ………… - Q trình hấp thụ nước ion khống rễ chịu ảnh hưởng nhân tố ngoại cảnh áp suất thẩm thấu dung dịch đất, pH độ thoáng đất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - hướng dẫn HS quan sát hoàn thành nhiệm vụ - Quan sát tranh PHT - Gọi HS trả lời - Báo cáo kết - Nhận xét, Sản phẩm Hoạt động 4: Vận dụng Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 a) Mục tiêu: -Tạo hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ có vào tình huống, bối cảnh ,nhất vận dụng vào thực tế sống -Rèn luyện lực tư duy, phân tích b) Tổ chức thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu HS ghi nhiệm vụ nhà - Ghi câu hỏi làm việc nhà Giải thích cạn bị ngập úng lâu chết Nhiều lồi TV khơng có lơng hút rễ hấp thụ nước ion khoáng cách nào? Sản phẩm Giải thích cạn bị ngập úng lâu bị chết? → Đối với cạn, bị ngập úng lâu rễ thiếu oxi → phá hoại tiến trình hơ hấp bình thường rễ, tích lũy chất độc hại TB → lơng hút chết, khơng hình thành lơng hút → ko có lơng hút ko hút nước → cân nước bị phá hủy → bị chết Nhiều loài TV khơng có lơng hút rễ hấp thụ nước ion khoáng cách nào? + Đối với TV thủy sinh, hấp thụ nước ion khoáng toàn bề mặt thể + số TV cạn, hệ rễ ko có lơng hút (thơng, sồi…) có nấm rễ bao bọc tạo nhiều khuẩn ty quanh hệ rễ → giúp hấp thụ nước ion khoáng cách dễ dàng Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 Tiết PPC T Số tiết Tên bài/ chủ đề: BÀI VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Ngày soạn: / ./ Ngày dạy: / / I Mục tiêu Kiến thức: Các nội dung kiến thức học sinh học bao gồm - Cấu tạo mạch gỗ mạch rây - Hai dòng vận chuyển chất Năng lực - Trình bày khái quát cấu tạo mạch gỗ mạch rây - Phân biệt dòng mạch gỗ dòng mạch rây - Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng liên quan vận chuyển chất Phẩm chất - Thấy rõ tính thống cấu trúc chức quan thực vật - Hăng say học hỏi, chủ động, tích cực, tự giác học tập II Chuẩn bị Giáo viên Học sinh Trước tiết - Phiếu học tập - SGK học - Video GV hướng dẫn HS tự nghiên cứu học - PHT làm nhà - Bài giảng powpoind Trong - Các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến: MC team, - Vở ghi học PDF annotator III Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU Hoạt động GV Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 Hoạt động HS - Yêu cầu HS đọc câu hỏi trả lời - Gọi HS trả lời - Nhận xét, đánh giá Sản phẩm vấn đề Nghiên cứu trả lời câu hỏi HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Tìm hiểu vận chuyển nước a Mục tiêu: - Chứng minh nước vận chuyển theo chiều từ lên - Giải thích chế vận chuyển nước thân - Nêu mối quan hệ rễ thân việc vận chuyển nước b) Tổ chức thực hiện: Tiêu chí so sánh Dịng mạch gỗ Dịng mạch rây Cấu tạo Hướng vận chuyển Thành phần dịch Động lực Hoạt động GV - Trình chiếu video GV phân tích vận chuyển chất - Yêu cầu HS hoàn thành tập - Gọi HS trả lời - Nhận xét, kết luận Sản phẩm Tiêu chí so Dịng mạch gỗ sánh Cấu tạo Gồm tế bào chết Hướng vận chuyển Thành phần dịch Động lực Hoạt động HS - Quan sát trinh mơ hình đường vận chuyển chất thân - Đọc thêm SGK, hoàn thành tập - Trả lời câu hỏi - Điều chỉnh lại SP cho Từ lên Nước ion khoáng - Áp suất rễ - Lực liên kết - Lực thoát nước Dòng mạch rây Gồm TB sống Từ quan tổng hợp đến quan tích trữ Các chất hữu - Lực chênh lệch áp suất thẩm thấu Hoạt động 3: Luyện tập a) Mục tiêu: - Luyên tập để HS củng cố biết Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 - Rèn luyện lực tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề cho HS b) Tổ chức thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - hướng dẫn HS quan sát hoàn thành nhiệm vụ - Quan sát tranh PHT - Gọi HS trả lời - Báo cáo kết - Nhận xét, kết luận Hoạt động 4: Vận dụng a) Mục tiêu: -Tạo hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ có vào tình huống, bối cảnh ,nhất vận dụng vào thực tế sống -Rèn luyện lực tư duy, phân tích b) Tổ chức thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Yêu cầu HS ghi nhiệm vụ nhà - Ghi câu hỏi làm việc nhà - Câu hỏi vận dụng: Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dịng nhựa ngun ống tiếp tục lên khơng? Vì sao? Vì cắm đào vào ngày tết người ta thường đốt phần gốc cành đào? Sản phẩm Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên ống tiếp tục lên Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 không? Vì sao? Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dịng nhựa nguyên ống tiếp tục lên Vì tế bào mạch gỗ xếp sít theo cách: lỗ bên tế bào sít khớp với lỗ bên tế bào bên cạnh Do vậy, ống mạch gỗ bị tắc dịng nhựa ngun qua lỗ bên sang ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển liên tục Tiết PPC T Số tiết Tên bài/ chủ đề: BÀI THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ Ngày soạn: / ./ Ngày dạy: / / I Mục tiêu Kiến thức: Các nội dung kiến thức học sinh học bao gồm - Vai trị nước - Cơ quan thoát nước la - Bộ máy THN khí khổng - Con đường THN: đường - Các yếu tố ảnh hưởng THN Năng lực - Nêu vai trị nước đời sống thực vật - So sánh thoát nước qua cutin qua tế bào khí khổng - Trình bày chế đóng mở lỗ khí khí khổng tác nhân ảnh hưởng đến q trình nước - Giải thích hàm lượng nước tác nhân chủ yếu điều tiết đóng mở khí khổng - Biết chọn thời gian tưới nước hợp lý cho loại Phẩm chất - Thấy rõ tính thống cấu trúc chức thoát nước - Có ý thức tích cực trồng bảo vệ xanh góp phần cải tạo mơi trường sống - Hăng say học hỏi, chủ động, tích cực, tự giác học tập II Chuẩn bị Giáo viên Học sinh Trước tiết - Phiếu học tập - SGK học - Video GV hướng dẫn HS tự nghiên cứu học - PHT làm nhà - Bài giảng powpoind Trong - Các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến: MC team, - Vở ghi học PDF annotator III Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU a Mục tiêu : - Kích thích học sinh hứng thú tìm hiểu b) Tổ chức thực hiện: Hoạt động GV Hoạt động HS - Đặt câu hỏi: Vì gốc mát - Nghiên cứu trả lời câu hỏi mái ngói? Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi - Nhận xét -> vào quang hợp TV HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Vai trị cảu nước a Mục tiêu - Nêu vai trị nước đời sống thực vật - Giải thích nước tai họa tất yếu? b) Tổ chức thực hiện: PHT1: Hoạt động GV Hoạt động HS ý nghĩa thoát nước - Trình chiếu tranh mơ tả THN PHT - HS quan sát tư liệu, đọc SGK, thảo luận - Giới thiệu tranh -> Yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi hoàn thành câu hỏi PHT - Gọi đại diện trả lời - Nhận xét, đánh gái kết luận - Hoàn thành nhiệm vụ học tập - GV giới thiệu quan nước - GV phân tích hai đường thoát nước qua - Yêu cầu HS đọc SGK, hoàn thành PHT - Gọi HS trả lời - Nhận xét, Sản phẩm Cơ quan thoát nước - Tiếp thu kiến thức -> ghi vào Hai đường thoát nước - Đọc SGK - Hoàn thành PHT - trả lời câu hỏi Các yếu tố ảnh hưởng THN GV vấn đề Liệt kê mọt số yếu tố ảnh hưởng tới THN Nếu không lấy đủ nước chúng bị héo Điều Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 - Đọc SGK 10 nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp - Chuyển quang thành hóa hợp chất hữu Đây quang hợp nguồn lượng trì hoạt động sống sinh giới - Điều hịa khơng khí Hoạt động GV Hoạt động HS * lưu ý GV phân tích vai trị cảu Qh khái quát qua khái niệm phương trình tổng quát - Đọc SGK - Yêu cầu HS đọc SGK thực nhiệm vụ PHT - Hoàn thành PHT - Gọi đại diện trả lời câu hỏi - Trả lời CH - Nhận xét, Sản phẩm Sản phẩm Quang hợp gì? Quang hợp q trình lượng ánh sáng mặt trời (diệp lục) hấp thụ để tạo cacbonhyđrat ơxy từ khí CO2 H2O Phương trình khái quát QH: 6CO2+12H2O C6H12O6+ 6O2 + 12H20 3.Vai trò quang hợp câyxanh gì? - Cung cấp thức ăn cho sinh vật - Cung cấp lượng cho hoạt động sống - Cung cấp nguyên liệu cho XD dược liệu - Điều hồ khơng khí 2: Tìm hiểu quan, bào quan sắc tố quang hợp a Mục tiêu - Nêu tên quan bào quan thực vật tham gia QH - Kể tên thành phần cấu trúc lục lạp dựa hình vẽ - kể tên nêu vai trò sắc tố tham gia quang hợp b Tổ chức thực PHT: Cơ quan quang hợp gì? Bào quan quang hợp Gọi tên số 1, 2, 3, 4, TT Tên cấu trúc Hệ sắc tố quang hợp gồm: TT Nhận định Hệ sắc tố quang hợp xanh bao gồm diệp lục (diệp lục a diệp lục b) carôtennôit (caroten xantôphyl) Sơ đồ truyền lượng quang hợp: Carôtennôi -> Diệp lục a -> diệp lục b -> diệp lục a tâm quang hợp Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 Đ/S 26 Chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH Hoạt động GV Hoạt động HS - Giao nhiệm vụ: - Đọc SGK + Nhóm 1- PHT - Hồn thành PHT + Nhóm 2- PHT - Yêu cầu HS đọc SGK thực nhiệm vụ PHT - Trả lời CH - Gọi đại diện trả lời câu hỏi - Nhận xét, kết luận Sản phẩm Cơ quan QH TV: Lá quan QH Bào quan QH - Lục lạp bào quan quang hợp - Lục lạp có màng kép, bên túi tilacơit xếp chồng lên gọi grana - Nằm màng lục lạp màng tilacôit chất (strôma) Hệ sắc tố quang hợp Hệ sắc tố gồm: -Sắc tố chính: Diệp lục a hấp thu lượng ánh sáng chuyển hoá thành lượng ATP NADPH - Các sắc tố khác (carôtenôit, xantôphyl, phycobilin) hấp thụ truyền lượng cho sắc tố (diệp lục a) bảo vệ sắc tố 3: Tìm hiểu quang hợp nhóm thực vật C3; C4; CAM a Mục tiêu: - Trình bày tính chất pha quang hợp - Trình bày tóm tắt diễn biến, thành phần tham gia, kết pha sáng pha tối - Trình bày mối liên quan pha sáng pha tối quang hợp - Phân biệt đường cố đinh CO2 pha tối nhóm thực vật C3 , C4 CAM - Nêu sản phẩm khởi đầu trình tổng hợp tinh bột saccarôzơ quang hợp b Tổ chức thực PHT: Pha sáng quang hợp Pha sáng Pha tối Nhu cầu ánh sáng (cần/ không cần) Vị trí lục lạp Nguồn cung cấp Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 27 lượng Nguyên liệu Sản phẩm Hoạt động GV - Phân tích khái quát mối quan hệ pha quang hợp - Yêu cầu HS đọc SGK thực nhiệm vụ PHT - Gọi đại diện trả lời câu hỏi - Nhận xét, Sản phẩm Hoạt động HS Hai pha quang hợp - Đọc SGK - Hoàn thành PHT - Trả lời CH Tìm hiểu quang hợp nhóm thực vật C3; C4; CAM Pha tối thực vật C3, C4, CAM Sơ đồ khái quát Nhóm TV Đối tượn g Chất nhận CO2 Sản phẩ m Gồm giai đoạn cố định CO2 RiD P APG Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM Hoạt động GV - Yêu cầu HS xem video GV phân tích khái qt sơ đồ chu trình thực vật C3, C4 CAM - Hướng dẫn HS tự nhà hoàn thành PHT Hỏi: Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 Hoạt động HS - Quan sát sơ đồ 28 Vì có tên thực vật C3, C4? Nếu chọn loại để trồng nhà nên chọn nhóm tốt cho sức khỏe nhất? Vì - Nhận xét, kết luận - Trả lời CH 4: Tìm hiểu ảnh hưởng ngoại cảnh đến QH Mục tiêu: - Phân biệt ảnh hưởng cường độ ánh sáng quang phổ đến quang hợp - Mô tả mối phụ thuộc cường độ quang hợp vào nồng độ CO2 - Nêu vai trò nước quang hợp - Trình bày ảnh hưởng nhiệt độ đến cường độ quang hợp - Nêu vai trị ion khống quang hợp - Trình bày mối quan hệ yếu tố đến quang hợp c Nội dung Cường độ - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng ánh sáng tăng, cường độ quang hợp tăng - Điểm bù ánh sáng: cường độ AS tối thiểu để cường độ quang hợp (QH) = cường độ hô hấp (HH) - Điểm bão hòa ánh sáng: cường độ ánh sáng tối đa để cường độ QH đạt cực đại Nồng độ CO2 - Nồng độ CO2 tăng cường độ quang hợp tăng + Điểm bù CO2: nồng độ CO2 tối thiểu để QH = HH + Điểm bảo hoà CO2: nồng độ CO2 tối đa để cường độ QH đạt cao Nước – Khi thiếu nước từ 40 – 60% quang hợp bị giảm mạnh ngừng trệ – Khi bị thiếu nước, chịu hạn trì quang hợp ổn định trung sinh ưa ẩm Nhiệt độ +Nhiệt độ tăng cường độ quang hợp tăng + Tối ưu 25- 350 C + QH ngừng 45- 500C Các nguyên tố khoáng Tham gia cấu thành nên enzim quang hợp, diệp lục, đóng vai trị quan trọng điều tiết độ mở khí khổng hay quang phân li nước Do đó, nói ngun tố khống Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 29 ảnh hưởng đến nhiều mặt quang hợp c Tổ chức thực - Điểm bù ánh sáng gì? Là trị số cường độ ánh sáng mà đó: Cường độ quang hợp cân với cường độ hô hấp - Điểm bão hịa ánh sáng gì? Là trị số cường độ ánh sáng mà từ đó: Tăng cường độ ánh sáng → cường độ quang hợp không tăng thêm - Điểm bù CO2 gì? Là nồng độ CO2 thấp mà đó: Cây bắt đầu quang hợp - Điểm bão hịa CO2 gì? Là nồng độ CO2 mà đó: Cường độ quang hợp mạnh ▼ Mối quan hệ quang hợp với nhiệt độ? ▼Vì nước yếu tố quan trọng quang hợp? Hoạt động GV - Yêu cầu HS nghiên cứu PHT - Đọc SGK trả lời câu hỏi PHT - Gọi dại diện trả lời nhiệm vụ - Nhận xét, Sản phẩm Hoạt động HS - Nghiên cứu PHT - Đọc SGK - Trả lời câu hỏi 5: Tìm hiểu mối quan hệ QH với suất trồng Mục tiêu: - Chứng minh quang hợp trình định suất trồng - Giải thích sở khoa học biện pháp khoa học kỹ thuật nâng cao suất trồng - Trình bày triển vọng suất trồng b Nội dung ☻Vai trò quang hợp suất trồng: - Quang hợp định khoảng 90-95% suất trồng - Điều khiển quang hợp → tăng suất trồng Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 30 ▼ Một số biện pháp điều khiển quang hợp nhằm ▼Tại tăng diện tích biện pháp làm làm tăng suất trồng? tăng suất trồng? …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………… ………………………………… b Tổ chức thực Hoạt động GV Hoạt động HS - HD HS tự nghiên cứu nhà cách trả lời câu hỏi - Nhận nhiệm vụ tự đọc thêm kiến thức HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP a Mục tiêu: - Hệ thống hóa lại kiến thức học - Phát triển KN phân tích, tổng hợp, so sánh c Tổ chức thực PTTQ quang hợp : Cơ quan quang hợp: Bào quan quang hợp: ………………… Hệ sắc tố quang hợp gồm ………… …… ………… ………… , sắc tố quang hợp …………………… ……… (chlorophyll) Quang hợp gồm pha: …………… ……… ………………… ……… - Pha sáng: + (giống nhau/khác nhau?) ……………… … loài thực vật + Lấy nguyên liệu từ môi trường gồm lượng ASMT ………… + Giải phóng khí ……… nhờ q trình ………………… ……………… + Cung cấp ……………… ……………… cho pha tối - Pha tối: + Nguyên liệu cung cấp cho pha tối gồm: khí ……… lấy từ …… ……… ; …………… , …………… pha sáng cung cấp để tổng hợp cacbohiđrat + Pha tối thực vật C3 có chu trình ………………………………….……… + Pha tối thực vật C thực vật CAM gồm chu trình chu trình ; chu trình xảy trước, có vai trị thu nhận khí CO 2; chu trình xảy sau, có vai trị tổng hợp + Pha tối thực vật C3 C4 xảy vào (ban ngày/ban đêm) + Ở thực vật CAM: Trong pha tối: • Chu trình C4 xảy vào (ban ngày/ban đêm): ….……… …… • Chu trình C3 xảy vào (ban ngày/ban đêm): ….……… …… Các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp gồm: ………………………………… …………………………………………………………………………………… Có thể điều khiển q trình quang hợp nhằm làm tăng suất trồng Cụ thể điều chỉnh yếu tố nào? Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 31 - GV tổ chức cho HS nghiên cứu nội dung tự điền nội dung vào vị trí cịn trống - Gọi đại diện trả lời - Nhận xết tổng kết chủ đề HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG a Mục tiêu: - Rèn luyện khả tư sáng tạo thông qua việc làm việc độc lập - Ý thức trách nhiệm việc thực nhiệm vụ giao để nâng cao trình độ hiểu biết thân - Nâng cao tính tự giác, phát triển khả tự học HS b Tổ chức thực Câu hỏi thảo luận: Câu hỏi Vì có màu xanh lục? Một số loại khơng có màu xanh lục chúng có QH có màu xanh lục khơng? Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính vào sợi tảo dài dd có vk hiếu khí, qs kính hiển vi ta thấy vk tập trung đầu sợi tảo với số lượng khác rõ rệt Vì sao? Lưu ý: + Loại tia kích thích tổng hợp aa, prơtêin: Tia sáng xanh tím + Loại tia kích thích tổng hợp cacbohiđrat: Tia sáng đỏ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Yêu cầu HS nghiên cứu ghi chép nhiệm vụ - Ghi câu hỏi tập nhà nghiên cứu nhà - Ghi chuẩn bị cho sau Sản phẩm Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính vào sợi tảo dài dd có vk hiếu khí, qs kính hiển vi ta thấy vk tập trung đầu sợi tảo với số lượng khác rõ rệt Vì sao?  chiếu as qua lăng kính, as phân thành màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Các tia sáng đơn sắc rơi sợi tảo theo thứ tự từ đỏ  tím đầu sợi tảo quang hợp mạnh nhất, thải nhiều oxi nhất, vk hiếu khí tập trung, (as đỏ hiệu qh mạnh as tím  vk tập trung nhiều hơn) IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 32 Tiết PPC T 12 Số tiết Bài 12: Tên bài/ chủ đề: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Ngày soạn: Ngày dạy: / / I Mục tiêu: Kiến thức: Các nội dung kiến thức học sinh học bao gồm - Khái quát hô hấp thưc vật - Hai đường hô hấp thực vật - Hô hấp sáng - Quan hệ hô hấp với quang hợp môi trường Năng lực - Nêu khái niệm hô hấp thực vật - Viết phương trình tổng qt hơ hấp - Trình bày vai trị hơ hấp thực vật - Phân biệt hô hấp hiếu khí với hơ hấp kị khí - Trình bày đặc điểm hơ hấp sang - Trình bày mối quan hệ hô hấp với quang hợp môi trường - Biết cách bảo quản số nơng sản Phẩm chất - Có ý thức việc bảo vệ môi trường - Nâng cao ý thức việc trồng xanh - Rèn luyện ý thức tự giác, nghiêm túc học tập II Chuẩn bị Giáo viên Trước tiết học - Phiếu học tập hô hấp TV - Video GV hướng dẫn HS tự nghiên cứu học Link video: https://youtube.com/playlist? list=PLRldFqpIHkNpXHrsoq2pXZgYuUjEIQbLw - Bài giảng powpoind Trong học - Các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến: MC team, PDF annotator III Các hoạt động dạy học Bài HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU a Mục tiêu - Tạo tâm vui vẽ trước học - Chứng minh thực vật diễn hô hấp động vật b Tổ chức thực - Trị chơi: NGĨN TAY NHÚC NHÍCH Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 Học sinh - SGK - PHT làm nhà - Vở ghi 33 Hỏi: - GV chiếu video hát ngón tay nhúc nhích hướng dẫn HS tham gia trò chơi - Hỏi nín thở em đếm ngón tay nhúc nhích? - Vì người khơng thể nín thở lâu? - Liệu thực vật có thở động vật khơng? * Tổ chức cho HS thạo luận -> Nhận xét Sản phẩm -> chiếu vài hình ảnh số rễ phải ngoi lên mặt nước để hô hấp Giáo viên khái quát nội dung học HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Khái quát hô hấp thực vật a Mục tiêu - Định nghĩa hô hấp thục vật - Viết phương trình hơ hấp tổng qt - Nêu vai trị hơ hấp thể thực vật b Tổ chức thực PHT SỐ 1: KHÁI QUÁT HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Đánh dấu Đ vào nội dung S vào nội dung không Giải thích sai? Hơ hấp là: Là q trình oxi hóa sinh học ngun liệu hơ hấp (Glucơzơ) tế bào thành CO2 H2O, đồng thời giải phóng lượng (ATP + nhiệt) Phương trình hơ hấp tổng quát: Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 Đ Đ 34 C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt) Vai trò hô hấp thể thực vật: - Tạo lượng ATP sử dụng cho hoạt động sống Đ - Tạo nhiệt trì nhiệt độ cho hoạt động sống - Tạo sản phẩm trung gian cho trình tổng hợp khác Thực vật hơ hấp vào ban đêm cịn khơng hơ hấp ban ngày S Hô hấp diễn tế bào S Hoạt động GV Hoạt động học sinh - Mô tả khái quát quang hợp -> yêu cầu HS đọc - Nghiên cứu SGK - Hoàn thành PHT SGK hoàn thành PHT - Gọi đại diện nhóm trả lời - Báo cáo kết - Nhận xét, kết luận Sản phẩm Hô hấp là: Là q trình oxi hóa sinh học ngun liệu hô hấp (Glucôzơ) tế bào thành CO2 H2O, đồng thời giải phóng lượng (ATP + nhiệt) Phương trình hơ hấp tổng qt: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt) Vai trị hơ hấp thể thực vật: - Tạo lượng ATP sử dụng cho hoạt động sống - Tạo nhiệt trì nhiệt độ cho hoạt động sống - Tạo sản phẩm trung gian cho trình tổng hợp khác Tìm hiểu đường hô hấp thực vật a Mục tiêu: Phân biệt hơ hấp hiếu khí với hơ hấp kị khí b Tổ chức thực Con đường Đặc điểm HH Con đường hô hấp TV: (1)- Phân giải kỵ khí = Đường phân + Lên men (2)- Phân giải hiếu khí = Đường phân + Hơ hấp hiếu khí Tên giai đoạn PHÂN GIẢI KỊ KHÍ Đường phân PHÂN GIẢI HIẾU Đường phân Điều kiện (cần/không cần O2) Vị trí Sản phẩm Số ATP Lên men Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 35 KHÍ Hơ hấp hiếu khí - CC Crep - Chuỗi eHoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS xem video mô tả khái quát đường hơ hấp - Quan sát hình máy chiếu TV - Thảo luận hoàn thành PHT2 - u cầu HS nghiên cứu tìm hiểu thêm thơng tin SGK để hồn thành PHT2 - HS bóa cáo kết - GV gọi HS lên bào cáo - GV nhận xét, đánh giá Sản phẩm Con đường Đặc điểm HH Tên giai đoạn Điều kiện Vị trí Sản phẩm Số (cần/không cần ATP O2) I PHÂN GIẢI Đường Không cần 02 Tế bào chất A piruvic KỊ KHÍ phân Lên men Khơng cần 02 Tế bào chất Rượu A lactic II PHÂN GIẢI Đường Không cần 02 Tế bào chất A piruvic HIẾU KHÍ phân Hơ hấp hiếu khí Khơng cần O2 Ti thể NADH, FADH - CC Crep - Chuỗi eCần O2 Ti thể CO2, H2O 36 3: Tìm hiểu hơ hấp sáng PHT SỐ 3: TÌM HIỂU HÔ HẤP SÁNG a Mục tiêu: - Định nghĩa hô hấp sáng - Nêu đặc điểm hơ hấp sáng - Giải thích hơ hấp sáng gây lãnh phí sản phẩm quang hợp b Tổ chức thực PHT Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 36 Hoạt động giáo viên - GV yêu cầu HS đọc SGK hoàn thành PHT Hoạt động HS - HS đọc SGK, thảo luận hoàn thành PHT - GV gọi đại diện HS báo cáo kết - Nhận xét, đánh giá, kết luận - HS báo cáo kết Sản phẩm Khái niệm: Q trình hấp thụ O2và giải phóng CO2 ngồi sáng Điều kiện: Cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều (chủ yếu xảy TV C3) 3.Vị trí: Tại lục lạp, peroxixom, ti thể Đặc điểm: Xảy đồng thời với quang hợp, không tạo ATP, tiêu hao sản phẩm QH (30-50%) 4: Quan hệ hô hấp với quang hợp mơi trường PHT SỐ 4: TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP MÔI TRƯỜNG a Mục tiêu: - Nêu mối quan hệ quang hợp hô hấp - Đánh giá ảnh hưởng nước, nhiệt độ, nồng độ O2, CO2 tới h hấp b Tổ chức thực Mối quan hệ hơ hấp quang hợp: Hình mơ tả mối quan hệ quang hợp hô hấp thực vật, số chất hóa học, số hai bào quan tế bào Trong phát biểu đây, phát biểu sai? Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 37 nhận định Đ/S (1) CO2 (2) lục lap (3) O2 (4) lưới nội chất * Nêu mối quan hệ quang hợp hô hấp: II Mối quan hệ hô hấp yếu tố môi trường: TT Yếu tố MT Ảnh hưởng tới hô hấp TV Nước Mất nước làm giảm cường độ hơ hấp Nhiệt độ Ơxi Là ngun liệu hơ hấp hiếu khí Hàm lượng CO2 Hô hấp tạo CO2 Nhưng nồng độ CO2 cao ức chế hô hấp Ứng dụng Trong giới hạn sống: to tăng → cường độ hô hấp tăng - GV hướng dẫn HS nhà nghiên hoàn thành nội dung PHT - HS nhận nhiệm vụ nhà Sản phẩm Các mối quan hệ Đặc điểm Quan hệ hô hấp - Sản phẩm quang hợp (C6H12O6 + O2) nguyên liệu hơ hấp chất oxi hố hơ hấp quang hợp - Sản phẩm hô hấp (CO2 + H2O) nguyên liệu để tổng hợp nên C6H12O6 giải phóng oxi quang hợp Quan hệ hô hấp a Nước môi trường: - Cần cho hô hấp, nước làm giảm cường độ hô hấp - Đối với quan trạng thái ngủ (hạt), tăng lượng nước hơ hấp tăng - Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước thể b Nhiệt độ - Khi nhiệt độ tăng cường độ hơ hấp tăng đến giới hạn chịu đựng - Sự phụ thuộc hô hấp vào nhiệt độ tuân theo định luật Van –Hop: Q10 = 2- (tăng nhiệt độ thêm 10oC tốc độ phản ứng tăng lên gấp lần) - Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp khoảng 30 35oC c Nồng độ O2 - Trong khơng khí giảm xuống 10% hơ hấp bị ảnh hưởng, Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 38 giảm xuống 5% chuyển sang phân giải kị khí bất lợi cho trồng d Nồng độ CO2: - Trong môi trường cao 40% làm hô hấp bị ức chế CO sản phẩm cuối hơ hấp hiếu khí lên men etilic Hô hấp bảo quản + Khống chế độ ẩm nông phẩm nông phẩm + Khống chế nhiệt độ mơi trường + Khống chế thành phần khí môi trường bảo quản HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Mục tiêu: - Hệ thống hóa lại kiến thức học - Phát triển KN phân tích, tổng hợp, so sánh b Nội dung Câu hỏi: Hình thể đường hơ hấp thực vật Quan sát hình cho biết nhận định đây, số nhận định là? I Phân giải ki khí phân giải hiếu khí chung giai đoạn đường phân II Phân giải kị khí gồm giai đoạn đường phân lên men III Phân giải hiếu khí gồm giai đoạn đường phân hơ hấp hiếu khí IV Hơ hấp hiếu khí tạo 38 ATP A B C D c Tổ chức thực - GV tổ chức cho HS nghiên cứu câu hỏi trả lời câu hỏi - Gọi đại diện trả lời - Nhận xết tổng kết chủ đề HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Mục tiêu: - Rèn luyện khả tư sáng tạo thông qua việc làm việc độc lập - Ý thức trách nhiệm việc thực nhiệm vụ giao để nâng cao trình độ hiểu biết thân Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 39 - Nâng cao tính tự giác, phát triển khả tự học HS b Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Yêu cầu HS nghiên cứu ghi chép nhiệm vụ - Ghi câu hỏi tập nhà nghiên cứu nhà - Ghi chuẩn bị cho sau IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 40 ... thiên nhiên Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 24 - Hăng say học hỏi, chủ động, tích cực, tự giác học tập II Chuẩn bị Giáo viên Học sinh Trước tiết - Video giảng quang hợp - SGK học - Bài giảng... kiện) Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 22 Trong - Các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến: MC team, - Vở ghi học PDF annotator III Các hoạt động dạy học Hoạt động: Kiểm tra cũ Hoạt động giáo. .. củng cố biết Giáo án Sinh học 1, năm học 2021- 2022 - Rèn luyện lực tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề cho HS b) Tổ chức thực hiện: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án SINH 11 THEO CV 5512, năm học 2021 2022 cập nhật mới nhất , GIÁO án SINH 11 THEO CV 5512, năm học 2021 2022 cập nhật mới nhất